Świetlice szkolne

Tarnobrzeg

Artykuły z czasopism

 1. Co robić z dziećmi w świetlicy szkolnej? / Magdalena Hepner-Widło // Wychowawca. - 2007, nr 3, s.26
 2. Cudakowe zagadki / Monika Wowk, Anna Pinecka. // Życie Szkoły. - 2004, nr 7, s. 48-51
 3. Dokąd na wakacje? - zajęcia świetlicowe / Barbara Duda. // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna nr 6, s. I-VII
 4. Działalność szkolnej świetlicy terapeutycznej / Izabela Jarosz //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-1998, nr 9, s. 28-30
 5. Edukacja europejska w świetlicy szkolnej / Krystyna Folwarczna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .-2004, nr 5, s. 20-21
 6. Gazetka szkolna w świetlicy / Renata Pulikowska // Wychowawca. - 2007, nr 3, s.23
 7. Gry i zabawy świetlicowe : ćwiczenia fizyczne na małej powierzchni / Kinga Klaś // Remedium. - 2004, nr 1, s.13
 8. Igłą malowane, czyli recepta na uspokojenie i radość / Jolanta Barszcz, Maria Konarzewska. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 4, s. 31-33
 9. Integracja dzieci, rodziców i wychowawców / Dorota Krupińska // Wychowawca. - 2007, nr 3, s.30
 10. Jak pracuję w świetlicy szkolnej / Ewa Wiśniewska-Zosiuk // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s.29-31
 11. Jak świetlica Szkoły Podstawowej w Nędzy zapuściła korzenie w lokalny grunt / Mirosława Kuśka // Dyrektor Szkoły.- 2003, nr 7/8, s. 12-13
 12. Jak usprawnić funkcjonowanie świetlicy szkolnej? / Małgorzata Kuszak //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-2003. nr 5. s. 44-45
 13. Koncepcja pracy świetlicy szkolnej / Ewa Wiśniewska-Zosiuk. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, dod. Wkładka Metodyczna nr 7/8, s. VII-VIII
 14. Metody pracy w świetlicy szkolnej / Violetta Ryszczyk //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-2003. nr 9, s. 48-50
 15. Moja współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną / Leokadia Marczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .-2002, nr 4, s. 46-47
 16. Muzyka uczy i relaksuje : (autorski program pracy w świetlicy) / Beata Biegajczyk. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 7, s. 22-25
 17. Nowe pomysły w pracy z dziećmi w świetlicy szkolnej / Alicja Pułkownik //Życie Szkoły .-2001, nr 2, s. 111-112
 18. O pracy w świetlicach / Ewa Wałęsa, Ewa Brewka, Ewa Brzezińska-Cielepa, Anna Marczuk, Aneta Kochanowicz //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-2004, nr 2, s. 48-53
 19. Odrabianie zadań w świetlicy szkolnej / Danuta Kmita // Wychowawca. - 2007, nr 3, s.11-13
 20. Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej / Wioletta Barczak //Życie Szkoły .-2002, nr 4, s. 202-206
 21. Origami - twórcza inspiracja / Hanna Belkiewicz. // Wychowawca. - 2007, nr 3, s. 8-9
 22. Origami w świetlicy i nie tylko... / Jolanta Trawczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-2003, nr 4, s. 33-34
 23. Pedagogika zabawy w świetlicy szkolnej / Anna Rakowiecka //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .-2003, nr 3, s. 45-47
 24. Polubić świetlicę / Izabela Franc. // Życie Szkoły. - 2006, nr 1, s. 40-41
 25. Pomoc dziecku w rozwoju jako zadanie świetlicy środowiskowej (placówki wsparcia dziennego) / Lucyna Adamowska // Edukacja. - 2007, nr 4, s.93-96
 26. Praca w świetlicy szkolnej : wybór bibliografii / oprac. Iwona Bożena Bukrejewska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 63-64
 27. Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad dzieckiem z klas początkowych w świetlicy terapeutycznej / Izabela Jarosz //Życie Szkoły.-2000, nr 9, s. 547-551
 28. Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad młodzieżą w świetlicy szkolnej / Izabela Jarosz //Nowa Szkoła.-1998, nr 3, s. 30-36
 29. Program profilaktyczno-edukacyjno-wychowawczy / Krystyna Drewnicka. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 34-35
 30. Programy komputerowe wzbogacają zajęcia świetlicowe / Anna Zając-Zielińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s.40-42
 31. Przyjęcie pierwszaków do świetlicy : program integracyjny : ekościeżka, wspólna zabawa, składanie obietnic, poczęstunek / Halina Lubas // Wychowawca. - 2007, nr 3, s.25
 32. Radość z sukcesów / Irena Micińska-Łyżniak //Życie Szkoły.-2004, nr 2, s. 56-57
  Zajęcia świetlicowe w Szkole Podstawowej nr 223 w Warszawie
 33. Rozwój świetlic szkolnych / Danuta Kmita. // Wychowawca. - 2007, nr 3, s. 5-7
 34. Świetlica jako miejsce odrabiania lekcji / Anna Zawadzka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-1999, nr 9, s. 26-29
 35. Świetlica socjoterapeutyczna w szkole / Bożena Muraszko //Nowa Szkoła.-1996, nr 1, s. 17-21
 36. Świetlica sojusznikiem szkoły / Krzysztof Zajdel //Dyr. Szkoły.-2000, nr 7/8, s. 38-43
 37. Świetlica szkolna nadal szansą do wykorzystania / Danuta Kmita // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-2003, nr 10, s. 41-45
 38. Świetlica szkolna w oczach absolwenta / Agnieszka Kaczor // Wychowawca. - 2007, nr 3, s.22
 39. Świetlica w gimnazjum / Elżbieta Odalska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 42-44
 40. Świetlica w szkole ponadpodstawowej / Teresa Nowakiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 4, s.44-46
 41. Świetlice szkolne - przechowalnie dzieci czy pozalekcyjne formy wspomagania ich rozwoju / Beata Safuta // Dyrektor Szkoły.-2003, nr 6, s. 34-35
 42. Świetlicowe cuda / Urszula Kłusek // Wychowawca. - 2007, nr 3, s.9
 43. Teatrzyk lalkowy jako forma aktywizacji / Małgorzata Górska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.-2003, nr 6, s. 36-37
 44. Terapeutyczna i profilaktyczna działalność świetlicy / Grażyna Kamińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .-2002, nr 4, s. 39-44
 45. Udział rodziców w życiu świetlicy szkolnej / Anna Tołoczko, Anetta Monika Kocięcka // Wychowawca. - 2007, nr 3, s.29
 46. W poszukiwaniu zimy : scenariusz zajęć świetlicowych / Janina Maliszak // Życie Szkoły. - 2003, nr 2, s.96-99
 47. W przemyskich świetlicach szkolnych / Danuta Ignaczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .-1996, nr 10, s. 37-38
 48. W szkolnej świetlicy środowiskowej / Ewa Kowalewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .-2000, nr 7, s. 37-39
 49. W świetlicy integracyjnej / Barbara Brzozowiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .-2004, nr 4, s. 52-53
 50. W świetlicy szkolnej / Anna Makuch. // Życie Szkoły. - 2005, nr 7, s. 20-22
 51. W świetlicy szkolnej w Wilczynie / Bożena Sołtan // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .-2000, nr 9, s. 57-60
 52. Wstydliwy temat świetlic / Krzysztof Zajdel.// Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s.57-59
 53. Zabawy w świetlicy / Bernarda Zaremba. // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 36-44
 54. Zajęcia plastyczne w świetlicy / Beata Kubik //Życie Szkoły.-2001, nr 8, s. 501-504
 55. Żyj zdrowo / Anna Kuczyńska, Grażyna Popielarz. // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 37-40

 

Książki

 1. Alfabet świetlicowy : scenariusze zajęć świetlicowych / Barbara Bartoszewska, Grażyna Kasperek, Magdalena Machowska, Barbara Sadowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2005 sygn. 88497
 2. Bajki naszego dzieciństwa : program zajęć świetlicowych / Dorota Kamysz-Figa, Danuta Kmita. - Kraków : "Impuls", 2007 sygn. 91197
 3. Droga do dorosłości : program wychowawczy świetlicy szkolnej dla uczniów gimnazjum / Irena Misiura. - Kraków : "Rubikon", 2001 sygn. 81928
 4. Jak prowadzić świetlicę szkolną : poradnik / Małgorzata Chylińska. - Warszawa : "Żak" Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2001 sygn. Cz82255
 5. Między nami : scenariusze lekcji wychowawczych : szkoła podstawowa / Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004 sygn. 86551
 6. Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. - Kraków : "Impuls", 2007 sygn. 92246
 7. Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007 sygn. 90179
 8. Program wychowawczy świetlic - Liście wielkiego drzewa życia / Beata Maciołek. - Rzeszów : "Fosze", 2007 sygn. B2327
 9. Przewodnik metodyczny do programu wychowawczego świetlic - Liście wielkiego drzewa życia / Beata Maciołek. - Rzeszów : "Fosze", 2007 sygn. 90340

Autor: PBW Tarnobrzeg