Czytelnictwo i biblioterapia uczniów niepełnosprawnych (bibliografia w wyborze)

Rzeszów


 
Książki:
1.      Albert i dzieciaki : klasa integracyjna / Aleksandra Chmielewska. Wyd. 2. Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017.
Sygn. CzytR 246870; WypRz 246871
2.      Biblioteka w procesie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych / Józef Szocki. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1985.
Sygn. CzytR 197748; WypRz 213684
3.      Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych : zbiór studiów / pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2001.
Sygn. CzytR 226086
4.      Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka, Sylwia Wontorowska-Roter. Wałbrzych : "Unus", 2003.
Sygn. CzytR 229839
5.      Biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy / Irena Borecka. - Wałbrzych : "Unus", 2002.
Sygn. CzytR 229838
6.      Duży : upośledzenie umysłowe / Joanna M. Chmielewska. Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2016.
Sygn. CzytR 246862; WypRz 246863
7.      Leo i Nela : niepełnosprawność ruchowa / Aleksandra Chmielewska. Wyd. 2. Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2016.
Sygn. CzytR 246855; WypRz 246170
8.      Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym / Irena Borecka. – Olsztyn: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1991.
Sygn. CzytR 214047
9.      Multimedia w komunikacji, czytelnictwie i życiu kulturalnym osób z dysfunkcją słuchu / Bronisława Woźniczka-Paruzel. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2016.
Sygn. WypRz 245371
10.  Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013.
Sygn. CzytR 244034
11.  Specjalne materiały czytelnicze dla osób niepełnosprawnych : zarys dziejów, formy, obieg społeczny / Małgorzata Fedorowicz. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2002.
Sygn. CzytR 226104
12.  Wehikuł do zadań specjalnych : bariery architektoniczne / Joanna M. Chmielewska. Szklarska Poręba : Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko", 2017.
Sygn. CzytR 246912; WypRz 246882
13.  Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Łaba. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
Sygn. CzytR 237531; WypRz 238844
 
Artykuły :
14.  Analiza wyników programu biblioterapeutycznego z dziećmi niedosłyszącymi (słabosłyszącymi) / Ewa Tomasik // Roczniki Pedagogiki Specjalnej T. 6 (1995), s. 66-71.
15.  Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo / Małgorzata Cichoń-Piasecka // Szkoła Specjalna 2005, nr 1, s. 53-58
16.  Baśniowe spotkania w pracy rewalidacyjnej z dziećmi o obniżonych możliwościach intelektualnych / Ewa Lejowska, Jan Fedczak // Wszystko dla Szkoły 2008, nr 2, s. 9-12. 
17.  Bez złości mamy więcej radości : konspekt zajęć biblioterapeutycznych napisany z myślą o uczniach gimnazjum z upośledzeniem intelektualnym w stopniu umiarkowanym, ale może być wykorzystany także w pracy z młodszymi uczniami / Agnieszka Bałka // Biblioteka w Szkole 2014, nr 12, s. 28-29.
18.  Biblioterapia dziecka ze specjalnymi potrzebami / Marta Kożuchowska // Remedium 2017, nr 1, s. 13-14. 
19.  Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego / Maria Niedźwiedzka // Szkoła Specjalna 2000, nr 4, s. 211-214.
20.  "Czytam śpiewająco" : czytelnicza impreza integracyjna / Violetta Filozof // Biblioteka w Szkole 2018, nr 6, s. 12-13. 
21.  Czytelnictwo uczniów lekko upośledzonych umysłowo z klas starszych / Mirosława Brasławska-Haque // Szkoła Specjalna 2000, nr 1, s. 51-54
22.  Czytelnicy ze specjalnymi potrzebami czytelniczymi / Marta Deńca // W: Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017, S. 139-167. 
Sygn. CzytR 246389; WypRz 246390
23.  Formy pracy z tekstem literackim wśród dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Korońska //W: Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych. Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2001, S. 113-125.
Sygn. CzytR 226086
24.  Inicjatywy wspierające czytelnictwo osób z niepełnosprawnościami, podejmowane przez Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu / Agata Bernaś // W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie / pod red. Mai Wojciechowskiej. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015, S. 397-408. 
Sygn. CzytR 244041; WypRz 243525
25.  Ja, Ty, Ona, My - czyli o problemach wspólnego życia : program zajęć z biblioterapii dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Danuta Kubiak // Biblioterapeuta 2009, nr 2, s. 12-27.
26.  Kiedy muszę nauczyć się żyć - biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Lidia Ippoldt // Poradnik Bibliotekarza 2009, nr 3, s. 33-37.
27.  Książka i ja : program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Jolanta Pawłowska // Biblioteka w Szkole 2012, nr 6, s. 9-10.
28.  Książka w procesie enkulturacji dziecka niewidomego w młodszym wieku szkolnym / Emilia Śmiechowska-Petrovskij // W: Człowiek w pedagogice pracy / red. nauk. Barbara Baraniak. Warszawa : Difin, 2012, S. 115-131. 
Sygn. CzytR 240262; WypRz 246193
29.  Literatura dla dzieci i młodzieży w terapii logopedycznej / Piotr Skowronek //W: Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2 Katowice : Uniwersytet Śląski, 2009, S. 284-292. 
Sygn. CzytR 235081; WypRz 235082
30.  Materiały łatwe w czytaniu - historia, adresaci, wytwórcy / Małgorzata Fedorowicz //W: Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych. Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2001, S. 99-111. 
Sygn. CzytR 226086
31.  Obcy w naszym świecie, czyli obraz dziecka niepełnosprawnego w literaturze / Edyta Izabela Rudolf // Biblioterapeuta 2009, nr 2, s. 5-11. 
32.  Od komputera do książki : zajęcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie / Ewa Gajcy // Guliwer 2006, nr 3, s. 115-118.
33.  Podróż do Krainy Radości : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Jolanta Pawłowska // Biblioteka w Szkole 2012, nr 6, s. 11. 
34.  Podróż moich marzeń : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów szkoły podstawowej z upośledzeniem intelektualnym w stopniu lekkim / Agnieszka Bałka // Biblioteka w Szkole 2015, nr 6, s. 37.
35.  Potrzeby osób wymagających szczególnej pomocy i możliwości ich realizacji w bibliotece szkolnej / Renata Aleksandrowicz //W: Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003, S. 74-81.
Sygn. CzytR 228153
36.  Praca z czytelnikiem niesłyszącym / Marta Deńca // Biblioteka w Szkole 2008, nr 1, s. 17-18.
37.   Przeżycie estetyczne i twórczość - konieczne wymiary w rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną / Izabela Bieńkowska //W: Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : wybrane problemy teorii i praktyki. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2006, S. 269-279.
Sygn. CzytR 229593; WypRz 229594
38.  Ptasie radio - nasze radio : projekt edukacyjny / Joanna Koterba // Biblioteka w Szkole 2015, nr 1, s. 20-23.
39.  Rola biblioteki szkolnej w terapii dzieci dyslektycznych / Bronisława Woźniczka-Paruzel //W: Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej. Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003, S. 58-73. 
Sygn. CzytR 228153
40.  Rola biblioteki szkolnej w rozwijaniu kompetencji czytelniczych uczniów niesłyszących / Marta Deńca // W: W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015, S. 169-188. 
Sygn. CzytR 244612; WypRz 244613
41.  Rola multimediów w komunikacji głuchych dzieci i nastolatków oraz w ich dostępie do informacji i czytelnictwa / Bronisława Woźniczka-Paruzel // W: Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015, S. 195-220. 
Sygn. CzytR 244039; WypRz 244040
42.  Spotkania biblioterapeutyczne z grupą dzieci niedosłyszących (słabosłyszących) / Mirosława Zatorska // Roczniki Pedagogiki Specjalnej T. 6 (1995), s. 72-77.
43.  Spotkania z książką : (booktalking w wersji dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie) / Ewa Gajcy // Guliwer 2006, nr 2, s. 85-87.
44.   "Teatr z łyżki" jako impresja twórcza dzieci i dorosłych partnerów w dialogowo-komunikacyjnej symbiozie / Elżbieta Maria Minczakiewicz // Rewalidacja 2005, nr 1, s. 71-75.
45.  Teoretyczne i praktyczne podstawy biblioterapii w pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (z własnych obserwacji i doświadczeń) / Agnieszka Łaba //W: Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012, S. 347-360.
Sygn. CzytR 239362
46.  Uczeń z dysfunkcją narządu wzroku w bibliotece - uwarunkowania kontaktu ze słowem pisanym / Małgorzata Czerwińska //W: Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej. Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003 S. 111-120.
Sygn. CzytR 228153
47.  Wspieranie czytelnictwa u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym na przykładzie Biblioteki w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi / Anna Stachowicz // W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie / pod red. Mai Wojciechowskiej. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015, S. 128-136. 
Sygn. CzytR 244041; WypRz 243525
48.  Wykorzystanie poezji dziecięcej w niwelowaniu deficytów językowych / Halina Pawłowska-Jaroń //W: Noosfera literacka Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012 S. 263-271. 
Sygn. CzytR 239869
 
Uwaga: Wszystkie pozycje wymienione w bibliografii są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie.
 
Rzeszów, 8.08.2018 r.                                                           oprac. Renata Kozłowska

Autor: Renata Kozłowska