Czasy PRL-u

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE
WYDZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

 

Czasy PRL-u.

Bibliografia w wyborze.

 

Książki:

 1. PRL bez makijażu / Antoni Dudek. - Kraków : "Znak", 2008. 
  WypRz 232461
 2. PRL dla początkujących / Jacek Kuroń, Jacek Żakowski. -  Wyd. 1 brosz.  - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004.
  WypRz 227915
 3. PRL od grudnia 70 do czerwca 89 / pod red. Krzysztofa Persaka i Pawła Machcewicza. - Warszawa : Muzeum Historii Polski : "Bellona", cop. 2011.
  WypRz 240118
 4. PRL od lipca 44 do grudnia 70 / pod red. Krzysztofa Persaka i Pawła Machcewicza. - Warszawa : Muzeum Historii Polski : "Bellona", 2010.
  WypRz 240117
 5. 5.       Młodzież PRL : portrety pokoleń w kontekście historii / Hanna Świda-Ziemba. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011.  
  CzytR   239210
 6. Życie PRL : praca, rozrywka, ludzie : ilustrowana encyklopedia PRL / [tekst Elżbieta Majdak i in. ; słowo wstępne i wprow. do rozdz. Jacek Fedorowicz]. - Warszawa : "Demart", 2011.  
  WypRz   236684
 7. Życie towarzyskie elit PRL / Sławomir Koper. - Warszawa : "Czerwone i Czarne", 2014.  
  WypRz   244580
 8. Życie towarzyskie w PRL : zabawy, kawiarnie, festiwale / Cezary Prasek. - Warszawa : "Bellona", 2011.  
  WypRz   238913
 9. Agentura informacji wojskowej w latach 1945-1956 / Zbigniew Palski ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 1992.  
  CzytR   215486
 10. Aparat bezpieczeństwa w latach 1944-1956 : taktyka, strategia, metody. Cz. 1, Lata 1945-1947 / oprac. Andrzej Paczkowski. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 1994.   
  CzytR   216593
 11. Aparat bezpieczeństwa w latach 1944-1956 : taktyka, strategia, metody. Cz. 2, Lata 1948-1949 / oprac. Andrzej Paczkowski. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 1996.  
  CzytR   219357
 12. Architektura i budownictwo szkolne PRL / kom. red. Jerzy Dobek [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.  
  WypRz   159948
 13. Awangarda wobec instytucji : o sposobach prezentacji sztuki w PRL-u / Marcin Lachowski ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Katedra Historii Sztuki Współczesnej KUL. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2006.
  WypRz   231016
 14. Bieszczady w PRL-u / Krzysztof Potaczała. - Olszanica : "Bosz", 2012.  
  WypRz   239278
 15. Bieszczady w PRL-u. Część druga / Krzysztof Potaczała. - Wyd. 1 popraw. - Olszanica : "Bosz", 2013.  
  WypRz   241338
 16. Bolesław Bierut / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.  
  CzytR   216813, WypRz   216814
 17. Celebryci z tamtych lat : prywatne życie wielkich gwiazd PRL-u / Aleksandra Szarłat. - Kraków : "Znak litera nova", 2014.  
  WypRz   243286
 18. Czarna wołga : kryminalna historia PRL / Przemysław Semczuk ; współpr. Violetta Krasnowska-Sałustowicz. - Kraków : "Znak", 2013.  
  WypRz   240774
 19. Encyklopedia obywatela PRL : status administracyjnoprawny / Eugeniusz Smoktunowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1987.  
  CzytR   202897, WypRz   202711, 202712
 20. Erozja systemu politycznego PRL w latach osiemdziesiątych : studium procesu / Andrzej Antoszewski. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1992.  
  CzytR   214875
 21. Grudzień `70 / Jerzy Eisler. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.  
  CzytR   217749
 22. Gwiazdy kina PRL / Sławomir Koper. - Warszawa : "Czerwone i Czarne", 2014. WypRz   242179
 23. Historiografia PRL : ani dobra, ani madra, ani piękna... ale skomplikowana : studia i szkice / Rafał Stobiecki. - Warszawa : "Trio", 2007.  
  WypRz   231289
 24. Komiks w PRL, PRL w komiksie / Marcin Krzanicki. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2011.
  WypRz   239446
 25. Kompletna szarość : cenzura w latach 1965-1972 : instytucja i ludzie / Aleksander Pawlicki. - Warszawa : "Trio", 2001.  
  WypRz   225861
 26. Kościół - państwo 1945-1989 / Andrzej Micewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.  
  CzytR   216892, WypRz   216893
 27. Kościół w PRL : elementy ewolucji doktryny / Kazimierz Kąkol. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1985.  
  WypRz   199372
 28. Kościół w PRL : kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945-1989. T. 1, Lata 1945-59 / Peter Raina. - Poznań : "W drodze", 1994.
  CzytR   216480
 29. Krakowskie teatry dramatyczne w XXX-leciu PRL / Halina Gembala. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.  
  WypRz   20375 B, WypRz   20345 B
 30. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 40-leciu PRL : praca zbiorowa / pod red. Edmunda Staszyńskiego. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1987.  
  WypRz   205834
 31. Marzec '68 / Jerzy Eisler. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.  
  CzytR   217751
 32. Młodzież PRL : portrety pokoleń w kontekście historii / Hanna Świda-Zięba. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011.    
  CzytR 239210
 33. Na czym polega socjalizm? : stosunki kościół-państwo w PRL / Stefan Kisielewski. - Poznań : "Maximum", 1990.  
  WypRz   211947
 34. Na poligonie i na defiladzie : książka o czołgach i transporterach, artylerii, rakietach, samolotach, okrętach Sił Zbrojnych PRL oraz o tym, jak robić modele tego sprzętu bojowego / Edmund Gajkowski. - Warszawa : "Horyzonty", 1975.  
  WypRz   148736
 35. Narodziny III Rzeczypospolitej / Sergiusz Kowalski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.  
  CzytR   225359, WypRz   225360
 36. Niebieskie ptaki PRL-u / Wojciech Kałużyński. - Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, cop. 2014.  
  WypRz   242181
 37. Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski : szkice do portretu PRL / Andrzej Paczkowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999.  
  WypRz   222285
 38. Opozycja polityczna w PRL : 1945-1980 / Andrzej Friszke. - Londyn : "Aneks", 1994.  
  CzytR   217092
 39. Opozycja w PRL : słownik biograficzny 1956-89. T. 1 / red. Jan Skórzyński, Paweł Sowiński, Małgorzata Strasz ; rada programowa Antoni Dudek [i in.] ; [aut. biogramów Anna Abramczyk i in.]. - Warszawa : "Karta", 2000.  
  CzytR   229913,  WypRz   229914
 40. Opozycja w PRL : słownik biograficzny 1956-89. T. 2 / red. Jan Skórzyński, Paweł Sowiński, Małgorzata Strasz ; rada programowa Antoni Dudek [i in.]. - Warszawa : "Karta", 2002.  
  CzytR   229915, WypRz   229916
 41. Opozycja w PRL : słownik biograficzny 1956-89. T. 3 / red. Jan Skórzyński, Paweł Sowiński, Małgorzata Strasz ; rada programowa Antoni Dudek [i in.]. - Warszawa : "Karta", 2006.  
  CzytR   229917, WypRz   230269
 42. Persona non grata : biskup Ignacy Tokarczuk i władze PRL / Sabina Bober. - Lublin : Liber Duo, 2005.   
  WypRz   232159
 43. Pierwsza próba indoktrynacji : działalność Ministerstwa Informacji i Propagandy w latach 1944-1947 / Andrzej Krawczyk. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 1994.  
  CzytR   218041
 44. Podstawowe obowiązki obywateli PRL / Roman Wieruszewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.
  WypRz   195201, 195202
 45. Polityczne priorytety i elementy codzienności socjalistycznej szkoły : wybór studiów poświęconych dziedzictwu edukacyjnemu PRL-u / Romuald Grzybowski. - Toruń : "Adam Marszałek", [2013].
  WypRz   241180
 46. Polska 1980-1981 : czasy pierwszej Solidarności / Jerzy Holzer. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.   
  CzytR   217902, WypRz   217919
 47. Polska Gierka / Andrzej Friszke. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.  
  CzytR   217754, WypRz   217755, WypRz   218794, WypRz   219684
 48. Polska Gomułki / Zbigniew Landau. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.   
  CzytR   217760, WypRz   217761
 49. Prasa w PRL : szkice historyczne / Alina Słomkowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.
  WypRz   174410
 50. Prawo pracy PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] w zarysie / Zbigniew Salwa. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.  
  WypRz   209512
 51. Proces szesnastu / Jerzy Kochanowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.  
  CzytR   216539,  WypRz   216540
 52. Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1956-1989) : materiały z konferencji naukowej 27-28 listopada 2003 r. w Rzeszowie pt. "Wieś i ruch ludowy a władza w PRL w latach 1956-1989" T. 2 / pod red. nauk. Janusza Gmitruka, Zbigniewa Nawrockiego. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2004.   
  WypRz   233779
 53. Sieć biblioteczna w Polsce Ludowej i Siłach Zbrojnych PRL / Leszek Adamów. - Warszawa : Centralna Biblioteka Wojskowa, 1974.  
  WypRz   140568
 54. Skandaliści PRL / Sławomir Koper. - Warszawa : "Czerwone i Czarne", 2014. WypRz   242003, WypRz   244579
 55. Sławne pary PRL / Sławomir Koper. - Warszawa : "Czerwone i Czarne", 2014.  
  WypRz   244578
 56. Słownik etymologiczny miast i gmin PRL / Stanisław Rospond. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.  
  CzytR   194629, WypRz   194630
 57. Stalinizm / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.  
  CzytR   216622, WypRz   216536
 58. System władzy publicznej Polski Ludowej : od Manifestu PKWN do Konstytucji PRL : zagadnienia ustrojowo-polityczne / Alfred Lutrzykowski. - Toruń : Europejskie Centrum Edukacyjne, 2013.  
  WypRz   241759
 59. Szpiegowski arsenał bezpieki : obserwacja, technika operacyjna, kontrola korespondencji jako środki pracy Służby Bezpieczeństwa PRL / Robert Ciupa, Monika Komaniecka. - Katowice ; Kraków : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011.  
  CzytR   237213
 60. Treść kształcenia i wychowania w reformach szkolnych PRL / Maksymilian Maciaszek. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980.  
  CzytR   177055, WypRz 177057, 177058, 177059
 61. Troska o dziecko w polityce społecznej PRL / Jan Lewandowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980.
  WypRz   174821, WypRz   174822
 62. Wielcy szpiedzy w PRL / Sławomir Koper. - Warszawa : "Czerwone i Czarne", 2014.  
  WypRz   242518
 63. Wielcy zdrajcy : od Piastów do PRL / Sławomir Koper. - Warszawa : "Bellona", cop. 2012.   
  WypRz   240133
 64. Wielki mały ekran : telewizja a codzienność Polaków w latach sześćdziesiątych / Patryk Pleskot ; [oprac. graficzne Jan Bokiewicz]. - Warszawa : "Trio", 2007.  
  WypRz   231404
 65. Władysław Gomułka / Paweł Machcewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.  
  CzytR   217371, WypRz   217372
 66. Zapluty karzeł reakcji : wspomnienia AK-owca z więzień w PRL / Piotr Woźniak ; [zred. Józef Ruszar ; do druk. przygot. Piotr Jegliński, Tadeusz Konopka]. - Wyd. 3. - Warszawa : Editions Spotkania, 1990.  
  WypRz   211291
 67. "Zdecydowany przeciwnik ustroju..." : władze PRL wobec ks. Edwarda Frankowskiego / Bogdan Stanaszek. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2007.  
  WypRz   233792

 

 

Filmy:

 1. PRL w filmie [Film]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Biuro Edukacji Publicznej ; Starogard Gdański : EKB.
  AudRz 326
 2. Najnowsza historia Polski [Film] : PRL - laboratorium pieriestrojki / scen. i reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", [2007].
  AudRz   241
 3. Propaganda PRL-u [Film] : najzabawniejsze Polskie Kroniki Filmowe 40/50 / Cz. 1-2 Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych - Warszawa : "Grube Ryby", [2006].
  AudRz   565
 4. Propaganda PRL-u [Film] : najzabawniejsze Polskie Kroniki Filmowe 50/60 / Cz. 3-4 Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych - Warszawa : "Grube Ryby", [2006].   
  AudRz   566
 5. Propaganda PRL-u [Film] : najzabawniejsze Polskie Kroniki Filmowe 60/70 / Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Cz.5-6 - Warszawa : "Grube Ryby", [2006].  
  AudRz   567

 

 

Artykuły:

 1. Badania czytelnictwa w PRL - kiedy, dlaczego, jak i z jakim skutkiem? / Katarzyna Wolff.// W: Na co dzień i od święta : książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku. Warszawa : "Aspra-Jr", 2015. - S. 459-474.                                  
 2. Badania polskiego dyskursu publicznego II RP, PRL i III RP. Przegląd zagadnień / Krzysztof Podemski.// Kultura i Społeczeństwo. - 2013, nr 2, s. 27-66.                  
 3. Badanie kultury w PRL i ZSSR oraz nowe spojrzenie na kulturę w polskiej i rosyjskiej socjologii po przełomie ustrojowym / Victoria Dunaeva.// Kultura i Społeczeństwo. - 2011, nr 2/3, s. 113-129, bibliogr.                              
 4. Biblioteki publiczne dla dzieci i młodzieży w PRL-u / Hanna Langer.// W: Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 4. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2014. - S. 224-252.                          
 5. Cenzura prasowa w PRL / Maciej Łętowski.// W: Kultura, media, społeczeństwo. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2007. - S. 381-397.       
 6. Co nam zostało z tych lat"? Literatura dla dzieci i młodzieży w PRL-u / Grażyna Lewandowicz-Nosal.// Guliwer. - 2013, nr 4, s. 49-52                                        
 7. Co ty wiesz o PRL-u? : lekcja historii najnowszej / Kinga Gilewska, Halina Maliszewska, Dominika Miska.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 11, s. 18-19.                             
 8. Czas próby : znaczenie Kazimierza Kumanieckiego dla losów filologii klasycznej w PRL / Jerzy Axer.// Przegląd Humanistyczny. - 2012, nr 6, s. 3-19.                                     
 9. Dowcip polityczny w PRL / Sabina Skiba.// Rozprawy Komisji Językowej / Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. - T. 31 (2005), s. 123-136, bibliogr.                                 
 10. Esbecy na cmentarzach : pogrzeby w PRL / Sebastian Ligarski, Grzegorz Majchrzak.// Mówią Wieki. - 2015, nr 11, s. 40-42.
 11. Fidel Castro i PRL / Piotr Długołęcki.// Mówią Wieki. - 2015, nr 9, s. 42-45.        
 12. Filmy Stanisława Barei jako źródło do poznania PRL-u / Anna Tkaczyk.// Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 1, s. 9-19.        
 13. Harcerstwo - religia - ateizm : perspektywa PRL-u / Andrzej Potocki.// Paedagogia Christiana. - 2005, nr 2, s. 95-109.              
 14. Ilustracje w książkach dziecięco-młodzieżowych w okresie PRL-u / Sylwia Gajownik.// W: Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 4. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2014.- S. 313-332.           
 15. Język propagandy PRL a język mediów III i IV RP : niektóre aspekty psychologiczne i magiczno-religijne / Jacek Sieradzan.// W: Media w Polsce : pierwsza władza IV RP? Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. - S. 10-26.                              
 16. "Kaktus na parapecie" Magdaleny Zarębskiej - wartościowa dawka PRL-u dla każdego / Jadwiga Jawor-Baranowa.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 2, s. 99-101.         
 17. Komiks w PRL-u / Katarzyna Tałuć.// W: Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 4. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2014.- S. 176-202.
 18. Książka dziecięca w PRL - zasięg społeczny (fasada i realia) / Joanna Papuzińska-Beksiak.// W: Na co dzień i od święta : książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku. Warszawa : "Aspra-Jr", 2015. - S. 523-540.                  
 19. Książka zabawka na polskim rynku wydawniczo-księgarskim w PRL-u / Agnieszka Maroń.// W: Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 4. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2014.- S. 295-309.
 20. Kultowy śmigłowiec PRL / Paweł Zielony.// Pamięć.pl. - 2015, nr 10, s. 12-16.
 21. Kwiat kalafiora a PRL / Aleksandra Achtelik.//W: Między Bambolandią i Jeżycjadą. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2003. - S. 180-187.                          
 22. Laureaci nagród państwowych za twórczość literacką dla dzieci i młodzieży w PRL-u / Marlena Gęborska.// W: Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T. 3. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 190-215.                     
 23. Literatura dla dzieci i młodzieży w PRL-u : ciąg dalszy / Grażyna Lewandowicz-Nosal.// Guliwer. - 2014, nr 4, s. 55-58.
 24. Literatura popularnonaukowa w okresie PRL-u / Małgorzata Gwadera.// W: Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 4. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2014. - S. 135-157.
 25. Makroekonomiczne uwarunkowania poziomu życia społeczeństwa w PRL i III RP : analiza porównawcza / Tomasz Grabia.// Polityka Społeczna. - 2015, nr 2, s. 9-16.                          
 26. Momenty przełomowe w polityce opiekuńczej PRL / Andrzej Kołakowski.//W: Wychowanie - opieka - kształcenie : z badań nad wybranymi problemami edukacji w XX i XXI wieku. Toruń : "Akapit", 2010. - S. 34-46.                                       
 27. Muzyka opozycyjna w PRL i jej rola w kształtowaniu postaw młodzieży / Agnieszka Jankowiak-Maik.// Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 4, s. 5-10.                                            
 28. O języku propagandy, historii i życiu codziennym - internetowa przygoda z PRL-em / Wioletta Poturała.// Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 4, s. 82-89.
 29. Obrazy PRL-u w licealnych podręcznikach historii (1989-2004) / Bartłomiej Krupa.// Polonistyka. - 2006, nr 5, s. 44-48.                        
 30. Obsesja wychowania ideologicznego młodzieży szkół średnich ogólnokształcących w reformach szkolnych PRL-u i jej realizacja / Justyna Gulczyńska.//W: Wychowanie - nierozłączność teorii i praktyki : w perspektywie historii edukacji oraz pedagogiki specjalnej i resocjalizacyjnej. Toruń : "Akapit", 2010. - S. 35-55.                          
 31. Od uwielbienia do negacji - Józef Piłsudski w podręcznikach historii w szkole powszechnej (podstawowej) w II RP i okresie stalinowskim PRL / Henryk Składanowski.// Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 5, s. 30-39.                 
 32. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Być nauczycielem w PRL-u", Gdańsk, 26-27 kwietnia 2012 roku / Witold Chmielewski.// Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2012, nr 3/4, s. 186-192.
 33. Partyjne centrum władzy wobec problemów książki w schyłkowym okresie PRL / Grzegorz Miernik.// W: Na co dzień i od święta : książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku. Warszawa : "Aspra-Jr", 2015. - S. 613-630.                            
 34. Początki działalności wyższego szkolnictwa muzycznego we wczesnych latach PRL / Andrzej Michalski.// Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2010, nr 3/4, s. 199-213.                        
 35. Pomiędzy łacińską zagadką a kartonowym modelem samolotu : czasopisma popularnonaukowe i popularnotechniczne dla dzieci i młodzieży w PRL-u / Katarzyna Krupka-Jedynak, Anna Kamińska.// W: Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T. 3. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013. - S. 253-277.
 36. Poznajemy wydarzenia PRL-u : scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum / Małgorzata Jurewicz.// Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 1, s. 48-53.                          
 37. Prasa okresu PRL jako źródło wiedzy o edukacji / Aldona Ossowska-Zwierzchowska.// Edukacja. - 2011, nr 2, s. 15-20, bibliogr.                      
 38. PRL - w grach planszowych / Joanna Wojdon.// Wiadomości Historyczne. - 2012, nr 5, s. 35-38.                             
 39. PRL a pamięć Katynia / Tomasz Szczepański.// Mówią Wieki. - 2013, nr 4, s. 56-59.        
 40. PRL nasz powszedni / Jan Galant.// Polonistyka. - 2006, nr 5, s. 13-18.                 
 41. PRL w IV Rzeczpospolitej? / Wiesława Wantuch.// Polonistyka. - 2006, nr 5, s. 49-54.  
 42. PRL w krzywym zwierciadle : (scenariusz lekcji powtórzeniowej w kl. II gimnazjum) / Ireneusz Komorowski.// Wiadomości Historyczne. - 2005, nr 1, s. 31-32.                
 43. Proza fantastycznonaukowa w PRL-u / Marlena Gęborska.// W: Literatura dla dzieci i młodzieży. T. 4. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2014.- S. 158-175.                  
 44. Przedstawianie PRL-u w prozie po 1989 r. / Maciej Leciński.// Polonistyka. - 2006, nr 5, s. 33-38.                           
 45. Przemysł lotniczy w PRL - szanse i bariery / Wojciech Morawski.// Mówią Wieki. - 2015, nr 8, s. 46-50.
 46. Przeobrażenia społeczne z perspektywy losu jednostki : (wstępne założenia analizy zjawiska awansu społecznego w PRL) / Winicjusz Narojek.// Studia Socjologiczne. - 2011, nr 1, s. 183-207.                      
 47. Rashomon : kinematografia okresu PRL / Marcin Adamczak.// Człowiek i Społeczeństwo. - T. 34 (2012), s. 177-195.                              
 48. Sieci opozycji w PRL / Maryjane Osa.// W: Dynamika życia społecznego : współczesne koncepcje ruchów społecznych. Warszawa : "Scholar", 2008. - S. 215-243.                
 49. Sojusznicy partii czy ofiary totalitarnego systemu? : o szczególnej sytuacji nauczycieli w systemie politycznym PRL-u / Romuald Grzybowski.// Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2012, nr 3/4, s. 70-84, bibliogr.                      
 50. Specyfika bankowości PRL / Wojciech Morawski.// Mówią Wieki. - 2014, nr 4, s. 92-95.              
 51. Stereotyp chłopca w prasie młodzieżowej z ostatnich lat PRL / Maria Wacławek.// Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. - T. 20 (2009), s. 166-188.
 52. Świadkowie Jehowy w PRL - uznani, zwalczani, tolerowani / Jan Miłosz.// Człowiek i Społeczeństwo. - T. 29 (2009), s. 121-135.                        
 53. Upadek Józefa Światły w propagandzie PRL / Mariusz Mazur.// Wiadomości Historyczne. - 2005, nr 4, s. 195-203.                              
 54. W uścisku ideologii : jak czytano Norwida w PRL-u? / Wioletta Żórawska.// Polonistyka. - 2014, nr 7, s. 41-43.
 55. Warunki i zasady funkcjonowania polskich szkół przy ambasadach PRL w krajach europejskich w latach 1967-1989 / Andrzej Kusztelak.// Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2009, nr 1/2, s. 200-223.                         
 56. Wieś kontra miasto w kinie PRL-u / Grzegorz Pełczyński.// Między filmem a teatrem II : napięcie i poznanie. O inter-, multi- i transkulturowej komunikacji w sztukach widowiskowych. Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2014. - S. 105-113.                        
 57. Wybory w PRL: udawana demokracja / Michał Siedziako.// Pamięć.pl. - 2014, nr 6, s. 33-37.
 58. Złoto w PRL / Jerzy Kochanowski.// Mówią Wieki. - 2015, nr 11, s. 13-17.

 

 

oprac. Beata Bałchan
na podstawie zbiorów PBW
Rzeszów, 26 lutego 2016 r.

Autor: Beata Bałchan