Uzależnienie od internetu i komputera /część II/

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. mgr Agnieszka Kordybacha

Uzależnienie od internetu i komputera /część II/

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów za lata 2007 - 2010


Druki zwarte:


 1. Cyberświat - możliwości i zagrożenia / red. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Żak", 2009
  WK 48905
 2. Dziecko w sieci / Bartosz Danowski, Alicja Krupińska. - Gliwice : "Helion", 2007
  WP 101103
 3. Dziecko w wirtualnym świecie gier komputerowych / Stefan M. Kwiatkowski // W: Dziecko : sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. - s. 347-354, bibliogr.
  CzP 37.064.2
 4. Edukacyjne aspekty manipulacji w cyberprzestrzeni / Józef Bednarek // W: Manipulacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, 2007. - s. 359-369, bibliogr.
  CzP 316
 5. Homo players : strategie odbioru gier komputerowych / Dominika Urbańska-Galanciak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
  WP 99913
 6. Internet a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
  WP 100961
 7. Internet : między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem / pod red. Mirosława Kowalskiego. - Tychy : "Maternus Media", 2008
  WL 44695
 8. Internet - szansa na rozwój kompetencji społecznych czy zagrożenie uzależnieniem? / Piotr P. Kwiatkowski // W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk.Marii Libiszowskiej - Żołtkowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2007. - s. 358-364, bibliogr.
  WP 95467
 9. Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży : od teorii do praktyki : poradnik : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009
  CzP 02
 10. Internetowe zagrożenia w oczach nauczycieli / Marta Juza // W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. Marii Libiszowskiej - Żołtkowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2007. - s. 352-357, bibliogr.
  WP 95467
 11. Komputer oraz inne wynalazki zaawansowanej technologii wśród ważnych zagrożeń współczesności / Jacek Zbigniew Gornikiewicz // W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2007. - s. 365-373, bibliogr.
  WP   95467
 12. Konstruowanie społeczności wirtualnych w systemie internetowej komunikacji : możliwości i zagrożenia / Irina Surina // W:  Meandry wykluczenia społecznego / pod red. Julitty Nowak. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008. - S. 21-38
  WP   99800
 13. Kult amatora : jak Internet niszczy kulturę / Andrew Keen ; tł. Małgorzata Bernatowicz, Katarzyna Topolska-Ghariani ; wprow. Kazimierz Krzysztofek. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007
  WP 98092
 14. "Lubię krwawe gry... gram, by zabijać!" - czyli pytanie o to, czy morderstwo na ekranie monitora to patologia / Marta Anna Sałapata // W: Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji / pod red. Sylwii Badory i Renaty Stojeckiej-Zuber. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2007. - s. 227-245
  CzP 37.013.42
 15. Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2008
  WP 96580
 16. Media - komunikacja : zdrowie i psychologia / pod red. Bassama Aouila i Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2007
  WP 96287
 17. Media - komunikacja - zdrowie : wyzwania, szanse, zagrożenia / pod red. Bassama Aouil'a i Wojciecha J. Maliszewskiego. - Toruń : Adam Marszałek, 2008
  WP 97818
 18. Nadmierne używanie Internetu : charakterystyka psychologiczna / Katarzyna Kaliszewska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2007
  WJ 52289
 19. Nałogowe używanie komputera i Internetu / Serafin Olczak // W: Uzależnienia w praktyce klinicznej : zagadnienia diagnostyczne / pod red. Barbary Bętkowskiej-Korpała. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009. - s. 146-162, bibliogr.
  WP 101297
 20. (Nie)bezpieczny komputer : od euforii do uzależnień / Anna Andrzejewska. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2008
  WP 101251
 21. Oddziaływanie mediów na dziecko / pod red. Sabiny Guz // W:  Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 213-299
  WP 98868
 22. Powinność w świecie cyfrowym : etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej / Wojciech Jerzy Bober. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008
  WP 96062
 23. Przyjaciele w Internecie / Anna Słysz, Beata Arcimowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009
  (Internet jako rozrywka, zagrożenia i zalety sieci, dzieci i rodzice w Internecie, wzorce korzystania z sieci)
  WP 100873
 24. Psychologiczne konteksty Internetu / red. nauk. Barbara Szmigielska. - Kraków : "WAM", 2009
  WL 45902
 25. Rodzina a oddziaływanie Internetu na psychikę dzieci i młodzieży w świetle dotychczasowych badań / Anna Grabowska - Dąbek // W: Manipulacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, 2007. - s. 449-462, bibliogr.
  CzP 316
 26. Sekty w Internecie / Andrzej Zwoliński. - Kraków : "Salwator", 2009
  WK 48032
 27. Uzależnienie od komputera - dżuma przełomu XX i XXI wieku / Sebastian Glaziński // W: Biologiczne i społeczne podstawy wychowania fizycznego i sportu / pod red. Wojciecha Czarnego, Sławomira Drozda, Stanisława Krawczyka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. - s. 33-40
  WP 98756
 28. Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci i młodzieży / Paulina Chocholska, Małgorzata Osipczuk. - Warszawa : "Hachette", 2009
  WP 101052
 29. Wpływ Internetu na ewolucję państwa i prawa / pod red. Radosława Grabowskiego ; [aut. rozdz. Anna Drzazga i in.]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008
  WP 98829
 30. Zagrożenia wynikające z oglądania niektórych programów telewizyjnych oraz korzystania z Internetu / Jolanta Biała // W:  Opieka i wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku / pod red. Bożeny Matyjas ; Renaty Stoleckiej - Zuber. - Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2007. - S. 157-166
  WP 97841

 


Artykuły z czasopism:

 1. ABC zachowań ryzykownych / Janina Węgrzecka - Giluń //  Remedium. - 2010, nr 1, wkładka Pomarańczowe Forum s. 16-17
  (gry komputerowe)
 2. Agresja elektroniczna wirtualne ciosy, realne rany - cz. I / Jacek Pyżalski //  Remedium. - 2008, nr 9, s. 26-27
 3. Agresja elektroniczna wirtualne ciosy, realne rany - cz. II / Jacek Pyżalski //  Remedium. - 2008, nr 10, s. 28-29
 4. Agresja elektroniczna - wirtualne ciosy, realne rany - cz. III / Jacek Pyżalski //  Remedium. - 2009, nr 10, s. 10-12
 5. Agresja w grach komputerowych / Sebastian Glaziński // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 63-67, bibliogr.
 6. Bądź bezpieczny w Internecie! Pomysł na projekt edukacyjny / Anna Dobraczyńska //  Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 20-27
 7. Bezpieczny Internet : Program profilaktyczny z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu / Dorota Grząba, Beata Michałuszko //  Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 16 – 18
 8. Bibliotekarz w sieci - czyli co pracownik książki powinien wiedzieć o Internecie / Paweł Blecharz //  Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, s. 31 – 33
 9. Blaski i cienie uczenia w sieci / Grażyna Wieczorkowska //  Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 105 – 112
 10. Cyberprzemoc / Łukasz Wojtasik // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 27-29
 11. Cyberprzemoc / Łukasz Wojtasik // Remedium. - 2008, nr 2, s. 4-5
 12. Czy Internet jest bezpieczny dla dziecka? / Agata Grabowska //  Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 38-43
 13. Czy Internet uzależnia? / Anna Mardofel, Zdzisław Iwanowski, Bartosz Chudzik //  Remedium. - 2005, nr 10, s. 20-21
 14. Drukarze Internetu / Krzysztof Zajdel //  Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 5-6
 15. Dzieci w sieci / Łukasz Wojtasik //  Remedium. - 2007, nr 8, s. 10-11
 16. Dziecko przy komputerze : kiedy, jak, dlaczego? / Aneta Kwiecień, Dariusz Kwiecień //  Meritum. - 2009, nr 1, s. 96-99
 17. Dziecko w bezpiecznej Sieci, a nie w matni / Iwona Supronowicz //  Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 2-5
 18. Dziecko w sieci / Łukasz Wojtasik //  Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 32-36
 19. Ekran monitora czarodziejskim lustrem? - Pytanie o tożsamość mordującego myszką... / Marta Anna Sałapata //  Edukacja. - 2005, nr 2, s. 103-116
 20. Infoholizm / Magda Wójcik //  Remedium. - 2009, nr 6, wkładka Pomarańczowe Forum s. 16-17
 21. Internet i internauci w dobie powstawania globalnego społeczeństwa informacyjnego / Bronisława Dudziak // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 10, s. 13-16
 22. Internet jako źródło zagrożeń dla dziecka w wieku 13 lat w świetle badań własnych / Agata Grabowska //  Lider. - 2010, nr 3, s. 21-24
 23. Ironia i kpina w komentarzach internetowych / Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn //  Roczniki Humanistyczne KUL. - Lublin : KUL, 2008. - 2008, t. 56, z. 6, s. 117-128
 24. Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci / Justyna Dobrołowicz //  Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 15 – 20
 25. Jestem cybertatą - rozmowa z Jakubem Śpiewakiem założycielem Fundacji Kindprotect.pl / rozm. przepr. Beata Igielska //  Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 48-50
 26. Konto usunięte / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 3, s. 19-24
 27. Komputer i Internet - nóż do chleba i zabijania / Sebastian Taboł //  Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 58 – 60
 28. Manipulacja historią Polski (gry komputerowe) / Piotr Tomasz Nowakowski //  Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 16-17
 29. Matrix - czyli sieciowe byty / Marek Hyla //  Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 52 – 53
 30. Media - dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 23-27, bibliogr.
 31. Narodziny cyber - mózgu / Szczepan Grzybowski //  Charaktery. - 2009, nr 5, s. 66 – 68
 32. Nauczyciel cybergeneracji / Monika Staszewicz //  Edukacja i Dialog. - 2009, nr 3, s. 54 – 59
 33. Nauczyciel w sieci / Przemysław Bąbel, Magdalena Pitala //  Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 97 – 103
 34. Nauczyciele jako podmiot w sieci / Krzysztof Zajdel //  Edukacja i Dialog. - 2009, nr 9 - 10, s. 68 – 71
 35. Nie taki diabeł straszny, czyli czego Jaś może się nauczyć zarywając weekendowe noce grając na komputerze / Dariusz Jasieniecki // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 42-45
 36. Niebezpieczeństwa w sieci / Magda Wójcik //  Remedium. - 2009, nr 10, wkładka Pomarańczowe Forum s. 20
 37. Niebezpieczna myszka. Uzależnienie od Internetu / Magdalena Szpunar, Maria Świątkiewicz - Mośny //  Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s. 27-30
 38. Niepokój o nastolatka w blogu / Sylwia Seul // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 33-44
 39. O zagrożeniach w Internecie / Dorota Heise //  Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 18-19
 40. Od okienka z poezją do DTP / Renata Otolińska //  Biblioteka - Centrum Informacji. - 2010, nr 1, s. 9 – 11
 41. Poloniści wobec mediów / Stanisław Bortnowski //  Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 4, s. 9 – 23
 42. Pomoc dla młodych internautów / Oprac. Fundacja Dzieci Niczyje //  Remedium. - 2007, nr 8, s. 12
 43. Przemiana kompetencji czytelniczych dzieci pod wpływem mediów elektronicznych / Maria Kielar - Turska, Anna Kołodziejczyk //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 5 – 11
 44. Przestrzeń samotności / Katarzyna Padło //  Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 20-21
 45. Realne zagrożenia wirtualnych relacji dziecko - media elektroniczne / Marta Kondracka //  Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 40-46
 46. Reklama zakaźna / Paweł Tylutki //  Charaktery. - 2007, nr 11, s. 42 – 45
 47. Rodzice i dzieci wobec mediów / Stanisława Niedziela //  Bibliotekarz. - 2007, nr 6, s. 18 – 21
 48. Second Life w bibliotekach : szanse i zagrożenia wprowadzenia systemu w Polsce / Łukasz Niedziałek // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 9, s. 32-33
 49. Solo z myszką / Iwona Majewska - Opiłka //  Edukacja i Dialog. - 2007, nr 10, s. 10 – 11
 50. Substancje i zachowania uzależniające / Walentyna Olszewska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 39-41
 51. Sw@tka w sieci / Witold Orlikowski, Dorota Krzemionka //  Charaktery. - 2007, nr 8, s. 28 – 31
 52. Sześciolatek w wirtualnym świecie gier komputerowych / Agata Jacewicz // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 68-75
 53. Technologia informacyjna w procesie edukacji : szanse i zagrożenia / Grażyna Cęcelek //  Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 31-38
 54. Twoja kopia w innym świecie / Magdalena Brzezińska //  Charaktery. - 2008, nr 5, s. 9 – 16
 55. Uczeń bezpieczny w sieci //  Remedium. - 2009, nr 5, s. 26-27
 56. Uzależnienie od Internetu / Jarosław Kordziński //  Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 18-21
 57. Uzależnienie od Internetu wśród adolescentów / Marta Komorowska //  Remedium. - 2008, nr 5, s. 6-7
 58. W przeddzień cywilizacyjnego elektrowstrząsu : zasoby sieci / Jadwiga Raczkowska //  Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 3-13
 59. W sieci uzależnienia / Magdalena Durda, Michał Thiel //  Remedium. - 2009, nr 3, s. 12
 60. Wirtualne relacje dziecko - media elektroniczne. Zagrożenia / Marta Kondracka //  Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 5-11
 61. Wobec gier komputerowych / Rafał Kochanowicz // Polonistyka. - 2007, nr 2, s. 53-56
 62. Z czym do ludu komputerowego? : o legendzie w czasach nielegendarnych / Ewa Nowel // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 2, s. 93-99
 63. Zagrożenia generowane przez nowe technologie / Małgorzata Rostkowska // Meritum. - 2008, nr 1, s. 69-73
 64. Zagrożenia internetowe - jak z nimi walczyć / Agata Kyzioł //  Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 1, s. 30 – 38
 65. Zagrożenia w sieci: psychomanipulacje : z doświadczeń helpline.org.pl / Marta Wojtas // Niebieska Linia. - 2008, nr 3, s. 7-9
 66. Zainteresowanie nastoletnich chłopców ofertami seksualnymi w Internecie //  Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 42-46
 67. Zaproś mnie do swojego grona, zagraj ze mną w sieci / Bożena Boryczka //  Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 3, s. 5 - 6
 68. Znajomi z Fotki / Małgorzata Nowak //  Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 7, s. 10-11Dokumenty audiowizualne:

 1. 3 Love [Film] : historia inspirowana prawdziwym zdarzeniem / reż. Agnieszka Smoczyńska ; scen. Robert Bolesto, Agnieszka Smoczyńska ; zdj. Kamil Płocki ; wyst. Roma Gąsiorowska [i in.]. - Kraków : "WAM" - Studio Inigo, [2007]
  WP 184
 2. Wirtualne uzależnienie [Film] / reż. Paweł Nawrocki. - Kraków : "WAM" - Studio Inigo, 2007
  WP 185
 3. WWW w sieci ... [Film] / scen. i reż. Dariusz Regucki ; wyst. Alina Kamińska [i in.] ; zdj. Michał Bożek, Adam Szklarek. - Kraków : "Rafael", 2007
  WP 161


Autor: Agnieszka Kordybacha