Animaloterapia

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2012
Zestawiła: Lilianna Żywutska

 

Animaloterapia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata  1996 – 2012

Wydawnictwa zwarte:

 1. Animaloterapia : program Przedszkolnego Klubu Animals "Cztery łapy" / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. - Kraków : "Impuls", 2007.  CzP 615
 2. Animaloterapia we wczesnej interwencji u dzieci z niepełnosprawnością / Kornaś Dorota // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. - Olsztyn :Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008. - s. 130 - 133. CzP 376
 3. 3. Baw się poprzez animaloterapię : przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych z udziałem zwierząt : (z doświadczeń zaczerpniętych podczas pracy terapeutycznej prowadzonej we współpracy z Fundacją Ama Canem) / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. - Kraków : "Impuls", 2012. WP 104993
 4. Dogoterapia w terapii autyzmu / Justyna Otto // W: Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008. – s. 181 – 194.  WP 97930
 5. Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania / Beata Kulisiewicz. - Kraków : "Impuls", 2009. WP 99874
 6. Hipoterapia dla osób z zespołem Downa / Gąsiorowska Barbara // W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : "Impuls", 2008. - s. 321-337, bibliogr. WP 101458
 7. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie : praca zbiorowa / pod red. Anny Strumińskiej ; [aut. Ewa Czownicka i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2007. CzP 615
 8. Terapia dzieci z zaburzoną neurodynamiką przez kontakt ze zwierzętami / Hływa Renata // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć /pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Kraków : "Impuls", 2005. - s. 37-40  WP 92442
 9. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2004. WP 92477,  CzP 376.36
 10. Terapia z udziałem psa / Beata Pawlik-Popielarska. - Gdańsk : "Via Medica", 2005. WP 95703
 11. Udział zwierząt w szeroko pojętej rewalidacji osob niepełnosprawnych / Kurzeja Anna // W: Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Kucypera i Adama Stankowskiego. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, 2008. - s. 181-188, bibliogr. WP 100622
 12. Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. - Kraków : "Impuls", 2007. WP 94844
 13. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008. WP 97930
 14. Znaczenie zabawy w zajęciach hipoterapeutycznych / Karolina Kmiecik // W: Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji / red. Bronisława Dymara. - Kraków : "Impuls", 2009. – s. 453 – 466 WP 99881

 

 

Artykuły z czasopism:

 1. Animaloterapia : wybór bibliografii / oprac. Joanna Trznadel, Renata Zubowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 64
 2. Bezinteresowny przyjaciel Enzo / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 46 – 47
 3. Chore dzieci mówią "hau" / Gabriel Maciejewski //  Charaktery. - 2006, nr 10, s. 68-70
 4. Czworonożni sojusznicy RDD / Aleksandra Drzazgowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 1, s. 44-45
 5. Delfinia kuracja / Krzysztof Wojtasiński // Eko Świat. - 2004, nr 11, s. 28
 6. Dogoterapia / Jolanta Kubacka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 2, s. 55-56
 7. Dogoterapia - czyli jak nauczyć dzieci empatii / Małgorzata Cieśla // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 94-97
 8. Dogoterapia - terapia z udziałem psa / Magdalena Nawarecka // Remedium. - 2011, nr 3, s. 24-25
 9. Dogoterapia jako forma wspierająca rehabilitacje dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (studium przypadku) / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk //  Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, s. 20-21
 10. Dogoterapia w procesie rozwoju fizycznego dzieci głuchoniewidomych / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, wkładka s. V-VII
 11. Dogoterapia w wychowaniu osób nieprzystosowanych społecznie / Marcin Jurczyk // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 37-38
 12. Felinoterapia w przedszkolu / Anna Franczyk, Joanna Skorupa, Katarzyna Krajewska //  Bliżej Przedszkola. - 2006, nr 12, s. 30-32
 13. Formy, przebieg i efekty terapeutycznej jazdy konnej / Aleksandra Kuklińska //  Opieka Wychowanie Terapia. - 2008, nr 3-4, s. 28-33
 14. Fundacja "Pies dla Stasia" / JAC // Remedium. - 2007, nr 5, s. 26-27
 15. Hipika w resocjalizacji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych / Iwona Bohdanowicz // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 22-25
 16. Hipoterapia jako jedna z form zajęć rozwijających psychoruchowo dzieci umysłowo upośledzone / Barbara Gąsiorowska, Renata Celińska // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 2, s. 105-110
 17. Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych. - Bibliogr. / Izabela Zając, Jadwiga Pucher // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, [nr] 11, s. 8-10
 18. Hipoterapia w uzależnieniach / Anna Francuz // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2006, nr 1/2, s. 44-46
 19. Jeździectwo jako sport osób niepełnosprawnych / Małgorzata Pyrka-Majerkiewicz //  Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 138-148
 20. Koń - zwierzę o cudownych właściwościach / Anna Florkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 5, s. 68 – 70
 21. Lessie - lecz! / Wioletta Bartkiewicz //  Charaktery. - 2009, nr 3, s. 92-95
 22. Metody i formy terapii stosowane podczas kolonii letnich z programem terapeutycznym / Helena Baronowska // Aura. - 2004, nr 6, s. 5-7
 23. Na koniu do sprawności - zdrowotne walory hipoterapii / Monika Stefaniak, Renata Śleboda // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 7, s. 13-16
 24. Nauka z pomocą psa /  Marzena Machoś-Nikodem // Edukacja i Dialog.-.  2006, nr 8, s. 50-53
 25. Pies w roli terapeuty / Bogusława Brymora // Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 18-19
 26. Perspektywy agroturystyki / Ryszard Kostuch //  Aura. - 2009, nr 1, s. 17-19
 27. Pomoce wspierające rozwój poznawczy dzieci upośledzonych umysłowo, stosowane podczas zajęć hipoterapii / Ewa Czownicka, Monika Mokrzyszczak // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 5, s. 298-302
 28. Psy w terapii dzieci agresywnych i doświadczających przemocy / Beata Majewska, Robert Kohler //  Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s. 11-13
 29. Terapia i kynoterapia w pracy domu dziecka / Monika Walczak // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 43-50
 30. Terapia psychomotoryczna małych dzieci z zaburzeniami i utrudnieniami w rozwoju psychoruchowym w hipoterapii / Małgorzata Brzuchacz // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 295-299
 31. Udomowienie ssaków zaczęło się od psa i owcy. [Cz.] 2 / Jacek H. Graff // Aura. -  2011, nr 10, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 204, s. 4-6
 32. Wykorzystanie zooterapii w terapii pedagogicznej na przykładzie terapii z udziałem psa / Anna Kurzeja, Joanna Godawa //  Chowanna. - T. 1 (2009), s. 85-96
 33. Zwierzyniec terapeutyczny / Jan Więcek // Eko Świat. - 2007, nr 2, s. 46 - 47

 

 

 

Autor: Lilianna Żywutska