Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2015
Zestawiła: Lilianna Żywutska

 

Edukacja matematyczna przedszkole – szkoła podstawowa
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1985 – 2015

 

Druki zwarte

 1. Arytmetyczne zadania tekstowe dla nauczycieli klas 1-4 / Bolesław Gleichgewicht. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.
  Przemyśl WP 8715/b
 2. Cztery pory roku w matematyce : program nauczania matematyki dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych : II etap edukacyjny : klasy 4-6 / Bożena Ujma, Krystyna Skalik, Grażyna Rygał. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2001.
  Przeworsk WK 3061 B
 3. Działam, więc umiem : program nauczania matematyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej / Jadwiga Kubat, Tadeusz Marczewski, Wiesław Went. - Warszawa : "Juka", 1999.
  Przemyśl CzP 37.091.214
 4. Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2012.
  Jarosław WJ 55244
 5. Dziecięca matematyka : ksiażka dla rodziców i nauczycieli dzieci z wadą słuchu / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Małgorzata Kupisiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.
  Przemyśl WP 86988
 6. Dziecięca matematyka : książka dla rodziców i nauczycieli / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997.
  Przemyśl WP 84879
 7. Dziecięca matematyka : metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.
  Przemyśl CzP 37.016:51
 8. Dziecko i matematyka / red. nauk. Ewa Swoboda, Jan Guncaga. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009.
  Przemyśl WP 101282
 9. Edukacja matematyczna : etap I : "Przyjazna matematyka" : klasy 1-3 : [program] dla szkoły podstawowej / oprac. Zbigniew Semadeni [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
  Przemyśl Cz1P 37.091.214
 10. Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka / [koordynator prac Zbigniew Semadeni]. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009].
  Przemyśl CzP 37.091.214
 11. Edukacja matematyczna w klasie I : książka dla nauczycieli i rodziców : cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz opisy zajęć z dziećmi : praca zbiorowa / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej ; [aut. E. Gruszczyk-Kolczyńska i in.]. - Kraków : "CEBP 24.12", 2014.
  Przeworsk WK 52001
 12. Eureka : program nauczania matematyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej / Małgorzata Mikołajczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999.
  Przemyśl CzP 37.091.214
 13. Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu / Krystyna Wojciechowska. - Opole : "Nowik", 2008.
  Przemyśl WP 98022
 14. Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? : metodyka, scenariusze zajęć oraz wiele ciekawych gier i zabaw / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Krystyna Dobosz, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.
  Przemyśl WP 84560
 15. Kiermasz pomysłów : matematyka klasy 0-3 : scenariusze lekcji i zajęć dla nauczycieli i rodziców / zebrała i opracowała Julia Matthews ; z ang. tł. Ewa Łakoma i Mirosław Dąbrowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.
  Przemyśl CzP 373.3.046-021.64
 16. Kształcenie uczniów uzdolnionych matematycznie : zagadnienia teoretyczne : zbiór zadań / Jerzy Janowicz. - Wrocław : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1985.
  Przemyśl CzP 37.016:51
 17. Matematyczna edukacja wczesnoszkolna : teoria i praktyka / Zbigniew Semadeni [i in.] - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2015.
  Lubaczów WL 49575
 18. Matematyczny świat : program nauczania matematyki w klasach 4-6 / Ewa Pilarczyk. - Kielce : "MAC", 2000.
  Przeworsk CzK 2644 B
 19. Matematyczny świat : przewodnik metodyczny dla nauczycieli : matematyka 6. Z. 4 / Janina Prus. - Kielce : "MAC Edukacja", 2003.
  Przeworsk WK 3337 B
 20. Matematyka 2001 : poradnik dla nauczyciela : klasa 4 / [współaut. Jerzy Chodnicki i in.]. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [1999].
  Przemyśl CzP 37.016:51
 21. Matematyka jest wszędzie : poradnik metodyczny, klasa 4 / Teresa Orłowska, Halina Węgierska. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2002.
  Przemyśl CzP 37.016:51
 22. Matematyka jest wszędzie : standardy wymagań egzaminacyjnych : plany wynikowe : klasy 4-6 : szkoła podstawowa / Teresa Orłowska. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2005.
  Przemyśl CzP 372.851
 23. Matematyka wokół nas : sprawdziany 4-6 : dla nauczycieli szkoły podstawowej / Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.
  Lubaczów WL 41714
 24. Matematyka wokół nas : szkoła podstawowa 6 : książka dla nauczyciela / Helena Lewicka, Maria Krygowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. Przemyśl CzP 37.016:51
 25. Oswoić matmę : jak pokonać trudności z matematyką w szkole podstawowej? : książka pomocnicza dla nauczycieli szkoły podstawowej do pracy z dziećmi mającymi trudności z nauką matematyki / Barbara Stryczniewicz. - Wyd. 2. - Opole : "Nowik", 2013.
  Przemyśl WP 14992/b
 26. Sztuka nauczania matematyki w szkole podstawowej i gimnazjum / Danuta Zaremba. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004.
  Przemyśl WP 92066
 27. Uczę się logicznego myślenia : 6-8 lat / Roger Rougier ; przekł. i adaptacja do programu polskiej szkoły Aleksandra Michałowska ; il. Joelle Dreidemy. - Wrocław : "Siedmioróg", 2011.
  Przeworsk WK 4018 B
 28. Wczesnoszkolna edukacja matematyczna : ograniczenia i ich przełamywanie / pod red. Aliny Kalinowskiej. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2013.
  Przemyśl WP 107178
 29. Wspomaganie rozwoju myślenia dziecięcego i kompetencji matematycznych : jak wspomagać rozwój przedszkolaka / red. prowadząca Krystyna Zielińska, Beata Krysiak ; zespół aut. Alicja Gołoś [i in.] ; il. Lidia Nowak-Chomicz [i in.]. - Warszawa : "Raabe", 2014.
  Przemyśl WP 15077/b
 30. Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.
  Przemyśl WP 91984
 31. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne oraz wskazówki do prowadzenia zajęć z dziećmi w domu, w przedszkolu i w szkole : praca zbiorowa / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. - Warszawa : "Edukacja Polska", 2009.
  Przemyśl WP 101459
 32. Wybrane zagadnienia dydaktyki matematyki / Grzegorz Bryll, Robert Sochacki. - Wyd. 2 rozszerz. - Opole : "Nowik", 2012.
  Przemyśl WP 105317
 33. Zabawy matematyczne : propozycje dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym / Dorota Niewola. - Kraków : "Impuls", 2012.
  Przemyśl WP 106008

 

Artykuły z czasopism

 1. A czas płynie... : poczucie czasu u dzieci przedszkolnych / Lidia Kołodziejska // Wychowanie w Przedszkolu.- 2015, nr 1, s. 3-12
 2. Ciekawe zadania z arytmetyki dla klas szóstych / Witold Bednarek // Matematyka. - 2012, nr 11, s. 15-16
 3. Cztery pory roku - wprowadzenie symbolu graficznego cyfry 4 : scenariusze zajęć dla grupy mieszanej wiekowo / Justyna Niedbała // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 7-8, s. 8-10
 4. Diagramy, wykresy : powtórka przed sprawdzianem / Jadwiga Bąk // Matematyka. - 2011, nr 4, s. 28-30
 5. Dzielenie z resztą : nauczanie matematyki w klasie III szkoły podstawowej / Feliksa Piechota, Emilia Szymczak // Życie Szkoły .-2015, nr 2, s. 15-16
 6. Dzień dobry matematyko klasy czwartej / Jadwiga Kulik // Matematyka. - 2005, nr 3, s. 159-163
 7. Edukacja matematyczna - pomóżmy dziecku zrozumieć / Witold Szwajkowski // Życie Szkoły. - 2012, nr 1, s. 4-7
 8. Edukacja matematyczna przedszkolaków / Krystyna Kamińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 1, s. 5-15
 9. Graniastosłupy : scenariusz lekcji matematyki w kl. V / Grażyna Zalewska // Matematyka. - 2014, nr 5, s. 39-43
 10. Jednostki i skala : powtórka przed sprawdzianem / Jadwiga Bąk // Matematyka. - 2011, nr 3, s. 34-35
 11. Klasa IV : konspekty : rodzaje kątów - utrwalanie / Hanna Uchman // Matematyka. - 2000, nr 3, wkł. s.1-2
 12. Klasa V lub VI : konspekty : utrwalenie wiadomości o ułamkach zwykłych i dziesiętnych / Elżbieta Duszyńska // Matematyka. - 2000, nr 3, wkł. s.2-4
 13. Lekcje w czwartej klasie. Ćwiczenia z ułamkami / Danuta Zaremba // Matematyka. - 2011, nr 4, s. 23-25
 14. Lekcje w czwartej klasie. Skracanie i rozszerzanie ułamków / Danuta Zaremba // Matematyka. - 2012, nr 2, s. 36-38
 15. Lekcje w czwartej klasie. Ułamki na osi liczbowej / Danuta Zaremba // Matematyka. - 2011, nr 6, s. 26-28
 16. Matematyczne rytmy... na słodko / Feliksa Piechota, Emilia Szymczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 46-47
 17. Matematyczne zabawy z patyczkami / Feliks Piechota, Emilia Szymczak // Życie Szkoły.- 2015, nr 5, s. 9-11
 18. Matematyka jest w nas / Karolina Turek // Bliżej Przedszkola.- 2015, nr 1, s. 23-25
 19. Matematyka w edukacji początkowej jako fundament całej matematyki szkolnej / Zbigniew Semadeni // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 1, s. 7-43
 20. Mój pomysł na lekcję WF : korelacja międzyprzedmiotowa / Krzysztof Jakubowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2015, [nr] 2, s. 44-47
 21. Nie najłatwiejszą, ale najpiękniejszą prowadź ich drogą, czyli o kształceniu umiejętności rozwiązywania zadań matematycznych / Gustaw Treliński // Życie Szkoły. - 2011, nr 10, s. 12-22, bibliogr.
 22. Obwód i pole figury. Przykłady rozwiązywania problemów matematycznych w klasie III / Feliksa Piechota, Emilia Szymczak // Życie Szkoły.- 2015, nr 4, s. 10-12
 23. Piegowate słonko / Dorota Pyra // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 1, s. 36 – 37
 24. Prostopadłościan : geometria w czwartej klasie / Danuta Zaremba // Matematyka. - 2014, nr 2, s. 18-20
 25. Przed sprawdzianem. Zadania przygotowawcze dla VI klasy / Zuzanna Simon // Matematyka. - 2005, nr 1, s. 36 – 37
 26. Rozwijanie myślenia matematycznego dziecka w przekonaniach nauczycieli i kandydatów na nauczycieli / Renata Raszka // W: Edukacja małego dziecka. T. 5, Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2013. - S. 329-354
  Przemyśl WP 106440
 27. Smaczna matematyka / Agata Tomala // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 48-49
 28. W Krainie Liczb - koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę / Gerhard Friedrich // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 76-77
 29. Wesoła matematyka z misiami / Jolanta Jabłońska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 11, s. 46 – 48
 30. Wesołe zajączki : scenariusz zajęć otwartych w grupie trzylatków / Urszula Dobranowska // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 2, s. 70-71
 31. Wyznaczniki jakości kształcenia matematycznego w klasach I-III szkoły podstawowej / Renata Reclik // W: Edukacja małego dziecka. T. 6, Wybrane obszary aktywności : praca zbiorowa. / Beata Kozieł .- Kraków : "Impuls", 2013.- S. 145-161
  Przemyśl WP 106441
 32. Z matematyką można się zaprzyjaźnić - płaszczyzna i sfera w kształceniu geometrycznym trzecioklasistów / Barbara Dudel, Sandra Raczkowska // Życie Szkoły.- 2014, nr 8, s. 14-17
 33. Zabawy z figurami / Beata Wańtowska // Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 2, s. 68-69
 34. Zadania dla kółek matematycznych w SP. [Cz. 2] / Augustyn Kałuża, Ewa Wesołowska-Wnęk // Matematyka. - 2014, nr 7, s. 33-35
 35. Zadania dla kółek matematycznych w SP. [Cz. 3] / Augustyn Kałuża, Ewa Wesołowska-Wnęk // Matematyka. - 2014, nr 9, s. 13-16
 36. Zagadnienia praktyczne w początkowej edukacji matematycznej / Beata Bugajska-Jaszczołt // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 3, s. 9-18

 

Autor: Lilianna Żywutska