Szkoła z pasją

Tarnobrzeg

Artykuły z czasopism

 1. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu / Agata Banet, Elżbieta Wójcik // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 1, s. 12
 2. Godzina „za free”, jak ja wykorzystać : program działań koła literacko-dziennikarskiego w gimnazjum / Marzena Tyl // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 6, s.9-10
 3. Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 43-46
 4. Jak wychować twórcze dziecko? / Maria Jankowska // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 7, s.5-14
 5. Kawiarenka Literacka / Janina Osewska // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 4, s. 51-53
 6. Kąt – „do tej szkoły lubię przychodzić!” / Emilia Retmaniak, Alicja Sobocka // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 2, s. 16-17
 7. Kierunki pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach klubów 4-H / Andrzej Piotr Wiatrak // Edukacja. – 1995, nr 4, s. 69-75
 8. Koło matematyczne na miarę XXI wieku, czyli e-learning w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie / Grażyna Polasiak // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 5, s. 21
 9. Kółko języka niemieckiego – dobry sposób na  rozwijanie zainteresowań uczniów / Halina Szwajgier // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 4, s. 100-103
 10. Kółko teatralne w naszej szkole / Arleta Konieczna // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 5, s. 56-58
 11. Młode talenty : warto wspierać uzdolnionych uczniów, inspirować ich do dalszej pracy, ułatwiać im zaistnienie w lokalnym środowisku / Jolanta Wawoczny // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 2, s. 21
 12. Od indywidualizacji nauczania do indywidualnej pracy z uczniem / Maria Bester, Grażyna Fleszer // Ergo. – 2005, nr 9, s. 26-29
 13. Pixel : szkolne koło fotograficzne / Magdalena Marchewka // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 2, s. 18-19
 14. Podróże kształcą – realioznawstwo na zajęciach koła języków obcych / Katarzyna Czubała // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 6, s. 178-180
 15. Pozaszkolna edukacja muzyczna dziecka – refleksje i spostrzeżenia / Ewelina Boesche-Kopczyńska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2006, nr 5, s. 51-56
 16. Rozwijanie twórczej aktywności dziecka na zajęciach pozalekcyjnych / Katarzyna Kłopotowska, Agata Sosnowska // Nauczanie Początkowe. – 2000/2001, nr 3, s.80-83
 17. Ruch Parafiadowy wsparciem sportu szkolnego / Piotr Paluch // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 8-9, s. 34-38
 18. Scenariusz zajęć pozalekcyjnych w klasie I wykorzystujących technikę treningu twórczości / Iwona Rubacha // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 2, s. 72-82
 19. Szachy w szkole podstawowej / Kinga Musialska // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 1, s.5-6
 20. Szkoła jako miejsce organizowania czasu wolnego uczniów. Opinie i oczekiwania uczniów klas IV-VI a oferta zajęć pozalekcyjnych szkoły / Inetta Nowosad // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 9, s. 3-8
 21. Tunel aerodynamiczny online oraz wyprawy naukowe kół filozoficznych – przykłady wykorzystania ICT w procesie dydaktycznym fizyki / Paweł Barczyński [i in.] // Edukacja. – 2010, nr 2, s. 79-84
 22. Uczyć i wychowywać także po lekcjach! / Elżbieta Jatulewicz // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 1, s. 43-45
 23. W czasie deszczu dzieci się nudzą – w szkole też / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 10, s. 52-59
 24. Wędrówki po Europie : projekt zajęć pozalekcyjnych na temat integracji europejskiej / Mirella Kreft, Małgorzata Popów // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 6, s. 9
 25. Zajęcia językowe jako alternatywa nudnego popołudnia / Bronisława Niespor // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 3, s. 115-117
 26. Zajęcia pozalekcyjne – sport, turystyka, rekreacja / Anna Korska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 11, s. 25-28
 27. Zajęcia pozalekcyjne gimnazjalistów – raport z badań / Anita Famuła-Jurczak // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 4/5, s. 16-19
 28. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z perspektywy zmiany społecznej i cywilizacyjnej / Jan Adam Malinowski // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 7/8, s. 16-19
 29. Zajęcia pozalekcyjne w szkołach w Bodzechowie / Halina Łysakowska, Anna Wieczorek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 1, s. 25-28
 30. Zajęcia pozalekcyjne z dziećmi o obniżonej sprawności umysłowej inspirowane technikami psychoterapii / Tadeusz Kott // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 1, s. 3-11
 31. Zasady rejestrowania i rozliczania zajęć pozalekcyjnych : podstawa prawna / Dariusz Skrzyński // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 1, s. 9

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Aktywizować? Ależ to całkiem proste : wybrane metody i techniki aktywizacji uczniów / Ewa Kędracka-Feldman. – Wyd. 2. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Pracownia Edukacji Zawodowej, 1999, sygn. TG 80228, 80227, SB 1974
 2. Aktywizujące metody w kształceniu / Tadeusz W. Nowacki. – Wyd. 2. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli – Pracownia Edukacji Zawodowej, 1999, sygn. TG 80218, SG 41990
 3. Aktywne metody w kształceniu matematycznym / Zdzisław Kierstein. – Wyd. 2. – Opole : „Nowik”, 2006, sygn. TG 93683, NG 52022
 4. Czynności motywujące uczniów do zainteresowania chemią na III etapie kształcenia / Gabriela Osiecka. – Tarnobrzeg : Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego, 1999, sygn. TI 2911, NB 1696
 5. Edukacja kreatywna / Anna Sajdak. – Kraków : WAM, 2008, sygn. TG 93362, 93319, NG 51138, SG 51591
 6. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2010, sygn. NG 53781
 7. Ekstremalne zabawy młodych : moda, hobby i pragnienie przekraczania wszelkich granic / Carlo Climati; [tł. z ang. Krystyna Kozak]. – Kielce : „Jedność”, 2007, sygn. TG 92190, SG 50939
 8. Formy działania Szkolnych Klubów Europejskich : scenariusze / Zdzisława Barankiewicz, Bartosz Mosiński, Kazimierz Waluch. – Płock : „Novum”, 2002, sygn. TG 83705
 9. Inspiracje do aktywizującej uczniów edukacji ogólnotechnicznej / Elżbieta Mastalerz, Ewa Gałązka. – Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2006, sygn. SG 50028
 10. Interaktywne metody nauczania z przykładowymi konspektami : w nauczaniu przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz szkoły zawodowej i średniej : opracowanie zbiorowe / pod red. Marii Jadczak. – Toruń : „Bea-Bleja”, 2001, sygn. TG 82301, 82300, NG 48808, SG 44803
 11. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. – Kielce : „Jedność”, 2010, sygn. NG 53170
 12. Jak aktywizować uczniów : „burza mózgów” i inne techniki w edukacji / Krystyna Rau, Ewa Ziętkiewicz. – Poznań : „G&P”, 2000, sygn. TG 82092, NG 46897, SG 44277
 13. Jak uczyć metodami aktywnymi / Irena Dzierzgowska; przy współpr. Marii Kotowskiej. – Wyd. 1 dodruk. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2005, sygn. NG 49349, SG 48164
 14. Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2006, sygn. TG 89213, SG 51599
 15. Koło matematyczne w gimnazjum : (tematycznie ułożone zadania godne zainteresowania) / Zbigniew Bobiński, Piotr Nodzyński, Mirosław Uscki. – Toruń : „Aksjomat” 2010, sygn. SG 54223
 16. Koło matematyczne w szkole podstawowej / Zbigniew Bobiński, Piotr Nodzyński, Mirosław Uscki; Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. – Toruń : „Aksjomat”, 2008, sygn. TG 93677
 17. Koło polonistyczne i teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum : zbiór konspektów / pod red. Elżbiety Szczepańskiej. – Płock : „Korepetytor”, 1999, sygn. TG 84374, 87127, SG 48243
 18. Kółko teatralne w szkole podstawowej i gimnazjum / Maria Kubiczek. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003, sygn. TG 84461, NG 47892, SG 46463
 19. Kraina kreatywności : sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną / Danuta Krzywoń; przy współpr. Hewilii Hetmańczyk. – Sosnowiec : „Humanitas”, 2008, sygn. TG 96373, SG 53402
 20. Lekcje już się skończyły! : gry i zabawy pozalekcyjne dla dzieci w wieku 7-13 lat / Andrea Erkert; [tł. Edyta Panek]. – Kielce : „Jedność”, 2007, sygn. SG 52734
 21. Metoda projektów : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2010], sygn. TG 99100, 99099, NG 54046, SG 55206
 22. Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się ? / Bożena Kubiczek. – Wyd. 4. – Opole : „Nowik”, 2009, sygn. TG 98623
 23. Metody aktywizujące w edukacji przyrodniczej uczniów klas 1-3 / Teresa Parczewska. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2005, sygn. TG 89864
 24. Metody aktywizujące w katechezie : Dekalog : scenariusze tematyczne : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Barcińskiego, o. Marka Kosacza OP. – Lublin : „Klanza”, 2000, sygn. NG 47377
 25. Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych / Maria Piwińska. – Tarnobrzeg : Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego, 1999, sygn. TI 2903, SB 1870
 26. Metody aktywizujące w pedagogice grup / Elżbieta Wójcik. – Kraków : „Rubikon”, 2000, sygn. TG 82721, 82396, NG 47386
 27. Metody aktywne, nowoczesne metody kształcenia / oprac. Danuta Laskowska. – Tarnobrzeg : Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003, sygn. TI 2988
 28. Nie lekcje lecz zajęcia edukacyjne / Elżbieta Goźlińska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004, sygn. TG 85307, NG 48580, SG 47228
 29. Otwarty, aktywny, samodzielny... : alternatywne formy pracy : przewodnik dla nauczycieli języków obcych / Beata Karpeta-Peć. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2008, sygn. TG 95465, NG 51847, SG 51948
 30. Rozwijanie zdolności uczenia się : wybrane konteksty i problemy / pod red. Ewy Filipiak. – Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2008, sygn. TG 97474, 96577
 31. Spoko lekcja czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. – Kielce : „Jedność,” 2009, sygn. TG 97505, SG 53883
 32. [Sto sześćdziesiąt] 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane relaksujących, rozwijających fantazję, zainteresowania i zdolności uczniów w klasach 1-3 / Jadwiga Stasica. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2003, sygn. SG 47686
 33. Strategie aktywnego nauczania czyli Jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się / Doug Buehl; tł. [z ang.] Barbara Piątek. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2004, sygn. TG 85940, 85884
 34. Szkolny system wspierania zdolności : jak rozpoznawać i rozwijać dziecięce uzdolnienia / Iwona Fechner-Sędzicka. – Toruń : „Aker”, [2003], sygn. TG 99575, NG 52739
 35. Wybrane metody i techniki aktywizujące : zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki / Maria Wójcicka. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2004, sygn. TCz. 85936, NG 49390
 36. Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej / Tadeusz Kott. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2005, sygn. TG 88164, 90107
 37.  Zajęcia pozalekcyjne w reformowanej szkole : oczekiwania a rzeczywistość / Anna Panek. – Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2002, sygn. TCz. 84556, NG 48003

Autor: PBW Tarnobrzeg