Edukacja włączająca

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta Krupa

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Druki zwarte:

 1. ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska, Alicja Krztoń. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008
  Przemyśl WP 98267
  Przeworsk WK 48310
  Przemyśl CzP 376-056.36
 2. Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej / Joanna Kruk-Lasocka. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa, 2012
  Jasło JM 72835
  Rzeszów WypRz 239341
 3. Dylematy pedagogiki specjalnej / pod red. Alicji Rakowskiej i Jolanty Baran. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2000
  Przemyśl WP 92103
  Przemyśl WP 88669
  Przemyśl WP 87892
 4. Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej - Nieścioruk. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2012
  Krosno M 132985
  Jasło JM 72735
  Brzozów BM 36754
 5. Edukacja włączająca edukacją dialogu : w poszukiwaniu modelu edukacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Danuta Al-Khamisy. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2013
  Krosno M 134125
 6. Patriotyzm i nacjonalizm : ku jakiej tożsamości kulturowej? / red. nauk. Jerzy Nikitorowicz. - Kraków : "Impuls", 2013
  Przemyśl WP 106929
  Lubaczów WL 49054
  Przemyśl WP 107096
 7. Wokół edukacji włączającej : efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych / Grzegorz Szumski ; współpr. Anna Firkowska-Mankiewicz. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2010
  Przemyśl WP 104840
  Sanok SM 51616
  Krosno M 130683
  Sędziszów BSdzW 40096
  Rzeszów WypRz 236413
  Łańcut BŁWyp 35088

Artykuły z czasopism:

 1. Co nowego w edukacji włączającej / Anna Firkowska - Mankiewicz// Edukacja. - 2010, nr 2, s. 16 - 23
 2. Dlaczego edukacja włączająca nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem? : doświadczenia i plany edukacyjne wobec dzieci z zespołem Downa w relacjach matek / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta// Szkoła Specjalna. - 2014, nr 3, s. 186-201
 3. Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną poza granicami Polski / Małgorzata Rękosiewicz// Remedium . - 2013, nr 10, s. 22-23
 4. Edukacja włączająca. Cz. 2 / Anna Rękawek// Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 4, s. 42-43
 5. Edukacja włączająca : na czym polega, jak ją zorganizować? / Jacek Stec// Doradca Dyrektora Szkoły . - 2014, nr 40, s. 52-54
 6. Edukacja włączająca - nowe wyzwania / Grażyna Małachowska// Bliżej Przedszkola . - 2010, nr 3, s. 72
 7. Edukacja włączająca - wyzwaniem dla polskiej szkoły / Anna Firkowska-Mankiewicz// Szkoła Specjalna . - 2004, nr 1, s. 19-26
 8. Edukacja włączająca - wyzwanie dla polskiej szkoły? / Violetta Pulwarska// Meritum. - 2009, nr 2, s. 2-4
 9. Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów / Tamara Zacharuk// Meritum. - 2011, nr 1, s. 2-7, bibliogr.
 10. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych / Ewa Materka// Edukacja i Dialog . - 2005, nr 7, s. 7-13
 11. Nauczyciel wszystkich uczniów / Barbara Marcinkowska// Meritum . - 2009, nr 2, s. 36-38
 12. O społecznych kontekstach edukacji włączającej. Cz. 1 / Anna Rękawek// Dyrektor Szkoły . - 2006, nr 3, s. 49-50
 13. Praca z rodzicami / Katarzyna Leśniewska.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 77-80
 14. Szanse edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych / Danuta Al - Khamisy// Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 173-183
 15. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym / Joanna Głodkowska// Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 5-16
 16. W poszukiwaniu modelu edukacji włączającej / Joanna Głodkowska// Meritum. - 2009, nr 2, s. 5-8
 17. Włączanie wyzwaniem dla szkoły / Katarzyna Leśniewska// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 70-73
 18. Włączenie - prawo a rzeczywistość / Małgorzata Dońska - Olszko// Meritum. - 2009, nr 2, s. 12-15

 

Autor: Elżbieta Krupa