Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia podmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. Elżbieta Krupa

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI

Bibliografia podmiotowa w wyborze

 

Zebrane pozycje dostępne są w BPW w Przemyślu i/lub filii w Jarosławiu,

Lubaczowie lub Przeworsku

 

 

 1. Ada : sceny i charaktery z życia powszechnego. T. 1-2 /Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986
 2. Ada : sceny i charaktery z życia powszechnego. T. 3 /Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986
 3. Adama Polanowskiego dworzanina króla Jegomości Jana III notatki / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986
 4. Bajbuza : czasy Zygmunta III / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986
 5. Banita : czasy Batorego / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 6. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956
 6. Barani Kożuszek : opowiadanie historyczne z końca XVIII w/ Józef Ignacy Kraszewski.. - Wyd.2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986
 7. Biały książę : czasy Ludwika Węgierskiego / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979
 8. Boleszczyce : powieść z czasów Bolesława Szczodrego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967
 9. Boży gniew / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958
 10. Bracia Zmartwychwstańcy : powieść z czasów Chrobrego / Józef Ignacy Kraszewski ; przyg. do dr., posł. i przypisami opatrzył Zygmunt Halawa. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962
 11. Bruhl : opowiadanie historyczne / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Józef Feldman. - Wyd. 4 przejrz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969
 12. Budnik : obrazek / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989
 13. Cet czy licho : powieść historyczna z końca XVII wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; przygot. do dr., posł. i przypisami opatrzył Zygmunt Halawa. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978
 14. Chata za wsią : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1963
 15. Chłopi i magnaci : fragmenty powieści " Król chłopów" / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1951
 16. Czasy kościuszkowskie : sceny sejmowe, Grodno 1793, Warszawa w 1794 roku / Józef Ignacy Kraszewski ; przygot. do dr., posł. i przypisami opatrzył Jerzy Jarowiecki. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963
 17. Czercza mogiła : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957
 18. Cześnikówny / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959
 19. Cztery opowieści : Historia Sawki ; Ulana ; Budnik ; Historia kołka w płocie / Józef Ignacy Kraszewski ; przygot. do dr., notą i słownikiem opatrzył Jacek Kajtoch. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975
 20. Diabeł : powieść z czasów Stanisława Augusta / Józef Ignacy Kraszewski ; przygot. do dr., posłowie i przypisy: Jacek Kajtoch ; il. wybrała i objaśn. Jolanta Wyleżyńska ; oprac. graf. Zygfryd Gardzielewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972
 21. Dola i niedola : powieść z ostatnich lat XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; posł. i przypisami opatrzyła Ewa Warzenica-Zalewska. - Wyd. 3. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976
 22. Dwa światy : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967
 23. Dwie królowe (Bona i Elżbieta) : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski ; red. kom. pod przewodn. Czesława Hernasa ; [przedsł. napisał Szymon Kobyliński ; przygot. do dr., posłowiem i przypisami opatrzyła Ewa Warzenica-Zalewska ; il. wybrała i objaśniła Jolanta Wyleżyńska]. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984
 24. Dziadunio : obrazki naszych czasów / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971
 25. Dzieci wieku : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970
 26. Dziecię Starego Miasta : obrazek narysowany z natury / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Wincenty Danek; przejrzał i uzupełnił Stanisław Burkot. - Wyd. 5. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987 (dr. ukończ.w 1988).
 27. Dziennik Serafiny / J. I. Kraszewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Zrzeszenie Księgarstwa, 1987
 28. Dziwadła : powieść współczesna / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964
 29. Grzechy hetmańskie : obrazy z końca XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do dr. Józef Lech Kowalczyk ; posł. i przypisy Maria Grabowska ; il. wybrała i objaśn. Jolanta Wyleżyńska ; przewodn. komitetu red. Wincenty Danek]. - Wyd. 3. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975
 30. Herod - Baba ; Bratanki ; Pan na czterech chłopach ; Opowiadania historyczne z XVIII wieku : z portretem autora i 24 ilustracjami / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971
 31. Historia kołka w płocie : według wiarygodnych źródeł zebrana i opisana / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969
 32. Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie : powieść historyczna z XVII wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; przygot. do dr. na podst. wyd. z 1879 r. i przypisami opatrzył Józef Lech Kowalczyk ; przedm. napisał Jan Siekiera. - Wyd. 8. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967
 33. Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie którego zwano Duninem : opowiadanie historyczne z XII wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; [posł. napisał Wiktor Hahn, przypisami opatrzyli Ludwik Brożek i Józef Lech Kowalczyk]. - Wyd. 9. - Katowice : "Śląsk", 1983
 34. Hołota : powieść współczesna. T. 1-2 / Józef Ignacy Kraszewski ; [oprac. tekstu, noty wydawcy i słowniczka Bogusława Stanowska-Cichoń]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986
 35. Hrabina Cosel / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 19. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1990
 36. Infantka : powieść historyczna : Anna Jagiellonka / Józef Ignacy Kraszewski ; [przedsłowiem poprzedził Wojciech Natanson ; tekst oprac. i przypisami opatrzył Wiktor Hahn ; posł. poprzedził Wojciech Natanson]. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983
 37. Interesa familijne : powieść. T. 1-2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988
 38. Interesa familijne : powieść. T. 3-4 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988
 39. Jak dawniej listy pisały / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1954
 40. Jak się pan Paweł żenił i jak się ożenił ; Klin klinem / Józef Ignacy Kraszewski ; [oprac. tekstu, noty wydawcy i słowniczka Jadwiga Grodzicka i Andrzej Ożóg]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988
 41. Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik : Jagiełłowie do Zygmunta / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984
 42. Jelita : legenda herbowa z r. 1331 / Józef Ignacy Kraszewski ; red. Stanisław Burkot; posł. Juliusz Kijas. - Wyd. 7. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979
 43. Jermoła : obrazki wiejskie / J. I. Kraszewski ; wyd. i wstępem poprzedził Julian Krzyżanowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1948
 44. Jesienią : powieść / Józef Ignacy Kraszewski ; [nota wydawcy Józef Pociecha, Antoni Trepiński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1962
 45. Kamienica w Długim Rynku : powieść / Józef Ignacy Kraszewski ; [oprac. tekstu i noty Barbara Górska, Roman Hennel]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987
 46. Kamienica w Długim Rynku : powieść / Józef Ignacy Kraszewski ; [oprac. tekstu i noty Barbara Górska, Roman Hennel]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987
 47. Kartki z podróży : 1858-1864. T. 1 / Józef Ignacy Kraszewski ; przypisami i posłowiem opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977
 48. Kartki z podróży : 1858-1864. T. 2 / Józef Ignacy Kraszewski ; przypisami i posłowiem opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977
 49. Kawał literata ; Zadora / Józef Ignacy Kraszewski ; [posł. napisał i przypisami opatrzył Stanisław Stupkiewicz]. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981
 50. Klasztor : opowiadanie / Józef Ignacy Kraszewski ; [do dr. przygot. i przypisami opatrzyła Bogumiła Małek]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986
 51. Komedianci : powieść / Józef Ignacy Kraszewski . - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968
 52. Kopciuszek : powieść. Cz. 1 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966
 53. Kopciuszek : powieść. Cz. 2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966
 54. Kordecki : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : "Pax", 1984
 55. Korespondencja / Józef Ignacy Kraszewski, Teofil Lenartowicz ; do druku przygot. i komentarzem opatrzył Wincenty Danek. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963
 56. Kraków za Łokietka / Józef Ignacy Kraszewski ; przedm. Teresa Nowacka ; oprac. Wincenty Danek. - Wyd. 15. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978
 57. Król Chłopów : czasy Kazimierza Wielkiego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980
 58. Król Piast : (Michał książę Wiśniowiecki) : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do druku ; posł. i przypisami opatrzył Stefan Świeżewski]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959
 59. Król w Nieświeżu : opowiadania z życia Karola Radziwiłła, "Panie kochanku" / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do druku, posł. i przypisami opatrzył Wincenty Danek]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962
 60. Królewscy synowie : powieść z czasów Władysława Hermana i Krzywoustego / Józef Ignacy Kraszewski ; przygot. do dr., posłowiem i przypisami opatrzył Wincenty Danek ; il. Romuald Dziurosz. - Wyd. 9 [właśc. 6]. - Katowice : "Śląsk", 1989
 61. Krzyżacy 1410 : obrazy z przeszłości / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Jerzy Pośpiech. - Wyd. 4. - Katowice : "Śląsk", 1983.
 62. Kunigas : dzieje Litwy i Krzyżaków w początkach XIV wieku / J. I. Kraszewski. - Łódź ; Wrocław : Władysław Bąk, 1946.
 63. Lalki : sceny przedślubne / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988
 64. Latarnia czarnoksięska : obrazy naszych czasów / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964
 65. Listy : do Adama i Joanny Miłaszewskich rodziny Langie Walerego Eljasza-Radzikowskiego / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Wincenty Danek ; Warszawa : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966
 66. Listy do rodziny 1820-1863. Cz. 1, W kraju / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Wincenty Danek. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982
 67. Listy do Władysława Chodźkiewicza / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Stanisław Burkot. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1999
 68. Lublana / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do dr. i przypisami opatrzyła Halina Krzyżak]. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986
 69. Lubonie : powieść z X wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do dr., posł. i przypisami opatrzył Jerzy Jarowiecki]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959
 70. Ładny chłopiec : powieść współczesna / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976
 71. Macocha : powieść z XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968
 72. Masław : powieść z XI wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966
 73. Matka królów : czasy Jagiełłowe / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983
 74. Męczennicy : obrazy życia współczesnego. Cz. 1, Na wysokościach / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966
 75. Męczennicy : obrazy życia współczesnego. Cz. 2, Marynka / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966
 76. Milion posagu : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976
 77. Mogilna : obrazek współczesny / Józef Ignacy Kraszewski ; red. Julian Krzyżanowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1959
 78. Morituri : powieść w dwóch tomach. T. 1 / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975
 79. Morituri : powieść w dwóch tomach. T. 2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975
 80. Na bialskim zamku : powieść historyczna z czasów Augusta III / Józef Ignacy Kraszewski ; posł. Jacek Kajtoch ; red. Wincenty Danek [et al.]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966
 81. Na cmentarzu - na wulkanie : powieść współczesna / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970
 82. Na królewskim dworze : czasy Władysława IV / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987
 83. Na tułactwie / Józef Ignacy Kraszewski ; [red. kom. pod kier. Julian Krzyżanowski]. - Wyd. 18 i. e. 15. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979
 84. Niebieskie migdały : powieść. T. 1 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961
 85. Niebieskie migdały : powieść. T. 2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961
 86. Niebieskie migdały : powieść. T. 3 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961
 87. Noc majowa : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957
 88. Obrona Głogowa / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1951
 89. Orbeka : powieść / Józef Ignacy Kraszewski ; [tekst przygot., notą opatrzyła Małgorzata Kamińska-Rogatko]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983
 90. Ostap Bondarczuk / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do dr. i przypisami opatrzył Stanisław Burkot]. - Wyd. 10. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985
 91. Ostatni z Siekierzyńskich : historia szlachecka / Józef Ignacy Kraszewski. - Łódź ; Wrocław : Wydawnictwo Władysława Bąka, 1948
 92. Pamiętnik Mroczka / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 5. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984
 93. Pamiętnik panicza : z francusko-polskiego oryginału na polsko-francuskie przełożony z niektórymi dodatkami / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : "Czytelnik", 1957
 94. Pamiętniki / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Wincenty Danek. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972
 95. Pan major ; Na wschodzie / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960
 96. Papiery po Glince : opowiadanie z życia Radziwiłła "Panie Kochanku" / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do druku i przypisami opatrzyła Elżbieta Zielonka]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988
 97. Pod blachą : powieść z końca XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; [posłowiem i przypisami opatrzył Stanisław Stupkiewicz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971
 98. Poeta i świat / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : "Czytelnik" 1951
 99. Pogrobek : powieść z czasów przemysławowskich / Józef Ignacy Kraszewski ; [posł. i przypisami opatrzyła Ewa Warzenica]. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978
 100. Powieści ludowe. T. 1 / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1955
 101. Powieści ludowe. T. 2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1955
 102. Powieść bez tytułu. T. 1-2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1962
 103. Powieść bez tytułu. T. 3-4 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1962
 104. Powrót do gniazda : powieść z podań XVI w / Józef Ignacy Kraszewski ; [do dr. przygot. i przypisami opatrzyła Elżbieta Zielonka]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986
 105. Półdiablę weneckie : powieść od Adriatyku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973
 106. Przed burzą : sceny z roku 1830 / Józef Ignacy Kraszewski ; [tekst, notę wydawcy oprac. Teresa Podoska]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988
 107. Przygody pana Marka Hińczy : rzecz z podań życia staroszlacheckiego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961
 108. Pułkownikówna : historia prawdziwa z czasów saskich / Józef Ignacy Kraszewski ; przygot. do dr. Ewa Dumała ; posł. i przypisy Stanisław Stupkiewicz ; il. wybr. i objaśn. Jolanta Wyleżyńska ; przewodn. kom. red. Wincenty Danek. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974
 109. Ramułtowie : powieść współczesna / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987
 110. Resurrecturi / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986
 111. Roboty i prace : sceny i charaktery współczesne / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1969
 112. Saskie ostatki : (August III) : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski ; posłowiem i przypisami opatrzył Stanisław Stupkiewicz ; il. wybrała i objaśniła Jolanta Wyleżeńska. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974
 113. Sąsiedzi ; Wilczek i Wilczkowa / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973
 114. Semko : czasy bezkrólewia po Ludwiku : Jagiełło i Jadwiga / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 5. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982
 115. Serce i ręka : powieść prawie historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990
 116. Sieroce dole / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990
 117. Skarb : wybór opowiadań / Józef Ignacy Kraszewski ; [wyboru dokonał Stanisław Ryszard Dobrowolski]. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975
 118. Skrypt Fleminga : powieść historyczna z czasów Augusta II / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964
 119. Sprawa kryminalna : powiastka / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987
 120. Stach z Konar : powieść historyczna z czasów Kazimierza Sprawiedliwego / Józef Ignacy Kraszewski. - [Wyd. 4]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977
 121. Stara baśń : powieść z IX wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Wincenty Danek ; przejrzał i uzup. Stanisław Burkot. - Wyd. 6 uzup. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988
 122. Staropolska miłość : urywek pamiętnika spisany przez Józefa Ignacego Kraszewskiego / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957
 123. Starosta warszawski : obrazy historyczne z XVIII wieku : z portretem autora i 20 ilustracjami / Józef Ignacy Kraszewski ; [posł. i przypisami opatrzył Stanisław Stupkiewicz]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964
 124. Sto diabłów : mozaika z czasów Czteroletniego Sejmu / Józef Ignacy Kraszewski ; [posłowiem i przypisami opatrzyła Maria Grabowska]. - Wyd. 5 (2 komitetowe). - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982
 125. Stosunki J. I. Kraszewskiego z Agatonem Gillerem : (1876-1887) : na podstawie korespondencji Kraszewskiego / oprac. Justyn Sokulski. - Lwów : nakł. "Słowa Polskiego", 1912
 126. Strzemieńczyk : czasy Władysława Warneńczyka / Józef Ignacy Kraszewski ; [posł. Jacek Kajtoch]. - Wyd. 5. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981
 127. Syn Jazdona : powieść historyczna z czasów Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do dr., posł. i przypisami opatrzył Zygmunt Halawa]. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978
 128. Syn marnotrawny : opowiadanie z końca 18 wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; [przyg. do dr., posł. i przypisami opatrzył Stanisław Stupkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972
 129. Szalona : powieść / Józef Ignacy Kraszewski ; [oprac. tekstu, noty wyd. i słowniczka Barbara Górska]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986
 130. Szaławiła ; Raptularz pana Mateusza Jasienieckiego : opowiadania z czasow Stanisława Augusta Poniatowskiego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962
 131. U babuni : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976
 132. Ulana : powieść poleska / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 6. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956
 133. W starym piecu : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965
 134. Waligóra : powieść historyczna z czasów Leszka Białego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962
 135. Wielki nieznajomy / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972
 136. Wizerunki książąt i królów polskich / J. I. Kraszewski ; z 39 ryc. Ksawerego Pillati'ego oraz inicjałami Czesława Jankowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1988
 137. Wspomnienia Odessy, Jedysanu i Budżaku : dziennik przejażdżki w roku 1843 od 22 czerwca do 11 września / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985
 138. Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy / Józef Ignacy Kraszewski ; przygot. do dr. i wstępem poprzedził Stanisław Burkot. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985
 139. Z siedmioletniej wojny : opowiadania historyczne / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974
 140. Za Sasów / Józef Ignacy Kraszewski ; red. Wincenty Danek [i in.] ; przyg. do dr., posł. i przypisy Stefan Świerzewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958
 141. Złote jabłko / Józef Ignacy Kraszewski ; il. Krzysztof Henisz. - Warszawa : "Czytelnik", 1957
 142. Złoty Jasieńko / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986
 143. Zygmuntowskie czasy : powieść z roku 1572 / Józef Ignacy Kraszewski ; wstęp napisał Wincenty Danek. - Wyd. 2 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966
 144. Zygzaki : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1969
 145. Żyd : obrazy współczesne / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960
 146. Żywot i sprawy Jm Pana Medarda z Gołczwi Pełki : z notat familijnych spisane / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964

 

 

Autor: Elżbieta Krupa