Muzykoterapia i choreoterapia jako metody terapii pacjentów z zaburzeniami psychicznymi

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
CZYTELNIA

 
Muzykoterapia i choreoterapia
jako metody terapii
pacjentów z zaburzeniami psychicznymi

(np. niepełnosprawność intelektualna, lęki, fobie, autyzm, agresja,
niedostosowanie społeczne, choroby psychiczne itp.)


(bibliografia w wyborze)

 

Książki:

 1. Arteterapia : narodziny idei, ewolucji teorii, rozwój praktyki / Wita Szulc. - Warszawa : Difin, 2011.
 2. WypRz  236873,  CzytR  237146
 3. Arteterapia w działaniu : propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych / red. nauk. Anna Glińska-Lachowicz. - Warszawa : "Difin", 2016.
 4.  WypRz  245248,  CzytR  245297
 5. Arteterapia w medycynie i edukacji / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008.
 6.  CzytR  233245
 7. Arteterapie dla dzieci i młodzieży : muzykoterapia, choreoterapia, terapia sztuką / Thomas Stegemann, Marion Hitzeler, Monica Blotevogel ; przy współpr. Anny Badorrek-Hinkelmann. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015.
 8. WypRz 244038,   CzytR  244653
 9. Integracja sensoryczna na co dzień / Maria Borkowska, Kinga Wagh. - Wyd 1, 4 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.

Sygn.   WypRz 243147,   CzytR  243146

 1. Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością : [+ scenariusze zajęć] / Agnieszka Ewa Jarkowska. - Tychy : "Maternus Media", 2004.

Sygn.   CzytR  229372

 1. Muzyka otwiera nam świat : program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem / Maria Raszewska, Waldemar Kuleczka. - Gdańsk : "Harmonia", 2009.
 2. WypRz 233532,   CzytR  233531
 3. Muzykoterapia : podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu / Małgorzata Kronenberger. - Szczecin : "Mediatour", 2003.
 4. WypRz  229470,  CzytR  229469
 5. Muzykoterapia : wykorzystanie technik aktywnych i receptywnych w profilaktyce stresu / Małgorzata Kronenberger. - Łódź : " Global Enterprises", 2004.

Sygn.   WypRz   229472,  CzytR   229471

 1. Muzykoterapia dogłębna - komórkowa czyli Łatwe techniki leczenia ciała, umysłu, ducha za pomocą dźwięku / Barbara Angel Romanowska. - Białystok : Studio Astropsychologii, 2006.
 2. CzytR  232600
 3. Muzykoterapia dziecięca : zbiór rozpraw z psychologii muzycznej dziecka i muzykoterapii dziecięcej / Kinga Lewandowska. - Gdańsk : Kinga Lewandowska, 1996.
 4.  WypRz   225299
 5. Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce / Aldona Gąsienica-Szostak. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2003.
 6. WypRz  228651,  CzytR  228525
 7. Muzykowanie metodą cyfrowo-literową z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Tadeusz Wolak. - Kraków : "Impuls", 2010.

Sygn.   WypRz   235008

 1. Psychoterapia sprzyjająca mózgowi / Wiesław Sikorski. - Warszawa : "Difin", 2016.
 2. WypRz 245604,   CzytR   245603
 3. Psychoterapia tańcem i ruchem : teoria i praktyka. [T.] 1 / red. Zuzanna Pędzich. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
 4. WypRz  241135,  243183,  CzytR  241283
 5. Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa / [T.] 2 / red. Zuzanna Pędzich. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.
 6. WypRz   241136,  CzytR  241284
 7. Rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci sześcioletnich wykazujących fragmentaryczne deficyty rozwojowe / Ewa Zwolińska. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996.

Sygn.   CzytR   219342

 1. Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006.

Sygn.   CzytR   230885

 1. Techniki stymulacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży / Barbara Lewandowska, Kinga Lewandowska, Józefa Sołowiej. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1985.

Sygn.   CzytR   199697

 1. Terapia dźwiękiem / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007.

Sygn.   CzytR   230893

 1. Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda i praktyka : książka z płytą DVD zawierającą 50 krótkich filmów ilustrujących różnorodność możliwości zastosowania muzykoterapii kreacyjnej w praktyce / Paul Nordoff, Clive Robbins. - Kraków : "Impuls", 2008.
 2. WypRz  233965,   CzytR  233207
 3. Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", 2009.

Sygn.   CzytR   234927

 1. Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / pod red. Andrzeja Rejznera, Pawła Szczepaniaka. - Warszawa : "Żak", 2009.

Sygn.   CzytR   234928

 1. Twórcze działania dla dzieci z wykorzystaniem terapii tańcem, jogi i kreatywnego pisania / Joanna Jakubik-Hajdukiewicz. - Poznań : "Garmond", 2005.

Sygn.   CzytR   229338

 1. Wprowadzenie do muzykoterapii / Ludwika Konieczna-Nowak. - Kraków : "Impuls", 2013.

Sygn.   WypRz   241761

 1. Wstęp do nauki o muzykoterapii / Tadeusz Natanson. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.

Sygn.   WypRz  172508

 

 

Artykuły:

 1. Bach w ból / Adrian C. North, David J. Hargreaves // Charaktery. - 2009, nr 12, s. 52-
 2. Bębny afrykańskie w terapii dźwiękiem / Janusz Czarnecki // W: Arteterapia w działaniu : propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych. - Warszawa : "Difin", 2016. - S. 34-39
 3. WypRz  245248,  CzytR 245297 
 4. Bieguny : skrajne terytoria w psychoterapii tańcem i ruchem / Aleksandra Rayska // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : teoria i praktyka. [T.] 1. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 135-146
 5. WypRz  241135, 243183,  CzytR  241283
 6. "Chodź na muzykę!", czyli między terapią a edukacją muzyczną autystów / Anna Stawicka // Wychowanie Muzyczne. - 2016, nr 2, s. 34-47
 7. Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społecznie (propozycje ćwiczeń) / Anna Glińska-Lachowicz // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne. - Warszawa : "Żak", 2009. - S. 94-117, bibliogr.
 8. CzytR  234928
 9. Choreoterapia w Europejskiej Szkole Somatoterapii Richarda Meyera / Beata Tęcza // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - Vol. 17 (2004), s. 101-107, bibliogr.
 10. CzytR  16452
 11. Choreoterapia z osobami z zaburzeniami afektywnymi i nerwicowymi / Anna Rojewska-Nowak // Arteterapia. - 2013, nr 4, s. 27-33
 12. Ciało jest muzyką / Joanna Zwoleńska // W: Terapia dźwiękiem. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007. - S. 201-208
 13. CzytR  230893
 14. Co to jest i w jaki sposób działa masaż dźwiękiem według metody Petera Hessa? / Małgorzata Musiał // W: Terapia dźwiękiem. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007. - S. 57-64
 15. CzytR  230893
 16. Dziecko z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w świecie muzyki : od percepcji muzyki do aktywności twórczej / Joanna Drozd-Kucz // W: Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi. - Kraków : "Impuls", 2011. - S. 259-268, bibliogr.
 17. CzytR  238785
 18. Dźwięk w terapii / Lucyna Matuszak // W: Terapia dźwiękiem. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007. - S. 19-25
 19. CzytR  230893
 20. Efektywność oddziaływań muzykoterapeutycznych na dzieci z bezgłosem histerycznym (aphonia histerica) / Maria Borczykowska-Rzepka // W: Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006. - S. 139-150
 21. CzytR  230851
 22. Elementy aktywności muzyczno-ruchowej dzieci upośledzonych umysłowo : (na przykładzie wybranego ośrodka łódzkiego) / Violetta Przerembska.// W: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006. - S. 99-113
 23. CzytR  230885
 24. Elementy profilaktyki muzycznej w pracy pedagogicznej (1) / Romualda Terenc-Pawliczak.// Wychowanie Muzyczne. - 2011, nr 4, s. 35-42
 25. Elementy profilaktyki muzycznej w pracy pedagogicznej (2) / Romualda Terenc-Pawliczak.// Wychowanie Muzyczne. - 2012, nr 2, s. 32-41
 26. Emocjonalny i semantyczny kontekst dzieła muzycznego a programowanie muzykoterapeutyczne / Andrzej Tuchowski // W: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006. - S. 11-22
 27. CzytR  230885
 28. Fragmentaryzacja i reintegracja : o pracy z osobami z zaburzeniami schizofrenicznymi / Izabela Guzek // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 99-110
 29. WypRz   241136,  CzytR  241284
 30. "Metody efektywnego relaksu" / Ewa Klimas-Kuchtowa // W: Edukacja kreatywna. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2005. - S. 281-285
 31. CzytR  229331
 32. Inspiracje światła i muzyki w aranżacji muzycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną / Leszek Ploch // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 2, s. 57-73
 33. Integracyjne walory muzyki jako elementu wspierającego terapię logopedyczną w psychogennych zaburzeniach mowy / Maria Borczykowska-Rzepka // W: Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej. - Gliwice ; Kraków : Kolegium Nauczycielskie ; "Impuls", 2008. - S. 149-158
 34. CzytR  243153
 35. Ja i mój taniec wewnętrzny : improwizacje psychomotoryczne tańca wewnętrznego (IPTW). Wykorzystanie choreoterapii w leczeniu osób chorujących na depresję / Anna Rojewska-Nowak // W: Arteterapia w działaniu : propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych. - Warszawa : "Difin", 2016. - S. 116-121
 36. WypRz  245248,    CzytR 245297  
 37. Ja jestem nogi, ja jestem brzuch / Katarzyna Dańska ; rozm. przepr. Beata Szulęcka.// Charaktery. - 2015, nr 1, s. 40-43
 38. Jakiej muzyki słuchają osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym? / Agnieszka Górska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2012, nr 1, s. 83-90
 39. "Kiedy ruch to życie" : o pracy z grupą kobiet po mastektomii / Katarzyna Dańska-Janowska // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 125-139
 40. WypRz   241136,  CzytR  241284
 41. Kojąca moc dźwięków / Natalia Minge, Krzysztof Minge // Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 2, s. 15-17
 42. Kolorowe dźwięki, czyli "system muzyczny" Ulwila / Tomasz Fetzki // Rewalidacja. - 2005, nr 1, s. 42-47
 43. Laboratorium dźwiękowe w pracy z dziećmi / Lidia Kataryńczuk-Mania // W: Terapia dźwiękiem. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007. - S. 9-18
 44. CzytR  230893
 45. Leczenie jak z nut / Maciej Kierył // Charaktery. - 2014, nr 3, s. 46-49
 46. Łączenie muzykoterapii z elementami logopedii w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Małgorata Modelska // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 34-38, bibliogr.
 47. "Mały człowiek, wielki szacunek" : psychoterapia tańcem i ruchem dziecka z autyzmem / Iwona Filipowska-Obcowska // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 255-274
 48. WypRz   241136,  CzytR  241284
 49. Metoda rytmiki Emila Jaques-Dalcroze'a w terapii dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD) / Anetta Pasternak // W: Arteterapia w medycynie i edukacji. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - S. 159-167, bibliogr.
 50. CzytR   233245
 51. Metodologiczne podstawy analizy stylu komunikacji muzycznej / Elżbieta Galińska, Elżbieta Aranowska // Przegląd Psychologiczny. - 2004, nr 4, s. 327-344, bibliogr.
 52. "Między Niebem a Ziemią" : zastosowanie psychoterapii tańcem i ruchem w grupie kobiet po stracie okołoporodowej / Zuzanna Pędzich // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 159-181
 53. WypRz   241136,  CzytR  241284
 54. Misy i gongi tybetańskie : terapia dźwiękiem wg Petera Hessa / Janusz Czarnecki // W: Arteterapia w działaniu : propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych. - Warszawa : "Difin", 2016. - S. 40-45
 55. WypRz  245248,    CzytR 245297  
 56. Misy tybetańskie w pracy z uczniami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Donata Kasper [i in.] // Rewalidacja. - 2011, nr 1, s. 130-135, bibliogr.
 57. Model zajęć muzyczno-ruchowych wspomagający rozwój dzieci o zróżnicowanym poziomie intelektualnym w młodszym wieku szkolnym / Maria Januszewska-Warych // Nauczyciel i Szkoła. - 2008, nr 1/2, s. 175-193, bibliogr.
 58. Moje wkraczanie w nowy świat : zajęcia muzykoterapii dla dzieci z autyzmem / Paulina Woźniak-Rekucka // W: Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2009. - S. 138-142
 59. CzytR  234658
 60. Możliwości i ograniczenia muzykoterapii i psychodramy w leczeniu osób ze schizofrenią / Elżbieta Galińska // W: Psychodrama : elementy teorii i praktyki. - Warszawa : "Eneteia", 2009. - S. 305-318, bibliogr
 61. CzytR  233922
 62. Możliwości wykorzystania muzykoterapii w profilaktyce i resocjalizacji / Paweł Ochwanowski, Małgorzata Sęk // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 2, s. 196-205, bibliogr.
 63. Możliwość zastosowania choreoterapii w grupie kobiet po mastektomii / Dorota Gołąb //W: Arteterapia w medycynie i edukacji. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - S. 57-59, bibliogr.
 64. CzytR 233245 
 65. Mózgowe mechanizmy percepcji emocji generowanych przez muzykę: przegląd literatury / Agnieszka Pluta, Henryk Skarżyński // Logopedia. - [T.] 38 (2009), s. 203-213, bibliogr.
 66. CzytR  17639
 67. Muzyczna stymulacja rozwoju dziecka autystycznego. Studium przypadku / Grażyna Szafraniec, Wiesława A. Sacger //W: Sztuka jako wsparcie rozwoju. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. - S. 75-87, bibliogr
 68. CzytR  233698
 69. Muzyka dla mózgu / Szymon Włoszczyk // Dysleksja. - 2009, nr 1, s. 17-18, bibliogr.
 70. Muzyka jako medium porozumienia między terapeutą a uczniem / Karolina Kantyka // Nauczyciel i Szkoła. - 2016, nr 1, s. 249-262
 71. Muzyka jako nośnik cech człowieka - Muzyczny Test Tożsamości (MTT) / Elżbieta Galińska // Przegląd Psychologiczny. - T. 51, nr 4 (2008), s. 423-441, bibliogr.
 72. Muzyka jako środek oddziaływania terapeutycznego / Monika Kamper-Kubańska // W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 317-327, bibliogr.
 73. CzytR  232027
 74. Muzyka łagodzi obyczaje i objawy dysleksji / Agnieszka Mączyńska-Dilis // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 15, s. 23
 75. Muzyka, relaksacja, wizualizacja / Krzysztof Stachyra // W: Nowe trendy w edukacji muzycznej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 227-234
 76. WypRz  229491,  CzytR  229446
 77. Muzyka relaksacyjna w działaniu terapeuty muzycznego - z badań własnych / Radosław Tarczoń // W: Sztuka bycia uczniem i nauczycielem. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 227-236
 78. CzytR  234136
 79. Muzyka, ruch, przestrzeń w rytmice i rytmikoterapii / Katarzyna Forecka-Waśko // W: Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : teoria i praktyka. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013. - S. 297-316
 80. CzytR  241066
 81. Muzyka w perspektywie biegu życia człowieka, jej wykorzystanie w dydaktyce i terapii / Kinga Lewandowska // W: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006. - S. 199-210
 82. CzytR  230885
 83. Muzyka w terapii - przegląd literatury światowej / Joanna Posłuszna, Agnieszka Burtowy // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - Vol. 17 (2004), s. 91-100, bibliogr.
 84. CzytR  16452
 85. Muzyka w terapii logopedycznej / Mirosław Zalewski // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 12, wkł. Wkładka Metodyczna, s. VI-VIII
 86. Muzykoprofilaktyka i muzykoterapia w leczeniu nerwic dziecięcych / Izabela Dębicka // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 41-46
 87. Muzykoterapeutyczne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością wzrokową / Paweł Cylulko // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 4, s. 34-37
 88. Muzykoterapia czynna jako element aktywizacji twórczej w zakładzie karnym / Anetta Jaworska // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej. - Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012. - S. 195-214, bibliogr.
 89. CzytR  239063
 90. Muzykoterapia dzieci i młodzieży z głęboką złożoną niepełnosprawnością / Małgorzata Modelska // Rewalidacja. - 2009, nr 2, s. 29-34, bibliogr.
 91. Muzykoterapia dziecięca - możliwości i realia zastosowania w pedagogice i medycynie / Danuta Berezowska // W: Nowe trendy w edukacji muzycznej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 285-290
 92. WypRz  229491,   CzytR  229446
 93. Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich / Krzysztof Stachyra // W: Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne. - Warszawa : "Żak", 2009. - S. 217-226, bibliogr.

Sygn.   CzytR  234927

 1. Muzykoterapia jako forma terapii i aktywności twórczej dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Agnieszka Balicka // W: Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi. - Kraków : "Impuls", 2011. - S. 269-273, bibliogr.
 2. CzytR  238785
 3. Muzykoterapia jako metoda wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami / Paweł Cylulko // W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka. - Toruń : Adam Marszałek, 2004. - S.152-162, bibliogr.
 4. CzytR  228080
 5. Muzykoterapia oczami muzyka / Andrea Jaworska.// Arteterapia. - 2009, nr 4, s. 4-8
 6. Muzykoterapia w aktywizowaniu dzieci nieśmiałych / Ewa Woźniczka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 48-50, bibliogr.
 7. Muzykoterapia w pracy z dzieckiem trudnym / Aleksandra Matusiak // W: Współczesne koncepcje w opiece nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka. - Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008. - S. 58-61, bibliogr.
 8. CzytR  236765
 9. Muzykoterapia w procesie edukacji w szkole przyszpitalnej / Aldona Gąsienica-Szostak // W: Szkoła w świecie współczesnym. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 273-278, bibliogr.
 10. CzytR  234867
 11. Muzykoterapia w rehabilitacji dzieci niewidomych i słabowidzących - założenia teoretyczne. Cz. 1 / Marlena Kilian, Małgorzata Cichocka // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 245-257, bibliogr.
 12. Muzykoterapia w resocjalizacji / Aneta Skuza // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 37-42, bibliogr.
 13. Muzykoterapia w rewalidacji dzieci z niepełnosprawnością wzrokową na podstawie zajęć prowadzonych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach / Marlena Kilian, Małgorzata Cichocka // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 3, s. 184-196, bibliogr.
 14. Muzykoterapia według kodalyowca / Andrea Jaworska // Arteterapia. - 2009, nr 1, s. 2-6, bibliogr.
 15. Muzykoterapia : zajęcia muzyczne dla dzieci upośledzonych w stopniu lekkim / Adriana Zycha-Gurdek // Wychowawca. - 2014, nr 12, s. 20-21
 16. "Nauka jazdy" : wpływ pracy metodą DMT na ruch grupy osób z zaburzeniami z kręgu schizofrenii / Justyna Torłop-Bajew // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 67-85
 17. WypRz   241136,  CzytR  241284
 18. Niektóre aspekty terapii przez sztukę osób niewidomych i upośledzonych umysłowo / Ewelina Jutrzyna // W: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006. - S. 83-95
 19. CzytR  230885
 20. "Niewidzialna" : przeciwprzeniesienie somatyczne w procesie psychoterapii tańcem i ruchem z pacjentką z osobowością unikającą / Katia Mirlina // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 297-316
 21. WypRz   241136,  CzytR  241284
 22. "Okiełznanie demona" : psychoterapia tańcem i ruchem z osobą uzależnioną od płatnego seksu / Żaneta Ryszawa // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 375-398
 23. WypRz   241136,  CzytR  241284
 24. "Oswoić cień" : psychoterapia tańcem i ruchem w pracy nad wychodzeniem z depresji i przygotowaniem do macierzyństwa / Zuzanna Pędzich // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 333-358
 25. WypRz   241136,  CzytR  241284
 26. "Oswoić Olbrzyma" : zastosowanie ruchu relacyjnego i zabawy w terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Izabela Guzek // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 232-254
 27. WypRz   241136,  CzytR  241284
 28. Paradoks i metafora w psychoterapii tańcem i ruchem diady matka - dziecko w kryzysie rozwodowym / Dominika Białas-Kopystecka // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 185-204
 29. WypRz   241136,  CzytR  241284
 30. "Po drugiej stronie ruchu" : DMT w pracy z dorosłymi, którzy doświadczyli w dzieciństwie przemocy / Agnieszka Sokołowska // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 140-158
 31. WypRz   241136,  CzytR  241284
 32. Poruszenie - praca metodą terapii tańcem i ruchem z młodzieżą w szkole integracyjnej / Aleksandra Łukasiewicz // Arteterapia. - 2008, nr 3, s. 40-42
 33. "Poruszenie" : praca metodą psychoterapii tańcem i ruchem z młodzieżą w szkole integracyjnej / Aleksandra Rayska // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 47-56
 34. WypRz   241136,  CzytR  241284
 35. Poruszony obraz : współistnienie ruchu i rysunku w psychoterapii tańcem i ruchem / Aleksandra Rayska // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : teoria i praktyka. [T.] 1. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 203-211
 36. WypRz 241135,  243183,   CzytR  241283
 37. Posługiwanie się prostymi instrumentami perkusyjnymi sposobem bezsłownego komunikowania się dzieci / Paweł Cylulko // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. - Kraków : "Impuls", 2014. - S. 355-370
 38. WypRz 241729,   CzytR  241728
 39. Program "Afrykańskie rytmy" / Bernadeta Abolola, Agnieszka Serafin // Rewalidacja. - 2005, nr 2, s. 69-75
 40. Przeniesione w ruch : metafora w psychoterapii tańcem i ruchem / Justyna Torłop-Bajew // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : teoria i praktyka. [T.] 1. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 103-119
 41. WypRz 241135,  243183,   CzytR  241283  
 42. "Przesiewając mgłę" : zastosowanie psychoterapii tańcem i ruchem w terapii osób cierpiących na zaburzenia odżywiania / Aleksandra Rayska, Agnieszka Sokołowska // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 359-374
 43. WypRz   241136,  CzytR  241284
 44. Psychoterapia tańcem i ruchem : podstawowe założenia, czynniki leczące i zastosowania / Małgorzata Wiśniewska, Zuzanna Pędzich // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : teoria i praktyka. [T.] 1. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 13-47
 45. WypRz 241135,  243183,   CzytR  241283  
 46. Psychoterapia tańcem i ruchem z nastolatkami / Aleksandra Rayska // Remedium. - 2014, nr 2, s. 7-9
 47. Realizacja specjalnych potrzeb edukacji muzycznej uczestników orkiestry osób niepełnosprawnych / Leszek Ploch // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 92-99
 48. Rola muzyki w pracy z dziećmi głęboko upośledzonymi / Lucyna Wielgosz // Ergo : Miesięcznik Oświatowy. - 2006, nr 5, s. 26-31
 49. Rola muzykoterapii w stymulacji dziecka z niepełnosprawnością intelektualną / Łukasz Flejszer // Kultura Fizyczna. - 2010, nr 5-8, s. 44-54, bibliogr.
 50. Rola muzykoterapii w terapii dziecka z autyzmem / Gabriela Waliczek // W: Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2009. - S. 57-67, bibliogr.
 51. CzytR  234658
 52. Rola rytmu i elementów muzykoterapii podczas prób nawiązywania interakcji komunikacyjnej z dziećmi autystycznymi / Maria Piszczek // W: Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem. - Kraków : "Impuls", 2015. - S. 305-316
 53. WypRz  243971,  CzytR  243970
 54. "Rozmrażanie ciała" : DMT na bazie podejścia rozwiniętego przez Marian Chace w grupie osób z zaburzeniami psychicznymi w sytuacji bezdomności / Iwona Filipowska-Obcowska // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 86-98
 55. WypRz   241136,  CzytR  241284
 56. Rytmy życia, czyli choreoterapia w leczeniu kobiet uzależnionych od alkoholu / Aleksandra Wysocka-Zańko // Arteterapia. - 2010, nr 1, s. 36-37, bibliogr.
 57. Stosowanie muzyki w medycynie a muzykoterapia / Wita Szulc // W: Nowe trendy w edukacji muzycznej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 219-225
 58. WypRz  229491,   CzytR  229446
 59. Stymulacja metodą choreoterapii rozwoju dzieci upośledzonych w stopniu głębokim / Eliza Adamczyk-Sykut // Rewalidacja. - 2005, nr 1, s. 32-41
 60. Stymulacja słuchu muzyką metodą Tomatisa / Andrea Jaworska // Arteterapia. - 2013, nr 1, s. 13-16
 61. Stymulacja zmysłów przez muzykę u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Agnieszka Kulbaka // Meritum. - 2009, nr 2, s. 53-59, bibliogr.
 62. Taniec a medycyna / Natalia Krzemieńska // Arteterapia. - 2010, nr 3, s. 2-12
 63. Taniec i muzyka w procesie wychowania i nauczania / Danuta Krzywoń //W: Arteterapia w medycynie i edukacji. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - S. 105-111
 64. CzytR  233245
 65. Taniec i ruch przy muzyce / [Ewa Rybarczyk] // W: Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym : z doświadczeń Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie : przykładowe scenariusze zajęć. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2011. - S. 179-182, bibliogr.
 66. WypRz  238752,  CzytR  238751
 67. Teatr tańca Anny Halprin - na pograniczu sztuki, rytuału i terapii oraz jego polska adaptacja / Mateusz Wiszniewski // W: Arteterapia w medycynie i edukacji. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - S. 207-216, bibliogr.
 68. CzytR  233245
 69. Terapeutyczne i integracyjne aspekty aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną / Jan Jerzy Karmiński // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 2, Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 241-251, bibliogr.
 70. CzytR  229186
 71. Terapia dźwiękiem dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Lucyna Matuszak // W: Terapia dźwiękiem. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007. - S. 35-44
 72. CzytR  230893
 73. Terapia dźwiękiem w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / Lidia Kataryńczuk-Mania // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 2, Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 159-166, bibliogr.
 74. CzytR  229186
 75. Terapia Tańcem dla skazanych (Areszt Śledczy, Opole) : projekt "Wyspa". Cz. 1, Powstanie projektu / Anna Glińska-Lachowicz // Arteterapia. - 2013, nr 1, s. 33-39
 76. Terapia tańcem jako metoda pracy z osobami niepełnosprawnymi / Joanna Koczorowska-Masny // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 1, s. 50-54, bibliogr.
 77. Terapie ekspresyjne / Mateusz Wiszniewski // Arteterapia. - 2008, nr 2, s. 27-28
 78. Translacja bodźców akustycznych na sferę kinestetyczną w terapii dzieci / Katarzyna Krasoń // W: Terapia dźwiękiem. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007. - S. 147-158
 79. CzytR  230893
 80. Trauma leczona muzyką / Beata Shyaka ; rozm. przepr. Ewa Cichoń // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 48-55
 81. "Ty mnie nie zniszczysz, ja Cię nie porzucę" : psychoterapia tańcem i ruchem dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwoju / Małgorzata Wiśniewska // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 205-231
 82. WypRz   241136,  CzytR  241284
 83. Uwalnianie ekspresji : praca terapeutyczna z grupą osób dorosłych chorych na depresję / Anna Kowalska-Catalano // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 111-124
 84. WypRz   241136,  CzytR  241284
 85. W krzywym zwierciadle : wykorzystanie ruchu w pracy z obrazem ciała / Aleksandra Rayska // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : teoria i praktyka. [T.] 1. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 175-185
 86. WypRz 241135,  243183,   CzytR  241283  
 87. Walory praktyczności alternatywnej terapii dźwiękiem w zakładach karnych / Anetta Jaworska // Pedagogika Społeczna. - 2009, nr 2, s. 71-87, bibliogr.
 88. Wpływ lęku na procesy pamięciowe z uwzględnieniem pośredniczącej roli muzyki / Agata Kudlik, Ewa Czerniawska // Ruch Pedagogiczny. - 2008, nr 5/6, s. 19-40, bibliogr.
 89. Wpływ masażu dźwiękiem misami tybetańskimi na zdrowie psychosomatyczne człowieka / Sylwia Ozimek // W: Terapia dźwiękiem. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007. - S. 99-118
 90. CzytR  230893
 91. Wpływ metody akustyczno-wibracyjnej Musica Medica na pamięć obrazową dzieci z wadą słuchu / Dominika Stygar // W: Terapia dźwiękiem. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007. - S. 191-199
 92. CzytR  230893
 93. Wpływ muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie / Anna Nikiciuk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 85-92, bibliogr.
 94. Wspierająca rola muzyki w rewalidacji osób z głębokim upośledzeniem umysłowym / Irena Wasyluk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 299-302, bibliogr.
 95. Wspomaganie rozwoju małego dziecka z uszkodzonym wzrokiem poprzez działania muzykoterapeutyczne / Paweł Cylulko // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 319-339, bibliogr.
 96. WypRz  234333,   CzytR   232447
 97. "Wydobywanie diamentu" : zmiana w relacji matka - syn na drodze wychodzenia z depresji / Anna Kurinia // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 317-332
 98. WypRz   241136,  CzytR  241284
 99. Wykorzystanie ćwiczeń wokalnych w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych / Ewelina Jutrzyna // W: Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006. - S. 127-138
 100. CzytR  230851
 101. Wykorzystanie dramatyzacji muzycznej w edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / Ewelina Jutrzyna // W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 2, Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa. - Kraków : "Impuls", 2004. - S. 147-157, bibliogr.
 102. CzytR  229186
 103. Wykorzystanie muzyki w dynamizowaniu potencjałów rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością / Anna Jakoniuk-Diallo // W: Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi. - Kraków : "Impuls", 2011. - S. 241-257, bibliogr.
 104. CzytR  238785
 105. Wykorzystanie muzyki w Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim / Ewa Bogdanowicz // W: Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych. - Kraków : "Impuls", 2005. - S. 253-262, bibliogr.
 106. CzytR  229261
 107. Wykorzystanie muzyki w terapii dziecka niepełnosprawnego / Joanna Chwaszczewska // Rewalidacja. - 2006, nr 1, s. 86-92
 108. Wykorzystanie technik relaksacyjnych, wizualizacyjnych oraz muzykoterapii aktywnej w pracy z dzieckiem z przejawami zachowań agresywnych - praktyczne zastosowanie w pracy nauczyciela / Katarzyna Forecka-Waśko, Aleksandra Załustowicz // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 44-49
 109. Wzajemne poruszenia : relacja terapeutyczna w psychoterapii tańcem i ruchem / Justyna Torłop-Bajew // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : teoria i praktyka. [T.] 1. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 51-70
 110. WypRz 241135,  243183,   CzytR  241283    
 111. Z doświadczeń teatru młodzieży z niepełnosprawnością intelektulną... : przeżywanie wzruszeń muzycznych / Kinga Krawiecka // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 293-298, bibliogr.
 112. Zajęcia muzykoterapeutyczne dla dzieci z autyzmem / Iwona Jędrzejczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 21-22
 113. "Zamieszkać w swoim ciele" : praca z osobą doświadczającą zaburzeń lękowych w postaci fobii / Agnieszka Sokołowska // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 460-476
 114. WypRz   241136,  CzytR  241284
 115. "Zaopiekuj się mną" : DMT i zaburzenia lękowe będące efektem zaburzeń więzi / Justyna Torłop-Bajew // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 414-441
 116. WypRz   241136,  CzytR  241284
 117. Zastosowanie analizy ruchu w interwencjach terapeutycznych i rozumieniu pacjentów / Agnieszka Sokołowska // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : teoria i praktyka. [T.] 1. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 71-86
 118. WypRz 241135,  243183,   CzytR  241283  
 119. Zastosowanie muzyki i wibracji w terapii dzieci z uszkodzonym słuchem / Joanna Borowiec // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2012, nr 1, s. 73-82
 120. Zatrzaśnięte w ciele : psychoterapia tańcem i ruchem w pracy z niewyrażonymi emocjami / Agnieszka Sokołowska, Aleksandra Rayska // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : teoria i praktyka. [T.] 1. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 121-134
 121. WypRz 241135,  243183,   CzytR  241283  
 122. "Zbudujmy coś razem" : psychoterapia tańcem i ruchem z dziećmi, które doświadczyły zaniedbania / Aleksandra Rayska // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 57-66
 123. WypRz   241136,  CzytR  241284
 124. Znaczenie improwizacji fortepianowej w kształtowaniu funkcji manualnych oraz zdolności twórczych dzieci 6-7 letnich z mózgowym porażeniem dziecięcym / Izabela Dębicka // W: Edukacja kreatywna. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2005. - S. 363-372, bibliogr.
 125. CzytR  229331
 126. "Zwierciadło" : praca metodą psychoterapii tańcem i ruchem z chłopcem, który doświadczył zaniedbania / Karolina Bryl // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. - S. 275-294
 127. WypRz   241136,  CzytR  241284

 

 

 

 

Rzeszów, 21.05.2017 r.
oprac. Ewelina Kutyła-Stręciwilk
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

 

 

 

Autor: Ewelina Kutyła-Stręciwilk