Marketing w bibliotece szkolnej

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Filia w Łańcucie

Marketing w bibliotece szkolnej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 1. Bal  literacki jako forma public relations / Robert Beller // Biblioteka: szkolne centrum informacji. – 2010, nr 1, s. 16-19
 2. Bądź widoczny, czyli jak się promować / Iwona Włodarska.// Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2008, nr 1, s. 24-25
 3. Biblioteka szkolna w opinii uczniów / Katarzyna Chojnacka-Musiał // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 5, wkładka Biblioteka Centrum Informacji, s. 17-18
 4. Biblioteki i książki : scenariusz słowno-muzyczny z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek lub Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia). Przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2010,    nr 4, s. 22-24
 5. Bohaterowie naszych lektur : błyskawiczny konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Krystyna Zielińska // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 10, s. 25
 6. Bookcrossing – święto książek i dzieci / Krystyna Wojtera // Biblioteka            w Szkole. – 2010, nr 4, s. 14-15
 7. Booktalking w bibliotece szkolnej / Barbara Zalewska // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, s. 10-11
 8. Co pamiętasz ze swoich lektur? ; konkurs literacki przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Janina Witek // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 4, s. 13
 9. Czytamy dziecku i z dzieckiem : działania na rzecz zainteresowania uczniów czytaniem, nauką, poszukiwaniem wiedzy. Mają na celu także zaangażowanie rodziców i zachęcenie ich do czytania dzieciom i z dziećmi / Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 9, s. 19-21
 10. Czytelnictwo / Jacek Wojciechowski. – Kraków: Wydawnictwo UJ, 2000 Sygn. PBW Filia Łańcut 33396
 11. Czy wiesz że książki rozmawiają: scenariusz lekcji bibliotecznych? / Marzena Tyl // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 1, s. 12-13
 12. Dzień głośnego czytania / Kamila Korneluk // Biblioteka w Szkole. – 2014,    nr 3, s. 17
 13. Dzień Książki : opis konkursu międzyklasowego /Mariola Antczak // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, s. 14-15
 14. Gwiaździsty rajd z książką ; działania promujące biblioteki szkolne w Tychach /  15. Bożena Kozieńska, Jolanta Rolnik // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 7-8, s. 6-7
 15. Jak promować bibliotekę szkolną? : z praktyki nauczyciela bibliotekarza / Beata Wróblewska.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 10, s. 10-11
 16. Jak zachęcać do odwiedzania biblioteki / Ewa Dunin-Wilczyńska.// Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2011, nr 1, s. 16-19
 17. Koło fotograficzne w bibliotece szkolnej / Agnieszka Gobiec, Agnieszka Haponik, Anna Żylińska //  Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 10, s. 12-13
 18. Książka i jej rola w życiu współczesnego człowieka : scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów I klasy szkoły ponadgimnazjalnej / Bernardyna Banaś // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 5, s. 42-43
 19. Logo biblioteki - dlaczego nie? / Marcin Pawlik // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 5, wkładka Biblioteka Centrum Informacji, s. 16-17
 20. Marketing w bibliotece / Jacek Wojciechowski. – Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1993 Sygn. PBW Filia Łańcut 30197
 21. Media relations a biblioteka szkolna / Mariola Antczak.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 5-7
 22. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych : Jak świętowano – jak świętować / Celina Przybyło // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 7-8, s. 12-15
 23. Moda na czytanie / Jolanta Niwińska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 4, s. 12-13
 24. Moda na książkę / Justyna Buczyńska-Łaba // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 11, s. 21-24
 25. Niezapomniana książka : konkurs czytelniczy / Agnieszka Wiwer // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 10, s. 13
 26. Piraci na Książkolandii : scenariusz pasowania na czytelnika / Ewa Lendzion // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 10, s. 26-27
 27. Pomysły na promocję biblioteki szkolnej / Barbara Michałek.// Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 2, s. 32-35
 28. Polskie portale społecznościowe promujące czytelnictwo / Katarzyna Król // Bibliotekarz. - 2012, nr 4, s. 1-6
 29. Pomysły na blogi / Maria Wiaderek // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, wkładka Biblioteka Centrum Informacji, s. 17-18
 30. Promocja biblioteki szkolnej w internecie / Gabriela Bonk, Anna Urbaniak.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 2, wkładka Biblioteka  Centrum Informacji, s. 8-11
 31. Promowanie czytelnictwa „inaczej”/ Paulina Milewska // Poradnik Bibliotekarza. – 2012, nr 10, s. 14
 32. Przepis na udane spotkanie autorskie / Bożena Diks, Ewa Sobczyńska, Sylwia Szkuć // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 1, s. 14-15
 33. Recepta na skuteczny komunikat w prasie i Internecie / Beata Lamentowicz // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, wkładka Biblioteka Centrum Informacji nr 2, s. 13-15
 34. Reklama książki metodą book-talking w szkole podstawowej / Małgorzata Wajnor // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 10, s. 9-10
 35. Reklama, promocja, propaganda, marketing, public realtions : czy tego potrzeba bibliotece szkolnej? / Danuta Brzezińska.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 5, wkładka  Biblioteka Centrum Informacji, s. 3-6
 36. SCI miejscem rozwoju zainteresowań i zamiłowań uczniów : gry dydaktyczne w bibliotece szkolnej / Małgorzata Kowalska // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 7-8, wkładka Biblioteka Centrum Informacji, s. 7-8
 37. Szkoła z biblioteką, biblioteka ze szkołą / Katarzyna Ostrowska // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 5, s. 5-8
 38. Ślubujemy uroczyście…Pasowanie na czytelnika / Grażyna Kunka // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 10, s. 14-15
 39. TIK i TOC : nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne na lekcjach w bibliotece / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 6, s. 6-8
 40. Tydzień Książki i Praw Autorskich w szkole ponadgimnazjalnej / Anna Jaroszkiewicz, Daria Jurek.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, s. 20-21
 41. W poszukiwaniu nowych form promocji biblioteki szkolnej / Elżbieta Rafińska // Biblioteka w Szkole. - 2013 nr 2, wkładka Biblioteka Centrum Informacji, s. 3-7
 42. Współpraca bibliotek różnych typów na poziomie lokalnym / Teresa Kasza // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 6, s. 5-6
 43. Współpraca biblioteki szkolnej ze środowiskiem lokalnym / Jadwiga Oleszek // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 2, s. 5-6
 44. Wystawa : szansa na sukces biblioteki szkolnej / Alicja Zgajewska.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 6, s. 24-26
 45. Żywo obecna w środowisku miasta Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu / Katarzyna Katyńska, Małgorzata Kowalska // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 5, wkładka Biblioteka Centrum Informacji, s. 22-23

 

Łańcut, 22 październik 2014 r.
Opracowanie: Danuta Kolek

Autor: Danuta Kolek