Julian Tuwim. Bibliografia przedmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. AGNIESZKA BIEDROŃ

 

JULIAN TUWIM (1894 – 1953)

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA W WYBORZE

/na podstawie księgozbioru PBW w Przemyślu oraz filii w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie/

 

DRUKI ZWARTE

 1. Fenomenologia procesu twórczego : "Rzecz czarnoleska" J. Tuwima / Tomasz Stępień.//W: Poezja polska : interpretacje. Katowice : "Książnica", cop.2000. - S. 214 - 217.
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 2. "Filozofia słowa" Juliana Tuwima / Jadwiga Sawicka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975.
  Przemyśl WP 31536, Jarosław WJ 31426, Przeworsk WK 18852, Lubaczów WL 20000
 3. Julian Tuwim / Jadwiga Sawicka. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1986.
  Przemyśl WP 76232, Jarosław WJ 42557, Przeworsk WK 30831, Lubaczów WL 33112
 4. Julian Tuwim / Józef Ratajczak. - Poznań : "Rebis", 1995.
  Przemyśl WP 82823, Przeworsk WK 42039, Lubaczów WL 40418, Jarosław WJ 48675
 5. Julian Tuwim : bibliografia / Janusz Stradecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959.
  Przemyśl WP 6122, Jarosław WJ 15328, Przeworsk WK 3603, Lubaczów WL 6115
 6. Julian Tuwim : biografia, twórczość, recepcja / pod red. Krystyny Ratajskiej i Tomasza Cieślaka. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2007.
  Przemyśl CzP 821.162(091)A/Z
 7. Julian Tuwim - "Coloquium niedzielne na ulicy" / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk.//W: Droga przez wiersz : interpretacje czytelnicze w szkole / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1996. - S. 18 - 22.
  Przemyśl CzP 82.0
 8. Julian Tuwim, "Lokomotywa" / Zbigniew Lisowski.//W: Poznawanie poezji. Lublin : "Norbertinum", 2008. - S. 143-160.
  Przemyśl WP 98388, Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 9. Julian Tuwim "Rzecz Czarnoleska" / Tomasz Cieślak.//W: Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego : interpretacje. Warszawa : "Stentor", cop. 1999. - S. 183 - 189.
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 10. Julian Tuwim - "Sitowie" / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk.//W: Droga przez wiersz : interpretacje czytelnicze w szkole / Jolanta Drobot, Małgorzata Kowalczyk. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1996. - S. 23 - 28.
  Przemyśl CzP 82.0
 11. Juliana Tuwima "De Revolutionibus" : propozycje interpretacyjne "Balu w operze" / Leonard Neuger.//W: Lektury polonistyczne. Kraków : "Universitas", 1999. - S.266-188.
  Przemyśl WP 92463, Przemyśl CzP 821.162.1(091), Przeworsk WK 41893
 12. Kabaret Juliana Tuwima / Tomasz Stępień. - [Katowice] : "Śląsk", [1989].
  Przemyśl WP 78364 – 65, Jarosław WJ 46166, Przeworsk WK 35605, Lubaczów WL 35860
 13. Labirynt w oranżerii : "Kwiaty polskie" Juliana Tuwima / Piotr Michałowski.//W: Lektury polonistyczne. Kraków : "Universitas", 1999. - S. 417-441
  Przemyśl WP 92463, Przemyśl CzP 821.162.1(091), Przeworsk WK 41893
 14. Listy do Tuwima i Lechonia : (1940-1943) / Mieczysław Grydzewski ; oprac. Janusz Stradecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
  Jarosław WJ 43632, Przeworsk WK 32193
 15. Malowniczy most do poezji : wiersze Brzechwy i Tuwima w edukacji i wspomaganiu rozwoju dziecka / Katarzyna Krasoń. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1999.
  Przeworsk WK 42284
 16. O Julianie Tuwimie : 1894-1953 : poradnik bibliograficzny / Janusz Stradecki ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - Wyd. 2 rozszerz. i uzup. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1969.
  Przemyśl WP 48567, Jarosław WJ 21475
 17. O wczesnej poezji Tuwima / Michał Głowiński.//W: O literaturze polskiej. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. - S. 354-365
  Przemyśl WP 22016
 18. Poeci trzech pokoleń : Staff, Tuwim, Słonimski, Iwaszkiewicz, Broniewski, Przyboś, Gałczyński, Jastrun / Artur Sandauer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.
  Przemyśl WP 5345 – 5346, Przeworsk WK 1132
 19. Poeta wobec wojny : "Do prostego człowieka" J. Tuwima / Tomasz Stępień.//W: Poezja polska : interpretacje. Katowice : "Książnica", cop.2000. - S. 209 - 213.
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 20. Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka / Michał Głowiński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962.
  Przemyśl WP 54215, Przeworsk WK 5920, Jarosław WJ 7575
 21. Poezja Juliana Tuwima w szkole / Beata Gendek. - Kraków : "Impuls", 2000.
  Jarosław WJ 50262, Lubaczów WL 42183, Przemyśl CzP 37.016:811.162.1+821.162.1
 22. Rola tradycji romantycznej w Balu w operze Juliana Tuwima / Mieczysław Inglot.//W: Między romantyzmem a współczesnością. Kielce : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1996. - S. 101-106.
  Przemyśl WP 85116, Lubaczów WL 37929
 23. Rozmowy z Tuwimem / wybrał. i oprac. Tadeusz Januszewski. - Warszawa : "Semper", 1994.
  Lubaczów WL 39530
 24. Sztuka translatorska Juliana Tuwima : przekłady z poezji rosyjskiej / Bohdan Łazarczyk ; Polska Akademia Nauk, Komitet Słowianoznawstwa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
  Przemyśl WP 38675, Jarosław WJ 33880
 25. Twarz Tuwima / Piotr Matywiecki. - Warszawa : "W.A.B.", 2008.
  Przeworsk WK 48345
 26. Warsztat Czarodzieja / Monika Warneńska. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1975.
  /próba ukazania niektórych szczegółów biografii Juliana Tuwima, mocno i wyraziście kształtujących twórczość poety/
  Przemyśl WP 48493, Jarosław WJ 27100
 27. Wspomnienia o Julianie Tuwimie / pod red. Wandy Jedlickiej i Mariana Toporowskiego. - Warszawa : "Czytelnik", 1963.
  Przemyśl WP 48432, Przeworsk WK 7110, Jarosław WJ 8731, Lubaczów WL 7206
 28. Wybrane utwory Juliana Tuwima na lekcjach języka polskiego w kl. I-III / pod red. Barbary Kamińskiej ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oddział w Toruniu. - Toruń : CDN, 1989.
  Przemyśl WP 9157/b
 29. Z tysiącem serdeczności : korespondencja z lat 1911-1953 / Leopold Staff, Julian Tuwim ; oprac. Tadeusz Januszewski, Irena Maciejewska, Janusz Stradecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
  Przemyśl WP 20532, Jarosław WJ 25188, Przeworsk WK 17967, Lubaczów WL 18944
 30. Ze studiów nad językiem Juliana Tuwima / Roxana Sinielnikoff. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.
  Przemyśl WP 91885, Przeworsk WK 12519

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Ach, ten "Tiomnyj morok cyganskich piesien..." (Aleksander Błok) : o uwiedzionych przez rosyjski romans cygański / Anna Sobieska.// Pamiętnik Literacki. - 2012, z. 3, s. 143-181
 2. Analiza wybranych wierszy Juliana Tuwima w klasie I ZSZ / Henryk Gradkowski // Język Polski w Szkole Średniej.- 1990/1991, nr 4, s. 11-15
 3. Anioł zaniemówił najpiękniejszym wierszem – sugestie metodyczne na temat ,,Choinki" J. Tuwima / Zofia Lisiecka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII.- 1995/1996, nr 5, s. 81-84
 4. Bokser jako zbawca? / Bożena Chrząstowska, Seweryna Wysłouch.// Polonistyka. - 2006, nr 4, s. 49-50
 5. Czy znasz Juliana Tuwima wiersze dla dzieci? Scenariusz konkursu czytelniczego dla klas II – III / Barbara Podniesińska // Poradnik Bibliotekarza.- 1994, nr 9, s. 27-28
 6. Czy znasz wiersze Juliana Tuwima? / Dorota Klemba // Biblioteka w Szkole. – 1994, nr 6, s. 26
 7. Deszcze zza okna i z wierszy / Janina Hryniewiecka // Polonistyka. – 1998, nr 2, s. 125-126
 8. Dom w poezji / Anna Legeżyńska // Polonistyka. – 1995 ,nr 6, s. 409-414
 9. „Dwa wiatry" Juliana Tuwima w klasie IV- cykl jednostek lekcyjnych / Zofia Lisiecka // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1993/1994, nr ½, s. 45-57
 10. Dyzio marzyciel - zabawy z wierszami Juliana Tuwima / Gabriela Fejkiel.// Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 26-27
 11. Bawmy się wierszami dla dzieci Juliana Tuwima / Edyta Gałuszkiewicz, Joanna Wawrzyn // Nauczanie Początkowe.- 2002/2003, nr 2, s. 40-45
 12. Czytanie Tuwima. Wokół wiersza ,,W lesie" / Janusz Waligóra // Polonistyka 2000, nr 2, s. 108-112
 13. I co pan na to ? : Scenariusz spektaklu o Julianie Tuwimie / Witold Pelka // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 25-27
 14. ,,I trwać w uporze" . Julian Tuwim o poecie i poezji / Katarzyna Szewczyk // Polonistyka.- 2000, nr 2, s. 103-107
 15. Ilustracje do wiersza ,,Okulary" Juliana Tuwima / Elżbieta Szefler // Wychowanie w Przedszkolu.- 2003, nr 10, s. 22-28
 16. Intertekstualne czytanie Tuwima / Henryk Gradkowski // Język Polski w Szkole Średniej .- 1997/1998, nr 4, s. 30-40
 17. Julian Tuwim (1894-1953) / Beata Dorosz // Poradnik Bibliotekarza. – 1984, nr 2, s. 53-58
 18. Julian Tuwim (13 IX 1894 – 27 XII 1953) – poeta - czarodziej/ Mariola Pryzwan // Biblioteka w Szkole. – 1994, nr 10, s. 1
 19. Julian Tuwim. Godzina literacka - montaż słowno – muzyczny / Grażyna Kozłowska // Poradnik Bibliotekarza. – 1995, nr 6, s. 34-35
 20. Julian Tuwim – setna rocznica urodzin poety. Gromadzenie materiałów o Julianie Tuwimie / Ewa Mosler – Kowalczyk // Poradnik Bibliotekarza.- 1994, nr 9, s. 29-30
 21. Julian Tuwim. Wieczór literacki dla młodzieży (kl. VI – VIII) / Wacława Piotrowska // Poradnik Bibliotekarza. – 1981, nr 9, s. 214-218
 22. Julian Tuwim : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Agnieszka Graczyk // Poradnik Bibliotekarza .- 2013, nr 4, s. 42-43
 23. Kiedy autorytet staje się przyjacielem.../ Monika Szczot // Polonistyka.- 2002, nr 3, s. 162-164
 24. Liryczne ,,biedy" w wierszach dla dzieci Juliana Tuwima / Alicja Baluch // Wychowanie w Przedszkolu.- 1999, nr 1, s. 12-13
 25. ,,Lokomotywa" Juliana Tuwima / Gotfryd Pyka // Życie Szkoły.- 1984, nr 7/8, s. 411-420
 26. ,,Lokomotywa" Tuwima w książce i na ekranie : o ilustracjach G. Gurowskiej i adaptacji Z. Rybczyńskiego / Seweryna Wysłouch // Polonistyka. – 2012, nr 1, s. 22-24
 27. ,,Lokomotywa" : wariacje i konteksty (od wiersza dla dzieci do wiersza o Zagładzie) /Katarzyna Kuczyńska - Koschany // Polonistyka. – 2012, nr 1, s. 6-13
 28. Mag słowa / Jolanta Kowalczykówna // Biblioteka w Szkole. – 1994, nr 10, s. 1- 2
 29. Magiczne wiersze Juliana Tuwima / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 4, s. 15-19
 30. O tłumaczeniu ,,Lokomotywy" na czeski / Jacek Baluch // Polonistyka. – 2012, nr 1, s. 14-21
 31. Opracowanie lektury dla I klasy ,,Lokomotywa" J. Tuwima / Małgorzata Nadolna // Życie Szkoły. – 1998, nr 5, s. 281-284
 32. Pan z pierwszego piętra / Joanna Maleszyńska // Polonistyka. – 2008, nr 9, s. 30-35
 33. Pasje i namiętności Juliana Tuwima. Scenariusz spotkania / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 4, s. 12-14
 34. Piosenka w kabaretach i rewiach międzywojennej Warszawy / Dorota Fox // Polonistyka. - 2005, nr 3, s. 9-14
 35. Poeta czarodziej / Mariola Pryzwan // Biblioteka w Szkole. -1994, nr 10, s. 1
 36. Poeta na całe życie / Witold Salański.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 5, s. 11
 37. Poznajemy wiersze Juliana Tuwima. Konkurs czytelniczy / Ewa Kwiecień // Życie Szkoły.- 2004, nr 5, s. 372-374
 38. Propozycja metodycznego opracowania utworu ,,Dwa wiatry" Juliana Tuwima / Jolanta Winiarczyk // Język Polski w Szkole dla klas IV- VIII.- 1993/1994, nr ½, s. 58-60
 39. Propozycja opracowania wiesza Juliana Tuwima ,,Spóźniony słowik" w kl. IV-VI / Irena Matysiuk // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII.- 1995/1996, nr 4, s. 39-42
 40. Propozycje pozawerbalne analizy ,,Antka" B. Prusa, ,, Wiosny" B. Leśmiana, ,,Przypowieści o maku" Cz. Miłosza i ,,Dwóch wiatrów" J. Tuwima / Krystyna Ługowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1998/1999, nr 3, s. 42-45
 41. Przepytywanka dla wielbicieli twórczości Juliana Tuwima / Elżbieta Skiba // Poradnik Bibliotekarza. – 1995, nr 1, s. 26-28
 42. Przykłady inscenizacji utworów Juliana Tuwima / Joanna Kiercz // Nauczanie Początkowe. – 1993/1994, nr 6, s. 41-57
 43. Ptasie radio nadało. Konkurs czytelniczy / Janina Witek // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 12, s. 26
 44. Różne sposoby utrwalania tekstu na podstawie wierszy Juliana Tuwima ( lekcja biblioteczna dla kl. I) / Wanda Zwolińska // Biblioteka w Szkole. – 1994, nr 10, s. 2
 45. Rzeczy atakują - "Meble" J. Tuwima i "Ukrzesłowienie" A. Wróblewskiego / Izabela Kozłowska.// Polonistyka. - 2011, nr 6, s. 32-37
 46. ,,Słoń Trąbalski" Juliana Tuwima /Iwona Lech, Jolanta Wysocka // Nauczanie Początkowe. – 1993/1994, nr 6, s. 16-18
 47. Spotkanie pierwszoklasistów z Julian Tuwimem / Józefa Paszkiewicz // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 3, s. 7
 48. Spójrz na świat przez różowe okulary (propozycja metodyczna dla klasy IV) / Bożena Ciborowska – Lipko // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI.- 2003/2004, nr 4, s. 62-68
 49. Śladami wiersza - "Łódź" Juliana Tuwima / Iwona Lewandowicz.// Polonistyka. - 2010, nr 6, s. 37-39
 50. Świat dziecka w poezji Juliana Tuwima / Marta Ziółkowska – Sobecka // Wychowanie Przedszkolu.- 1994, nr 10 ,s. 579-586
 51. Świat książek Juliana Tuwima. W setną rocznicę urodzin poety / Andrzej Kempa // Poradnik Bibliotekarza.- 1994, nr 9, s. 35-37
 52. Święto pieczonego ziemniaka : scenariusz zajęć świetlicowych / Małgorzata Maryniak, Irena Mencel.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7-8, s. [33]
 53. Tuwim kontra Ważyk, czyli ,,Oniegin" w służbie socjalizmu / Marcin Rychlewski // Polonistyka.- 2000, nr 6, s. 347-352
 54. Tuwim - znany i lubiany : scenariusz inscenizacji / Agnieszka Stawowska // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 4, s. 23-24
 55. Tuwim znany i mniej znany. Scenariusz montażu literacko – muzycznego dla szkół ponadpodstawowych / Małgorzata Ptak – Chowańska // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 12, s. 16-17
 56. Utwory Juliana Tuwima w opracowaniach metodycznych. Zestawienie bibliograficzne / Danuta Denis, Agnieszka Mikołajczak // Poradnik Bibliotekarza.- 1995, nr 7/8, s. 45-48
 57. Wakacyjna lokomotywa z wierszami Juliana Tuwima / Joanna Kołtun // Poradnik Bibliotekarza.- 2002, nr 7/8, s. 36-38
 58. Wykorzystanie wiersza Juliana Tuwima "Słówka i sufka" w nauce ortografii - scenariusz zajęć dla klasy II / Małgorzata Gogolewska-Tośka.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 4, s. 76-83
 59. Z Tuwimem weselej! Propozycja scenariusza imprezy / Grażyna Łakomy // Poradnik Bibliotekarza. – 1996, nr 6, s. 34-35
 60. Zabawy słowem dzieci pięcioletnich inspirowane ilustracjami różnych twórców do wiersza J. Tuwima "Okulary" / Elżbieta Szefler // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. 171-186, bibliogr.
 61. Zagadki literowe. Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej promujący twórczość Juliana Tuwima i Jana Brzechwy / Janina Witek // Biblioteka w Szkole.- 2007, nr 2, s. 15

Autor: Agnieszka Biedroń