Eurosieroctwo, jego konsekwencje i sposoby pomocy dzieciom przez szkołę i inne instytucje (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filia w Sędziszowie Młp.)

Rzeszów

 1. Dysfunkcje rodziny / red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011.
  Sędziszów   BSdzW   41590
 2. Fotobiografia PRL : opowieści reporterów / Łukasz Modelski ; [rozmówcy] Romuald Broniarek [et al.]. - Kraków : "Znak", 2013.
  Sędziszów   BSdzW   43282
 3. Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Sędziszów   BSdzW   39122
 4. Problem eurosieroctwa : wybrane aspekty / pod red. Bogdana Więckiewicza ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczenstwie w Stalowej Woli. Instytut Socjologii. - Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL, 2011.
  Sędziszów   BSdzW   41318
 5. Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej / pod red. Ireny Adamek, Magdaleny Grochowalskiej i Ewy Żmijewskiej. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010.
  Sędziszów   BSdzW   41010
 6. Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Sędziszów   BSdzW39599
 7. Skazani na wykluczenie !? : zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną / red. Mirosław Kalinowski, Iwona Niewiadomska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Wydział Nauk Społecznych, Caritas Polska. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010.
  Sędziszów   BSdzW39894
 8. Społeczne piętno eurosieroctwa / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień. - Warszawa : "Difin", 2012.
  Sędziszów   BSdzC   42526
 9. Sprostać migracji : pomoc migrantom ekonomicznym z ziem polskich (połowa XIX - początek XXI wieku) / Jadwiga Plewko. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010.
  Sędziszów   BSdzW   39898
 10. Uczeń wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Aneta Rogalska-Marasińska i Bożena Banasiak. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2010.
  Sędziszów   BSdzW   41711
 11. Wartość i dobro rodziny / red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak ; Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2011.
  Sędziszów   BSdzW   41056
 12. Wieloaspektowość bezpieczeństwa / red. nauk. Romuald Kalinowski, Paweł Szmitkowski. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2011.
  Sędziszów   BSdzW40208
 13. Wychowanie w środowisku : między tradycją a wyzwaniami cywilizacji przyszłości / pod red. Marii Chodkowskiej, Aleksandry Mach. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010.
  Sędziszów   BSdzW   39747
 14. Wyfrunęli : nowa emigracja o sobie / [red. Wiesława T. Czartoryska ; posł. Bronisław Gołębiowski]. - Łomża : "Stopka", 2011.
  Sędziszów   BSdzW   43212
 15. Syndrom nieprzystosowania społecznego dzieci z rodzin migrujących / Dubiel, Ewa. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2014
  Sędziszów BSdzW  44435

Artykuły z czasopism

 1. "Kukułcze dzieci" - problemy emigracyjnego sieroctwa / Grażyna Rura.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 15-20, bibliogr.
  Cena dobrobytu / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2007, nr 38, s. 7
 2. Ciemna strona eurosieroctwa / Jacek Stec.// Głos Pedagogiczny. - 2011, listopad, s. 31-33
 3. Dziecko a migracja zarobkowa rodziców / Małgorzata Fojcik.// Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 12-15
 4. Emigracja zarobkowa rodziców a zdrowie dziecka / Barbara Sordyl.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 26-30, bibliogr.
 5. Emigracyjne "sieroty" / Małgorzata Tulik-Hamelak.// Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 1, s. 38-40
 6. Eurorodzice, eurodzieci / Bożena Gwizdek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 43-44
 7. Eurosieroctwo - problemy macierzyństwa na odległość / Teresa Zbyrad.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 10, s. 3-9
 8. Eurosieroctwo - wybór bibliografii / Elżbieta Trojan.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 10, s. 59-60
 9. Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny / Zbigniew Węgierski.// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 3-5, bibliogr.
 10. Eurosieroty : problem wychowawczy czy nieuchronne następstwo przemian? / Krzysztof Blachewicz.// Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 16-19
 11. Eurosieroty i emocje / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień.// Psychologia
  w Szkole. - 2013, nr 1, s. 4-12
 12. Gdy rodzice emigrują... / Anna Fidelus.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 37-43
 13. Jaś sam w domu / Wiesław Łuka.// Głos Nauczycielski. - 2008, nr 27, s. 11
 14. Komunikacja interpersonalna jako wymiar funkcjonowania rodzin przebywających na emigracji / Barbara Sordyl-Lipnicka.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 2, s. 100-105, bibliogr.
 15. Migracje rodzicielskie - skala zjawiska oraz jego wychowawcze i edukacyjne implikacje / Bartłomiej Walczak.// Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 143-162, bibliogr.
 16. Migracje zagraniczne jako obszar zainteresowań pedagogiki społecznej / Wioletta Danilewicz.// Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 9-22, bibliogr.
 17. Migracje zagraniczne zagrożeniem dla funkcjonowania rodzin / Krzysztof Głowiak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 5, s. 57-59
 18. Na walizkach : kryzys w Europie, uczniowie i ich rodzice wracają do Polski / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 29, s. 4
 19. Niezwykła komunikacja w rodzinie euroemigrantów / Agnieszka Pasternak, Monika Urbańska-Bulas.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 30-32, bibliogr.
 20. Praca rodzica za granicą / Bożena Krupa.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 67-69
 21. Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa / Sylwia Piekut-Burzyńska, Zbigniew Węgierski.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 3-8, bibliogr.
 22. Uczniowie powracający z zagranicy : procedury kwalifikacyjny / Anna Dzięgiel.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2011, nr 4, s. 122-126
 23. W zawieszeniu : "eurosieroty" w naszej klasie / Ewa Miłoszewska.// Głos Nauczycielski. - 2009, nr 20, s. 11
 24. Wielka Emigracja XXI w. / Marta Anacka.// Geografia w Szkole. Wydanie specjalne. - 2010, nr 1, s. 12-15
 25. Wokół pojęcia "eurosieroctwo" / Ewa Zawisza-Masłyk.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 3/4, s. 40-42, bibliogr.
 26. Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie
  i w szkole / Grażyna Miłkowska, Anna Kulesa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 3-15
 27. Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje "euromigracji" rodziców i opiekunów / Bartłomiej Walczak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 21-26
 28. Z nieobecnym ojcem w tle / Janina Janowska, Beata Papuda.// Psychologia
  w Szkole. - 2011, nr 1, s. 25-33
 29. Zjawisko eurosieroctwa w Podkarpackiem / Krzysztof Głowiak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 10, s. 45-46

Autor: Anna Kucharska