Mnemotechniki i ich zastosowanie w procesie nauczania- uczenia się

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta Krupa

MNEMOTECHNIKI I ICH ZASTOSOWANIE W PROCESIE NAUCZANIA- UCZENIA SIĘ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
Zebrane materiały dostępne są w PBW w Przemyślu lub/i filiach w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku

Wydawnictwa zwarte:

 1. Arteterapia w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008
 2. Błyskawiczny kurs szybkiego czytania / Jadwiga Mierwińska. - Poznań : Publicat, cop. 2007
 3. Czytam, pamiętam, tworzę : kurs szybkiego czytania, doskonalenia zdolności twórczych i technik pamięciowych / Zdzisław Gudzowski. - Poznań : "Arka", 2001
 4. Doskonalenie pamięci / Carol Turkington ; przekł. Agata D. Kowalczyk. - Warszawa : "Amber", 2003
 5. Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych / pod red. Marty Bogdanowicz i Marioli Smoleń. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia 2004
 6. Dziecko : sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007
 7. Edukacja małego dziecka. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. - Cieszyn ; Kraków : "Impuls", 2010
 8. Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce / pod red. Stanisławy Włoch. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2006
 9. Jak podwoić skuteczność uczenia się : techniki sprawnego zapamiętywania i przywoływania informacji / Geoffrey A. Dudley ; przeł. Kaja Doroszewska. - Warszawa : "Medium", 2001
 10. Jak uczyć, żeby nauczyć / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.
 11. Lepsza pamięć : trening i techniki lepszego zapamiętywania / Roland R. Geisselhart, Christie Hofmann ; tł.[z ang.] Jadwiga Kołcz. - Warszawa : Flashbook.pl, cop. 2007
 12. Magia pamięci czyli Książka o tym, jak rozwinąć uwagę i pamięć w szkole podstawowej / I[gor] J. Matiugin [i in.]. - Piła : "Ekolog", 1997
 13. Mapy twoich myśli : mindmapping, czyli notowanie interaktywne / Tony Buzan, Barry Buzan ; tekst pol. oprac. Dariusz Rossowski na podst. przekł. Moniki Stefaniak. - Wyd. 2 zm. - Łódź : "Ravi", cop. 2007
 14. Mnemoliterki : ćwiczenia do wprowadzania i utrwalania liter podobnych pod względem kształtu a-o, m-n-u-w, l-ł-t, b-d-g-p z wykorzystaniem mnemotechnik / Joanna Skibska. - Kraków : "Impuls", 2012
 15. Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania / Joanna Skibska. - Kraków : "Impuls" ; Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2012
 16. Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : wybrane problemy teorii i praktyki / red. nauk. Sławomira Sadowska. - Toruń : "Akapit", 2006
 17. Pamięć : trening interaktywny. T. 1 / Marek Szurawski. - Wyd. 2 popr. - Łódź : "Aha!", 2009
 18. Pamięć doskonała : [ćwiczenia usprawniające, sprawność umysłowa przez całe życie] / Joceline de Rotrou ; tł. [z fr.] Maria Michalik. - Warszawa : "W.A.B.", 1995
 19. Pamięć doskonała w 10 dni : skuteczny trening / Joyce Brothers, Edward P. F. Eagan ; z ang. przeł. Mieczysław Dutkiewicz. - Warszawa : "Diogenes", 2000
 20. Pamięć na zawołanie / Tony Buzan ; przekł. Marek Siurawski. - Wyd. 2 popr. - Łódź : "Ravi", 2003
 21. Psychologia nauczania : ujęcie poznawcze : podręcznik akademicki / Maria Ledzińska, Ewa Czerniawska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
 22. Sukces na egzaminie / Marek Grębski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004.
 23. Sztuka pamięci / Frances Amelia Yates ; przeł. [z ang.] Witold Radwański, posłowiem opatrzył Lech Szczucki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977
 24. Sztuka pamiętania / Stefan Garczyński. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : "Iskry", 1966
 25. Techniki zapamiętywania / Bartłomiej Boral, Tobiasz Boral. - Warszawa : "Edgard", 2013
 26. Trening pamięci : projektowanie, realizacja, techniki i ćwiczenia / Przemysław Bąbel, Agnieszka Baran. – Warszawa : Difin, 2011
 27. Trening umysłu : ćwiczenia na doskonalenie pamięci, koncentracji i spostrzegawczości / Zenobia Stankiewicz. - Warszawa : "Comes", 1999
 28. Ucz się i myśl : jak wykorzystać potencjał umysłu w szkole, biznesie, w życiu prywatnym, jak sprostać wymaganiom epoki inteligencji / Andrzej Bubrowiecki. - Warszawa : "Muza", 2012
 29. Uczenie się i pamięć : integracja zagadnień / John R. Anderson. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998

Artykuły z czasopism:

 1. Aby pamięć nam sprzyjała / Agnieszka Gąsierkiewicz// PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2008, nr 1, s. 77-86
 2. I wszystko zapamiętasz? / Ewa Czerniawska// PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2008, nr 3, s. 111-116
 3. Jak łatwiej uczyć się języków obcych / Dorota Kondrat // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2004, nr 6, s. 5-12
 4. Jak uczyć się szybko słówek w języku obcym / Ewa Osoba // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2005, nr 5, s.76-80
 5. Mapy myśli - jak pomóc naszej pamięci w nauce języka obcego / Elżbieta Gajewska.// JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2007, nr 4, s. 117-118
 6. Metody usprawniające pamięć w edukacji szkolnej / Bożena Majewicz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2007, nr 12, dod. „Wkładka Metodyczna" , s. II-V
 7. Metoda Jaźwińskiego : próba zastosowania mnemotechniki w nauczaniu historii / Maria Bieniek, Katarzyna Krupa // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. – 1998, nr 2, s. 89-95
 8. Mnemotechnika i jej zastosowanie na lekcji języka niemieckiego / Tomasz Burzyński // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2008, nr 1, s. 121-124
 9. Mnemotechniki / Dominika Golz // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2007, nr 3, s.172-174
 10. Mnemotechniki, czyli jak i dlaczego warto ćwiczyć pamięć / Agnieszka Malińska // WYCHOWAWCA. – 2011, nr 2, s. 10-11
 11. Mnemotechniki na lekcji języka obcego / Anna Sulikowska // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2003, nr 5, s. 10-15
 12. Mnemotechniki w ortografii / Ewa Baranowska // ŻYCIE SZKOŁY. – 2007, nr 5, s. 21-23
 13. Mnemotechniki w terapii dysortografii / Bogusław Chmurzyński // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE. – 2001, nr 10, s. 34-39
 14. Mnemotechniki w zapamiętywaniu leksyki języka obcego / Ewa Dźwierzyńska // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2005, nr 4, s.17-21
 15. Nauczmy uczniów się uczyć – jak łatwiej zapamiętać nowe słówka / Izabela Bawej // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2003, nr 4, s. 25-31
 16. Nauczmy uczniów się uczyć – zapamiętajmy jak najwięcej / Krystyna Klemens // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2003, nr 3, s.82-86
 17. Nauczyć, jak się uczyć – kilka uwag o treningu strategii i technik uczenia się / Anna Sulikowska // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2008, nr 6, s. 26-31
 18. Nauka przez skojarzenia / Adam Błyga // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2010, nr 2, s.81-85
 19. Pamięć o pamięci / Anna M. Ziółkowska// PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2011, nr 2, s. 48-60
 20. Pamięć w szkole / Maria Jagodzińska // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. – 2009, nr 1, s. 117-125
 21. Psychologiczne badania nad pamięcią i ich implikacje dla glottodydaktyki / Anna Sulikowska // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2005, nr 2, s. 22-31
 22. „Słowa, słowa – nic tylko słowa" – strategie pomocne w opanowaniu nowego słownictwa w nauce języka obcego / Izabela Kowalczyk // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2003, nr 2, s. 50-55
 23. Technika zastępowania słów w zapamiętywaniu słówek/ Irena Balko // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2003, nr 2, s. 81-82
 24. Techniki mnemotechniczne w nauczaniu fizyki / Halina Dąbrowska.// FIZYKA W SZKOLE. - 2009, nr 3, s.55-60
 25. Techniki pamięciowe / Dorota Kondrat // REMEDIUM. – 2005, nr 3, s. 8-9
 26. Uczenie się zajęciem radosnym / Marek Szurawski ; rozm. przepr. Beata Igielska.// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2009, nr 4, s. 29-34
 27. Więcej na temat środków mnemotechnicznych / Patrycja Kamińska // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2000, nr 2/3, s. 108-113
 28. Wykorzystanie mnemotechniki w edukacji szkolnej / Jacek Gancarz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. – 2003, nr 4-5, dod. „Wkładka Metodyczna", s. VII-X
 29. Wykorzystanie środków mnemotechnicznych w nauce języków obcych / Bogusław Kubiak // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 1999, nr 4, s. 314-322
 30. Zapamiętywanie i zapominanie a nauka słownictwa / Agnieszka Rzewólska // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2008, nr 5, s. 45-48
 31. Zdaniem psychologa / Marcin Florkowski// WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2009, nr 4, s.24

Dokumenty elektroniczne:

 1. Pamięć: przewodnik technik doskonalenia [Dokument dźwiękowy] / Carol Turkington ; przekł. Izabela Pogracka-Michalak. - Katowice : "Aleksandria", 2011

Autor: Elżbieta Krupa