Terroryzm

Przemyśl

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2012
Zestawiła: Urszula Buczkowska, Izabela Pelc
TERRORYZM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011
WYDAWNICTWA ZWARTE
1. Al-Kaida : międzynarodowy terroryzm, zorganizowana przestępczość i nadciągająca apokalipsa / Paul L. Williams ; przeł. Piotr Kuś. - Poznań : Zysk i S-ka, 2007.      WP   94758
2. Bezpieczeństwo w turystyce : wybrane zagadnienia / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009     WP 102894
3. Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa : "Difin", 2011.     WP   103091
4. Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Marka J. Malinowskiego, Rafała Ożarowskiego i Wojciecha Grabowskiego. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2009      WP   99535
5. George W. Bush : jaki człowiek, jaki prezydent? / Longin Pastusiak. - Toruń : Adam Marszałek, 2004        WP 98483
6. Gospodarka i geopolityka : dokąd zmierza świat? / Jacek Białek, Adam Oleksiuk. - Warszawa : "Difin", 2009         WP 99905
7. Hamas : polityka, dobroczynność i terroryzm w służbie dżihadu / Matthew Levitt ; przedm. Dennis Ross ; przekł. Łukasz Müller. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008.       WP   98025,  WP   98310
8. Historia powszechna XX wieku / Antoni Czubiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2003.  – S. 751-754 : Wojna  z terroryzmem na świecie                 WP 92082, WP 92894, CzP 94(4/9)
9. Jak dżihad przybył do Europy : wojownicy Boga i tajne służby na Bałkanach / Jurgen Elsasser ; przeł. Małgorzata Bochwic-Ivanovska. - Warszawa : "Muza", 2007.   WP   95535
10. Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych : elementy edukacji antyterrorystycznej / Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka. - Warszawa : "Trio", 2008.     WP   95989,  WP   96563
11. Konflikty współczesnego świata / aut. tekstów Adam Bartnicki [ i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.        WP   98080
12. Metageografie geopolityczne : siatki terrorystyczne: I wojna Stanów Zjednoczonych z terroryzmem / Colin Flint // W: Wstęp do geopolityki / Colin Flint ; z ang. tł. Jan Halbersztat. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 . – S. 169 – 200.    CzP 32
13. Moc, niemoc i przemoc / Krzysztof Mroziewicz. - Bydgoszcz ; Warszawa : "Branta", 2005.   WP   92499
14. Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych : policja w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi / Kuba Jałoszyński ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2009      WP   102318
15. Paranoja polityczna : psychopatologia nienawiści / Robert S. Robins ; Jerrold M. Post. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2007                 WP 94818
16. Polityczne metody zwalczania terroryzmu / pod red. Krzysztofa Liedla, Joanny Marszałek-Kawy, Szymona Wudarskiego. - Toruń : "Duet", cop. 2006                 CzL 42887
17. Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego / Wojciech Gizicki. - Toruń : Adam Marszałek, 2008.       WP 100637
18. Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009        WP   101414
19. Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego / red. nauk. Krzysztof M. Księżopolski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2009.  WP   102970
20. Psychologia terroryzmu / John Horgan ; red. nauk. Adam Frączek ; tł. Aleksandra Jaworska-Surma. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008       WP   96166
21. Sieci terroru / Marc Sageman ; przekł. Marek Król. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008.  WP   98980
22. Służby graniczne w walce z terroryzmem : polskie warunki ustrojowo-prawne / Marek Ilnicki. - Toruń : Adam Marszałek, 2011         CzP   351/354
23. Społeczne aspekty terroryzmu / Edyta Szyszka // W: (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka ; Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : "Ignatianum", 2007 . - S. 277-288                 WP 95452
24. Strategia terroryzmu / Andrzej Bernard. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1978. WP   34932
25. Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego / Krzysztof Karolczak // W: Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk ; Wojciech Jakubowski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2007  – S. 415 – 428     WP 97899,  CzP   32
26. Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Janusz Symonides ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania ; [aut.: Agnieszka Bieńczyk-Missala i in.]. - Warszawa : "Scholar", 2010.       CzP   32
27. Terror i liberalizm / Paul Berman ; przeł. [z ang.] Janusz Margański. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2007].              WP   94490,  WP   94839,  WP   95705
28. Terroryzm - broń słabych? / Wojciech Słomski // W: Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności / Wojciech Słomski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2009. – S. 267 – 273.        WP 99869
29. Terroryzm / Michał Chorośnicki // W: Słownik społeczny : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Szlachty ; zespół aut. Janusz Balicki [i in.]. - Kraków : "WAM", cop. 2004 . – S.1448 – 1457.   CzP 3(03)
30. Terroryzm / Monika Nizioł - Celewicz // W: Międzynarodowe stosunki polityczne / red. nauk. Marek Pietraś. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006 . – S. 530 – 571.             WP 93998,   CzP 32
31. Terroryzm / Wilhelm Dietl, Kai Hirschmann, Rolf Tophoven ; [red. nauk. pol. wyd. Krzysztof Liedel]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.        WP   100621
32. Terroryzm / Wojciech Modzelewski // W: Encyklopedia socjologii : suplement / kom. red. Zbigniew Bokszański [i in.] ; [red. nauk. Hieronim Kubiak]. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005 . – S. 350 – 352.       CzP 316(03)
33. Terroryzm // W: Konflikty współczesnego świata / aut. tekstów Adam Bartnicki [ i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 . – S. 48 – 63.       WP 98080
34. Terroryzm : aktorzy, statyści, widownie / Bartosz Bolechów. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.         WP   101583
35. Terroryzm : globalne wyzwanie / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Wiesława Wróblewskiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006.       CzP   32
36. Terroryzm : manipulacja strachem / Tomasz Białek. - Warszawa : "Studio Emka", 2005    WP   94433
37. Terroryzm : zło naszych czasów / Marek Borucki. - Warszawa : "Mada", 2002.    WP   92779
38. Terroryzm a państwo : studium poświęcone historycznym, socjologicznym i agonologicznym aspektom terroryzmu / Longin Tadeusz Szmidt. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1979.       WP   38740
39. Terroryzm europejski : geneza i współczesne zagrożenia / Stanisław Zbigniew Bukowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk : Akademia Pomorska, 2010.       CzP   32
40. Terroryzm i antyterroryzm a prawa człowieka / Bartosz Bolechów // W: Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / pod red. Agnieszka Florczak ; Bartosz Bolechów. - Toruń : Adam Marszałek, 2006 . - S. 225-254.      WP 97878
41. Terroryzm i globalizacja / James D. Kiras // W: Globalizacja polityki światowej : wprowadzenie do stosunków międzynarodowych / red. John Baylis, Steve Smith ; przy współprac. Patricii Owens ; tł. Mateusz Filary [et al.]. - Kraków : Uniwersytet Jagiellońsk, 2008. – S. S. 593 – 616.   CzP 32
42. Terroryzm międzynarodowy / Tomasz Aleksandrowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.      CzP   34
43. Terroryzm międzynarodowy / Zbigniew Cesarz // W: Problemy polityczne współczesnego świata / Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller. - Wyd. 4 uzup. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2002 . – S. 349 – 372.       CzP 32
44. Terroryzm międzynarodowy : ideologia, formy działania i metody jego zwalczania / Piotr Ostaszewski // W: Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów / Piotr Ostaszewski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2008 . – S. 480 – 551       WP 98946
45. Terroryzm polityczny / pod red. Jerzego Muszyńskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.         WP   59067
46. Terroryzm w Europie Zachodniej : w imię narodu i lepszej sprawy / Wiktor Grotowicz. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000       WP   87682
47. Terroryzm. T. 1 / Brunon Hołyst. - Warszawa : "LexisNexis" 2009.       CzP   32
48. Terroryzm. T. 2 / Brunon Hołyst. - Warszawa : "LexisNexis" 2009        CzP   32
49. Tragarze śmierci / Witold Gadowski, Przemysław Wojciechowski. - Warszawa : Prószyński Media, 2010.    WP   102560
50. Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego / red. nauk. Krzysztof Liedel. - Warszawa : "Difin", 2011.         WP 103710
51. Wieloaspektowość bezpieczeństwa / red. nauk. Romuald Kalinowski, Paweł Szmitkowski. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2011.            WP 102998
52. Wobec współczesnego terroryzmu : Studium interdyscyplinarne / Janusz Krysztofik         // W: (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka ; Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : "Ignatianum", 2007 .  - S. 263-276      WP 95452
53. Współczesny wymiar antyterroryzmu / Kuba Jałoszyński. - Warszawa : "Trio" : Collegium Civitas, 2008.     WP   98242
54. Z problemów bezpieczeństwa : policja a zagrożenia globalne / red nauk. Andrzej Misiuk, Janusz Gierszewski ; Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" z siedzibą w Chojnicach. - Chojnice : Przedsiębiorstwo Marketingowe "Logo", 2010.                                                                                                             CzP 351/354
55. Zło w imię dobra : zjawisko przemocy w polityce : autoportret terrorysty, stosowane strategie, uzasadnienia dla przemocy / Jarosław Tomasiewicz. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja" ; Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009.        WP 101470
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
1. 11 [Jedenasty] września 2001 / Bartosz Bolechów //  Odra . - 2001, [nr] 11, s. 21-29
Próba wyjaśnienia pojęcia: terroryzm.
2. 9/11 dziś / Bartosz Bolechów // Odra . - 2005, [nr] 11, s. 11-20
Międzynarodowy terroryzm w cztery lata po zamachach wrześniowych w Stanach Zjednoczonych. Wpływ terroryzmu na zmiany w międzynarodowej polityce oraz skutki w sieci międzynarodowego terroryzmu.
3. Ameryka: pięć lat później / Tomasz Zalewski //  Polityka . - 2006, nr 36, s. 48-54
Stany Zjednoczone 5 lat po ataku terrorystycznym na Nowy Jork 11 września 2001 r.
4. Bomby w Bombaju / Krzysztof Mroziewicz // Polityka . - 2003, nr 36, s. 46-47
Muzułmańskie zamachy terrorystyczne.
5. Brat czy wróg naszego boga / Agnieszka Golec // Charaktery . - 2004, nr 5, s. 44-46
Czym jest terroryzm. Cechy organizacji terrorystycznych. Mechanizmy dystansowania się od moralnej wymowy czynów.
6. Bush – Mush / Krzysztof  Mroziewicz // Polityka. - 2005, nr 32, s. 50-51
Organizacje fundamentalistów islamskich w Pakistanie
7. Cywilizacje i terror / Henryk Woźniakowski // Znak. - 2001, nr 11, s. 4 – 11
Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 2001 r.
8. Dżihad kontra Mcświat: wojna fundamentalizmów? / Marek Dziekan //Znak.-2002 nr 1 s. 103-107        Fundamentalizm – islam. Terroryzm - kraje muzułmańskie
9. ETA - niechciane dziecko Sabino Arany / Paweł Skibiński // Mówią Wieki -2000, nr 4, s. 26-31  Nacjonaliści baskijscy. Kraj Basków - jedna z prowincji Hiszpanii.
10. Europa w poszukiwaniu samej siebie / Norman Davies // Znak. - 2003, nr 2, s. 10 – 37        Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 2001 r.
11. Fundamentalizm i liberalna : świat po 11 września / Adam Chmielewski // Odra. - 2002, nr 1, s. 30-37
12. Kto stworzył współczesnych terrorystów? / Rafał Przedmojski // Wprost. – 2009, nr 4, s. 50-56, 58                   Współczesny terroryzm        ( Artykuł dostępny w Internecie )
13. Ładunek nienawiści / Roman Frister // Polityka . - 2003, nr 6, s. 47-49
Terroryści – samobójcy
14. Negocjować, nawet z Al-Kaidą! / Klaus Bochamn // Polityka. - 2009, nr 34, s. 12-14
NATO - operacje pokojowe w Afganistanie.
15. Niemoc Pakistanu / Beena Sarwar // Wprost. – 2009, nr 8, s. 86-87 Terroryzm w Pakistanie
(Artykuł dostępny w Internecie )
16. Obcość i bliskość islamu / Anna Krasnowolska //Znak .-2002 nr 1 s. 88-95
Fundamentalizm – islam. Terroryzm - kraje muzułmańskie
17. Pełzająca wojna światowa / Krzysztof Mroziewicz // Polityka . - 2004, nr 13, s. 52-54
Nowe oblicza terroryzmu.
18. Seks, trawka i bomby / Bartłomiej Noszczak // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 37, s. 36   Terroryzm w Stanach Zjednoczonych przed 11 września 2001 roku. ( Artykuł dostępny w Internecie )
19. Studenci z kałachami /Paweł Szot  //Polityka. - 2008, nr 43, s. 106-107
Terroryzm w Afganistanie
20. Świat, Europa, Polska / Adam Szostkiewicz // Polityka . - 2006, nr 36, s. 54-57
Jak zmienił się świat po ataku terrorystycznym na Nowy Jork 11 września 2001 r.
21. Terrorysta po Harvardzie / Krzysztof Szymborski // Charaktery. - 2009, nr 5, s. 54 - 56
22. Terroryzm - problem globalny / Zbigniew Cesarz // Odra . - 2001, [nr] 11, s. 6-11
23. Terroryzm : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / Małgorzata Zawadzka // Biblioteka w Szkole . - 2003, [nr] 5, s. 10
24. Terroryzm w perspektywie historycznej / Maria Bogucka  // Mówią Wieki . - 2011, nr 8, s. 12-17  Ewolucja terroryzmu na przestrzeni wieków. Charakterystyka współczesnego terroryzmu. Opis przyczyn, technik zamachów oraz samych zamachowców.
25. Wypaleni z Bagdadu / Marcin Kołodziejczyk //  Polityka . - 2003, nr 35, s. 100-105
Irak: stracone pokolenie. Ludzie dotknięci terrorem Saddama Husajna i konfliktami zbrojnymi w Iraku.
26. Zabiję i pójdę do nieba / Wilhelmina Wosińska //  Charaktery . - 2005, nr 5, s. 44-46
Obraz współczesnego terroryzmu i terrorysty.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2012

Zestawiła: Urszula Buczkowska, Izabela PelcTERRORYZM

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011
WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Al-Kaida : międzynarodowy terroryzm, zorganizowana przestępczość i nadciągająca apokalipsa / Paul L. Williams ; przeł. Piotr Kuś. - Poznań : Zysk i S-ka, 2007.
  WP   94758
 2. Bezpieczeństwo w turystyce : wybrane zagadnienia / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009    
  WP 102894
 3. Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa : "Difin", 2011.    
  WP   103091
 4. Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Marka J. Malinowskiego, Rafała Ożarowskiego i Wojciecha Grabowskiego. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2009      
  WP   99535
 5. George W. Bush : jaki człowiek, jaki prezydent? / Longin Pastusiak. - Toruń : Adam Marszałek, 2004        
  WP 98483 
 6. Gospodarka i geopolityka : dokąd zmierza świat? / Jacek Białek, Adam Oleksiuk. - Warszawa : "Difin", 2009        
  WP 99905
 7. Hamas : polityka, dobroczynność i terroryzm w służbie dżihadu / Matthew Levitt ; przedm. Dennis Ross ; przekł. Łukasz Müller. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008.      
  WP   98025,  WP   98310
 8. Historia powszechna XX wieku / Antoni Czubiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2003.  – S. 751-754 : Wojna  z terroryzmem na świecie                
  WP 92082, WP 92894, CzP 94(4/9)
 9. Jak dżihad przybył do Europy : wojownicy Boga i tajne służby na Bałkanach / Jurgen Elsasser ; przeł. Małgorzata Bochwic-Ivanovska. - Warszawa : "Muza", 2007.  
  WP   95535
 10. Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych : elementy edukacji antyterrorystycznej / Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka. - Warszawa : "Trio", 2008.    
  WP   95989,  WP   96563
 11. Konflikty współczesnego świata / aut. tekstów Adam Bartnicki [ i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.        
  WP   98080
 12. Metageografie geopolityczne : siatki terrorystyczne: I wojna Stanów Zjednoczonych z terroryzmem / Colin Flint // W: Wstęp do geopolityki / Colin Flint ; z ang. tł. Jan Halbersztat. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 . – S. 169 – 200.    
  CzP 32
 13. Moc, niemoc i przemoc / Krzysztof Mroziewicz. - Bydgoszcz ; Warszawa : "Branta", 2005.  
  WP   92499
 14. Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych : policja w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi / Kuba Jałoszyński ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2009      
  WP   102318
 15. Paranoja polityczna : psychopatologia nienawiści / Robert S. Robins ; Jerrold M. Post. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2007                
  WP 94818
 16. Polityczne metody zwalczania terroryzmu / pod red. Krzysztofa Liedla, Joanny Marszałek-Kawy, Szymona Wudarskiego. - Toruń : "Duet", cop. 2006                
  CzL 42887
 17. Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego / Wojciech Gizicki. - Toruń : Adam Marszałek, 2008.      
  WP 100637
 18. Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009      
  WP   101414
 19. Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego / red. nauk. Krzysztof M. Księżopolski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2009.  
  WP   102970
 20. Psychologia terroryzmu / John Horgan ; red. nauk. Adam Frączek ; tł. Aleksandra Jaworska-Surma. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008      
  WP   96166
 21. Sieci terroru / Marc Sageman ; przekł. Marek Król. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008.  
  WP   98980
 22. Służby graniczne w walce z terroryzmem : polskie warunki ustrojowo-prawne / Marek Ilnicki. - Toruń : Adam Marszałek, 2011        
  CzP   351/354
 23. Społeczne aspekty terroryzmu / Edyta Szyszka // W: (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka ; Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : "Ignatianum", 2007 . - S. 277-288
  WP 95452
 24. Strategia terroryzmu / Andrzej Bernard. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1978.
  WP   34932
 25. Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego / Krzysztof Karolczak // W: Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk ; Wojciech Jakubowski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2007  – S. 415 – 428    
  WP 97899,  CzP   32
 26. Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Janusz Symonides ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania ; [aut.: Agnieszka Bieńczyk-Missala i in.]. - Warszawa : "Scholar", 2010.      
  CzP   32
 27. Terror i liberalizm / Paul Berman ; przeł. [z ang.] Janusz Margański. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2007].              
  WP   94490,  WP   94839,  WP   95705
 28. Terroryzm - broń słabych? / Wojciech Słomski // W: Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności / Wojciech Słomski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2009. – S. 267 – 273.        
  WP 99869  
 29. Terroryzm / Michał Chorośnicki // W: Słownik społeczny : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Szlachty ; zespół aut. Janusz Balicki [i in.]. - Kraków : "WAM", cop. 2004 . – S.1448 – 1457.  
  CzP 3(03)
 30. Terroryzm / Monika Nizioł - Celewicz // W: Międzynarodowe stosunki polityczne / red. nauk. Marek Pietraś. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006 . – S. 530 – 571.            
  WP 93998,   CzP 32
 31. Terroryzm / Wilhelm Dietl, Kai Hirschmann, Rolf Tophoven ; [red. nauk. pol. wyd. Krzysztof Liedel]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.        
  WP   100621
 32. Terroryzm / Wojciech Modzelewski // W: Encyklopedia socjologii : suplement / kom. red. Zbigniew Bokszański [i in.] ; [red. nauk. Hieronim Kubiak]. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005 . – S. 350 – 352.      
  CzP 316(03)
 33. Terroryzm // W: Konflikty współczesnego świata / aut. tekstów Adam Bartnicki [ i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 . – S. 48 – 63.      
  WP 98080
 34. Terroryzm : aktorzy, statyści, widownie / Bartosz Bolechów. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.        
  WP   101583
 35. Terroryzm : globalne wyzwanie / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Wiesława Wróblewskiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006.      
  CzP   32
 36. Terroryzm : manipulacja strachem / Tomasz Białek. - Warszawa : "Studio Emka", 2005    
  WP   94433
 37. Terroryzm : zło naszych czasów / Marek Borucki. - Warszawa : "Mada", 2002.    
  WP   92779
 38. Terroryzm a państwo : studium poświęcone historycznym, socjologicznym i agonologicznym aspektom terroryzmu / Longin Tadeusz Szmidt. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1979.      
  WP   38740
 39. Terroryzm europejski : geneza i współczesne zagrożenia / Stanisław Zbigniew Bukowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk : Akademia Pomorska, 2010.      
  CzP   32
 40. Terroryzm i antyterroryzm a prawa człowieka / Bartosz Bolechów // W: Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / pod red. Agnieszka Florczak ; Bartosz Bolechów. - Toruń : Adam Marszałek, 2006 . - S. 225-254.      
  WP 97878
 41. Terroryzm i globalizacja / James D. Kiras // W: Globalizacja polityki światowej : wprowadzenie do stosunków międzynarodowych / red. John Baylis, Steve Smith ; przy współprac. Patricii Owens ; tł. Mateusz Filary [et al.]. - Kraków : Uniwersytet Jagiellońsk, 2008. – S. S. 593 – 616.  
  CzP 32
 42. Terroryzm międzynarodowy / Tomasz Aleksandrowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.      
  CzP   34
 43. Terroryzm międzynarodowy / Zbigniew Cesarz // W: Problemy polityczne współczesnego świata / Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller. - Wyd. 4 uzup. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2002 . – S. 349 – 372.      
  CzP 32
 44. Terroryzm międzynarodowy : ideologia, formy działania i metody jego zwalczania / Piotr Ostaszewski // W: Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów / Piotr Ostaszewski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2008 . – S. 480 – 551      
  WP 98946
 45. Terroryzm polityczny / pod red. Jerzego Muszyńskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.        
  WP   59067
 46. Terroryzm w Europie Zachodniej : w imię narodu i lepszej sprawy / Wiktor Grotowicz. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000      
  WP   87682
 47. Terroryzm. T. 1 / Brunon Hołyst. - Warszawa : "LexisNexis" 2009.      
  CzP   32
 48. Terroryzm. T. 2 / Brunon Hołyst. - Warszawa : "LexisNexis" 2009        
  CzP   32
 49. Tragarze śmierci / Witold Gadowski, Przemysław Wojciechowski. - Warszawa : Prószyński Media, 2010.    
  WP   102560
 50. Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego / red. nauk. Krzysztof Liedel. - Warszawa : "Difin", 2011.        
  WP 103710
 51. Wieloaspektowość bezpieczeństwa / red. nauk. Romuald Kalinowski, Paweł Szmitkowski. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2011.            
  WP 102998
 52. Wobec współczesnego terroryzmu : Studium interdyscyplinarne / Janusz Krysztofik         // W: (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka ; Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : "Ignatianum", 2007 .  - S. 263-276      
  WP 95452
 53. Współczesny wymiar antyterroryzmu / Kuba Jałoszyński. - Warszawa : "Trio" : Collegium Civitas, 2008.    
  WP   98242
 54. Z problemów bezpieczeństwa : policja a zagrożenia globalne / red nauk. Andrzej Misiuk, Janusz Gierszewski ; Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" z siedzibą w Chojnicach. - Chojnice : Przedsiębiorstwo Marketingowe "Logo", 2010.
  CzP 351/354
 55. Zło w imię dobra : zjawisko przemocy w polityce : autoportret terrorysty, stosowane strategie, uzasadnienia dla przemocy / Jarosław Tomasiewicz. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja" ; Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009.        
  WP 101470ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. 11 [Jedenasty] września 2001 / Bartosz Bolechów //  Odra . - 2001, [nr] 11, s. 21-29  
  Próba wyjaśnienia pojęcia: terroryzm.
 2. 9/11 dziś / Bartosz Bolechów // Odra . - 2005, [nr] 11, s. 11-20  
  Międzynarodowy terroryzm w cztery lata po zamachach wrześniowych w Stanach Zjednoczonych. Wpływ terroryzmu na zmiany w międzynarodowej polityce oraz skutki w sieci międzynarodowego terroryzmu.
 3. Ameryka: pięć lat później / Tomasz Zalewski //  Polityka . - 2006, nr 36, s. 48-54  
  Stany Zjednoczone 5 lat po ataku terrorystycznym na Nowy Jork 11 września 2001 r.
 4. Bomby w Bombaju / Krzysztof Mroziewicz // Polityka . - 2003, nr 36, s. 46-47 
  Muzułmańskie zamachy terrorystyczne.
 5. Brat czy wróg naszego boga / Agnieszka Golec // Charaktery . - 2004, nr 5, s. 44-46  
  Czym jest terroryzm. Cechy organizacji terrorystycznych. Mechanizmy dystansowania się od moralnej wymowy czynów.
 6. Bush – Mush / Krzysztof  Mroziewicz // Polityka. - 2005, nr 32, s. 50-51 
  Organizacje fundamentalistów islamskich w Pakistanie   
 7. Cywilizacje i terror / Henryk Woźniakowski // Znak. - 2001, nr 11, s. 4 – 11  
  Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 2001 r.
 8. Dżihad kontra Mcświat: wojna fundamentalizmów? / Marek Dziekan //Znak.-2002 nr 1 s. 103-107        
  Fundamentalizm – islam. Terroryzm - kraje muzułmańskie
 9. ETA - niechciane dziecko Sabino Arany / Paweł Skibiński // Mówią Wieki -2000, nr 4, s. 26-31  
  Nacjonaliści baskijscy. Kraj Basków - jedna z prowincji Hiszpanii.
 10. Europa w poszukiwaniu samej siebie / Norman Davies // Znak. - 2003, nr 2, s. 10 – 37        
  Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 2001 r. 
 11. Fundamentalizm i liberalna : świat po 11 września / Adam Chmielewski // Odra. - 2002, nr 1, s. 30-37
 12. Kto stworzył współczesnych terrorystów? / Rafał Przedmojski // Wprost. – 2009, nr 4, s. 50-56, 58                  
  Współczesny terroryzm        ( Artykuł dostępny w Internecie )
 13. Ładunek nienawiści / Roman Frister // Polityka . - 2003, nr 6, s. 47-49  
  Terroryści – samobójcy
 14. Negocjować, nawet z Al-Kaidą! / Klaus Bochamn // Polityka. - 2009, nr 34, s. 12-14 
  NATO - operacje pokojowe w Afganistanie.
 15. Niemoc Pakistanu / Beena Sarwar // Wprost. – 2009, nr 8, s. 86-87
  Terroryzm w Pakistanie                  (Artykuł dostępny w Internecie )
 16. Obcość i bliskość islamu / Anna Krasnowolska //Znak .-2002 nr 1 s. 88-95  
  Fundamentalizm – islam. Terroryzm - kraje muzułmańskie
 17. Pełzająca wojna światowa / Krzysztof Mroziewicz // Polityka . - 2004, nr 13, s. 52-54  
  Nowe oblicza terroryzmu.
 18. Seks, trawka i bomby / Bartłomiej Noszczak // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 37, s. 36  
  Terroryzm w Stanach Zjednoczonych przed 11 września 2001 roku. ( Artykuł dostępny w Internecie )
 19. Studenci z kałachami /Paweł Szot  //Polityka. - 2008, nr 43, s. 106-107 
  Terroryzm w Afganistanie  
 20. Świat, Europa, Polska / Adam Szostkiewicz // Polityka . - 2006, nr 36, s. 54-57  
  Jak zmienił się świat po ataku terrorystycznym na Nowy Jork 11 września 2001 r.
 21. Terrorysta po Harvardzie / Krzysztof Szymborski // Charaktery. - 2009, nr 5, s. 54 - 56
 22. Terroryzm - problem globalny / Zbigniew Cesarz // Odra . - 2001, [nr] 11, s. 6-11
 23. Terroryzm : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / Małgorzata Zawadzka // Biblioteka w Szkole . - 2003, [nr] 5, s. 10  
 24. Terroryzm w perspektywie historycznej / Maria Bogucka  // Mówią Wieki . - 2011, nr 8, s. 12-17  
  Ewolucja terroryzmu na przestrzeni wieków. Charakterystyka współczesnego terroryzmu. Opis przyczyn, technik zamachów oraz samych zamachowców.
 25. Wypaleni z Bagdadu / Marcin Kołodziejczyk //  Polityka . - 2003, nr 35, s. 100-105  
  Irak: stracone pokolenie. Ludzie dotknięci terrorem Saddama Husajna i konfliktami zbrojnymi w Iraku.
 26. Zabiję i pójdę do nieba / Wilhelmina Wosińska //  Charaktery . - 2005, nr 5, s. 44-46  
  Obraz współczesnego terroryzmu i terrorysty.

 

 

Autor: Urszula Buczkowska, Izabela Pelc