Edukacja patriotyczna i obywatelska

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Agnieszka Kordybacha


EDUKACJA PATRIOTYCZNA I OBYWATELSKA

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów za lata 2002 - 2006Druki zwarte

1. Wychowanie do patriotyzmu : 1 część ogólna, 2 część szczegółowa / pod red. Waldemara Janigi. - Przemyśl : Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej ; Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2006. - 792 s. : il. ; 24 cm. - (Duszpasterstwo Katechetyczne / Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu)


Artykuły z czasopism

2. Ale jak mam narysować Europejczyka? : czyli o edukacji na rzecz praw człowieka czyli o Kompasie / Dariusz Grzemny // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2006, nr 4/5, s. 4-9

3. Być Polakiem - być sobą : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub gimnazjum / Iwona Warzecha // WYCHOWAWCA. - 2005, nr 4, s. 28-29

4. Cnota patriotyzmu : scenariusz lekcji wychowawczej w III klasie gimnazjum / Piotr Gostkiewicz // WYCHOWAWCA. - 2004, nr 11, s. 23

5. Co z rozwojem społecznego kapitalu w szkole? / Maria Dudzikowa // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2006, nr 4, s. 49-58
(Dwa aspekty kapitału społecznego w szkole - zaufanie i obywatelskie zaangażowanie)

6. Czy polskiej szkole potrzebna jest edukacja obywatelska? : (o potrzebie zachowania wiedzy o społeczeństwie słów kilka) / Mariusz Menz // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2006, nr 5, s. 40-45

7. Demokratyczny dyrektor w obywatelskiej szkole / Mirosław Sielatycki // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 3, s. 42-45
(Rola dyrektora we wspieraniu edukacji obywatelskiej w szkole)

8. Do demokracji przez odpowiedzialność : program "Lider Dialogu - Pokonać Tremę" / Tomasz Wojciechowski // ZNAK. – 2005, nr 3, s. 164-167

9. Edukacja regionalna a edukacja narodowa i europejska / Anna Asyngier // JĘZYK POLSKI IV-VI. - 2004/2005, nr 4, s, 7-20

10. Europejski wymiar polskiej edukacji historycznej / Maria Kujawska, Violetta Julkowska // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - 2005, nr 3, s. 152-162

11. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich / oprac. SOC // REMEDIUM. - 2006, nr 9, s. 12

12. Jak efektywnie i ciekawie uczyć wiedzy o społeczeństwie? / Wojciech Szczepański // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - [R.] 48, nr 5 (2005), s. 38-47

13. Kształcenie ogólne i społeczno-emocjonalne / Maurice J. Elias ; tł. z ang. Sylwia Grzegorzewska // ROCZNIK PEDAGOGICZNY. - 2004, T. 27, s. 247-260

14. Kształtowanie postaw obywatelskich dzieci i młodzieży w procesie edukacyjnym jako realizacja celu strategicznego "Programu poprawy bezpieczeństwa obywateli Bezpieczna Polska" / Magdalna Wantoła-Szumera, Danuta Dzido // EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. - 2005, nr 3, s. 51-58

15. Kształtowanie postawy patriotycznej : propozycja metodyczna cyklu lekcji wychowawczych (III kl. gimnazjum) / Agnieszka Kaczmarek // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 4, s. 22-23

16. Kto ty jesteś? / Jolanta Makowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2005, nr 1, s. 34-37

17. Kultura romska - lekcja modyfikacji stereotypów i uprzedzeń / Urszula Wróblewska // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 5, s. 61-66

18. Lektury obowiązkowe dyrektora szkoły / Michał Kulesza ; rozm. przepr. Irena Dzierzgowska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 6, s. 59-61

19. Literatura w edukacji patriotycznej / Iwona Morawska // EDUKACJA I DIALOG. - 2002, nr 9, s. 58-65

20. Moja mała Ojczyzna: scenariusze wieczornicy patriotycznej - szkoła ponadpodstawowa / Ewa Żukowska // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 7-8, s. 27-28

21. Moje, bo polskie / Beata Igielska // NOWA SZKOŁA. - 2002, nr 10, s. 34-37

22. Nauczanie patriotyzmu / Kazimierz Ryczan // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 4, s. 8-10. – Bibliogr.

23. Nauczyciel nie musi być sam / Alicja Pacewicz, Jacek Strzemieczny, Grażyna Czetwertyńska, Danuta Sterna, Grzegorz Mazurkiewicz, Irena Dzierzgowska ; oprac. Wanda Kozielewska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 10, s. 30-33

24. Niemodny patriotyzm - edukacja dla bezpieczeństwa młodzieży w środkach masowej informacji / Urszula Zimińska // EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA. - 2005, nr 4, s. 41-47

25. Nowa formuła wychowania patriotycznego / Maria Filipowicz // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2003, nr 10, s. 12-13

26. O narodzie i patriotyzmie, czyli jak pogawędzić na trudne tematy [propozycja metodyczna] / Urszula Chowaniec // JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2001/2002, nr 2, s. 40-49

27. O patriotyzmie w mediach / Adam Lepa // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 4, s. 12-15. – Bibliogr.

28. Ojczyzna to Polska, to rzeka, to las... / Renata Wiśniewska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - [R.] 58, nr 4 (2005), s. 29-31
(Wychowanie obywatelskie- scenariusze zajęć)

29. Ojczyzną jest język. Scenariusz montażu słowno-muzycznego / Ewa Joanna Łapińska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2002, nr 5, s. 20-21

30. Państwo polskie: scenariusz zajęć zintegrowanych do klasy III / Marzena Kotecka // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2003, nr 6, s. 12

31. Patriotyzm - skrzydła i korzenie / Anna Majewska // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 5, s. 46-49

32. Patriotyzm w nowych szatach / Antoni Dudek // ZNAK. - 2005, nr 11, s. 177-179

33. Polak-katolik to brzmi dumnie / Piotr Wojciechowski // NOWE KSIĄŻKI. - 2005, nr 10, s. 14-15
(Zawiera rec. książki: Patriotyzm dzisiaj / Jacek Salij. - Poznań, 2005)

34. Postulowany patriotyzm i historia / Barbara Jakubowska // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. - [R.] 48, nr 6 (2005), s. 32-36

35. Potencjał projektu [„Oto kto my jesteśmy - my, Polacy”] / Anna Wileczek // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2001/2002, nr 4, s. 73-79

36. Program ścieżki patriotycznej: [propozycja metodyczna do klasy IV] / Ewa Kamińska, Krystyna Kowalska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2001/2002, nr 4, s. 60-66

37. Rozwijanie u uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej rozumienia związku informacji, prawa i moralności (etyki) / Renata Mróz // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 7/8, s. 45-48,61-62

38. Rzeczpospolita Szkolna / debatę przepr. i oprac. M. J. Sochacki // REMEDIUM. - 2005, nr 6, s. VI-VII

39. "Święta miłości kochanej ojczyzny..." / Florian Plit // GEOGRAFIA W SZKOLE. - [R.] 58, nr 3 (2005), s. 3-4
(Nauka patriotyzmu na lekcji geografii)

40. Świętować, czyli czcić / Piotr Lech // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 10, s. 10-11

41. Uczeń powinien w szkole przesiąknąć procedurami, które potem kształtują życie publiczne demokratycznego państwa : o szkole obywatelskiej : z profesorem Andrzejem Zollem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, rozmawia Anna Rękawek // DYREKTOR SZKOŁY. - 2005, nr 2, s. 23-26

42. W glebie przeszłości zakiełkują ziarna / Iwona Sułkowska // DYREKTOR SZKOŁY. - 2004, nr 7/8, s. 33

43. Wychowanie dla Polski: [propozycja metodyczna dla klasy VI / Hanna Czajewska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. -2003/2004, z. 2, s. 46-54

44. Wychowanie patriotyczne / Roman Król // WYCHOWAWCA. - 2004, nr 4, s. 8-11

45. Wychowanie patriotyczne / Aurelia Wenzel // NOWE W SZKOLE. - 2003, nr 12, s. 15-16
(W jaki sposób realizować wychowanie patriotyczne, uczyć tolerancji dla odmienności kulturowych)

46. Wychowanie patriotyczne w rodzinie / Marta Czerwonka, Halina Piróg // WYCHOWAWCA. - 2002, nr 11, s. 20-22
(Rola wychowania w domu rodzinnym na kształtowanie postaw patriotycznych)

47. Wychowanie przez literaturę / Małgorzata Latoch-Zielińska // POLONISTYKA. - [R.] 58, nr 9 (2005), s. 54-56
(Zawiera rec. książki: Rola literatury w edukacji patriotycznej uczniów szkoły podstawowej : (1944-1989) / Iwona Morawska. - Lublin, 2005)

48. Żyć w konkretnej społeczności / Jacek Chmielewski // EDUKACJA I DIALOG. - 2004, nr 2, s. 2-5

Autor: Agnieszka Kordybacha