Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014

Krosno

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2004-2014

Wydawnictwa zwarte
1. Agresja dzieci i młodzieży: uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007.
BM 36517; JM 71953; LM 29222; M 129664; SM 50189; UM 24513

2. Agresja i przemoc w szkole: konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole / Jakub Kołodziejczyk. - Wyd. 2 uzup. - Kraków: "Sophia", 2004.
JM 69432; M 118931; UM 24178

3. Agresja, konflikt, niska samoocena / [zespół red. Tomasz Garstka, Rafał Wężyk, Anna Tulczyńska; aut. Tomasz Garstka i in.]. - Warszawa: Raabe, cop. 2010.
Cz 130302

4. Agresja w szkole: diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska-Żółtkowska; red. Krystyna Ostrowska. - Warszawa: "Difin", cop. 2008.
BM 34581; JM 71083; LM 28000; M 123247; SM 53169; UM 24514

5. Agresja wśród dziewcząt - przyczyny i skuteczne metody internwencji / Anna Katarzyna Kiełczewska. - Warszawa: Raabe, cop. 2010.
Cz 130260

6. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston; przekł. Adam Wicher. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2010.
JM 73074; LM 29262; M 130871; SM 52227; UM 25852

7. Jak opanować przemoc w szkole / Mona O'Moore, Stephen James Minton; [tł. Agnieszka Księżpolska, Joanna Jedlińska, Ewelina Błońska]. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne: "Fraszka Edukacyjna", 2008.
LM 28295; M 123796; SM 51739

8. Jak pomóc zastraszonemu dziecku: poradnik dla rodziców i wychowawców / Sarah Lawson; [tł. z ang. Zofia Barczewska-Zabroń]. - Kielce: "Jedność", 2006.
BM 34030; JM 69971; M 120537

9. Jak postępować z agresywnym uczniem: zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska. - Dodr. do wyd.1. - Warszawa: "Fraszka Edukacyjna", 2011.
SM 52098

10. Jak przeciwdziałać przemocy w klasie? / Joanna Węgrzynowska. - Warszawa: Raabe, cop. 2009.
Cz 130283

11. Kryzys w szkole: krótki poradnik psychologiczny / Jarosław Jagieła. - Kraków: "Rubikon", 2009.
LM 28486; M 126483

12. Mobbing: fala przemocy w szkole: jak ją powstrzymać? / Dan Olweus; przeł. Daniel Jastrun; zilustr. Bohdan Butenko. - Wyd. 2. - Warszawa: Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 2007.
LM 27613; M 122524; SM 51652

13. Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej / Karl E. Dambach; przekł. Aleksandra Ubertowska. - Wyd. 2. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
BM 35922; Cz 122798; SM 50338; UM 25207

14. Napastowanie seksualne: głupia zabawa czy poważna sprawa? / Anna Wołosik; współpr. Ewa Majewska. - Warszawa: "Difin", 2011.
BM 35720; JM 71867; LM 29177; M 130596; SM 51614

15. Niebieska Karta: nowe obowiązki dyrektora gimnazjum wobec ucznia krzywdzonego / [red. merytoryczny Maria Wiro-Kiro]. - Warszawa: Raabe, 2012.
LM 29893; M 133529

16. Niebieska Karta w szkole: procedury / pomysł, wybór i oprac. Leszek Jurek - Rybnik: "Lexdruk", 2013.
UM 26580

17. Problem "fali" w gimnazjum / Katarzyna Anna Klim. - Warszawa: Raabe, cop. 2009.
Cz 130273

18. Przeciwdziałanie aktom przemocy wśród uczniów: poradnik dla nauczycieli / Anna Katarzyna Kiełczewska. - Warszawa: Raabe, cop. 2009.
Cz 130282

19. Przemoc i agresja w szkole - próby rozwiązania problemu / pod red. Andrzeja Rejznera. - Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008.
BM 34658; M 125695

20. Przemoc i agresja w szkole: od rozpoznania przyczyn do sposobu przeciwdziałania / red. nauk. Paweł Łuczeczko. - Łódź: Akademia
Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009.
M 129153

21. Przemoc i prześladowanie w szkole: skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, Eilis Hennessy; przekł. Jarosław Rybski. - Wyd. 2. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
BM 35925; JM 72213; LM 28028; M 122816; SM 50364

22. Przemoc rówieśnicza: zapobieganie i interwencje: skuteczne strategie dla szkół / Susan M. Swearer, Dorothy L. Espelage, Scott A. Napolitano; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa: Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2010.
BM 35419; JM 71674; M 135449

23. Przemoc w szkole: metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja / Tomasz Garstka [i in.]. - Warszawa: Raabe, 2012.
BM 36847; Cz 133459; LM 2987; SM 52999; UM 26827

24. Przemoc wśród dzieci: uchwycić sedno / Rosemarie Portmann; [przekł. z niem. Magdalena Rykowska]. - Wyd. 2 popr. - Kielce: "Jedność", cop. 2007.
LM 29189; M 11389/B

25. Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna 28. Zastraszanie i przemoc szkolna: profilaktyka - podręcznik dla nauczyciela / red. nauk. Monika I. Dąbkowska, Mirosław R. Dąbkowski. - Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2010.
LM 29367; M 131276; SM 52742; UM 25847

29. Zatrzymać mobbing i inne formy przemocy / Barbara Wojewódzka. - Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2012.
JM 72903; M 135447

Wydawnictwa ciągłe
1. Agresja i przemoc / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 61-67
2. Agresja i przemoc zaczyna się w podstawówce / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 26-29
3. Agresja wśród młodzieży / Bożena Pilczuk // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s. 3-8
4. Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej / Elżbieta Szefler // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 35-47
5. Dlaczego szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą? / Bogusław Kruk // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 18-28
6. Gnębiciel w klasie: postępowanie z dzieckiem - sprawcą przemocy
rówieśniczej / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 3, s. 12
7. Jak uczyć pomagania / Ina Pohorecka, Magdalena Sofulak // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 29-40
8. Którędy do bezpiecznej szkoły? / Krzysztof A. Wojcieszek // Remedium. - 2007, nr 6, s. 4-5
9. "Nim będzie za późno" - zapobieganie powstawaniu zjawiska przemocy w szkole / Adam Krasnosielski, Katarzyna Dmitruk-Sierocińska // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 3, s. 28-31
10.Podkultury młodzieżowe w szkole : o konieczności działań profilaktycznych i naprawczych / Aneta Baranowska // Nowa Szkoła. - 2013, nr 3, s. 21-28
11.Przeciwdziałanie przemocy we współczesnej szkole jako ważna powinność wychowawcza / Anna Śniegulska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Pedagogiczna. Pedagogika i Psychologia. - 2007, 4(46), s. 239-248
12.Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów - przykłady zabaw /
Elżbieta Zyzik, Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4,s. 44-49
13.Szkoła destrukcji? / Marek Grondas // Emocje. - 2012, nr 5, s. 34-37
14.Szkoła jako miejsce (nie) dla każdego?: o dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną / Irena Sosnowska // Problemy OpiekuńczoWychowawcze.- 2013, nr 4, s. 44-49
15.Trzy lekcje nt. przemocy w gimnazjum / Krystyna Lewkowicz // Wychowawca.- 2014, nr 3, s. 29-31

Autor: Małgorzata Kasza