Bezrobocie i ubóstwo

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Wypożyczalnia

 

Bezrobocie i ubóstwo
(bibliografia w wyborze)

 

Książki

 1. Aktywizacja - Integracja - Spójność społeczna : w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Kazimiera Wódz, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2009.
  Sygn. CzytR 235141
 2. Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2010 roku / oprac. Piotr Kocaj, Daniel Szydło ; Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2011.
  Sygn. WypRz   237353
 3. Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2011 roku / [oprac. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie]. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2012.
  Sygn. WypRz   239456
 4. Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2012 roku / [oprac. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie]. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2013.
  Sygn. WypRz   240664
 5. Bezrobocie : między bezradnością a nadzieją / red. Zofia Ratajczak. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2001.
  Sygn. CzytR 36852 B
 6. Bezrobocie i odpowiedzialność / Sylwiusz Retowski ; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. - Warszawa : "Scholar", 2012.
  Sygn. WypRz   239428
 7. Bezrobocie i polityka zatrudnienia / red. nauk. Zbigniew Góral. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013.
  Sygn. WypRz   240442
 8. Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
  Sygn. WypRz   238578
 9. Bezrobocie rejestrowane na wsi w województwie podkarpackim. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2002
  Sygn. CzytR 37018 B
 10. Bezrobocie wśród niepełnosprawnych : (studium pedagogiczno-społeczne) / Anna Nowak. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2002.
  Sygn. WypRz 226602
 11. Bezrobotna młodzież w województwie podkarpackim w latach 1999-2001. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2001.
  Sygn. CzytR 36867 B
 12. Bieda i bogactwo we współczesnym świecie : studia z geografii rozwoju / pod red. nauk. Mirosławy Czerny. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2012.
  Sygn. CzytR   240074
 13. Bierność społeczna : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Alicja Keplinger. - Warszawa : "Eneteia", 2008.
  Sygn. CzytR 234053
 14. Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia / red.nauk. Teresa Chirkowska-Smolak, Agata Chudzicka. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2004.
  Sygn. WypRz 228027
 15. Człowiek w środowisku pracy / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Anny Siudem. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
  Sygn. WypRz   236731, WypRz   238553, CzytR   236730
 16. Dwie dekady lokalnego bezrobocia : (na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu) / Krystyna Leśniak-Moczuk. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010.
  Sygn. WypRz   236512
 17. Czy bieda czyni złodzieja? : związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością / Anna Kiersztyn. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2008.
  Sygn. WypRz 231895
 18. Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych / Ewa Sarzyńska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
  Sygn. WypRz 230690
 19. Edukacja dorosłych, doradca zawodowy, rynek pracy : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2006.
  Sygn.  WypRz 229647, WypRz  230001, CzytR 229646
 20. Eksplozja nierówności? / Maria Jarosz, Marek W. Kozak. - Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN : Oficyna Naukowa, 2015.
  Sygn. WypRz   243977
 21. Głodne dzieci w Polsce / red. Czesław Kępski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2011.
  Sygn. CzytR   239342
 22. Młode osoby niepełnosprawne na rynku pracy / Monika Struck-Peregończyk. - Warszawa : "Aspra" ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2015.
  Sygn. WypRz   244687
 23. Nowe priorytety i tendencje w polityce społecznej - wokół integracji i aktywizacji zawodowej / red. nauk. Kazimiera Wódz [i in.]. - Toruń : "Akapit", 2012.
  Sygn. CzytR   239349
 24. Podstawy edukacji zawodowej / Waldemar Furmanek. - Wyd. 1 (dodr.). - Rzeszów : "Fosze", 2000.
  Sygn. WypRz  232907, CzytR 223481
 25. Pomoc rozwojowa : teoria i polityka / Dominik Kopiński. - Warszawa : Difin, 2011.
  Sygn. WypRz   238714
 26. Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Sygn. CzytR  234916
 27. Rodzina : dobro zagrożone / red. nauk. Władysław Majkowski. - Kraków : Wydawnictwo Księży Sercanów, 2015.
  Sygn. WypRz   244590, CzytR   244589
 28. Rynek pracy w opinii studentów uczelni województwa podkarpackiego : (skrót raportu badań) / Wojewódzki Urząd Pracy. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2001.
  Sygn. CzytR 37019 B
 29. Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : "CeDeWu", 2011.
  Sygn. CzytR   239246
 30. Społeczeństwo i rytuał : heterotopia bezdomności / Maria Mendel. - Toruń : Adam Marszałek cop. 2007.
  Sygn. CzytR 232401
 31. Straty uboczne : nierówności społeczne w epoce globalizacji / Zygmunt Bauman ; przekł. Justyna Hunia. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2012.
  Sygn. WypRz   240496
 32. System wsparcia i pomocy bezdomnym : (na przykładzie działalności Domu Odzyskanych dla Życia - Markot w Marwałdzie) / Iwona Grabarczyk. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, cop. 2007.
  Sygn. CzytR 232686, WypRz  232687
 33. Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej / Grażyna Cęcelek. - Warszawa : "Żak", 2011.
  Sygn. WypRz   236757
 34. Szansa uzyskania oferty pracy za pośrednictwem urzędów pracy w województwie podkarpackim w II półroczu 2001 r. / Wojewódzki Urząd Pacy. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2002.
  Sygn. CzytR 37020 B
 35. Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje / Adam Lech. - Katowice : "Śląsk", 2007.
  Sygn. CzytR 232021
 36. Transformacja i jej implikacje dla współczesnej rodziny / red. nauk. Agnieszka Regulska, Urszula Dudziak. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2015.
  Sygn. CzytR   245055
 37. Uzależnieni i bezrobotni : etyczno-zawodowy wymiar pracy socjalnej i terapeutycznej z osobami uzależnionymi i bezrobotnymi / Marian Zdzisław Stepulak. - Siedlce : Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas, 2015.
  Sygn. WypRz   244008
 38. W poszukiwaniu kultury ubóstwa / Monika Oliwa-Ciesielska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013.
  Sygn. WypRz   241069
 39. Wsparcie społeczne, stres i zdrowie / red. nauk. Helena Sęk i Roman Cieślak. - Wyd. 1, dodruk 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
  Sygn. CzytR   244312
 40. Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Tyszki. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2001.
  Sygn. WypRz 228135
 41. Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Sygn. WypRz   242275, CzytR   242158
 42. Wyrównywanie szans 2001-2003 : program wojewódzki. - [Rzeszów] : Zarząd Województwa Podkarpackiego, 2001.
  Sygn. CzytR  36868 B
 43. Wyzwania XXI wieku a człowiek / red. Paweł Maciaszczyk, Beata Zięba-Kołodziej, Lidia Kaliszczak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła żawodowa im. Stanisława Tarnowskiego, 2015.
  Sygn. CzytR   245011
 44. Zrozumieć bezdomność : (aspekty polityki społecznej) / Leszek Stankiewicz. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2002.
  Sygn. WypRz 227530
 45. Zrozumieć bezdomność : (aspekty polityki społecznej) / Leszek Stankiewicz. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2005.
  Sygn. WypRz 231614, CzytR 231613
 46. Zrozumieć biedę : John Rawls - Amartya Sen / Danielle Zwarthoed ; przeł. Agnieszka Karpowicz. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2012.
  Sygn. WypRz   239661
 47. Zwolnienia pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy zgłoszone w okresie 2001 roku w województwie podkarpackim / Wojewódzki Urząd Pracy. - Rzeszów : Wojewódzki Urząd Pracy, 2002.
  Sygn. CzytR 37021 B

Dokumenty elektroniczne

 1. Bezrobocie wśród młodzieży [dokument elektroniczny] / Joanna Ratajczak.// Edukator Zawodowy. - 2015, wrzesień, 16

Artykuły

 1. Aktywna polityka rynku pracy na szczeblach samorządu terytorialnego - sposób na zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego / Anna Ruzik.// Polityka Społeczna. - 2010, nr 9, s. 21-23, bibliogr.
 2. Aktywność edukacyjna osób poszukujących pracy - potrzeba czy konieczność? / Halina Sobocka-Szczapa // Polityka Społeczna. - 2009, nr 5/6, s. 7-10
 3. Analiza społecznych i indywidualnych uwarunkowań bezrobocia w Polsce / Agata Żółtaszek.// Polityka Społeczna. - 2016, nr 1, s. 27-34
 4. Bezrobocie - konieczne nowe podejście / Bogdan Miedziński.// Polityka Społeczna. - 2013, nr 7, s. 6-13
 5. Bezrobocie - problem gospodarczy i społeczny / Agnieszka Zielińska.// Wiadomości Historyczne. - 2016, nr 3, s. 29-33
 6. Bezrobocie a zdrowie psychiczne - przegląd badań / Marzena Bochniak // Pedagogika Pracy. - T. 53 (2008), s. 79-97, bibliogr.
 7. Bezrobocie - problem gospodarczy i społeczny / Agnieszka Zielińska.// Wiadomości Historyczne. - 2016, nr 3, s. 29-33
 8. Bezrobocie a zjawisko marginalizacji / Monika Noszczyk // W: Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / pod red. Krystyny Marzec-Holki, przy współudziale Haliny Guzy-Steinke, Anny Rutkowskiej. - Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. - s. 310-319, bibliogr.
  Sygn. CzytR 229468
 9. Bezrobocie i jego skutki dla degradacji osoby i rozbicia rodziny / Jan Śledzianowski // W: Rodzina na początku III tysiąclecia : obraz przeszłości i teraźniejszości. T. 1 / pod red. Heleny Marzec, Czesława Wiśniewskiego. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2009. - s. 345-354
  Sygn.  CzytR 235313
 10. Bezrobocie jako problem społeczny / Krystyna Faliszek // W: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Sabina Pawlas-Czyż ; konsultant nauk. Kazimiera Wódz. - Wyd. 2 (uzup.). - Toruń : "Akapit", 2007. - s. 139-150, bibliogr.
  Sygn. CzytR 232380
 11. Bezrobocie jako przejaw bierności zawodowej / Beata Bajcar, Agata Gąsiorowska // W: Bierność społeczna : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Alicja Keplinger. - Warszawa : "Eneteia", 2008. - s. 297-313, bibliogr.
 12. Bezrobocie polskich rodzin i jego konsekwencje / Grażyna Kowalska // Edukacja. - 2006, nr 2, s. 20-27, bibliogr.
 13. Bezrobotni 50+ na rynku pracy - trudności zatrudnieniowie oraz wybrane działania wspomagające / Lidia Domańska.// Kultura i Edukacja. - 2013, nr 4, s. 213-233
 14. Bieda ma twarz dziecka - perspektywa krajowa / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2016, nr 4, s. 1-4
 15. Czas na świadomą edukację / Piotr Bińczak.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 7-8, s. 74-77
 16. Czy ubóstwo czyni głupszym? / Christian Wolf // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 132-138
 17. Dramat z biedą i bezrobociem / Bożena Borowska // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 7, s. 15,18
 18. Dualny model aktywizacji zawodowej bezrobotnych / Ewa Flaszyńska.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 3, s. 18-29
 19. Dzieci bezrobocia i biedy / Maria Szczepska-Pustkowska // W: Wymiary dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. nauk.Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. - Kraków : "Impuls", 2005. - s. 117-133, bibliogr.
  Sygn. CzytR 229191
 20. Etyczne problemy socjologicznych badań nad polską biedą : (czy socjolog może zrozumieć biednego?) / Włodzimierz A. Rostocki // Przegląd Socjologiczny. - T. 53, z. 1 (2004), s. 37-49, bibliogr.
 21. Formy aktywizacji bezrobotnych w świetle personalizmu - próba oceny / Magdalena Łuka.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 4, s. 82-89
 22. Funkcjonowanie dziecka w warunkach bezrobocia rodziców / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 42-48
 23. Jak wyrwać się z "kieszeni biedy" : raport Social Watch: ubóstwo i wykluczenie w Polsce / (mk).// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 9, s. 4
 24. Koncepcje profilowania bezrobotnych / Monika Wojdyło-Preisner.// Polityka Społeczna. - 2013, nr 3, s. 11-14
 25. Kończymy studia i co dalej? / Wiesław Tomczyk.// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2013, nr 2, s. 113-122
 26. Kryzys - ubóstwo - rodzina - dzieci / Ludwik Malinowski.// Praca Socjalna. - 2014, nr 1, s. 58-79
 27. Młody, wykształcony - bez pracy... / Adam Koman.// Wiadomości Historyczne. - 2015, nr 1, s. 20-23
 28. Młodzi, zdolni, wykształceni..., bezrobotni : dlaczego dyplom akademicki przestaje być prostym kluczem do kariery? / Daria Hejwosz-Gromkowska.// Nowe Horyzonty Edukacji. - 2013, nr 1, s. 41-44
 29. Motywacja do pracy bezrobotnych - wyniki badań / Marta Czechowska-Bieluga, Anna Kanios, Ewa Sarzyńska // Praca Socjalna. - 2007, nr 5, s. 37-51
 30. Nierówności dochodowe i ubóstwo w Polsce na tle Unii Europejskiej / Wiktor Rutkowski // Polityka Społeczna. - 2009, nr 4, s. 6-12, bibliogr.
 31. Nierówności dochodowe i ubóstwo w Polsce na tle Unii Europejskiej / Wiktor Rutkowski.// Polityka Społeczna. - 2012, nr 5/6, s. 1-6, bibliogr.
 32. Oblicza bezrobocia długotrwałego / Marcin Woźniak // Polityka Społeczna. - 2010, nr 3, s. 8-14, bibliogr.
 33. Osobowościowe i środowiskowe czynniki postępowania zaradczego w sytuacji braku pracy / Anna Maria Manek // Psychologia. Badania i Aplikacje. - T. 6 (2004), s. 25-38, bibliogr.
  Sygn. CzytR 16665
 34. Partnerstwo społeczne na terenie społeczności lokalnej jako forma przeciwdziałania bezrobociu / Anna Wawrzonek // Studia Edukacyjne. - Nr 8 (2008), s. 151-166, bibliogr.
 35. Polityka państwa wobec rynku pracy : idee ekonomiczne i rzeczywistość / Elżbieta Kryńska, Eugeniusz Kwiatkowski // Polityka Społeczna. - 2010, nr 5/6, s. 1-7
 36. Polska bieda - prawdy - fikcje - niedomówienia : kto jest biedny? / Ludwik Malinowski.// Praca Socjalna. - 2013, nr 1, s. 61-80
 37. Polska młodzież na rynku pracy w rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej / Andrzej Ziomek // Polityka Społeczna. - 2006, nr 1, s. 5-11
 38. Praca socjalna wobec ubóstwa i zagrożenia marginalizacją / Iwona Wagner // Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 3-20
 39. Pracujący biedni w Polsce : definicja, główne przyczyny, zjawiska powiązane / Wojciech Goleński.// Polityka Społeczna. - 2015, nr 2, s. 16-21
 40. Problemy edukacyjne osób bezrobotnych / Marta Pelczar // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2009, nr 4, s. 115-121, bibliogr.
 41. Psychologiczne wyznaczniki radzenia sobie bezrobotnych kobiet / Agnieszka Wilczyńska-Kwiatek // Chowanna. - 2007, t. 1, s. 39-52, bibliogr.
 42. Poszukiwanie pracy jako strategia radzenia sobie w sytuacji bezrobocia / Teresa Chirkowska-Smolak // Psychologia. Badania i Aplikacje. - T. 6 (2004), s. 81-96, bibliogr.
 43. Poziom bezrobocia w Polsce i jego skutki dla przedsiębiorstw / Janusz Czapiński, Agata Sierpińska-Sawicz.// Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2014, nr 11, s. 69-82
 44. Poziom lęku bezrobotnych z Polski i Wielkiej Brytanii / Aleksandra Jędryszek, Marcin Jurczyk.// Praca Socjalna. - 2014, nr 5, s. 69-75
 45. Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin z problemem bezrobocia / Tadeusz Rymarz // W: Pedagogika wobec problemów opieki i resocjalizacji / pod red. Sylwii Badory i Renaty Stojeckiej-Zuber. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2007. - s. 262-270
  Sygn. CzytR 234027
 46. Refleksje o ubóstwie i wykluczeniu w Unii Europejskiej / Ludwik Malinowski.// Praca Socjalna. - 2011, nr 5, s. 113-123
 47. Rodzina w sytuacji bezrobocia / Anna Pacian  // W: Pomoc rodzinie dysfunkcyjnej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon. - Sandomierz ; Stalowa Wola : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2006. - s. 278-284, bibliogr.
  Sygn. CzytRz 235438
 48. Rola ekonomii społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego / Katarzyna Głąbicka // Praca Socjalna. - 2010, nr 5, s. 14-23
 49. Skrajnie biedni : coraz więcej Polaków ma coraz mniej w portfelu / Magdalena Kaszulanis.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 32, s. 4
 50. Stosunek mieszkańców Podkarpacia do bezrobocia i sposobów radzenia sobie z nim / Magdalena Pokrzywa // W: Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej / pod red. Mariana Malikowskiego. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. - s. 139-151
  Sygn. CzytRz 233192
 51. Ubóstwo i wykluczenie społeczne - perspektywa poznawcza / [red. nauk. Ryszard Szarfenberg, Cezary Żołędowski, Maria Theiss]. - Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2010.
 52. Z czego wynika zniechęcenie bezskutecznym poszukiwaniem zatrudnienia? / Ewa Gałecka-Burdziak, Paweł Kubiak.// Polityka Społeczna. - 2015, nr 11-12, s. 44-48
 53. Znaczenie zasiłków dla bezrobotnych dla przepływu z bezrobocia do zatrudnienia / Ewa Gałecka-Burdziak.// Polityka Społeczna. - 2011, nr 9, s. 17-21, bibliogr.

           

 

Rzeszów, 9.09.2016 r.
oprac. Małgorzata Smulska
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Małgorzata Smulska