Konfederacja barska 1768-1772

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
w Przemyślu
opracowała : Dorota M. Markocka
2018

Konfederacja barska 1768-1772

bibliografia w wyborze za lata 1768-2018

 

1. Źródła archiwalne niepublikowane

 

1. Archiwum Państwowe w Przemyślu, Archiwum Zamku Leskiego (sygn. 158), Papiery współczesne dotyczące konfederacji barskiej (sygn. 488)

2. Kopiariusz akt politycznych z okresu konfederacji barskiej z lat 1768-1770 [rękopis]. – 308 k. – Tekst w jęz. łac., pol.

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich nr inw. 564/II

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=5785

 

2. Źródła publikowane

 

2.1. Wydawnictwa zwarte

 

3. Akta do konfederacyi r. 1768 województwa krakowskiego, a zwłaszcza księstw oświęcimskiego i zatorskiego / wyd. Teofil Klima. - Wadowice : Fundusz Naukowy, 1903.

4. Konfederacya Barska : korespondencya między Stanisławem Augustem a Ksawerym Branickim łowczym koronnym w roku 1768 / wyd. Ludwik Gumplowicz. - Kraków : [b.w.], 1872 ([Kraków] : Drukarnia "Kraju").

https://polona.pl/item/korespondencya-miedzy-stanislawem-augustem-a-ksawerym-branickim-lowczym-koronnym-w-roku,MTQ3MTgxNTE/6/#info:metadata

5. Konfederacja Barska : przegląd źródeł / Władysław Konopczyński. - Lwów : [b. w.], 1934.

PBW Rzeszów Czyt./ CzytR nr inw. 18827 B

6. Konfederacja Barska : wybór tekstów / wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Władysław Konopczyński. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1928. – (Biblioteka Narodowa. Seria 1 ; nr 102)

PBW Rzeszów WypRz 150797, WypRz 135553 M

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czytelnia Główna nr inw. 38778

7. Konfederacja barska : wybór tekstów / wstęp i objaśnienia Władysław Konopczyński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2004. – (Skarby Biblioteki Narodowej)

PBW Przemyśl WP 92027

8. Materjały do dziejów wojny konfederackiej 1768-1774 r. / Władysław Konopczyński ; Polska Akademja Umiejętności. - Kraków : Polska Akademja Umiejętności, 1931. – (Archiwum Komisji Historii Wojskowej ; nr 1)

Biblioteka Archiwum Państwowe Przemyśl

PBW Rzeszów WypRz 118185, Czyt./ CzytR 116022

WiMBP Rzeszów /Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. AD-81920

9. Materyały do Konfederacyi Barskiej r. 1767-1768 = Materiały do Konfederacji Barskiej r. 1767-1768 : z niedrukowanych dotąd i nieznanych rękopisów / zebrał Szczęsny Morawski. - Lwów : nakł. nakł. Er. Ant. Sozańskiego (W Drukarni Zakładu Narodowego Ossolińskich), 1851.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=97674

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. AD-86181

10. Polityka i ustrój Generalności Konfederacji Barskiej : dwa nieznane przyczynki / wydał Władysław Konopczyński.//Archiwum Komisji Historycznej. T. 2 (ogólnego zbioru T. 14). - Kraków : nakł. Polskiej Akademji Umiejętności, 1930. - S. 41-111. - (Wydawnictwa Komisji Historycznej Polskiej Akademji Umiejętności. Serja 2 ; nr 80)

Tyt. z dod. s. tyt.: Collectanea ex Archivo Collegii Historici.

https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/12875/edition/12232/content?ref=desc

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=6520

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 933

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. AD-18878/t. 2

11. Szkice i poszukiwania historyczne. Serya trzecia / Kazimierz Pułaski. - Kraków : Spółka Wydawnicza Polska , 1906.

Zawiera : Listy Generalności do Kazimierza Pułaskiego, marszałka łomżyńskiego ; Listy Kazimierza Pułaskiego, marszałka łomżyńskiego, do Józefa Zaremby, regimentarza województw wielkopolskich ; Urywek z korespondencyi Franciszka Ksawerego Branickiego, łowczego wielkiego koronnego, w sprawie operacyi wojennych przeciw konfederatom ; Misya księcia Meszczerskiego do Franciszka Salezego Potockiego, wojewody kijowskiego ; Krótki pamiętnik A. Hulewicza, konfederata barskiego

https://archive.org/stream/szkiceiposzukiw00pugoog/szkiceiposzukiw00pugoog_djvu.txt

 

2.2. Wydawnictwa ciągłe

 

12. Konfederacja 1768 w Żywcu / Michał Czarnocki ; oprac. Mirosław Miodoński.//Gronie. - T. 5 (2008), s. 143-145

13. Przegląd źródeł do Konfederacji Barskiej / Władysław Konopczyński.// Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. – R. 48, 1934, z. 3, s. 535-577

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl

14. Zapiski Jędrzeja Kitowicza na archiwaliach konfederackich 1170-1771 : (notatka archiwalna) / Janina Kozłowska-Studnicka. //Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. - Z. 5 (1955), s. 227-239

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=8375&from=publication

 

3. Biografie

 

 

3. 1. Biografie indywidualne

 

Ankwicz Stanisław (1720-1784)

14. Ankwicz Stanisław h. Habdank (1720-1784) / Helena Waniczkówna.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 1, Abakanowicz Abdanek Bruno - Beynart Wojciech / [kom. red. Władysław Konopczyński i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - S. 117. - Przedr. fotooffs., oryg. : Kraków: nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1935.

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 M nr inw. 2J 952

PBW Lubaczów WL 36308 czyt. mag.

PBW Przeworsk Czyt./CzK 929 nr inw. GK 36180

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438)(03) nr inw. GP 78971

15. Stanisław Walenty Ankwicz z Posławic herbu Abdank (ur. w 1720 - zm. 17 października 1784) - stolnik krakowski 1752 r., kasztelan biecki 1764-71 r., kasztelan sandecki 1772 r., odznaczony Orderem Orła Białego 1780 r. Był posłem księstw oświęcimskiego i zatorskiego na sejm elekcyjny 1764 roku. W 1764 roku był elektorem Stanisława Augusta Poniatowskiego z księstw oświęcimskiego i zatorskiego. W 1764 roku został wyznaczony senatorem rezydentem. Był członkiem konfederacji barskiej w 1769 roku. Poseł na sejm 1780 roku z województwa krakowskiego. Właściciel dóbr Poręby, za przywilejem królewskim króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z dnia 24 października 1767 r. zamienił wieś Andrychów na miasto //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Ankwicz

Beniowski Maurycy August (ok. 1746-1786)

16. Awanturnik nieśmiertelny : [Maurycy Beniowski] / Janusz Roszko. - Katowice : "Śląsk", 1989. - ISBN 83-216-0856-6

PBW Przeworsk WK 35749

17. Beniowski Maurycy August / Teofil Modelski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 1, Abakanowicz Abdanek Bruno - Beynart Wojciech / [kom. red. Władysław Konopczyński i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - S. 429-432. - Przedr. fotooffs., oryg. : Kraków: nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1935.

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 M nr inw. 2J 952

PBW Lubaczów WL 36308 czyt. mag.

PBW Przeworsk Czyt./CzK 929 nr inw. GK 36180

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438)(03) nr inw. GP 78971

18. Gwiazda Beniowskiego / Leon Przemski ; [il. Romuald Klaybor]. Warszawa : Nasza Księgarnia, 1972.

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-26977

19. Historya podrozy y osobliwszych zdarzen sławnego Maurycego-Augusta hrabi Beniowskiego szlachcica polskiego y węgierskiego [...]. T. 1 / z fr. tł. - Warszawa : [b. w.], 1797 (Warszawa : w Drukarni Tomasza Lebrun).

Brak nazwy tł. Wg Estr. przekład dokonany z francuskiej edycji J. H. Magellana.

Estr. XV-XVIII, t. 12, s. 475.

WiMBP Rzeszów /Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. ST-55

20. Maurycy August Beniowski / Leon Orłowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1961.

Jarosław WJ 6550

Przemyśl WP 6434, WP 44105

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-10233

21. Maurycy August Beniowski jako władca Madagaskaru / Ant. Wie... [Antoni Wieniarski].//Tygodnik Ilustrowany (Warszawa). - T. 9, 1864, nr 239 (23 IV), s. 149-150

https://polona.pl/item/tygodnik-illustrowany-1864-t9-nr-239-23-kwietnia,Nzk5MzgzNQ/0/#info:metadata

22. Maurycy August hr. Beniowski zdobywca Madagaskaru / Mieczysław Lepecki. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza,1986. - ISBN 83-205-3633-2

23. Tajemnica Beniowskiego : odkrycia, intrygi, fałszerstwa / Edward Kajdański. - Warszawa : „Volumen”, 1994. - ISBN 83-85218-88-2

Bielak Józef (1741-1794)

24. Bielak Józef (1741-1794) / Stanisław Kryczyński.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 2, Beyzym Jan - Brownsford Marja / [kom. red. Władysław Konopczyński i in.]. - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - S. 32-33. - Przedr. fotooffs., oryg. : Kraków: nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1936.

PBW Lubaczów WL 36309 czyt. mag.

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 929(438)(03) nr inw. GP 78972

PBW Przeworsk/Czyt./ CzK 929 nr inw. GK 36181

25. Gen. Józef Bielak - muzułmanin, żołnierz - bohater Rzeczpospolitej / Sławek Zagórski. [on-line] Opublikowano : 11 XII 2015

https://menway.interia.pl/historia/news-gen-jozef-bielak-muzulmanin-zolnierz-bohater-rzeczpospolitej,nId,1937073

26. Generał Józef Bielak (1741-1794) / Stanisław Kryczyński.//Rocznik Tatarski. - T. 1, 1932, s. 49-95

27. Generał Józef Bielak (1741-1794) / Stanisław Kryczyński. - Wilno : [b. w.], 1932. - Odb.: Rocznik Tatarski. R. 1932.

Bierzyński Józef

28. Bierzyński Józef, h. Jastrzębiec (?), konfederat barski [...] / Władysław Konopczyński.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 2, Beyzym Jan - Brownsford Marja / [kom. red. Władysław Konopczyński i in.]. - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - S. 85-87. - Przedr. fotooffs., oryg. : Kraków: nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1936.

PBW Lubaczów WL 36309 czyt. mag.

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 929(438)(03) nr inw. GP 78972

PBW Przeworsk/Czyt./ CzK 929 nr inw. GK 36181

29. Tragiczne skutki marcowej awantury Bierzyńskiego / Maciej Śliwa.// Almanach Muszyny. - [R. 25] (2015), s. 87-94

Bęklewski Onufry Gniewomir (18 w.)

30. Bęklewski Onufry Gniewomir, h. Nałęcz, konfederat barski [...] / Władysław Konopczyński.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 2, Beyzym Jan - Brownsford Marja / [kom. red. Władysław Konopczyński i in.]. - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - S. 3-4. - Przedr. fotooffs., oryg. : Kraków: nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1936.

PBW Lubaczów WL 36309 czyt. mag.

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 929(438)(03) nr inw. GP 78972

PBW Przeworsk/Czyt./ CzK 929 nr inw. GK 36181

Bohusz Ignacy (1720-1778)

31. Idee reformatorskie sekretarza konfederacji barskiej : dyskusja Ignacego Bohusza z Gabrielem Mablym / Jerzy Michalski.//W: Studia historyczne z XVIII i XIX wieku. T. 2, Ideologia, nauka, historiografia / Jerzy Michalski ; [red. nauk. Wojciech Kriegseisen, Zofia Zielińska]. - Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2007. - S. 109-121

Mably Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785)

32. Bohusz Ignacy (zm. 1778) / Władysław Konopczyński.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 2, Beyzym Jan - Brownsford Marja / [kom. red. Władysław Konopczyński i in.]. - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - S. 230-232. - Przedr. fotooffs., oryg. : Kraków: nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1936.

PBW Lubaczów WL 36309 czyt. mag.

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 929(438)(03) nr inw. GP 78972

PBW Przeworsk/Czyt./ CzK 929 nr inw. GK 36181

Bronicki Jakub Ignacy h. Korwin (ok.1730-1769)

33. Bronicki Jakób Ignacy h. Korwin (zm. 1769), konfederat barski / Władysław Konopczyński.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 2, Beyzym Jan - Brownsford Marja / [kom. red. Władysław Konopczyński i in.]. - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - S. 459

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 M 2J 953

PBW Lubaczów WL 36309 czyt. mag.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929(438)(03) GP 78972

PBW Przeworsk Czyt./Przeworsk CzK 929 GK 36181

34. Ignacy Jakub Bronicki herbu Korwin (zm. w lutym 1769 na Morawach) - skarbnik wiślicki, chorąży pancerny, podczaszy nowogrodzki (1761), marszałek ziemi sanockiej w konfederacji barskiej, regimentarz-subaltern partii małopolskiej, marszałek konfederacji sanockiej //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.02.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Jakub_Bronicki

35. Jakub Ignacy Bronicki h. Korwin / oprac. Marian Kozłowski.// Konfederacja Barska w Beskidzie Niskim i na Pogórzach Karpackich [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

http://www.beskid-niski-pogorze.pl/konfederacja/postacie/jakub.i.bronicki_korwin.php

Brzostowski Adam (1722-1790)

36. Brzostowski Adam, h. Strzemię (1722-1790), kasztelan połocki, konfederatbarski / Adam Skałkowski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 3, Brożek Jan - Chwalczewski Franciszek / [kom. red. Władysław Konopczyński i in.]. - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - S. 46-47. - Przedr. fotooffs., oryg.: Kraków: nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1937.

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 M nr inw. 2J 954

PBW Lubaczów WL 36310 czyt. mag.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438) (03) nr inw. GP 78973

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Główna nr inw. 22049

Chojecki Karol h. Lubicz (ok. 1740-po 1791)

37. Chojecki Karol Lubicz (ur. Ok. 1740), sybirak, pamiętnikarz / Władysław Konopczyński.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 3, Brożek Jan - Chwalczewski Franciszek / [kom. red. Władysław Konopczyński i in.]. - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - S. 395-396. - Przedr. fotooffs., oryg. : Kraków: nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1937.

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 M nr inw. 2J 954

PBW Lubaczów WL 36310 czyt. mag.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438) (03) nr inw. GP 78973

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Główna nr inw. 22049

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Główna nr inw. 22049

Chojnacki Edmund Antoni (?-1774)

38. Edmund Antoni Chojnacki herbu Trzaska (zm. 1774) - cześnik lwowski w latach 1770-1773, łowczy lwowski w latach 1769-1770, cześnik żydaczowski w 1769 roku, łowczy żydaczowski w latach 1748-1769, regent grodzki przemyski w 1748 roku //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Antoni_Chojnacki

39. Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku : (ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka) : spisy / oprac. Kazimierz Przyboś ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii, Biblioteka Kórnicka. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. - S. 319. - (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku ; t. 3) (Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku. Ziemie ruskie ; z. 1)

Chomiński Franciszek Ksawery (?-1809)

40. Chomiński Franciszek Ksawery, h. Lis († 1809), ostatni wojewoda mścisławski / Władysław Konopczyński.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 3, Brożek Jan - Chwalczewski Franciszek / [kom. red. Władysław Konopczyński i in.]. - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - S. 416-417. - Przedr. fotooffs., oryg. : Kraków: nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1937.

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 M nr inw. 2J 954

PBW Lubaczów WL 36310 czyt. mag.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438)(03) nr inw. GP 78973

PBW Przeworsk Czyt./ CzK 929 nr inw. GK 36182

Czarnocki Michał (?-ok. 1780)

41. Michał Czarnocki (lub Czarnecki) herbu Lis (zm. ok. 1780) - stolnik stężycki, cześnik chęciński, konfederat barski //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Czarnocki_(urz%C4%99dnik_ziemski)

Czetwertyński-Światopełk Janusz Tomasz (1743-1813)

42. Czetwertyński-Światopełk Janusz Tomasz (1743-1813) kasztelan czernihowski / Julian Nieć.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 4, Chwalczewski Jerzy - Dąbrowski Ignacy / [kom. red. Władysław Konopczyński i in.]. - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - S. 362-363. - Przedr. fotooffs., oryg. : Kraków: nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1938.

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 M nr inw. 2J 955

PBW Lubaczów WL 36311 czyt. mag.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438)(03) nr inw. GP 78974

PBW Przeworsk Czyt./ CzK 929 nr inw. GK 36183

Dąmbski Jan Ignacy (1740-1826)

43. Dąmbski Jan Ignacy z Lubrańca, h. Godziemba (1740–1826), konfederat barski / Władysław Konopczyński.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 5, Dąbrowski Jan Henryk - Dunin Piotr Stanisław / [kom. red. Władysław Konopczyński i in.]. - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - S. 33. - Przedr. fotooffs., oryg. : Kraków: nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1939-1946.

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 929 M nr inw. 2J 956

PBW Lubaczów WL 36500 czyt. mag.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929(438)(03) nr inw. GP 78975

PBW Przeworsk Czyt./ CzK 929 nr inw. GK 36781

Garlicki Tomasz (ok. 1730-?)

44. Garlicki Tomasz Strzemieńczyk, ksiądz, kaznodzieja konfederacji barskiej w Krakowskiem / Władysław Konopczyński.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 7, Firlej Jan - Girdwoyń Kazimierz / [kom. red. Władysław Konopczyński]. - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. - S. 283-284. - Przedr. fotooffs., oryg. : Kraków : nakł. Polskiej Akademii Umiejętności, 1948-1958.

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/tomasz-strzemienczyk-garlicki

PBW Jarosław Czyt./CzJ 929 M nr inw. 2J 958

PBW Lubaczów WL 36502 czyt. mag.

PBW Przeworsk Czyt./ CzK 929 nr inw. GK 36783

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929(438)(03) nr inw. GP 78977

45. Zapomniany kaznodzieja konfederacji barskiej / Maciej Nowakowski.//Magury. – 2000, s. 59-61

Jabłonowska Anna Paulina (1728-1800)

46. Anna Paulina z Sapiehów Jabłonowska (ur. 22 czerwca 1728 w Wołpie, zm. 7 lutego 1800 w Ostrogu) - księżna, wojewodzina bracławska (jako żona Jana Kajetana Jabłonowskiego), ekonomistka, kolekcjonerka, mecenas nauki i sztuki, sprawna administratorka swoich dóbr.//Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Jab%C5%82onowska

47. Jabłonowska z Sapiehów Anna Paulina (1728-1800), autorka pism gospodarczych, konfederatka barska, wojewodzina bracławska / Janina Berger-Mayerowa.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 10, Horoch Mieczysław - Jarosiński Paweł / [kom. red. Kazimierz Lepszy i in.] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. - S. 210-212. - Przedr. fotooffs., oryg.: Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962-1964.

PBW Lubaczów WL 36505 czyt. mag.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438)(03) GP 78979

PBW Przeworsk Czyt./CzK 929 GK 36786

48. Księżna Anna z Sapiehów Jabłonowska (1728-1800) : w 200. rocznicę zgonu / pod red. Adama Wołka i Zbigniewa J. Wójcika ; Towarzystwo Przyjaciół Siemiatycz, Urząd Miasta Siemiatycze, Siemiatycki Ośrodek Kultury. - Siemiatycze : Towarzystwo Przyjaciół Siemiatycz, 2001. - Materiały z sesji nauk. Siemiatycze, 6-7 lutego 2000. - ISBN 83-906278-1-7

49. Księżna Pani na Kocku i Siemiatyczach : (działalność gospodarcza i społeczna Anny z Sapiehów Jabłonowskiej) / napisała Janina Bergerówna. - Lwów : nakł. Towarzystwa Naukowego, 1936. - (Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział ; 2 t. 18, z. 1)

Jabłonowski Antoni Barnaba (1732-1799)

50. Jabłonowski Antoni Barnaba h. Prus III (1732–1799), wojewoda poznański i kasztelan krakowski, pamiętnikarz. / Helena Wereszycka.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 10, Horoch Mieczysław - Jarosiński Paweł / [kom. red. Kazimierz Lepszy i in.] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. - S. 216-218. - Przedr. fotooffs., oryg. : Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962-1964.

PBW Lubaczów WL 36505 czyt. mag.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438)(03) GP 78979

PBW Przeworsk Czyt./CzK 929 GK 36786

Jabłonowski Roch Michał (ok. 1712-1780)

51. Jabłonowski Roch Michał h. Grzymała (ok. 1712–1780), kasztelan wiślicki / Jerzy Michalski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 10, Horoch Mieczysław - Jarosiński Paweł / [kom. red. Kazimierz Lepszy i in.] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. - S. 231-232. - Przedr. fotooffs., oryg.: Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962-1964.

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/roch-michal-jablonowski-h-grzymala

PBW Lubaczów WL 36505 czyt. mag.

PBW Przemyśl CzP 929(438)(03) GP 78979

PBW Przeworsk CzK 929 GK 36786

Jandołowicz Marek (ok. 1713-1799)

52. Jandołowicz (Jandowicz) Marek (ok. 1713–1799), działacz i kaznodzieja konfederacji barskiej na Podolu, karmelita / Wacław Szczygielski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 10, Horoch Mieczysław - Jarosiński Paweł / [kom. red. Kazimierz Lepszy i in.] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. – S. 499-502. - Przedr. fotooffs., oryg. : Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962-1964.

PBW Lubaczów WL 36505 czyt. mag.

PBW Przemyśl CzP 929(438)(03) GP 78979

PBW Przeworsk CzK 929 GK 36786

53. Ksiądz Marek, cudotwórca i prorok konfederacyi barskiej : szkic historyczny / Władysław Smoleński.//Ateneum. – T. 2, 1886, z. 1, s. 117-140

Zawiera : Listy, błogosławieństwa i ordynanse księdza Marka : s. 132-140

https://polona.pl/item/ksiadz-marek-cudotworca-i-prorok-konfederacyi-barskiej-szkic-historyczny,MjgwNjcwNzA/25/#info:metadata

54. Ksiądz Marek – superbohater czasów minionych / Jerzy Głowacki.//HISTMAG.org [on-line]. Data publikacji : 29.11.2007 [Dostęp : 12.03.2018]

https://histmag.org/Ksiadz-Marek-superbohater-czasow-minionych-1594

55. O księdzu Marku / Jerzy Głowacki.//Kurier Instytutu Historii [Uniwersytetu Łódzkiego]. – R. 3, 2007, nr 10, s. 11-13

http://sknh.uni.lodz.pl/kih/KIHa_26.pdf

56. Proroctwo księdza Marka / Władysław Konopczyński.//Myśl Narodowa. - T. 2 1931, nr 47, s. 204-207

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=150946

57. Wiadomości o księdzu Marku Karmelicie z opowiadań byłego konfederaty barskiego zebrana w treści / Feliks Paweł Jarocki.//Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny. – T. 2, 1881, s. 56

58. Wielki narodowy bohater o. Marek Jandowicz, karmelita, duchowy wódz konfederacji barskiej / Józef Stanisław Pietrzak. - Wyd. 2. - Kraków : b. w., 1928.

http://dlibra.kul.pl/dlibra/doccontent?id=1359

Kierski Józef Tadeusz (1706-1783)

59. Józef Tadeusz Kiekrza Kierski herbu Jastrzębiec : biskup przemyski od roku 1768 do 1783 / Władysław Sarna.// W: Dzieje dyecezyi przemyskiej obrządku łac[ińskiego]. Cz. 2, Episkopat przemyski o. ł. [obrządku łacińskiego] / napisał Władysław Sarna. - Przemyśl : [Red. "Kroniki dyecezyi przemyskiej"], 1910. - S. 478-492

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=10440

60. Kierski Józef Tadeusz h. Jastrzębiec (1706-1783), sekretarz w. koronny, biskup przemyski / Aleksy Gilewicz i Władysław A. Serczyk.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 12, Kapostas Andrzej - Klobassa Zręcki Karol / [kom. red. Bogusław Leśnodorski i in.] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. - S. 428-429. - Przedr. fotooffs., oryg. : Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966-1967.

PBW Lubaczów WL 36506 czyt. mag.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438)(03) nr inw. GP 78980

PBW Przeworsk Czyt./CzK 929 nr inw. GK 36787

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Główna nr inw. 47258

Kitowicz Jędrzej (1728-1804)

61. Jędrzej Kitowicz a konfederacja barska / Wiesław Majewski. // Napis. – T. 7 (2001), s. 323-337

62. Kitowicz Jędrzej (1728-1804), pisarz historyczny, pamiętnikarz, konfederat barski, kanonik kaliski / Przemysława Matuszewska.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 12, Kapostas Andrzej - Klobassa Zręcki Karol / [kom. red. Bogusław Leśnodorski i in.] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. - S. 525-527. - Przedr. fotooffs., oryg.: Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966-1967.

PBW Lubaczów WL 36506 czyt. mag.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438)(03) nr inw. GP 78980

PBW Przeworsk Czyt./CzK 929 nr inw. GK 36787

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Główna nr inw. 47258

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Główna nr inw. 47258

Kossakowski Szymon Marcin (1741–1794)

63. Kossakowski Szymon Marcin h. Ślepowron, przydomek Korwin (1741–1794), konfederat barski, targowiczanin, hetman w. lit. / Władysław Konopczyński. //W: Polski Słownik Biograficzny. T. 14, Kopernicki Izydor - Kozłowska Maria / [kom. red. Bogusław Leśnodorski i in.] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. - S. 289-290

PBW Jasło Czyt./ JCz 59670

PBW Kolbuszowa Czyt./ BKCzy 42972

PBW Lubaczów WL 36681 czyt. mag.

PBW Nisko Czyt./ NCz 39920

PBW Przeworsk Czyt./ CzK 929 nr inw. GK 36788

PBW Przemyśl InfBP 00/99(03) nr inw. GP 86 177; Czyt./ CzP 929(438)(03) nr inw. 86178, Cz1P 929(438)(03) nr inw. GP 78981

PBW Strzyżów Czyt./ BStCz 28664

PBW Tarnobrzeg Czyt./ TCz 68850

Krasiński Adam Stanisław (1714-1800)

64. Adam Stanisław Krasiński i jego epoka (1714-1800) : w 300 rocznicę urodzin biskupa kamienieckiego : [materiały z ogólnokrajowej konferencji, 21-22 listopada 2014 r., Opinogóra.] / [red. Aldona Łyszkowska, Stanisława Maliszewska]. - Opinogóra : Muzeum Romantyzmu, 2015.

65. Biskup kamieniecki Adam Stanisław Krasiński (1714-1800) : szkic do studium biograficznego / Wojciech J. Górczyk.//Bieżuńskie Zeszyty Historyczne. - T. 31 (2017), s. 62-98

66. Krasiński Adam Stanisław h. Ślepowron (1714–1800), biskup kamieniecki, przywódca konfederacji barskiej /Wacław Szczygielski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 15, Kozłowska Zofia - Kubacki Stanisław / [kom. red. Bogusław Leśnodorski i in.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. - S. 160-166. - Przedr. fotooffs., oryg. : Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.

PBW Przeworsk Czyt./ CzK 929 GK 36976

PBW Przemyśl InfBP 00/99(03) GP 86179, Czyt./CzP 929(438)(03) GP 86180, Cz1P 929(438)(03) GP 79112

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/adam-stanislaw-krasinski-h-slepowron

Krasiński Michał Hieronim (1712-1784)

67. Krasiński Michał Hieronim h. Ślepowron (1712–1784), podkomorzy różański, poseł na sejmy, marszałek generalny kor. konfederacji barskiej / Wacław Szczygielski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 15, Kozłowska Zofia - Kubacki Stanisław / [kom. red. Bogusław Leśnodorski i in.] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. - S. 188-190. - Przedr. fotooffs., oryg. : Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.

PBW Przeworsk Czyt./ CzK 929 GK 36976

PBW Przemyśl InfBP 00/99(03) GP 86179, Czyt./CzP 929(438)(03) GP 86180, Cz1P 929(438)(03) GP 79112

Kublicki Stanisław (ok. 1750-1809)

68. Kublicki Stanisław h. Ostoja vel Księżyc i Miecz (zm. 1809) / Bernard Krakowski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 16, Kubacz Franciszek - Legatowicz Ignacy Piotr / [kom. red. Bogusław Leśnodorski i in.] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 34- 37. - Przedr. fotooffs., oryg. : Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1971.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929(438)(03) nr inw. GP 79297

PBW Przeworsk Czyt./CzK 929 nr inw. GK 37463

Leszczyński Marcin

69. Marcin Leszczyński herbu Korczak – regent ziemski krakowski, towarzysz chorągwi husarskiej podkomorzego krakowskiego i członek konfederacji barskiej w 1769 roku //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Leszczy%C5%84ski

70. Marcin Leszczyński z Lisznej - rotmistrz konfederacji barskiej powiatu sądeckiego i czchowskiego / Andrzej Wasiak.//Rocznik Sądecki. - T. 28, (2000), s. 315-317

Lubomirska Joanna (1723-1783)

71. Lubomirska ze Steinów Joanna (1723-1783), chorążyna kor., faworyta ministra Henryka Brühla / Hanna Dymnicka.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 17, Legendorf Fabian - Lubomirski Aleksander / [kom. red. Bogusław Leśnodorski i in.] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. - S. 629-631. - Przedr. fotooffs., oryg. : Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1972.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438)(03) nr inw. GP 81007

PBW Przeworsk Czyt./CzK 929 nr inw. GK 37912

Przemyska Bibliotek Publiczna /Czyt. Główna nr inw. 47260

Lubomirski Jerzy Marcin (1733-1811)

72. Dawni właściciele Kolbuszowej : książę Marcin Jerzy Lubomirski - konfederat barski / Halina Dudzińska.//Przegląd Kolbuszowski. - 2001, nr 97, s. 4 ;

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=542

nr 98, s. 4 ;

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=543

nr 99, s. 4 ;

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=544

nr 100, s. 4 ;

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=545

nr 101, s. 4 ;

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=546

nr 102, s. 4 ;

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=547

nr 103, s. 4 ;

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=548

nr 104, s. 3 ;

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=549

nr 105, s. 7 ;

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=550

nr 106, s. 8 ;

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=551

2002, nr 108, s. 4 ;

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=528

2002, nr 109, s. 7

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=529

73. Lubomirski Jerzy Marcin h. Szreniawa (1738-1811), konfederat barski, generał wojsk kor., poseł sejmowy, antreprener teatralny, awanturnik / Wacław Szczygielski. //W: Polski Słownik Biograficzny. T. 18, Lubomirski Aleksander - Machowski Walenty / [kom. red. Bogusław Leśnodorski i in.] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1993. - S. 34-38

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929(438)(03) GP 110692

PBW Przeworsk Czyt./ CzK 929 GK 52708

74. Jak to pan Kolbuszowej teatrum dawał [i i siebie] i bawił Warszawę / Kazimierz Skowroński. // Biuletyn / Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przyrody i Kultury im. J. Goslara w Kolbuszowej. - 1965, nr 1 [7], s. 36-58

http://cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl/dlibra/docmetadata?id=136&from=latest

Łempicki Kajetan h. Junosza (ok. 1740-1830)

75. Kajetan Junosza Łempicki / oprac. Bogumiła Wojtaszek.// A kiedyś łopotał tu sztandar konfederatów barskich... : śladami Konfederacji Barskiej w regionie : Konfederacja Barska w Beskidzie Niskim i na Pogórzach Karpackich [on-line]

http://www.beskid-niski-pogorze.pl/konfederacja/mogily/grob_kajetana_junoszy_lempickiego.php

76. Niebylec - Grób konfederata barskiego, Kajetana Junoszy Łempickiego / oprac. Marian Kozłowski.//A kiedyś łopotał tu sztandar konfederatów barskich... : śladami

Konfederacji Barskiej w regionie : Konfederacja Barska w Beskidzie Niskim i na Pogórzach Karpackich [on-line]

http://www.beskid-niski-pogorze.pl/konfederacja/mogily/grob_kajetana_junoszy_lempickiego.php

Madaliński Antoni (1739-1804)

77. Antoni Józef Madaliński herbu Larysza (ur. 1739, zm. 19 lipca 1804 w Borowem) - polski generał, dowódca kawalerii, jeden z dowódców w insurekcji kościuszkowskiej 1794, komendant chorągwi husarskiej koniuszego koronnego w 1769 roku, pułkownik ziemi przemyskiej w konfederacji barskiej

https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Madali%C5%84ski

78. Generał Antoni Madaliński / Andrzej Zygmunt Rola-Stężycki. - Il., portr.//Zeszyty Połanieckie : czasopismo Towarzystwa Kościuszkowskiego. - 2011, nr 21, s. 27-31

http://dorzeczewisly.pl/tk/zeszyty/nr21.pdf

79. Madaliński Antoni Józef h. Laryssa (1739-1804), poseł na sejmy, generał wojsk kor., jeden z dowódców powstania 1794 r. / Jerzy Kowecki.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 19, Machowski Wawrzyniec - Maria Kazimiera / [red. nacz. Emanuel Rostworowski ; współpracownicy Roman Aftanazy i in.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - S. 104

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/antoni-jozef-madalinski-h-laryssa

Markowski Franciszek (1727-1806)

80. Markowski Franciszek h. Bończa (1727-1806), konfederat barski, poseł na sejmy, kasztelan sanocki / Wacław Szczygielski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 20, Maria Józefa - Mieroszewski Krzysztof / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. - S. 42

http://ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/franciszek-h-boncza-markowski?print

PBW Rzeszów Czyt./ CzytR 166864

Miączyński Józef (1743-1793)

81. Losy Miączyńskiego, marszałka konfederacyi barskiej, generała wojsk republikańskich za czasów Wielkiej Rewolucyi Francuzkiej (1769-1793) : obraz historyczny / przez Alexandra Kraushara. - Petersburg : K. Grendyszyński, 1902.

https://polona.pl/item/losy-miaczynskiego-marszalka-konfederacyi-barskiej-generala-wojsk-republikanskich-za,MTU3NDkwNjc/10/#info:metadata

82. Miączyński Józef h. Suchekomnaty (1743–1793), starosta łosicki, marszałek bełski konfederacji barskiej, generał wojsk francuskich / Wacław Szczygielski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 20, Maria Józefa - Mieroszewski Krzysztof / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. - S. 559

http://ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jozef-h-suchekomnaty-miaczynski

PBW Rzeszów Czyt./ CzytR 166864

Mieczkowski Jan (1739?-po 1826)

83. Jan Mieczkowski, sybirak-konfederata - czyli u początków romantycznej recepcji Baru / Zbigniew Sudolski.// Napis. - Seria 5, 1999, s. 178-191

http://napis.edu.pl/pdf/Napis005_artykuly/NAPIS-1999_SERIA-V_s177-191_Zbigniew-Sudolski.pdf

Mniszech Amalia Maria z Brühlów (1736-1772)

84. Gdyby nami rządziły kobiety : poglądy Amelii Mniszchowej na reformę Rzeczypospolitej / Jerzy Michalski.//W: Studia historyczne z XVIII i XIX wieku. T. 2. Ideologia, nauka, historiografia / Jerzy Michalski ; [red. nauk. Wojciech Kriegseisen, Zofia Zielińska]. - Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2007. - S. 97-108

85. Życie codzienne konfederatki barskiej - przykład Amalii Mniszchowej / Katarzyna Kuras. //Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studenckie Zeszyty Historyczne. - Z. 6 (15) (2004), s. 115-121

Mniszech Jerzy August (1715-1778)

86. Mniszech Jerzy August Wandalin h. własnego (1715-1778), marszałek nadworny kor., kasztelan krakowski / Maria Czaplińska.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 21, Mieroszewski Sobiesław - Morsztyn Władysław / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. - S. 470-474

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jerzy-august-wandalin-mniszech-h-wlasnego

PBW Rzeszów Czyt./CzytR 166865

Narocki Franciszek Ignacy (1690–1809)

87. Narocki Franciszek Ignacy (1690–1809), konfederat barski, sybirak / Wacław Szczygielski. //W: Polski Słownik Biograficzny. T. 22 , Morsztyn Zbigniew - Niemirycz Teodor / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. - S. 545

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/franciszek-ignacy-narocki

PBW Rzeszów Czyt./CzytR 177907

Ogiński Michał Kazimierz (1728-1800)

88. Michał Kazimierz Ogiński, książę herbu Oginiec (ur. 1728 lub 1730 lub 1731 w Warszawie, zm. 31 maja 1800 w Słonimiu lub Warszawie) - generał lejtnant, hetman wielki litewski 1768-1793, wojewoda wileński od 1764, pisarz polny litewski od 1748, cześnik wielki litewski od 1744, konsyliarz Rady Nieustającej, starosta ryczywolski w 1771 roku ; kompozytor, pisarz, poeta i dramaturg, kuzyn Andrzeja Ignacego, który był ojcem kompozytora Michała Kleofasa Ogińskiego //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Kazimierz_Ogi%C5%84ski

89. Michał Kazimierz Ogiński w świetle piśmiennictwa XVIII wieku / Artur Ziontek.//Wschodni Rocznik Humanistyczny. – T. 7, 2010-2011, s. 119-149

wrh.edu.pl/wp-content/uploads/2017/07/wrh2011.pdf

90. Ogiński Michał Kazimierz h. własnego (1730-1800), hetman w. lit., muzyk / Jerzy Michalski i Alina Nowak-Romanowicz.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 23 z. 3 (og. zb. 98), Nussbaum Hilary - Ogiński Michał / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. - S. 624 ; T. 23, z. 4 (og. zb. 99), Ogiński Michał - Olszak Wacław / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. - S. 625-630

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929(438)(03)GP 36888

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438)(03)GP 36889

Opaliński Leon Wojciech h. Łodzia (1708-1775)

91. Leon Wojciech Opaliński herbu Łodzia (ur. 1708 - zm. 24 marca 1775 w Opalenicy) - wojewoda sieradzki w 1766 roku, wojewoda mazowiecki w 1764 roku, marszałek Trybunału Głównego Koronnego w 1755 roku, jeden z przywódców konfederacji barskiej w Wielkopolsce, starosta bolesławski, ostatni z rodu Opalińskich herbu Łodzia //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leon_Wojciech_Opali%C5%84ski

92. Opaliński Leon Wojciech h. Łodzia (1708–1775), wojewoda mazowiecki, potem sieradzki / Wacław Szczygielski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 24 , Olszamowski Bolesław - Padlewski Zygmunt / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. - S. 109

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/leon-wojciech-h-lodzia-opalinski

PBW Rzeszów Czyt./CzytR 189693

Oracewicz Marcin (1720-1789)

93. Marcin Oracewicz, mieszczanin krakowski : opowiadanie z przeszłości Krakowa / Adam Chmiel. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, 1897. - (Biblioteka Krakowska ; nr 1)

https://polona.pl/item/marcin-oracewicz-mieszczanin-krakowski-opowiadanie-z-przeszlosci-krakowa,NzIxMzg0MzA/2/#info:metadata

94. Marcin Oracewicz (ur. ok. 1720, pochodził z Lubowli na Spiszu, zm. po 1789 w Krakowie) - polski bohater obrony Krakowa przed Rosjanami w czasie Konfederacji barskiej w czerwcu 1768 roku //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcin_Oracewicz

95. Oracewicz Marcin / Janina Bieniarzówna.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 24 , Olszamowski Bolesław - Padlewski Zygmunt / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. - S. 150-151

PBW Rzeszów Czyt./CzytR 189693

Ossoliński Józef Kanty (1707-1780)

96. Józef Jan Kanty Ossoliński herbu Topór z Tęczyna, z Balic, (ur. 1707, zm. 18 listopada 1780 w Rymanowie) - wojewoda wołyński od 1757, chorąży nadworny koronny (1738), starosta sandomierski i chmielnicki, konfederat barski //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Kanty_Ossoli%C5%84ski

97. Ossoliński Józef Kanty (1707-1780) poseł, wojewoda wołyński / Wacław Szczygielski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 24, Olszamowski Bolesław - Padlewski Zygmunt / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. - S. 410

http://ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jozef-kanty-h-topor-ossolinski?print

PBW Rzeszów Czyt./CzytR 189693

Ostaszewski Michał (ok. 1735-1816)

98. Michał Ostaszewski herbu Ostoja (ur. ok. 1735, zm. 5 października 1816), syn Józefa i Anny ze Skrzetuskich, organizator i jeden z przywódców konfederacji barskiej 1768-1772 na Podkarpaciu, zwolennik Konstytucji 3 maja, inicjator budowy uzdrowiska Iwonicz-Zdrój

https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Ostaszewski

Pac Michał Jan (1730-1787)

99. Pac Michał Jan h. Gozdawa (1730-1787), starosta ziołowski, marszałek generalny litewski konfederacji barskiej / Wacław Szczygielski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 24 z. 4 (og. zb. 103), Ott Michał - Padlewski Zygmunt / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. - S. 729-734

PBW Lubaczów WL 25903 czyt. mag.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438)(03) GP 39608

100. Tajemnica Michała Jana Paca / Władysław Konopczyński. - Wilno : [b .w.], 1924. - Odb.: Ateneum Wileńskie. - R. 2, 1924, z. 7-8.

Parys Adam (ok. 1740-1817)

101. Parys (Pariss) Adam h. Prawdzic (ok. 1740–1817), marszałek sandomierski w konfederacji barskiej / Wacław Szczygielski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 25 z. 2 (og. zb. 105), Parczewski Franciszek - Pawlak Wojciech / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. - S. 227-229

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929(438)(03) GP 56542

Potocki Joachim Karol (ok. 1721-1791)

102. Potocki Joachim Karol h. Pilawa (ok. 1721–1791), starosta trembowelski, podczaszy lit., generał-porucznik wojsk kor., regimentarz generalny kor. konfederacji barskiej / Wacław Szczygielski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 28 z. 1 (og. zb. 116), Potocki Ignacy - Potocki Stefan / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. - S. 50-57

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/joachim-karol-h-pilawa-potocki

PBW Tarnobrzeg Czyt./ TCz 60062

PBW Krosno Czyt./ Cz 91031

PBW Strzyżów Czyt./ BStCz 36001

Potocki Piotr Franciszek (1745-1829)

103. Piotr Franciszek Potocki (Franciszek Piotr Potocki) herbu Pilawa (ur. 1745, zm. 1829 w Berdyczowie) – hrabia austriacki 1777, członek Generalności konfederacji barskiej w 1771 roku, starosta szczyrzycki, ambasador Rzeczypospolitej w Imperium Osmańskim w latach 1791-1792, poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Rzeczypospolitej w Imperium Osmańskim w latach 1789-1791[2], generał major wojsk koronnych, szef regimentu Potockich //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Franciszek_Potocki

Potocki Teodor h. Pilawa (1730-1812)

104. Potocki Teodor h. Pilawa (1730-1812), poseł na sejmy, konfederat barski, generał-major wojsk kor., wojewoda bełski / Wacław Szczygielski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 28 , Potocki Ignacy - Przerębski Mikołaj / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984-1985. - S. 213

PBW Rzeszów Czyt./ CzytR 207148

Potocki Wawrzyniec (?-1771)

105. Potocki Wawrzyniec h. Szeliga (zm. 1771), chorąży pancerny wojsk kor., konfederat barski / Wacław Szczygielski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 28 , Potocki Ignacy - Przerębski Mikołaj / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984-1985. - S. 224

PBW Rzeszów Czyt./ CzytR 207148

Pułaski Józef (1704–1769)

106. Józef Pułaski herbu Ślepowron (ur. 17 lutego 1704, zm. w Kopance nad Dniestrem w lutym lub ok. 20 kwietnia 1769) - twórca i marszałek związkowy konfederacji barskiej, starosta warecki, wielokrotny poseł na sejm, ojciec Kazimierza Pułaskiego // Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pu%C5%82aski

107. Pułaski Józef h. Ślepowron (1704–1769), palestrant, starosta warecki, poseł na sejmy, marszałek związkowy konfederacji barskiej /Wacław Szczygielski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 29 z. 3 (og. zb. 122), Pułaski Antoni - Rabski Janusz / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. - S. 380-382

Tarnobrzeg Czyt./ TCz 60065

Krosno Czyt./ Cz 97581

Sanok Czyt./ SCz 42967

Strzyżów Czyt./ BStCz 35951

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jozef-h-slepowron-pulaski-marszalek?print

Pułaski Franciszek (?- 1769)

108. Franciszek Pułaski herbu Ślepowron (zm. 18 sierpnia 1769 w Lesku) – komornik bielski, rotmistrz przemyski konfederacji barskiej // Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Pu%C5%82aski

Pułaski Franciszek Ksawery (1743-1769)

109. Franciszek Ksawery Piotr August Stanisław Pułaski herbu Ślepowron (ur. 26 listopada 1743, zm. 15 września 1769 pod Łomazami) – starosta augustowski, pułkownik województwa podolskiego, marszałek przemyski konfederacji barskiej.// Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Ksawery_Pu%C5%82aski

Pułaski, Kazimierz (1746-1779)

110. Czy to już koniec, panie Pułaski? : O obecności Kazimierza Pułaskiego w literaturze polskiej XIX i XX w. / Magdalena Rudkowska. //W: Kazimierz Pułaski w polskiej i amerykańskiej świadomości : materiały z polsko-amerykańskiej konferencji naukowej w Warce-Winiarach, 8-10 października 1997=Casimir Pulaski in Polish and American consciousness : proceedings from the Polish-American scientific conference in Warka-Winiary, 8-10 October, 1997/ pod red. J. Maciejewskiego, E. Bem-Wiśniewskiej i J. Wójcickiego. - Warszawa : "DiG", 1998. - S. 65-78

111. Działalność Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie / Andrzej Wasiak.// Almanach Częstochowy. Cz. 1. - 1993, s. 1-24

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czytelnia Główna nr inw. 32053, 34674

112. Dzieciństwo i młodość Józefa Pułaskiego : przyczynek do życiorysu twórcy konfederacji barskiej / Bronisław Wojciechowski.// Kwartalnik Historyczny. - T. 91, 1984, z. 1, s. 45-57

113. Kazimierz Pułaski / Czesław Ksawery Jankowski.//W: Bohaterowie polscy : Karol Chodkiewicz, Kazimierz Pułaski, Ks. Józef Poniatowski : z portretami / skreślił Czesław Ksawery Jankowski. - Warszawa, Nakładem M. Arcta, 1907. – S. 53-77

https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/61331?id=61331

114. Kazimierz Pułaski / Jan Stanisław Kopczewski. - Warszawa : "Interpress", 1973.

PBW Przeworsk WK 39789, WK 17217

115. Kazimierz Pułaski (1745-1779) / Antoni Lenkiewicz. - Wyd. 4. - Wrocław : BWT Biuro Tłumaczeń, 1999.

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-84096

116. Kazimierz Pułaski 1747-1779 / Ryszard Zieliński. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1967.

117. Kazimierz Pułaski - dowódca i symbol konfederacji barskiej / Renata Kułakowska-Zadęcka. // Zeszyty Sądecko-Spiskie. - T. 3, 2008, s. 25-28

118. Kazimierz Pułaski : epigon staropolskiej sztuki wojennej / Maciej Trąbski. // Zeszyty Historyczne (Częstochowa). - T. 15, 2016, s. 107-131

119. Kazimierz Pułaski - konfederat barski : życiorys i deklaracje / Józef Makłowicz. - Poznań : nakł. autora, 1929.

PBW Jarosław WJ 28487

120. Kazimierz Pułaski - obrońca twierdzy jasnogórskiej / Andrzej Wasiak // Almanach Częstochowy. - (1992), s. 13-18

121. Kazimierz Pułaski : opowieść historyczna / Jan Brzoza. - Warszawa : "Iskry", 1960.

122. Kazimierz Pułaski pod Poznaniem / Wacław Szczygielski. - Poznań : [b. w.], 1929(Drukarnia Robotników Chrześcijańskich).

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=1329

123. Kazimierz Pułaski w 230. rocznicę śmierci : materiały z sesji naukowej zorganizowanej 7 grudnia 2009 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie / pod red. Iwony Stefaniak i Karola Kucharskiego. - Warka : Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, 2011.

124. Kazimierz Pułaski : życiorys z 14 ilustracjami / Władysław Konopczyński. - Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademji Umiejętności, 1931.

125. Kościuszko, Pułaski / Jan Stanisław Kopczewski ; [oprac. graf.] Jerzy Kępkiewicz ; [dobór materiału ikonograficznego] Jan Stanisław Kopczewski. - Warszawa : Interpress, 1976.

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-44680

126. Ostatni rycerz dawnej Polski : z tajemnic biografii i legendy Kazimierza Pułaskiego / Franciszek Ziejka. // Kwartalnik Gorlicki. - 2012, nr 59 bis, s. 14-35

127. Ostatni rycerz dawnej Polski : z tajemnic biografii i legendy Kazimierza Pułaskiego / Franciszek Ziejka. // Niepodległość i Pamięć : czasopismo muzealno-historyczne. - 2011, nr 3-4, s. 7-42

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Niepodleglosc_i_Pamiec-r2011-t18-n3_4_(35_36)-s7-42.pdf

128. Ostatni rycerz Europy : Kazimierz Pułaski / Janusz Roszko. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1983. - ISBN 83-216-0352-1

129. Pułaski Kazimierz / Kazimierz Kaczmarczyk.//Roczniki Historyczne. - R. 2, 1926, z. 2, s. 309

Biblioteka Archiwum Państwowe Przemyśl

130. Pułaski Kazimierz h. Ślepowron (1745–1779), starosta zezuleniecki, dowódca w konfederacji barskiej, uczestnik walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki /Wacław Szczygielski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 29 z. 3 (og. zb. 122), Pułaski Antoni - Rabski Janusz / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. - S. 386-393

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/kazimierz-h-slepowron-pulaski

Tarnobrzeg Czyt./ TCz 60065

Krosno Czyt./ Cz 97581

Sanok Czyt./ SCz 42967

Strzyżów Czyt./ BStCz 35951

131. Pułaski : wielki mały rycerz / Andrzej Dudziński. - Poznań ; Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie Oddział Publicat, cop. 2010.

132. Szczątki Kazimierza Pułaskiego w Savannah : dowody fizyczne / Jack Pinkowski.//W: 40 lat Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce [Czterdzieści lat Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce] : bohater, historia i perspektywy rozwoju : materiały z polsko-amerykańskiego sympozjum w Warce-Winiarach, 13-16 października 2007 = Forty years of the Casimir Pulaski Museum in Warka : the hero, history and perspectives for development : papers from the Polish-American symposium in Warka-Winiary, October, 13-16, 2007 / pod red. Iwony Stefaniak ; [teksty tł. Joanna Łukasiak, Jacek Hołysz]. - Warka : Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, 2007. - S. 81-97

133. Udział Kazimierza Pułaskiego w zamachu na Stanisława Augusta i jego międzynarodowe echa / Piotr Ugniewski. //W: 40 lat Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce [Czterdzieści lat Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce] : bohater, historia i perspektywy rozwoju : materiały z polsko-amerykańskiego sympozjum w Warce-Winiarach, 13-16 października 2007 = Forty years of the Casimir Pulaski Museum in Warka : the hero, history and perspectives for development : papers from the Polish-American symposium in Warka-Winiary, October, 13-16, 2007 / pod red. Iwony Stefaniak ; [teksty tł. Joanna Łukasiak, Jacek Hołysz]. - Warka : Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, 2007. - S. 27-33. - ISBN 978-83-925551-5-5

134. Zarys działalności Kazimierza Pułaskiego w Częstochowie / Andrzej Wasiak. //Historia : rocznik Muzeum Okręgowego w Częstochowie. - 1985, nr 1, s. 70-94

135. Żywot Kazimierza na Pułaziu Pułaskiego, Starosty Zezulenieckiego, Marszałka Konfederacyi Łomżyńskiej Regimentarza Mało-polskiego, Jenerała w wojsku Amerykańskiem (1748-1779) : z okazji setnej rocznicy konfederacji barskiej zawiązanej 29 lutego 1768, a obchodzonej w Paryżu, 29 lutego 1868 roku / skreślił Leonard Chodźko. - Lwów : nakł. Wydawnictwa "Mrówki", 1869.

http://polona.pl/item/838159/4/

PBW Przemyśl Cz1P A/929-052 A/Z nr inw. 56104

Puttkamer Jacek Antoni (18 w.)

136. Puttkamer Jacek Antoni h. Bradacice (XVIII w.) sędzia ziemski rosieński, konfederat barski, targowicki, pamiętnikarz / Wacław Szczygielski. //W: Polski Słownik Biograficzny. T. 29 z. 3 (og. zb. 122), Pułaski Antoni - Rabski Janusz / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. - S. 471-474

Tarnobrzeg Czyt./ TCz 60065

Krosno Czyt./ Cz 97581

Sanok Czyt./ SCz 42967

Strzyżów Czyt./ BStCz 35951

Radzimiński Filip (ok. 1745-?)

137. Filip Radzimiński herbu Lubicz (ok. 1745-?) - marszałek ziemi sanockiej, starosta dmitrowski, starosta terleszyński, cześnik wołyński, obrany regimentarzem sanocko-krakowskim w konfederacji barskiej, komendant twierdzy Jasnogórskiej, po odwołaniu Kazimierza Pułaskiego dowódca wojsk Konfederacji //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Filip_Radzimi%C5%84ski

138. Radzimiński Filip h. Lubicz (ur. ok. 1745), marszałek ziemi sanockiej konfederacji barskiej, komendant twierdzy Jasnogórskiej, starosta terleszyński, cześnik wołyński / Wacław Szczygielski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 30 z. 1 (og. zb. 124), Radwan - Radziwiłł Jan / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. - S. 92-96

PBW Tarnobrzeg Czyt./ TCz 61904

PBW Sanok Czyt./ SCz 43802

PBW Strzyżów Czyt./ BStCz 33897

Rostworowski Franciszek Ksawery h. Nałęcz (1749–1816)

139. Rostworowski Franciszek Ksawery h. Nałęcz (1749–1816), sekretarz posła konfederacji barskiej w Dreźnie, członek Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji, sędzia kryminalny w powstaniu kościuszkowskim i sędzia pokoju w Księstwie Warszawskim / Emanuel M. Rostworowski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 32, z. 2 (og. zb. 133), Rostworowski Andrzej - Rozdeiczer-Kryszkowski Tadeusz / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. - S. 191-193

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929(438)(03) nr inw. GP 108517

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/franciszek-ksawery-rostworowski-h-nalecz

Sapieha Józef (1737-1792)

140. Sapieha Józef h. Lis (1737-1792), krajczy lit., regimentarz generalny lit. konfederacji barskiej / Zofia Zielińska.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 35 z. 1 (og. zb. 144), Sapieha Jan - Sapieha Władysław / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Warszawa ; Kraków : Polska Akademia Nauk, 1994. - S. 27-29

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438)(03) GP 88381

PBW Przeworsk Czyt./CzK 929 GK 41525

Sapieha Kajetan Michał (1749-1771)

141. Sapieha Kajetan Michał h. Lis (1749–1771), marszałek połocki konfederacji barskiej / Wojciech Kriegseisen.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 35 z. 1 (og. zb. 144), Sapieha Jan - Sapieha Władysław / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Warszawa ; Kraków : Polska Akademia Nauk, 1994. - S. 29-30

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438)(03) GP 88381

PBW Przeworsk Czyt./CzK 929 GK 41525

Sapieha Katarzyna Agnieszka Ludwika (1718-1779)

142. Katarzyna Sapieżyna / Dawid Szczepaniak.//Przyjaciel Ludu. - T. 19, z. 1 (2004 [2005]), s. 28-29

143. Sapieżyna z Sapiehów, 2.v. Żywna, Katarzyna Agnieszka (Ludwika) (1718–1779), łowczyna lit., działaczka konfederacji barskiej / Wojciech Kriegseisen.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 35 z. 2 (og. zb. 145), Sapieżyna Anna - Sawicki Jerzy / [red. nacz. Henryk Markiewicz] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Warszawa ; Kraków : Polska Akademia Nauk, 1994. - S. 168-170

PBW Przemyśl GP 88382, Czyt./CzP 929(438)(03) GP 84853

PBW Przeworsk Czyt./CzK 929 GK 41526

Sapieha Teofila Strzeżysława (Strzyżysława) z Jabłonowskich (1742-1816)

144. Sapieżyna Teofila Strzeżysława (Strzyżysława?) / Jerzy Skowronek. //W: Polski Słownik Biograficzny. T. 35 z. 2 (og. zb. 145), Sapieżyna Anna - Sawicki Jerzy / [red. nacz. Henryk Markiewicz] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Warszawa ; Kraków : Polska Akademia Nauk, 1994. - S. 171-172

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438)(03) GP 84853, Cz1P 929(438)(03)GP 88382

PBW Przeworsk Czyt./ CzK 929GK 41526

145. Teofila Strzeżysława (Strzyżysława) z Jabłonowskich Sapieżyna (ur. 8 sierpnia 1742, zm. 22 lutego 1816 w Czołhaniu (Teofipolu) - krajczyna litewska, działaczka konfederacji barskiej, pamiętnikarka i bibliofilka // Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teofila_Strze%C5%BCys%C5%82awa_z_Jab%C5%82onowskich_Sapie%C5%BCyna

Sawa-Caliński Józef (ok. 1736-1771)

146. Józef Sawa-Caliński : Kozak? Polak?… Konfederat! / Cezary Imański. // Mówią Wieki. – 2010, nr 9, s. 35-39

Sierakowski Wacław Hieronim (ok. 1700-1780)

147. Sierakowski Wacław Hieronim. Ok. 17 IX 1700 Raba, woj. krakowskie - 25 X 1780 r. Obroszyn k. Lwowa. Senator I Rzeczypospolitej, kanonik katedralnej kapituły krakowskiej, sędzia w konsystorzu biskupim w Krakowie, biskup przemyski, metropolita lwowski, założyciel i mecenas wyższego studium filozofii oraz biblioteki publicznej w Przemyślu Tadeusz Śliwa.//W: Przemyski słownik biograficzny. T. 2. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011. - S. 122-126

148. Sierakowski Wacław Hieronim z Bogusławic h. Ogończyk (1799 - 1780) / Elżbieta Burda.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 37 z. 2 (og. zb. 153), Sienicki Mikołaj - Sierakowski Zygmunt / [red. nacz. Henryk Markiewicz] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Warszawa ; Kraków : Instytut Historii PAN, 1996. - S. 306 – 317

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438)(03) GP 88390

PBW Przeworsk Czyt./ CzK 929 GK 41534

149. Wacław Hieronim de Bogusławice Sierakowski herbu Ogończyk, łac. Venceslaus Hieronymus de Bogusławice Sierakowski (ur. we wrześniu 1700 w Rabie Wyżnej, zm. 28 listopada 1780 w Obroszynie) - biskup kamieniecki (1739-1742), przemyski (1742-1760), następnie arcybiskup lwowski (1760-1780), konfederat barski. //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wac%C5%82aw_Hieronim_Sierakowski

150. Wacław Hieronim z Bogusławic Sierakowski herbu Ogończyk : biskup przemyski od roku 1742 do 1760 / Władysław Sarna.// W: Dzieje dyecezyi przemyskiej obrządku łac[ińskiego]. Cz. 2, Episkopat przemyski o. ł. [obrządku łacińskiego] / napisał Władysław Sarna. - Przemyśl : [Red. "Kroniki dyecezyi przemyskiej"], 1910. - S. 425-461

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=10440

151. Żywot Wacława Hieronima Sierakowskiego, Arcybiskupa Lwowskiego / Maurycy Dzieduszycki. - Kraków, w Drukarni „Czasu” W. Kirchmayera, 1868.

Stadnicki Franciszek (1742-1810)

152. Stadnicki Franciszek h. Szreniawa (1742-1810), starosta ostrzeszowski, konfederat barski, poseł na sejmy, generał milicji województwa kaliskiego w wojnie 1792 r. i powstaniu kościuszkowskim / Dorota Dukwicz.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 41, Sowiński Jan - Stanisław August Poniatowski. 2002. - S. 383-386

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. nr inw. 47279

Stadnicki Szymon (1730-przed 1775)

153. Szymon Stadnicki herbu Szreniawa bez Krzyża (zm. przed 9 października 1775 roku) – konfederat barski z województwa sandomierskiego, konsyliarz województwa sandomierskiego w konfederacji radomskiej 1767 roku. Poseł na Sejm Repninowski z województwa sandomierskiego //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 13.0-3.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Stadnicki

Strawiński Stanisław (ok. 1736-po 1773)

154. Stanisław Strawiński – polski szlachcic herbu Sulima, rotmistrz starodubowski, jeden z oficerów konfederacji barskiej //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 13.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Strawi%C5%84ski

Suchodolski Wojciech Walerian (1749-1826)

155. Wojciech Walerian Suchodolski herbu Janina (ur. 1749 r., zm. 1826 r.) - szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1777 roku, konfederat barski, kasztelan radomski, poseł na Sejm Czteroletni, hrabia galicyjski //Wikipedia ; wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Suchodolski

156. Suchodolski Wojciech Walerian h. Janina (1749-1826), konfederat barski, chorąży chełmski, poseł na Sejm Czteroletni, kasztelan radomski / Monika Podgórzak.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 45 z. 2 [og. zb.] 185, Stulgiński Ferdynand - Suchorzewski Jan / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. - Warszawa : Instytut Historii PAN, 2008. - S. 303-311

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438)(03) nr inw. GP 96401

Szteyn Henryk Tadeusz (1741-po 1793)

157. Henryk Tadeusz Ottomar Szteyn h. wł. / Andrzej Haratym. //W: Polski Słownik Biograficzny. T. 49 z. 1 [og. zb.] 200, Szpilowski Hilary - Szubert Wacław / red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. - Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. - S. 107-108

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 929(438)(03)nr inw. GP 106572

Szteyn Ignacy (1750-po 1795)

158. Szteyn Ignacy (1750-po lub w 1795), sędzia ziemski orszański, konfederat barski //W: Polski Słownik Biograficzny. T. 49 z. 1 [og. zb.] 200, Szpilowski Hilary - Szubert Wacław / red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. - Warszawa : Instytut Historii PAN, 2013. - S. 105

PBW Przemyśl /Czyt./ CzP 929(438)(03)nr inw. GP 106572

Suworow Aleksandr(1730-1800)

159. Aleksandr Suworow - grabarz konfederacji barskiej / [red.].// Mówią Wieki. - 2018, nr 3, s. 47

Tomaszewski Dyzma (1749-1825)

160. Dyzma Bończa-Tomaszewski herbu Bończa, pseud. i krypt.: D. B.T.; Pisarz poematu "Rolnictwo", (ur. 1 stycznia 1749 w Sandomierskiem, zm. 1825 w Popówce, Ukraina) – polski poeta, komedio- i dramatopisarz, tłumacz, publicysta polityczny i pamiętnikarz. Sekretarz konfederacji targowickiej, uczestnik konfederacji barskiej oraz sekretarz polskiego posła w Petersburgu Antoniego Augustyna Debolego. Działacz polityczny związany ze Stanisławem Szczęsnym Potockim // Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyzma_Bo%C5%84cza-Tomaszewski

Walewski Michał (1735-1806)

161. Postawa Michała Walewskiego, marszałka konfederacji barskiej Ziemi Krakowskiej, wobec zabiegów polityczno-wojskowych wokół fortecy tynieckiej : (maj-czerwiec 1772 r.) / Michał Dziewulski ; Muzeum Narodowe w Krakowie. // In Gremium : studia nad historią, kulturą i polityką. - T. 8 (2014), s. 155-168

Wielhorski Michał (1731-1814)

162. Gastronomia polityczna kuchmistrza litewskiego : Michał Wielhorski (1731-1814) - życie i myśl ustrojowa / Jerzy Józef Głowacki. - Warszawa : DiG, 2014. - ISBN 978-83-7181-822-6

Wielopolski Franciszek (1732-1809)

163. Franciszek Wielopolski herbu Starykoń - (ur. 21 września 1732, zm. 14 stycznia 1809) - marszałek nadworny koronny 1767-1773, ordynat pińczowski, uczestnik konfederacji radomskiej, właściciel wielu nieruchomości i gruntów w Krakowie //Wikipedia ; wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Wielopolski_(1732%E2%80%931809)

Zaremba Józef (ok. 1731-1774)

164. Józef Zaremba herbu Zaremba (ur. ok. 1731 w Libidzy, zm. 1774 w Rozprzy) – generał-major wojsk koronnych, generał-adiutant króla, konfederat barski, poseł sieradzki na Sejm Rozbiorowy 1773-1775//Wikipedia : wolna encyklopedia[on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Zaremba_(zm._1774)

 

3.2. Biografie zbiorowe

 

165. Kiedy nami rządziły kobiety / Władysław Konopczyński. - Londyn : Katolicki Ośrodek Wydawniczy "Veritas", 1960. - (Biblioteka Polska ; t. 47)

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-84071

166. Konfederacja barska i jej bohaterowie / napisał Karol J. Nittman. - Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1924.

https://polona.pl/item/konfederacja-barska-i-jej-bohaterowie,NzU4NjU5MDA/4/#info:metadata

167. O konfederacyi barskiej i jej bohaterach / napisał Karol J. Nitman. - Lwów : nakł. Komitetu wydawnictwa dziełek ludowych, 1895. - (Wydawnictwo Ludowe (Lwów) ; książeczka 153)

http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=9451

https://polona.pl/item/o-konfederacyi-barskiej-i-jej-bohaterach,MzMyMDMzODI/6/#info:metadata

168. Portret zbiorowy liderów konfederacji / Dariusz Milewski.// Mówią Wieki. - 2018, nr 3, s. 26-30

Jandołowicz Marek (ok. 1713-1799)

Kossakowski Szymon Marcin (1741-1794)

Krasiński Adam Stanisław (1714-1800)

Krasiński Michał Hieronim (1712-1784)

Ogiński Michał Kazimierz (1728-1800)

Potocki Joachim Karol (ok. 1721-1791)

Pułaski Józef (1704–1769)

Pułaski Kazimierz (1746-1779)

Zaremba Józef (ok. 1731-1774)

 

4. Pamiętniki

 

4.1. Wydawnictwa zwarte

 

169. Dziennik francuskiego oficera w służbie konfederacji barskiej i syberyjskiego zesłańca / François Auguste Thesby de Belcour ; przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Marian Skrzypek. - Warszawa : Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2016.

170. Dziennik zdarzeń w mieście Krakowie w czasie Konfederacyi Barskiej / pisany przez Wojciecha Mączeńskiego ; wyd. Władysław Konopczyński. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, 1911.

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=16206&dirds=1&tab=1

171. Historia Domu Naszego : raptularz z czasów Stanisława Augusta / Tadeusz Konopka. Warszawa : Neriton, 1993.

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-75870

172. Kazanie konfederackie ; Ksiądz Marek : (z "Pamiątek JPana Seweryna Soplicy") / Henryk Rzewuski. - Wyd. 2. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolfa ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, [ok. 1918]. - (Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych ; 28)

http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=3648&from=pubindex&dirids=1&lp=1497

173. Opis autentyczny Rzezi Humańskiej przez córkę gubernatora Humania z Mładanowiczów zamężną Krebsową / [Weronika Krebsowa] ; z manuskryptów hr. T. Działyńskiego ; przedrukowany z "Orędownika Naukowego". - Poznań : Drukarnia na Garbarach, 1840.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=126930

174. Pamiątki mego życia i w niem zdarzeń różnych z pamięci spisany z opisaniem miejsc znajomych oraz biografia spółczesnych osób / przeze mnie Stanisława Ursyna z Zantyr r. 1846 napisany [Stanisław Szantyr]. - [Kraków : b. w., 1882]. - (Pamiątki Polskie ; t. 2)

175. Pamięć dzieł polskich : podróż i niepomyślny sukces Polaków : na podstawie pierwodruku z 1789 roku / Karol Lubicz-Chojecki ; wydali oraz przypisami i komentarzami opatrzyli Antoni Kuczyński i Zbigniew J. Wójcik. - Warszawa : Wyższe Seminarium Duchowne Salwatorianów ; Wrocław : Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", 1997. - (Z Prac Ośrodka Badań Wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego)

176. Pamiętnik do historyi polskiéj w ostatnich latach panowania Augusta III i pierwszych Stanisława Poniatowskiego / przez Adama Moszczyńskiego [Moszczeńskiego]. - Poznań : nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, 1858.

https://polona.pl/item/pamietnik-do-historyi-polskiej-w-ostatnich-latach-panowania-augusta-iii-i-pierwszych,MTk0NDY5/3/#info:metadata

177. Pamiętnik do historyi polskiej w ostatnich latach panowania Augusta III i pierwszych Stanisława Poniatowskiego / Adam Moszczeński ; z przedm. Henryka Mościckiego. - Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner, 1905.

PBW Przemyśl Cz1P A/929-051(4/9)A/Z nr inw. 22538

178. "Pamiętnik konfederata barskiego" : retrospekcyjna relacja uczestnika wydarzeń Antoniego Hulewicza / [oprac.] Ewa Danowska. - [Kraków : Polska Akademia Umiejętności], 2009. - Nadb.: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. - R. 54, 2009.

179. Pamiętniki czasów moich : dzieło pośmiertne Juliana Ursina Niemcewicza / Julian Ursyn Niemcewicz. - Tarnów : [A. Kaczurba], 1880. - (Biblioteka Uniwersalna Arcydzieł Polskich i Obcych)

180. Pamiętniki : fragment konfederacki / Maurycy Beniowski ; oprac. Leszek Kukulski, Stanisław Makowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.

PBW Przeworsk WK 12548

WiMBP Rzeszów /Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-10567

181. Pamiętniki księdza J. Kitowicza do panowania Stanisława Poniatowskiego z manuskryptu dotąd drukiem nieogłoszonego. T. 1 / [wyd. Antoni Popliński]. - Poznań : w Księg. Nowej J. Łukaszewicza, 1845. - (Dzieła historyczne ks. J. Kitowicza. Wyd. zupełne ; t. 4)

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=126251&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=

182. Pamiętniki księdza J. Kitowicza do panowania Stanisława Poniatowskiego z manuskryptu dotąd drukiem nieogłoszonego. T. 2 / [wyd. Antoni Popliński]. - Poznań : w Księg. Nowej J. Łukaszewicza, 1845. - (Dzieła historyczne ks. J. Kitowicza. Wyd. zupełne ; t. 5)

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=126252

183. Pamiętniki księdza J. Kitowicza do panowania Stanisława Poniatowskiego z manuskryptu dotąd drukiem nieogłoszonego. T. 3 / [wyd. Antoni Popliński]. - Poznań : w Księg. Nowej J. Łukaszewicza, 1845. - (Dzieła historyczne ks. J. Kitowicza. Wyd. zupełne ; t. 6)

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=126283

184. Reszty pamiętników Macieja Rogowskiego, rotmistrza konfederacyi barskiéj / poprzedzone przedm. i wyd. przez Konstantego Gaszyńskiego. - Paryż : Księgarnia Katolicka Polska, 1847 (Paryż : Drukarnia i Litografia Maulde i Renou).

185. Wojna w Polsce 1770 i 1771 r. : z pamiętników generała Dumourieza / Charles Francis Dumouriezç. - Poznań : Jan Konstanty Żupański, 1865. - (Pamiętniki z Osiemnastego Wieku ; t. 6)

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=79157&from=&dirids=1&ver_id=&lp=13&QI

186. Z pamiętnika konfederatki księżnej Teofili z Jabłonowskich Sapieżyny (1771-3) / Teofila Sapieżyna ; przypisami opatrzył i wyd. Władysław Konopczyński. - Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1914.

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=222912

187. Życie moje oraz Wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich / Józef Wybicki ; red. nauk. Stanisław Sierpowski ; wstęp Maciej Forycki ; przypisy Adam Skałkowski. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Foka ; Kraków : przy współpr. Marketing Room Poland, 2010. - (Biblioteka Źródeł Historii Polski) (Kroniki Polskie ; 18)

 

4. 2. Wydawnictwa ciągłe

 

188. Konfederaci barscy w Rzeszowie : relacje Sebastiana Balawędrowskiego z sierpnia 1769 r. / Krzysztof Bajrasz. – Il., portr.// Tajna Historia Rzeszowa. - 2013, nr 1, s. 28-37

http://tajnahistoriarzeszowa.pl/2013/10/19/konfederaci-barscy-w-rzeszowie/

189. "Pamiętniczek konfederata barskiego" : retrospekcyjna relacja uczestnika wydarzeń Antoniego Hulewicza / Antoni Hulewicz ; wyd. Ewa Danowska.//Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. - T. 54 (2009), s. 179-195

190. Pamiętnik marszałka Stanisława Lubomirskiego z czasów konfederacji barskiej / Kazimierz Marian Morawski.// Kwartalnik Historyczny : organ Towarzystwa Historycznego. – 1909, z. 3, s. 378-380

 

5. Monografie, Opracowania

 

5. 1 Wydawnictwa zwarte

 

191. Bar powstaniem narodowym : konfederacja barska na Ukrainie i Białorusi / Wiesław Majewski.//W: Ostatnie lata I Rzeczypospolitej / red. nauk. Tadeusz Rawski ; Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu. - Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 1996. - S. 47-90

192. Charakterystyka konfederacji barskiej / Władysław Konopczyński.//W:Konfederacja barska : wybór tekstów / wstęp i objaśnienia Władysław Konopczyński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2004. – S. XXXIII-XLIX

PBW Przemyśl WP 92027

193. Chrzest Polski jako Chrystusowy pomost między dziejami / Stanisław Koczwara. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2016.

PBW Nisko NG 58291

194. Częstochowa za Konfederacyi Barskiej : z 9 ilustracjami, portretami i 3 mapkami / Stanisław Kwasieborski. - Warszawa : nakł. Księgarni W. Jakowickiego, 1917.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=3593&from=publication

195. Czy konfederacja barska była zasadniczą przyczyną pierwszego rozbioru Polski? / Władysław Zajewski.//W: Oświeceni wobec rozbiorów Polski / pod red. Jerzego Grobisa. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998. - S. 6-14

196. ... Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień ? : (Kościół - Religia - Patriotyzm) : 1764-1864 / Ewa Jabłońska-Deptuła. [Paris] : Editions Spotkania, [1990].

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-68384

197. Duchowieństwo rzymskokatolickie a konfederacja barska (1768-1772) / Jerzy Józef Głowacki.//W: Księga pamiątkowa XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2, Z okazji 60. rocznicy powstania SKNH UŁ / [red. nauk. Jacek Walicki] ; Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Łódzkiego. - Łódź : Wydawnictwo „Ibidem”, 2008. - S. 121-134

198. 213 [Dwieście trzynasta] rocznica konfederacji barskiej / oprac. Tadeusz Epsztein [i in.]. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Koło Naukowe Historyków, 1981.

199. Konfederaci barscy na Syberyi (1774) / wyd. A. [Aleksander Kraushar]. - Kraków : nakład Redakcyi "Świata", 1895 (Kraków : Druk W. L. Anczyca i Spółki).

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. AD-22991

https://polona.pl/item/konfederaci-barscy-na-syberyi-1774,MTU3NDkwMzQ/6/#info:metadata

200. Konfederaci barscy w Tyńcu / Marian Kanior. - Kraków : Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2009.

201. Konfederacja barska // W : Encyklopedia Polski. T. 2, K-P / słowo wstępne Tadeusz Chrzanowski ; [aut. haseł Krzysztof Baczkowski i in.]. – Kraków : Wydaw. Ryszard Kluszczyński, cop. 1996. – S. 301

202. Konfederacja barska // W : Historia : słownik encyklopedyczny / pod red. Marka Czaplińskiego ; [aut. Marek Czapliński i in.]. – Wrocław : "Europa", cop. 1997/98. – S. 184-185

203. Konfederacja barska // W : Szkolny słownik historii Polski od pradziejów do roku 1795 / Bogdan Snoch ; [przy współpr. aut. Bogdana Jagiełły]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – S. 61

204. Konfederacja barska 1768-72 / Piotr Ugniewski. // W : Encyklopedia historii Polski : dzieje polityczne. T. 1 / Encyklopedia historii Polski : dzieje polityczne. T. 1 / Jan Dzięgielewski [i in. ; red. prowadzący Andrzej Dyczkowski, Beata Chromik]. – Warszawa : "Morex" : "Egross", 1994. – S. 316-317

205. Konfederacja barska. T. 1 / Władysław Konopczyński. - Warszawa : Kasa im. Mianowskiego. Instytut Popierania Nauki, 1936.

PBW Rzeszów WypRz 144853 M

206. Konfederacja barska. T. 1 / Władysław Konopczyński. - Wyd. 2. - Warszawa : "Volumen", 1991. – (O Wolność i Niepodległość)

PBW Krosno M 102285

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czytelnia Główna nr inw. 33754

207. Konfederacja barska. T. 2 / Władysław Konopczyński. - Warszawa : Kasa im. Mianowskiego. Instytut Popierania Nauki, 1938.

PBW Rzeszów WypRz 144854 M

208. Konfederacja barska. T. 2 / Władysław Konopczyński. - Wyd. 2. - Warszawa : "Volumen", 1991. – (O Wolność i Niepodległość)

PBW Krosno M 102286

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czytelnia Główna nr inw. 33755

209. Konfederacja barska (Bitwa pod Pobitną-1769) / Bogdan Kaczmar.//W: Rzeszów-Rzeszowszczyzna : przeszłość daleka i bliska : (materiały pomocnicze dla nauczycieli) / [red. Sylwester Czopek]. - Rzeszów : Wydawnictwo Muzeum Okręgowego : Wydawnictwo Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Oddział, 2000. - S. 72-74. - ISBN 83-88085-06-9

210. Konfederacja barska, jej konteksty i tradycje : [materiały z konferencji, Muzeum Polskie w Rapperswilu, 2008 rok] / pod red. Anny Buchmann i Adama Danilczyka ; Muzeum Polskie w Rapperswilu. Muzeum Historii Polski. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2010.

WiMBP Rzeszów /Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-94371

211. Konfederacja barska na Podkarpaciu / Mariusz Głuszko.//W: Bieszczady : z historią i legendą w tle / Mariusz Głuszko. - Sandomierz : Wydawnictwo Armoryka, cop. 2008. – S. 21-25

212. Konfederacja barska na Sądecczyźnie / Andrzej Wasiak ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Nowym Sączu. - Nowy Sącz : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 1994.

213. Konfederacja barska - odnowienie polskiego republikanizmu / Tomasz Merta.//W: Póki my żyjemy... : tradycje insurekcyjne w myśli polskiej / pod red. Jacka Kloczkowskiego. - Warszawa : Muzeum Powstania Warszawskiego, 2004. - S. 13-36

214. Konfederacja barska w historiografii polskiej / Jan Rzońca.//W: Z dziejów kryzysu państwowości polskiej u schyłku XVII i w XVIII wieku : postulaty badawcze / pod red. Aleksandry Skrzypietz i Jacka Kurka. - Bytom : "Rococo" - J. Krawczyk, 1997. - S. 27-30

215. Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768-1770 / Wacław Szczygielski. - Warszawa : "Pax", 1970.

PBW Jarosław WJ 35940

PBW Przemyśl WP 16009

216. Konfederacje generalne koronne w XVIII wieku / Wojciech Stanek. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1991. - SBN 83-85263-17-9

217. Konfederacya : krótka wiadomość o konfederacji barskiej / Jacek Kowalski. - [Warszawa] : "Sprawa Polska", [2000].

218. Konfederatów Barskich trasa turystyczno-edukacyjna w Rzeszowie : (projekt) / Stanisław Szczepański. - Rzeszów : Pobitno, 2004. - (Książka z Herbem). - Bibliogr. s. 14.

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. R-6052; R-5534

219. Kraków 1768-1772 / Ryszard Dzieszyński. - Warszawa : Bellona, cop. 2015.

220. Kraków i ziemia krakowska wobec Konfederacji Barskiej / Jadwiga Krasicka ; z przedm. Władysława Konopczyńskiego. - Kraków : Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1929. – (Biblioteka Krakowska ; nr 68)

221. Mentalność polityczna konfederatów barskich : próba charakterystyki / Jerzy Michalski.//W: Przemiany tradycji barskiej : studia / [teksty przygot. zespół pod kier. Zofii Stefanowskiej]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972. S. 7-27 - Materiały z sesji naukowej zorg. przez Instytut Badań Literackich PAN w dn. 18-19 marca 1970 w Warszawie

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-31539

PBW Brzozów BM 16075

PBW Rzeszów WypRz 131032

222. Miasto i klasztor wobec konfederacji barskiej / Andrzej Wasiak.//W: Częstochowa : dzieje miasta i Klasztoru Jasnogórskiego. T. 1, Okres staropolski / [pod red. Feliksa Kiryka]. - Częstochowa : Urząd Miasta, 2002. - S. 429-443

223. „My mocą Boga wsparci ocalając wiarę” : motywy religijne i obrzędowe konfederacji barskiej / Magdalena Ślusarska. //W: Konfederacja barska, jej konteksty i tradycje / pod red. Anny Buchmann i Adama Danilczyka ; Muzeum Polskie w Rapperswilu. Muzeum Historii Polski. - Warszawa : Wydawnictwo "DiG", 2010. - S. 157–181

224. Oblężenie Krakowa w roku 1768 / napisał Klemens Bąkowski. - Kraków : nakł. Drukarni "Czasu" Franciszka Kluczyckiego, 1893.

https://polona.pl/item/oblezenie-krakowa-w-roku-1768,Njc4NTc4OTY/4/#info:metadata

225. Okopy Świętej Trójcy : dwa epizody z dziejów Polski / Ludwik Finkel. - Lwów : [b. w.], 1889. - Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego ( Z Druk. Wł. Łozińskiego).

https://polona.pl/item/okopy-swietej-trojcy-dwa-epizody-z-dziejow-polski,Njc4NTkzMzg/8/#info:metadata

https://polona.pl/item/okopy-swietej-trojcy-dwa-epizody-z-dziejow-polski,NDI5NTg/4/#info:metadata

226. Pamiętniki polskich zesłańców na Syberię w XVIII wieku / Agata Roćko. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2001. - ISBN 83-7299-031-X

227. Patriotyzm w myśli konfederatów barskich / Arkadiusz Michał Stasiak. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2005. - (Źródła i Monografie; 287). - ISBN 83-730-6248-3

228. Początek końca : konfederacja barska i I rozbiór Polski / Władysław Andrzej Serczyk. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1997.

PBW Nisko NG 44486

PBW Krosno M 109786, M 109787

PBW Rzeszów WypRz 222268, Czyt./CzytR 222267

229. Początek końca : konfederacja barska i I rozbiór Polski / Władysław Andrzej Serczyk. - Wyd. 2. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 2000.

PBW Przeworsk WK 44308

PBW Lubaczów WL 47468

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-64427

230. Polen im Exil : eine Anthologie / hrsg. von Krzysztof Dybciak. - Frankfurt am Main : "Suhrkamp", 1988.

PBW Przemyśl WP 3235/o

231. Polscy pisarze polityczni XVIII wieku : (do Sejmu Czteroletniego) / Władysław Konopczyński ; wydał Emanuel Rostworowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966.

PBW Jarosław WJ 11351

PBW Przeworsk WK 9574, WK 9622

PBW Lubaczów WL 9475, WL 9624

PBW Przemyśl WP 10304, WP 10872, WP 53317

232. Pomorze w konfederacji barskiej : (1768-1772) / Wacław Szczygielski. - Poznań : [b.w.], 1928.

233. Porwanie króla / Antoni Józef Rolle.//W: Gawędy historyczne. T. 1 / Antoni J. (Rolle) ; wybór tekstu i il. dokonał, wstępem i przyp. opatrzył Wacław Zawadzki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966. - S. 85-146. - (Wybór pism / dr Antoni J. (Rolle) ; 1)

PBW Przemyśl WP 30428, WP 11011, WP 16051 ;

PBW Lubaczów WL 11406 ;

PBW Przeworsk WK 10393

234. Przebieg wypadków / Władysław Konopczyński.//W:Konfederacja barska : wybór tekstów / wstęp i objaśnienia Władysław Konopczyński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2004. – S. XI-XXXII

PBW Przemyśl WP 92027

235. Przemiany tradycji barskiej : studia / [teksty przygot. zespół pod kier. Zofii Stefanowskiej]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972. - Materiały z sesji naukowej zorg. przez Instytut Badań Literackich PAN w dn. 18-19 marca 1970 w Warszawie

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-31539

PBW Brzozów BM 16075

PBW Rzeszów WypRz 131032

236. Przyczynek do dziejów Konfederacyi Barskiej 1768-1771 / skreślił L. Przeszłowicz [Roman Bierzyński]. - Poznań : [b.w.], 1875.

237. Sarmacki republikanizm w oczach Francuza : Mably i konfederaci barscy / Jerzy Michalski. - Wrocław : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 1995. - (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna)

Mably, Gabriel Bonnot de (1709-1785)

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-80323

238. Schyłek konfederacji barskiej / Jerzy Michalski ; Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.

PBW Brzozów BM 14112

PBW Sędziszów BSdzW 25209

PBW Mielec BMWyp 15872

PBW Rzeszów WypRz 116941, WypRz 116942

239. Stan badań nad konfederacją barską : plan naszego wydawnictwa / Władysław Konopczyński.//W:Konfederacja barska : wybór tekstów / wstęp i objaśnienia Władysław Konopczyński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2004. – S. XI-XXXII

PBW Przemyśl WP 92027

240. Stolica Apostolska wobec Rzeczypospolitej w okresie konfederacji barskiej 1767-1773 / Wojciech Kęder. - Opole : Wydawnictwo Świętego Krzyża, 2006.

241. Stosunek konfederatów barskich do króla i władzy monarszej / Jerzy Józef Głowacki.//W: Per aspera ad astra : materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 5, Historia Rzeczypospolitej Obojga Narodów / [red. nacz. Adam Świątek, zespół red. Marta Adamczyk i in.]. - Kraków : Koło Naukowe Historyków Studentów UJ : AT Group, 2008. - S. 83-100

242. Studwudziestoletnia walka narodu polskiego o niepodległość / Bolesław Limanowski. - Kraków : Księgarnia S. A. Krzyżanowskiego, 1916.

PBW Lubaczów /Czyt. /CzL 4787 Arch

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P A/94(438) nr inw. 28487

243. Stuletnia walka narodu polskiego o niepodległość / Bolesław Limanowski. - Lwów : Polskie Towarzystwo Nakładowe : Księgarnia Polska B. Połoniecki, 1906.

PBW Przemyśl Cz1P A/94(438) nr inw. 21838

244. Szkice i poszukiwania historyczne. Seria 3 / Kazimierz Pułaski. - Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1906.

PBW Przemyśl Cz1P A/94(438) nr inw. 41638

245. Tło historyczne : konfederacja barska : jej geneza i przebieg / Kazimierz Kolbuszewski.//W: Poezja barska / zebr., wstępem i objaśn. zaopatrzył Kazimierz Kolbuszewski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, dr. 1928. – S. III-XI. -(Biblioteka Narodowa. Seria 1, 0208-4104 ; nr 108)

https://polona.pl/item/poezja-barska,NDk0NTkxMQ/6/#info:metadata

246. Udział Wielkopolski w Konfederacji Barskiej / Helena Sobierajska. - Poznań: Towarzystwo Naukowe Polaków w Berlinie, 1918.

247. Uwagi nad rządem Polski / Jan Jakób Rousseau ; przeł. [z franc.] i oprac. Maciej Starzewski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924. - (Bibljoteka Narodowa. Serja 2 ; nr 32)

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P BN S2 nr inw. GP 25562

PBW Przeworsk WK BN 6854

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czytelnia Główna nr inw. 38785

248. Wiadomości o konfederacyi barskiéj / [Stanisław Kaczkowski]. - Poznań : Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, 1843.

https://polona.pl/item/wiadomosci-o-konfederacyi-barskiej,Mzc0MTE1Nzc/4/#info:metadata

PBW Rzeszów WypRz 152803, WypRz 72290 M

249. Z przeszłości : okręg rowski, starostwo barskie (do r. 1774) / Józef Antoni Rolle. - Lwów : Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta, 1896.

250. Zwycięskie starcia konfederatów barskich z Rosjanami w Gostyniu, Turwi-Rąbiniu i na przedmieściu Kościana w drugiej połowie sierpnia 1770 roku i ich znaczenie / Zbigniew Chodyła.//W: Europa Środkowo-Wschodnia : ideologia, historia a społeczeństwo : księga poświęcona pamięci profesora Wojciecha Peltza / red. nauk. Jarosław Dudek, Daria Janiszewska, Urszula Świderska-Włodarczyk ; Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005. - S. 241-262

 

5. 2. Wydawnictwa ciągłe

 

251. Alkohol jako broń taktyczna : uwagi nad dziejami konfederacji barskiej w Poznaniu i Wielkopolsce / Jacek Kowalski.// Kronika Miasta Poznania : miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania. - 2000, nr 4, s. 34-44

252. Biskupa Adama Krasińskiego traktat o naprawie Rzeczypospolitej / oprac. Władysław Konopczyński.// Przegląd Narodowy. - R. VI, 1913, nr 4, s. 345-359 ; nr 5, s. 492-515

253. Bitwa konfederatów barskich na Pobitnem / Bartosz Bieś.// Podkarpacka Historia. - 2016, nr 9-10, s. 40-43

254. Bitwy i potyczki wojny konfederackiej (1768-1772) na terenie woj. podkarpackiego w źródłach / Krzysztof Bajrasz. // Tajna Historia Rzeszowa. - 2014, nr 1, s. 95-105

255. Bohaterska bitwa i łzy rozpaczy / Arkadiusz Bednarczyk. // Super Nowości. - 2014, nr 155, s. 15

Bitwa konfederatów barskich w 1769 roku pod Pobitnem

256. Chojnickie echa konfederacji barskiej / Marian Fryda.// Zeszyty Chojnickie. - T. 33 (2017), s. 189-199

257. Dębica i Bar : u początków konfederacji barskiej / Emanuel Rostworowski.// Studia Historyczne. - R. 13, 1970, z. 3 (50), s. 389-401

Biblioteka Archiwum Państwowe Przemyśl

258. Dlaczego zapomnieliśmy o Barze? / Magdalena Ślusarska.// Pressje / [Klub Jagielloński. Jagiellońskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe ; red. nacz. Arkady Rzegocki]. - Teka 21 ( 2010), s. 161-181

https://pressje.pl/media/pressje_shop/article/article__issue_79.pdf

259. Działalność małopolskiego ośrodka konfederackiego w obozie pod Muszynką / Andrzej Wasiak.// Rocznik Sądecki. - T. 10-11, 1969-1970, s. 297-311

260. Działania zbrojne konfederatów w Małopolsce południowej / Piotr Wierzbicki.// Zeszyty Sądecko-Spiskie. - T. 3, 2008, s. 29-31

261. Dzieje ul. Barskiej. Cz. 1 / Marcin Duma.// Nasz Przemyśl. - 2018, nr 2, s. 8-9

262. Dzieje ul. Barskiej. Cz. 2 / Marcin Duma. – Il.//Nasz Przemyśl. – 2018, nr 3, s. 8-9

263. Dzisiejsze ślady po obozie konfederatów barskich koło Izb / Maciej Śliwa.//Almanach Muszyny. - T. 14 (2004), s. 109-114

264. Echa konfederacji barskiej (1768-1772) na ziemi łomżyńskiej / Norbert Dariusz Tomaszewski. // Ciechanowiecki Rocznik Muzealny. - T. 5, 2009, z. 1, s. 15-25

265. Echa Konfederacji Barskiej nad Osławą / Jerzy Tarnawski. // Verbum. - 2008, nr 1, s. 8-9

266. Gdyby przeszli na islam, tobyśmy im pomogli, czyli Jak Turcy wojowali o Polskę / Dariusz Milewski.// Mówią Wieki : magazyn historyczny. - 2016, nr 10, s. 44-48

267. Jak w Krakowie konfederaci barscy ataki pułkownika Suworowa odpierali / Mateusz Drożdż.- Il.// Nasza Historia. - 2015, nr 2, s. 24-25

268. Jasielskie w konfederacji barskiej / Marian Kozłowski. // Rocznik Jasielski. - T. 8 (2017), s. 35-44

269. Jedyna bitwa w ... Rzeszowie / Arkadiusz Bednarczyk. // Super Nowości. - 2017, nr 152, s. 14

Bitwa 1769 r. pod Pobitnem

270. Jeszcze o lanckorońskich pamiątkach po konfederatach barskich / Ludomir Olkuśnik.//Sowiniec. - Z. 28 (2006), s. 117-122

271. Jeszcze o Prusach Królewskich i konfederacji barskiej w Wielkopolsce / Jerzy Dygdała. // Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. - T. 41, 1976, z. 1, s. 149-152

272. Jeszcze Polska : 230 lat konfederacji barskiej / Andrzej Koraszewski. // Rzeczpospolita (Wyd. zasadnicze). - 1998, nr 50, s. 18

273. Jeszcze raz o sporach wokół tzw. krzyża konfederatów barskich / Wojciech Kęder. W odpowiedzi dr. Wojciechowi Kęderowi / Kazimierz Przyboś.// Studia Historyczne (Kraków). - 1996, z. 3, s. 405-413

274. Kilka uwag o orderze konfederacji barskiej / J. Zieliński.//Wiadomości Numizmatyczne-Archeologiczne. - R. VIII, 1896, t. III, nr 4, s. 167-168

275. Konfederaci barscy w księgach parafialnych : (na wybranych przykładach) / Andrzej Wasiak. // Zeszyty Historyczne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - 2003, z. 7, s. 489-490

276. Konfederaci barscy w Tatrach i na Podtatrzu / Witold Henryk Paryski.//Wierchy. - R. 60, (1994), s. 93-98

277. Konfederaci w Beskidzie / Artur Bata. // Nowe Podkarpacie. - 2014, nr 31, s. 20

Konfederacja w Krośnieńskiem

278. Konfederaci barscy nad Skawą i Wisłą / Andrzej Buś. // Życie Zatora i Przeciszowa. - 2001, nr 6, s. 18

279. Konfederaci barscy w Częstochowie / Andrzej Wasiak // Informator Kulturalny Województwa Częstochowskiego. - 1986, nr 3, s. 26-32

280. Konfederaci w Gorlicach i okolicach : w 235 rocznicę śmierci gen. Kazimierza Pułaskiego / Roman Dziubina. // Kurier Gorlicki. - 2014, nr 9, s. 3

281. Konfederacja barska (1768) po 240 latach / Antoni Lenkiewicz. // Zesłaniec : pismo Rady Naukowej Zarządu Głównego Związku Sybiraków. - 2008, nr 34, s. 3-10

282. Konfederacja barska i pobyt Kazimierza Pułaskiego na Ziemi Gorlickiej / Andrzej Ćmiech. // Kwartalnik Gorlicki. - 2012, nr 59 bis, s. 45-47

283. Konfederacja Barska na Sądecczyźnie / Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej. // Kwartalnik Gorlicki. - 2011, nr 55, s. 44-45

284. Konfederacja barska na Wzgórzu Przemysła / Jacek Kowalski. // Kronika Miasta Poznania - 2004, nr 4, s. 325-327

285. Konfederacja barska : przyczyny i przebieg / Kazimierz Przyboś. // Zeszyty Sądecko-Spiskie. -T. 3, 2008, s. 20-24

286. Konfederacja barska - ślady na Ziemi Gorlickiej / Mieczysław Kormanek. // Kwartalnik Gorlicki. - 2004, nr 29, s. 43-44

287. Konfederacja barska w starostwie lanckorońskim / Piotr Sadowski. // Zeszyty Sądecko-Spiskie. - T. 3 (2008), s. 52-70

288. Konfederacja barska w Wadowicach / Andrzej Wasiak.//Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny. - 1999, nr 3, s. 74-76

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Wadoviana_przeglad_historyczno_kulturalny-r1999-t3-s74-76.pdf

289. Konfederacka „stolica”? / Maciej Śliwa.// Płaj. - T. 41 (2010), s. 32-48

PBW Krosno /Czyt./ Cz 133203

290. Konfederacki obóz w Izbach : próba rekonstrukcji / Michał Śliwa.//Almanach Muszyny. - T. 15 (2005), s. 77-85

291. Konfederacki szaniec nad Roztokami Górnymi / Piotr Sadowski, Krzysztof Sojka. // Podkarpacka Historia. - 2017, nr 1-2, s. 98-104

292. Koniec barskiej epopei - pobyt konfederatów barskich w Dubrowniku (1774) / Piotr Żurek.// Przegląd Humanistyczny . - T. 47, 2003, Z. 3, s. 37-48

293. Kościół unicki w Rzeczypospolitej a konfederacja barska (1768-1772) / Anna Krochmal.// Miscellanea Historico-Archivistica. – T. 19 (2012), s. 157-176

294. Kronika wojny siedmioletniej i czasów konfederacji barskiej / Józef Łukaszewicz.//W: Kronika Miasta Poznania. - Z. 1 (1996), s. 33-43

295. Królobójcy? / Michał Kopczyński.// Mówią Wieki. - 2018, nr 3, s. 31-34

296. Krwawe dni nad górną Wartą : konfederacje sieradzka, łęczycka i wieluńska w latach 1768-72 / Władysław Konopczyński.// Rocznik Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. - T. 2, 1929-1930 [dr. 1930], s. 1-56

http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=12046

297. Krzyż konfederatów barskich/ Krzysztof Filipow.//Biuletyn Numizmatyczny. - R. 1986, nr 19-22, s. l -4

298. Kurpie w konfederacji barskiej : na 225 rocznicę konfederacji barskiej / Wiesław Majewski. // Zeszyty Naukowe. - 1993, z. 7, s. 97-100

299. Lanckoroński zamek bastionem konfederacji / Zbigniew Lenik.// Kurier Lanckoroński. - Nr 30 (2002-2003), s. 1

300. „La picciola gazzetta” o wojnie rosyjsko-tureckiej i sprawach polskich w czasach konfederacji barskiej w 1769 roku / Wojciech Kęder. // Studia Historyczne – 2010, z. 4, s. 395-408

301. Manifestowanie religijności przez konfederatów barskich / Jerzy Józef Głowacki.//Acta Universitas Lodziensis. Folia Historica. – T. 85, 2010, s. 59-76

302. Maryjna pobożność konfederatów barskich / Urszula Janicka-Krzywda.// Zeszyty Sądecko-Spiskie. - T. 3 (2008), s. 86-88

303. Miejsce kwestii wyznaniowej w genezie konfederacji barskiej / Jerzy Józef Głowacki. // Piotrkowskie Zeszyty Historyczne. - T. 15 (2014), s. 30-57

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Piotrkowskie_Zeszyty_Historyczne/Piotrkowskie_Zeszyty_Historyczne-r2014-t15/Piotrkowskie_Zeszyty_Historyczne-r2014-t15-s29-57/Piotrkowskie_Zeszyty_Historyczne-r2014-t15-s29-57.pdf

304. Między polityką a religią : o rytuałach i rytualności konfederacji barskiej / Magdalena Ślusarska.//Napis : pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej / [Janusz Maciejewski, red. nacz.]. - Seria 16, 2010, s. 281-289. - ISSN 1507-4153

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Napis_Pismo_poswiecone_literaturze_okolicznosciowej_i_uzytkowej-r2010-t16-s281-289.pdf

http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=54098

305. Międzynarodowy układ sił w Europie w połowie XVIII wieku oraz stosunek mocarstw europejskich wobec konfederacji barskiej / Waldemar Potkański. // Zeszyty Sądecko-Spiskie. - T. 3, 2008, s. 14-19

306. Moda w czasach konfederacji barskiej / Maria Molenda-Berkowicz. // Zeszyty Sądecko-Spiskie. - T. 3, 2008, s. 89-94

307. Nigdy z królami nie będziem w aliansach... / Andrzej Wroński. // Gazeta Polska. - 2017, nr 8, s. 34-35

308. Nowy Sącz i Stary Sącz w okresie konfederacji barskiej / Andrzej Wasiak// Rocznik Sądecki. - T. 9, 1964 , s. 419-425

309. O akta konfederacji barskiej / Stanisław Ptaszycki.// Przegląd Historyczny. – 1932, z. 1, s. 183-194

310. Obozy konfederackie w Muszynce, Izbach i Wysowej : historia i próba rekonstrukcji / Maciej Śliwa.// Zeszyty Sądecko-Spiskie. - T. 3 (2008), s. 78-82

311. Obóz konfederatów barskich pod Grabiem / Maciej Śliwa. // Płaj. - T. 53 (2017), s. 171-189

312. Obóz konfederatów barskich pod Wysową / Maciej Śliwa. // Płaj. - T. 51 (2016), s. 57-76

313. Od Mochnackiego do Gierka : narracje o konfederacji barskiej / Michał Bąk.// Mówią Wieki. - 2018, nr 3, s. 56-60

314. Order konfederacji barskiej / Józef Kobierzycki. - (Korespondencje).//Wiadomości Numizmatyczne-Archeologiczne. - R. V, 1893, t. II, nr 2-3, s. 73

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/plain-content?id=18348

315. Order konfederacji barskiej / Edward z Sulgostowa [Wacław Nowakowski].//Wiadomości Numizmatyczne-Archeologiczne. - R. V, 1893, t. II, nr 2-3, s. 73-74

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/plain-content?id=18348

316. Order konfederacji barskiej / Kazimierz Pułaski.//Wiadomości Numizmatyczne-Archeologiczne. - R. V, 1893, t. II, nr 2-3, s. 81-82

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/plain-content?id=18348

317. Order konfederacji barskiej : mit czy rzeczywistość? / Krzysztof Filipow.// R. 21, 1978, nr 9, s. 24-26

318. Order konfederatów barskich Kazimierza Pułaskiego / Marek Budziarek.//Biuletyn Numizmatyczny. - R. 1977, nr 9, s. 167-170

319. Order ustanowiony na Jasnej Górze / Marek Budziarek.- Il.// Ład. - R. 2, 1982, nr 9, s. 6

320. Ostatni odwrót pułkownika Panina / Michał Kozioł.// Kraków.pl. - 2016, nr 13 (31 VIII), s. 24-25

321. Początki konfederacji barskiej w Sądecczyźnie / Andrzej Wasiak.// Studia Historyczne. – R. 17, 1974, nr 1, s. 93-98

Biblioteka Archiwum Państwowe Przemyśl

322. Pomnik gen. Kazimierza Pułaskiego w Izbach / Krystyna Gumułka. // Kwartalnik Gorlicki. - 2009, nr 50, s. 85-87

323. Potyczka pod Muszyną w marcu 1769 roku : pro memento - Andrzejowi Wasiakowi (1939-2004) / Kazimierz Przyboś.// Almanach Muszyny. - [R. 20] 2010, s. 227-230

324. Potyczki konfederatów barskich w Sądeczyźnie / Andrzej Wasiak.// Rocznik Sądecki. - T. 15-16,1974-1977, s. 417-422

325. Powiat sądecki i czchowski wobec konfederacji barskiej w 1768 roku / Andrzej Wasiak. // Zeszyty Historyczne. - 2000, z. 6, s. 379-384

326. Powiązania Sądecczyzny z Krakowem w okresie konfederacji barskiej / Andrzej Wasiak. // Teki Krakowskie. - 1997, z. 5, s. 177-186

327. Pożegnanie z Rzecząpospolitą : konfederacja orszańska / Andrzej Haratym.// Mówią Wieki. - 2018, nr 3, s. 52-55

328. Problem orderu konfederatów barskich / Kazimierz Przyboś. // Studia Historyczne (Kraków). – R. 38, 1995, z. 2, s. 183-201

Biblioteka Archiwum Państwowe Przemyśl

329. Prusy Królewskie a konfederacja barska w Wielkopolsce 1768-1770 / Jerzy Dygdała.//Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. - T. 38, 1973, z. 2 s. 109-120

[W związku z pracą: Szczygielski Wacław: Konfederacja barska w Wielkopolsce 1768–1770. Warszawa 1970]

330. Prusy Królewskie w dobie konfederacji barskiej 1768–1772 : (problematyka polityczna) / Jerzy Dygdała.//Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i krajów bałtyckich. - T. 50, 1985, z. 1, s. 17-38 ; z. 2, 28-54

331. Prusy wobec konfederacji barskiej i geneza pierwszego rozbioru Polski / Andrzej Kamieński.// Studia Humanistyczno-Społeczne Akademii Świętokrzyskiej. - T. 1 (2005), s. 33-48

332. Przyczynek do sporu o regimentarstwo województw wielkopolskich w czasie konfederacji barskiej pomiędzy Antonim Sieroszewskim i Pawłem Skórzewskim / Mikołaj Piotr Borkowski. // Studia Historyczno-Wojskowe. - T. 5 ( 2015), s. 313-327

333. Przystąpienie województwa pomorskiego do konfederacji barskiej w 1769 r. / Wacław Odyniec.//Zapiski Historyczne : kwartalnik poświęcony historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. – 1969, z. 3, s. 147-153

334. Raz jeszcze o konfederackim obozie w Izbach / Maciej Śliwa.// Almanach Muszyny. - T. 14 (2014), s. 111-119

335. Refleksje związane z Konfederacją Barską / Franciszek Rachel. // Kwartalnik Gorlicki. - 2012, nr 59 bis, s. 35-38

336. Regulamin konfederatów barskich ustanowiony w obozie pod Muszynką / Andrzej Wasiak.//Rocznik Sądecki. - T. 21, 1993, s. 89-101

337. Regulamin obozu konfederackiego pod Muszynką / Andrzej Wasiak.//Rocznik Sądecki. - T. 13, 1972, s. 253-256

338. Religijność konfederatów barskich / Jerzy Józef Głowacki. // Czasy Nowożytne . - T. 27 (2017), s. 59-94

339. Rokosz czy powstanie? : o konfederacji barskiej z profesorem Richardem Butterwickiem-Pawlikowskim i Piotrem Ugniewskim rozmawiają prof. Michał Kopczyński i Tomasz Bohun / Richard Butterwick-Pawlikowski, Piotr Ugniewski ; rozm. przepr. Michał Kopczyński i Tomasz Bohun.// Mówią Wieki. - 2018, nr 3, s. 9-13

340. Rosjanie przeciw konfederacji barskiej / Tomasz Bohun.// Mówią Wieki. - 2018, nr 3, s. 44-46

341. Rousseau i palladium szlacheckiej wolności / Andrzej Waśkiewicz.// Mówią Wieki. - 2018, nr 3, s. 35-38

342. „Rzeczpospolita jako pani praw i ustaw swoich zgwałcona” czyli rzecz o konfederacji barskiej (1768–1772) / Magdalena Ślusarska.// Wiadomości =De la Pastoralle Catholique Polonaise en Suisse ( Zurich). - R. 12, 2008-2009, nr 447-448, s. 35–39

343. Rzeczpospolita w polityce Rosji w dobie konfederacji / Dorota Dukwicz.// Mówią Wieki. - 2018, nr 3, s. 18-21

344. Spory o konfederację barską / Wacław Szczygielski.- Il., portr. // Mówią Wieki. – 1968, nr 10, s. 10-16

PBW Przemyśl Czyt./Cz1PCzas./M nr inw. CzP 1988

345. Spór o konfederację barską / Władysław Zajewski. // Universitas Gedanensis. - 2000, nr 1-2, s. 175-179

346. Stanisław August wobec konfederacji barskiej / Zofia Zielińska.// Mówią Wieki. - 2018, nr 3, s. 22-25

347. Starostwo grybowskie wobec konfederacji barskiej /Andrzej Wasiak.// Rocznik Sadecki. - T. 12, 1971, s. 91-96

348. Stolica Apostolska a Konfederacja Barska / Wojciech Kęder.// Nasza Przeszłość. – T. 115-116 (2011), s. 511-524

349. Stosunek konfederacji barskiej do protestantów / Jerzy Józef Głowacki.//Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica. – T. 90, 2013, s. 47-73

http://www.aul.uni.lodz.pl/t/2013nr90/4g.pdf

350. Szaniec konfederatów barskich w Łupkowie w Bieszczadach Zachodnich / Michał Parczewski. // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 2016, nr 4, s. 467-484

351. Szlachta krakowska w konfederacji barskiej na podstawie dokumentu sejmikowego z 1768 roku / Piotr Wierzbicki.// Zeszyty Sądecko-Spiskie. - T. 3 (2008), s. 32-51

352. Śladami barżan w Rzeszowie / Arkadiusz Bednarczyk. // Niedziela. - 2014, nr 32, dod. Niedziela Rzeszowska, s. VI

Bitwa pod Pobitnem w 1769 roku w Rzeszowie

353. Śladami konfederatów barskich w dorzeczu Skawy i Skawinki / Włodzimierz Firek.//Wierchy. - R. 58, (1992), s. 166-170

354. Tajemnica krypty konfederatów barskich / Marcin Maruszak. // Tajna Historia Rzeszowa. - 2013, nr 1, s. 38-42

Hipoteza o szczątkach konfederatów barskich, poległych w bitwie pod Pobitnem w 1769 roku, pochowanych w kościele garnizonowym w Rzeszowie pw. Matki Bożej Królowej Polski

355. Taktyka konfederatów / Dariusz Milewski.// Mówią Wieki. - 2018, nr 3, s. 39-43

356. Toruń i Prusy Królewskie a konfederacja barska w Wielkopolsce / Wacław Szczygielski. // Zapiski Historyczne : poświęcone historii Pomorza i Krajów Bałtyckich. – 1976, z. 1, s. 129-148

357. Wojna konfederacka na Podlasiu w latach 1771-1772 / Marek Wagner.//Rocznik Bialskopodlaski. - T. 11, (2003), s. 53-75

358. Z dziejów konfederacji barskiej : związek wojskowy Pułaskiego a dworski projekt reformy kawalerii / Emanuel Rostworowski. // Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej. Seria Historyczna. - 1964, nr 11, s. 147-157

359. Z Boga ordynansu : konfederacja barska (1768-1772) / Piotr Szubarczyk.//Biuletyn IPN. – 2017, nr 11, s. 6-16

360. Z kart historii wsi Ropa / Marian Janiga. // Kwartalnik Gorlicki. - 2010, nr 53, s. 18-23

361. Za kulisami Generalności Konfederacji Barskiej / Władysław Konopczyński.// Kwartalnik Historyczny: organ Towarzystwa Historycznego. - T. 44, 1930, z. 1, s. 57-63

Opublikowano „List przyjaciela [Karol Gomoliński] do przyjaciela [Teodor Wessel] z Preszowa d. 27 Januarii 1771 pisany”, s. 58-63

362. Zagadka tzw. Orderu konfederatów barskich Kazimierza Pułaskiego / Kazimierz Przyboś.//Almanach Muszyny. – T. 3 (1995), s. 11-17 : il.

http://www.almanachmuszyny.pl/spisy/1995/AM1995_03_zagadka_tzw_orderu_konf_barskich.pdf

363. Zaginiony obóz konfederatów barskich / Maciej Śliwa.//Almanach Muszyny. - T. 17 (2007), s. 95-102

Koło Wysowej z wiosny 1770 r.

364. Zapiski Jędrzeja Kitowicza na archiwaliach konfederackich 1770-1771 / Janina Kozłowska-Studnicka.// Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. - Z. 5 (1955), s. 227-239

365. Zapomniane powstanie / Łukasz Adamski.// Mówią Wieki. - 2018, nr 3, s. 8

366. Zdrada w czasach konfederacji barskiej / Arkadiusz M. Stasiak. // Tarnowskie Studia Historyczne. - T. 3 (2013), s. 50-73

367. Złamani i niezłomni : losy konfederatów barskich po klęsce / Rafał Zgorzelski.//Historia i Polityka : wiek XX (Toruń). - T. 6 (2007), s. 25-37

368. Zwierciadło afektów zarekrutowanych, czyli o pewnej chorągwi konfederatów barskich / Jacek Kowalski. // Christianitas. - 2000, nr 5, s. 95-116

Studium stanowi wnikliwą analizę chorągwi znajdującej się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, odzyskanej w 1934 roku w ramach rewindykacji z Muzeum Artyleryjskiego w Petersburgu. Na chorągwi znajduje się wizerunek, który zdaniem autora może przedstawiać obrady koła rycerskiego w Barze 4 marca 1768 roku.

 

6. Konfederacja barska w literaturze pięknej

 

6.1. Literatura piękna

 

369. Amazonki konfederacji barskiej / Hanna Muszyńska-Hoffmanowa. - Olsztyn : Wydawnictwo Olsztyńskie „Pojezierze”, 1975.

PBW Tarnobrzeg TG 21564

PBW Nisko NG 27770

PBW Krosno M 33470

PBW Jasło JM 62967

PBW Mielec BMWyp 25111, BMWyp 25112

PBW Rzeszów WypRz 151745

370. Anuncjata : powieść historyczna z czasów konfederacji barskiej. T. 1 / Zygmunt Kaczkowski ; posł. Antoni Jopek. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968.

PBW Przemyśl WP 55094

PBW Przeworsk WK 12545

371. Anuncjata : powieść historyczna z czasów konfederacji barskiej. T. 2 / Zygmunt Kaczkowski ; posł. Antoni Jopek. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968.

PBW Przemyśl WP 55117

PBW Przeworsk WK 12546

372. Gawęda barska : poemat / Andrzej Rybicki. //Witkacy! : czyste dusze w niemytej formie. - 2016, nr 1, s. 21, 47, 65, 96, 125, 181

373. Konfederaci Barscy / w przekładzie na język polski przez Tomasza Olizarowskiego.//W: Poezye Adama Mickiewicza. T. 3. / Adam Mickiewicz. - Wyd. nowe zupełne, ułożone, objaśn. i wstępem opatrzone przez Piotra Chmielowskiego. - Kraków : Księgarnia G. Gebethnera, 1899. – S. 311-386

https://polona.pl/item/poezye-adama-mickiewicza-t-3,MzQ5NjU1/159/#info:metadata

374. Konfederaci barscy : dramat w pięciu aktach (fragmenty) / Adam Mickiewicz ; przekł. Jana Kasprowicza. //W: Dzieła wszystkie Adama Mickiewicza. T. 3, Utwory dramatyczne / wyd. i objaśnił Tadeusz Pini. - Lwów : Henryk Altenberg, [po 1911]. - S. 341-396

PBW Przemyśl /Czyt./ Cz1P 821.162.1-1/-9 A/Z nr inw. GP 91853

375. Konfederaci Barscy : fragment dramatyczny w 2 aktach : nowy przekład z francuskiego Artura Górskiego //W: O Mickiewiczu / Tadeusz Boy-Żeleński. – [Warszawa] : „Czytelnik, 1949. – S. 274-278

https://polona.pl/item/o-mickiewiczu,NDg4MjA3OTk/285/#item

376. Konfederat / opowiadanie Jana Zacharjasiewicza. - Kraków : nakł. Krakowskie Towarzystwo Oświaty Ludowej, 1904.

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=5675

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/plain-content?id=5675

https://polona.pl/item/konfederat,NzM3OTQzNDI/4/#info:metadata

377. Les confédérés de Bar : drame en cinq actes / Adam Mickiewicz. //W: Dzieła wszystkie Adama Mickiewicza. T. 3, Utwory dramatyczne / wyd. i objaśnił Tadeusz Pini. - Lwów : Henryk Altenberg, [po 1911]. - S. 341-396

PBW Przemyśl /Czyt./ Cz1P 821.162.1-1/-9 A/Z nr inw. GP 91853

378. Literatura barska : (antologia) / oprac. Janusz Maciejewski. - Wyd. 2 zm. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.

PBW Jarosław WJ 28791/BN/L, 28792/BN/L, 28793/BN/L

PBW Przeworsk WK BN 20319

Lubaczów WL 22699, WL 22700

Przemyśl WP 27598BN

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-46146

379. Literatura konfederacji barskiej. 1, Dramaty / pod red. Janusza Maciejewskiego oraz Agnieszki Bąbel, Agaty Grabowskiej-Kuniczuk i Jacka Wójcickiego ; [aut. oprac. Janusz Maciejewski et al. ; przedm. Janusz Maciejewski]. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2005.

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-88789/1

380. Literatura konfederacji barskiej. 2, Dialogi / pod red. Janusza Maciejewskiego oraz Agnieszki Bąbel, Agaty Grabowskiej-Kuniczuk i Jacka Wójcickiego ; [aut. oprac. Agnieszka Bąbel i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2005.

381. Literatura konfederacji barskiej. 3, Wiersze / pod red. Janusza Maciejewskiego oraz Agnieszki Bąbel, Agaty Grabowskiej-Kuniczuk i Jacka Wójcickiego ; [aut. oprac. tekstów Agnieszka Bąbel i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2008.

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-88789/3

http://www.dig.pl/strony/Barska-tom3_WIERSZE445.pdf

382. Literatura konfederacji barskiej. 4, Silva rerum / pod red. Janusza Maciejewskiego oraz Agnieszki Bąbel, Agaty Grabowskiej-Kuniczuk i Jacka Wójcickiego. Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2009.

Zawiera : Z przedpola i wczesnych czasów barskich ; Modlitwy, wiersze i pieśni konfederackie ; Militarne rozkazy, diariusze i "relacyje" ; Nowiny i przestrogi ; Echa porwania króla.

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-88789/4

383. Magnificat / Stanisław Chołoniewski.//W: Pisma pośmiertne St. Chołoniewskiego. T. 2 / wyd. J. N. Bobrowicza. - Wyd. 2. - Lipsk : Księgarnia Zagraniczna, 1858. - S. 1-404

https://polona.pl/item/pisma-posmiertne-st-choloniewskiego-t-2,NzcxMDgy/7/#info:metadata

384. Niezbędnik konfederata barskiego : awantury, kuranty, pieśni konfederackie i zaściankowe / Jacek Kowalski. - Poznań ; Dębogóra : Fundacja Świętego Benedykta, 2008. – ISBN 978-83-60758-18-2

385. Pieśni Janusza : Dziad z Korony / Wincenty Pol.//W: Dzieła poetyckie Wincentego Pola. T. 1, Obejmujący życiorys poety, pogląd krytyczny na jego poezye i Pieśni Janusza / oprac. i w objaśn. zaopatrzyli Józef Sroczyński i Maksymilian Wiśniowiecki ; oprac., wstępem i objaśn. zaopatrzył Maksymilian Wiśniowiecki. - Stanisławów : dr. i nakł. E. Weidenfeld i Brat, 1904. - S. 93-98

PBW Przemyśl Czyt./ Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z GP 30371

386. Pieśni Janusza : Konfederat / Wincenty Pol.//W: Dzieła poetyckie Wincentego Pola. T. 1, Obejmujący życiorys poety, pogląd krytyczny na jego poezye i Pieśni Janusza / oprac. i w objaśn. zaopatrzyli Józef Sroczyński i Maksymilian Wiśniowiecki ; oprac., wstępem i objaśn. zaopatrzył Maksymilian Wiśniowiecki. - Stanisławów : dr. i nakł. E. Weidenfeld i Brat, 1904. - S. 61-63

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z GP 30371

387. Pieśni Janusza : Proroctwo kapłana polskiego / Wincenty Pol.//W: Dzieła poetyckie Wincentego Pola. T. 1, Obejmujący życiorys poety, pogląd krytyczny na jego poezye i Pieśni Janusza / oprac. i w objaśn. zaopatrzyli Józef Sroczyński i Maksymilian Wiśniowiecki ; oprac., wstępem i objaśn. zaopatrzył Maksymilian Wiśniowiecki. - Stanisławów : dr. i nakł. E. Weidenfeld i Brat, 1904. - S. 168-169

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z GP 30371

388. Pieśni Janusza : Wieczór przy kominie / Wincenty Pol.//W: Dzieła poetyckie Wincentego Pola. T. 1, Obejmujący życiorys poety, pogląd krytyczny na jego poezye i Pieśni Janusza / oprac. i w objaśn. zaopatrzyli Józef Sroczyński i Maksymilian Wiśniowiecki ; oprac., wstępem i objaśn. zaopatrzył Maksymilian Wiśniowiecki. - Stanisławów : dr. i nakł. E. Weidenfeld i Brat, 1904. - S. 163-168

PBW Przemyśl Czyt./ Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z GP 30371

389. Pieśni Janusza / Wincenty Pol ; ze wstępem i objaśn. Józefa Kallenbacha. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [1921]. - S. 85-90 : Dziad z Korony

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P BN S1 GP 25551

390. Pieśni Janusza / Wincenty Pol ; ze wstępem i objaśn. Józefa Kallenbacha. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [1921]. - S. 48-50 : Konfederat

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P BN S1 GP 25551

391. Pieśni Janusza / Wincenty Pol ; ze wstępem i objaśn. Józefa Kallenbacha. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [1921]. - S. 174-175 : Proroctwo kapłana polskiego

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P BN S1 GP 25551

392. Pieśni Janusza / Wincenty Pol ; ze wstępem i objaśn. Józefa Kallenbacha. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [1921]. - S. 168-174 : Wieczór przy kominie

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P BN S1 GP 25551

393. Pieśń III. O nieszczęściach Oyczyzny i rzezi Humańskiey (Pieśni. Księga 1) / Franciszek Karpiński.//W: Dzieła Franciszka Karpińskiego. - Wyd. stereotypowe. - Warszawa : Waleryan Krasiński, 1830. - S. 110

PBW Przemyśl Czyt./ Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z nr inw. GP 26641

394. Pieśń. XII. Matka wyprawia syna do obozu (Pieśni. Księga 1) / Franciszek Karpiński.//W: Dzieła Franciszka Karpińskiego. - Wyd. stereotypowe. - Warszawa : Waleryan Krasiński, 1830. - S. 115-116

PBW Przemyśl Czyt./ Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z nr inw. GP 26641

395. Poezja barska / zebr., wstępem i objaśn. zaopatrzył Kazimierz Kolbuszewski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, dr. 1928. - (Biblioteka Narodowa. Seria 1, 0208-4104 ; nr 108)

https://polona.pl/item/poezja-barska,NDk0NTkxMQ/6/#info:metadata

WiMBP Rzeszów /Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. AD-14202; AD-4056

396. Proroctwa Ks. Marka / Seweryn Goszczyński ; [komentarz Zygmunta Wasilewskiego].//W: Z życia poety romantycznego : Seweryn Goszczyński w Galicji : nieznane pamiętniki, utwory i listy 1832-1842 / [wybór i oprac.] Zygmunt Wasilewski. - Lwów : Towarzystwo Wydawnicze, 1910. - S. 37-92

Zawiera : Wiadomość o księdzu Marku s. 39 ; Notaty do proroctw ks. Marka s. 39-45 ; Anioł poświęca ks. Marka na proroka s. 46-51 ; Łomnica s. 52-86

PBW Przemyśl Czyt./ Cz1P A/821.162.1(091)A/Z nr inw. GP 25916

397. Pobitna pod Rzeszowem : powieść prawdziwa z czasów Konfederacyi Barskiej z roku 1769 / przez Szczęsnego Morawskiego. - Kraków : nakładem Autora, 1864.

398. Pobitna pod Rzeszowem : powieść prawdziwa z czasów Konfederacyi Barskiej z roku 1769 / przez Szczęsnego Morawskiego. – Wyd. 2. – Rzeszów : nakładem i drukiem Drukarni „Udziałowej”, 1924.

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=13565

399. Przygody młodego hrabiego Potowskiego : powieść z czasów konfederacji barskiej / Jean Paul Marat ; przeł. [z fr.] i oprac. Jerzy Łojek. - Warszawa : "PAX", 1969.

PBW Przemyśl WP 50971

400. Rodzina Konfederatów (Józef i Kazimierz Pułascy). Cz. 1, Pan starosta Warecki. Cz. 2, Pan marszałek Łomżyński : obrazki historyczne / przez K. S. Bodzantowicza [pseud.] . - Chicago : Wł. Dyniewicz, 1890. - Nazwa aut. : Kajetan Suffczyński.

https://polona.pl/item/pan-starosta-warecki-pan-marszalek-lomzynski-obrazki-historyczne,MTQ4Mjg3MDk/4/#info:metadata

401. Trzy wieszczby / przez Luciana Siemieńskiego. - Paryż : Drukarnia Bourgogne et Martinet, 1841.

https://books.google.pl/books?id=yNZbAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

402. Tułacze [: opowiadanie historyczne]. T. 1 / B. Bolesławity [Józefa Ignacego Kraszewskiego] ; z przedm. Adama Pługa. - Warszawa : Druk Artystyczna Saturnina Sikorskiego, 1897. - (Biblioteka Dzieł Wyborowych ; no 2)

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=416608&tab=3

403. Tułacze [: opowiadanie historyczne]. T. 2 / B. Bolesławity [Józefa Ignacego Kraszewskiego] ; z przedm. Adama Pługa. - Warszawa : Druk Artystyczna Saturnina Sikorskiego, 1897. - (Biblioteka Dzieł Wyborowych ; no 3)

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=416608&tab=3

404. Tułacze [: opowiadanie historyczne]. T. 3 / B. Bolesławity [Józefa Ignacego Kraszewskiego] ; z przedm. Adama Pługa. - Warszawa : Druk Artystyczna Saturnina Sikorskiego, 1897. - (Biblioteka Dzieł Wyborowych ; no 4)

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=416608&tab=3

405. Uniwersał hetmański : powieść historyczna. T. 1 / Józef Dzierzkowski. - [Warszawa] : Biesiada Literacka, [1913].

406. Uniwersał hetmański : powieść historyczna. T. 2 / Józef Dzierzkowski. - [Warszawa] : Biesiada Literacka, [1913].

407. Uniwersał hetmański : powieść historyczna. T. 3 / Józef Dzierzkowski. - [Warszawa] : Biesiada Literacka, [1913].

408. Uniwersał hetmański : powieść historyczna z drugiej połowy 18. wieku. T. 2 / przez Józefa Dzierzkowskiego. - Lwów : [b .w.], 1858 (Lwów : Druk. Zakł. Nar. im. Ossol.).

https://polona.pl/item/uniwersal-hetmanski-powiesc-historyczna-z-drugiej-polowy-18-wieku-t-2,MTEzNjYxNjI/6/#info:metadata

409. Wieczory pod lipą czyli historyja narodu polskiego opowiadana / przez Grzegorza z pod Racławic [Lucjan Siemieński]. - Edycya druga w niczem niezmieniona. - Poznań : Druk i nakł. Księgarni Nowej, 1847. - S. 330-354 : Wieczór 42gi-Wieczór 45ty [Konfederacja barska]

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F2246%2Fwieczory.djvu&p=166

 

6. 2. Opracowania. Wydawnictwa zwarte

 

6.2.1. Beniowski

410. "Beniowski" Juliusza Słowackiego / Stanisław Makowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969.

PBW Jarosław WJ 19000/BL/S, WJ 19001/BL/S

PBW Lubaczów WL 13023

PBW Przemyśl WP 85045 AL

PBW Przeworsk WK 13066,WK 13067, WK 12957, WK 12958

411. Beniowski : kryzys indywidualizmu romantycznego / Stefan Treugutt ; [red. nauk. Zofia Stefanowska] ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydaw. IBL, 1999.

412. Beniowski. Poema, poemat dygresyjny J. Słowackiego, nie ukończony […] / Stanisław Makowski.//W: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-M / [kom. red. przewodn. Julian Krzyżanowski, od 1976 Czesław Hernas i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 63-64

PBW Jarosław Czyt./CzJ 821.162.1 M nr inw. 2J 830, nr inw. 2J 832, nr inw. 2J 836, nr inw. 2J 839

PBW Lubaczów WL 30977, 30978, 30838, Czyt./CzL 30976

PBW Przemyśl WP 66852 Czyt./ CzP 821.162.1(03), InfBP 00/99(03)GP 66851

PBW Przeworsk nr inw. GK 27519, GK 27518, GK 27672, 27673, 27674, 27675, 27769, 27770, 27771/ CzK 821.162.1

PBW Jarosław Czyt./CzJ 821.162.1 M nr inw. 2J 830, nr inw. 2J 832, nr inw. 2J 836, nr inw. 2J 839

413. "Beniowski" : próba charakterystyki poematu / Stefan Treugutt. - Warszawa : [b. w., 1959]. - Materiały Sesji Naukowej 25-28 listopada 1959.

414. Maurycy Beniowski w literackiej legendzie / Andrzej Sieroszewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.

Lubaczów WL 14052

Przemyśl WP 15563

Przemyśl WP 15610

Przeworsk WK 14158

 

6.2.2. Konfederaci barscy

415. Dylematy romantycznego patriotyzmu : uwagi na marginesie „Konfederatów Barskich” Mickiewicza / Zofia Trojanowiczowa.//W: Nasze pojedynki o romantyzm / pod red. Doroty Siwickiej i Marka Bieńczyka ; [aut. Alina Witkowska i in.] ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Instytut Badań Literackich : we współpr. Towarzystwa "Ogród Ksiąg", 1995. - S. 151-160

PBW Przemyśl WP 82835

416. Konfederaci barscy, Les confédérés de Bar, dramat franc. w 5 aktach prozą A. Mickiewicza, powst. 1836, przeznaczony na scenę paryską […] / Zofia Stefanowska.//W: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-M / [kom. red. przewodn. Julian Krzyżanowski, od 1976 Czesław Hernas i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 466

PBW Jarosław Czyt./CzJ 821.162.1 M nr inw. 2J 830, nr inw. 2J 832, nr inw. 2J 836, nr inw. 2J 839

PBW Lubaczów WL 30977, 30978, 30838, Czyt./CzL 30976

PBW Przemyśl WP 66852 Czyt./ CzP 821.162.1(03), InfBP 00/99(03)GP 66851

PBW Przeworsk nr inw. GK 27519, GK 27518, GK 27672, 27673, 27674, 27675, 27769, 27770, 27771/ CzK 821.162.1

417. Konfederaci barscy w twórczości Mickiewicza / Zofia Stefanowska.//W: Przemiany tradycji barskiej : studia / [teksty przygot. zespół pod kier. Zofii Stefanowskiej]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972. - S. 167-188. - Materiały z sesji naukowej zorg. przez Instytut Badań Literackich PAN w dn. 18-19 marca 1970 w Warszawie

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-31539

PBW Brzozów BM 16075

PBW Rzeszów WypRz 131032

418. O „Konfederatach Barskich” Adama Mickiewicza / Anna Chorowiczowa. - Warszawa : Fundusz Budżetowy Uniwersytetu Warszawskiego na Druk prac Naukowych, 1922. - (Studia z Zakresu Historii Literatury Polskiej ; nr 2)

Rec. : O "Konfederatach Barskich" Adama Mickiewicza", Anna Chorowiczowa, Warszawa 1922 : [recenzja] / Stanisław Łempicki.//Pamiętnik Literacki. - T. 20, 1923, nr 1-4, s. 309-319

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1923-t20-n1_4-s309-319.pdf

 

6.2.3. Ksiądz Marek

419. Czasy barskie w poezyi Słowackiego / napisał Kazimierz Kobzdaj. - Lwów : nakładem autora, 1909. - Odb. ze sprawozdania C. K. Gimnazyum IV we Lwowie za rok 1909.

https://polona.pl/item/czasy-barskie-w-poezyi-slowackiego,MTc2MDE2ODQ/33/#info:metadata

420. Ksiądz Marek i proroctwo polityczne doby radomsko-barskiej / Emanuel Rostworowski.//W: Przemiany tradycji barskiej : studia / [teksty przygot. zespół pod kier. Zofii Stefanowskiej]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972. - S. 29-57. - Materiały z sesji naukowej zorg. przez Instytut Badań Literackich PAN w dn. 18-19 marca 1970 w Warszawie

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-31539

PBW Brzozów BM 16075

PBW Rzeszów WypRz 131032

421. „Ksiądz Marek” jako Ojczyzny całej krzyk / [Józef Maurer]. – Lwów : nakł. wł. autora, 1911. – Odbitka ze Sprawozdania Dyrekcyi c. k. Gimnazyum Franciszka Józefa.

422. "Ksiądz Marek" Juljusza Słowackiego / oprac. H. [Henryk] Sawicz. - Przemyśl : Przemyśl : Książnica Naukowa, [1928]. - (Książnica Komentarzy. Seria 1 ; t. 11)

423. Ksiądz Marek. Poema dramatyczne w trzech aktach / Małgorzata Niesteruk.//W: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-M / [kom. red. przewodn. Julian Krzyżanowski, od 1976 Czesław Hernas i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 529

PBW Jarosław Czyt./CzJ 821.162.1 M nr inw. 2J 830, nr inw. 2J 832, nr inw. 2J 836, nr inw. 2J 839

PBW Lubaczów WL 30977, 30978, 30838, Czyt./CzL 30976

PBW Przemyśl WP 66852 Czyt./ CzP 821.162.1(03), InfBP 00/99(03)GP 66851

PBW Przeworsk nr inw. GK 27519, GK 27518, GK 27672, 27673, 27674, 27675, 27769, 27770, 27771/ CzK 821.162.1

424. Ksiądz Marek w dziełach J. Słowackiego i A. Mickiewicza / Józef Kantor. - [Lwów : staraniem i nakł. Komitetu Obchodu Setnej Rocznicy Urodzin Juliusza Słowackiego, 1909]. - 58 s. - Odb. z: Księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego. T. 1. / ze słowem wstępnem Emanuela Dworskiego. - Lwów : nakł. Komitetu Obchodu Setnej Rocznicy Urodzin Juliusza Słowackiego, 1909.

https://polona.pl/item/ksiadz-marek-w-dzielach-j-slowackiego-i-a-mickiewicza,MTc2MDE3MDk/6/#item

425. Książę niezłomny na murach Baru / Stefan Treugutt.//W: Przemiany tradycji barskiej : studia / [teksty przygot. zespół pod kier. Zofii Stefanowskiej]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972. - S. 189-212. - Materiały z sesji naukowej zorg. przez Instytut Badań Literackich PAN w dn. 18-19 marca 1970 w Warszawie

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-31539

PBW Brzozów BM 16075

PBW Rzeszów WypRz 131032

426. Polskie „infernum” : obraz konfederacji w dramacie Słowackiego a poezja barska / Aleksandra Norkowska.//W: Wyobraźnia Juliusza Słowackiego : materiały konferencji naukowej, Bydgoszcz, 21 kwietnia 2004 roku / pod red. Dariusza Tomasza Lebiody. - Bydgoszcz : [Gradar Wydawnictwo-Drukarnia], 2006. - S. 107–118. - (Biblioteka "Tematu" ; nr 1)

 

6.2.4. Literatura barska

427. Literatura barska (1767-1772) / Janusz Maciejewski.//W: Przemiany tradycji barskiej : studia / [teksty przygot. zespół pod kier. Zofii Stefanowskiej]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972. – S. 59-89. - Materiały z sesji naukowej zorg. przez Instytut Badań Literackich PAN w dn. 18-19 marca 1970 w Warszawie

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-31539

PBW Brzozów BM 16075

PBW Rzeszów WypRz 131032

428. Literatura polityczna Konfederacji Barskiej / Władysław Konopczyński.//W:Polscy pisarze polityczni XVIII wieku : (do Sejmu Czteroletniego) / Władysław Konopczyński ; wydał Emanuel Rostworowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – S. 303-327

Czacki Szczęsny

Krasiński Adam

Sanguszko Józef

Wielhorski Michał

PBW Jarosław WJ 11351

PBW Przeworsk WK 9574, WK 9622

PBW Lubaczów WL 9475, WL 9624

PBW Przemyśl WP 10304, WP 10872, WP 53317

6.2.5. Poezja barska

429. "Czartowski potomek" : o wizerunku Stanisława Augusta Poniatowskiego w poezji barskiej / Aleksandra Norkowska.//W: Wyobraźnia epok dawnych : obrazy, tematy, idee : materiały sesji dedykowanej Profesorom Jadwidze i Edmundowi Kotarskim / red. Janusz K. Goliński. - Bydgoszcz : Wydawnictwo AB, 2001. - S. 401-421. - (Z Prac Zakładu Literatury Dawnej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego)

430. Konfederacji barskiej poezja, utwory wierszem powst. 1768-72 […] / Zofia Lewinówna.//W: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-M / [kom. red. przewodn. Julian Krzyżanowski, od 1976 Czesław Hernas i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 466-467

PBW Jarosław Czyt./CzJ 821.162.1 M nr inw. 2J 830, nr inw. 2J 832, nr inw. 2J 836, nr inw. 2J 839

PBW Lubaczów WL 30977, 30978, 30838, Czyt./CzL 30976

PBW Przemyśl WP 66852 Czyt./ CzP 821.162.1(03), InfBP 00/99(03)GP 66851

PBW Przeworsk nr inw. GK 27519, GK 27518, GK 27672, 27673, 27674, 27675, 27769, 27770, 27771/ CzK 821.162.1

PBW Jarosław Czyt./CzJ 821.162.1 M nr inw. 2J 830, nr inw. 2J 832, nr inw. 2J 836, nr inw. 2J 839

431. Pieśni konfederackie / Wacław Borowy.//W: O poezji polskiej w wieku XVIII / Wacław Borowy. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. - S. 75-81

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 821.162.1(091) nr inw. 32655

432. Początki legendy : Kazimierz Pułaski w okolicznościowej literaturze konfederacji barskiej / Janusz Maciejewski.//W: Kazimierz Pułaski w polskiej i amerykańskiej świadomości : materiały z polsko-amerykańskiej konferencji naukowej w Warce-Winiarach, 8-10 października 1997 r. / pod red. Janusza Maciejewskiego, Ewy Bem-Wiśniewskiej i Jacka Wójcickiego ; [teksty tł. Dariusz Wiśniewski, Peter Obst, Aleksandra Rodzińska-Chojnowska]. - Warszawa : "DiG", 1998. - S. 13-28

 

6.2.6. Recepcja konfederacji barskiej w literaturze polskiej

433. Czy to już koniec, panie Pułaski? : O obecności Kazimierza Pułaskiego w literaturze polskiej XIX i XX w. / Magdalena Rudkowska. //W: Kazimierz Pułaski w polskiej i amerykańskiej świadomości : materiały z polsko-amerykańskiej konferencji naukowej w Warce-Winiarach, 8-10 października 1997= Casimir Pulaski in Polish and American consciousness : proceedings from the Polish-American scientific conference in Warka-Winiary, 8-10 October, 1997/ pod red. J. Maciejewskiego, E. Bem-Wiśniewskiej i J. Wójcickiego. - Warszawa : "DiG", 1998. - S. 65-78

434. Kazimierz Pułaski w romantycznej legendzie literackiej / Stanisław Makowski.//W: Kazimierz Pułaski w polskiej i amerykańskiej świadomości : materiały z polsko-amerykańskiej konferencji naukowej w Warce-Winiarach, 8-10 października 1997 / pod red. J. Maciejewskiego, E. Bem-Wiśniewskiej i J. Wójcickiego. - Warszawa : "DiG", 1998. - S. 39-64

435. Konfederacja barska w polskojęzycznych drukach końca XVIII wieku : (na materiale druków bazyliańskich) / Joanna Getka ; Uniwersytet Warszawski.//W: Studia wschodniosłowiańskie : literatura i język / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan. - 2014. - Zielona Góra ; Sieniawa Żarska : Wydawnictwo Morpho, 2014. - S. 9-21

436. Pamięć konfederacji w polskiej pieśni ludowej / Helena Kapełuś.//W: Przemiany tradycji barskiej : studia / [teksty przygot. zespół pod kier. Zofii Stefanowskiej]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972. – S. 213-224. - Materiały z sesji naukowej zorg. przez Instytut Badań Literackich PAN w dn. 18-19 marca 1970 w Warszawie

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-31539

PBW Brzozów BM 16075

PBW Rzeszów WypRz 131032

437. Pogłosy konfederacji barskiej na ziemi krakowskiej / Lidia Ligęza.//W: Przemiany tradycji barskiej : studia / [teksty przygot. zespół pod kier. Zofii Stefanowskiej]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972. – S. 225-246. - Materiały z sesji naukowej zorg. przez Instytut Badań Literackich PAN w dn. 18-19 marca 1970 w Warszawie

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-31539

PBW Brzozów BM 16075

PBW Rzeszów WypRz 131032

438. Renesans tradycji barskiej w literaturze Sejmu Wielkiego i insurekcji kościuszkowskiej / Mieczysław Klimowicz.//W: Przemiany tradycji barskiej : studia / [teksty przygot. zespół pod kier. Zofii Stefanowskiej]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972. – S. 91-106. - Materiały z sesji naukowej zorg. przez Instytut Badań Literackich PAN w dn. 18-19 marca 1970 w Warszawie

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-31539

PBW Brzozów BM 16075

PBW Rzeszów WypRz 131032

439. Testament. 1. Konfederacja barska / Maria Janion, Maria Żmigrodzka.//W: Romantyzm i historia / Maria Janion, Maria Żmigrodzka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. – S. 78-89. - (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-51769

PBW Przemyśl WP 35188, Przemyśl /Czyt./ CzP 821.162.1(091) nr inw. GP 382

PBW Lubaczów WL 24503

PBW Przeworsk WK 21868, WK 21916

PBW Jarosław WJ 31728

440. Tradycja barska w dobie romantyzmu / Maria Janion i Maria Żmigrodzka.//W: Przemiany tradycji barskiej : studia / [teksty przygot. zespół pod kier. Zofii Stefanowskiej]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972. – S. 107-165. - Materiały z sesji naukowej zorg. przez Instytut Badań Literackich PAN w dn. 18-19 marca 1970 w Warszawie

WiMBP Rzeszów / Czytelnia Główna (Sokoła 13) : sygn. A-31539

PBW Brzozów BM 16075

PBW Rzeszów WypRz 131032

441. Trzej mocarze, swobodom spokojnego kraju zawisni... : obrazy konfederacji barskiej i pierwszego rozbioru w poezji Adama Naruszewicza / Agnieszka Przekora. - [Łódź : b. w.], 2003. - Nadb.: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - T. 6, 2003.

 

6.3. Opracowania. Wydawnictwa ciągłe

 

6.3.1. Beniowski

442. Animizowany świat roślin w "Panu Tadeuszu" i "Beniowskim"/ Izabela Heksel. //Poznańskie Spotkania Językoznawcze. - T. 8, 2002, s. 13-27

443. "Beniowski" i jego współbohaterowie / Dorota Korwin-Piotrowska.//Ruch Literacki. - 1992, z. 6, s. 631-645

444. Chronologia i układ „Beniowskiego” / Stanisław Makowski.// Pamiętnik Literacki. – T. 55, 1964, z. 1, s. 25-64

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1964-t55-n1-s25-64.pdf

445. Dalsze pieśni "Beniowskiego" Juliusza Słowackiego - w kierunku genezyjskiej komunikacji / Roman Dąbrowski. //Rocznik Komisji Historycznoliterackiej. - T. 29-30, 1994, s. 15-32

446. Funkcjonalno-semantyczna sprawność peryfraz w "Beniowskim" Juliusza Słowackiego / Joanna Rychter. //Poznańskie Spotkania Językoznawcze. - T. 8, 2002, s. 29-44

447. Konfederacja barska w „Beniowskim” Juliusza Słowackiego / Wiesław Lipka.// Pamiętnik Literacki. – 1974, nr 1, s. 47-72

448. Kraj miłości szczęśliwy w "Beniowskim": zwyczajny – niezwyczajny / Krystyna Poklewska. //Prace Polonistyczne. – 1997, seria 52, s. 123-136

449. Mieszaniny [z tego cyklu:] Słowacki czyta "Pana Tadeusza" / Jan Błoński. //Tygodnik Powszechny. - 2000, nr 40, s. 13 [interpretacja fragm. nawiązującego do "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicz...]

450. Nieznany ustęp "Beniowskiego" / Piotr Michałowski. //Arkusz. - 2001 nr 2, s. 15 [nt. odnalezionego w Lipsku rękopisu nieznanego ustępu "Beniowskiego"]

451. O "Beniowskim" Juliusza Słowackiego / Andrzej Fabianowski. //Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. - R. 34, 1999 [dr. 2000], s. 87-98

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1999-t34-s87-98.pdf

452. O relacjach komunikacyjnych w "Beniowskim" Juliusza Słowackiego (Pięć pierwszych pieśni) / Roman Dąbrowski. //Rocznik Komisji Historycznoliterackiej. - T. 28, 1992, s. 91-110

453. "Pan Tadeusz" [Adama Mickiewicza] i "Beniowski" wobec "Gofreda" Tassa – Kochanowskiego : odmiany i wybrane wątki recepcji romantycznej / Jerzy Weinberg. //Miscellanea Łódzkie. - 1995, nr 13, s. 28-52

454. Reminiscencje rosyjskie w poemacie Juliusza Słowackiego "Beniowski" / Bogusław Mucha. //Acta Polono-Ruthenica. - T. 4, 1999, s. 81-92

455. Słowacki i Mickiewicz - dwie kwestie krytyczne ("Beniowski" V 179-180 i "Konrad Wallenrod" IV 255-256) / Joanna Ziabicka. //Pamiętnik Literacki. - 1999 z. 4 s. 117-127

456. "To Czas się cofnął..." - eksplikacja fragmentu pieśni VIII "Beniowskiego" Juliusza Słowackiego / Karol Smużniak. // Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska. - 1995 z. 8 (41) s. 178-185

457. Uwagi nad komizmem w "Beniowskim" Juliusza Słowackiego / Piotr Oczko. //Universitas. - 1998, nr 21 [właśc. 22], s. 33-39

458. Wanda z gór : (Postać Wandy w dramacie polskim I połowy XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem dramatu Juliusza Słowackiego "Beniowski") / Mieczysław Inglot. //Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - 2001, nr 39 (2297), s. 5-19

 

6.3.2. Konfederaci barscy

459. Dramat Adama Mickiewicza "Konfederaci Barscy" / przez Adama Bełcikowskiego. //Pamiętnik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Lwów). - R. 2, 1888, s. 35-65

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F237291%2Findex.djvu&p=39

460. „Konfederaci barscy” Adama Mickiewicza w uzupełnieniu Tomasza Olizarowskiego / Wiktor Hahn.//Pamiętnik Literacki. – T. 38, 1948, s. 418-428

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1948-t38-s418-428.pdf

461. Rekonstrukcja dalszego ciągu „Konfederatów barskich” / Juliusz Kleiner.//Pamiętnik Literacki. – T. 47, 1956, zeszyt specjalny, s. 183-198

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1956-t47-nZeszyt_specjalny-s183-198.pdf

462. Smutna porażka : „Konfederaci Barscy” Adama Mickiewicza” / Alina Kowalczykowa.//Ruch Literacki. - 1996 z. 3, s. 283-294

463. Tomasza Augusta Olizarowskiego szansa na dramat narodowy / Magdalena Rudkowska.//Teksty Drugie. – 1998, nr 5, s. 125-136

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja-r1998-t-n5_(53)-s125-136.pdf

464. "Trzej mocarze, swobodom spokojnego kraju zawisni..." : obrazy konfederacji barskiej i pierwszego rozbioru w poezji Adama Naruszewicza / Przekora Agnieszka.//Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - T. 6 (2003), s. 109-131

 

6.3.3. Ksiądz Marek

465. "Ksiądz Marek" jako dramat mesjanistyczny / Iwona Bartczak. //Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. -n 2002 z. 5 s. 61-76

466. Ksiądz Marek w literaturze polskiej / Jadwiga Krasicka.//Przegląd Powszechny (Kraków). – R. 41, 1924, T. 162, nr 484, s. 13-30 ; nr 485, s. 140-162, bibliogr.

http://www.przegladpowszechny.pl/archiwum_content/pdfs/1924/162.pdf

467. Kształt mistycznego uniwersum : (o "Księdzu Marku" J. Słowackiego) / Dariusz Trześniowski. // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae. - 1989 t. 4 (1986) s. 163-88

468. Mimika postaci "Księdza Marka" Juliusza Słowackiego / Agnieszka Jarosz.//Roczniki Humanistyczne. - T. 58, z. 1 (2010), s. 97-113

469. Poprawić Słowackiego : (o błędzie w tekście "Księdza Marka") / Teresa Wróblewska. //Odra. - 1997, nr 10, s. 149-150 [dot. błędu w akcie II, powtarzanym począwszy od pierwodruku z 1843 r.]

470. Prorok konfederacji barskiej O. Marek Jandołowicz / Stanisław Dobrzycki. – Portr.//Tęcza : ilustrowane pismo tygodniowe. – R. 3, 1929, nr 41, s. [4-6]

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/173196?tab=1

471. Rękopis dramatu "Ksiądz Marek" Juliusza Słowackiego w zbiorach Akademii Umiejętności [w Krakowie] / Karolina Grodziska, Krystyna Szymurowa. //Rocznik Krakowski. - T. 65/66 (1999/2000), s. 71-79 [losy rękopisu]

472. Słowackiego „Ksiądz Marek” : studium historyczno-literackie / Edward Dubanowicz.//Pamiętnik Literacki. – 1904, 3/1/4, s. 224-244

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1904-t3-n1_4-s224-244.pdf

473. Słowo i gest w „Księdzu Marku” Juliusza Słowackiego / Agnieszka Jarosz.// Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury. - Z. 13 (2013), s. 159-180

 

6.3.4. Literatura barska

474. Literatura konfederacji barskiej i jej konteksty / Magdalena Rudkowska.// Przegląd Humanistyczny. – 1996, nr 3, s. 185-188

475. Za wiarę i wolność czyniemy niesnaski : czytając "Literaturę barską" / Aleksandra Domańska.// Więź. - 2017, nr 4, s. 48-61

476. Zapomniany „List Katona Utyckiego do Cezara” z czasów Konfederacji Barskiej / Jacek Wójcicki.//Meander : miesięcznik poświęcony kulturze świata starożytnego. – 1991, nr 11-12, s. 503-514

 

6.3.5. Poezja barska

477. Modlitewno-religijne incipity utworów wierszowanych okresu konfederacji barskiej / Stanisław Dubisz.//Poradnik Językowy. - 1996, z. 9, s. 41-47

6.3.6. Recepcja konfederacji barskiej w literaturze polskiej

478. Bar do wzięcia, czyli O zapomnianej epopei Andrzeja Rybickiego / Dominik Gac.// Witkacy! : czyste dusze w niemytej formie. - 2017, nr 1, s. 98-107

479. Echa konfederacji barskiej w okolicznościowej literaturze politycznej lat 1772-1775 / Barbara Wolska.// Napis : tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej. - Ser. 3 (1997), s. 83-99

480. Kazimierz Pułaski - bohater romantycznej legendy literackiej / Stanisław Makowski.//Przegląd Humanistyczny. - 1999 nr 2-3 s. 73-92

Dotyczy twórczości pisarzy: Stanisław Chołoniewski, Konstanty Gaszyński, Adam Mickiewicz, Wincenty Pol, Kazimierz Pułaski, Mieczysław Romanowski, Henryk Rzewuski, Juliusz Słowacki, Kajetan Suffczyński

481. "Trzej mocarze, swobodom spokojnego kraju zawisni..." : obrazy konfederacji barskiej i pierwszego rozbioru w poezji Adama Naruszewicza / Przekora Agnieszka.//Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - T. 6 (2003), s. 109-131

 

7. Konfederacja barska w sztuce

 

7.1 Opracowania ogólne

 

482. Konfederacja Barska w malarstwie / Małgorzata Mielczarek.//Muzeum Historii Polski. Historia i Nauka [on-line] ; publikacja : 1.03.2018 [Dostęp : 12.03.2018]

http://muzhp.pl/pl/c/1984/konfederacja-barska-w-malarstwie

 

7. 2. Ikonografia. Albumy

 

483. Album Konfederacyi Barskiej 1768-1772 / oprac. i narys. Kajetan Saryusz Wolski. - Kraków : nakł. własnym, 1899. - [12] k. tabl. luzem : il. ; 20x30 cm.

https://polona.pl/item/album-konfederacji-barskiej-1768-1772,MTgxMTM4NTc/0/#info:metadata

484. NN, Konfederat barski [grafika], 18/19 w., Archiwum Państwowe w Krakowie

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bar_confederate.PNG?uselang=pl

 

7.3. Obrazy, miniatury, portrety

 

485. Bayersdorf, Salomon (fl. ok. 1780), Portret księcia Józefa Sapiehy, krajczego w. litewskiego i regimentarza konfederacji barskiej (1737-1792), [miniatura], 1733, średnica : 6, 4 cm, gwasz na kości, Muzeum Narodowe w Warszawie

Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie :

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=20516&show_nav=true#

486. Brandt Józef (1841-1915), Konfederaci barscy, 1875, 99x52 cm, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie. - Identyczna kompozycja , sygnowana JB, "Obrona zaścianka", reprodukcja obrazu ze zbiorów muzeum polskiego w Rapperswilu , w Dziale Dokumentacji Ikonograficznej MNW (DI 69816)

Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie :

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=16961&show_nav=true

487. Brodowski, Antoni (1784-1832), Portret Adama Krasińskiego (1714-1800), biskupa kamienieckiego, ok. 1823, 225 x 139 cm, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie

Cyfrowe Muzeum Narodowe :

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=24004&show_nav=true

488. Brodowski, Antoni (1784-1832), Portret Michała Krasińskiego (1712-1784), marszałka generalnego Konfederacji Barskiej, 1828-1830, 220 x 144 cm, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie

Cyfrowe Muzeum Narodowe :

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/publication?id=28609&show_nav=true

489. Chełmoński Józef (1849-1914), Pułaski pod Częstochową (1875), 87x144 cm, olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Chelmonski/Images/Kazimierz_Pulaski.jpg

490. Cheron, Charles (1724-1979), Portret księcia Stanisława? Lubomirskiego [1704-1793], miniatura, 4,0 x 3,2 cm, gwasz na kości, Muzeum Narodowe w Warszawie

Cyfrowe Muzeum Narodowe :

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=4213&show_nav=true

491. Gierdziejewski Ignacy (1826-1860), Rzewuski, ksiądz Marek i Pułaski w Puszczy Niepołomickiej przy ognisku (1850), olej na płótnie, Muzeum Narodowe w Warszawie

Cyfrowe Muzeum Narodowe w Warszawie :

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=17054&show_nav=true&full_screen=true#full_screen

492. Grottger Artur (1837-1867), Modlitwa konfederatów barskich przed bitwą pod Lanckoroną (1863), 127x222 cm, olej na płótnie, własność prywatna

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Grottger/Images/Modlitwa_Konfederatow.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artur_Grottger_Modlitwa_konfederat%C3%B3w_barskich.PNG

493. Kossak Juliusz (1824-1899), Pułaski pod Częstochową (1883), 45x36,5 cm, akwarela na kartonie, własność prywatna

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Pu%C5%82aski_pod_Cz%C4%99stochow%C4%85_(obraz_Juliusza_Kossaka)#/media/File:Kazimierz_Pu%C5%82aski_pod_Cz%C4%99stochow%C4%85.PNG

494. Oleszczyński Antoni (1794-1879) , Casimir Pulaski [Portret] (ok. 1831), 13x9,8 cm, staloryt, Biblioteka Narodowa (Warszawa)

https://polona.pl/item/casimir-pulaski,MzA3ODY1NTU/0/#info:metadata

495. Pawliszak Wacław (1866-1905), Potyczka w drodze, 19/20 w., 79x134 cm, olej na płótnie, Instytut Propagandy Sztuki (1930-1939)

Cyfrowe Muzeum Narodowe :

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=17055

496. Ritt Augustin (1765-1799) (szkoła rosyjska), Michał Wielhorski, oboźny wielki koronny, kuchmistrz w. litewski [miniatura], 1790, 8,0 x 6,5 cm, gwasz na kości, Muzeum Narodowe w Warszawie

Cyfrowe Muzeum Narodowe :

http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=4154&show_nav=true

497. Styka Jan (1858-1925) , Kazimierz Pułaski [pocztówka]. - Kraków : Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich, [1918]. - [1] karta : ilustracja [kolor.] ; 14x9 cm

https://polona.pl/item/kazimierz-pulaski,NzUxNDUzNTA/0/#info:metadata

http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=23862&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=54DC710E7634DF6C327FCCF7CD00013C-1

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kazimierz_Pu%C5%82aski.PNG

498. Suchodolski January (1797-1875), Marszałek konfederacji barskiej Michał Hieronim Krasiński przyjmuje dostojnika tureckiego, przed 1875, 64,5 x 80,5 cm, olej na płótnie, Gabinet Grafiki, Muzeum Książąt Lubomirskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Wrocław)

https://ossolineum.pl/index.php/aktualnosci/dzialalnosc-wystawiennicza/z-kolekcji-jana-i-jadwigi-nowak-jezioranskich-galeria/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Micha%C5%82_Hieronim_Krasi%C5%84ski#/media/File:Marshall_of_the_Confederation_of_Bar_Micha%C5%82_Hieronim_Krasi%C5%84ski_takes_a_Turkish_dignitary.PNG

499. Szlegel Korneli (1819-1870), Pułaski w Barze

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pu%C5%82aski_at_Bar_by_Korneli_Szlegel.PNG

 

8. Konfederacja barska – obchody rocznicowe

 

500. Pamięci konfederatów barskich // Super Nowości. - 2018, nr 41, s. 11

Tablica upamiętniającej konfederatów barskich na murze kościoła farnego w Rzeszowie, powstała z inicjatywy Szczepu 51 Drużyny Harcerzy i Harcerek Żuawi. Również wydarzenie z 1769 r. w Rzeszowie i woj. podkarpackim

 

9. Konfederacja barska w zasobach Internetu

 

501. A kiedyś łopotał tu sztandar konfederatów barskich... : śladami Konfederacji Barskiej w regionie : Konfederacja Barska w Beskidzie Niskim i na Pogórzach Karpackich [on-line] / Dariusz Zając. [Dostęp : 12.03.2018]

http://www.beskid-niski-pogorze.pl/konfederacja/konfederacja_barska.php

502. Akt założenia konfederacji barskiej : 29 lutego 1768 // Wikiźródła [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikisource.org/wiki/Akt_za%C5%82o%C5%BCenia_konfederacji_barskiej

503. Kategoria : Konfederaci barscy [biogramy A-Z] //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Konfederaci_barscy

504. Konfederacja barska //Krążownik sferyczny : podróże przyszłości

http://www.cruisesphere.kobierzyce.pl/d/Konfederacja_barska.php

505. Konfederacja barska // Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp: 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfederacja_barska

506. Mija 250 lat od zawiązania Konfederacji Barskiej. – (Półka Archiwisty), publ. : 28 .02.2018 [Dostęp : 6.03.2018]

http://www.przemysl.ap.gov.pl/art,387,mija-250-lat-od-zawiazania-konfederacji-barskiej

507. Obóz konfederatów barskich pod Grabiem / Maciej Śliwa. – Il.// Konfederacja Barska w Beskidzie Niskim i na Pogórzach Karpackich [on-line]

http://www.beskid-niski-pogorze.pl/konfederacja/miejsca/oboz_konfederatow_grab.php

508. Okopy Świętej Trójcy //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2019]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Okopy_%C5%9Awi%C4%99tej_Tr%C3%B3jcy

509. Order Konfederatów Barskich //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Konfederat%C3%B3w_Barskich

510. Rada Generalna Stanów Skonfederowanych Konfederacji Barskiej – Generalność //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 12.03.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Generalna_Stan%C3%B3w_Skonfederowanych_Konfederacji_Barskiej

511. Śląskie ślady konfederacji barskiej / Fundacja "Dla Dziedzictwa". - Il. //Niezależna Gazeta Obywatelska [on-line] ; publikacja : 02.03.2013 [Dostęp : 12.03.2018]

https://ngopole.pl/2013/03/02/slaskie-slady-konfederacji-barskiej/

512. Tajemnica krypty konfederatów barskich / Marcin Maruszak. // Tajna Historia Rzeszowa [on-line] ; publikacja : 19 X 2013 [Dostęp : 12.03.2018]

Podziemia kościoła Garnizonowego w Rzeszowie [dawniej OO. Reformatów]

https://tajnahistoriarzeszowa.wordpress.com/2013/10/19/tajemnica-krypty-konfederatow-barskich/

513. Walka o Konfederację Barską / Magdalena Chadaj.//Pro memoria. - 2004, nr 2(11)

http://www.promemoria.pl/arch/2004_11/barska.html

514. Z Maryją na sztandarach : kult Matki Bożej Strzyżowskiej wśród konfederatów barskich (komunikat) / Piotr Szopa.

www.strzyzowski.pl/upload/sejmik_prez/ps.doc

515. Zapomniana wojna : czy historię konfederacji barskiej będziemy pisać na nowo? : ujawniamy nowe fakty i źródła dotyczące walk konfederackich na Podkarpaciu / Krzysztof Bajrasz.// Tajna Historia Rzeszowa [on-line] ; publikacja : 22 kwietnia 2014 [Dostęp : 12.03.2018]

https://tajnahistoriarzeszowa.wordpress.com/2014/04/22/zapomniana-wojna-czy-historie-konfederacji-barskiej-bedziemy-musieli-pisac-na-nowoujawniamy-nowe-fakty-i-zrodla-dotyczace-walk-konfederackich-na-podkarpaciu/

 

Autor: Dorota M. Markocka