Dzieje miasta Rzeszowa

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Dzieje miasta Rzeszowa

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

KSIĄŻKI:

  1. Dzieje Rzeszowa. T. 1, Rzeszów od najdawniejszych czasów do I rozbioru / pod red. Feliksa Kiryka. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994.
    Sygn. WypRz 217090 ; Sygn. WypRz 237710 ; Sygn. CzytR 217089
  2. Dzieje Rzeszowa. T. 2, Rzeszów w czasach zaborów i niewoli (1772-1918) / Feliks Kiryk. Rzeszów : "Mitel", 1998.
    Sygn. WypRz 221300 ; Sygn. CzytR 221299
  3. Dzieje Rzeszowa. T. 3, Rzeszów w okresie międzywojennym i okupacji (1918-1944) / pod red. Feliksa Kiryka. - Rzeszów : Urząd Miasta : "Libri Ressovienses", 2001.
    Sygn. WypRz 225366 ; Sygn. CzytR 225365
  4. Dzieje Rzeszowa. T. 4, Rzeszów w latach 1945-1989 / pod red. Włodzimierza Bonusiaka. - Rzeszów : Urząd Miasta Rzeszowa : "Mitel", 2012.
    Sygn. WypRz 240165 ; Sygn. CzytR 240164
  5. Rzeszowskie ulice i tuż za rogatkami / Marek Czarnota. - Rzeszów : "Mitel", 2003.
    Sygn. WypRz 227180 ; Sygn. CzytR 230210
  6. Rzeszowskie ulice, Rynek i różne sprawy / Marek Czarnota. - Rzeszów : "Mitel", 2005.
    Sygn. WypRz 229061 ; Sygn. CzytR 230209
  7. Dzieje Rzeszowa do 1918 roku : kalendarium / Tadeusz Ochenduszko. - Rzeszów : "Mitel", 2006.
    Sygn. WypRz 229551 ; Sygn. CzytR 229506
  8. Moi Rzeszowianie : anegdoty i ciekawostki / Marek Czarnota. - Rzeszów : "Mitel", 2007.
    Sygn. WypRz 230546 ; Sygn. CzytR 230545
  9. Gdy Rzeszów był Reichshofem / Bogusław Kotula. - Rzeszów : Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, 2011.
    Sygn. WypRz 237112
  10. Miasto Rzeszów Jerzemu Grotowskiemu - Rzeszów : "Mitel", 2009.
    Sygn. WypRz 236169
  11. Muzeum Rzeszów / [oprac. tekstu Maria Cisek ; zdjęcia Aleksander Hadała]. - Rzeszów : [Muzeum], [1966].
    Sygn. CzytR 15532 B
  12. Obecnie dzielnice Rzeszowa, niegdyś przedmieścia i wsie podmiejskie / Jan Malczewski. - Rzeszów : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, 1989.
    Sygn. WypRz 210885 ; Sygn. CzytR 210884
  13. Podokręg Armii Krajowej Rzeszów : Okręg ZWZ-AK Kraków / Franciszek Sagan. - Rzeszów : "Resprint", 2009.
    Sygn. WypRz 234300
  14. Podziemna Armia : Podokręg AK Rzeszów / Grzegorz Ostasz. - Rzeszów : "Libra" : Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 2010.
    Sygn. WypRz 238358
  15. Polacy ratujący Żydów na Rzeszowszczyźnie w latach 1939-1945= Poles rescuing Jews in the Rzeszów Region in the years 1939-1945 / oprac. Elżbieta Rączy, Igor Witowicz ; [teksty wstępne Elżbieta Rączy ; tł. Stefan Bińczycki]. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2011.
    Sygn. WypRz 239310
  16. Pomnik żołnierzy Armii Krajowej podokręgu Rzeszów / Marek Czarnota, Grzegorz Ostasz. - Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2001.
    Sygn. WypRz 240826 ; Sygn. CzytR 36962 B
  17. Rzeszowskie : z dziejów miasta i regionu : materiały z sesji popularnonaukowej Rzeszów 22 V 1992 / [red. z. Krzysztof Ruszel]. - Rzeszów : Muzeum Okręgowe, 1992.
    Sygn. CzytR 214487
  18. Rzeszów - odkopana przeszłość / [oprac. zespół Sylwester Czopek i in.]. - Rzeszów : Muzeum Okręgowe, [1994].
    Sygn. CzytR 32852 B
  19. Rzeszów - Rzeszowszczyzna : przeszłość daleka i bliska : materiały pomocnicze
    dla nauczycieli / [red. Sylwester Czopek]. - Rzeszów : Muzeum Okręgowe : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich. Oddział, 2000.
    Sygn. WypRz 228310 ; Sygn. CzytR 224602
  20. Rzeszów : 1944-1964. - Rzeszów : Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu, 1964.
    Sygn. WypRz 8171 B -8172 B ; Sygn. CzytR 8181 B
  21. Rzeszów : awans i aspiracje : socjologiczne zwierciadło miasta / Marian Malikowski ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1989.
    Sygn. CzytR 213736
  22. Rzeszów : ilustrowany przewodnik po historii, zabytkach, kulturze i nauce, gospodarce oraz wybranych hotelach i restauracjach Rzeszowa / zdjęcia Józef Ambroziewicz ; tekst Stanisław Kłos - Rzeszów : "Jota", 2003.
    Sygn. WypRz 226897
  23. Rzeszów / Józef Ambrozowicz ; wstęp Stanisław Kłos. - Rzeszów : Agencja Wydawnicza Jota 2002.
    Sygn. CzytR 226209
  24. Rzeszów : miasto Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych : (przewodnik turystyczny) / Stanisław Kłos. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986.
    Sygn. WypRz 30665 B ; Sygn. WypRz 29084 B
  25. Rzeszów / oprac. Jan Skarbowski ; Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
    w Rzeszowie. - Kraków : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1965.
    Sygn. WypRz 77301 – 77302 ; Sygn. WypRz 76558 ; Sygn. WypRz 76560 ;
    Sygn.
    CzytR 76557
  26. Rzeszów : przewodnik / Władysław Hennig, Elżbieta Kurowska ; zdj. T. Poźniak
    [i in.]. - Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2010.
    Sygn. WypRz 235491
  27. Rzeszów : przewodnik po śródmieściu i osiedlach Rzeszowa / Stanisław Kłos ;
    zdj. Józef Ambrozowicz. - Rzeszów : "Jota", 2006.
    Sygn. WypRz 229779
  28. Rzeszów / tekst i zdj. Tadeusz Chrzanowski. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1967.
    Sygn. WypRz 94401 ; Sygn. CzytR 94400
  29. Rzeszów : współczesny pejzaż miasta = Scenes from a Contemporary City / [teksty Piotr Gądek]. - Rzeszów : "Studio Kolor", 2004.
    Sygn. WypRz 227240
  30. Rzeszów dawny i współczesny : gospodarka / pod red. Krzysztofa Kaszuby, Andrzeja Szromnika. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania, 2005.
    Sygn. WypRz 229528 ; Sygn. CzytR 229527
  31. Rzeszów dawny i współczesny : społeczeństwo / pod red. Krzysztofa Kaszuby, Zofii Sokół. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania, 2005.
    Sygn. WypRz 229530 ; Sygn. CzytR 229529
  32. Rzeszów galicyjski w obiektywie Edwarda Janusza / Małgorzata Jarosińska. - Rzeszów : "Libra" : Muzeum Okręgowe, 2010.
    Sygn. CzytR 235383
  33. Rzeszów i okolice : język, historia, kultura / pod red. Jadwigi Lizak, Ewy Błachowicz. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010.
     Sygn. WypRz 235752 ; Sygn. CzytR 236522
  34. Rzeszów i okolice : przewodnik / [tekst Eugeniusz Zbigniew Taradajko]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2015.
    Sygn. WypRz 243678
  35. Rzeszów i okolice / Stanisław Kłos. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Rzeszów : "Sport
    i Turystyka", 1979.
    Sygn. CzytR 173737
  36. Rzeszów miastem COP / Bogdan Kaczmar. - Rzeszów : "Libri Ressovienses", 2001.
    Sygn. WypRz 226538 ; Sygn. CzytR 225207
  37. Rzeszów międzywojenny w obiektywie zakładu "E. Janusz" / Małgorzata Jarosińska. - Rzeszów : "Libra" : Muzeum Okręgowe, 2011.
    Sygn. WypRz 236832
  38. Rzeszów w 20-leciu PRL : historia-oświata-kultura-życie gospodarcze-kronika / [red.Marian Aleksiewicz] ; Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Rzeszowie. - Rzeszów : Prezydium Miejskiej Rady Narodowej : Rzeszów : Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuki, 1965.
    Sygn. WypRz 83360 ; Sygn. WypRz 83585 ;  Sygn. WypRz 83586 ;  
    Sygn.
    WypRz 83587 ; Sygn. CzytR 83358
  39. Rzeszów w grafice / [Józef Campla]. - Rzeszów : Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, [b.r.].
    Sygn. CzytR 38975
  40. Rzeszów w latach drugiej wojny światowej : okupacja i konspiracja 1939-1944-1945 / Zbigniew K. Wójcik. - Rzeszów ; Kraków : Instytut Europejskich Studiów Społecznych : Towarzystwo Sympatyków Historii, 1998.
    Sygn. WypRz 221321 ; Sygn. CzytR 221320
  41. Rzeszów w liczbach : 650 lat miasta Rzeszowa = Rzeszów in figures : 650 years of city of Rzeszów / [koncepcja i oprac. Marek Cierpiał-Wolan, Krzysztof Kaszuba] ; Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania, 2004.
    Sygn. WypRz 227239
  42. Rzeszów w obrazach Włodzimierza Krani i opowiadaniach Marka Czarnoty / koncepcja merytoryczna, red. Tomasz R. Paulukiewicz. - Rzeszów : "Promo", 2009.
    Sygn. WypRz 236170
  43. Rzeszów z mojej loży / Jerzy Dynia. - Rzeszów : Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, 2010.
    Sygn. WypRz 236133
  44. Tamten Rzeszów czyli Wędrówka po zakątkach i historii miasta / Franciszek Kotula, [wstęp] Marek Soja. - Wyd. 3. - Rzeszów : "Mitel", 2003.
    Sygn. WypRz 227036 ; Sygn. WypRz 226831 ; Sygn. WypRz 232230
  45. Tamten Rzeszów czyli Wędrówka po zakątkach i historii miasta / Franciszek Kotula. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.
    Sygn. WypRz 197597 – 197599
  46. Tamten Rzeszów czyli Wędrówka po zakątkach i historii miasta / Franciszek Kotula. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Rzeszów : "Libri Ressovienses", 1997.
    Sygn. CzytR 220398
  47. "W imieniu Rzeczypospolitej..." : wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Podokręgu AK Rzeszów / Piotr Szopa. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2014.
    Sygn. WypRz 243846
  48. Zobaczyć Rzeszów i ... : z poetycką liryką Doroty Kwoki / Bogusław Kotula. - Rzeszów : "Bonus Liber", 2009.
    Sygn. WypRz 235388
  49. Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość" : okręg Rzeszów / Grzegorz Ostasz. - Rzeszów : "Libri Ressovienses", 2000.
     Sygn. WypRz 224171
  50. ZWZ-AK Obwód Rzeszów 1939-1945 / Franciszek Sagan - Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2001.
    Sygn. CzytR 225329

 

ARTYKUŁY:

  1. Rzeszów i jego mieszkańcy : w 650. rocznicę lokacji miasta / Andrzej Bonusiak.//W: Z tradycji sportu na Podkarpaciu. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski ; Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2004. - S. 11-24.
  2. "Ślady Przeszłości" - młodzi adoptują zabytki / Urszula Szymańska-Kujawa.// Ślad : kwartalnik społeczno-historyczny Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej "Ślad". - 2007, nr 1/2, s. 16-17
  3. Tablice pamiątkowe jako nośniki pamięci historycznej w pozalekcyjnej pracy
    z młodzieżą
    / Urszula Szymańska-Kujawa.// Ślad : kwartalnik społeczno-historyczny Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej "Ślad". - 2006, nr 1, s. 15-17
  4. W hołdzie Kościuszce i "Solidarności" : zakazane demonstracje 3-majowe / Janusz Kujawa.// Ślad : kwartalnik społeczno-historyczny Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej "Ślad". - 2007, nr 1/2, s. 4-6
  5. Zaginiony pomnik / Janusz Kujawa.// Ślad : kwartalnik społeczno-historyczny Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej "Ślad". - 2006, nr 1, s. 17-19

 

DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE:

  1. Rzeszów [Dokument elektroniczny] : prezentacja multimedialna. - Rzeszów : Urząd Miasta : Michalovce : Mestsky Urad Michalovce, [2006].
    Sygn. AudRz 72
  2. Rzeszów [Film]. - Rzeszów : Urząd Miasta, [ok. 2004].
    Sygn. AudRz 243
  3. Ślad pamięci. CD 13 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.
    Sygn. AudRz 287

 

Uwaga: Wszystkie pozycje wymienione w zestawieniu są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Rzeszów, 12 stycznia 2016 r.
oprac. Alina Daniel

Autor: Alina Daniel