Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE

 

Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

(Bibliografia w wyborze za lata 2010-2014)

 

Książki:

 1. Moje dziecko uczy się języka obcego : najczęściej zadawane pytania / Joanna Rokita-Jaśkow. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010.
  Sygn. WypRz  235703
 2. Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej / Grażyna Erenc-Grygoruk. Kraków : "Impuls", 2013.
  Sygn.  CzytR  241256
 3. Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami) / Elżbieta Zawadzka-Bartnik. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Sygn. WypRz  235281
 4. Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego / Joanna Sobańska-Jędrych, Beata Karpeta-Peć, Marta Torenc. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013.
  Sygn. WypRz  241711; CzytR  241709
 5. Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej / pod red. Marty Kotarby-Kańczugowskiej. - Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012.
  Sygn. CzytR  240500

 

Artykuły:

 1. Animacja językowa : komunikacja podczas międzynarodowych spotkań dzieci / Monika Siwa. // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 6, s. 70-71.
 2. Dajmy naszym dzieciom radość z uczenia się języka obcego / Grażyna Pasternacka-Ochocka.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 2, s. 100-105.
 3. "Drogę trzeba zobaczyć, nim się na nią wstąpi". O planowaniu dydaktycznym zajęć z języków obcych dla dzieci / Marta Kotarba-Kańczugowska. // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 4, s. 21-29, bibliogr.
 4. Dzień Dziecka inaczej / Anita Kubacka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 37-40
 5. Efektywna nauka języka obcego / Ewa Suchecka.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 6, s. 40-42, bibliogr.
 6. Glottodydaktyka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Urszula Kochanowska.// W: Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji. Kraków : "Impuls", 2011. - S. 105-115.
 7. Guten Morgen, czyli asystent językowy w przedszkolu / Monika Siwa.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 48-49.
 8. Integracja w praktyce: "matematyzacja" edukacji językowej / Agnieszka Szplit. // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 1, s. 89-97.
 9. Immersja, czyli zanurzenie w języku obcym : model organizacyjny do adaptacji bilingualnego kształcenia w przedszkolu / Małgorzata Falkiewicz-Szult.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 34-37, bibliogr.
 10. Integracja przedmiotowo-językowa w edukacji przedszkolnej. Projekt "ZOO" / Ewa Karkowska.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 6, s. 152-157.
 11. Jak uczyć dzieci języka obcego, na przykład angielskiego? / Grażyna Strzelecka-Rypniewska.// Gazeta Szkolna. - 2010, nr 13/14, s. 14-15.
 12. Język obcy - już w przedszkolu czy za wcześnie? / Magdalena Młynarczyk-Misiura// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 2, s. 12-13.
 13. Język obcy dla maluchów : moda, czy inwestycja w przyszłość dziecka? / Aleksander Mazanek.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 6, wkładka, s. VI-VIII.
 14. Język obcy nowożytny w edukacji wczesnoszkolnej w dobie przemian / Tatiana Konderak. // W: Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. / red. nauk. Barbara Surma. Kraków : "Ignatianum" : "WAM", 2012. - S. 175-201.
  Sygn. CzytR   241745
 15. Język obcy od przedszkola : nowa podstawa programowa - MEN ujawniło projekt rozporządzenia / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 7, s. 6.
 16. Języki obce w szkole / Magdalena Dębowska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 10, s. 61-62.
 17. (Nie)łatwe nauczanie, nietrudnego(?) pisania wczoraj, dziś i jutro / Agnieszka Szpit. // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 4, s. 91-98, bibliogr.
 18. Nauka języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym / Anita Sobczak.// Studia Edukacyjne. - Nr 21 (2012), s. 177-190.
 19. Nowa podstawa? Nie taka straszna jak ją malowano... / Sylwia Krause. // Języki Obce w Szkole. - 2009/2010, nr 6, s. 162-166.
 20. Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych / Ewa Prokopek.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 4, s. 20.
 21. O  nauce języków obcych / Marta Kotarba-Kańczukowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 2, s. 12-17, bibliogr.
 22. Porozumiewanie się w językach obcych / Grażyna Erenc-Grygoruk. // W: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej. / red. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow .- Kraków : "Impuls" ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. - S. 73-94.
  Sygn. CzytR   241288;   WypRz   241535
 23. Proces uczenia się dzieci w przedszkolu i w szkole podstawowej / Magdalena Szpotowicz.//W: Nauka języka obcego w perspektywie ucznia. / red. nauk. Hanna Komorowska. - Warszawa : "Łośgraf", 2011. - S. 123-139, bibliogr.
  Sygn. CzytR   237294
 24. Rady dla początkującego nauczyciela wczesnego nauczania języków obcych / Aneta Porczyk Fromowitz.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 2, s. 79-81, bibliogr.
 25. Refleksje o nauczaniu języka obcego nowożytnego w klasach początkowych / Beata Oelszlaeger.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2011, nr 1, s. 48-69.
 26. Rola tekstów narracyjnych we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych / Jolanta Gładysz.// Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 1, s. 10-14, bibliogr.
 27. Rozwój szkolnictwa elementarnego oraz nauczanie dzieci języków obcych w perspektywie historycznej / Anna Jaroszewska.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 1, s. 5-34, bibliogr.
 28. Różne języki w przestrzeni edukacyjnej - przesada czy konieczność? / Marta Kotarba-Kończugowska.// W: Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej / pod red. Marty Kotarby-Kańczugowskiej. - Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012. - S. 81-105.
  Sygn. CzytR  240500
 29. Teatrzyk - skuteczna forma nauczania dzieci języka obcego / Anna Witkowska.// Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 2, s. 99-102.
 30. Użycie elementów CLIL we wczesnoszkolnym nauczaniu języka obcego / Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 6, s. 71-78, bibliogr.
 31. Wczesna nauka języków obcych.// Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 3, s. 52-53.
 32. Wczesna nauka języka w Europie - międzynarodowe badania długofalowe / Magdalena Szpotowicz.//W: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : badania, opinie, inspiracje. / pod red. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, Doroty Sobierańskiej, Magdaleny Szpotowicz. - Warszawa : "Żak", 2011. -S. 191-222.
  Sygn.  CzytR   238950
 33. Wczesnoszkolne nauczanie języków / Agata Milata-Troińska.// Gazeta Szkolna. - 2010, nr 44, s. 6-7.
 34. Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych w Polsce na tle innych krajów UE - współczesne tendencje / Anna Jaroszewska.// Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. - 2013, nr 2, s. 45-51.
  http://www.ore.edu.pl/images/flash/trendy/Trendy_nr-2_2013.swf
 35. Wczesne rozpoczynanie nauki języków obcych w opiniach teoretyków i praktyków / Aleksandra Sieczych-Kukawska.// W: Edukacja małego dziecka. T. 6, Wybrane obszary aktywności : praca zbiorowa. / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego. -  Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych ; Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2013. S. 109-120.
  Sygn.  CzytR  241090
 36. Web 2.0 we wczesnej nauce języka obcego / Izabela Jaros.// Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 3, s. 100-105
 37. Wielokulturowość - nowy obszar edukacji językowej / Agnieszka Szplit.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 3, s. 87-93.

 

Opracowano na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

 

Rzeszów, dnia 26.03.2014 r.
oprac. Bożena Osetkowska-Zajdel

Autor: Bożena Osetkowska-Zajdel