Edukacja medialna

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

oprac. Elżbieta Krupa

 

 

EDUKACJA MEDIALNA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Zebrane pozycje dostępne są w BPW w Przemyślu i/lub filii w Jarosławiu,

Lubaczowie lub Przeworsku

 

 

Druki zwarte

 

 1. "Nauczanie ku przyszłości" w szkolnym centrum informacji : praca zbiorowa / pod red. Haliny Kosętki, Hanny Batorowskiej, Barbary Kamińskiej-Czubały. - Kraków : Wydawnictwo Zakonu Pijarów, 2002.
 2. Akademia on-line / red. nauk. Jerzy Mischke. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005.
 3. Animacja komputerowa w procesie kształcenia / Rafał Wawer. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
 4. Cywilizacja mediów : reklama, Internet, prezentacja : scenariusze zajęć / Ewa Nowel. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2004.
 5. Cywilizacja mediów : reklama, Internet, prezentacja : zeszyt ćwiczeń / Ewa Nowel. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2004.
 6. Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos ; przekł.: Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 7. Dzieci, młodzież - Internet - biblioteka : wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży / red. Grażyna Lewandowicz-Nosal, Elżbieta Barbara Zybert. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009.
 8. 8.Dziecko i media elektroniczne : nowy wymiar dzieciństwa. [T. 1], Telewizja i inne mass media w życiu dziecka - wyzwaniem dla edukacji medialnej / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego. - Białystok : "Trans Humana", 2005.
 9. Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / red. Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : Adam Marszałek, 2007.
 10. Dzieło filmowe jako tekst kultury : gimnazjum, liceum / Barbara Drabarek, Izabella Rowińska. - Kielce : "MAC Edukacja", 2004.
 11. Edukacja czytelnicza : wybór konspektów / oprac. tekstu Dorota Grabowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2003.
 12. Edukacja czytelnicza i medialna : poradnik - gimnazjum I-III / Joanna Karczewska. - Toruń : Bea-Bleja, 2003.
 13. Edukacja czytelnicza i medialna : poradnik dla nauczycieli bibliotekarzy / Wiesława Papierska, Barbara Tomkiewicz. - Warszawa : "Sukurs", 2000.
 14. Edukacja czytelnicza i medialna : tablice dydaktyczne dla szkół ponadpodstawowych / Jadwiga Andrzejewska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2006.
 15. Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej i gimnazjum : poradnik dla nauczycieli realizujacych ścieżki międzyprzedmiotowe / Ewa Grodecka, Hanna Sokołowska. - Warszawa : "Sukurs", 2000.
 16. Edukacja informacyjna w polskiej szkole / Renata Piotrowska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2011.
 17. Edukacja Medialna : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Technologii Mediów Edukacyjnych. - Poznań : "eMPi2", 1996-.
 18. Edukacja medialna : scenariusze zajęć / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 19. Edukacja medialna / Janusz Gajda [i in.]. - Toruń : Adam Marszałek, 2004.
 20. Edukacja medialna i czytelnicza : poradnik : gimnazjum I-III : materiały pomocnicze dla nauczycieli gimnazjum I-III : jak uczyć o mediach?, scenariusze lekcji / Teresa Sawicka. - Toruń : "Bea-Bleja", 2000.
 21. Edukacja medialna i czytelnicza : poradnik : szkoła podstawowa IV-VI : materiały pomocnicze dla nauczycieli / Teresa Sawicka. - Wyd. 2 poszerz. - Toruń : "Bea-Bleja", 2001.
 22. Edukacja medialna i czytelnicza : poradnik : szkoła podstawowa IV-VI / Teresa Sawicka. - Wyd. 2 poszerz. - Toruń : "Bea-Bleja", 1999.
 23. Edukacja medialna i czytelnicza w gimnazjum I-III : program / Teresa Sawicka. - Toruń : "Bea-Bleja", 2000.
 24. Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Zuzanny Zbróg. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008.
 25. Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym / pod red. Stanisława Juszczyka. - Toruń : Adam Marszałek, 2002.
 26. Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. - Kraków : "Impuls", 2010.
 27. Edukacja, wychowanie, poradnictwo w mediach / pod red. Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Aliny Łysak i Marty Kondrackiej-Szali. - Toruń : Adam Marszałek, 2010.
 28. Fast food dla mózgu czyli Telewizja i okolice / Piotr Tomasz Nowakowski. - Tychy : "Maternus Media", 2002.
 29. Film jako pomoc dydaktyczna w nauczaniu języka polskie go w średniej szkole zawodowej / Władysław Gust. - Poznań : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1979.
 30. Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej : o audiowizualnych tekstach kultury / Bogumiła Fiołek-Lubczyńska. - Kraków : "Impuls", 2004.
 31. Humanistyczne ścieżki edukacyjne : scenariusze, plany, konspekty, ćwiczenia, propozycje / red. Halina Wiśniewska, Leszek Tymiakin ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Filologii Polskiej. Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego. - Lublin : "Norbertinum", 2000.
 32. Ideologia i komunikacja : o edukacji, pedagogice i mediach / Jerzy Jastrzębski. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski 2011.
 33. Internetowe gatunki dziennikarskie / red.nauk. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.
 34. Jak zachęcać do czytania : minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum / Kelly Gallagher ; tł. Magdalena Pagińska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010.
 35. Język - komunikacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki. - Toruń : Adam Marszałek, 2010.
 36. Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych dla klasy V w szkole podstawowej / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", 2000.
 37. Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych dla klasy VI w szkole podstawowej / Barbara Bleja-Sosna, Maria Składanowska. - Toruń : "Bea-Bleja", 2000.
 38. Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych dla klasy IV w szkole podstawowej / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", 2000.
 39. Kim jestem, kim mogę być? : ścieżki edukacyjne dla klas IV-VI w szkole podstawowej : program / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", 1999.
 40. Kompetencje informatyczno-medialne nauczyciela / Andrzej Serdyński. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2007.
 41. Komunikowanie (się) w mediach elekronicznych : język, edukacja, semiotyka : monografia / red. nauk. Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.
 42. Kultura filmowa - wychowanie filmowe / Henryk Depta. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.
 43. Kultura i język mediów / pod red. Macieja Tanasia. - Kraków : "Impuls" ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2007.
 44. Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji / Hanna Batorowska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009.
 45. Kultura wizualna a edukacja / Natalia Pater-Ejgierd. - Poznań : Fundacja Tranzyt, 2010.
 46. Manipulacja - Media - Edukacja / red. Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, 2007.
 47. Media - przyjaciel czy wróg dziecka? : program informacyjno-edukacyjny / pod red. Wioletty Tuszyńskiej-Boguckiej. - Poznań : "eMPi2", 2006.
 48. Media globalne - media lokalne : zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej = Global media - local media : issues from the field of media pedagogy and regional education / Agnieszka Roguska. - Kraków : "Impuls", 2012.
 49. Media jako wyzwanie wychowawcze / pod red. Jerzego Plisa i Artura Mamcarza. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010.
 50. Media Starter [Dokument elektroniczny] : program edukacji medialnej dla gimnazjalistów : materiały dydaktyczne / oprac. Alicja Pacewicz, Ewa Korulska ; realiz. Dariusz Miecznikowski i Andrzej Kordaczuk ; Centrum Edukacji Obywatelskiej. - Warszawa : CANAL+Cyfrowy, 2006.
 51. Media w edukacji - szanse i zagrożenia / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Bronisława F. Siemienieckiego. - Toruń : Adam Marszałek, 2008.
 52. Media w edukacji / Janusz Gajda. - Wyd. 6. - Kraków : "Impuls", 2007.
 53. Media wobec kulturowych przemian współczesności / Marek Sokołowski. - Olsztyn : "Kastalia", 2003.
 54. Media wobec wielorakich potrzeb dziecka / pod red. Stanisława Juszczyka, Ireny Polewczyk. - Toruń : Adam Marszałek,  2006.
 55. Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
 56. Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki szkolnej / Monika Nagowska. - Warszawa : "Sukurs", 2010.
 57. Nowoczesna telewizja czyli bliskie spotkania z kulturą masową / Krzysztof Łuszczek. - Tychy : "Maternus Media", 2004.
 58. O nowy humanizm w edukacji : materiały nadesłane na ogólnopolską konferencję naukową (Puławy 18-20 września 2000 r.) / pod red. Janusza Gajdy. - Kraków : "Impuls", 2000.
 59. Od teatru żaków do Internetu : o edukacji humanistycznej w szkole / pod red. Barbary Myrdzik. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.
 60. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, Kraków : "Impuls", 2004.
 61. Program nauczania edukacji czytelniczej i medialnej : szkoła podstawowa kl. 4-6 i gimnazjum kl. 1-3 / Mariusz Kąkolewicz, Józef Pielachowski. - Poznań : "eMPi2", 1999.
 62. Program Partner : edukacja czytelnicza i medialna w szkole ponadgimnazjalnej / Ewa Nowel. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2002.
 63. Program Partner : media tradycyjne, media elektroniczne : scenariusze zajęć / Ewa Nowel. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP,  2003.
 64. Program Partner : procesy komunikacyjne : scenariusze lekcji / Ewa Nowel. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2002.
 65. Program Partner : procesy komunikacyjne : zeszyt ćwiczeń / Ewa Nowel. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2002.
 66. Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2002.
 67. Szkolne centrum informacji / Hanna Batorowska, Barbara Kamińska-Czubała. - Kraków : Wydawnictwo Zakonu Pijarów, 2002.
 68. Ścieżka edukacji czytelniczej w szkole podstawowej i gimnazjum : poradnik metodyczno-organizacyjny dla nauczycieli i dyrektorów szkół / Józef Pielachowski. - Poznań : "eMPi2", 2000.
 69. Ścieżka medialna : otoczenie informacyjne / Wiesława Żuchowska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2004.
 70. Ścieżki edukacyjne dla klas I-III gimnazjum : poradnik dla nauczycieli pracujących z programami i podręcznikami ARKI. Cz. 1 ; [aut.] Grażyna Koralewska [i in.]. - Poznań : "Arka", 2001.
 71. Ścieżki edukacyjne dla klas I-III gimnazjum : poradnik dla nauczycieli pracujących z programami i podręcznikami ARKI. Cz. 2 ; [aut.] Grażyna Koralewska [i in.]. - Poznań : "Arka", 2001.
 72. Ścieżki edukacyjne w szkole podstawowej dla klas IV-VI / Maria Pacholska [i in.]. - Poznań : "Arka", 2001.
 73. Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym : wybrane zagadnienia dla dyrektorów, nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych / Hanna Batorowska. - Kraków : Wydawnictwo Zakonu Pijarów, 2001.
 74. Telewizja w edukacji medialnej / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : "Universitas", 2009.
 75. Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela / pod red. Justyny Mróz i Kingi Kalety. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012.
 76. Wpływ mediów : konteksty społeczno-edukacyjne / Bogusław Dziadzia. - Wyd.2. - Kraków : "Impuls", 2008.
 77. Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna / red. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, 2004.
 78. www.media.spoko [Film] / progr. Artur Mościcki, Maciej Zakrocki; współpr. Dominika Łukaszewska. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004.
 79. Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice / Justyna Truskolaska. - Tychy : "Maternus Media", 2007.
 80. Zdolności i postawa twórcza a styl użytkowania elektronicznych mediów / Dorota Siemieniecka-Gogolin. - Toruń : "Mado",  2005.

 

Artykuły z czasopism

 

 1. Aparat informacyjny książki : scenariusz lekcji z edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej / Elżbieta Klicka // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 17-18
 2. Arystokracja a świat plebejuszy : o szkole i kabarecie nie tylko Starszych Panów / Maria Kwiatkowska - Ratajczak // Polonistyka. - 2009, nr 1, s. 24-29
 3. Asteriks i Obeliks - pra-europejczycy : scenariusz zajęć / Anna Buchner // Polonistyka. - 2011, nr 8, s. 62-65
 4. Będę studentem : program zajęć w szkole ponadgimnazjalnej / Bożena Kozieńska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 10
 5. Bibliografia Zawartości Czasopism pomocą w poszukiwaniu informacji : lekcja biblioteczna / Mirosława Grabowska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 6, s. 10 - 13
 6. Biblioteka bliżej ucznia : program realizacji ścieżki ,,Edukacja czytelnicza i medialna" w gimnazjum / Ewa Małecka - Jóźwik // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 3-9
 7. Biblioteka publiczna jako nowoczesne narzędzie dydaktyczne / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 3, s. 16-19, bibliogr.
 8. Biblioteki cyfrowe - prezentacja przykładowa, ale nie wzorcowa / Renata Wójtowicz // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 3, s. 11 - 13
 9. Budowa książki i czasopisma : zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej / Agata Safian // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 4, s. 20 - 21
 10. By czas nie zaćmił i niepamięć / Andrzej Janusz Piotrowski // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 2, s. 18 - 22
 11. Byłem nieszczęśliwy bez ciebie : scenariusz zajęć dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Bożena Wierczińska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s. 9
 12. Cele i sposoby porozumiewania się młodzieży w mediach interaktywnych / Beata Wrona // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 2, s. 33 - 45
 13. Centrum informacji w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce / Bożena Daszuta, Katarzyna Narbutt // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 2, s. 24-25
 14. Co pozostaje w edukacji z przemijającej technologii? / Maciej M. Sysło . - (Człowiek-Media-Edukacja) . - Il. // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10 (220/221), s. 34-41
 15. Co to jest ekslibris? : scenariusz lekcji / Małgorzata Ohirko // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 2, s. 22-23
 16. Czasopisma fachowe jako źródła informacji : scenariusz lekcji zastępczej / Hanna Zalewska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 6, s. 24
 17. Czasopisma internetowe dla dzieci / Beata Loch // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 15
 18. Czasopisma źródłem aktualnej informacji - scenariusz lekcji bibliotecznej / Stanisława Cebula, Gertruda Kmiecik // Przeworskie Forum Oświatowe. - 2007, nr 12, s. 57-58
 19. Człowiek - Media - Edukacja : ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków, dnia 24-25 IX 2010 r. / Janusz Morbitzer . - (Człowiek - Media - Edukacja) // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10 (220/221), s. 16-17
 20. Czy jesteś reklamożercą? : scenariusz zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej / Lidia Kaspera // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, s. 18 - 19
 21. Czy ktoś o tym słyszał? Czyli edukacja medialna w polskiej szkole. / Ewa Postawska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 3, s. 36 - 37
 22. Czy reklamy decydują o moich zakupach? / Bożena Hajduga // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 22
 23. Czy warto czytać dzieciom? / Danuta Doskocz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 56-58
 24. Czym jest kultura popularna / Violetta Wróblewska // Społeczeństwo i Polityka. - 2005, nr 1, s. 201-210
 25. Czytaj książki codziennie - koniecznie! Propozycja lekcji bibliotecznej dla klas IV - VI / Dorota Bielawska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 11
 26. Ćwiczenia interaktywne na tablicy / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 14 - 17
 27. Drama w bibliotece : (historia książki) / Alina Deszczka // Przeworskie Forum Oświatowe. - 2001, nr 3, s. 67-68
 28. Dzieci, książki i dorośli - refleksje na marginesie konkursu / Hanna Ratyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 28 - 31
 29. Dzieciństwo medialne współczesnych dzieci / Jadwiga Izdebska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 2, s. 5 - 9
 30. Dziecko w e współczesnej kulturze medialnej / red. B. Łaciak. - Warszawa : ISP, 2003 
  Rec. : Dziecko we współczesnej kulturze medialnej - recenzja / Lidia Pawelec // 2005/2006, nr 3, s. 106-109
 31. Dziś poznamy świat reklamy / Bożena Hajduga // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 11
 32. E-puzzle : ćwiczenia kompetencji informacyjnych / Anna Tomczyk-Churska // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 3, s. 21-22
 33. Edukacja audiowizualna w bibliotece szkolnej / Aleksandra Czetweryńska, Marianna Hajdukiewicz // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, s. 8 - 10
 34. Edukacja czytelnicza i medialna : innowacja pedagogiczna / Joanna Mańka // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 6-9
 35. Edukacja czytelnicza i medialna : zestawienie bibliograficzne / Jolanta Stadnik, Joanna Trznadel // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 6, s. 24-28
 36. Edukacja czytelnicza, informacyjna i medialna - konspekty i scenariusze zajęć : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 - 2009 / Anna Bidzińska - Kristof // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 3, dodatek do "Poradnika Bibliotekarza", s. I - VIII
 37. Edukacja medialna - stan obecny i przyszłość / Janusz Morbitzer // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 7-8, s. 3-8
 38. Edukacja medialna - wszystko i nic w podstawie programowej / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 4, s. 73 - 84
 39. Edukacja medialna : scenariusz lekcji w klasie czwartej szkoły podstawowej (wg programu nauczania edukacji czytelniczej i medialnej autorstwa M. Kąkolewicz, J. Pielachowski, MEN DKW 4014 - 260/99) / Małgorzata Muniak // Wychowawca. - 2006, nr 9, s. 26
 40. Edukacja medialna szkolnictwa zawodowego : na przykładzie analizy cyklu filmów "Materiały, wyroby i technologie współczesnego budownictwa" / Rafał Wawer // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 2, s. 14-16
 41. Edukacja medialna w Islandii / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 49-52
 42. Edukacja medialna w Kanadzie / Wioletta Poturała, Stanisław Poturała // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 23-26
 43. Edukacja medialna w praktyce - ekonomika mediów / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2009, nr 7, s. 27-32
 44. Edukacja medialna w praktyce - media lokalne / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 40-41
 45. Edukacja regionalna / Elżbieta Nawrocka // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 1, s. 32 - 33
 46. Edukacyjne gry / Jacek Wojciechowski // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 9, s. 5 - 7
 47. Elektroniczne kwerendy, czyli o tym, jak pomagać maturzystom w przygotowaniach do ustnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego / Wioletta Poturała, Stanisław Poturała // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 1, s. 8-11
 48. Film na katechezie / Dariusz Hryciuk // Wychowawca. - 2009, nr 11, s. 12-13
 49. Film w edukacji i edukacja filmowa / Witold Jakubowski // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 3, s. 60 – 64
 50. Fotografia elementem edukacji medialnej i procesu kształcenia / Marek Hallada // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 1, s. 3-7
 51. Fotografia w szkole z perspektywy ucznia / Michał Płaza // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 1, s. 19-20
 52. Fotokomiksy w programie PowerPoint, krok po kroku / Dorota Janczak // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 1, s. 9-11
 53. Godzina "za free". Jak ją wykorzystać? / Marzena Tyl // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 9 - 11
 54. Gry komputerowe na poważnie / Ryszard Błaszkiewicz // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 14 - 21
 55. Impresjoniści : lekcja biblioteczna dla szkół średnich / Jolanta Błaszczyk, Jadwiga Granosik // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 6, s. 33 - 34
 56. Jak działa reklama? : projekt edukacyjny / Irena Zalewska // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2010, nr 2, s. 22 - 23
 57. Jak sobie poradzić z mediami : ( dobre rady dla dyrektorów szkół ) / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 25-28
 58. Jak uczyć samodzielności informacyjnej / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 9, s. 1-2
 59. Jak wychować "pożeracza książek"? / Anna Kleiber // Bibliotekarz. - 2010, nr 10, s. 14 - 19
 60. Jeszcze o edukacji czytelniczej i medialnej, czyli róbmy swoje / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 1
 61. Język nagłówków prasowych / Iwona Król // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 18-19
 62. Katalog ilustrowany / Monika Szczerbacz // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 4, s. 12 - 15
 63. Kierunek: edukacja medialna // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 9, s. [15]
 64. Klub medialny jako forma pracy z uczniem zdolnym w internetowym centrum informacji multimedialnej / Izabela Rudnicka // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 4, s. 16 - 18
 65. Kompetencje informatyczno-medialne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Anna Szkolak // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 42-49
 66. Konferencja na temat edukacji medialnej / Grzegorz Gmiterek // Bibliotekarz. - 2008, nr 3, s. 26 - 28
 67. Konsumpcyjny charakter współczesnej reklamy / Krajewska Beata // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, s. 3-4
 68. Kraków z lotu ptaka : zajęcia warsztatowe / Jolanta Pytel // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 1, s. 23
 69. Książka - rzecz cenna? Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy V w ramach nauczania blokowego (blok humanistyczny) / Ewa Przetakiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 5, s. 9
 70. Książka i jej budowa : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / Grażyna Kadłuczka // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, s. 15 - 17
 71. Książka tradycyjna czy multimedialna? / Barbara Michałek // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 15-16
 72. Książka twoim przyjacielem : Scenariusz zajęć czytelniczych dla dzieci przedszkolnych (lat 6) / Marta Piróg // Przeworskie Forum Oświatowe. - 2001, nr 3, s. 68
 73. Kształćmy nauczycieli w zakresie edukacji medialnej : ( propozycje zajęć) / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2007, nr 7, s. 9-12
 74. Kuku, kuku jestem na fejsbuku, czyli o serwisach społecznościowych jako nowej epoce w rozwoju mediów / Mirosława Grabowska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 5, s. 10 - 11
 75. O kult informacji jako wyzwanie edukacyjne / Maria Ledzińska // W: "Dzisiejsze czasy" : edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej / pod red. Witolda Jakubowskiego. - Kraków : "Impuls", 2006 . - CzP 37.01. - S. 45 - 58. - ISBN 978-83-7308-769-9
 76. Lekcja otwarta - blok humanistyczny (składająca się z trzech oddzielnych jednostek przedmiotowych) / Agnieszka Kowalewska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 5, s. 6-8
 77. Lekcje z filmem Tytus, Romek i A'Tomek wśród złodziei marzeń w klasie piątej / Arkadiusz Kut // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 1, s. 41 - 52
 78. Lektura a adaptacja filmowa / Arkadiusz Kut // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 2, s. 7 - 12
 79. Listek figowy, czyli jak cię widzą, tak cię piszą : projekt zajęć wspierających myślenie twórcze, uzupełnijących naukę języka polskiego, historii i WOK / Anna Tomczyk - Churska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 4, s. 17 - 21
 80. Lubię baśń, ma smak... : propozycja projektu międzyprzedmiotowego dla uczniów klas IV szkoły podstawowej / Bożena Wierczińska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 20-21
 81. Magiczna biblioteka / Mirosława Grabowska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 3, s. 17-19
 82. Marketing - podstawa sukcesu wydawniczego / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2011, nr 4, s. 45-49
 83. Media a wychowanie - blaski i cienie / ks. Sławomir Chrost // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 34 - 37
 84. Media i edukacja dziennikarska w Turcji / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 6, s. 44-47
 85. Minikonkurs ze słownikiem ortograficznym : dla uczniów klas I gimnazjum / Maria Klaban // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 3, s. 20
 86. Młodzi fani filmów spotkali się z Gienkiem Loską : III Szkolny Nocny Maraton Filmowy w Gimnazjum nr 3 / pb [Paweł Bugira] ; fot. Łukasz Mendychowski . - Fot. // Życie Podkarpackie. - 2011, nr 39 (2264) 28 września, s. 18
 87. Moja szkoła jest medialna : (działalność Fundacji Media Evolution) / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 3, s. 40-43
 88. Mój projekt ekslibrisu biblioteki szkolnej : scenariusz lekcji / Małgorzata Ohirko // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 2, s. 23
 89. Multimedialne galerie malarstwa : scenariusz zajęć edukacyjno - wychowawczych / Maria Gron // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 4, s. 22
 90. Na czacie : scenka wychowawcza dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Danuta Pilarczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7-8, s. 14
 91. Nadążyć za zmianami : (Nie tylko) filmowe pomysły na promocję edukacji medialnej w szkole / Izabela Rudnicka // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2012, nr 2, s. 3 - 5
 92. Najmłodsi w wirtualnym świecie / Kisilowska Małgorzata // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 3, dodatek "Świat książki dziecięcej", s. 1 - 5
 93. Naucz się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają : Scenariusz zajęć dotyczących Konwencji o Prawach Dziecka / Urszula Karczewska, Iwona Peplińska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 11-12
 94. Nauczanie o ekranie / Danuta Rajewicz // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 4, s. 74 - 87
 95. Nauczyciele i uczniowie w gąszczu mediów i multimediów / Danuta Brzezińska // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 4, s. 3 - 4
 96. Negatywny wpływ komputerów na życie ludzkie / Ewa Blada // Lider. - 2005, nr 1, s. 18-19. - bibliografia
 97. Niemieckie koncerny medialne na polskim rynku : (wybrane zagadnienia) / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2010, nr 3, s. 43-46
 98. Nowa edukacja medialna w społeczeństwie ryzyka i katastrof / Tomasz Goban-Klas . - (Edukacja Interaktywna) . - Fot., bibliogr. // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10 (220/221), s. 42-46
 99. Nowa podstawa programowa a działania nauczycieli bibliotekarzy / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 9, s. 8-11
 100. Nowe media w twojej szkole / Kamila Tomkiel, Karolina Śmigiel // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2012, nr 2, s. 6 - 7
 101. cywilizacji komputera i współczesnym demiurgu / Zofia Dończyk - Hnat // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 2, s. 70 - 76
 102. fotografii w Internecie / Bożena Boryczka // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 1, s. 7-8
 103. komunikowaniu dawniej i dziś : lekcja biblioteczna / Mirosława Grabowska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 3, s. 15 - 17
 104. potrzebie edukacji medialnej / Janusz Morbitzer // Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 5-7
 105. powoływaniu sie na źródła : lekcja biblioteczna / Iwona Włodarska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 5, s. 12 - 13
 106. Od glinianej tabliczki do komputera : projekt edukacyjny z zakresu ścieżki czytelniczo - medialnej w szkole podstawowej / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 12-13
 107. Od Internetu do ...wizyty w teatrze / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 84 - 91
 108. Od papirusa do edytora tekstu : konkurs z historii książki i pisma / Anna Bidzińska - Kristof, Elżbieta Kulisz // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 5, s. 34 - 37
 109. Od tabliczki glinianej do książki drukowanej - krótki zarys historii książki : scenariusz lekcji bibliotecznej w gimnazjum / Ewa Żaczek // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 16
 110. Odwiedziny w Bullerbyn : zajęcia czytelnicze dla kl. III szkoły podstawowej / Ewa Gajcy // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 3, s. 34 - 37
 111. Oferta biblioteki szkolnej / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 4, s. 3-4
 112. Opowieści z Kubka i inne ciekawe pomysły pracy z książką / Mariola Jąder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 40 - 46
 113. Oskar? Co to takiego? : zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej / Jolanta Pytel // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2012, nr 2, s. 21 - 22
 114. Picasa w bibliotekach szkolnych (część 1) / Izabela Rudnicka // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 1, s. 16-19
 115. Pod urokiem książek / Róża Dykiel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 53 - 54
 116. Podróż z książką : zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej / Zofia Litwin, Danuta Majksiak // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 24-25
 117. Podziwiamy wodospady świata z Google Earth : scenariusz zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 14
 118. Pokolenie cyfrowe w bibliotece szkolnej / Bogumiła Staniów // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 2, s. 3 - 7
 119. Polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla : projekt edukacyjny / Irena Zalewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 11, s. 36 - 39
 120. Poprawki zdjęć w programie Microsoft Office Picture Manager / Bożena Boryczka // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 1, s. 12-13
 121. Postawić na C-U-D : z prof. Januszem Morbitzerem, informatykiem i pedagogiem, rozmawia Anna Raczyńska / Janusz Morbitzer // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 5/6, s. 11-15
 122. Poszukujemy informacji o "Bogurodzicy" : konspekt lekcji w klasie III gimnazjum / Edyta Dobek // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 10, s. 41 - 43
 123. Poznaj edytorską stronę książki / Joanna Jasińska, Agnieszka Piechnik // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 6, s. 20-21
 124. Poznajemy impresjonistów z Wikispaces i Wikipedią : scenariusz zajęć dla szkół ponadgimnazjalnych // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 15
 125. Poznajemy pisarzy niemieckich : scenariusz lekcji języka niemieckiego w klasie II / Teresa Skonieczna // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 24
 126. Poznajemy warsztat dziennikarza prasowego : lekcja biblioteczna / Danuta Binkiewicz - Kołodziej // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 2, s. 13 - 17
 127. Poznajemy wydawnictwa informacyjne, rozwiązując krzyżówkę : scenariusz lekcji / Urszula Stefańska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 4, s. 14
 128. Praca z czytelnikiem niesłyszącym / Marta Deńca // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 1, s. 17-18
 129. Prawo autorskie : konspekt zajęć / Jadwiga Woźniak // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 17 - 18
 130. Problematyka edukacji medialnej w kontekście wybranych zagadnień pedagogiki krytycznej / Agnieszka Ogonowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 1, s.79-94
 131. Profilaktyka kreatywna a edukacja medialna / Elżbieta Bielecka // Remedium. - 2011, nr 6, wkładka Pomarańczowe Forum s. 18-19
 132. Program edukacji czytelniczej i medialnej przeznaczony dla klas I-III / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 71-77. - Bibliografia
 133. Przegląd literatury dotyczącej roli mediów w procesie rozwoju dziecka / Anna Klimaszewska // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 99-105
 134. Przepisy na 6, czyli jak powstała nadza książka kucharska / Katarzyna Kotecka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 12
 135. Przygotowanie polonistów do edukacji medialnej / Danuta Rajewicz // Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 3, s. 95 - 103
 136. Realizacja edukacji medialnej w szkołach województwa lubelskiego : (raport z badań) / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2010, nr 9, s. 48-52
 137. Reklama - jesteś za czy przeciw? / Aldona Wilas // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 17-19
 138. Rodzaje i gatunki dziennikarskie - scenariusz lekcji bibliotecznej / Gertruda Kmiecik // Przeworskie Forum Oświatowe. - 2007, nr 12, s. 59-60
 139. Rola mediów w procesie kształtowania ról płciowych u dzieci / Elżbieta Anita Bajcar, Przemysław Bąbel // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3,s. 23-31
 140. Rozmowy o czytaniu i książkach / Bronisława Dymara // Polski w Praktyce. - 2011, nr 5, s. 40-43
 141. Rozwijanie czytelnictwa uczniów poprzez doskonalenie umiejętności czytania : lekcja biblioteczna / Elżbieta Kwiatkowska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 2, s. 23 - 24
 142. Rzeczowe dyskusje na trudne i kontrowersyjne tematy / Krystyna Ratyńska - Olechnowska // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 3, s. 17 - 19
 143. Słowo i obraz w erze Turinga / Danuta Rajewicz // Polonistyka. - 2007, nr 10, s. 34-39
 144. Słynne zwroty i metafory filozoficzne : korelacja treści ścieżki filozoficznej i medialnej w szkole ponadgimnazjalnej / Kamilla Dudek // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 24-25
 145. Sponsoring - forma public relations : wybrane zagadnienia / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2010, nr 5, s. 53-56
 146. Sytuacja życiowa dzieci wiejskich - wyzwanie dla edukacji medialnej / Krzysztof Czykier // W: Dziecko : sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007 . - CzP 37.064.2. - S.338 - 346. - ISBN 978-83-87925-81-9
 147. Szkolenie biblioteczne czy edukacja informacyjna? / Lilianna Nalewajska // Bibliotekarz. - 2012, nr 10, s. 7 - 11
 148. Szkolna biblioteka dla małego człowieka / Beata Czyżewska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 4, s. 12 - 15
 149. Szkolna polonistyka w erze cywilizacji medialnej / Anna Ślósarz // Polonistyka. - 2008, nr 2, s. 30-35
 150. Szkolny broker informacji : Międzyszkolny konkurs dla uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych / Bożena Hołownia, Joanna Litwin // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, s. 40 - 41
 151. Szkone Centrum Informacji a edukacja medialna / Aleksandra Marciniak // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 6, s. 34 - 37
 152. Śladami baśni polskich : zajęcia w czytelni propagujące akcję "Cała Polska czyta dzieciom" / Alina Michalska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 5, s. 14
 153. Świadomy i kulturalny czytelnik : program edukacyjny / Honorata Frygier - Śliwa, Elżbieta Szczepańska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 9, s. 19 - 21
 154. Święto ksiązki dla dzieci : projekt edukacyjny dla klas III - IV / Agnieszka Piechnik, Joanna Jasińska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 10-11
 155. Truman Show, czyli telewizja przyszłości? / Roman Sowa // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 4, s. 66 - 73
 156. Uczniowskie lektury - próba wyjścia z kryzysu / Agnieszka Piechnik, Joanna Jasińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 12, s. 9 - 12
 157. W gabinecie luster, czyli Molier w wersji filmowej (propozycja metodyczna) / Renata Borowiak, Katrzyna Taborska // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 3, s. 58 - 63
 158. W krainie baśni, mitów i legend : konkurs dla uczniów szkoły podstawowej / Edyta Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 3, s. 16-19
 159. W krainie fantazji : scenariusz przedstawienia dla klas I-III / Justyna Frańczak // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 3, s. 22-24
 160. W świecie lektur : ogólnoszkolny projekt edukacyjny / Aldona Dawidziak, Mariola Nogaj - Gorzyńska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 14
 161. W świecie mediów starych i nowych : lekcja biblioteczna / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 6, s. 14 - 19
 162. Ważne wytyczne / Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 10, s. 3 - 4
 163. WebQuest jako forma realizacji treści ścieżki czytelniczo - medialnej / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 7
 164. Wiadomości Soplicowskie. Konspekt zajęć z języka polskiego oraz edukacji czytelniczej i medialnej / Joanna Falbowska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 1, s. 12
 165. Wielka potrzeba edukacji medialnej / Justyna Dobrołowicz // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s 7-13. - Bibliografia
 166. Wielkie kuszenie / Agata Borek // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 42-47
 167. Wizyta na Zielonym Wzgórzu : zajęcia czytelnicze dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej / Ewa Gajcy // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 4, s. 32 - 33
 168. Współczesna rodzina wobec eksplozji mediów elektronicznych - wyzwaniem dla edukacji medialnej / Jadwiga Izdebska // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 27 - 34
 169. Współczesna szkoła wobec ekspansji mediów / Justyna Dobrołowicz // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 7 - 13
 170. Współpraca międzynarodowa w zakresie edukacji medialnej / Małgorzata Stawiak-Ososińska // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 14-22. - Bibliografia
 171. Wszystko już było...? / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 11, s. 3-4
 172. Wybrane aspekty kształcenia multimedialnego / Sebastian Wasiołka // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 54 - 57
 173. Wydawnictwa informacyjne : lekcja biblioteczna / Iwona Włodarska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 4, s. 17-19
 174. Wyprawa w świat książek / Tamara Kotarska // Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 18-19
 175. Wyszukiwanie informacji w katalogach elektronicznych / Małgorzata Szałata // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 19
 176. Z książką przez epoki - pokaz mody książkowej. Scenariusz przedstawienia dla gimnazjów i szkół średnich / Ewa Szymerowska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 24-25
 177. Zabawa z katalogiem nie tylko dla najmłodszych / Małgorzata Hamada // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 9
 178. Zagadki - baśnie, bajki i wiersze / Danuta Kucab // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 32
 179. Zainteresowania sześciolatków książką / Małgorzata Centner - Guz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 13-17
 180. Zrób sobie film z wakacji, czyli o możliwościach programu Photo Story 3 / Elżbieta Gucwa // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 1, s. 14-15
 181. Zrób sobie średniowieczny rękopis : warsztaty biblioteczne dla uczniów klas gimnazjalnych / Dorota Kamisińska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 3, s. 8-10
 182. Źródła informacji geograficznej. Ruch obiegowy Ziemii : Lekcja biblioteczna z geografii dla kl. I gimnazjum / Monika Godula, Małgorzata Pałka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 12, s. 10

Autor: Elżbieta Krupa