HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Zestawiła : Dorota M. Markocka

 

 

HARCERSTWO PRZEMYSKIE : 1910-2010

bibliografia w wyborze

za lata 1911-2010

 

Pobierz to zestawienie jako plik PDF lub DOC.

 

 


Bibliografia

 

 

1. Bibliografia do „Materiałów … [do chronologii historii i tradycji”] / Michał Haykowski // Harcerstwo. – 1984, nr 6, s. 26-32 ; nr 7, s. 21-27

 

2. Bibliografia dotycząca Pogotowia Harcerek i Pogotowia Harcerzy we wrześniu 1939 oraz jego rodowodu / Zbigniew Zürn-Zakowski // Harcerstwo. – R. 34, 1992, nr 1/2, s. 28-44

 

3. Bibliografia harcerska. [Cz. 1], 1911-1960 / Wacław Błażejewski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza : na zlec. Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, 1981. - XVI, 452 s. ; 21 cm. - Mps powiel.

 

4. Bibliografia harcerska. [Cz. 2], 1961-1981 / Wacław Błażejewski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza : na zlec. Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, 1985. - XVII, [1], 237 s. ; 21 cm. - Mps powiel.

 

5. Bibliografia harcerska. Suplememt, 1911-1960 / Wacław Błażejewski. -Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza : na zlec. Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, 1984. - X, 65 s. ; 21 cm. - Mps powiel.

 

6. Bibliografia harcerskich bibliografii za lata 1913-1978 / Marian Miszczuk // Harcerstwo. – 1979, nr 6, s. 12-17

 

7. Bibliografie harcerskie //W: Leksykon harcerstwa / praca pod red. Olgierda Pietkiewicza ; red. haseł Jerzy Greczyn [i in.] ; il. Marian Miszczuk [i in.]. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988. – S. 37-38

PBW Przemyśl CzP/32(03) nr inw. 101905

 

8. Dzieje harcerstwa na łamach „Harcerstwa” : bibliografia za lata 1959-1992 (do nr 4/5) / Jadwiga Szmigiel // Harcerstwo. – R. 34, 1992, nr 7/8, s. 47-63

 

9. Harcerska bibliografia : lata 1975-1977 / Wojciech Rozwadowski // Harcerstwo. – 1979, nr 2, s. 15-18 ; nr 7/8, s. 37-44 ; nr 9, s. 15-18 ; 1980, nr 1, s. 15-18 ; nr 6, s. 15-18

 

10. Harcerska bibliografia lotnicza / Robert Stachyra // Harcerstwo. – 1987, nr 10, s. 46-47

 

11. Harcerskie bibliografie (1913-1978) / Marian Miszczuk // Harcerstwo. – 1979, nr 5, s. 19-24

 

12. Historia harcerstwa na łamach "Harcerza Rzeczypospolitej" : bibliografia za lata 1982-1990 / Janusz Wojtycza // Harcerstwo.-1997, nr 11/12 , s. 37-44

 

13. Materiały do bibliografii harcerstwa za lata 1982-2009 / wybór i oprac. Krystyna Kasprzyk, Joanna Grzeszczuk ; konsultacja Janusz Wojtycza. – Kraków : Komisja Historyczna ZHP Chorągwi Krakowskiej : Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, 2010.

 

14. O harcerstwie : [bibliografia adnotowana] // Harcerstwo. – 1944, nr 1/2, s. 12-17 ; nr 4/5, s. 10-13 ; nr 11/12, s. 10-13 ; 1995 , nr 11/12 , s. 15-17 ; 1996 , nr 3 , s. 10-12 1996 , nr 9 , s. 18-21 ; 1997 , nr 4/5 , s. 24-28

 

 

 

Biogramy

 


15. Harcerki przemyskie : [ocalić od zapomnienia] / Joanna Bury.- Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, 1994 (Jarosław : "Fantazy Art"). -  [6], 241, [2] s., [17] k. tabl. : faks., fot., 1 pl., portr., rys., err. ; 29 cm. - Bibliogr. s. 235-239. – Indeks

 

16. Harcerski słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Janusza Wojtyczy ; [aut.Wacław Błażejewski i in.]. - Warszawa : Muzeum Harcerstwa ; [Łódź] : Marron Edition, 2006. - 263, [1] s., [12] s. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy biogramach

 

17. Harcerski słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Janusza Wojtyczy ; [aut. Julian Borkowski i in.].- Warszawa : Muzeum Harcerstwa ; [Łódź] : Marron Edition, 2008. - 270, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy biogramach. - Indeks

 

18. Harcmistrzynie i Harcmistrze Związku Harcerstwa Polskiego mianowani w latach 1920-1949 / Kazimierz Jarzembowski, Ludmiła Kuprianowicz. - Kraków : Barbara Hup B. Gąsiorowska : Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP, 2006. -  222 s. ; 30 cm. – Bibliogr. s. 217-221

 

19. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Eugeniusz Adamcio (1908-1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 136

 

20. Adamcio Leopold ( ps. „Mieczysławski”) ur. 18 XII 1904 – zm. 1 VII 1970. – (Materiały do Harcerskiego Słownika Biograficznego ; 1 / pod red. Olgierda Pietkiewicza) // Harcerstwo. – 1989, nr 4, s. 3)

 

21. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Hm. Leopold Adamcio, ps. „Mieczysławski”, „Karol” (1904-1978) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 123

 

22. Wybitni przemyscy instruktorzy harcerscy – współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej ; wybrane sylwetki : hm. Leopold Adamcio ps. „Mieczysławski”, „Romanowski” (1904-1978) / Stanisław Krakowski // Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – 2005, nr 8 (2004), s. 275

AP Przemyśl


23. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Stanisław Artwiński (1894-1918) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 136

 

24. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Witold Aurzecki (1911-1940) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 136

 

25. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Hm. Franciszek Bolesław Bahyrycz (1910-1985) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 124

 

26. Wybitni przemyscy instruktorzy harcerscy – współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej ; wybrane sylwetki : hm. Franciszek Bolesław Bahyrycz (1910-1985) / Stanisław Krakowski // Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – 2005, nr 8 (2004), s. 275-276

AP Przemyśl

 

27. Wanda Berestecka hm. //W: Harcerki przemyskie  / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 150-151, fot.

 

28. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Józef Bielec (1899-1940) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 137

29. Wybitni przemyscy instruktorzy harcerscy – współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej ; wybrane sylwetki : hm. Józef Bielec (1899-1940) / Stanisław Krakowski // Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – 2005, nr 8 (2004), s. 276

AP Przemyśl


30. Zamordowany w Katyniu : wspomnienie o dr Józefie Bielcu / Andrzej Stankiewicz // Dynowinka. – 2003, nr 4 (94) kwiecień, s. 16-17, fot.

 

31. Lista strat przemyskiego harcerstwa : [Aleksander] Leszek Bilan (1905-1942) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 137

 

32. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Tadeusz Bilan (1909-1943) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 138

 

33. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Włodzimierz Bilan (1903-1951) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 138-139

 

34. Włodzimierz Bilan : 1903-1951 / Krzysztof Kaczmarski // Studia Przemyskie. - T. 2 (2004), s. [225]-229

 

35. Włodzimierz Bilan (1903-1951) / Krzysztof Kaczmarski.- Bibliogr. // Studia Rzeszowskie. - T. 9 (2002), s. 191-196

Harcerz, dziennikarz, działacz Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski i Stronnictwa Narodowego, więzień polityczny, związany z Przemyślem

 

36. Wybitni przemyscy instruktorzy harcerscy – współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej ; wybrane sylwetki : hm. Włodzimierz Bilan (1903-1951) / Stanisław Krakowski // Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – 2005, nr 8 (2004), s. 276

AP Przemyśl

 

37. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Błachuciak Stanisław //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 139

 

38. Błahuciak Tadeusz (ur. 18 IV 1910-zm. 21 X 1969). – (Materiały do Harcerskiego Słownika Biograficznego ; 1 / pod red. Olgierda Fietkiewicza) // Harcerstwo. – 1989, nr 4, s. 4

AP Przemyśl

 

39. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Hm. Tadeusz Błahuciak (1910-1969) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 124

 

40. Sylwetki instruktorów harcerskich. 1. Pierwsi organizatorzy przemyskiego harcerstwa : sylwetki twórców i nestorów. Bolesław Błażek (1872-1942?) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 106-108

 

41. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Phm. Józef Bugajski, ps. „Bogusz”, „Andrzej” (1904- ) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 125

 

42. Mieczysława Burkacka-Gośko //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 165-166, fot.

 

43. Joanna Bury : drużynowa po próbie – wędrowniczka //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 107, fot.

 

44. Na Wieczną Wartę : Joanna Bury (1914-2008) : [nekrolog] / (lew) // Życie Podkarpackie. – 2008, nr 29, s. 13, fot.

 

45. Odeszła na Wieczną Wartę / Marcin Czajkowski // Niedziela. - 2008, nr 29, dod. Niedziela Przemyska, s. II

Sylwetka Joanny Bury, działaczki ZHP i animatorki kultury z Przemyśla

 

46. Zawsze w służbie harcerskich ideałów / Alicja Kasprowicz // Nasz Przemyśl. - 2008, nr 8, s. 11

Sylwetka Joanny Bury, działaczki ZHP i animatorki kultury z Przemyśla.

 

47. Stefania Bury-Kościńska – zastępowa //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 121-122

 

48. Dobromiła Teresa Bystrzycka / Joanna Bury //W: Harcerki przemyskie. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 134

 

49. Przemyska harcerka / A. i M. Kasprowicz. - Portr. // Nasz Przemyśl. - 2008, nr 9, s. 12-13

Sylwetka harcerki Stanisławy Chłąd-Urbanek, związanej z Przemyślem i Korczyną, pow. krośnieński.

 

50. Stanisława Chłąd-Urbanek hm. //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 106

 

51. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Hm. Stanisława Chłąd-Urbanek (1914- ) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 125

 

52. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Roman Ciążyński ( -1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 139

 

53. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Cyganek Władysław (1916-1940?) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 139-140

 

54. Nieznany kres życia harcerza i żołnierza konspiracji / Stanisław Krakowski // Pogranicze. – 1995, nr 14, s. 10, portr.

Władysław Cyganek (1916-1940?)

 

55. Lista strat przemyskiego harcerstwa Stanisław Adam Czerpa (1900-1920?) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 140

 

56. Lista strat przemyskiego harcerstwa Adam Dalecki (1903-1941) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 140-141

 

57. Danuta Dańko – drużynowa //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 145, fot.

 

58. Romualda Dąbrowska, phm //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 149

 

59. Kartki z życiorysów braci Dąbrowskich i Tomczyków – członków VI Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Jana z Kolna w Przemyślu / Stanisław Krakowski // Harcerz. – 1994, nr 1/2, s. 48-51

 

60. Lista strat przemyskiego harcerstwa Jan Deblesem (1900-1920) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 141

 

61. Cudownie uzdrowiony / MN.- Portr. // Nowiny.- 2004, wyd. 0123, nr 84, dod. Nowiny nad Sanem, s. IV

Ks. ppłk rez. Władysław Dec, związany z Przemyślem

 

62. Na wieczną wartę : [nekrolog] / Krzysztof Fil // Życie Podkarpackie. – 1999, nr 46, s. 12, fot

Ks. ppłk. Władysław Dec, salezjanin, kapelan AK, harcerz

 

63. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Hm. Władysław Dec (1907-1999) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 126

 

64. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Edward Dmitrzyk (1910-1945) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 141

 

65. Danuta Dobek-Jakiel, hm //W:  Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 161-162

 

66. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Hm. Tadeusz Dobrowolski (1907-1996), przezwisko „Siuks”, ps. „Watra”, „Ignacy” //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 126

 

67. Zmarł harcmistrz Tadeusz Walery Dobrowolski / (red.) // Pogranicze. – 1996, nr 41, s. 10

 

68. Irena Dobyasz-Śliwa, szeregowa [(1923- )] //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 132, fot.

 

69. Janina Drzewicka – wędrowniczka //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 114-115, fot.

 

70. Alicja Dyhdalewicz, hm. wędrowniczka //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 163, fot.

 

71. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Janina Dziusówna (-1940) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 141

 

72. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Zofia Dziusówna (-1940) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 141-142

 

73. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Olga Dżalik (1923-1943) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 142

 

74. Ewa Frankowska //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 169, fot.

 

75. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Stanisław Walerian Gadzała (1902-1940) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 142

 

76. Adam Gawlik / Stanisław Krakowski // Biuletyn Informacyjny TPN. – R. 10, 2006, s. 65-66

 

77. Brakować nam będzie Ciebie ... : [nekrolog] / Stanisław Krakowski.- Il. // Życie Podkarpackie.- 2005, nr 45, s. 2

Harcmistrz Adam Gawlik (1928-2005) z Przemyśla

 

78. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Adolf Gazdowicz (1912-1940) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 143

 

79. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Aleksander Gąska (-1940) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 143

 

80. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Zdzisław Geraszek (-1941) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 143

 

81. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Phm. Julian Göettlich (1909-1979) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 127

 

82. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Mieczysław Gorzeński (1903-1942) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 143

 

83. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Józef Górecki //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 143-144

 

84. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Janina Grabowska-Wielgosz (1919-1943) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 144

 

85. Zofia Haszczyc-Bałdowska //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 101-102, fot.

 

86. Edward Heil (1903-1944). Cz. 1 i 2. – (Postaci z Dziejów) / Magdalena Kurowska // Harcerstwo. – 1987, nr 4, s.40-47, fot.; nr 5, s.35-47, fot

AP Przemyśl

 

87. Edward Heil ps. „Jerzy” : komendant Szarych Szeregów w Krakowie / Tadeusz Gaweł ; Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi im. T. Kościuszki. Komisja Historyczna. – Kraków : ZHP, 1994. – Z. 9. – S. 61-63

 

88. Edward Heil ps. „Jerzy” : komendant Szarych Szeregów w Krakowie : 50 rocznica zamordowania / Tadeusz Gaweł. – Kraków : nakł. Firma Tech. „NI-GA”, 1994. – 72 s., 32 tabl. : il. ; 21 cm. – (Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi im. T. Kościuszki. Komisja Historyczna ; Z. 9).

AP Przemyśl nr inw. 26 856


89. Edward Heil ps. "Jerzy", "Krakowski", "Scout", "Stokłosa" (1903-1944) / Janusz Wojtycza. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Educationem Defensoriam Pertinentia. – 2005, nr 1, s. 172-175

 

90. Harcerska działalność Edwarda Heila w Przemyślu / Stanisław Krakowski // Harcerz Rzeczypospolitej. – 1983, nr 6, s. 6-7

AP Przemyśl

 

91. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Edward Heil (1903-1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 144-145

 

92. Ojciec i syn (Edward i Roman Heilowie) / Wojciech Pięciak // Tygodnik Powszechny. – 1994, nr 18, s. 5

AP Przemyśl


93. Pierwsi organizatorzy przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski // Przemyskie Zapiski Historyczne. – T. 4-5, 1987, s. 246-247

M.in. Edward Heil (1903-1944)

 

94. Sylwetki instruktorów harcerskich. 1. Pierwsi organizatorzy przemyskiego harcerstwa : sylwetki twórców i nestorów. Hm. Edward Heil (1903-1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 114-116

 

95. Śladami Edwarda Heila / Janusz Czarniecki // Życie Podkarpackie. – 2008, nr 47, s. 32, portr.

 

96. Wybitni przemyscy instruktorzy harcerscy – współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej ; wybrane sylwetki : hm. Edward Heil (1903-1944) / Stanisław Krakowski // Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – 2005, nr 8 (2004), s. 276-277

AP Przemyśl

 

97. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Marian Hickiewicz //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 145

 

98. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Artur Hołobiczko //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 145

 

99. Maryla Homplewicz //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 143-144, fot.

 

100.           Lista strat przemyskiego harcerstwa : Władysław Jagiełło (1912-1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 145

 

101. Harcerska wyprawa do Włoch / Krystyna Adamska // Kurier Galicyjski. – 2009, nr 22 (98), s. 20-21, fot.

http://www.duszki.pl/kurier_galicyjski/artykuly/2009_11_30/KG_22-98_sredni.pdf

Harcerskie odwiedziny grobu Władysława Jagiełły pod Monte Cassino.

 

102. Krystyna Janicka : opiekunka drużyny harcerskiej //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 159-160, fot.

 

103. Antonina Kalinowicz //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 60-62, fot.

 

104. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Stanisław Kałucki //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 145

 

105. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Zbigniew Kamiński //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 145-146

 

106. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Ferdynand Kapralski (1912-1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 146

 

107. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Czesław Keller ( -1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 146

 

108. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Tadeusz Kędzierski (1899-1918) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 146

 

109. Stanisława Kielar //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 130-131

 

110. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Eugeniusz Kiełt ( -1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 147

 

111. Józefa Klepacka-Kramarzowa //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 69-70, fot.

 

112.           Lista strat przemyskiego harcerstwa : Jan Klepacki (1907-1938?) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 147

 

113. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Roman Klisz (1904-1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 147-148

114. Zofia Konopka //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 71-74

 

115. Jadwiga Konopka-Więckowa //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 75-76, fot.

 

116. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Adam Kończy (1900-1918) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 148

 

117. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Barbara Kopeć ps. „Ksantypa”(1920-1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 145

 

118. Olga Kordecka //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 78, fot.

 

119. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Hm. Olga Kordecka (1901-1971) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 127

 

120. Adam Kordecki / Adam Malicki // Ku Świtom. – R. 1, 1921, nr 1

 

121. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Adam Kordecki (1900-1920) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 148-149

 

122. Sylwetki instruktorów harcerskich. 1. Pierwsi organizatorzy przemyskiego harcerstwa : sylwetki twórców i nestorów. Adam Kordecki (1900-1920) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 118-119

 

123. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Zygmunt Korzeniowski ( -1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 149

 

124. Sylwetki instruktorów harcerskich. 1. Pierwsi organizatorzy przemyskiego harcerstwa : sylwetki twórców i nestorów. Hm. Iza Kossowska (1883-1953) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 111-112

 

125. Harcmistrzyni Iza Kossowska / Tadeusz W. Dobrowolski //W: Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej. T. 3 / [red. nauk. Stefania Kratochwilowa] ; [kom. red. Tadeusz Czech i in.] ; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. - Przemyśl : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978. – S. 203-210

PBW Przemyśl CzP Premisliana nr inw. 40 007


126. Harcmistrzyni Iza Kossowska / Tadeusz W. Dobrowolski //W: Z dziejów przemyskiego harcerstwa 1911-1981 / pod red. Stanisława Krakowskiego. – Warszawa : MAW, 1985. – S. 32-39

 

127. Izydora Kossowska h. Jastrzębiec //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 57-59

 

128. Wybitni przemyscy instruktorzy harcerscy – współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej : wybrane sylwetki : hm. Stanisław Kostka-Dąbrowa (1924- ) / Stanisław Krakowski // Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – 2005, nr 8 (2004), s. 277

AP Przemyśl


129. Stefania Kostrzewska-Kratochwil //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 77, fot.

 

130. Danuta Kowal-Gąszewska //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 167-168, fot.

 

131. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Walerian Kramarz (1905-1941) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 149-150

 

132. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Władysław Tadeusz Kramarz (1897-1918) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 150

 

133. Przerwany los Waleriana Kramarza / Zdzisław Szeliga // Pogranicze. – 2000, nr 25, s. 9, fot.

 

134. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Michał Kraśniański ( -1940) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 150

 

135. Chirurg z „Morawy” : [Szczepan Władysław Kreicarek (24 XII 1901-28 IX 1963)] / Zenon Andrzejewski // Pogranicze. – R. VII, 1997, nr44 (336), s. 10, fot

AP Przemyśl


136. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Phm. Szczepan Kreicarek (1901-1963) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 127-128

 

137. Wybitni przemyscy instruktorzy harcerscy – współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej ; wybrane sylwetki : dr. Szczepan Kreicarek (1901-1963) / Stanisław Krakowski // Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – 2005, nr 8 (2004), s. 277

AP Przemyśl


138. Bohaterowie naszej małej ojczyzny / F. Tomas. – Wiadomości Birczańskie. – 2008, nr 1, s. 6-7, fot.

Jan Kruk (1920-1978)

 

139. Harcerska pamięć : czci druha Kruka. : (odsłonięcie tablicy w kościele oo. Reformatów ku czci phm. Jana Kruka 1920-1978) / (wab) // Nowiny. – 1996, nr 183, s. 12

 

140. Phm. Jan Kruk - patron Kręgu "Przemyśl" Szarych Szeregów / Marian Kasprowicz. - Portr. // Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 115, dod. Gazeta Wyborcza Rzeszów, s. 5

Drużynowy Szarych Szeregów i żołnierz AK związany z Hutą Brzuską, pow. przemyski.

 

141. Wspomnienie o Janie Kruku, inżynierze budownictwa i konspiracji w klasztorze / Marian Kasprowicz. – Wiadomości Birczańskie. - 1997 nr 6 s.6-7, fot.

 

142. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Zbigniew Krupiński ( -1943) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 150

 

143. Zdzisława Krzyż-Piszowa //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 164, fot.

 

144. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Jan Kubas (1921-1941) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 150

 

145. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Julian Kurasiewicz ( -1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 151

 

146. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Leonard Kustra (1903-1945) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 151

 

147. Janina Kustra-Dryś //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 93-94, fot.

 

148. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Romana Kwiatek ( -1939) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 151

 

149. Stanisława Kwiatek //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 108-110

 

150. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Józef Lepianka (1917-1941) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 152

 

151. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Stanisław Leszczyński ( -1943) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 152

 

152. Druhna Ewa / wab. - Portr. // Nowiny.- 2004, wyd. 0123, nr 50, dod. Nowiny nad Sanem, s. IV

Sylwetka Ewy Leśniak, harcmistrzyni z Przemyśla

 

153. Ewa Leśniak, hm. //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 155-156, fot.

 

154. Historia w mundurze / MG [Mariusz Godos].- Portr. // Życie Podkarpackie.- 2004, nr 13, s. 4

Harcmistrzyni Ewa Leśniak, wieloletnia komendantka Hufca ZHP Ziemi Przemyskiej, związana z Przemyślem

 

155. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Władysław Lewkowicz ( -1940?) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 152

 

156. Sylwetki instruktorów harcerskich. 1. Pierwsi organizatorzy przemyskiego harcerstwa : sylwetki twórców i nestorów. Bronisław Lisowski [ps. „Świerczyński”] (1890-1936) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 110-111

 

157. Wybitni przemyscy instruktorzy harcerscy – współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej ; wybrane sylwetki : Bronisław Lisowski ps. „Świerczyński” (1890-1936) / Stanisław Krakowski // Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – 2005, nr 8 (2004), s. 277

AP Przemyśl

 

158. Anna Łańcucka-Markiewicz //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 136, fot.

 

159. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Jan Łańcucki (1926-1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 152-153

 

160. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Hm. Stanisław Łyczkowski (1905-1963) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 128

 

161. Zofia Majgier, hm. //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 171

 

162. Adam Malicki (7 I 1907 Przemyśl – 27 V 1981 Lublin) / Józef Wojdanowicz. – (Kronika) // Czasopismo Geograficzne : poświęcone sprawom nauczania geografii : organ Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii – T. LIII, 1982, nr 3/4, s. 345, fot.

PBW Przemyśl Cz1P/C


163. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. H. R. Adam Malicki (1907-1981) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 128-129

 

164. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Bronisław Małkosz (1911-1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 153

 

165. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Kazimierz Matyni ( -1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 153

 

166. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Jan Mazur ( -1939) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 153

 

167. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Andrzej Mączka ( -1939) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 153

 

168. Jadwiga Michniowska-Ulman //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 81-82, fot.

 

169. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Jan Mieszczankowski ( -1943) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 153

 

170. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Józef Migiel (1920-1941) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 154

 

171. Zofia Męcińska //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 97-98, fot.

 

172. Danuta Mosiewicz-Mikuszowa, ppor. WP //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 125-126, fot.

 

173. Wybitni przemyscy instruktorzy harcerscy – współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej : wybrane sylwetki : Danuta Mikusz-Mosiewicz ps. „Magda” (1920- ) / Stanisław Krakowski // Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – 2005, nr 8 (2004), s. 278

AP Przemyśl

 

174. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Wacław Motyka (1901-1918) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 154

 

175. Ksiądz Mroczek – tytan cierpienia / Józef Steller //W: Martyrologium Polskiego Duchowieństwa Rzymskokatolickiego podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945. Z. 3. – Warszawa : ATK, 1978. – S. 7

Ludwik Mroczek, salezjanin ; ur. 11.08.1905 Kęty – zm. 05.01.1942 Auschwitz-Birkenau

 

176. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Ludwik Mroczek (1905-1942) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 154-155

 

177. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Franciszek Mudryk ( -1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 155

 

178. Maria Anna Mudrykówna-Krynicka : 1896-1978 : biogram. Cz. 1-2 . (Postaci z dziejów) / Adam J. Sławski // Harcerstwo. – 1987, nr 9, s. 35-43, fot., portr. ; nr 10, s. 26-32

AP Przemyśl

 

179. Maria Mudryk-Krynicka //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 53-54, fot.

 

180. Sylwetki instruktorów harcerskich. 1. Pierwsi organizatorzy przemyskiego harcerstwa : sylwetki twórców i nestorów. Hm. Maria Mudryk-Krynicka (1896-1978) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 112-114

 

181. Wybitni przemyscy instruktorzy harcerscy – współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej ; wybrane sylwetki : hm. Maria Mudryk-Krynicka (1896-1978) / Stanisław Krakowski // Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – 2005, nr 8 (2008), s. 277

AP Przemyśl

 

182. Józefa Napora-Polańska //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 111-112, fot.

 

183. Noga Bronisław / Mieczysław Wieliczko // Polski Słownik Biograficzny. T. 23 / PAN. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich [i in.], 1978. – S. 169-170

PBW Przemyśl /CzP 929 (03) nr inw. 35086


184. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Hm. Bronisław Noga (1906-1966) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 129

 

185. Wybitni przemyscy instruktorzy harcerscy – współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej ; wybrane sylwetki : hm. Bronisław Noga (1906-1966) / Stanisław Krakowski // Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – 2005, nr 8 (2004), s. 278

AP Przemyśl

186. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Zdzisław Nowak ( -1939) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 155

 

187. Wybitni przemyscy instruktorzy harcerscy – współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej ; wybrane sylwetki : gen. Zbigniew Orliński-Sławian, ps. „Sławień”, „Wallenrod” (1921-1994) / Stanisław Krakowski // Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – 2005, nr 8 (2004), s. 278

AP Przemyśl

 

188. Osada Stanisław (1869-1934) / A. Br. [Andrzej Brożek] //W: Słownik Historyków Polskich. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1994. – S. 384

PBW Przemyśl / CzP 93/94(03)


189. Stanisław Osada (1869-1934) / Stanisław Krakowski // Motywy : tygodnik ZHP. – 1988, nr 47

 

190. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Stanisław Osada (1869-1934) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 129-130

 

191. Anna Osińska //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 85-86, fot.

 

192. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Stanisław Osostowicz (1901-1918) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 155-156

 

193. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Hm. Wiktor Panecki [vel „Haas”] (1915- ) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 130

 

194. Janina Partaczyńska-Kustra //W: Harcerki przemyskie Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 84, fot.

 

195. Marta Joanna Pasek h. Doliwa //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 123-124, fot.

 

196. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Julian Pazowski ( -1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 156

 

197. Zofia Peer //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 133, fot.

 

198. Janina Persowska-Kotuła, phm. //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 139-140

 

199. Zofia Pietrusiewicz //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 113, fot.

 

200. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Antoni Adam Pilch ( -1941) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 156

 

201. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Antoni Pitula (1923-1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 156

 

202. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Adam Płonka ( -1920) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 156-157

 

203. Ignac – harcmistrz Ignacy Płonka (1904-2000). Cz. 1 / Marian Miszczuk // Skaut : harcerskie pismo historyczne. – R. V, 2010, nr 2 (22) czerwiec, s. 2-11, fot.

http://www.skaut.okay.pl/download/sk_22_02.pdf

 

204. Ignac – harcmistrz Ignacy Płonka (1904-2000). Cz. 1 / Marian Miszczuk // Skaut : harcerskie pismo historyczne. – R. V, 2010, nr 3 (23) październik, s. 2-7, fot.

http://www.skaut.okay.pl/download/sk_23_03.pdf

 

205. Ignacy Płonka hm. ; ur. 24 XI 1904-zm. 16 X 2000 / Stanisław Krakowski //W: Historia  i tradycje II PDH im. K. Pułaskiego 1911-1944. – Przemyśl : Komisja Historyczna Chorągwi Przemyskiej ZHP : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, 1984. – S. 15

AP Przemyśl nr inw. 16 815

 

206. 70 lat w służbie harcerskiej : [Ignacy Płonka] / Stanisław Krakowski // Na Tropie : miesięcznik młodzieży harcerskiej. – R. 10, 1986, nr 7-8, s. 18

 

207. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Hm. Ignacy Płonka (1904-2000) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 130

 

208. Maria Polaczek //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 55-56, fot.

 

209. Maria Polaczkówna / Bogusław Bobusia. – Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1984. - 15, [1] s. ; 20 cm

PBW Przemyśl CzP/Premisliana nr inw. BP 8586


210. Maria Polaczkówna / Stanisław Krakowski // Przemyskie Zapiski Historyczne. – T. 4-5, 1987, s. 250-251

 

211. Maria Polaczkówna (1878-1944) : 65. rocznica śmierci / Janusz Wojtycza. // Gazeta Wyborcza - Kraków. - 2009, nr 200, s. 7

 

212. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Maria Polaczkówna (1878-1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 156-157

 

213. Polaczkówna Maria / Aniela Chałubińska // Polski Słownik Biograficzny / PAN. T. 27. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. – S. 269-271

 

214. Sylwetki instruktorów harcerskich. 1. Pierwsi organizatorzy przemyskiego harcerstwa : sylwetki twórców i nestorów. Dr Maria Polaczkówna (1878-1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 121-122

 

215. Uwagi na marginesie biogramu Marii Polaczkówny / Janusz Łosowski // Przemyskie Zapiski Historyczne. – T. 3, 1985, s. 211-220

 

216. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Mieczysław Polak ( -1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 157

 

217. Barbara Pomorska-Burzyńska //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 137-138, fot.

 

218. Druh Mieczysław / (MN) // Nowiny AB. – 1980, nr 8, s. 6, portr.

Mieczysław Przygórski – harcmistrz PRL z Przemyśla

 

219. Janina Pura-Pankiewicz //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 146-148

 

220. Stefania Rak, phm //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 105, fot.

 

221. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Hm. Helena Remiszewska-Pawłowska (1895-1984) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 131

 

222. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Andrzej Robliczek (1913-1945) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 157-158

 

223. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Alfons Różycki (1900-1918) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 158

 

224. Eleonora Rydzik-Korzeniowska //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 79, fot.

 

225. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Bolesława Sarkadówna ( -1940) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 158

 

226. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Jan Stanisław Sawczak ( -1941) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 158

 

227. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Bolesław Sawiak (1918-1942) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 158-159

 

228. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Kazimierz Schaller (1878-1919) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 159

 

229. Janina Schonborn-Krechowiecka //W: Harcerki przemyskie Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 95-96, fot.

 

230. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Marian Schultz (1899-1918) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 159

 

231. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Kazimierz Semkow ( -1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 159

 

232. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Edward Skotnicki ( -1941) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 159

 

233. Waleria Słaby-Kroenitz //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 67-68, fot.

 

234. Niech żyje drugie tyle! / MG. [Mariusz Godos] - Portr. // Życie Podkarpackie.- 2003, nr 17, s. 7

Stulatka Waleria Kroenitz z Przemyśla, była nauczycielka i kierowniczka w Gimnazjum i Liceum   Handlowym

 

235. Ostatni świadek / Zdzisław Besz.- Il. // Super Nowości.- 2005, nr 160, s.13 Wspomnienie rodziny Słabych, patriotów, działaczy Harcerskiego Klubu Sportowego "Czuwaj" w Przemyślu; także Walerii Kroenitz (1903-2005), skautki, harcerki, sportsmenki przedwojennego Czuwaju z Przemyśla

 

236. Przeżyła ponad wiek / Al-Ka.- Il. // Życie Podkarpackie.- 2005, nr 33, s.24 Wspomnienie o Walerii Słaby-Kroenitz, pedagogu z Przemyśla

 

237. Doktor z Westerplatte / Zdzisław Besz.- Il. // Super Nowości.- 2005, nr 245, s.19

Mieczysław Słaby – Kawaler Virtuti Militari, ofiara prześladowań okresu stalinowskiego z Przemyśla

 

238. Kto ma na sumieniu majora Słabego / Marek Sowa; rozm. Mieczysław Nyczek.- Portr. // Nowiny.- 2002, nr 85, s.2

Dotyczy śledztwa w sprawie uwięzienia w 1947 roku przez Informację Wojskową majora  Mieczysława Słabego, związanego z Przemyślem

 

239. Mjr Mieczysław Słaby / MN.- Portr. // Nowiny.- 2002, nr 85, s.2

Sylwetka związana z Przemyślem

 

240. Major Mieczysław Słaby : biogram [on-line] 2005-09-17 ; aktualizacja  : 2006-03-18 Protokół dostępu :

http://www.przemysl24.pl/ludzie/mieczyslaw-slaby.html

[dostęp : 15.10.2010]

 

241. Mieczysław Słaby (1905-1948) : biogram // Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line].  Protokół dostępu :

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_S%C5%82aby

[dostęp :15.10.2010]

 

242. Sylwetki instruktorów harcerskich. 1. Pierwsi organizatorzy przemyskiego harcerstwa : sylwetki twórców i nestorów. Mieczysław Słaby (1906-1948) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 119-121

 

243. Wybitni przemyscy instruktorzy harcerscy - współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej ; wybrane sylwetki : mjr Mieczysław Słaby (1906-1948) / Stanisław Krakowski // Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – 2005, nr 8 (2004), s. 278

AP Przemyśl


244. Fascynujące życie założyciela Czuwaju / ZB // Przemyślanin : przemyski serwis historyczno-informacyjny [on-line]. – 2007, 14 IX  protokól dostępu :

http://www.przemyslanin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=75&date=2010-11-01

[dostęp : 15.10.2010]

Dotyczy Wilhelma Słabego ps. "Japan", "Japończyk", "Adam Sławski" 

 

245. Sylwetki instruktorów harcerskich. 1. Pierwsi organizatorzy przemyskiego harcerstwa : sylwetki twórców i nestorów. Hm. Wilhelm Słaby [Adam Sławski] (1901-1997) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 116-117

 

246. Wilhelm Słaby : (1901-1997) / Janusz Wojtycza.- Portr. // Gazeta Wyborcza.- 2005, nr 301, dod. Gazety Wyborczej, Rzeszów, s. 5

Wspomnienie sylwetki komendanta ZHP, współzałożyciela Harcerskiego Klubu Sportowego "Czuwaj"  w Przemyślu

 

247. Wybitni przemyscy instruktorzy harcerscy - współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej ; wybrane sylwetki : mjr Wihelm Słaby (1901-1997) / Stanisław Krakowski // Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – 2005, nr 8 (2004), s. 278-279

AP Przemyśl

 

248. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Jan Smołka (1882-1946) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 131-132

 

249. Helena Smyczyńska-Żak, hm. //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 152-153, fot

 

250. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Wiesław Sochański ( -1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 160

 

251. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Kazimierz Stefanowski //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 160

 

252. Druhna Luna : Stefania Stipal 1903-2000 : nekr. / Andrzej Kaczyński // Rzeczypospolita. – 2000, nr 122, s. A 14

http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/wspomnienia_000526/#2

 

253. Gawędy o tych które przewodziły. Cz. 3, Wanda Kamieniecka-Grycko, Stefania Stipal (Luna) / Anna Zawadzka. – Warszawa : „Horyzonty”, 2000. - 131, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.

 

254. Harcmistrzyni Stefania Stipal - druhna Luna : wspomnienia o byłej komendantce Lwowskiej Chorągwi Harcerek / Małgorzata Wojtkiewicz. - Warszawa : Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, 2000. - 135 s. : il. ; 23 cm.

 

255. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Jan Struszkiewicz ( -1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 160

 

256. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Tadeusz Sykała (1915-1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 160

 

257. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Marian Szczepański ( -1940) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 160-161

 

258. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Zbigniew Szczepański ( -1940) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 161

 

259. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Hm. Ludwik Szopa (1909-1976) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 132

 

260. Zygmunt Karol Szumełda : Przemyskie Orlęta. Cz. 5 / Zenon Andrzejewski // Pogranicze. – 1998, nr 46, s. 10, portr.

Szumełda Zygmunt (1916- )


261. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Teofil Szymczakowski ( 1900-1920) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 161

 

262. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Jan Świtalski ( -1918) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 161

 

263. Krystyna Świszczowska-Leszczyńska – wędrowniczka //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 99-100, fot.

 

264. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Edward Tadla ( -1939) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 161-162

 

265. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Bolesław Teluk ( -1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 162

 

266. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Ćw. Józef Toczyski (1906-1989) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 132

 

267. Krystyna Tomanek-Andrzejczyk [1923-2010] //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 135, fot.

 

268. Janina Tomaszewska-Nowakowska //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 103-104, fot.

 

269. Bronisław Tomczyk (vel Tom Conrad) / Stanisław Krakowski // Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – 2004, nr 7 (2003), s. 231-232, fot.

 

270. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Fryderyk Tomczyk (1910-1983) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 132-133

 

271. Józef Tomczyk ps. „Graba” / Stanisław Krakowski // Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – 2004, nr 7 (2003), s. 229-230, fot.

 

272. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Ćw. Józef Tomczyk (1909- ), por., ps. „Graba” //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 133

 

273. Wybitni przemyscy instruktorzy harcerscy - współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej ; wybrane sylwetki : bracia Tomczykowie : Józef ps „Graba” ; Bronisław [Tom Conrad] (1911-1997) ; Fryderyk ( -1983) / Stanisław Krakowski // Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – 2005, nr 8 (2004), s. 279

AP Przemyśl


274. Jadwiga Turek, hm. //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 170, fot.

 

275. Pół wieku w harcerskim mundurze / (t) // Podkarpacie. – 1979, nr 10, s. 1, 5, il.

Stanisława Urbanek

 

276. Maria Walciszewska //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 80, fot.

 

277. Maria Walciszewska (1902-1941).Cz. 1 i Cz. 2.– (Postaci z dziejów) / Kazimierz Jarzembowski // Harcerstwo. – 1989, nr 8, s. 29-35, portr. ; nr 9, s. 31-37. fot., portr.

AP Przemyśl

 

278. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Maria Walciszewska (1902 -1941) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 162

 

279. Wybitni przemyscy instruktorzy harcerscy - współtwórcy niepodległej Rzeczypospolitej ; wybrane sylwetki : hm. Maria Walciszewska ps. „Jadwiga”, „Łotewska” (1902-1941)/ Stanisław Krakowski // Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – 2005, nr 8 (2004), s. 279

AP Przemyśl

 

280. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Henryk Wasiewicz ( -1915) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 162-163

 

281. Teresa Waśkiewicz-Warywoda, hm. //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 154

 

282. Emilia Węglarz //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 65-66

 

283. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Hm. Emilia Węglarzówna (1903-1991), ps. „Miła” //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 133-134

 

284. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Hm. Stanisława Wey-Osiecka (1913-1986), ps. „Szara Sowa” //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 134

 

285. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Ludwik Wielgosz ( -1916) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 163

 

286. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Aleksander Więckowski ( -1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 163

 

287. Ludzie z pasją : hm. por. Leszek Marian Włodek (7 VIII 1930- ) / (red.) // Misiek : przemyska gazeta społeczna [on-line]. – 2010, nr 2, s. 9, fot. protokół dostępu : http://misiek.info.pl/files/misiek2.pdf [dostęp : 01.12. 2010]

 

288. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Kazimierz Wohański (1911-1943) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 163

 

289. Wohański Kazimierz // Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956. T. 4 / [zespół red. Teodor Gąsiorowski i in. ; aut. biogramów Tomasz Balbus i in.]. - Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 1999. – S. 183

 

290. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Leszek Wojas (1914 - 1940) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 163

 

291. Wisława Wojas, ppor WP //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 127

 

292. Maryna Wojciechowska //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 87-90, fot.

 

293. Pamięci dh. hm. Marii Wojciechowskiej / Krystyna Padykuła, Krystyna Czajkowska // Nasz Przemyśl. - 2009, nr 7, s. 20

 

294. Życie harcerskie dh. Marii Wojciechowskiej / oprac. Marcin Czajkowski

www.zhpprzemysl.cba.pl/zhd.html

 

295. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Kazimierz Wojciechowski //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 164

 

296. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Henryk Worosz (Wirosz?), ps. „Dolek” (1895 -1914) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 164

 

297. Stanisława Jadwiga Wyzina-Leitner //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 83, fot

 

298. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Adam Zaborniak ( -1916) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 164

 

299. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Eugeniusz Zaforemski ( -1941) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 164

 

300. Wspomnienie o Franciszku Zajdlu, niepospolitym nauczycielu i wychowawcy / Paulina Forbotnik //W: Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej. T. 3 / [red. nauk. Stefania Kratochwilowa] ; [kom. red. Tadeusz Czech i in.] ; Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. - Przemyśl : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978. – S. 199-202

PBW Przemyśl CzP Premisliana nr inw. 40 007

 

301. Irena Zamróz-Piórkowska, hm //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 116-118, fot.

 

302. Mariusz Zaruski - człowiek na miarę renesansu / Marian Czyżewski ; red. Zbigniew Łotys i Andrzej Kucner ; Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie. Instytut Filozofii. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Instytut Filozofii, 2009.  -115 s., [1] k. tabl. : il. ; 24 cm.

 

303. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Roman Zawadzki ( -1939) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 164

 

304. Stanisława Ząbek, drużynowa //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 128-129, fot.

305. Alicja Zielińska-Trojnar //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 141-142

 

306. Lista strat przemyskiego harcerstwa : Adam Zięba, ps. „Kibic” (1924 -1944) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 165

 

307. Sylwetki instruktorów harcerskich. 1. Pierwsi organizatorzy przemyskiego harcerstwa : sylwetki twórców i nestorów. Eugeniusz Złotnicki (1876-1940). //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - S. 108-10

 

308. Danuta Zwierzyńska-Zagulak, hm. //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 157-158, fot.

 

309. Sylwetki instruktorów harcerskich. 2. Zasłużeni instruktorzy. Kazimierz Zygmunt (1918-1970) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 134-135

 

 

 

Wydawnictwa zwarte

 


310. Alert trwał 5 lat : harcerze i harcerki w KL Auschwitz / Zygmunt Zonik. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1989. - 343, [1] s. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 319-323

Biblioteka TPN Przemyśl

PBW Przeworsk WK 35790


311. Czuj duch : obrazek sceniczny w 3-ch odsłonach / Jan Smołka. – Przemyśl : nakł. Harcerskiego Hufca Męskiego, 1922 (druk. J. Łazora). – 52 s. ; 16 cm - Odbitka z Czasopisma młodzieży "Ku Świtom"

Biblioteka TPN Przemyśl


312. "Czuwaj" Przemyśl : jubileusz 90 lat : 1918-2008 / Edward Krajewski ; [Klub Sportowy "Czuwaj"]. - Przemyśl : Edward Krajewski, 2008. - 331 s. : il. ; 30 cm. – Bibliogr. s. 331.

BN DŻS XVIII 1a

 

313. Drużyna Zuchowa „Białe Orlątka” w latach 1985-1988 / Joanna Bury //W: Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 210-211

 

314. Duszpasterstwo harcerek i harcerzy przy kościele Św. Trójcy w Przemyślu / Stanisław Czenczek //W: Kościół Świętej Trójcy i Klasztor Sióstr Benedyktynek w Przemyślu : w 25-lecie powstania parafii : praca zbiorowa / pod red. ks. Stanisława Czenczka. – Przemyśl : Dr. „Auxilium”, 1995. - S. 61-63

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu 

nr inw.78 614 ;-77 130 ; 58 612


315. Dzieje skautek i harcerek w Przemyślu / Joanna Bury //W: Harcerki przemyskie : [ocalić od zapomnienia]. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu , 1994. – S. 2-50

 

316. Harcerki przemyskie : [ocalić od zapomnienia] / Joanna Bury. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu , 1994

(Jarosław : "Fantazy Art"). - [6], 241, [2] s., [17] k. tabl. : faks., fot., 1 pl., portr., rys., err. ; 29 cm. - Bibliogr. s. 235-239

Biblioteka TPN Przemyśl


317. Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 215 : Klub Młodych Przyjaciół Przemyśla

 

318. Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 216-217 : Krąg instruktorów i seniorów harcerskich w Przemyślu

 

319. Harcerki przemyskie / Joanna Bury. – Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu : Fundusz Wojewody Przemyskiego, 1994. – S. 206-209 : Siedemdziesięciolecie ZHP w Przemyślu

 

320. Harcerska orkiestra dęta hufca przemyskiego / Zdzisław Strzępek, Stanisław Krakowski //W: Z dziejów przemyskiego harcerstwa 1911-1981 / pod red. Stanisława Krakowskiego. – Warszawa : MAW, 1985. – S. 53-61

PBW Przemyśl CzP/Premisliana nr inw. 85 316


321. Harcerskie żeglarstwo w Przemyślu //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 52-67, bibliogr.

PBW Przemyśl CzP/Premisliana nr inw. 85 589


322. Harcerstwo przemyskie / Stanisław Łyczkowski //W: Z dziejów przemyskiego harcerstwa 1911-1981 / pod red. Stanisława Krakowskiego. – Warszawa : MAW, 1985. – S. 26-31

PBW Przemyśl CzP/Premisliana nr inw. 85 316 ; Bibl TPN nr inw. 19 189


323. Harcerstwo przemyskie w odrodzonej Polsce / Mieczysław Krajewski //W: Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej. T. 3. – Przemyśl : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978. – S. 173-181

PBW Przemyśl CzP/Premisliana nr inw.

 

324. Harcerstwo żeńskie na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 1911-1945 / Anna Zawadzka ; Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. – Warszawa : „Wspólnota Polska”, 1999. - 350 s., [64] s. tabl. : 1 faks., fot., portr., err. ; 22 cm

PBW Przemyśl nr inw. WP 101914

 

325. Harcerstwo żeńskie na Ziemi Lwowskiej. Cz. 1, Lata 1911-1920, R. 1, Pierwsze drużyny : Przemyśl //W: Harcerstwo żeńskie na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 1911-1945 / Anna Zawadzka ; Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. – Warszawa : „Wspólnota Polska”, 1999. – S. 13

PBW Przemyśl nr inw. WP 101914

 

326. Harcerstwo żeńskie na Ziemi Lwowskiej. Cz. 1, Lata 1911-1920, R. 2, Lata wojenne 1914-1920 : Przemyśl //W: Harcerstwo żeńskie na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 1911-1945 / Anna Zawadzka ; Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. – Warszawa : „Wspólnota Polska”, 1999. – S. 19

PBW Przemyśl nr inw. WP 101914

 

327. Harcerstwo żeńskie na Ziemi Lwowskiej. Cz. 2, Chorągiew Lwowska w dwudziestoleciu międzywojennym, R. 7, Działalność niektórych hufców Chorągwi Lwowskiej w dwudziestoleciu międzywojennym : Przemyśl //W: Harcerstwo żeńskie na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 1911-1945 / Anna Zawadzka ; Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. – Warszawa : „Wspólnota Polska”, 1999. – S. 53-55

PBW Przemyśl nr inw. WP 101914

 

328. Harcerstwo żeńskie w oczach społeczeństwa Galicji Wschodniej / Irena Kozimala //W: Historia zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mężczyzn : dzieje społeczne w perspektywie gender / praca zbiorowa pod red. D. Kałwy i Tomasza Pudłockiego. – Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnio-europejska, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu : Kraków : Instytut Historii UJ, [2006]. – S. 63-72

AP Przemyśl 28 063 ; PWSW


329. Historia I Przemyskiej Drużyny Harcerzy im. Dezyderego Chłapowskiego (1911-1944) / Stanisław Krakowski. – Przemyśl : Komisja Historyczna Chorągwi Przemyskiej, 1984.

 

 

330. Historia i tradycje II Przemyskiej Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Pułaskiego 1911-1944. – Przemyśl : Komisja Historyczna Chorągwi Przemyskiej ZHP : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, 1984. – 16 s. : il. ; 24 cm

AP Przemyśl nr inw. 9 134, 16 815


331. Karty z dziejów ruchu sokolego i skautingu / Ewa Sochańska //W: 90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu. – Przemyśl : Urząd Wojewódzki w Przemyślu, 1996. - S. 152-157

 

332. Konspiracyjna działalność przemyskiego harcerstwa w latach 1939-1944 //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 90-102, bibliogr.

PBW Przemyśl CzP/Premisliana nr inw. 85589 ;’ Biblioteka TPN nr inw. 23 413

 

333. Legenda Kresów : Szare Szeregi w walce z UPA / Edward Prus. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Wrocław : "Nortom", cop. 2003. - 344 s. : fot., portr. ; 21 cm

PBW Przemyśl nr inw. WP 82676 ; Biblioteka TPN


334. Lwowska Chorągiew Harcerek //W: Leksykon harcerstwa / praca pod red. Olgierda Pietkiewicza ; red. haseł Jerzy Greczyn [i in.] ; il. Marian Miszczuk [i in.]. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988. – S. 241 

PBW Przemyśl CzP/32(03) nr inw. 101905

 

335. Lwowska Chorągiew Harcerek ZHP w latach 1911-1939 / Irena Kozimala ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu. - Przemyśl : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2003. –296, [1] s. ; 24 cm.

 

336. Lwowska Chorągiew Harcerzy //W: Leksykon harcerstwa / praca pod red. Olgierda Pietkiewicza ; red. haseł Jerzy Greczyn [i in.] ; il. Marian Miszczuk [i in.]. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988. – S. 241 

PBW Przemyśl CzP/32(03) nr inw. 101905


337. Lwowska Chorągiew Harcerzy ZHP w latach 1921-1939 / Irena Kozimala ; PWSW w Przemyślu. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2007. - 465 s, [8] k. : fot. ; 24 cm.

Biblioteka TPN Przemyśl ; AP Przemyśl 28 255


338. Młodzieżowe konspiracyjne organizacje  niepodległościowe w województwie rzeszowskim w latach 1944-1956 / Eugeniusz Bachta. – Przemyśl : Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk : na zlec. Urzędu Wojewódzkiego, 1997. - 231, [2] s. : faks., 2 fot., portr. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 230-231

Biblioteka TPN Przemyśl ; AP Przemyśl 16 756, 19 253


339. Moje miasto, harcerstwo, młodość / Marian Osada. - Poznań : Fundacja M. A. Osada, 2007. - 140 s. : il. ; 21 cm.

 

340. Odradzanie się skautingu na terenie wschodniej części Galicji w pierwszych latach niepodległości Polski (1918-1920) / Irena Kozimala //W: Z dziejów ruchu harcerskiego : studia-szkice-materiały : 1911-2006 / [red. nauk. Edyta Czop]. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski : „Mercator”, 2006.

 

341. Ogniska za Sanem / Zdzisław Daraż. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004. - 75, [1] s. : fot., portr. ; 21 cm.

 

342. Organizacje przedharcerskie i pierwsze lata skautingu w Przemyślu (1909-1918) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 5-22, bibliogr.

PBW Przemyśl CzP/Premisliana nr inw. 85 589

 

343. Pierwsi organizatorzy i twórcy przemyskiego harcerstwa : wybrane sylwetki / Stanisław Krakowski //W: Z dziejów ruchu harcerskiego : studia-szkice-materiały : 1911-2006 / [red. nauk. Edyta Czop]. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski : „Mercator”, 2006.

 

344. Pierwsza dekada skautingu polskiego w Galicji (1910-1919) / Janusz Wojtycza. – Kraków ; Bochnia : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 1955. – 153 s. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 135-152

 

345. Pierwsze ćwierćwiecze harcerstwa żeńskiego : materiały do historii. Cz. 1, 1911-1914 / w oprac. Ewy Grodeckiej. – Warszawa : „Na Tropie”. – 1937. - S. 91-93 : Przemyśl

 

346. Polski skauting męski w Galicji Wschodniej w latach 1911–1920 / Irena Kozimala. - Kraków : Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP, 2009. - 152 , [11] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 109-114. Indeksy

PBW Filia Lubaczów, Przeworsk


347. Polskie harcerki w dziesięcioleciu 1911-1921 : przyczynek do dziejów harcerstwa żeńskiego / Janina Opieńska-Blauth. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988. – 93, [1] s., [36] s. tabl. : faks., fot., portr., err. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 85-92

 

348. Przemyska Chorągiew im. gen. Zygmunta Berlinga //W: Leksykon harcerstwa / praca pod red. Olgierda Pietkiewicza ; red. haseł Jerzy Greczyn [i in.] ; il. Marian Miszczuk [i in.]. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988. – S. 380-381 

PBW Przemyśl CzP/32(03) nr inw. 101905

 

349. Przyrzeczenie harcerskie : historia : metodyka : manipulacje / Bogusław Śliwerski. – Kraków : „Impuls”, 2009. - 244 s. : il. ; 25 cm

 

350. Relacja Hufca Przemyśl / Janina Kustra-Dryś, Helena Ergietowska-Pelczar //W: Harcerki 1939-1945 : relacje – pamiętniki / wybór i oprac. Krystyny Wyczańskiej ; przy współpr. Zofii Florczak, Danuty Januszajtis-Połeciowej i Anny Szolc : Instytut Historii PAN. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - S. 550-551

PBW Przemyśl nr inw. WP 69640-69641


351. Rozwój harcerstwa przemyskiego w Przemyślu po II wojnie światowej (1944-1949) / Stanisław Krakowski //W: Z dziejów przemyskiego harcerstwa 1911-1981 / pod red. Stanisława Krakowskiego. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawni-cza, 1985. – S. 40-52

PBW Przemyśl CzP/Premisliana nr inw. 85 316


352. Rozwój i działalność żeglarstwa wodnego wśród młodzieży szkolnej w Przemyślu na przykładzie XIV przemyskiej harcerskiej drużyny wodnej im. E. Heila / Mateusz Żukrowski, Paweł Świder //W: Z dziejów ruchu harcerskiego : studia-szkice-materiały : 1911-2006 / [red. nauk. Edyta Czop]. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski : „Mercator”, 2006..

 

353. Rozwój przemyskiego harcerstwa w latach 1919-1939 //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 34-51, bibliogr. PBW Przemyśl CzP/Premisliana nr inw. 85589

 

354. Rzeszowska Chorągiew im. gen. Karola Świerczewskiego //W: Leksykon harcerstwa / praca pod red. Olgierda Pietkiewicza ; red. haseł Jerzy Greczyn [i in.] ; il. Marian Miszczuk [i in.]. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988. – S. 416-419 

PBW Przemyśl CzP/32(03) nr inw. 101905

 

355. Skauting polski w Galicji Wschodniej / Irena Lewandowska-Kozimala ; Towarzystwo Przyjaciół w Przemyślu. – Przemyśl : Wydawnictwo Naukowe TPN, 1994. – 139 s., [12] k. tabl. : fot., [1] portr. ; 21 cm. – (Biblioteka Przemyska, ISSN 0239-6602 ; t. 26)

Biblioteka TPN Przemyśl nr inw. 23 658


356. Skauting polski w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim w latach 1910-1919 / Janusz Wojtycza. - [Wyd. 2 popr.]. – Kraków : Towarzystwo Sympatyków Historii, 2000. – 173 s. : faks., fot., portr. ; 20 cm.

 

357. Skauting polski w Galicji w latach 1911-1918 / Andrzej Pankowicz, Janusz Wojtycza. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński ; Warszawa : Polskie Towarzystwo Statystyczne, 2000. – VII, 261 s. : mapa ; . – (Informator Statystyczny do Dziejów Społeczno-Gospodarczych Galicji / pod red. Heleny Madurowicz-Urbańskiej; t. 14)

 

358. Skauting w Przemyślu / Władysław Dec // W: 90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu. – Przemyśl : Urząd Wojewódzki w Przemyślu, 1996. - S. 149-152

 

359. Stulecie Harcerstwa Polskiego w zbiorach kolekcjonerskich (1910-2010) . – Kraków : Krakowski Klub Kolekcjonerów, 2010.

 

360. Szare Szeregi na terenie południowo-wschodniej Polski. T. 3, Konspiracja harcerzy 1939-1945 / Janusz Krężel. - Kraków ; [Tuchów : Mała Poligrafia Redemptorystów], 1998. - 490 s. : il. (w tym kolor.), faks., fot., portr. ; 21 cm.

 

361. Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. - 182 s., [43] s. tabl. : 1 il., faks., fot., portr. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 166-173 i przy rozdz.

PBW Przemyśl CzP/Premisliana nr inw. 85589 ; Biblioteka TPN Przemyśl    nr inw. 24 413

 

362. Trzydzieści pięć lat Harcerskiej Orkiestry Dętej. – Przemyśl : Druk. SIP „Praca”, 1981. – Składanka złoż. ; 21x10 cm

AP Przemyśl nr inw. 16 227

 

363. Tysiąc lat Przemyśla : zarys historyczny. Cz. 2 / red. Franciszek Persowski, Antoni Kunysz, Julian Olszak ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, na zlec. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – S. 471-480 : Stronnictwa polityczne, organizacje młodzieży, związki zawodowe

PBW Przemyśl WP nr inw. 22242, 89321, CzP/Premisliana


364. Udział przemyskich harcerzy w drugiej wojnie światowej //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 82-89, bibliogr.

PBW Przemyśl CzP/Premisliana nr inw. 85589

 

365. Udział przemyskich harcerek w walce z okupantem / konsultacja Janina Kustra-Dryś, Stanisław Krakowski //W: Szare Szeregi na terenie południowo-wschodniej Polski. T. 1, Konspiracja harcerek 1939-1945 / Janusz Krężel. - Tarnów : nakł. autora, 1996. - S. 155-159

PBW Przemyśl nr inw. WP 85665

 

366. Udział przemyskich harcerzy w walkach o niepodległość i tworzenie państwowości Polski (1914-1920) //W: Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 23-33, bibliogr.

PBW Przemyśl CzP/Premisliana nr inw. WP 85589, WP101 906


367. W przepołowionym mieście Przemyślu / Adam Sławski //W: Szare Szeregi : harcerze 1939-1945 / pod red. Jerzego Jabrzemskiego. T. 1, Materiały i relacje. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. –  S. 281-285

PBW Przemyśl Cz1P/94(438) nr inw. 75647


368. Ważniejsze zdarzenia z życia przemyskiego harcerstwa ; [kalendarium] / zestawił Stanisław Krakowski //W: Z dziejów przemyskiego harcerstwa 1911-1981 / pod red. Stanisława Krakowskiego. – Warszawa : MAW, 1985. – S. 7-25

PBW Przemyśl CzP/Premisliana nr inw. 85316


369. Wspomnienia uczestnika przemyskich obozów harcerskich organizowanych w latach 1956-1967 / Romuald Sarabański // Z dziejów przemyskiego harcerstwa 1911-1981 / pod red. Stanisława Krakowskiego. – Warszawa : MAW, 1985. – S. 62-73

PBW Przemyśl CzP/Premisliana nr inw. 85316


370. XXI Harcerska Drużyna Turystyczna im. Orląt Przemyskich / Lilianna Kaszuba, Krzysztof Kopański //W: 90 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu-Zasaniu. – Przemyśl : Urząd Wojewódzki w Przemyślu, 1996. - S. 157-161

 

371. Z dziejów przemyskiego harcerstwa : 1911-1981 : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Krakowskiego. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985. – 85, [3] s., 8 k. tabl. : faks., fot., portr, ; 21 cm. – Bibliogr.

PBW Przemyśl CzP/Premisliana nr inw. 85316 ; Biblioteka TPN Przemyśl ; AP Przemyśl nr inw. 9 998, 29 856

372. Z dziejów ruchu harcerskiego : studia-szkice-materiały : 1911-2006 / [red. nauk. Edyta Czop]. - Rzeszów : "Mercator" , 2006. - 415 s. : faks., fot., portr. ; 24 cm

 

373. Z kresowych stanic / Zdzisław Daraż. - Rzeszów : "Carpathia", 2009. - 155, [1] s. : il. ; 24 cm.

PBW Przemyśl WP 101691


374. Zarys dziejów Gniazda Sokolego w Przemyślu / Jan Zawirski . – Przemyśl : Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, 1935 (Przemyśl : Drukarnia A. Bluja). – 47 s. ; 18 cm

Archiwum Państwowe Przemyśl

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej


375. Związek Harcerstwa Polskiego Krajowego : Jan Kruk, Zbigniew Grochowski, Leszek Włodek //W: Młodzieżowe konspiracyjne organizacje  niepodległościowe w województwie rzeszowskim w latach 1944-1956 / Eugeniusz Bachta. – Przemyśl : Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk : na zlec. Urzędu Wojewódzkiego, 1997. – S. 57-59

Biblioteka TPN ; AP Przemyśl 16 756, 19 253


376. Żeglarze z harcerskimi lilijkami / Stanisław Krakowski // Z dziejów przemyskiego harcerstwa 1911-1981. – Warszawa : „Młodzieżowa Agencja Wydawnicza”, 1985. – S. 74-82

PBW Przemyśl CzP/Premisliana nr inw. 85316

 

 


Artykuły

 

 

377. I. Zlot okręgowy w Przemyślu w r. 1895. : (w 33-letnią rocznicę) // Ziemia Przemyska. – R. 14, 1928, nr. 24 (3 VI), s. 4-5

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3567&dirids=1

 

378. V harcerski Festiwal Piosenki / MG // Widnokrąg. – R. 5, 1965, nr 24, s. 4

Koncert laureatów wojewódzkich eliminacji w Przemyślu

 

379. 25 lat Czarnej Trzynastki [Cz.] 1 / Andrzej Huk // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 9, s. 29

 

380. 25 lat Czarnej Trzynastki [Cz.] 2 / Andrzej Huk // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 10 s. 28

 

381. 25 lat Czarnej Trzynastki [Cz.] 3 / Andrzej Huk // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 11, s. 37

 

382. 25-lecie powstania tajnego skautingu : I oddziały ćwiczebne w 1909-1911 / Henryk Bagiński // Skaut. – 1934, nr 3

 

383. 67. rocznica powołania Szarych Szeregów / Marian Kasprowicz // Nasz Przemyśl. – 2006, nr 10, s. 9, il.

AP Przemyśl ; PBW Przemyśl /Czyt/CzP /N

 

384. 70. rocznica powołania Szarych Szeregów / Maciej Hołyszko. - Il. – (Śladami Historii) // Nasz Przemyśl. - 2009, nr 11, s. 11

 

385. 80 lat przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski // Pogranicze. – 1991, nr 26, s. 5

 

386. 100-lecie przemyskiego harcerstwa / Irena Kozimala ; fot. Marcin Czajkowski // Misiek : przemyska gazeta społeczna [on-line]. – 2010, nr 2, s. 4-5, fot. protokół dostępu : http://misiek.info.pl/files/misiek2.pdf [dostęp : 01.12.2010]

 

387. 1912-1922 : [10-lecie skautingu] / Edward Tadla // Ku Świtom : czasopismo poświęcone sprawom młodzieży. – R. 2, 1922, nr 7-8 (17 czerwca) , s. 1-3

 

388. A symbolem ich lilijka... : [90 lat harcerstwa przemyskiego] / MG [Mariusz Godos].- Il. // Życie Podkarpackie.- 2001, nr 47, s. 23

Historia harcerstwa w Przemyślu

 

389. Cząstka ciebie / KF // Życie Podkarpackie. – 2000, nr 47, s. 6, fot.

Sztandar Hufca im. Królowej Jadwigi

 

390. Czekają na lato / Wacław Burzmiński.- Il. // Nowiny.- 2002, wyd. 0123, nr 74, s. 13

Przygotowania do akcji letniej w Hufcu ZHP w Przemyślu

 

391. Czynić więcej niż nakazuje obowiązek / (wab) // Nowiny AB. – 1976, nr 39, s. 5

Podsumowanie harcerskiej Akcji Zimowej '76

 

392. Deklaracje przekute w czyn / (bz) // Życie Przemyskie. – 1988, nr 26, s. 5

Miejska Rada Przyjaciół Harcerstwa w Przemyślu

 

393. Drużyny żeńskie / Iza Kossowska // Zew : pismo harcerskie – Przemyśl, 1926, nr 1, s.

 

394. Działalność I Przemyskiej Męskiej Drużyny Skautowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w strukturach organizacyjnych Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w latach 1909-1914 / Maciej Józef Włodek. // Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Nr 14 (2009), s. 66-79

 

395. Edward Heil patronem przemyskiej drużyny wodnej / Janusz Czarniecki // Życie Przemyskie. – 1981, nr 13, s. 11, fot.

 

396. Garść wspomnień o harcerzach przemyskich z lat 1944-1949 i ich późniejszych losach / Jan  Palczewski // Quo Libet. – 2009, nr 09, s. 11-19 il.

AP Przemyśl


397. Gniazdo Sokole w czasie wojny i po wojnie / Józef Kostrzewski // Ziemia Przemyska. – R. 14, 1928, nr 24 (3 VI), s. 3-4

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3567&dirids=1

 

398. Godne zakończenie niecodziennego spotkania / Zofia Nowakowska.- Il. // Niedziela Połud.- 2002, nr 39, s. II

XI Ogólnopolski Złaz Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w woj. podkarpackim

 

399. Gra orkiestra harcerska / (wab) // Nowiny. – 1981, nr 95, s. 4, fot.

AP Przemyśl


400. Harcerska Akcja „Dolina Sanu” / Marian Szot // Zielony Sztandar. – 1985, nr 36, s. 7

Dotyczy Przemyskiej Chorągwi ZHP

 

401. Harcerska „drogówka” / B-W // Życie Przemyskie. – 1986, nr 28, s. 7

Młodzieżowa Służba Ruchu w ramach działalności Przemyskiej Chorągwi ZHP

 

402. Harcerski dorobek / Wacław Burzmiński // Nowiny.- 2004, wyd. 0123, nr 19, s. 6

Dotyczy działalności Komendy Hufca Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich ZHP w Przemyślu

 

403. HKS [Harcerski Klub Sportowy] „Czuwaj” w Przemyślu (1918-1947). Cz. 1 / Adam J. Sławski [Wilhelm Słaby] // Harcerstwo. – 1989, nr 5, s. 23-29 ; nr 6, s. 26-35, fot.

AP Przemyśl


404. Harcerski czyn i turystyka / Zbigniew Skarbek // Życie Przemyskie. – 1969, nr 46 (105)

Drużyna harcerska przy Szkole Podstawowej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych i Niedosłyszących w Przemyślu

 

405. Harcerski krąg / Wacław Burzmiński // Nowiny. – 1999, nr 222, s. 24, fot.

Hufiec Ziemi Przemyskiej

 

406. Harcerski start 1977 // Życie Przemyskie. – 1977, nr 37, s. 3, il.

 

407. Harcerski Sztandar / Wacław Burzmiński.- Il. // Nowiny.- 2001, wyd. 0123, nr 6, s. 10

Przekazanie pamiątkowego sztandaru harcerskiego 1934 roku Izbie Pamięci Przemyskiego Hufca ZHP

 

408. Harcerski Zlot Narodowy w Poznaniu : sukcesy Przemyśla / Tadeusz czech // Ziemia Przemyska. – R. 15, 1929, nr 31 (3 VIII), s. 1

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3642&dirids=1

 

409. Harcerskie „dęciaki” z Żurawicy / Bogusław Juszczyk // Pogranicze. – 1999, nr 47, s. 12, fot.

 

410. Harcerskie grupy niepodległościowe w Przemyślu w świetle publikacji / Stanisław Krakowski // Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. – 2007, nr 11 (2006), s. 71-75

AP Przemyśl


411. Harcerskie korzenie / Wacław Burzmiński.- Il. // Nowiny.- 2001, wyd. 0123, nr 220, s.13

90. lecie Związku Harcerstwa Polskiego w Przemyślu

 

412. Harcerskie Orlęta [Przemyskie] / Stanisław Krakowski // Harcerz Rzeczypospolitej. – 1989, nr 12, s. 10-12

 

413. Harcerskie spotkanie z przeszłością / S.K. [Stanisław Krajewski] // Pogranicze. – 1994, nr 37, s. 2, il.

Komenda Hufca ZHP Ziemi Przemyskiej

 

414. Harcerskie śpiewanie : (Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej w Przemyślu) / (wac) // Nowiny. – 1998, nr 13, s. 12

 

415. Harcerskie Tysiąclecie / (sh) // Dziennik Polski. – R. 22, 1966, nr 30, s. 6

 

416. Harcerstwo polskie w Karpatach Wschodnich : zarys działalności / Mariusz Martyniak // Płaj .-T. 15 (1997) , s. 5-34

 

417. Harcerstwo przemyskie : 1909-1944 / Leszek Marian Włodek. – (Historia) // Życie Przemyskie. – 1987, nr 7, s. 8

 

418. Harcerstwo przemyskie w latach 1939-1944 / Mieczysław Krajewski // Harcerstwo. – 1982, nr 8, s. 36-40

 

419. Harcerstwo, Sokół i Związek Strzelecki. [Cz.] I / Jan Smołka // Ku Świtom : czasopismo poświęcone sprawom młodzieży. – R. 2, 1922, nr 10 (1 października), s. 1-3

 

420. Harcerstwo, Sokół i Związek Strzelecki. [Cz.] II / Jan Smołka // Ku Świtom : czasopismo poświęcone sprawom młodzieży. – R. 2, 1922, nr 11 (1 listopada), s. 1-4

 

421. Harcerstwo, Sokół i Związek Strzelecki. [Cz.] III / Jan Smołka // Ku Świtom : czasopismo poświęcone sprawom młodzieży. – R. 2, 1922, nr 12 (1 grudnia), s. 1

 

422. Harcerstwo w Przemyskiem (1909-1944) / Leszek Marian Włodek // Życie Przemyskie. – 1987, nr 7, s. 8

 

423. Harcerstwo w Przemyślu (1911-1926) / Wilhelm Słaby // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 25 (19 czerwca), s. 1

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3528

 

424. Harcerze - komandosi / Mieczysław Nyczek // Nowiny.- 2001, wyd. 0123, nr 27, s.10

Biwak 9. Drużyny Służby Granicznej "Grom", zorganizowany przez Komendę Hufca ZHP Ziemi Przemyskiej w Hermanowicach, pow. przemyski

 

425. Harcerze podsumowali  minioną kadencję / BS // Życie Przemyskie. – 1985, nr 3, s. 4, portr.

 

426. Harcerze przemyscy na Czarnym Morzu // Ziemia Przemyska. – 1928, nr 37, s.

 

427. Harcerze swojemu Dowódcy / Jot-Es // Niedziela Przemyska. – 2000, nr 36, s. VI

Obchody ku czci założyciela Szarych Szeregów – Jana Kruka

 

428. Harcerze w Przemyślu / Stanisław Krakowski // Motywy. – 1989, nr 51/52

 

429. Harcerze w Przemyślu w latach 1944-1950 / Stanisław Krakowski. // Kresy Południowo-Wschodnie. - R. 2, 2004, z. 1, s. 261-276

PBW Przemyśl/CzP nr inw. 92747


430. Historja drużyn harcerskich / Sław [Wilhelm Słaby] // Ku Świtom : czasopismo poświęcone sprawom drużyn harcerskich w Przemyslu. – 1921, nr 3 (1 grudnia), s. 1

 

431. Historja drużyn harcerskich. [Cz.] II / Sław [Wilhelm Słaby] // Ku Świtom : czasopismo poświęcone sprawom drużyn harcerskich w Przemyślu. – 1922, nr 1(1 styczeń), s. 1-2

 

432. Historja drużyn harcerskich. [Cz.] III / Sław [Wilhelm Słaby] // Ku Świtom : czasopismo poświęcone sprawom drużyn harcerskich w Przemyślu. – 1922, nr 2 (1 luty), s. 1-2

 

433. Historja drużyn harcerskich. [Cz.] IV / Sław [Wilhelm Słaby] // Ku Świtom : czasopismo poświęcone sprawom drużyn harcerskich w Przemyślu. – 1922, nr 4 (1 kwietnia), s. 1-2

 

434. Historja drużyn harcerskich. [Cz.] V / Sław [Wilhelm Słaby] // Ku Świtom : czasopismo poświęcone sprawom młodzieży.– 1922, nr 5 (1 maj), s. 1-5

 

435. Historja drużyn harcerskich. [Cz.] VI / Sław [Wilhelm Słaby] // Ku Świtom : czasopismo poświęcone sprawom młodzieży. – 1922, nr 6 (1 czerwiec), s. 1-3

 

436. Historja drużyn harcerskich. [Cz.] VII / Sław [Wilhelm Słaby] // Ku Świtom : czasopismo poświęcone sprawom młodzieży. – 1922, nr 7-8 (17 czerwiec), s. 4-6

 

437. Historja drużyn harcerskich w Przemyślu / Wilhelm Słaby // Zew : pismo harcerskie – 1926, nr 1 (20 VI) ; nr 2

 

438. Historia drużyny w kilku słowach // Biszkopt. – 1925, nr 7

 

439. Historia I drużyny żeńskiej / Iza Kossowska // Zew : pismo harcerskie. – Przemyśl 1926, nr 2

 

440. Historia I [Pierwszej] Przemyskiej Drużyny Harcerzy im. Dezyderego Chłapowskiego (1911-1944) / Stanisław Krakowski // Rocznik Przemyski. – T. 32, 1996, z. 1, Historia, s. 93-104

 

441. Historia II [Drugiej] Drużyny Harcerskiej im. Kazimierza Pułaskiego / Stanisław Krakowski // Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Przemyślu. – R. 5, 2000 [2001], nr 5 (84), s. 110-137, il.

AP Przemyśl

 

442. Historia Orkiestry Dętej Hufca Ziemi Przemyskiej w Żurawicy / Jan Semków, Jan Łaskarzewski. // Wiadomości Żurawickie. - 2008, nr 1, s. 22-23

 

443. Historia Sokoła przemyskiego : spisana w krótkości na podstawie sprawozdań przez … / Z Grodecki // Ziemia Przemyska. – R. 14, 1928, nr 24 (9 VI), s. 2-3, fot.

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3567&dirids=1

 

444. H.K.S. „Czuwaj” w r. 1925 // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1925, nr 3 (16 I), s. 3

 

445. Imię Orląt Przemyskich dla Hufca ZHP / Stanisław Krakowski // Pogranicze. – 1997, nr 46, s. 1, 3, fot.

 

446. Jak II drużyna budowała łódki / kronikarz // Ku Świtom : czasopismo poświęcone sprawom młodzieży. – R. 2, 1922, nr 7/8 (17 czerwca), s. 13-14

 

447. Jak likwidowano ZHP w Przemyślu w latach 1948-49 / Stanisław Krakowski // Czuwajmy / Krajowe Duszpasterstwo Harcerzy. – 1984, nr 2

 

448. Jedyna harcerska dęta / KF.- Il. // Życie Podkarpackie.- 2001, nr 20, s.14

Harcerska orkiestra dęta hufca ziemi przemyskiej w Żurawicy, pow. przemyski

 

449. Jubileusz przemyskiego harcerstwa. , rozm. z hm. Stanisławem Krakowskim, przewodniczącym Komisji Historycznej Hufca ZHP Ziemi Przemyskiej z okazji 85-lecia działalności harcerstwa w Przemyślu) // Nowiny. - 1996, nr 217, s. 12

 

450. Konspiracyjna działalność harcerek na Rzeszowszczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej / Janusz Krężel // Harcerstwo. – 1985, nr 8, s. 22-32

 

451. Konspiracyjna działalność przemyskiego harcerstwa w latach 1939-1944 / Mieczysław Krajewski // Życie Przemyskie. - 1981 nr 25 s. 11; nr 27 s. 11; nr 30 s. 11.

 

452. Kiedy odbędzie się jubileusz "Czuwaju"? / Stanisław Krakowski // Pogranicze. – 1998, nr 28, s. 9, fot.

 

453. Kronika : Flirt harcerek z Melpomeną / w.b. // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 12 (21 III), s. 3

[Wystawienie komedii A. Fredry „Świeczka Zgasła” i „Zagłoba swatem” na motywach powieści H. Sienkiewicza]

 

454. Kronika : Harcerska loterja // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 20 (16 V), s. 4

 

455. Kronika : Przyrzeczenie harcerzy // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 8 (21 II), s. 5

[Uroczystość ślubowania 30 ochotników w dn. 8 II w Sali ratusza przemyskiego]

 

456. Kronika : Tydzień Harcerski : od 20 do 27 VI 1926 : jubileusz 15-lecia : program obchodów // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 25 (19 czerwca), s. 3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3528

 

457. Kronika : Z życia harcerskiego // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 26 (27 VI), s. 4

[Uroczystość przyrzeczenia harcerskiego hufca żeńskiego dnia 29 czerwca 1925 r.]

 

458. Kronika : Z życia naszych harcerek . [wystawienie w Sali „Sokoła” dramatu Duninówny „Styczniowy wieczór” o powstaniu styczniowym] // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 6 (7 I ), s. 3

 

459. Kronika sportowa // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 10, s. 4

[HKS Czuwaj]

 

460. Krótka historia przemyskiej "Czarnej Trzynastki" / Andrzej Huk. – (Materiały i Wspomnienia) // Kresy Południowo-Wschodnie. - R. 2, z. 1 (2004), s. 247-260

PBW Przemyśl /CzP


461. Kwestja starszych harcerzy w Przemyślu / Sław [Wilhelm Słaby] // Ku Świtom : czasopismo poświęcone sprawom drużyn harcerskich w Przemyślu. – R. 1, 1921, nr 2 (1 listopada), s. 5

Biblioteka MNZP

 

462. Lato w harcerskich mundurach / BS // Życie Przemyskie. – 1985, nr 32, s. 6, il.

 

463. Losy przemyskich harcerzy Szarych Szeregów. – (Podkarpacie) / Marian Kasprowicz // Przemyślanin : Przemyski Niezależny Serwis Historyczno-Informacyjny [on-line]. 01.11.2007. Protokół dostępu: http://www.przemyslanin.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=300&Itemid=83 [dostęp : 17.10.2010]

 

464. Lubią harcerzy i zuchów. : (Komenda Hufca ZHP im. Orląt Przemyskich - zasięg działania) / (wab) // Nowiny. – 1998, nr 3, s. 12

 

465. Lubimy orkiestry dęte / ZS // Życie Przemyskie. – 1981, nr 23, s. 11, il.

Orkiestra harcerska w Przemyślu

 

466. Lwów kolebką harcerstwa w Polsce : (90 lat Harcerstwa) / Bolesław Broś // Semper Fidelis. – 2001, nr 3, s. 13-19, il.

AP Przemyśl

 

467. Materiały do chronologii historii i tradycji ZHP / Michał Haykowski // Harcerstwo. – 1982, nr 1-3, 5, 6, 7 ; 1983, nr 9

Biblioteka MNZP nr inw. 27 773


468. Międzynarodowe kontakty przemyskich harcerzy / ZS // Życie Przemyskie. – 1979, nr 28, s. 2

 

469. Motywy przemyskie // Motywy. – 1984, nr 51/52, s. 6-7, il.

 

470. Na drogę tam, gdzie włada duch! … : wzorce i ideały II Drużyny Harcerskiej działającej przy Gimnazjum Słowackiego w Przemyślu w latach międzywojennych / Tomasz Pudłocki // Rocznik Przemyski. – T. 42, 2006, z. 4, Historia, s. 187-194

 

471. Na harcerskim szlaku / [red.]. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 16, 1930, nr 20 [właśc. 19], s. 5

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3653

 

472. Na radosnym szlaku : wakacje przemyskiego harcerstwa / J. Bugajski // Ziemia Przemyska. – R. 13, 1927, nr 35 (27 VIII), s. 2-3

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3554&dirids=1

 

473. "Nas nie rozdzieli przestrzeń lat..." : 25-lecie Kręgu Instruktorów Seniorów ZHP w Przemyślu) / MG // Życie Przemyskie. - 1997 , nr 44, s. 9, fot.

 

474. Nasz jubileusz (1911-1922) / [ red.] // Ku Świtom : czasopismo poświęcone sprawom młodzieży. – R. 2, 1922, nr 9, s. 5

 

475. Nie tylko zabawa / (lew).- Il. // Pogranicze.- 2001, nr 40, s. 4

Dotyczy harcerzy działających przy Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Przemyślu

 

476. Niosący pomoc / (R) // Życie Podkarpackie. – 1999, nr 38, s. 5

Ruch Przyjaciół Harcerstwa

 

477. Nowe władze Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP / MG. // Życie Podkarpackie. - 2008, nr 1, s. 4

 

478. Nowe władze w przemyskim Hufcu ZHP. // Nasz Przemyśl. – 2008, nr 1, s. 36

XVI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Komendy Hufca Ziemi Przemyskiej ZHP im. Orląt Przemyskich

 

479. O korzeniach przemyskiej „Czarnej Trzynastki” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. [Cz. 1] / Andrzej Huk // Nasz Przemyśl. – 2004, nr 3, s. 34-35, fot.

 

480. O korzeniach "Czarnej Trzynastki" Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Przemyślu : ciąg dalszy / Andrzej Huk // Nasz Przemyśl. - 2005, nr 1, s. 36-37, fot.

 

481. O poglądach na harcerstwo / Wilhelm Słaby // Ku Świtom : czasopismo poświęcone sprawom młodzieży. – R. 2, 1922, nr 7/8 (17 czerwca), s. 2-9

 

482. O potrzebie tworzenia odrębnych drużyn dziewcząt starszych / Stefania Stipalówna // Skrzydła. – 1937, nr 6 ; nr 7

 

483. O skautingu / Iza Kossowska // Echo Przemyskie. – Przemyśl, 1914, nr 41 ; nr 47

 

484. Obchody 100-lecia przemyskiego harcerstwa / Marcin Czajkowski // Nasz Przemyśl. - 2010, nr 8, s. 19

 

485. Od stulecia skautingu do stulecia harcerstwa w 2008 roku / Leszek Marian Włodek. // Nasz Przemyśl. - 2008, nr 2, s. 39

Organizacja obchodów 100. lecia skautingu i 100. lecia harcerstwa  w Przemyślu. Również historia skautingu m. in. w tym mieście

 

486. Ojczyźnie miłej służą wciąż / Jan Grygorowicz // Niedziela : edycja przemyska. - R.47 , 2004 , nr 12 (521) , s.VI

 

487. Ojczyźnie miłej służą wciąż / Jan Gregorowicz // Niedziela : edycja przemyska [on-line]. – 2004, nr 12. Protokół dostępu : www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc.=ed200412&nr126 [dostęp : 15.10.2010]

 

488. Organizacja ... nie tylko dla grzecznych dzieci : z problemów harcerskiej konferencji [w Rzeszowie]. / (w) // Nowiny Rzeszowskie. - [R. 161], 1964, nr 59, s. 4

 

489. Orkiestra gra do końca / Andrzej Gołąb // Motywy. – 1989, nr 39, s. 4-5, il.

 

490. „Orły południa rozwijają skrzydła” / Alfred Justynowicz // Widnokrąg. – 1973, nr  32, s. 2 , il.

Harcerska Nieobozowa Akcja Letnia w województwie

 

491. Pamięci chłopców z „Czarnego Lasu” / Emilian Bliźniak // Widnokrąg. – R. 10, 1970, nr 44, s. 1-2

„Szare Szeregi” w woj. rzeszowskim

 

492. Pamięci "Orląt” : (Nowa harcówka przy Komendzie Hufca Ziemi Przemyskiej) / (TR) // Życie Podkarpackie. - 1999, nr 14, s. 6 , fot.

 

493. Pamięci przemyskich Orląt / Stanisław Krakowski // Kurier Wschodni. – 1997, nr 11, s. 3, il.

 

494. Pierwsi organizatorzy przemyskiego harcerstwa : sylwetki twórców i nestorów / Stanisław Krakowski // Przemyskie Zapiski Historyczne / PTH. Oddział i Stacja Naukowa w Przemyślu. – R. 4-5, 1986/1987, s. 241-252, bibliogr.

AP Przemyśl

 

495. Pierwszy etap rozwoju harcerstwa męskiego w Przemyślu w latach 1944-1949 / Stanisław Krakowski // Harcerstwo. – 1978, nr 7/8, s. 65-73. – Nadbitka

AP Przemyśl


496. Płonie ognisko w lesie / Jerzy Makara // Życie Przemyskie. – 1989, nr 32, s. 7, il.

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Chorągwi Przemyskiej ZHP w Ruszelczycach

 

497. Początki harcerskiego żeglarstwa : z Przemyśla na morze // Morze i Ziemia. – 1988, nr 47

 

498. Początki harcerskiego żeglarstwa w Przemyślu / Stanisław Krakowski // Harcerz Rzeczypospolitej. – 1986, nr 10, s. 19-22

 

499. Początki męskiego ruchu harcerskiego w Przemyślu / Mieczysław Krajewski // Życie Przemyskie. – 1981, nr 17, s. 10

 

500. Początki żeńskiego harcerstwa w Przemyślu / Mieczysław Krajewski // Życie Przemyskie. – 1981, nr 9, s. 11

 

501. Podsumowanie Harcerskiej Akcji Letniej / em // Życie Przemyskie. – 1980, nr 36, s. 3

 

502. Podsumowanie Harcerskiej Akcji Letniej w województwie przemyskim / (wab) // Nowiny. – 1979, nr 210, s. 2

 

503. Powroty / Jerzy Kotkowski // Nasz Przemyśl. - 2010, nr 5, s. 12-13

 

504. Propozycje Przemyśla / Julian Nuckowski // Harcerstwo. – 1973, nr 6, s. 19-21

Dotyczy organizacji harcerskiej w szkole

 

505. Przed nami jubileusz / j. w. kurek. // Nasz Przemyśl. - 2008, nr 4, s. 41

Obchody Dnia Myśli Braterskiej oraz przygotowania do uczczenia 100-lecia skautingu i 100-lecia harcerstwa  w Przemyślu.

 

506. Przegląd Ruchu : z objazdu : Przemyśl (12 XII) / Andrzej Małkowski // Skaut. – R. 1, 1911, nr 4 (1 XII), s. 14-16

http://www.skaut.okay.pl/isba/slib/obrazek.php5

 

507. Przemyscy harcerze – kawalerowie Virtuti / Stanisław Krakowski // Harcerstwo. – 1992, nr 9, s. 42-43

 

508. Przemyskie Orlęta / Stanisław Krakowski // Życie Przemyskie. – 1989, nr 47 (1143), s. 6, fot.

 

509. Przemyślanie zdobywcami Morza Czarnego : w osiemdziesiątą rocznicę spływu harcerzy przemyskich rzekami nad Morze Czarne / Stanisław Krakowski // Nasz Przemyśl. - 2008, nr 7, s. 10-11, fot.

 

510. Przesłanki historyczne I Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Jana z Kolna w Przemyślu / Julian Göettlich // Materiały Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. – Gdynia , 1979.

 

511. Przeszłość i teraźniejszość przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski // Kurier Wschodni. – 1996, nr 1-3, s. 15, fot.

 

512. Przewodnik po miejscach pamięci harcerskiej w Przemyślu / Stanisław Krakowski // Harcerstwo. – 1990, nr 154, s. 4

 

513. Przyczynki do lwowskiej działalności przemyskich harcerzy oraz ich walka w obronie Przemyśla i Kresów Wschodnich / Stanisław Krakowski // Harcerstwo. - 1993 nr 7/8 s. 39–40

 

514. Razowy przy kominku : laureaci Nagrody Specjalnej Naczelnika ZHP // Motywy. – 1988, nr 43, s. 6-7, il.

M.in. Stefania Zając z Przemyśla

 

515. Rekreacja i turystyka w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Przemyskiej w latach 1975-1995 / Krzysztof Warchoł // Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. - T. 13 (2006), s. 211-217

 

516. Rozwój harcerstwa w Przemyślu w latach 1944-1946 ; (fragment większej całości / Stanisław Krakowski. // Życie Przemyskie. – 1980, nr 37, s. 11

 

517. Rozwój drużyn podległych Związkowemu Naczelnictwu Skautowemu ZPTG „Sokół” w latach 1911-1914. Cz. 3 / Janusz Wojtyczka // Harcerstwo. – 1997. – nr 6, s. 13-21

Dotyczy m. in. Przemyśla

AP Przemyśl


518. Ruch młodzieżowy w Przemyślu w latach 1918-1939 / Zdzisław Budzyński // Przemyskie Zapiski Historyczne. – T. 2, 1980, s. 157-166

AP Przemyśl

 

519. Ruch przyjaciół harcerstwa / Bronisław Majgier // Podkarpacie. – 1977, nr 14, s. 1, 4

 

520. Ruch niepodległościowy w Przemyślu i regionie na przełomie XIX/XX w. / Alojzy Zielecki // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – T. 10, 1995, s. 125-147

AP Przemyśl


521. Siła w drużynie / (zs) // Życie Przemyskie. – 1989, nr 4, s. 3

Dotyczy Przemyskiej Chorągwi ZHP

 

522. Społeczeństwo a harcerstwo / Włodzimierz Bilan // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 25 (19 czerwca), s. 1

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3528

 

523. Sport klubowy w Przemyślu / Ryszard Jóźwik. – (Zbliżenia) // Nasz Przemyśl. – 2009, nr 2 (53) luty, s. 14-15

M.in. HKS Czuwaj

 

524. Sport w Przemyślu w latach 1918-1939 // Rocznik Przemyski. – T. 40, 2004, z. 4, Historia, s. 37-64

 

525. Sport w Przemyślu w r. 1924 // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 3 (17 I), s. 4

H.K.S. „Czuwaj”

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3509&from=&dirids=1&ver_id=49451&lp=16&QI=!A6F269E266FAAF26FEE51DCBC3456855-54

 

526. Spotkanie pokoleń / Elżbieta Krakowiak // Motywy. – 1984, nr 51/52, s. 7, il.

 

527. Spółdzielcza składnica harcerska „Watra” w Przemyślu / Tadeusz W. Dobrowolski // Harcerstwo. – 1991, nr 3, s. 17-19

 

528. „Stajemy do walki o sprawiedliwość” : niepodległościowe zmagania młodzieży na Rzeszowszczyźnie w latach 1944-1956 / Bogusław Wójcik. – (Komentarze Historyczne) // Biuletyn IPN. – 2010, nr 5-6(114-115) maj-czerwiec, s. 79-92, fot., tab.

PBW Przemyśl Czytelnia


529. Sto lat harcerstwa na wsi przemyskiej : wiernego Bogu i Ojczyźnie (1908-2008) / Leszek Marian Włodek // Głos znad Sanu. – 2008, nr 11, s. 84

AP Przemyśl

 

530. Straty przemyskiego harcerstwa w I – szej i II-giej wojnie światowej / Stanisław Krakowski // Biuletyn Organizacyjny PAX. – 1989, nr 20, s. 43-50

 

531. Szare Szeregi na Rzeszowszczyźnie / Janusz Krężel // Harcerstwo. – R. 26, 1984, nr 8, s. 29-36 ; nr 9, s. 40-47

AP Przemyśl

 

532. Sześćdziesiąt lat harcerskiego żeglarstwa w Przemyślu / (Wab) // Nowiny. – 1986, nr 246, s. 4

 

533. Szlakiem harcerzy w Przemyskiem / Eugeniusz Fonfara // Zielony Sztandar. – 1987, nr 34, s. 9

Z historii organizacji w latach 1909-1945

 

534. Sztandar dla Przemyskiej Chorągwi ZHP imienia gen. broni Zygmunta Berlinga / mn // Nowiny. – 1983, nr 108, s. 1, 4, il.

 

535. Sztandar został rozwinięty : (W przemyskim Hufcu ZHP) / Wacław Burzmiński // Nowiny. – 1997 nr 225, s.12, fot.

 

536. Świeci słońce nad „Grenadą” / Wacław Burzmiński // Nowiny. – 1984, nr 201, s. 4

Harcerze z Przemyśla na obozie w miejscowości Ruda – obwód lwowski

 

537. Święty Jerzy – Patron skautów / Zbigniew Twardzicki // Ku Świtom : miesięcznik młodzieży szkół średnich w Przemyślu. – R. 1, 1934, nr 7 (kwiecień), s. 1

B MNZP


538. Tablice i wystawy harcerskie w Przemyślu / Stanisław Krakowski // Rocznik Gimnazjalny / I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu. – 2005, nr 8 (2004), s. 310-313

AP Przemyśl

 

539. Tradycje harcerstwa wodnego w Przemyślu – wspomnienia i teraźniejszość / M. P. // Życie Przemyskie. – 1992, nr 25, s. 8-9, il.

 

540. Tradycje żeglarskie przemyskich harcerzy / Mieczysław Krajewski // Życie Przemyskie. – 1974, nr 36, s. 1, 7

 

541. Twierdza harcerskich serc : z Kroniki Przemyskiego Hufca ZHP (1944-1945) / S.K.[Stanisław Krakowski] // Życie Przemyskie. – 1985, nr 19, s. 6, il.

 

542.           Tydzień harcerski w Przemyślu. – (Wiadomości Harcerskie) // Skaut : czasopismo polskie młodzieży harcerskiej. – T. 14, 1928, nr 6 (227), s. 97

AP Przemyśl

26 V-3 VI Tydzień Harcerski z okazji uczczenia 500-lecia śmierci Zawiszy Czarnego z Garbowa – patrona Harcerstwa oraz 10-lecia HKS „Czuwaj”. W sali Teatru Polskiego na Zasaniu wystawiono  dn. 3 VI  operę „Baśń o królu Sułtanie”

 

543. Udział przemyskich harcerzy w walkach o niepodległość Polski i jej granice (1914-1920) / Stanisław Krakowski // Przemyskie Zapiski Historyczne. – R. 8/9: 1991/1992, s. 109-117

Uniw. Rzeszowski. Biblioteka

 

544. Urzędowe : Naczelna Komenda Skautowa mianowała 16 XI : drużynowym I Przemyskiej Dr. S. (I Pl) p. Bronisława Lisowskiego (ulica Strycharska 3) ; plutonowym samodzielnego plutonu II Przemyskiej Dr. sS. (II Pl) p. Bolesława Błażka (I gimnazjum z językiem wykł. polskim) // Skaut. – 1911, nr 4, s. 16

http://www.skaut.okay.pl/isba/slib/obrazek.php5

 

545. Uwagi do artykułu Stanisława Krakowskiego opublikowanego w roczniku: "Kresy Południowo-Wschodnie" 2004, zesz. 1 / Mieczysław Guździoł. // Kresy Południowo-Wschodnie. - R. 3/4, z. 1 (2005/2006), s. 285-287. Polem. z: Harcerze w Przemyślu w latach 1944-1950 /   Stanisław Krakowski // Kresy Południowo-Wschodnie. - R. 2, z. 1 (2004)

 

546. W harcerskim kręgu / (bar) // Życie Przemyskie. – 1981, nr 3, s. 2

II Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza ZHP w Przemyślu

 

547. W harcerskim kręgu / (zs) // Życie Przemyskie. – 1982, nr 48, s. 7, il.

Dotyczy przemyskiej Chorągwi

 

548. W harcerskim kręgu : instruktorzy seniorzy na rzecz dzieci ze Wschodu / (wab) // Nowiny. – 1995, nr   , s. 12

AP Przemyśl

 

549. W niedzielę 23 bm. odbyło się w lokalu N.O.K. przy ul. Katedralnej walne zebranie H.K.S. „Czuwaj”… / K.C. . – (Kronika Sportowa) // Ziemia Przemyska. – R. 16, 1930, nr 22(13) 29 marca, s. 6

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3653

 

550. W osiedlowej stanicy / (bs) // Życie Przemyskie. – 1982, nr 29, s. 8, il.

Stanica NAL [Nieobozowa Akcja Letnia] nr 7 na przemyskim osiedlu „Kazanów”

 

551. W piętnastą rocznicę harcerstwa przemyskiego : (wspomnienia wojenne) / Józef Wilczek b. żołnierz 3 pułku Leg. Pol. // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1926, nr 26 (26 VI), s. 1-2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3529

 

552. W pionierskim obozie nad Sanem / A[licja] Bogusławska // Życie Przemyskie. – 1978, nr 30, s. 3, il.

Obóz harcerski w Przemyślu

 

553. W 70. rocznicę założenia I zastępu wodnego : z historii harcerstwa wodnego w Przemyślu / Stanisław Krakowski // Kurier Wschodni. – 1997, nr 9(25), s. 19, 22

 

554. Wakacje przemyskich harcerzy / St. Łyczkowski // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 36 (5 IX), s. 3

 

555. Walka harcerzy przemyskich na frontach II wojny światowej / Stanisław Krakowski. // Przemyskie Zapiski Historyczne. - R. 14/15 (2003/2005) 2008, s. 345-347

PBW Przemyśl /CzP


556. Wartości wychowawcze w harcerstwie" / Pwd. Marcin Czajkowski // Niedziela. - 2009, nr 3, dod. Niedziela Przemyska, s. II

Konferencja zorganizowana przez Komendę Hufca Ziemi

Przemyskiej w Przemyślu

 

557. Wiadomości „Skauta” : okręg lwowski // Skaut : dwutygodnik harcerski [młodzieży harcerskiej] / pod red. Wiktora Frantza. – T. 24, 1936, nr 8-9 (331/2), 20 grudnia, s. 21

29 XI 1936 Kapituła „Gwiazdy Przemyśla” [członek Kapituły Wilhelm Słaby] odznacza Sztandar Lwowskiej Chorągwi z okazji 18-lecia odzyskania niepodległości

 

558. Wieczorek harcerski ku czci Marji Konopnickiej dnia 17 listopada 1921 / Ete  [Edward Tadla] // Ku Świtom : czasopismo poświęcone sprawom drużyn harcerskich w Przemyślu. – R. 1, 1921, nr 3 (1 grudnia), s. 7

 

559. Wielkie święto harcerskie w Przemyślu / [red.] // Ziemia Przemyska. – R. 14, 1928, nr 23 (2 VI0, s. 2

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3567&dirids=1

 

560. Wkroczyliśmy w II stulecie / Marian Kasprowicz // Nasz Przemyśl. – 2010, nr 11 (74), s. 29, fot.

Obchody 100-lecia harcerstwa w Przemyślu

 

561. Woda uczy pokory / (lew) // Życie Podkarpackie. – 2008, nr 46, s. 19

35 lat XIV Przemyskiej Harcerskiej Drużyny Wodnej im. Edwarda Heila

 

562. Wodniacy / (rak) // Życie Przemyskie. – 1994, nr 21, s. 2. il.

Historia współczesna VI Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej w Przemyślu

 

563. Wodniacy w harcerskich mundurach / (zs) // Życie Przemyskie. – 1986, nr 45, s. 45, il.

Z historii żeglarstwa harcerskiego

 

564. Wojenne Pogotowie harcerzy jarosławskich i przemyskich : wrzesień 1939 / Stanisław Krakowski // Harcerstwo. – 1985, nr 6, s. 42-43

 

565. Wojenne Pogotowie Kobiet Polskich na usługach walk o niepodległość / Helena Stieberowa // Tygodnik Przemyski. – 1928, nr 46, s.

 

566. Wpływ organizacji harcerskiej „Nieprzetarty Szlak” na uspołecznienie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Józef Sowa // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP Rzeszów. Nauki Pedagogiczne. – 1979, z. 5, s. 171-202

Badania przeprowadzone w POS-W w Przemyślu

 

567. Wspomnienia z Gödöllö / Jan Krupiński // Ku Świtom : miesięcznik młodzieży szkół średnich w Przemyślu. – R. 1, 1933, nr 2 (listopad), s. 4-5; nr 3 (grudzień), s. 3-4

 

568. Współpraca żołnierzy WOP z harcerzami / Jan Piszak, Roman Guszczyński ; rozm. przepr. jm. // Życie Przemyskie. – 1978, nr 46, s. 6

 

569. Wymarsz z Przemyśla I. drużyny sokolej na wojnę w r. 1914 : (opowiadanie uczestnika) / Józef Wilczek. – Ziemia Przemyska. – R. 14, 1928, nr 24 (3 VI), s. 5-6

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3567&dirids=1

 

570. Z dziejów harcerstwa / ZS [Zdzisław Szeliga] // Życie Przemyskie. – 1983, nr 35, s. 9, il.

Z działalności Komisji Historycznej Chorągwi Przemyskiej ZHP

 

571. Z historii Hufca Przemyskiego / Mieczysław Krajewski // Życie Przemyskie. – 1969, nr 7, s. 4

 

572. Z historii przemyskiego hufca ZHP / Mieczysław Krajewski // Życie Przemyskie. – 1968, nr 50 (58), s. 5

 

573. Z historii przemyskiego hufca ZHP. [cz. 3] / Mieczysław Krajewski // Życie Przemyskie. – R. III, 1969, nr 2 (62), s. 1, 4 ; nr 7, s. 4 ; nr 12, s. 5 ; nr 23, s. 4

 

574. Z kart historii przemyskiego harcerstwa [1914-1918] / Mieczysław Krajewski // Życie Przemyskie. – 1984, nr 34, s. 6

 

575. Z kolonji wakacyjnej / Iza Kossowska // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 36 (5 IX), s. 2

 

576. Z Przemyśla do Gdańska łodziami / (od naszego korespondenta) // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 32 (8 VIII), s. 2

 

577. Z Przemyśla do Gdańska łodziami : (dokończenie) // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 33(15 VIII), s. 1-2

 

578. Z życia przemyskich harcerzy na Spiszu / Wilhelm Słaby // Harcerz. – 1921, nr 21/22 (4 VI)

 

579. Zaczęło się we wrześniu 1944 / Stanisław Krakowski // Pogranicze. – 1994, nr 40, s. 12, portr.

Męskie drużyny harcerskie w Przemyślu

 

580. Zakończenie kampanii „Bohater” : harcerze uczczą Dzień Zwycięstwa  / (bs) // Życie Przemyskie. – 1983, nr 18, s. 3

 

581. Zbiórka na pamiątkową tablicę dla „Szarych Szeregów” / Marian Kasprowicz // Życie Podkarpackie. – 2001, nr 4, s. 24

 

582. Zdrowa przyroda – zdrowy człowiek / (zs) // Życie Przemyskie. – 1987, nr 19, s. 10, il.

Alert harcerski w woj. przemyskim

 

583. Zew przeszłości / Wacław Burzmiński // Nowiny. – 2001, nr 17, s. 11, fot.

 

584. Zimowisko Przemyskiej "Czarnej Trzynastki" / Andrzej Huk // Nasz Przemyśl. - 2005, nr 2, s. 34-36

 

585. Zjazd harcerski w Przemyślu / J. K. // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 2(10 I), s. 2

 

586. Zlot sokoli w Jarosławiu / Jan Zawirski // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 24 (13 VI), s. 2-3

 

587. Żeglarze z pod znaku złamanego wiosła / W. B. // Ziemia Przemyska. – R. 11, 1925, nr 34 (22VIII), s. 3

 

588. Żeglarskie tradycje przemyskich harcerzy / Mieczysław Krajewski // Życie Przemyskie. – 1974, nr 36, s. 1, 7

 

589. Życie nie kończy się w szkole… / Wacław Burzmiński // Nowiny. – 1986, nr 135, s. 3

Działalność organizacji harcerskiej w I LO w Przemyślu

 

 

 

Druki okolicznościowe, jednodniówki

 

 

590. 35 lat Harcerskiej Orkiestry Dętej. – Przemyśl : druk. Spółdzielnia Inwalidów „Praca”, 1981. – Składanka, złoż. 21x10 cm

AP Przemyśl 16 227

 

591. 80-lecie harcerstwa przemyskiego : jednodniówka / Stanisław Krakowski. – Przemyśl, listopad 1991, bibliogr. s. 85-[86]

AP 15 479, AP 16 227, AP 9 134, 16 815


592. 90 lat harcerstwa przemyskiego : 1911-2001 : jednodniówka / red. Stanisław Krakowski ; Komisja Historyczna Hufca Ziemi Przemyskiej, 10 XI 2001. – Przemysl : HZP, 2001. – 16 s. ; 21 cm

AP Przemyśl 21 218


593. Biuletyn : kwiecień 1993 : informator Komisji Historycznej Hufca Ziemi Przemyskiej / red. wyd. Stanisław Krakowski. – Przemysl : HZP, 1993. – [7] s. ; 21 cm

AP Przemyśl 20 260


594. Bohaterscy uczniowie / T. Osostowicz //W: "Oświata - to potęga" : wydaw. pamiątkowe z okazji obchodu 15-lecia Niepodległości Państwa Polskiego, obrony Przemyśla i obchodu "Tygodnika Polskiego Białego Krzyża” / zebrał, oprac. i zredagował przy współudz. Komitetu Redakcyjnego Józef Kopeć. – Przemyśl : nakł. Okręgowego Zarządu Polskiego Białego Krzyża , 1933 (Druk. "Jedność"). – S. 81

PBW Przemyśl Cz1P/A/94(438) nr inw. 38 938


595. Geneza polskiego skautingu / Henryk Bagiński // Zarzewie : [jednodniówka z okazji zjazdu w 25-lecie "Zarzewia", polskich drużyn strzeleckich i skautingu : 1909-1934]. / red. Ignacy Płażewski. – Warszawa : Sekcja Historyczna Stowarzyszenia Uczestników Ruchu Niepodległościowego „Zarzewie”, 1934. – S. 18-20, fot., portr.

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent?id=9332

 

596. Harcerstwo przemyskie / Stanisław Łyczkowski //W: "Oświata - to potęga".Cz. 2 z albumem : wydawnictwo pamiątkowe z okazji obchodu 15-lecia Niepodległości Państwa Polskiego, obrony Przemyśla i obchodu "Tygodnika" Polskiego Białego Krzyża” / zebrał, oprac. i zredagował przy współudz. Komitetu Redakcyjnego Józef Kopeć. – Przemyśl : nakł. Okręgowego Zarządu Polskiego Białego Krzyża , 1933 (Druk. "Jedność"). – S. 15-16

PBW Przemyśl Cz1P/A/94(438) nr inw. 38939

 

597. Harcerze przemyscy na zlotach / Stanisław Krakowski // Promienie : jednodniówka wydana z okazji Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego na Polach Grunwaldu, 9-23 lipca 1984 r. – 1988, s. 3

 

598. Historja tajnego skautingu (harcerstwa) w Polsce (1909-1914) / Henryk Bagiński // Skaut : jednodniówka Zjazdu Harcerzy z czasów walk o Niepodległość 1911-1936 : Lwów, 23-24 maja 1936 / [red.: Franciszek Kapałka, Władysław Wenzel]. - Lwów : Zarząd Koła Harcerzy z czasów walk o Niepodległość Lwowskiego Okręgu ZHP, 1936. – S. 7-18, fot., portr.

 

599. Jednodniówka Komisji Historycznej Hufca Ziemi Przemyskiej : sierpień 1995 / red. i autor tekstów Stanisław Krakowski. – Przemyśl : 1995, - 4 s. : il. ; 30 cm

AP Przemyśl 20 262


600. Jednodniówka Komisji Historycznej Hufca Ziemi Przemyskiej : listopad 1996 / red. i autor tekstów Stanisław Krakowski. – Przemyśl : 1996, - 6 s. ; 21 cm. – Bibliogr.

AP Przemyśl 20 262


601. Jednodniówka wydana w 80-lecie harcerstwa przemyskiego, Przemyśl, listopad 1991 : informator Ruchu Programowo-Metodycznego Harcerskich Historyków Przemyskiej Komendy Chorągwi ZHP / red. i autor tekstu Stanisław Krakowski. – Przemyśl , 1991. – [12] s. : il. ; 21 cm

AP Przemyśl 20 259

 

602. Nowiny Harcerskie : informator Komisji Historycznych Chorągwi Krosno-Przemyśl-Rzeszów-Tarnobrzeg : wydany w 75-lecie Harcerstwa Polskiego, 22 V 1986 r. / Komenda Chorągwi ZHP w Tarnobrzegu ; red. nacz. Mariusz Kowalik. – Stalowa Wola, 1986. – 8 s. ; 30 cm

AP Przemyśl 19 035, 20 257

 

603. "Powtórzmy to jeszcze raz" : w 10-tą rocznicę powołania samodzielnego Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów im. Jana Kruka w Przemyślu : [gazetka jubileuszowa] / red. zesp., przewodn. Alicja Kasprowicz [i in.] ; [oprac. graf. Roman Taworski]. - Przemyśl : [Stow. Szarych Szeregów Krąg "Przemyśl" im. Jana Kruka] , 2006. - 60 s. : fot., portr.,rys. ; 29 cm. – (Ocalić od Zapomnienia ; R. 7). – Kwart. – Na karcie tyt. motto.

AP Przemyśl 25 860,


604. Promienie : jednodniówka wydana z okazji Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego na Polach Grunwaldu, 9-23 lipca 1988 r. / red. i autor tekstów Stanisław Krakowski. – Przemyśl : Komenda Chorągwi ZHPim. gen. Zygmunta Berlinga, 1988. – [4] s. : il. ; 42 cm

AP Przemyśl 20 258


605. Skaut : jednodniówka Zjazdu Harcerzy z czasów walk o Niepodległość 1911-1936 : Lwów, 23-24 maja 1936 / [red.: Franciszek Kapałka, Władysław Wenzel]. - Lwów : Zarząd Koła Harcerzy z czasów walk o Niepodległość Lwowskiego Okręgu ZHP, 1936. - 79, [1] s. : il. ; 24 cm

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=9763

 

606. Wystawa „60 lat harcerstwa wodnego w Przemyślu : 1926-1986, Przemyśl, X-XI 1986 : [informator]. – Przemyśl : nakł. Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 1986. – Składanka, złoż. 21x10 cm

AP Przemyśl 16 261


607. Zarzewie pracy harcersko-niepodległościowej w Przemyślu w latach 1910-1914 / Bronisław Lisowski ps. Świerczyński // Skaut : jednodniówka Zjazdu Harcerzy z czasów walk o Niepodległość 1911-1936 / [red.: Franciszek Kapałka, Władysław Wenzel]. - Lwów : Zarząd Koła Harcerzy z czasów walk o Niepodległość Lwowskiego Okręgu ZHP, 1936, s. 57-61, fot., portr.

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=9763

 

 

 

Rękopisy, wspomnienia  niepublikowane

 


608. Historia HKS „Czuwaj” / pod red. Janiny Dryś [rękopis]

 

609. Historia I Żeńskiej Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościuszki w Przemyślu / Stanisława Chłąd-Urbanek [maszynopis]

 

610. Kronika Harcerstwa Przemyskiego Kręgu Starszoharcerskiego przy kościele Benedyktynek w Przemyślu

 

611. Monografia orkiestry dętej Związku Harcerstwa Polskiego hufca przemyskiego / Z Strzępek

 

612. Rys historyczny Lwowskiej Chorągwi Harcerek / Stefania Stipal Biblioteka Jagiellońska. Dział Rękopisów sygn. Przyb 413/76

 

613. Szare Szeregi : Obszar Wschodni 22 IX 1939-21 VI 1941 : sprawozdanie Komendanta / Adam Sławski [właśc.. Wilhelm Słaby] [maszynopis]

Wyjątki dotyczące Przemyśla

 

 

 

Harcerstwo przemyskie w internecie

 

 

614. I Harcerska Majówka na Wzgórzu Zamkowym / Marcin Czajkowski

http://www.zhpprzemysl.cba.pl/06_05_2010.html

 

615. I Krąg Instruktorów Zuchowych „Niedźwiadek” / Ewa Leśniak

http://www.zhpprzemysl.cba.pl/1k.html

 

616. III Krąg Instruktorów Seniorów im. Antoniny Kilanowicz / Janina Kutuła

http://www.zhpprzemysl.cba.pl/3k.html

 

617. IV Harcerski Krąg Seniorów im. hm. Marii Wojciechowskiej / oprac. Krystyna Padykuła

http://www.zhpprzemysl.cba.pl/4k.html

 

618. V. Harcerski Krąg Seniorów „Szarych Szeregów” / Marian Kasprowicz

http://www.zhpprzemysl.cba.pl/5k.html

 

619. XIV Przemyska Harcerska Drużyna Wodna im. hm. Edwarda Heila

http://www.zhpprzemysl.cba.pl/14hdw.html

 

620. 8. Drużyna Harcerska „Szlak” im. Izydory Kossowskiej

http://www.zhpprzemysl.cba.pl/8hdt.html

 

621. 22 Starszoharcerska Drużyna Obronna

www.zhpprzemysl.cba/22dh.html

 

622. 70. rocznica powołania Szarych Szeregów

http://slowak.edu.pl/index.php?i=1&f=193

 

623. Czarna Trzynastka Przemyska. Twierdza im. Józefa Grzesiaka „Czarnego”. Szczep Drużyn Harcerek i Harcerzy

www.trzynastacy.strfa.pl

 

624. Dalsze obchody 100-lecia harcerstwa przemyskiego / Marcin Czajkowski

http://www.zhpprzemysl.cba.pl/100lecie.html

 

625. Hufiec ZHP Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich http://www.zhpprzemysl.cba.pl/hh.html

 

626. Harcerska Msza Św. z okazji 100-lecia Harcerstwa Przemyskiego / Marcin Czajkowski

http://www.zhpprzemysl.cba.pl/msza100lecia.html

 

627. Harcerstwo w Przemyskiem : 1909-1944 / Leszek Marian Włodek

http://www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/harcerstwo/harcerstwo.html

 

628. Harcerstwo wodne w Przemyślu / oprac. Mariusz Piętka

http://www.zsm.przemysl.ids.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=58

Zespół Szkół Mechanicznych i Drzewnych : koła i organizacje – Harcerstwo

 

629. Harcerska Orkiestra Dęta Hufca Ziemi Przemyskiej w Żurawicy

http://powiat.przemysl.pl/index.php?strona=2&strona1=217

 

630. Harcerski Klub Ratowniczy Przemyśl

www.h-k-r.pl/news.php

 

631. Harcerski Klub Sportowy „Czuwaj” w Przemyślu / Stanisław Krakowski ; fot. Marcin Czajkowski

www.zhpprzemysl.cba.pl/pliki/harcerski_klub_sportowy_czuwaj.docx

 

632. Klub Sportowy „Czuwaj” Przemyśl : Wilhelm Słaby

http://www.ksczuwaj.pl/?page=klub-historia

 

633. Losy przemyskich harcerzy Szarych Szeregów / Marian Kasprowicz // Przemyślanin : Przemyski Niezależny Serwis Historyczno-Informacyjny 01.11.2007

http://www.przemyslanin.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=300

 

634. Odznaka harcerstwa przemyskiego / Stanisław Krakowski

http://www.zhpprzemysl.cba.pl/odznaka_hp.html

 

635. Orlęta Przemyskie : walka o niepodległość Polski 1909-1951 / Leszek Marian Włodek

http://www.kki.pl/pioinf/przemysl/dzieje/foldery/orleta.html

 

636. Pierwsza dekada skautingu polskiego w Galicji (1910-1919) / Janusz Wojtycza. - Kraków 1995

http://www.wais.kamil.rzeszow.pl/index.php/2009/05/zbiory-wlasne-literatury-harcerskiej/

 

637. Przemyska Czarna Trzynastka

www.przemyslzhr.republika.pl

www.trzynastacy.republika.pl

 

638. Przemyska Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów

www.21phdprzemysl.cba.pl

 

639. Przemyska Turystyczna Drużyna Harcerska „Watra”

www.13phdwatra.pl

 

640. Ruch oporu w Przemyślu. Cz. 2 / Marcin Król

http://wojnawp.republika.pl/opor/op2.html

 

641. Sprawozdanie z pracy Hufcowej Komisji Historycznej za okres 2005-2007 / Krystyna Czajkowska

http://www.zhpprzemysl.cba.pl/sprawozdanie.html

 

642. Stulecie Harcerstwa Przemyskiego [Prezentacja multimedialna] [online] / Marcin Czajkowski. – ok. 7 min.[dostęp 10.12.2020 r.] dostępny w Internecie :

http://www.zhpprzemysl.cba.pl/18_09_2010 r.html

 

643. Udział w pogrzebie Pary Prezydenckiej : 18 IV 2010 / Marcin Czajkowski

http://www.zhpprzemysl.cba.pl/18_04_pogrzeb.html

 

644. http://www.wais.kamil.rzeszow.pl/index.php/2009/04/publikacje-dotyczace-harcerstwa-i-skautingu-wydane-do-1939-r

 

 

 

 

Źródła niepublikowane

 

 

645. Bibliografia adnotowana czasopisma “Harcerstwo” w latach 1934-1939” : praca magisterska / U. Kasperska ; promotor doc. dr hab. Adam Massalski. - Kielce : WSP. Zakład Bibliotekoznawstwa i Informacji, 1985

 

646. Harcerstwo przemyskie w latach 1911-1961 i jego rola w kształtowaniu osobowości młodzieży : praca magisterska / Mieczysław Krajewski. – Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1973

 

647. Narodziny harcerstwa polskiego na przykładzie powstania i rozwoju I Przemyskiej Męskiej Drużyny Skautowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego : 1908-1918 : praca magisterska / Maciej Włodek ; promotor dr hab. Eugeniusz Niebelski. – Lublin : KUL. Katedra Historii Nowożytnej, 2009, - Wydruk komputerowy A4, 221 s. – Bibliogr.

AP Przemyśl

 

 

 

Czasopisma harcerskie

 


648. Pisma młodzieżowe i szkolne w Przemyślu / Zygmunt Felczyński // Rocznik Przemyski T. 21, 1979 [1982]. – S. 185-199

PBW Przemyśl CzP/Premisliana nr inw. 2500/cz


649. Prasa harcerska //W: Leksykon harcerstwa / praca pod red. Olgierda Pietkiewicza ; red. haseł Jerzy Greczyn [i in.] ; il. Marian Miszczuk [i in.]. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988. – S. 363-372 

PBW Przemyśl CzP/32(03) nr inw. 101905


650. Prasa harcerska w Przemyślu / Stanisław Krakowski // Bibliofil Harcerski. – 1989/1990, nr 13/16, s. 19-22

 

651. Prasa harcerska w Przemyślu / Stanisław Krakowski // Kwartalnik Historii Prasy Polskiej. – 1988, nr 3, s. 33-41

Okres od 1911 do 1939 r.

 

652. Przemyska prasa harcerska : od 1919 do 1939 W// Tropami przemyskiego harcerstwa / Stanisław Krakowski. - Przemyśl : Stanisław Krakowski, 1998. – S. 76-81, bibliogr.

PBW Przemyśl CzP/Premisliana nr inw. 85 589

 

653. Spis tytułów prasy harcerskiej 1911-1939 / Marian Miszczuk. - Warszawa : Zespół Historyczny GK ZHP [Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego], 1983 (Kościan : PSP). - 29, [1] s. ; 16 cm

 

654. Spis tytułów prasy harcerskiej 1950-1991. Cz. 1-4 / Jadwiga Szmigiel, Paweł Zarembski // Harcerstwo. – R. 34, 1992, nr 3, s. 43-46 ; nr 4/5, s. 42-47 ; nr 6, s. 40-43 ; nr 11/12, s. 54-56

 

655. Z dziejów „Skauta” / Władysław Wenzel // Skaut : jednodniówka Zjazdu Harcerzy z czasów walk o Niepodległość 1911-1936 : Lwów, 23-24 maja 1936 / [red.: Franciszek Kapałka, Władysław Wenzel]. - Lwów : Zarząd Koła Harcerzy z czasów walk o Niepodległość Lwowskiego Okręgu ZHP, 1936. – S. 49-50, fot.

 

656. Biszkopt : dwutygodnik harcerski wydawany przez zastęp „Lisów” II Plutonu / red. nacz. Stanisław Łyczkowski ; red. dh Józef Toczyski ; kier. artyst. Tadeusz Sobol ; współpraca Adam Malicki. - Nr 1(marzec) 1925 – nr 11 (maj) 1926. – Przemyśl : odbito czcionkami Hufca Żeńskiego, 1925-1926. – 21 cm. – Rkps.

1925, nr 1 (marzec). – 12 s.

nr 2 (marzec). – 16 s.

nr 3 (kwiecień). – 16 s.

nr 4 (wrzesień). – 16 s.

nr 5 (październik) : pismo 2 PL. – 16 s.

nr 6 (listopad) : pismo II męskiej drużyny harcerskiej. – 16 s.

nr 7 (grudzień). – 16 s.

1926, nr 8/9 (styczeń-luty) : pismo 2 PL. -24 s.

nr 10 (maj). – 16 s.

nr 11 (maj) : pismo II przemyskiej drużyny harcerskiej. – 16 s.

B MNZP 18 845


657. Ku Świtom : miesięcznik poświęcony sprawom młodzieży. T. 1-2 / pod red. Jana Smołki. - R. 1, 1921 - R. 3, 1922. – Przemyśl : nakł. Męskiego Hufca Harcerzy, 1912-1922 (Przemyśl : Druk. Jan Łazor). – 32 cm

R. 1, 1921, nr 1 (6 październik) : dwutygodnik poświęcony sprawom harcerstwa polskiego. – 4 s.

nr 2 (1 listopad) : czasopismo poświęcone sprawom drużyn harcerskich w Przemyślu. – 8 s.

nr 3 (1 grudnia). – 8 s.

R. . 1922, nr 1 (1 stycznia). – 8 s.

nr 2 (1 lutego). – 8 s.

nr 3, (1 marca) : czasopismo poświęcone sprawom młodzieży

nr 4 (1 kwietnia), - 8 s.

nr 5 (1 maja). – 8 s.

nr 6 (1 czerwca). – 8 s.

nr 7-8 (17 czerwca). – 16 s.

nr 9 (10 września). – 8 s.

nr 10 (1 października). – 8 s.

nr 11 (1 listopada). – 8 s.

nr 12 (1 grudnia). – 8 s.

B MNZP 9314

 

658. Na Tropie : internetowy magazyn wędrowniczy / red. Katarzyna Pietrasik ; Związek Harcerstwa Polskiego

http://natropie.zhp.pl/

 

659. Na Tropie //W: Leksykon harcerstwa / praca pod red. Olgierda Pietkiewicza ; red. haseł Jerzy Greczyn [i in.] ; il. Marian Miszczuk [i in.]. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988. – S. 281-282 

PBW Przemyśl CzP/Premisliana nr inw. 85 589

 

660. Skaut : harcerskie pismo historyczne

http://www.skaut.okay.pl/download/sk_22_02.pdf

 

661. Skaut //W: Leksykon harcerstwa / praca pod red. Olgierda Pietkiewicza ; red. haseł Jerzy Greczyn [i in.] ; il. Marian Miszczuk [i in.]. – Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988. – S. 425-426 

PBW Przemyśl CzP/Premisliana nr inw. 85 589


662. Skaut : harcerskie pismo odrodzone - w Internecie / [red. Marek Popiel]. - Tarnów : Marek Popiel, 2005 – 30 cm

2005:nr 1-4 (23 kwietnia-grudz.),
2006:nr 1-4 (22 luty-grudz.)=nr 5-8,
2007:nr 1-3 (marz.-list.)=nr 9-11

 

663. Skaut : jednodniówka Zjazdu Harcerzy z czasów walk o Niepodległość 1911-1936 : Lwów, 23-24 maja 1936 / [red.: Franciszek Kapałka, Władysław Wenzel]. - Lwów : Zarząd Koła Harcerzy z czasów walk o Niepodległość Lwowskiego Okręgu ZHP, 1936. - 79, [1] s. : il. ; 24 cm.

http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=9763

 

 

 

Odczyty , referaty

 

 

664. „Akcja Julia” - Największa bitwa o tory Szarych Szeregów 05/06.04.1944 na Podkarpaciu / Maciej Zawadzki : referat wygłoszony na sesji naukowej „Walka konspiracyjnych organizacji harcerskich o niepodległość Polski na Podkarpaciu”, 24 kwiecień 2010 r. ; Polskie Towarzystwo Historyczne,. Oddział w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Instytut Kresów Wschodnich im. św. Brunona Bonifacego, Klub Obrońców Przemyśla

 

665. Działalność konspiracyjna i walka o niepodległość Polski pierwszej przemyskiej męskiej drużyny skautowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego 1908 -1918 / Maciej Włodek : referat wygłoszony na sesji naukowej „Walka konspiracyjnych organizacji harcerskich o niepodległość Polski na Podkarpaciu”, 24 kwiecień 2010 r. ; Polskie Towarzystwo Historyczne,. Oddział w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Instytut Kresów Wschodnich im. św. Brunona Bonifacego, Klub Obrońców Przemyśla

 

666. Konspiracyjne organizacje harcerskie na Podkarpaciu na tle innych konspiracyjnych organizacji harcerskich WPRL 1944 – 1956 / Ewa Rzeczkowska : referat wygłoszony na sesji naukowej „Walka konspiracyjnych organizacji harcerskich o niepodległość Polski na Podkarpaciu”, 24 kwiecień 2010 r. ; Polskie Towarzystwo Historyczne,. Oddział w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Instytut Kresów Wschodnich im. św. Brunona Bonifacego, Klub Obrońców Przemyśla

 

667. Losy przemyskich harcerzy Szarych Szeregów po drugiej wojnie światowej / Marian Kasprowicz : referat wygłoszony na sesji popularnonaukowej „Harcerstwo na Kresach Południowo – Wschodnich w walce o niepodległość Rzeczypospolitej”, 2 czerwiec 2006 r.

 

668. Walka konspiracyjnych organizacji harcerskich o niepodległość Polski na Podkarpaciu 1908 – 1956 / Leszek Marian Włodek :  referat wygłoszony na sesji naukowej „Walka konspiracyjnych organizacji harcerskich o niepodległość Polski na Podkarpaciu”, 24 kwiecień 2010 r. ; Polskie Towarzystwo Historyczne,. Oddział w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Przemyślu, Instytut Kresów Wschodnich im. św. Brunona Bonifacego, Klub Obrońców Przemyśla

 

669. Wkład II Gimnazjum i Liceum im. prof. K. Morawskiego w Przemyślu w rozwój Chorągwi Lwowskiej ZHP / Irena Kozimala : referat wygłoszony na sesji naukowej „Jubileusz 100-lecia istnienia II LO im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu, Przemyśl, dnia 27 października 2006 r.

Autor: Dorota M. Markocka