Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014

Krosno

Wydawnictwa zwarte:

1. COLLADOS-ZORRAQUINO, Jose Depresja u dzieci i młodzieży : jak odzyskać radość życia? / Jose Collados-Zorraquino ; przekł. [z hiszp.] Jacek Masłoń. - Wyd. 2. - Kraków : "eSPe", 2009.
M 126027

2. DEPRESJA
Depresja młodzieńcza / Jacek Bomba.WSPÓŁTW.: Namysłowska, Irena. Red. / W: Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012. - S. 299-316
Cz 134695

3. GRESZTA, Elżbieta Depresja wieku dorastania : zachowania rodziców jako czynnik ochronny lub czynnik ryzyka depresji u dorastających dzieci / Elżbieta Greszta. - Warszawa : "Academica", 2006.
M 121060, M 123782

4. HART, Archibald
Depresja nastolatka / Archibald D. Hart, Catherine Hart-Weber ; przeł. Magdalena Ciszewska. - Poznań : "W Drodze", 2007. M 131778
5. JAK PRACOWAĆ Jak pracować z uczniem w depresji, z myślami samobójczymi czy dokonującymi samookaleczeń / zespół red. Paweł Kropiwnicki [i in.].: Warszawa : Raabe, 2009.
Cz 130305

6. KUTSCHER, Martin L. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : "Liber", 2007.
Cz 122960

7. NEUMANN, Bernd
Depresja nie jest przeznaczeniem : najlepsze sposoby terapii i metody leczenia : skuteczna pomoc dla osób dotkniętych depresją i ich rodzin / Bernd Neumann, Detlef Dietrich ; przekł. [z niem] Urszula Poprawska. - Kraków : "WAM", 2007.
M 124799

8. RADZIWIŁŁOWICZ, Wioletta Depresja u dzieci i młodzieży : analiza systemu rodzinnego - ujęcie kliniczne / Wioletta Radziwiłłowicz. - Kraków : "Impuls", 2010.
M 129723, M 130164

9. ROLA, Jarosław Depresja u dzieci / Jarosław Rola. - Kraków : "Impuls", 2001. M 113257
10. URBAN, Bronisław Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. M 132955 Cz 130305

Wydawnictwa ciągłe:

1. BANASIAK-PARZYCH, Beata Skutki depresji poporodowej / Beata Banasiak-Parzych.// Remedium. - 2009, nr 5, s. 22-23
2. CEDRO, Artur Nie każdy smutek to depresja / Artur Cedro ; rozm. przepr. Piotr Żak.// Charaktery. - 2011, nr 11, s. 26-28
3. DENST-SADURA, Aleksandra Depresja - smutek nastolatków / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2010, nr 46, s. 12
4. DEPRESJA Depresja dorosłych, dzieci i młodzieży : zestawienie tematyczne w wyborze za lata 1985-2007 / oprac. Bożena Zwierzyńska.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 47-53
5. GARSTKA, Tomasz Jak uchronić uczniów przed depresją? / Tomasz Garstka.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 10, s. 48-52
6. GARSTKA, Tomasz Przemęczenie, chandra... depresja / Tomasz Garstka.// Emocje. - 2012, nr 5, s. 10-14
7. GARSTKA,Tomasz Zanim uczeń popełni samobójstwo... / Tomasz Garstka.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 11, s. 78-81
8. GOETZ, Magdalena Cierpienie duszy ma wiele nazw / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 13, s. 12
9. JĘDRUSIK, Iwona Narcyz - dramat udanego dziecka / Iwona Jędrusik.// Remedium. - 2014, nr 1, s. 5-7
10. KOMOROWSKA, Maria Depresja u dzieci i młodzieży / Marta Komorowska.// Remedium. - 2010, nr 6, s. 8-9
11. KRZYŻANOWSKA-ZBUCKA, Joanna Zaburzenia nastroju u ofiar przemocy / Joanna Krzyżanowska-Zbucka.// Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 8-9
12. MARGIELEWSKA, Sandra Rola układu odpornościowego w powstawaniu depresji / Sandra Margielewska. // Wszechświat. - 2013, z. 4-6, s. 101-106
13. MIELNIK, Justyna Etiologia depresji u dzieci i młodzieży / Justyna Mielnik.// Remedium. - 2013, nr 11, s. 22-23
14. MIELNIK, Justyna Profilaktyka depresji jako zadanie dla szkoły / Justyna Mielnik.// Remedium. - 2014, nr 1, s. 17-18
15. MIELNIK, Justyna Rola szkoły w rozpoznawaniu depresji uczniów / Justyna Mielnik.// Remedium. - 2013, nr 12, s. 26-27
16. MIŁKOWSKA, Agnieszka Lęk i depresyjność u młodzieży w świetle systemowych zasobów / Agnieszka Miłkowska.WSPÓŁTW.: Lipowska, Małgorzata. Red.Miłkowska, Agnieszka.//W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju. Kraków : Impuls, 2008. - s. 123-128
17. MITURSKA, Ewa Terapia poznawczo-behawioralna depresji u pacjentów uzależnionych od substancji psychoaktywnych / Ewa Miturska.// Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2013, nr 6, s. 5-9
18. PILARSKA, Aleksandra Depresyjne dzieci depresyjnych rodziców / Aleksandra Pilarska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 2, s. 36-42
19. PRAJSNER, Mira Zapobieganie depresji wśród nastolatków / Mira Prajsner.// Remedium. - 2009, nr 6, s. 24-25
20. PRAJSNER, Mira Zapobieganie i leczenie depresji u nastolatków / Mira Prajsner.// Remedium. - 2009, nr 9, s. 24-25
21. RANCEW-SIKORA, Dorota W poszukiwaniu społecznej koncepcji depresji / Dorota Rancew-Sikora.// Studia Socjologiczne. - 2012, nr 3, s. 81-104
22. SIKORSKI, Wiesław Smutny uczeń / Wiesław Sikorski.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 134-142
23. TADYCH, Natalia Czy depresja sezonowa występuje u dzieci? / Natalia Tadych, Tomasz Hanć. // Remedium. - 2011, nr 4, s. 4-5
24. TADYCH, Natalia Skąd się bierze zimowy smutek? / Natalia Tadych, Tomasz Hanć.WSPÓŁTW.: Hanć, Tomasz.// Remedium. - 2011, nr 3, s. 26-27

Autor: Janina Pernal