Współpraca nauczyciela z rodzicami

Rzeszów

(bibliografia w wyborze za lata 2000-2020)

Książki:

 1. Analiza struktury interakcji w sytuacji rozmowy nauczycieli z rodzicami o problemach szkolnych ucznia / Agnieszka Konieczna. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2009.
  Filia Sędziszów - Sygnatura : BSdzW 39243
 2. Co z tą szkołą? : siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców / Joachim Bauer ; przeł. Andrzej Lipiński. - Słupsk : "Dobra Literatura", 2015.
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : WypRz 244529,
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : WypRz 247713
 3. Codzienność szkoły : nauczyciel = The everyday life at school : the teacher / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2014.
  Filia Łańcut - Sygnatura : BŁWyp 36857
 4. Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców / Maria Bulera, Krystyna Żuchelkowska. - Toruń : "Akapit", 2006.
  BStWy 32215,
  Filia Łańcut - Sygnatura : BŁWyp 32836,
  Filia Łańcut - Sygnatura : BŁWyp 32835,
  Filia Leżajsk - Sygnatura : BLżWy 33075
 5. Gdy rodzic staje się roszczeniowy : poradnik dla nauczycieli / Marzena Frąckowiak. - Poznań : "eMPi2", 2011.
  Filia Sędziszów - Sygnatura : BSdzW 45224,
  Filia Sędziszów - Sygnatura : BSdzC 42918
 6. Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2010.
  Filia Łańcut - Sygnatura : BŁWyp 36350
 7. Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
  Filia Mielec - Sygnatura : BMWyp 59194,
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : WypRz 234997,
  Filia Leżajsk - Sygnatura : BLżWy 33090,
  Filia Strzyżów - Sygnatura : BStWy 34361
 8. Jak przetrwać w szkole i nie zwariować : poradnik dla rodziców, nauczycieli i uczniów / Jan Wróbel ; współpraca : Małgorzata Wróbel (część 3 "Uczniowie"). - Warszawa : "Czerwone i Czarne", 2010.
  Filia Leżajsk - Sygnatura : Sygn. BLżWy 33061
 9. Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci / Elaine K. MacEwan ; [tł. Anna Oleksyn]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : "Fraszka Edukacyjna", 2008.
  Filia Mielec - Sygnatura : BMWyp 58268,
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : WypRz 233072,
  Filia Łańcut - Sygnatura : BŁWyp 33825,
  Filia Strzyżów - Sygnatura : BStWy 34128,
  Filia Sędziszów - Sygnatura : BSdzW 38902
 10. Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci / Elaine K. MacEwan ; [tł. Anna Oleksyn]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : "Fraszka Edukacyjna", 2010.
  Filia Leżajsk - Sygnatura : BLżWy 34994
 11. Jak włączyć rodziców do nauki dzieci / Margy Whalley i Zespół Pen Green Centre ; [tł. z ang. Anna Oleksyn]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : "Fraszka Edukacyjna", 2008.
  Filia Mielec - Sygnatura : BMWyp 58270,
  Filia Strzyżów - Sygnatura : BStWy 33692,
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : CzytR 233073
 12. Jak współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów? / Małgorzata Babiuch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : WypRz 226511,
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : WypRz 226818,
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : WypRz 226043,
  Filia Łańcut - Sygnatura : BŁWyp 31967,
  Filia Sędziszów - Sygnatura : BSdzW 36509,
  Filia Mielec - Sygnatura : BMWyp 54200,
 13. Nauczyciel - rodzic : skuteczne porozumiewanie się / Cindy J. Christopher ; przekł. [z ang.] Jolanta Bartosik. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
  Filia Sędziszów - Sygnatura : BSdzW 38800,
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : WypRz 233889
 14. Nauczyciel i uczeń w przestrzeni małej szkoły / pod red. nauk. Ryszarda Pęczkowskiego. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016.
  Filia Strzyżów - Sygnatura : BStWy 37799,
  Filia Łańcut - Sygnatura : BŁWyp 37275,
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : CzytR 245265
 15. Nauczyciel między tradycją a współczesnością : teoria i praktyka / pod red. Eugenii Iwony Laski. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007.
  Filia Strzyżów - Sygnatura : BStWy 33154,
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : WypRz 232493,
  Filia Mielec - Sygnatura : BMWyp 57907,
  Filia Łańcut - Sygnatura : BŁWyp 33891,
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : CzytR 232202
 16. Nauczyciel, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. - Kielce : "Jedność", 2013.
  Filia Mielec - Sygnatura : BMWyp 61708,
  Filia Sędziszów - Sygnatura : BSdzW 42961,
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : CzytR 240480
 17. Nauczyciele - rodzicom. [Cz. 1], Spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w szkole podstawowej / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. - Toruń : "Bea-Bleja", 2002.
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : WypRz 225574,
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : CzytR 225573
 18. Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole : nauczyciele i rodzice / Anna Kwatera, Joanna M. Łukasik, Stanisław Kowal. - Kraków : "Impuls", 2018.
  Filia Strzyżów - Sygnatura : BStWy 38284,
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : WypRz 247261,
  Filia Mielec - Sygnatura : BMWyp 67617
 19. Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy / Maria Mendel. - Gdańsk : "Harmonia", 2007.
  Filia Leżajsk - Sygnatura : BLżWy 33049,
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : WypRz 247168,
  Filia Łańcut - Sygnatura : BŁWyp 35382,
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : CzytR 232666
 20. Rodzice w przedszkolu : organizacja spotkań, wskazówki do prowadzenia rozmów, scenariusze zabaw i uroczystości / [red. Elżbieta Czerwińska-Klemke]. - Warszawa : "Raabe", 2012.
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : WypRz 239731
 21. Rodzina i szkoła : o współpracy nauczycieli-wychowawców z rodzicami w procesie edukacji wczesnoszkolnej / Lidia Pietruszka. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017.
  Filia Mielec - Sygnatura : BMWyp 67289
 22. Rozmowy z rodzicami : poradnik dla nauczyciela / Anna Jankowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012.
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : WypRz 241137,
  Filia Mielec - Sygnatura : BMWyp 61207
 23. Scenariusze dobrych wywiadówek : do gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej / [aut. scenariuszy Beata Siek i in.]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2015.
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : WypRz 244990,
  Filia Leżajsk - Sygnatura : BLżWy 34991
 24. Szkoła dialogu : scenariusze i prezentacje multimedialne na spotkania z rodzicami / Barbara Charczuk. - Kraków : "Rubikon", 2015.
  Filia Leżajsk - Sygnatura : BLżWy 35558,
  Filia Mielec - Sygnatura : BMWyp 66645
 25. Szkoła wobec rodziców dziecka źle funkcjonującego w roli ucznia / Agnieszka Konieczna. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2010.
  Filia Sędziszów - Sygnatura : BSdzW 40091
 26. Szkoła wspólnych działań : czyli o relacjach i współpracy / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.
  Filia Kolbuszowa - Sygnatura : BKWyp 49981,
  Filia Mielec - Sygnatura : BMWyp 67137
 27. W poszukiwaniu partnerstwa rodziny, szkoły i gminy : praca zbiorowa / pod red. Marii Mendel. - Toruń : Adam Marszałek, 2000.
  Filia Strzyżów - Sygnatura : BStWy 31891
 28. Współpraca szkoły, rodziny i środowiska / Barbara Lulek. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008.
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura WypRz 247135,
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura WypRz 232722,
  Filia Mielec - Sygnatura : BMWyp 58046,
  Filia Strzyżów - Sygnatura : BStWy 33391,
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : CzytR 247981
 29. Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym - działania stosowane i postulowane / Dorota Smykowska. - Kraków : "Impuls", 2008.
  Filia Kolbuszowa - Sygnatura : BKWyp 47636,
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : CzytR 232721
 30. Współpraca z rodzicami w szkole : scenariusze zebrań, wskazówki do prowadzenia trudnych rozmów, materiały dla rodziców / Tomasz Garstka [i in.]. - Warszawa : Raabe, 2012.
  Filia Mielec - Sygnatura : BMWyp 61456,
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : WypRz 239583

Artykuły:

 1. 10 kroków do lepszej współpracy rodziców ze szkołą // Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 12, s. 56
 2. Aktywne zebrania z rodzicami drogą do sukcesu / Agnieszka Czeglik.// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 6, s. 34-36
 3. Działania szkoły nakierowane na wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 11, s. 59-63
 4. Formy współpracy nauczycieli z rodzicami w edukacji szkolnej / Teresa Sokołowska-Dzioba.// W: Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 271-287
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : CzytR 245416
 5. Gdy rodzic unika szkoły / Joanna Lesińska.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 11, s. 56-57
 6. Gdyby ściany miały uszy... : o stereotypach i uprzedzeniach w kontaktach z rodzicami / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 9, s. 58-60
 7. Gra warta świeczki : podpowiadamy, jak dobrze współpracować z rodzicami uczniów. Cz. 1 / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 48, s. 10
 8. Internet w szkole - szkoła w internecie : jak wirtualny dziennik wpłynął na relacje między uczniem, nauczycielem i rodzicem / Barbara Cyrek.// W: Współczesny świat dziecka : media i konsumpcja / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2019. - S. 271-287
  Filia Mielec - Sygnatura : BMWyp 67848,
  Filia Łańcut - Sygnatura : BŁWyp 38128,
  Filia Leżajsk - Sygnatura : BLżWy 35664,
  Filia Strzyżów - Sygnatura :BStWy 38618,
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : CzytR 248061
 9. Jak dobrze zacząć współpracę z rodzicami? / Małgorzata Tarka.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 70-72
 10. Jak przeprowadzić rozmowę z rodzicem na temat problemów szkolnych dziecka? / Sylwia Pawłowska.// Remedium. - 2018, nr 7-8, s. 57-59
 11. Jak rozmawiać? : rodzice, nauczyciele i problemy (nie tylko wychowawcze) z dziećmi... / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 49, s. 10
 12. Jak wspólnie pokonać trudne zachowania uczniów / Karolina Oleksa.// Życie Szkoły. - 2016, nr 4, s. 23-27
 13. Komunikacja, która działa! : jak zbudować skuteczną współpracę z rodzicami przedszkolaka? / Kamila Olga Stępień-Rejszel.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 7, s. 6-9
 14. Komunikacja oparta na coachingu w relacji nauczyciel-uczeń-rodzic / Agata Zakrzewska-Okrojek.// Polonistyka. - 2018, nr 5, s. 54-56
 15. Komunikacja z rodzicami uczniów : co zadziała zawsze, a co nigdy, czyli jak dostrzec człowieka ukrytego za rodzicielskim typem / Anna Kałuba-Korczak// Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 4, s. 52-54
 16. Komunikacja z rodzicami w dobie technologii / Izabela Breguła.// Życie Szkoły. - 2015, nr 8, s. 23-24
 17. Koncepcja Joyce Epstein, czyli partnerstwo w edukacji / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 3, s. 62-64
 18. Lepiej tego unikać : każdemu może się zdarzyć - najczęstsze błędy nauczycieli w kontaktach z rodzicami / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 14, s. 12
 19. Nauczyciel kontra rodzice / Marta Szczygieł.// Sygnał. - 2018, nr 2, s. 7-10
 20. Postawy rodziców i nauczycieli a jakość współpracy / Małgorzata Anna Banasiak.// Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 26-27
 21. Przełam rutynę : scenariusz zebrania z rodzicami / Magdalena Goetz.// Sygnał. - 2018, nr 2, s. 25-28
 22. Rola rodzica : od petenta do klienta / Tomasz Kozłowski.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 7, s. 24-26
 23. Roszczeniowi rodzice a postawa szkoły i jej pracowników / Paweł Nowak.// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 11, s. 62-63
 24. Roszczeniowi rodzice : zagniewani, agresywni, oceniający... Dlaczego niektórzy tacy są i jak z nimi rozmawiać? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 38, s. 11
 25. Rozumiemy się z rodzicami uczniów / Bolesław Niemierko.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 9, s. 31-33
 26. Sztuka prowadzenia zebrań / Anna K. Kiełczewska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 82-84
 27. Trudna sztuka rozmawiania z rodzicami / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 1, s. 44-45
 28. Trudne rozmowy o trudnych uczniach / Małgorzata Stańczyk.// Życie Szkoły. - 2014, nr 1, s. 26-28
 29. Trudny rodzic : schemat rozmowy / Izabela Czaja-Antoszek.// Sygnał. - 2018, nr 2, s. 24-25
 30. Tutoring rodzinny jako przykład współpracy nauczycieli z rodzicami / Sylwia Skupień, Stanisław Kowal.// Wychowawca. - 2019, nr 10, s. 12-14
 31. Uwaga, rodzic! : jak przygotować się do rozmowy? / Anna Kałuba-Korczak.// Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 3, s. 59-61
 32. W poszukiwaniu innowacyjnych form współpracy rodziny i szkoły w procesie wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym / Piotr Kowolik.// Nauczyciel i Szkoła. - 2018, nr 4, s. 79-97
 33. Współpraca nauczycieli z rodzicami na przykładzie szkoły podstawowej / Iwona Borawska.// W: Pedagogika rodziny : wybrane problemy. - Warszawa ; Rzeszów : Bonus Liber - Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2010. - S. 65-92
  Biblioteka Rzeszów - Sygnatura : CzytR 241266
 34. Współpraca pomiędzy nauczycielami oraz współpraca z rodzicami : podstawa budowania społeczności szkolnej / Bożena Popiela.// Polonistyka. - 2015, nr 4, s. 44-47
 35. Współpraca z biernym rodzicem : to nie moja sprawa / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 2, s. 55-57
 36. Współpraca z rodzicami skłóconymi po rozwodzie / Małgorzata Łoskot.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 1, s. 32-34
 37. Zmarnowane wywiadówki / Lucyna Bojarska.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 76-82

Rzeszów, 9.12.2020 r.
oprac. Małgorzata Smulska
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie
 

Autor: Małgorzata Smulska