Multimedia w edukacji

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
oprac. Elżbieta Krupa


Multimedia w edukacji

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997 – 2007DRUKI ZWARTE

1. Dziecko i media elektroniczne : nowy wymiar dzieciństwa. [T]. 1, Telewizja i inne mass media w życiu dziecka-wyzwaniem dla edukacji medialnej / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego. - Białystok : "Trans Humana", 2005
Przeworsk WK 45864

2. Dziecko i media elektroniczne : nowy wymiar dzieciństwa. [T]. 2, Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego. - Białystok : "Trans Humana", 2005
Przeworsk WK 45865

3. "Dzisiejsze czasy" : edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej / pod red. Witolda Jakubowskiego. - Kraków : "Impuls", 2006
Przemyśl CzP 37.01

4. Edukacja na odległość : kodyfikacja pojęć, reguł i procesów / Stanisław Juszczyk. - Toruń : Adam Marszałek, 2003
Przeworsk WK 45866

5. Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej : o audiowizualnych tekstach kultury / Bogumiła Fiołek-Lubczyńska. - Kraków : "Impuls", 2004
Przemyśl WP 92435
Przemyśl CzP 372.881.116.21

6. Forum Młoda Europa - Edukacja europejska poprzez Internet / oprac. i red. Mariola Iwanowska. - Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej, 1997
Jarosław WJ 508/b
Lubaczów WL 40046

7. Intermedialne nauczanie języka obcego / Paweł Topol. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2003
Przemyśl WP 93281

8. Media a edukacja : III Międzynarodowa Konferencja.[T.3] / red. nauk. Wacław Strykowski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakład Technologii Kształcenia. - Poznań : "eMPi2", 2000
Przeworsk MksK 65

9. Media i edukacja w dobie integracji / pod red. Wacława Strykowskiego, Wojciecha Skrzydlewskiego. - Poznań : "eMPi2", 2002
Lubaczów CzL 40723

10. Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Przemyśl WP 93854
Lubaczów WL 43116
Przeworsk MKsK 37

11. "Nauczanie ku przyszłości" w szkolnym centrum informacji : praca zbiorowa / pod red. Haliny Kosętki, Hanny Batorowskiej, Barbary Kamińskiej-Czubały. - Kraków: Wydawnictwo Zakonu Pijarów, 2002
Przemyśl WP 92072

12. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP ; Kraków : "Impuls", 2004
Przemyśl CzP 371.3

13. Strategia multimedialnego kształcenia chemicznego / Hanna Gulińska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1997
Lubaczów WL 39611

14. Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej / Zbigniew Osiński. - Toruń : "Mado", 2005
Lubaczów WL 42856

15. Technologia informacyjna w nauczaniu języków obcych / Katarzyna Ziębakowska-Cecot. - Radom : Politechnika Radomska, 2005
Przemyśl WP 93097

16. Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji / Tadeusz Barski. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2006
Przemyśl WP 93795

17. Uczeń niewidomy i słabo widzący w ogólnodostępnej szkole średniej : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Jakubowskiego. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005
Przemyśl WP 92366 – 92374

18. Wirtualna edukacja / Mirosław J. Kubiak. - Warszawa : "Mikom", 2000
Przemyśl WP 89173


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

Biologia

1. Dlaczego warto poznać naturę wirusa HIV? : praca wyróżniona w konkursie / Joanna Baś // Biologia w Szkole. - 2003, nr 2, s. 112-114

2. Internet w edukacji biologicznej / Marek Bartoszewicz // Biologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 21 – 24

3. Internet w kształceniu biologicznym / Michał Mińczuk // Biologia w Szkole. - 1998, nr 5, s. 279-284

4. Lekcja biologii z Internetu / Urszula Kucia // Biologia w Szkole. - 2002, nr 4,s. 244

5. Obserwacje fenologiczne a internet / Beata Mokwa // Biologia w Szkole. - 2001, nr 2, s. 113

6. Owady społeczne - lekcja z pomocami multimedialnymi / Urszula Kucia // Biologia w Szkole. - 2001, nr 1, s. 35-38

7. Projekt ,,Edukacja Ekologiczna" / Elżbieta Tyralska-Wojtycza // Biologia w Szkole. - 2001, nr 2, s. 112

8. Wpływ dwutlenku siarki na drzewa iglaste / Małgorzata Jacewicz // Biologia w Szkole. - 2002, nr 2, s. 97.


Chemia

1. Jak nauczać i uczyć się chemii z pomocą podręcznika multimedialnego / Hanna Gulińska, Andrzej Burewicz // Edukacja Medialna. - 2002, nr 2, s. 14-21

2. Jak program ,,Układ okresowy pierwiastków'' może pomóc w nauczaniu chemii? / Iwona Jasińska // Edukacja Medialna. - 2001, nr 2, s. 41-43

3. Multimedialne wspomaganie nauczania chemii / Hanna Gulińska, Andrzej Burewicz // Chemia w Szkole. - 2000, nr 5, s. 235-245

4. Multimedialny leksykon eksperymentów przyrodniczych / Hanna Gulińska, Małgorzata Bartosiewicz // Chemia w Szkole. - 2003, nr 1, s. 61-62

5. Tablica interaktywna StarBoard na lekcjach chemii / Hanna Gulińska // Chemia w Szkole. - 2005, nr 5, s. 58 - 61


Fizyka

1. Budujemy spektrometr optyczny / Andrzej Stasiewicz, Juliusz Stasiewicz // Fizyka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 16 – 22

2. Internet dla edukacji / Kazimierz Mikulski // Fizyka w Szkole. - 1998, nr 4, s. 202-204

3. Internet - nowe medium dla nauczycieli fizyki. Cz. 1 / Mirosław J. Kubiak // Fizyka w Szkole. - 1999, nr 2, s. 71-76

4. Internet - nowe medium dla nauczycieli fizyki. Cz. 2 / Mirosław J. Kubiak // Fizyka w Szkole. - 1999, nr 3, s. 146-151

5. Komputer w laboratorium / Jan Szachowicz // Fizyka w Szkole. - 1999, nr 1, s. 17-19

6. Modelowanie zjawisk fizycznych / Nina Tomaszewska. - (Arkusz kalkulacyjny w nauczaniu fizyki ; [cz.] 1) // Fizyka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 18 – 23

7. Modelowanie zjawisk fizycznych cd. / Nina Tomaszewska. - (Arkusz kalkulacyjny w nauczaniu fizyki ; [cz.] 2) // Fizyka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 11-14

8. Modelowanie zjawisk fizycznych cd. / Nina Tomaszewska. - (Arkusz kalkulacyjnyw nauczaniu fizyki ; [cz.] 3) // Fizyka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 18 – 21

9. Programy komputerowe do eksperymentów uczniowskich dla szkół ponadgimnazjalnych / Juliusz Domański // Fizyka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 59 – 61

10. Środki multimedialne w nauczaniu fizyki / Anna Okoniewska, Zbigniew Meger // Fizyka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 30-35

11. URANIA - program (komputerowy) wspomagający nauczanie zagadnień astronomicznych na lekcjach fizyki dla IBM PC / Stanisław Ryś // Fizyka w Szkole. - 1997, nr 4, s. 253-254

12. Wykorzystanie komputerów na lekcji fizyki / Renata Krzymuska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 1, s. 47 – 49


Geografia

1. Excel na lekcjach geografii : zajęcia z komputerem / Andrzej Grabowski // Geografia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 161-165

2. Geografia w szkole średniej z użyciem mikrokomputera / K. Woźniak, Bibliogr // Geografia w Szkole. - 1990, nr 4, s.202-205

3. GIS w nauczaniu geografii : projekt TERRA-INFO-0597 : możliwość wykorzystania baz danych / Jerzy Nita, Jan Maciej Waga // Geografia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 143-150

4. Internet jako narzędzie edukacyjne : Geowortal Edukacyjny projekt polskich geografów / Beata Giernatowska. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 90-97

5. Lekcja z zastosowaniem programu multimedialnego "Szkolny atlas Polski" / Danuta Licińska // Geografia w Szkole. - 2002, nr 2, s. 85-86

6. Możliwości realizacji ścieżki "edukacja europejska" z wykorzystaniem programów multimedialnych / Danuta Butryn // Geografia w Szkole. - 2000, nr 4, s. 211-215

7. Multimedialny program ,,Nowa Sól'' - przykład oryginalnego propagowania problematyki regionalnej w szkole średniej / Grzegorz Konigsberg // Geografia w Szkole. - 1999, nr 4, s. 228

8. Wybrane aspekty badań nad stosowaniem komputerów w nauczaniu geografii / Zbigniew Podgórecki. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 31-38

9. Wykorzystanie programu Exel do tworzenia testów z geografii / Jolanta Zajączkowska // Geografia w Szkole. - 2003, nr 4, s. 220-225


Historia

1. Edukacja historyczna w Internecie - mrzonki czy realne możliwości? / Zbigniew Osiński // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 5-11

2. Gettysburg / Piotr Maciej Majewski // Mówią Wieki. - 1998, nr 4, s. 47-48

3. Gry, które uczą historii / Joanna Wojdon // Edukacja Medialna. - 2002, nr 1, s. 45-49

4. Historia świata jako pomoc w nauczaniu historii / Mariola Hoszowska // Wiadomości Historyczne. - 1997, nr 2, s. 94 – 98

5. Internet jako źródło informacji historycznej i narzędzie wspomagające dydaktykę w tym zakresie / Małgorzata Kowalska // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 13-23

6. Internet na zajęciach koła historycznego w gimnazjum / Jarosław Durka // Wiadomości Historyczne. - 2002, nr 4, s. 207-209

7. Internet w nauczaniu i uczeniu się historii / Joanna Wojdon // Wiadomości Historyczne. - 2002, nr 4, s. 203-206

8. Internet w pracy nauczyciela historii / Krzysztof Jurek // Wiadomości Historyczne. - 2001, nr 4, s. 212 – 219

9. Internetowe portale historyczne / Wiesław Sieradzan // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 1, s. 28-31

10. Królów polskich przypadki / Piotr M. Majewski // Mówią Wieki. - 1999, nr 6, s.56-57

11. Kursorem po mapie / Piotr M. Majewski // Mówią Wieki. - 2000, nr 3, s. 55-56

12. Lekcje historii z wykorzystaniem komputera / Izabela Lewandowska. - Bibliogr // Edukacja Medialna. - 1999, nr 4, s. 28-33

13. Multimedia w edukacji historycznej i społecznej / Barbara Tarnowska, Teresa Maresz // Wiadomości Historyczne. - 2002, nr 1, s. 59-60

14. Obejrzane w starym telewizorze / Piotr M. Majewski // Mówią Wieki. - 2000, nr 4, s. 54-55

15. Parada władców / Krzysztof Kowalewski // Mówią Wieki. - 2000, nr 2, s. 55-56

16. Programy komputerowe w nauczaniu historii / Joanna Wojdon // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 2, s. 106-115

17. Programy multimedialne o tematyce historycznej / Julkowska Violetta, Konieczka-Śliwińska Danuta // Edukacja Medialna. - 2000, nr 2, s.50-54

18. Sprawdź swą wiedzę / Piotr M. Majewski // Mówią Wieki. - 2001, nr 6, s. 56-57


Język polski

1. Bardziej szczegółowo, wnikliwie i nowocześnie..., czyli o czytaniu Miłosza w Internecie / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2004/2005 , nr 1, s. 70-76

2. Interakcyjne czytelnictwo, czyli o tym jak wykorzystać książki do wyzwolenia twórczej aktywności uczniów / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2003/2004, nr 2, s. 36-45

3. Internet dla polonisty / Jerzy Ablewicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2003/2004, nr 1, s. 87-91

4. Jak wykorzystać komputer w pracy nauczyciela polonisty ? : (propozycja metodyczna do klasy VI) / Halina Pawłowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2001/2002, nr 3, s. 66-69

5. Jakiej długości jest myślnik ? / Sylwia Rzedzicka // Poradnik Językowy. - 2002, nr 4, s. 54-59

6. Komputer dla polonisty / Bogdan Hojdis // Polonistyka. - 2002, nr 7, s. 404-408

7. Komputer na lekcji języka polskiego podsumowującej cykl zajęć poświęconych mitom / Beata Olczyk // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1997/98, nr 6, s.54-57

8. Komputer - nauka czy zabawa? / Albina Świerad // Polonistyka. - 1997, nr 9, s.571-572

9. Komputerowe nauczanie ortografii / Mariola Bura // Polonistyka. - 2002, nr 9, s. 571-574

10. Komputerowy program edukacyjny ,,Sam przeczytam" i możliwości jego wykorzystania na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych / Daria Główczewska // Życie Szkoły. - 1997, nr 2, s.83-85

11. Multimedia w edukacji polonistycznej / Rafał Rippel // Edukacja Medialna. - 2001, nr 2, s. 55-58

12. Multimedia w kształceniu polonistycznym / Katarzyna Kozłowska, Anna Kwiatkowska // Poradnik Językowy. - 2006, z. 2, s. 80 – 87

13. Multimedialna katedra : udany eksperyment edukacyjny / Waldemar Howil // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 88-92

14. Mulimedialny język polski / Waldemar Howil // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 83-87

15. Niekoniecznie z przymusu..., o nowym sposobie nauczania ortografii / Anna Grochulska // Życie Szkoły. - 1997, nr 10, s.634-635

16. Nowoczesne media w pracy polonisty : (propozycja lekcji hipertekstowej) / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 2, s. 63-74

17. O komputerowym nauczaniu ortografii / Olga Przybyla // Polonistyka. - 1998, nr 9, s.633-634

18. Od Apolla i Wenus do Sądu Ostatecznego - multimedialne konteksty z historii sztuki od średniowiecza do baroku : (propozycja metodyczna dla klasy I liceum) / Henryk Odrozek // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 2, s. 62-67

19. Pisarze i poeci w Internecie : przegląd wybranych stron / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 1, s. 44-51

20. Romantyczna biografia Adama Mickiewicza : konspekt lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum z wykorzystaniem Internetu / Agata Zielińska, Anna Jędrych // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 4, s. 16-19

21. Scenariusz Lekcji języka polskiego z wykorzystaniem komputera dla klasy drugiej gimnazjum / Joanna Kot // Język Polski w Szkole Gimnazjum. - 2000/2001, nr 2, s. 10-11

22. Ścieżka medialna : otoczenie sieciowe / Wiesława Żuchowska. - (Metodyczna biblioteczka "To lubię" / red. Z. A. Kłakówna) . - Rec.: Mirosław Wobalis // Polonistyka. - 2004, nr 9, s. 55-57

23. Teksty kultury w sieci / Jerzy Ablewicz // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 2, s. 81-86

24. Tworzenie biblioteki multimediów nauczyciela polonisty / Eugeniusz Kuczyński // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 1, s. 68-72

25. W wirtualnym Soplicowie / Piotr M. Majewski // Mówią Wieki. - 2000, nr 1, s.56-57

26. Wędrówka humanisty po Internecie / Rafał Rippel // Polonistyka. - 1998, nr 3, s.136-138

27. "Wirtualna" lektura Żeromskiego / Piotr Andrusiewicz // Nowa Polszczyzna. - 1998, nr 5, s. 46-50

28. Wykorzystanie komputera i systemu edukacyjnego PUS na lekcji języka polskiego w klasie 2 oraz matematyki w klasie 3 / Anna Hassa // Życie Szkoły. - 1998, nr 7, s.415-418

29. Wykorzystanie pakietów multimedialnych w edukacji humanistycznej / Liliana Tabor-Witoń // Edukacja Medialna. - 2001, nr 4, s. 44-48

30. Wykorzystanie prezentacji multimedialnej w cyklu lekcji o Antygonie Sofoklesa / Dorota Jagieła, Olga Fałek // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 2, s. 70-80

31. Zadziwić, zaciekawić, poruszyć - wokół biograficznych uwarunkowań twórczości artystycznej / Anna Tumidajewicz // Język Polski w Liceum. - 2006/2007 , nr 3, s. 83-86


Języki obce

1. Internet na lekcji języka angielskiego / Elžbieta Gajek, Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 1999, nr 4, s.342-348,.

2. Internet na lekcji języka niemieckiego / Joanna Jakubczak // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 5, s. 59-61

3. Internet - narzędziem samokształcenia nauczyciela języka niemieckiego / Magdalena Raczyńska-Wąsek // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 5, s. 54-55

4. Internet w nauczaniu języków obcych : blaski i cienie / Grażyna Dudek. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6, s. 164-1169

5. Język angielski w Internecie / Paweł Topol // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 1, s. 7-10

6. Klik uczy angielskiego : multimedialne zabawy językowe dla dzieci w wieku 4-8 lat / Magdalena Szpotowicz // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 182-185

7. Lekcja internetowa - Food / Iwona Wiśniewska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 1, s. 87-88

8. Lekcja języka niemieckiego z komputerem / Anna Petryczko // Języki Obce w Szkole. - 2002, nr 5, s. 61-63

9. Multimedia w szkole : nauka języków obcych / Natalia Hatalska // Nowa Szkoła. - 2002, nr 4, s. 47-48

10. Multimedialne programy dydaktyczne w nauczaniu języka niemieckiego / Ewa Cwanek-Florek. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 2, s. 74-77

11. Multimedialne słowniki w nauce języków obcych // Natalia Hatalska // Nowa Szkoła. - 2002, nr 10, s. 49-50

12. Poczta elektroniczna - e-mail - jako narzędzie w nauczaniu języka angielskiego i francuskiego - trzy sposoby wykorzystania / Elžbieta Gajek. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 1, s. 51-56

13. Popularyzacja działań Rady Europy na lekcji internetowej języka angielskiego / Anna Gorczyńska // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 68-72

14. Profesor Klaus : program multimedialny do nauki języka niemieckiego / Stanisław Dłużniewski // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 185-187

15. Programy multimedialne pomocne w nauce języka rosyjskiego / Bogdan Bernacki // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 4, s. 127-128

16. Realizacja projektu językowego w ramach Akcji eTwinning / Barbara Romanowska-Kruszyńska // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s. 85-88

17. Sposoby wykorzystania Internetu jako alternatywy dla podręcznika / Karina Bryja // Języki Obce w Szkole. - 2006, [ nr 4, s. 82-83

18. Studia Brytyjskie w Internecie / Wojciech Korput // Języki Obce w Szkole. - 1998, nr 3, dod. "Materiały praktyczne" s. 92-93

19. World Wide Web jako źródło interaktywnych ćwiczeń w nauce języka niemieckiego / Sebastian Chudak. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 5, s. 57-62

20. Wykorzystanie Internetu i multimediów w nauczaniu języka niemieckiego / Joanna Bigaj. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 86-89

21. Wykorzystanie Internetu w nauce języka niemieckiego / Anna Flak-Różyc // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 4, s. 80-82

22. Wykorzystanie pakietu Hot Potatoes do nauki języka angielskiego / Ewa Bińczak, Edyta Pobiega // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 4, s. 40-42


Matematyka

1. CABRI i przekształcenia / Witold Pająk. - Bibliogr. // Matematyka. - 2006, nr 6, s. 37 - 41

2. Forum Matematyka.pl / Arkadiusz Męcel // Matematyka. - 2006, nr 8, s. 17

3. Indukcyjne dylematy / Bogdan Podlecki // Matematyka. - 2004, nr 5, s. 25 - 27

4. Komputer pomaga uczyć matematyki / Renata Kozieł. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 12-18

5. Lekcja matematyki w klasie pierwszej z wykorzystaniem komputera / Żaneta Kaczmarek // Edukacja Medialna. - 1997, nr 1, s.25-30

6. Matematyka z EXCELEM w klasie I gimnazjum /Aneta Stanczew // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 4, s. 8 - 9

7. Moje doświadczenia w zakresie stosowania komputera w nauczaniu początkowym matematyki / Ewa Urbaniak // Życie Szkoły. - 1998, nr 4, s.234-236

8. Pochodna funkcji z komputerem / Anna Rybak // Matematyka. - 2000, nr 1, s. 40 - 42

9. Wykorzystanie Internetu w nauczaniu matematyki / Danuta Kuklis // Edukacja Medialna. - 2001, nr 1, s. 37 - 40


Muzyka

1. Aby marzenia stały się rzeczywistością / Zdzisław Kurkowski. - Bibliogr. // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 33-41

2. Edukacyjne możliwości muzycznych programów komputerowych / Katarzyna Taton // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 12-14

3. Goniąc nowoczesność: multimedia w wychowaniu muzycznym / Zdzisław Kurkowski // Edukacja Medialna. - 1999, nr 2, s.45-50

4. Harmony Assistant na lekcjach muzyki / Benedykt Odya // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 29-32

5. Komputer na lekcjach muzyki w szkole / Mirosław Kisiel // Edukacja Medialna. - 1998, nr 4, s. 53-58

6. Komputerowe wspomaganie lekcji muzyki / Maria faber // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2001, nr 3, s. 139-140

7. Możliwości wykorzystania pakietów multimedialnych na lekcjach muzyki w gimnazjum / Beata Mieczkowska, Wojciech Sewera // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 42-47

8. Multimedialne programy komputerowe w zapoznawaniu uczniów z literaturą muzyczną / Bernard Panasiuk. - Bibliogr. // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 4, s. 34-46

9. Multimedialny komputer w nauczaniu muzyki / Bernard Panasiuk // Edukacja Medialna. - 2000, nr 3, s.47-49

10. Muzyczne programy multimedialne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym / Ewa Parkita // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 15-21

11. Muzyka w sieci, czyli edukacyjne zasoby Internetu / Ewa Parkita .- Bibliogr.// Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 4, s.149-154,

12. Muzyka z komputera / Bernard Panasiuk // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 22-28

13. Programy komputerowe w edukacji muzycznej / Mirosław Grusiewicz. - Bibliogr. // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 3-11

14. Technika na lekcjach muzyki / Zdzisław Kurkowski // Edukacja Medialna. - 1998, nr 1, s. 56-63


Pozostałe

1. Blaski i cienie edukacji komputerowej / Monika Gędek // Życie Szkoły. - 1998, nr 1, s.59-62

2. Czy pojawią się w szkołach nowoczesne podręczniki / Krystyna Strzelecka // Edukacja Medialna. - 2000, nr 3, s.58-59

3. Edukacyjne programy multimedialne w kształceniu wczesnoszkolnym / Tatiana Kłosińska // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 137-143

4. Komunikacja medialna w edukacji - wymiar sieciowy / Wielisława Osmańska-Furmanek // Edukacja. - 2003, nr 4, s. 38-49

5. Kształcenie wczesnoszkolne wobec oferty multimedialnych programów edukacyjnych / Tatiana Kłosińska, Stanisław Włoch // Edukacja Medialna. - 2002, nr 3, s. 23-28

6. Media edukacyjne w nauczaniu techniki / Henryk Budzeń // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2003, nr 4, s. 8-10

7. Multimedia : perspektywy dla katechezy / Marek Lis // Katecheta. - 2003, nr 5, s. 69-74

8. Multimedia w nauczaniu przedmiotowym / Natalia Hatalska // Nowa Szkoła. - 2002, nr 5, s. 53-54

9. Multimedia w nauczaniu przysposobienia obronnego / Zbigniew Majewski // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 4, s. 50-51

10. Multimedia w szkole / Dorota Nowicka // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, dod. s. 2-4

11. Multimedialna encyklopedia techniki ,,Jak to działa?'' / Marek Hallada // Edukacja Medialna. - 1998, nr 1, s.66-68

12. Multimedialne programy dla dzieci / Ewa Jare // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 7, s. 40-45

13. Nie tylko podręcznik i tablica / Anna Wiśniewska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 1, s. 45-48

14. Rola multimediów w edukacji / Sławomir Koziej // Edukacja Medialna. - 2002, nr 3, s. 31-36

15. SOKRATES dla szkół i przedszkoli // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 4, s.59

16. Standardy wyposażenia i obudowy medialnej elementem reformy edukacji / Wacław Strykowski // Edukacja Medialna. - 2001, nr 1, s. 4-7

17. Techniczne media edukacyjne / Elżbieta Gromadzka // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001, nr 3, s. 52 - 54

18. Z komputerem do klasy / Piotr M. Majewski // Mówią Wieki. - 2001, nr 12, s.56-57

Autor: Elżbieta Krupa