Wychowanie do życia w rodzinie

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Marta Głogowska

 

Wychowanie do życia w rodzinie.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze do roku 2016.

Zebrane materiały dostępne w PBW w Przemyślu i/lub filiach:

Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku.

Wydawnictwa zwarte:

 1. Dorastanie do miłości : propozycje działań wychowawczych dla uczniów kl. 4-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych / Maria Kwiek, Iwona Nowak. - Wyd. 2 poszerz. - Wrocław : Oficyna Współczesna, 1994
  Jarosław WJ 328/b
  Lubaczów WL 38861
  Przemyśl WP 9642/b
  Przemyśl WP 11093/b
  Przemyśl WP 9718/b
  Przemyśl WP 14383/b
  Przeworsk CzK 372.861.388
 2. Dorastanie do miłości : scenariusze zajęć wychowawczych i prorodzinnych dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Maria Kwiek, Iona Nowak. - [Wyd. 2]. - Kraków : "Rubikon", 2010
  Przemyśl CzP 37.016:613+613.88
 3. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia / [koordynator prac Jolanta Choińska-Mika]. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009]
  Jarosław WJ 53287
  Przemyśl CzP 37.091.214
  Lubaczów CzL 46173
  Przeworsk MKsK 37.091.214
 4. Edukacja prorodzinna : księga dedykowana Profesorowi Marianowi Śnieżyńskiemu / pod red. Marii Chymuk i Danuty Topy. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2000
  Przemyśl WP 88671
  Przemyśl WP 87893
  Przeworsk WK 44233
 5. Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych dla klasy IV w szkole podstawowej / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", [2000]
  Przemyśl WP 11341/b
  Przeworsk WK 2661 B
  Przeworsk WK 2769 B
  Przeworsk CzK 2660 B
  Przemyśl CzP 37.016:028+316.77
 6. Kim jestem, kim mogę być? : ścieżki edukacyjne dla klas IV-VI w szkole podstawowej : program / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", 1999
  Przemyśl CzP 37.091.214
 7. Konspekty godzin wychowawczych dla klas 4-8 / Elżbieta Gałczyńska, Elżbieta Szczepańska, Elżbieta Wernik. - Płock : "Korepetytor", 1995
  Przemyśl WP 9957/b
  Przemyśl WP 11001/b
  Przeworsk WK 2086 B
  Przeworsk CzK 37
  Przemyśl CzP 37.064.2
 8. Ku dojrzałej ludzkiej miłości : praca zbiorowa / pod red. Józefa Augustyna. - Kraków : "WAM", 1996
  Przemyśl WP 93404
 9. Podróż w nieznane : o miłości, seksie i rodzinie : scenariusze zajęć / Mariola Chomczyńska - Miliszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997
  Przeworsk WK 40070
  Przemyśl WP 84642
  Przeworsk MKsK 37
  Lubaczów CzL 38019
  Przemyśl CzP 37.016:613+613.88
 10. Podróż w nieznane : o miłości, seksie i rodzinie : scenariusze zajęć / Mariola Chomczyńska - Miliszkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999
  Lubaczów WL 39033
  Przemyśl WP 98718
 11. Poglądy nauczycieli na wybrane dziedziny życia seksualnego oraz ich przygotowanie do prowadzenia wychowania seksualnego / Julian Andrzej Kultys. - Słupsk : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997
  Lubaczów WL 42963
 12. Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie : wychowanie seksualne / [Edward Materski i in.]. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, 1997
  Lubaczów WL 46662
 13. Przysposobienie do życia w rodzinie / pod red. Mikołaja Kozakiewicza i Zbigniewa Lew-Starowicza ; aut. Zuzanna Celmer [i in.]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987
  Przemyśl WP 74932
  Przemyśl WP 74933
  Przemyśl WP 74934
  Jarosław WJ 44431
  Jarosław WJ 44432
  Jarosław WJ 44433
  Lubaczów WL 34341
  Lubaczów WL 34342
  Lubaczów WL 34343
  Lubaczów WL 34344
  Przemyśl CzP 37.016:613+613.88
 14. Rodzicielstwo - między wiedzą a intuicją : scenariusze zajęć / Mariola Chomczyńska-Miliszkiewicz. - Kraków : "Impuls", 1999
  Przeworsk WK 43285
 15. Słowo do rodziców o wychowaniu seksualnym / Anna Lanota ; Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1962
  Przemyśl WP 291/b
  Przemyśl WP 291/b
 16. W poszukiwaniu prawdziwej miłości : przysposobienie do życia w rodzinie / Marina Ombach. - Warszawa : Agencja Wydawnicza Katolików MAG, 1994
  Przemyśl WP 99635
 17. Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych / pod red. Grażyny Durki. - Kraków : "Impuls", 2010
  Lubaczów WL 46973
  Przemyśl WP 102571
 18. Wiedza o społeczeństwie : wychowanie do życia w rodzinie : podręcznik dla gimnazjum / Kazimierz Szczerba ; obudowa dydaktyczna Anita Mieloch. - Warszawa : "Graf-Punkt", 2001
  Jarosław WJ 49337
 19. Wychowanie prorodzinne i seksualne : scenariusze lekcji, rozmowy : materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych / pod red. Janiny Miazgowicz. - Katowice : "Powiernik Rodzin", 1998
  Przemyśl WP 10630/b
  Lubaczów WL 38452
  Lubaczów WL 38453
  Przemyśl WP 14475/b
  Przemyśl CzP 37.016:613+613.88
 20. Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Aleksander J. Majda. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964
  Jarosław WJ 9518
 21. Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców / Aleksander J. Majda. - Wyd. 3 uzup. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967
  Przemyśl WP 12417
  Lubaczów WL 11584
  Lubaczów WL 11585
 22. Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole / Józef Augustyn. - Wyd. 3, popr., uzup. - Kraków : "WAM", 2008
  Przemyśl WP 99043
 23. Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole / Józef Augustyn. - Wyd. 4. - Kraków : "WAM" - Księża Jezuici, 2015
  Jarosław WJ 55863
  Przeworsk WK 51939
  Przeworsk WK 51940
 24. Z doświadczeń w realizacji przedmiotu Przysposobienie do życia w rodzinie : (konspekty i materiały) / pod red. Stanisławy Łapkowskiej-Wacowskiej. - Zielona Góra : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1987
  Przemyśl CzP 37.016:613+613.88
 25. Zagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej i profilaktyki HIV/AIDS. pod red. Jerzego Rzepki. - Katowice : Studio Wydawnicze "Agat", 1996
  Lubaczów WL 46667
  Lubaczów WL 39492

 

Artykuły z czasopism:

 1. Bariery w edukacji seksualnej w okresie dorastania / Alicja Długołęcka.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2010, nr 2, s. 89-102, bibliogr
 2. Dobre wyniki "wychowania do życia w rodzinie" : Typ A edukacji seksualnej w polskiej oświacie / Jakub Goraj.// Wychowawca. - 2011, nr 5, s. 10-11
 3. Integralna wizja płciowości / Franciszek Adamski.// Wychowawca. - 2012, nr 9, s. 5-7
 4. Koncepcja czy anty-koncepcja / Jadwiga Wronicz.// Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 14-15
 5. Moja rodzina i ja - scenariusz zajęć "Wychowanie do życia w rodzinie" w klasie V szkoły podstawowej / Krystyna Cynk.// Przeworskie Forum Oświatowe. - 2007, nr 12, s. 25-26
 6. Od poczęcia do narodzin / Zdzisłąwa Ciepiela.// Wychowawca. - 2014, nr 3, s. 33-34
 7. Odpowiedzialne spojrzenie na seksualność / Józef Augustyn ; rozm. przepr. Jolanta Tęcza-Ćwierz.// Wychowawca. - 2013, nr 7-8, s. 29-31
 8. Opinie uczniów o wychowaniu do życia w rodzinie / Lidia Tysnarzewska.// Wychowawca. - 2008, nr 3, s. 14
 9. Po co kwestionować "Wychowanie do życia w rodzinie"? / Antoni Szymański.// Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 20
 10. Pomagać w harmonijnym rozwoju / Teresa Król.// Wychowawca. - 2015, nr 5, s. 5-7
 11. Próba eliminacji WdŻ z polskich szkół / Marek Dziewiecki.// Wychowawca. - 2015, nr 9, s. 8-9
 12. Rodzina, ale jaka? : scenariusz lekcji wychowawczej lub WDŻ dla klasy VI szkoły podstawowej / Joanna Maraszek.// Wychowawca. - 2016, nr 1, s. 34
 13. Skąd się wziąłem : konspekt zajęć dla klas I-III szkoły podstawowej / Magdalena Kozłowska, Halina Jóźwiak.// Wychowawca. - 2006, nr 3, s. 18
 14. Tematyka rodzinna w kształcie zintegrowanym / Barbara Dudel.// W: Dobro dziecka w rodzinie. - Białystok : Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2012. - S. 131-139
 15. Uczyć żyć / Małgorzata Żmuda.// Wychowawca. - 2015, nr 6, s. 22-23
 16. Wychowanie do życia w rodzinie / Hanna Liberska.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 95-100
 17. Wychowanie do życia w rodzinie / Józef Augustyn.// W: Sztuka relacji międzyludzkich : miłość, małżeństwo, rodzina. - Kraków : "WAM", 2014. - S. 515-521
 18. "Wychowanie do życia w rodzinie" pisane na nowo / Franciszek Adamski.// Wychowawca. - 2013, nr 5, s. 29
 19. Wychowanie do życia w rodzinie w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych : wyniki badania uczniów liceów i techników w Krakowie i Białymstoku / Szymon Czarnik.// Wychowawca. - 2014, nr 10, s. 18-24
 20. Wychowanie w... płci / Agnieszka Lipińska-Grobelny.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 6, s. 28-32
 21. "Życie, miłość, przemijanie...śmierć" : o istocie człowieczeństwa według Jana Pawła II - budowanie systemu wartości uczniów liceum / Ilona Podleśna.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, dod. s. X-XII

 

Dokumenty elektroniczne:

 1. Bezpieczna miłość [Film] ; Licencja na bezpieczną miłość. - Sosnowiec : Projekt-Kom, 2011
  Przemyśl WP 427/E/Fe
  Przeworsk WK 126 DO
  Jarosław WJ 338/DVD
 2. Czas oczekiwania [Film] / scen. i reż. Izabela Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : "Wychowawca" Fundacji "Źródło", 1999
  Lubaczów WL 106 SL
  Przemyśl WP 279/KV/E
  Przeworsk WK 124 V
  Jarosław WJ 98/KV
 3. Człowiek - istota płciowa [Film] / scen.i reż. Izabela Drobotowicz-Orkisz ; zdj. Dominik Kozioł [i in.] ; konsult. Aleksander Nalaskowski [i in.]. - Kraków : Fundacja "Źródło", 1999
  Jarosław WJ 100/KV
 4. Człowiek - Miłość - Rodzina [Film] / scen. i reż. Izabela Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : Fundacja "Źródło", 1998-2009
  Przemyśl WP 302/E/fe
 5. Człowiek od poczęcia [Film] / scen. Dorota Kornas-Biela ; reż. Izabela Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : "Wychowawca" Fundacji "Źródło", 1999
  Lubaczów WL 98 SL
  Przeworsk WK 46 V
  Jarosław WJ 103/KV
 6. Do progu dojrzewania [Film] / scen. i reż. Izabela Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : "Wychowawca" Fundacji "Źródło", 1999
  Lubaczów WL 99 SL
  Przemyśl WP 272/KV/E
  Przeworsk WK 118 V
  Jarosław WJ 97/KV
 7. Dramat aborcji [Film] / scen. i reż. Izabela Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : "Wychowawca" Fundacji "Źródło", 1999
  Lubaczów WL 104 SL
  Przemyśl WP 277/KV/E
  Przeworsk WK 122 V
  Jarosław WJ 95/KV
 8. Etyka seksualności [Film] / scen.i reż. Izabela Drobotowicz-Orkisz ; zdj. Dominik Kozioł [i in.] ; konsult. Aleksander Nalaskowski [i in.]. - Kraków : Fundacja "Źródło", 1999
  Jarosław WJ 96/KV
  Lubaczów WL 103 SL
  Przeworsk WK 121 V
 9. Ja i moje życie - rodzina [Film] : przygotowanie do życia w rodzinie : wiedza o społeczeństwie : telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / scen. Małgorzata Potocka, Barbara Jakubowska ; reż. Małgorzata Potocka. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004
  Lubaczów WL 239 SL
  Jarosław WJ 177/KV
  Przemyśl WP 373/KV
  Przeworsk WK 111 V
 10. Ja, Ty, My [Film]. Cz. 1. W drodze ku dorosłości / scen. Barbara Puszczewicz, Krzysztof Wesołowski, reż. Krzysztof Wesołowski. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej. Biuro Informacji i Promocji, 1998
  Jarosław WJ 66/KV
  Przemyśl WP 215/KV
 11. Małżeństwo doskonałe. [Cz. 2] [Film] / scen. Hanna Milewska ; realiz. Bożena Pijanowska. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997
  Przemyśl WP 147/KV
 12. Małżeństwo... Rodzina [Film] : refleksje / scen. Barbara Puszczewicz, Krzysztof Wesołowski ; reż. Krzysztof Wesołowski. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998
  Lubaczów WL 28 SL
  Jarosław WJ 70/KV
  Przemyśl WP 424/KV
  Lubaczów WL 27 SL
  Jarosław WJ 69/KV
  Przemyśl WP 219/KV
 13. Miłość [Film] / scen. i reż. Izabela Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : Fundacja "Źródło", Zakład "Wychowawca", 1999
  Lubaczów WL 107 SL
  Jarosław WJ 99/KV
  Przemyśl WP 280/KV/E
  Przeworsk WK 141 V
 14. Naturalne planowanie rodziny [Film] / scen. Izabela Drobotowicz-Orkisz, Jacek Jarczyk ; reż. Izabela Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : Fundacja "Źródło", Zakład "Wychowawca", 2007
  Przemyśl WP 324/E/Fe
  Lubaczów WL 105 SL
  Jarosław WJ 102/KV
  Przeworsk WK 123 V
 15. Normalnie jak w domu [Film] : wychowanie do życia w rodzinie : edukacja prozdrowotna : etyka : telewizyjne audycje dla szkół podstawowych i gimnazjów / scen. Justyna Święcicka ; reż. Mariusz Malinowski. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004
  Lubaczów WL 245 SL
  Jarosław WJ 176/KV
  Przemyśl WP 361/KV
  Przeworsk WK 102 V
 16. Tajemnice kobiecości [Film] / scen. i reż. Izabela Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : Fundacja "Źródło", 1999
  Jarosław WJ 104/KV
  Lubaczów WL 100 SL
  Przemyśl WP 273/KV/E
  Przeworsk WK 119 V
 17. Tajemnice męskości [Film] / scen. i reż. Izabela Drobotowicz-Orkisz. - Kraków : Fundacja "Źródło", 1999
  Jarosław WJ 101/KV
  Przeworsk WK 140 V
 18. Wybierzmy razem... [Film] : refleksje / scen. Barbara Puszczewicz, Krzysztof Wesołowski ; reż. Krzysztof Wesołowski. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej. Biuro Informacji i Promocji, 1999
  Lubaczów WL 41 SL
  Jarosław WJ 68/KV
  Przemyśl WP 217/KV
  Jarosław WJ 67/KV
  Lubaczów WL 42 SL

 

 

Autor: Marta Głogowska