ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt

Krosno

Animaloterapia

Wydawnictwa zwarte
1. Animaloterapia we wczesnej interwencji u dzieci z niepełnosprawnością / Dorota Kornaś // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008. - s. 130-133, bibliogr.
M 129476

2. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie : praca zbiorowa / pod red. Anny Strumińskiej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2003. - 297, [1] s., [22] s. tabl. : rys. ; 24 cm + + gra planszowa (1 k. złoż.). - (ABC Hipoterapii).
M 127015

3. Terapeutyczne wykorzystanie zwierząt względem dzieci niepełnosprawnych / Anna Kurzeja // W: Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka (Szkic monograficzny) / pod red. Adama Stankowskiego. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. - s. 195-207.
M 124219, Cz 124510

4. Terapia dzieci z zaburzoną neurodynamiką przez kontakt ze zwierzętami / Renata Hływa // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls, 2005. - s. 37-
40.
Cz 118452, M 118511, M 118866

5. Udział zwierząt w szeroko pojętej rewalidacji osób niepełnosprawnych / Anna Kurzeja // W: Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Kucypera i Adama Stankowskiego. - Bielsko-Biała :
Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - s. 181-188.
M 127945, M 128336

Wydawnictwa ciągłe

6. Wykorzystanie zooterapii w terapii pedagogicznej na przykładzie terapii z udziałem psa / Anna Kurzeja, Joanna Godawa // Chowanna. - 2009, t. 1, s. 85-96
7. Zajęcia edukacyjne i pedagogiczne z udziałem zwierząt / Katarzyna Sowa // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 5, s. 10-11
8. Zwierzyniec terapeutyczny / Jan Więcek // Ekoświat. - 2007, nr 2, s. 46-47

Dogoterapia

Wydawnictwa zwarte

9. Animaloterapia : program Przedszkolnego Klubu Animals "Cztery łapy" / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. - Kraków : "Impuls", 2007. - 94, [1] s. : il. ; 24 cm . - Bibliogr. s. 95. – ISBN 978-83-7308-841-2
M 121636

10. Dogoterapeutyczny program polisensorycznej stymulacji porozumiewania się : poradnik dla logopedów, dogoterapeutów i nauczycieli wykorzystujących terapię kontaktową w pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi / Marzena Machoś- Nikodem. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, 2007. - 56 s., [16] s. tabl. : fot. kolor ; 24 cm . - Bibliogr. s. 45-47.
M 129123, M 129124, M 124080

11. Dogoterapia w terapii autyzmu / Justyna Otto // W: Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : "Impuls", 2005. - s. 181-194.
Cz 119628, M 120111

12. Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania / Beata Kulisiewicz. - Kraków : "Impuls", 2009. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 101-102.
M 126269

13. Terapia z udziałem psa / Beata Pawlik-Popielarska. - Gdańsk : "Via Medica", 2005. - [12], 76 s, [7] s. tabl. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 71-72.
M 121023

14. Udział zwierząt w szeroko pojętej rewalidacji osób niepełnosprawnych / Anna Kurzeja // W: Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Kucypera i Adama Stankowskiego. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - s. 181-188.
M 127945, M 128336

15. Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. - Kraków : "Impuls", 2007. - 106 s. : il. ; 24 cm . - Bibliogr. s. 105-106.
M 129230

16. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : "Impuls", 2005. - 270 s. : fot., tab. ; 24 cm . - Bibliogr. przy pracach. – ISBN 83-7308-586-6
Cz 119268, M 120111

17. Wykorzystanie terapii kontaktowej z udziałem psów jako metody wspierającej leczenie autyzmu - refleksje terapeuty / Magdalena Buszko // W: Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin, Ewa Łukowska. - Warszawa :
Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. - s. 86-107.
M 129230

18. Znaczenie relacji człowiek - zwierzę w dorosłym życiu osób z zespołem Downa : różne oblicza dogoterapii / Mirella Michalewska-Pająk // W: Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy wspomóc? / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek.
- Kraków : "Impuls", 2010. - s.297-310.
M 128988

Wydawnictwa ciągłe
19. Chore dzieci mówią "hau" / Gabriel Maciejewski // Charaktery. - 2006, nr 10, s. 68-70
20. Dogoterapia / Agata Szostak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2010, nr 2, s.104-116
21. Dogoterapia / Jolanta Kubacka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 2, s. 55-56
22. Dogoterapia jako forma wspierająca rehabilitację dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (studium przypadku) / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, s. 20-21
23. Dogoterapia w procesie rozwoju fizycznego dzieci głuchoniewidomych / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, s. V-VII
24. Dogoterapia w wychowaniu osób nieprzystosowanych społecznie / Marcin Jurczyk // Opieka Wychowanie Terapia. - 2007, nr 3-4, s. 37-38
25. Fundacja "Pies dla Stasia" // Remedium. - 2007, nr 5, s. 26-27
26. Lessie - lecz! / Wioletta Bartkiewicz // Charaktery. - 2009, nr 3, s. 92-95
27. Nauka za pomocą psa / Marzena Machoś-Nikodem // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 50-53
28. Wykorzystanie zooterapii w terapii pedagogicznej na przykładzie terapii z udziałem psa / Anna Kurzeja, Joanna Godawa // Chowanna. - 2009, t. 1, s. 85-96

Hipoterapia

Wydawnictwa zwarte

29. Hipoterapia dla osób z zespołem Downa / Barbara Gąsiorowska // W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : "Impuls", 2008. - s. 321-337.
M 125861

30. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie : praca zbiorowa / pod red. Anny Strumińskiej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2003. - 297, [1] s., [22] s. tabl. : rys. ; 24
cm + gra planszowa (1 k. złoż.). - (ABC Hipoterapii). – ISBN 83-09-01812-6
M 127015

31. Udział zwierząt w szeroko pojętej rewalidacji osób niepełnosprawnych / Anna Kurzeja // W: Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Kucypera i Adama Stankowskiego. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008. - s. 181-188.
M 127945, M 128336

32. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : "Impuls", 2005. - 270 s. : fot., tab. ; 24 cm . - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-7308-586-6
Cz 119628, M 120111

33. Wykorzystanie hipoterapii w terapii dzieci z autyzmem / Karolina Przewłoka // W:Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : "Impuls", 2005. - s. 195-205.
Cz 119628, M 120111

Wydawnictwa ciągłe

34. Formy, przebieg i efekty terapeutycznej jazdy konnej / Aleksandra Kuklińska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2008, nr 3-4, s. 28-33
35. Hipika w resocjalizacji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych / Iwona Bohdanowicz // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 22-25
36. Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych / Izabela Zając, Małgorzata Grabara, Jadwiga Pucher // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 11, s. 8-10
37. Jeździectwo jako sport osób niepełnosprawnych / Małgorzata Pyrka-Majerkiewicz // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 138-148
38. Jeździectwo, nie tylko dla jeździectwa : program uzupełniający zakres wiedzy i umiejętności z dziedziny wychowania fizycznego, biologii, edukacji regionalnej dla przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej / Wioletta
Jeczeń // Lider. - 2009, nr 4, s. 4-7
39. Na koniu do sprawności - zdrowotne walory hipoterapii / Monika Stefaniak, Renata Śleboda // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 7, s. 13-16
40. Pierwsze tęczowe zawody jeździeckie w Oławie / Małgorzata Brzuchacz // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 65-68
41. Terapia psychomotoryczna małych dzieci z zaburzeniami i utrudnieniami w rozwoju psychoruchowym w hipoterapii / Małgorzata Brzuchacz // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 295-299

Autor: Elżbieta Wilusz