Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. mgr Agnieszka Kordybacha

Komputer i internet w pracy nauczyciela bibliotekarza /część II/

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów za lata 2006 - 2010


Druki zwarte:


 1. E - learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji Elbląg, 23-24 września 2009 r. / [red. tomu Bożena Boryczka ; aut. ref. Elżbieta Gajek i in.]. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009
  WP 101238
 2. E - obywatel : aktywny użytkownik komputera i Internetu / Aleksander Bremer, Mirosław Sławik. - Wyd. 1, dodr. - Chorzów : "Videograf Edukacja", 2008
 3. Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży : od teorii do praktyki : poradnik : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009
  CzP 02
 4. Internet w przygotowaniu nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej / Agnieszka Siemińska-Łosko. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006
  (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
  WP 95195
 5. Szkoła w dobie Internetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
  WP 101043
 6. Technologia informacyjna w polskiej szkole : stan i zadania / Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, 2003
  WK 46003

 


Artykuły z czasopism:

 1. Biblioteka+ szansą dla polskich bibliotek : wywiad z Grzegorzem Gaudenem, dyrektorem Instytutu Książki w Krakowie / rozm. przepr. Jadwiga Chruścińska //  Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 1, s. 11 – 13
 2. Bibliotekarz w sieci - czyli co pracownik książki powinien wiedzieć o Internecie / Paweł Blecharz //  Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, s. 31 – 33
 3. Biblioteki cyfrowe w Polsce / Katarzyna Ślaska, Joanna Cicha // Poradnik Bibliotekarza. – 2008 nr 3 s. 8-11
 4. Blog - jestem za! : na podstawie doświadczeń portugalskich / Jolanta Pytel //  Biblioteka - Centrum Informacji. - 2010, nr 2, s. 21 – 22
 5. Centra informacji multimedialnej w bibliotekach / Andrzej Kubrak //  Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 5, s. 5 – 6
 6. Co w komputerze piszczy? : cz.1 / Aleksander Trembowiecki //  Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 3, dodatek do "Poradnika Bibliotekarza", s. I – IV
 7. Cyfrowa nauka – cyfrowe publikacje – cyfrowe biblioteki / Marek Nahotko // Przegląd Biblioteczny. – 2007 z.1 s. 2-28
 8. Digitalizacja w bibliotekach : problemy, szanse, zagrożenia / Aleksander Trembowiecki // Poradnik Bibliotekarza. – 2006 nr 5 s. 3-7
 9. Digitalizacja zasobów bibliotek polskich w świetle wyników badań ankietowych / Małgorzata Kowalska  // Przegląd Biblioteczny. – 2006 z. 3 s. 336-350
 10. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych – ujęcie teoretyczne / Aleksander Trembowiecki // Poradnik Bibliotekarza. – 2006 nr 2 s. 3-9
 11. Digitalizacja zbiorów w bibliotekach publicznych : (stan na koniec 2005 r.) / Małgorzata Kowalska // Bibliotekarz. – 2006 nr 12 s. 8-12
 12. Dostęp do informacji w społeczeństwie wiedzy / Maciej Weryho // Poradnik Bibliotekarza. – 2006 nr 6 s. 3-7
 13. Dwa systemy - próba porównania pierwszego i obecnego systemu komputerowego w Bibliotece Politechniki Wrocławskiej / Jadwiga Wojtczak //  Bibliotekarz. - 2007, nr 3, s. 19 – 23
 14. 12 [Dwanaście] kryteriów jakościowych dla przedsięwzięć digitalizacyjnych / Henryk Hollender // Poradnik Bibliotekarza. – 2008 nr 1 s. 16-17
 15. E - learning na usługach bibliotek pedagogicznych? / Anna Szeląg //  Bibliotekarz. - 2008, nr 4, s. 19 – 20
 16. Edukacja interaktywna alternatywą dla polskich szkół / Witold Kołodziejczyk //  Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 58 – 61
 17. Edukacyjne zastosowanie Internetu : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan //  Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 11, s. 35 – 37
 18. Europejska Biblioteka Cyfrowa / Barbara Szczepańska // Poradnik Bibliotekarza. – 2006 nr 9 s. 16-17
 19. Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki : cz. 1 / Agata Kyzioł //  Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 5, s. 26 – 34
 20. Hybryda w bibliotece, czyli działalność bibliotekarza systemowego / Anna Góra //  Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 1, s. 6 – 10
 21. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w praktyce / Anna Żarów // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 11, s. 3 – 5
 22. Klub medialny jako forma pracy z uczniem zdolnym w internetowym centrum informacji multimedialnej / Izabela Rudnicka //  Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 4, s. 16 – 18
 23. Komputeryzacja bibliotek publicznych w opisie statystycznym / Małgorzata Jezierska //  Bibliotekarz. - 2008, nr 5, s. 11 – 17
 24. Komputeryzacja bibliotek wydziałowych Politechniki Wrocławskiej / Teresa Koniaszewska, Ewa Zysek - Nockowska //  Bibliotekarz. - 2008, nr 10, s. 16 – 20
 25. Komputeryzacja miejskich bibliotek publicznych w Krakowie w systemie Sowa2 / Wojciech Kowalewski //  Bibliotekarz. - 2009, nr 11, s. 12 – 14
 26. Konferencja "Nowe trendy w technologii: biblioteki pomiędzy Web 2.0, siecią semantyczną i technikami wyszukiwawczymi" / Maria Miller, Małgorzata Wornbard //  Bibliotekarz. - 2010, nr 1, s. 22 – 25
 27. Ku bibliotece cyfrowej - dwadzieścia lat doświadczeń w komputeryzacji Książnicy Pomorskiej / Lilia Marcinkiewicz //  Bibliotekarz. - 2007, nr 7-8, s. 7 – 11
 28. Library 2.0 – Rewolucja i przełom, czyli kolejny etap rozwoju współczesnego bibliotekarstwa?  / Bożena Jaskowska, Adam Dudczak // Przegląd Biblioteczny. – 2007 z.3 s. 354- 365
 29. Magia "klikania", czyli jak skomputeryzować bibliotekę szkolną / Renata Sowada //  Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 3, s. 32 – 34
 30. Metadane – sposób na uporządkowanie Internetu / Marek Nahotko // Bibliotekarz. – 2000 nr 7-8 s. 11-17
 31. Miejska witryna internetowa nauczycieli - bibliotekarzy / Gabriela Bonk //  Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 3, s. 7
 32. Nauczyciele i uczniowie w gąszczu mediów i multimediów / Danuta Brzezińska //  Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 4, s. 3 – 4
 33. Niezbędne we współczesnej szkole: Szkolne Centrum Informacji / Bożena Szyszkowska - Sienkiewicz //  Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 1, s. 4 – 11
 34. Open Access i biblioteki / Bożena Bednarek - Michalska // Bibliotekarz. – 2006 nr 7/8 s. 7-12
 35. Organizacja zdalnego dostępu do licencjonowanych elektronicznych zasobów informacji w bibliotekach polskich uczelni wyższych / Karina Nabiałczyk // Przegląd Biblioteczny. – 2007 z. 2 s. 221-232
 36. Perspektywy rozwoju infrastruktury informatycznej bibliotek oraz nowa koncepcja roli bibliotekarza / Piotr Ziembicki //  Bibliotekarz. - 2007, nr 6. s. 2 – 8
 37. Pisarze i poeci w Internecie. Przegląd wybranych stron / Wioletta Poturała //  Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 1, s. 44 – 51
 38. Programy komputerowe wspomagają pracę bibliotekarza / Marta Jasińska //  Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 1, s. 35 – 36
 39. Publikacje elektroniczne do wykorzystania w bibliotece szkolnej / Sebastian D. Kotuła //  Biblioteka - Centrum Informacji. - 2010, nr 2, s. 7 – 9
 40. Raport nt. komputeryzacji bibliotek publicznych w 2008 roku / Katarzyna Winogrodzka //  Bibliotekarz. - 2009, nr 7-8, s. 10 – 19
 41. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2006. Cz. I. Biblioteki wojewódzkie / Katarzyna Winogrodzka //  Bibliotekarz. - 2007, nr 2, s. 2 – 6
 42. Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicznych 2006. Cz. II. Biblioteki powiatowe, miejskie i wiejskie / Katarzyna Winogrodzka //  Bibliotekarz. - 2007, nr 3, s. 6 – 10
 43. Rola bibliotekarzy w zakresie kreowania społeczeństwa informacyjnego / Agnieszka Frankowska //  Bibliotekarz. - 2009, nr 6, s. 11 – 14
 44. Rozproszony system bibliotek cyfrowych w Polsce – doświadczenia i wyzwania na przyszłość / Jolanta Mazurek // Bibliotekarz. – 2007 nr 10 s. 2-5
 45. Skarby w szufladzie : Internet jako narzędzie propagowania historii i tradycji narodowej na forum międzynarodowym / Adam Nowak // Bibliotekarz. – 2007 nr 12 s. 16-19
 46. Sprawozdanie z IV konferencji EBIB nt. " Internet w bibliotekach. Open Access" / Barbara Szczepańska //  Bibliotekarz. - 2008, nr 4, s. 24 – 26
 47. System operacyjny - konieczność czy zbędny wydatek? Cz. 1 / Aleksander Trembowiecki //  Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 10, dodatek do "Poradnika Bibliotekarza", s. 21 – 24
 48. Szkolne Centrum Informacji : nowa rola biblioteki szkolnej / Anna Węglarz //  Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 11, s. 32 – 35
 49. Technologia  RFID i automatyzacja / Agata Kyzioł //  Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 6, s. 4 – 9
 50. W Sieradzu SOWA powiatowa, czyli praca online bibliotek gminnych i miejsko - gminnych / Janina Andryszczak //  Bibliotekarz. - 2009, nr 3, s. 5 – 7
 51. Wdrażanie systemu PROLIB w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu / Małgorzata Piekielska //  Bibliotekarz. - 2008, nr 3, s. 17 – 21
 52. Web 2.0 - nowa epoka w bibliotekarstwie / Dominika Stępniewska //  Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 9 , s. 22 – 23
 53. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jako narzędzie edukacyjne / Łukasz Jastrząb // Dyrektor Szkoły. – 2007 nr 3 s. 26, 29
 54. Współpraca bibliotek w dobie globalizacji / Grażyna Wojsznis //  Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 10, s. 3 – 8
 55. Wybrane aspekty zastosowania e-learningu w bibliotece / Anna N. Gruca //  Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 3, s. 10 – 13
 56. Wykorzystanie kodów kreskowych w programie MOL Optivum / Agnieszka Zajączkowska //  Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 8-9
 57. Wyszukiwanie informacji w katalogu MOL Optivum - OPAK / Izabela Dmowska - Głowacka //  Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, s. 22 – 23
 58. Zaproszenie do biblioteki cyfrowej / Wiesław Przybyła //  Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 1, s. 89 – 95
 59. Zaprzyjaźnij się z Joomlą! / Renata Otolińska //  Biblioteka - Centrum Informacji. - 2010, nr 2, s. 10 – 12

Autor: Agnieszka Kordybacha