Arteterapia

Krosno

Wydawnictwa zwarte

1. Arteterapia - badania i praktyka / Andrea Gilroy ; [tł. Sebastian Sobczyński]. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009
PBW JM 71420

2. Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna. - Wyd. 5. - Kraków : "Impuls", 2011
PBW JM 72220

3. Arteterapia : wykorzystanie technik plastycznych w pracy z uczniem przejawiającym zaburzone zachowania / Anna Kordzińska-Grabowska. - Warszawa : Verlag Dashofer, 2012
PBW JM 72803

4. Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi : jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
PBW JM 72229

5. Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji / red. Bronisława Dymara. - Kraków : "Impuls", 2009
PBW JM 71627

6. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : "Impuls", 2011
PBW JM 72089

7. Magia ogrodów czyli O terapeutycznej funkcji ogrodów / Irena Borecka. - Kraków : "Impuls", 2010
PBW JM 72340

8. Psychoterapia tańcem i ruchem : teoria i praktyka w terapii grupowej : praca zbiorowa / pod red. Zuzanny Pędzich. - Warszawa : Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze "Arteer" Elżbieta Rybicka, 2009
PBW JM 71789

9. Rysunek w psychoterapii / Gerald D. Oster, Patricia Gould ; przekł. Anna i Magdalena Kacmajor. - Wyd. 2 w jęz. polskim. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
PBW JM 72224

10. Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. - Kraków : "Impuls", 2011
PBW JM 72132

11. Sztuka jako przestrzeń edukacyjna : teoria i praktyka / pod. red. Marii Jabłońskiej. - Wrocław : Towarzystwo Kultury Czynnej : "Atut" –
Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011
PBW JM 72319

12. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci. Cz. 1, Wprowadzenie do metody / Teresa Danielewicz, Anna Koźmińska, Janina Magnuska. –
Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008
PBW JM 71527

13. Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci. Cz. 2, Zajęcia z figurami geometrycznymi / Teresa Danielewicz, Anna Koźmińska, Janina
Magnuska. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008
PBW JM 71528

14. Terapia zajęciowa / Ewa Baum. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008
PBW JM 71105

Wydawnictwa ciągłe

1. Arteterapeutyczne aspekty ekspresji plastycznej / Janina Florczykiewicz // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 5-8
2. Arteterapia inspiracją dla pedagogiki / Anna Olas // Szkoła Specjalna. – 2006, nr 4, s. 298-306
3. Arteterapia jako forma oddziaływania na dziecko / Ilona Gołębiewska //
Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 12-15
4. Arteterapia jako forma pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym / Ewa Grudziewska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 194-200
5. Arteterapia - pomoc w przeżywaniu i wyrażaniu emocji / Danuta Bula // Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 14-15
6. Arteterapia - problemy definicyjne / Barbara Trochmiak // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 376-379
7. Arteterapia w przedszkolu / Mariola Napiórkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 11, s. 20-23
8. Czy zawsze warto być posłusznym? : scenariusz zajęć
arteterapeutycznych dla klas IV-VI / Barbara Beata Sarti // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 9, s. 24-25
9. Dwie konferencje : terapia przez sztukę / Elzbieta marek // Życie Szkoły. – 2005, nr 10, s. 52-58
10. Ekspresja słowna dziecka w dialogu z otoczeniem, czyli o relacji pomiędzy arteterapią dzieci a teorią Freineta / Kinga Anna Gajda //
Język Polski w Szkole IV-VI. - 2010/2011, nr 3, s. 9-24
11. Elementy muzykoterapii / Hanna Sobińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s.35-36
12. Historia arteterapeutyki / Wita Szulc // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 66-69
13. Mandala w pracy z dziećmi / Anna Kluska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s.40-42
14. Muzykoterapia / Małgorzata Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 3, s.38-40
15. Muzykoterapia w aktywizowaniu dzieci nieśmiałych / Ewa Woźniczka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s.48-50
16. Niebieska buzia i zielone włosy mamy / Aneta Łosiewicz // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 54-59
17. Propozycja plastycznych zajęć terapeutycznych w klasie II / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 71-73
18. Psychologiczna analiza rysunku dziecka / Barbara Gajo // Wychowawca. - 2009, nr 5, s.12-13
19. Spotkanie ze sztuką : warsztaty arteterapeutyczne / Grażyna Jezierska // Życie Szkoły. – 2006, nr 6, s. 28-40
20. Sztuka, wychowanie, terapia / Krystyna Nowak-Wolna // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 4, s. 274-285
21. Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu / Katarzyna Makowska // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 5, s. 17-20
22. Teoria arteterapii Tomasza Rudowskiego - implikacje do resocjalizacji przez sztukę / Janina Florczykiewicz // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 176-185
23. Terapia przez sztukę / Katarzyna Włodarczyk // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s.357-359 
24. Umuzykalnianie dzieci trzyletnich / Urszula Siudak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s.342-344
25. Wpływ muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie / Anna Nikiciuk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s.85-92
26. Wspomaganie zdrowia w okresie późnego dzieciństwa przez ekspresję plastyczną / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 49-58
27. Zabawy relaksacyjne z elementami muzykoterapii / Małgorzata Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 3, s.37-41
28. Zajęcia z arteterapii : scenariusz / Ilona Gołębiewska // Życie Szkoły. – 2011, nr 2, s. 22-25
29. Zastosowanie rysunku w diagnozowaniu i terapii psychiatrycznej / Anna Marta Żukowska // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2006,
nr 4-5, s. 9-12

Autor: Beata Szczepanik