Przemoc w rodzinie

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2009Przemoc w rodzinie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009


WYDAWNICTWA ZWARTE:

 

 1. Krzywdzenie dzieci w rodzinach – uwarunkowania i profilaktyka / Wiesława Walc // W: Opieka i pomoc  społeczna : wobec wyzwań współczesności / pod red. Wiesławy Walc, Beaty Szluz. Izabeli Marczykowskiej. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski,  2008. – S. 75-90
  WP 94924
 2. O przemocy w wychowaniu : próba namysłu nad zjawiskiem karalności / pod red. Małgorzaty Bednarskiej. – Toruń : Adam Marszałek, 2007
  CzP 37.018.1
 3. Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Toruń : Adam Marszałek, Cop. 2007
  CzP 37.018.1 ,  WP 99269
 4. Przemoc w rodzinie / Donald G. Dutton. – Warszawa : „Diogenes”, 2001
  WP 87445
 5. Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl. – Wyd. 3. – Warszawa : WSiP, [ 2000 ]
  WP 98668
 6. Przemoc w rodzinie : psychoterapia sprawców i ofiar / Clo Madanes. – Wyd. 2. – Gdańsk : GWP, 2002 
  CzP 159.9
 7. Przemoc w rodzinie : teoria i rzeczywistość / Jadwiga Mazur. – Warszawa : „Żak”, 2002
  WP 88552, WP 92926
 8. Przemoc w rodzinie. Maltretowanie fizyczne i wykorzystywanie seksualne dzieci i młodzieży / Ryszard Izdebski , Wanda Szaszkiewicz // W: Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej. – Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL,  2005. – S. 352-381
  WP 93925
 9. Psychopatologia / Robert Meyer. – Gdańsk : GWP, 2003
  WP 93932, CzP 616
 10. Razem przeciw przemocy / Irena Pospiszyl. – Warszawa : „Żak”, 1999
  CzP 316, WP 87759,  WP 93578
 11. Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. – Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna,  2007
  WP 96299
 12. Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin / pod red. Teresy Sołtysiak, Moniki Gołembowskiej. – Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna,  2007
  CzP 316
 13. Zanim będzie za późno : przemoc i kontrola w rodzinie / Robert J. Ackerman, Susan E. Pickering. – Gdańsk : GWP, 2004
  WP 96205

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. … i ślubuję Ci przemoc…/ Alicja Krata // Charaktery. – 2007, nr 11, s. 28-32
 2. Charakterystyka sprawców przemocy domowej / Stanisława Tucholska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 1, s. 34-38
 3. Czemu winne niewinne klapsy? / Paweł Karpowicz // Charaktery. – 2008, nr 11, s. 26-29
 4. Diagnozowanie dzieci wykorzystywanych seksualnie / Olga Galimska // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 10, s. 64-68
 5. Dlaczego rodzice biją dzieci? / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 8-10
 6. Dziecko jako ofiara przemocy / Marian Łakomski // Wychowawca. – 2005, nr 3, s. 14-15
 7. Europejskie prawo wobec przemocy w rodzinie / Katarzyna Kądziela // Niebieska Linia. – 2006, nr 2, s. 3-5
 8. Jak przeciwdziałać przemocy i jak postępować z ofiarami przemocy w rodzinie / Kornelia Hübscher // Wychowanie na Co Dzień. – 2009, nr 3, s. 23-25
 9. Jestem nikim : doświadczenia przemocy domowej wychowanków domów dziecka / Katarzyna Kiwer // Niebieska Linia. – 2009, nr 2, s. 19-21
 10. Kiedy dzieci biją swoich rodziców / Edyta Gietka // Polityka. – 2007, nr 24, s. 4-10
 11. Klaps z miłości / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. – 2008, nr 39, s. 8
 12. Krzywdzenie dzieci w świetle badań empirycznych / Monika Sajkowska // Remedium. – 2001, nr 5, s. 1-4
 13. Kulturowe uwarunkowania przemocy / Małgorzata Bilska // Znak. – 2005, nr 4, s. 55-64
 14. Między kobietą i mężczyzną : przemoc w związkach intymnych / Marta Makara-Studzińska, Justyna Morylowska // Niebieska Linia . – 2008, nr 2, s. 27-30
 15. Między schizofrenią a przemocą / Robert Gorczyca // Niebieska Linia. – 2008, nr  3, s. 15-17
 16. Mit niekrzywdzącego rodzica / Jadwiga Jakrzewska // Niebieska Linia. – 2008, nr 3, s. 3-5
 17. Mobbing w szkole i w domu / Krzysztof Zajdel // Edukacja i dialog. – 2003, nr 10, s. 62-65
 18. Nadużywanie alkoholu a przemoc domowa wobec dzieci / Ewa Jarosz // Wychowanie na Co Dzień. – 2005, nr 10/11, s. 11-14
 19. Nie bijmy, aby nie bili / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. -  2005, nr 4, s. 3-9
 20. (Nie)moc córek i  (prze)moc matek / Joanna Ostrouch // Niebieska Linia. – 2007, nr 4, s. 26-28
 21. „Niebieskie karty” oczyma policji / Iwona Szulc // Niebieska Linia. – 2008, nr 2, s. 17-19
 22. „Niebieskie Karty” w pracy policjantów / Katarzyna Michalska // Niebieska Linia. – 2006, nr 3, s. 32-34
 23. Niebezpieczna starość / Jacek J. Pruszyński, Anita Gębska – Kuczerowska // Niebieska Linia. – 2006, nr 6, s. 8-10
 24. Niebezpieczne zbliżenie / Natalia Osica // Niebieska Linia. – 2007, nr 5, s. 9-11
 25. O agresji w rodzinie / Wiesława Walc // Wychowanie na Co Dzień. – 2006, nr 9, s. 29-31
 26. O zjawisku krzywdzenia dzieci w rodzinie czyli długa historia krzywdzenia, krótka historia pomagania : [ wykład ] / Jerzy Mellibruda m// Niebieska Linia. – 2001, nr 2, s. 6-9
 27. Od zaprzeczenia do działania : dziecko krzywdzone z perspektywy dorosłej ofiary przemocy domowej / Justyna Rzytki – Sroka // Niebieska Linia. – 2009, nr 3, s. 18-20
 28. Opis i analiza przypadku wychowawczego / Grażyna Róziewicz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 5, s. 43-45
 29. Osoby chore psychicznie a przemoc domowa / Agata Leśnicka // Niebieska Linia. – 2008, nr 3, s. 12-14
 30. P jak przemoc domowa / Aleksandra Denst – Sadura // Głos Nauczycielski. – 2008, nr 33, s. 12
 31. Pasek do lamusa / Rafał Osiński // Charaktery. – 2006, nr 1, s. 26-28
 32. Po pierwsze : dziecko / Alina Prusinowska – Marek // Niebieska Linia. – 2007, nr 1, s. 14-16
 33. Polacy wobec czynów przeciwko rodzinie / Alaksandra Szymanowska // Niebieska Linia. – 2009, nr 3, s. 23-26
 34. Policja o przemocy w rodzinie / Tadeusz Wojtuszka // Niebieska Linia. – 2002, nr 6, s. 27-29
 35. Polska przemoc domowa – problemy, wyzwania i poszukiwanie rozwiązań / Jerzy Mellibruda // Niebieska Linia. – 2005, nr 6, s. 3-6
 36. Postrzeganie przez młodzież zjawiska przemocy fizycznej wobec dziecka w rodzinie / Tamara Zacharuk, Wanda Zaremba // Opieka , Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 4, s. 9-13
 37. Potęga miłości i przemocy w rodzinie / Krystyna Marczewska // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 2, s. 54-57
 38. Powstrzymać przemoc wobec dzieci – procedura „Niebieska Karta” / Mirosława Skawińska // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2008/2009, nr 1, s. 28-32
 39. Przełamując tabu / Maria Kuźmicz // Niebieska Linia. – 2008, nr 4, s. 13-15
 40. Przemoc ma różne odmiany / Monika Jaroszewska // Niebieska Linia. – 2000, nr  2, s. 15-16
 41. Przemoc wobec dzieci w rodzinie / Kornelia Hübscher // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2007, nr 10, s. 41-43
 42. Przemoc wobec dziecka w rodzinie / Jolanta Maćkowicz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 34-38
 43. Przerwać zaklęty krąg cierpienia krzywdzonego dziecka / Małgorzata Chojak // Wychowanie na Co Dzień. – 2007, nr 12, s. 26-29
 44. Rodzina – przyczyną agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży / Małgorzata Nowotka // Nowa Szkoła. – 2007, nr 6, s. 35-38
 45. Rodzina w dzisiejszej Polsce : spojrzenie psychiatry / Jacek Bomba // Znak. – 2005, nr 2, s. 15-20
 46. Rozmowy intymne o przemocy seksualnej w rodzinie / Anna L. Grygoruk // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2005, nr 2, s. 161-172
 47. Sposoby na oddzielenie ofiary od sprawcy / Jarosław Polanowski // Niebieska Linia. – 2007, nr 1, s. 25-27
 48. Środki zabezpieczające i możliwości izolowania sprawców przemocy w rodzinie / Zygmunt Kukuła // Praca Socjalna. – 2009, nr 1, s. 61-79
 49. Środowiska szkolne wobec zjawiska przemocy w rodzinie / Agnieszka Ciesiółka // Nowa Szkoła. – 2007, nr 10, s. 40-44
 50. Trudne dzieci / Monika Biała // Niebieska Linia. – 2005, nr 3, s. 16-18
 51. Za zamkniętymi drzwiami / Katarzyna Kurza // Niebieska Linia. – 2005, nr 1, s. 22-25
 52. Zagrożenie zagubieniem tożsamości dzieci krzywdzonych przez rodziców / Ewa Bilińska – Suchanek // Edukacja. – 2003, nr 4, s. 99-106
 53. Znajomość symptomów dziecka maltretowanego / Kornelia Hübner // Wychowanie na Co Dzień. – 2008, nr 1/2, dodatek s. VI-VIII

Autor: Urszula Buczkowska