Dzieci ze spektrum autyzmu w rodzinie, przedszkolu i szkole (bibliografia w wyborze)

Rzeszów

Książki:
 1. Autyzm : zapobieganie zaburzeniom ze spektrum autyzmu, ich diagnozowanie i terapia oraz zalecenia dla rodziców / Robert Melillo ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017.
  Sygn. WypRz 246084
 2. Autyzm... Co to dla mnie znaczy? : podręcznik z ćwiczeniami dla dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu / Catherine Faherty ; tł. Joanna Bilmin. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2016.
  Sygn. CzytR 245590; WypRz 245613
 3. Gry i zabawy we wczesnej interwencji : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i przetwarzania sensorycznego / Barbara Sher ; przeł. Emilia Bochenek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.
  Sygn. WypRz 241839
 4. Kochaj i pomóż dorosnąć : jak pomóc dziecku ze spektrum autyzmu wejść w dorosłe życie / Temple Grandin, Debra Moore ; przekład Katarzyna Sapeta-Czajka. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2017.
  Sygn. CzytR 246586; WypRz 246587
 5. Kompletny program terapii SAZ dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku rozwojowym od 1 roku do 4 lat : podręcznik terapeuty zawierający materiały do nauczania 140 umiejętności podstawowych krok po kroku / Julie Knapp, Carolline Turnbull ; [przekł. Zuzanna Kalicka-Karpowicz]. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017.
  WypRz 246098
 6. Pomoc dla nastolatków ze spektrum zaburzeń autystycznych w radzeniu sobie z przyjaźnią, uczuciami, konfliktami... i wiele innych : 60 sytuacji społecznych i tematów do dyskusji / Lisa A. Timms ; [tł. Zofia Zdral]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2012.
  Sygn. WypRz 241476
 7. Spektrum autyzmu i strategie deeskalacji : praktyczny przewodnik po pozytywnych interwencjach behawioralnych dla dzieci i młodzieży / Steve Brown ; przekł. Dorota Szatkowska-Jaskuła. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017.
  Sygn. WypRz 246410
 8. Spektrum zaburzeń autystycznych : przewodnik dla początkujących : podstawowe informacje dla rodziców i pedagogów / Paul G. Taylor ; [tł. Joanna Jedlińska]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2011.
  Sygn. CzytR 238776; WypRz 238777
 9. Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych / Albert J. Cotugno ; [tł. Joanna Jedlińska]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010.
  Sygn. CzytR 238798; WypRz 238799

Artykuły:

 1. Analiza prawna możliwości wsparcia przez instytucje państwowe rodzin osób z autystycznym spektrum zaburzeń / Joanna Olszewska // W: Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : teoria i praktyka. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017, S. 403-424.
  Sygn. CzytR 247009; WypRz 246799
 2. Analiza psychologiczna zachowań problemowych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Yuliya Tarnavska // Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2015, nr 3, s. 139-152.
 3. Autystyczne spektrum zaburzeń a dysfunkcje semantyczno-pragmatyczne / Katarzyna Markiewicz // W: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju. Kraków : "Impuls", 2012, S. 33-47.
  Sygn. CzytR 239884
 4. Autyzm - charakterystyka zachowań językowych w autystycznym spektrum zaburzeń / Urszula Bigas  // W: Logopedia : teoria zaburzeń mowy / red. nauk. Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2012, S. 361-378.
  Sygn. CzytR 240323; WypRz 240724
 5. Autyzm a emocje : trudności w rozpoznawaniu i regulacji emocji u osób z zaburzeniami należącymi do spektrum autyzmu / Ewa Pisula //W: Dynamika emocji : teoria i praktyka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, S. 347-360.
  Sygn. CzytR 237547; WypRz 238598
 6. Biologiczne uwarunkowania rozwoju komunikacji - mowy i języka dzieci z całościowymi zaburzeniami w rozwoju : autyzmem i zespołami ze spektrum autyzmu / Jacek J. Błeszyński  // W: Biomedyczne podstawy logopedii / red. nauk. Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014, S. 311-330.
  Sygn. CzytR 241723; WypRz 241834
 7. Co widać w spektrum? / Joanna Ławicka // Głos Pedagogiczny 2018, nr 2, s. 16-19
 8. Czy dziecko ze spektrum autyzmu można nauczyć wszystkiego? / Joanna Ławicka // Głos Pedagogiczny 2018, nr 3, s. 10-14.
 9. Czy wszyscy jesteśmy "autystyczni"? : cechy autystyczne u krewnych osób z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu i w populacji ogólnej / Ewa Pisula // W: Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności / red. nauk. Piotr Tomaszewski, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Ewa Pisula. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2015, S. 133-150.
  Sygn. CzytR 243470
 10. Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu - rzetelne i trafne narzędzia jako istotny element standardu diagnostycznego / Ewa Pisula // W: Oblicza psychologii klinicznej : pamięci profesora Janusza Kostrzewskiego / red. nauk. Ewa Zasępa, Tadeusz Gałkowski. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014, S. 420-436.
  Sygn. WypRz 242617
 11. Dydaktyka specjalistyczna ukierunkowana na spektrum autyzmu // W : Dydaktyka specjalna : od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych  / red. nauk. Joanna Głodkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, S. 239-270.
  Sygn. CzytR 246364
 12. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Paulina Gołaska, Anna Nowotnik // Wychowanie w Przedszkolu 2013, nr 1, s. 23-27.
 13. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla rodziców i wychowawców / Paulina Gołaska // Wychowanie w Przedszkolu 2013, nr 4, s. 14-19.
 14. Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu / Joanna Czapla // Doradca Nauczyciela Przedszkola 2014, nr 2, s. 48-53.
 15. Funkcjonowanie emocjonalne dzieci ze spektrum autyzmu / Agnieszka Słopień, Aneta Wojciechowska // W: Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu Kraków : "Impuls", 2017, S. 237-249.
  Sygn. WypRz 246443
 16. Komunikacja osób ze spektrum autyzmu : w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań / Jacek J. Błeszyński // W: Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. Kraków : "Impuls", 2015, S. 33-42.
  Sygn. CzytR 243970; WypRz 243971
 17. Komunikacja społeczna u dzieci ze spektrum autyzmu w świetle prekursorów rozwoju teorii umysłu / Barbara Winczura  // W: Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. Kraków : "Impuls", 2015, S. 43-68.
  Sygn. CzytR 243970; WypRz 243971
 18. Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Aneta Wojciechowska  // W: Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. Kraków : "Impuls", 2015, S. 131-141.
  Sygn. CzytR 243970; WypRz 243971
 19. Międzykulturowe aspekty diagnozy dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Rafał Kawa // W: Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności / red. nauk. Piotr Tomaszewski, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Ewa Pisula. Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2015, S. 151-164.
  Sygn. CzytR 243470
 20. Model Pozytywnego Wspierania Zachowań w przełamywaniu barier na drodze do integracji społecznej i aktywizacji zawodowej młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Wojciech Sekta, Anna Skierczyńska  // W: Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : teoria i praktyka / red. nauk. Katarzyna Patyk, Maria Panasiuk. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017 S. 153-175.
  Sygn. CzytR 247009; WypRz 246799
 21. Mowa ciała dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Marzenna Zaorska / W: Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. Kraków : "Impuls", 2015, S. 69-78.
  Sygn. CzytR 243970; WypRz 243971
 22. Nauczyciel wobec trudności związanych z edukacją uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w warunkach szkoły integracyjnej i ogólnodostępnej : analiza obszarów problemowych / Aleksandra Antonik // Studia Edukacyjne 2015, nr 34, s. 153-165.
 23. Obraz rodziny w wybranych powieściach autobiograficznych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Magdalena Świątek-Koralewska  // W: Autyzm i rodzina / pod red. Anny Prokopiak i Zofii Palak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, S. 43-66.
  Sygn. CzytR 246568; WypRz 246569
 24. Osoba ze spektrum : terapia czy wsparcie? / Joanna Ławicka // Głos Pedagogiczny 2018, nr 5, s. 10-16.
 25. Oswoić Olbrzyma" : zastosowanie ruchu relacyjnego i zabawy w terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Izabela Guzek // W: Psychoterapia tańcem i ruchem : terapia indywidualna i grupowa. [T.] 2 / red. Zuzanna Pędzich. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014, S. 232-254.
  Sygn. CzytR 241284; WypRz 241136
 26. Oznaki zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci / Malwina Małowska // Remedium 2017, nr 7-8, s. 34-35.
  "Picture Exchange Communication System" (PECS) jako metoda rozwijania umiejętności komunikowania się dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Rafał Kawa // W: Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. Kraków : "Impuls", 2015, S. 255-268.
  Sygn. CzytR 243970; WypRz 243971
 27. Plan aktywności w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Katarzyna Trojańska // Sygnał 2016, nr 10, s. 29-33.
 28. Pomoc i udzielanie wsparcia rodzicom osób z autystycznego spektrum zaburzeń w kontekście autystycznej charakterystyki zachowania / Marta Jósewicz //W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspierających rozwój osób z niepełnosprawnością Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2011, S. 125-132.
  Sygn. CzytR 241142
 29. Przedszkolak ze spektrum autyzmu / Małgorzata Łoskot // Wychowanie w Przedszkolu 2018, nr 2, s. 15-19.
 30. Przygotowanie osób z autystycznym spektrum zaburzeń do dorosłego życia w założeniach programowych lubelskiego oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu / Iwona Mróz, Teresa Wojtachnia // W: Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : teoria i praktyka / red. nauk. Katarzyna Patyk, Maria Panasiuk. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017, S. 270-286.
  Sygn. CzytR 247009; WypRz 246799
 31. Psychologiczne aspekty dojrzewania i wczesnej dorosłości osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Anna Stypuła // W: Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : teoria i praktyka / red. nauk. Katarzyna Patyk, Maria Panasiuk. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 201,7 S. 25-48.
  Sygn. CzytR 247009; WypRz 246799
 32. Psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne wspomaganie rozwoju wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu (ASD). Cz. 1 / Karina Szafrańska, Iwona Klonowska-Senderska // W: Medycyna w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi - jeden cel / red. nauk. Jacek Jarosław Błeszyński. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013, S. 81-96.
  Sygn. CzytR 241438
 33. Psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne wspomaganie rozwoju wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu (ASD). Cz. 2 / Iwona Klonowska-Senderska, Karina Szafrańska  // W: Medycyna w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi - jeden cel / red. nauk. Jacek Jarosław Błeszyński. Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013, S. 97-111.
  Sygn. CzytR 241438
 34. Ramowy plan dnia dla trzylatka ze spektrum autyzmu / Joanna Podstawska // Przedszkolne ABC : magazyn dla wychowawców i rodziców 2017, nr 8, s. 16.
 35. Realizacja usługi społecznej dla dzieci ze spektrum autyzmu i ich rodziców w ramach projektu "Nasza perspektywa" / Irena Marszałek // W: Działalność opiekuńcza i terapeutyczna w praktyce instytucji pomocy społecznej / pod red. Renaty Wielgos-Struck i Małgorzaty Bozackiej. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016 S. 117-125.
  Sygn. CzytR 245834; WypRz 245623
 36. Responsywność w terapii dzieci ze spektrum autyzmu / Kamil Lodziński // Forum Logopedy 2018, nr 23, s. 53-57.
 37. Rozwój dziecka ze spektrum autyzmu z zaburzeniami integracji sensorycznej / Joanna Podstawska // Przedszkolne ABC : magazyn dla wychowawców i rodziców 2017, nr 8, s. 14-15.
 38. Rozwój emocji i przywiązania dzieci ze spektrum autyzmu w kontaktach z bliskimi / Barbara Winczura  // W: Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu Kraków : "Impuls", 2017, S. 251-268.
  Sygn. WypRz 246443
 39. Społeczno-komunikacyjne uwarunkowania rozwoju teorii umysłu u osób ze spektrum autyzmu : od narodzin ku dorosłości / Barbara Winczura // W: Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : teoria i praktyka Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017, S. 66-100.
  Sygn. CzytR 247009; WypRz 246799
 40. Symptomy wskazujące na zaburzenia ze spektrum autyzmu / Ewelina Ciarka // Przedszkolne ABC : magazyn dla wychowawców i rodziców 2016, nr 3, s. 4-8.
 41. System motywacyjny w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Katarzyna Trojańska // Sygnał 2016, nr 10, s. 29-33.
 42. Technika programowania języka w terapii dziecka ze spektrum autyzmu / Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek // Forum Logopedy 2018, nr 23, s. 42-46.
 43. Temporalny aspekt funkcjonowania osoby z autystycznym spektrum zaburzeń / Joanna Kossewska // W: Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : teoria i praktyka / red. nauk. Katarzyna Patyk, Maria Panasiuk. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017, S. 101-119.
  Sygn. CzytR 247009; WypRz 246799
 44. Trening umiejętności społecznych dla osób z ASD. Założenia programowe uwzględniające wyzwania okresu dojrzewania / Małgorzata Ciemborowicz, Beata Koczur // W: Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : teoria i praktyka / red. nauk. Katarzyna Patyk, Maria Panasiuk. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017, S. 176-199.
  Sygn. CzytR 247009; WypRz 246799
 45. Trening umiejętności społecznych dla uczniów ze spektrum autyzmu w szkole masowej / Paulina Zawadzka // Głos Pedagogiczny 2018, nr 6, s. 50-52.
 46. Trudności i problemy ucznia ze spektrum autyzmu na lekcji języka polskiego w klasie IV / Anna Pikuła  // W: Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę / red. nauk. Krystyna Moczia. - Kraków : "Impuls", 2017, S. 91-99.
  Sygn. CzytR 246725; WypRz 246726
 47. Uczeń ze spektrum autyzmu w klasach 1-3 / Małgorzata Łoskot // Życie Szkoły 2018, nr 1, s. 22-26.
 48. Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole / Agata Pieniążek, Katarzyna Bukała-Litwin // Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 2017, nr 3, s. 13.
 49. Udział rodziców we wspomaganiu rozwoju językowego dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych / Dorota Wójcicka // W: Autyzm i rodzina / pod red. Anny Prokopiak i Zofii Palak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017, S. 231-267.
  Sygn. CzytR 246568; WypRz 246569
 50. "Video modeling" jako alternatywna metoda usprawniania komunikacji społecznej dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń / Małgorzata Sekułowicz, Agnieszka Sokołowska-Kasperiuk  // W: Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. Kraków : "Impuls", 2015, S. 269-292.
  Sygn. CzytR 243970; WypRz 243971
 51. Wspieranie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w sytuacji edukacyjnej / Iwona Konieczna // W: Od wykluczenia do wsparcia : w przestrzeni współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Jolanta Spętana, Danuta Krzysztofiak, Ewa Włodarczyk. Kraków : "Impuls", 2016, S. 150-161.
  Sygn. WypRz 245561
 52. Wybór właściwej metody AAC do rozwijania umiejętności porozumiewania się dzieci ze spektrum autyzmu / Joanna Kwasiborska-Dudek, Zofia Borska-Mądrzycka, Katarzyna Regulska  // W: Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. Kraków : "Impuls", 2015, S. 121-129.
  Sygn. CzytR 243970; WypRz 243971
 53. Wykorzystanie metody Integracji Sensorycznej jako stymulatora potencjału twórczego u dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń / Piotr Sipiorski  //W: Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków : "Impuls", 2011, S. 225-239.
  Sygn. CzytR 238785
 54. Wykorzystanie tutoringu rówieśniczego w edukacji dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu / Daria Szykowna // Szkoła Specjalna 2018, nr 2, s. 136-143.
 55. Wyzwania rodzicielskie związane z okresem dojrzewania osoby z autyzmem / Katarzyna Patyk, Maria Panasiuk // W: Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : teoria i praktyka / red. nauk. Katarzyna Patyk, Maria Panasiuk. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017, S. 289-339.
  Sygn. CzytR 247009; WypRz 246799
 56. Zaburzenia psychiatryczne współwystępujące u adolescentów i młodych osób dorosłych z autyzmem i zespołem Aspergera : strategia leczenia / Bożena Śpila // W: Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : teoria i praktyka / red. nauk. Katarzyna Patyk, Maria Panasiuk. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017, S. 120-135.
  Sygn. CzytR 247009; WypRz 246799
 57. Zaburzenia z autystycznego spektrum / Beata Urbaniak / /W: O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością? / red. nauk Anna Jakoniuk-Diallo, Hanna Kubiak .- Warszawa : Difin, 2010, S. 13-29.
  Sygn. CzytR 235422; WypRz 245057
 58. Zarys programu pracy z chłopcem, u którego zdiagnozowano: sprzężone opóźnienia rozwoju z towarzyszącymi zaburzeniami zachowania ze spektrum zaburzeń autystycznych / Maja Mróz  // Rewalidacja 2008, nr 2, s. 40-42.
 59. Zastosowanie AAC w kształtowaniu samoświadomości osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Joanna Ławicka // W: Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. Kraków : "Impuls", 2015, S. 201-211.
  Sygn. CzytR 243970; WypRz 243971
Uwaga: Wszystkie pozycje wymienione w bibliografii są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie

Rzeszów, 7.08.2018 r. oprac. Renata Kozłowska

Autor: Renata Kozłowska