Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2015
Zestawiła: Izabela Pelc

 

Metody i techniki nauki czytania i pisania w przedszkolu i szkole podstawowej
Zestawienia bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2000 – 2015

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Aktywne doskonalenie pisania i czytania : zbiór ćwiczeń i zadań : trudna sztuka pisania i czytania / Robert J. Marzano, Diane E. Paynter ; przekł. Jolanta Bartosik. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  Przemyśl WP 97947
 2. Chrząszcz z Żyrzyna : doskonalenie słuchu fonemowego oraz czytania i pisania / [aut. Katarzyna Szura ; il. Irena Rokicka-Wakuła, Małgorzata Śliczniak, Adam Pękalski]. - Kraków : "Epideixis", 2009.
  Przemyśl WP 15125/b
 3. Czytamy sy-la-ba-mi / Wiesława Żaba-Żabińska. - Kielce : "MAC Edukacja", 2008.
  Przemyśl WP 14873/b
 4. Ćwiczenia usprawniające naukę pisania i czytania dla uczniów klas IV-VI / Janina Mickiewicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2009.
  Przemyśl WP 99254
 5. Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania / Beata Kulisiewicz. - Kraków : "Impuls", 2009.
  Przemyśl WP 99874
 6. Kocham uczyć czytać : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Jagoda Cieszyńska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2012.
  Przemyśl WP 14902/b
 7. Metodyka ćwiczeń w czytaniu / Regina Pawłowska. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008.
  Przemyśl WP 96582
 8. Miała Baba Koguta : doskonalenie słuchu fonemowego oraz czytania i pisania / [aut. Dorota Pyrgies ; il. Irena Rokicka-Wakuła i in.]. - Kraków : "Epideixis", 2009.
  Przemyśl WP 15102/b
 9. Mnemoliterki : ćwiczenia do wprowadzania i utrwalania liter podobnych pod względem kształtu a-o, m-n-u-w, l-ł-t, b-d-g-p z wykorzystaniem mnemotechnik / Joanna Skibska. - Kraków : "Impuls", 2012.
  Przemyśl WP 15103/b
 10. Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania / Joanna Skibska. - Kraków : "Impuls" ; Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna, 2012.
  Przemyśl WP 106781
 11. Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną w klasie zerowej / Jolanta Katra. // W: Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej - metoda krakowska / pod red. Jagody Cieszyńskiej, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Marty Korendo. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010. - S. 205-207, bibliogr.
  Przemyśl WP 102957
 12. Pomagamy dziecku w nauce czytania i pisania / Fiona Chandler ; il. Shelagh McNicholas i Ruth Russell ; [tł. Regina Mościcka]. - Poznań : "Publicat", 2011.
  Przemyśl WP 103654
 13. Rozrywki i zadania do głowy łamania : przeznaczone nie tylko dla dzieci z zaburzoną wymowa głosek s, z, c, dz. Cz. 1, z, s / Barbara Sawicka. - Gdańsk : "Harmonia", 2013.
  Przemyśl WP 14996/b
 14. Rozrywki i zadania do głowy łamania : przeznaczone nie tylko dla dzieci z zaburzoną wymowa głosek s, z, c, dz. Cz. 2, dz, c / Barbara Sawicka. - Gdańsk : "Harmonia", 2013.
  Przemyśl WP 14997/b
 15. Rozwój dziecka a metody nauczania czytania i pisania / Anna Jurek. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012.
  Przemyśl WP 105713
 16. Samogłoski / Jagoda Cieszyńska ; [il. Łukasz Zabdyr]. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2012.
  Przemyśl WP 14903/b
 17. Samogłoski nosowe ą, ę / Jagoda Cieszyńska ; [il. Łukasz Zabdyr]. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2012.
  Przemyśl WP 14919/b
 18. Trudna sztuka pisania i czytania / Robert J. Marzano, Diane E. Paynter ; przekł.[z ang.] Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
  Przemyśl WP 13970/b
 19. Twoi uczniowie mistrzami w czytaniu : trening umiejętności / Małgorzata Małyska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009.
  Przemyśl WP 14574/b
 20. Werbalne i obrazowe przyswajanie liter : nauczanie dzieci z dysleksją i nie tylko... / Leokadia Wiatrowska. - Wrocław : "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012.
  Przemyśl WP 105724
 21. Wspomaganie rozwoju mowy i przygotowanie do nauki czytania i pisania / [zespół aut. Alicja Gołoś i in. ; red. Krystyna Zielińska, Beata Krysiak]. - Warszawa : "Raabe", 2014.
  Przemyśl WP 15076/b
 22. Wyrażenia dźwiękonaśladowcze / Jagoda Cieszyńska ; [il. Łukasz Zabdyr]. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2012.
  Przemyśl WP 14904/b
 23. Wzrok i słuch - zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej / Bożenna Odowska-Szlachcic, Beata Mierzejewska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.
  Przemyśl WP 107337

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. By Twoje dziecko lubiło czytanie i pisanie - baw się z nim! / Katarzyna Lotkowska. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 44-45
 2. Cechy systemowe języka (polskiego) a nauka czytania i pisania dzieci sześcioletnich / Zuzanna Zbróg. // Nauczanie Początkowe. - 2015/2016, nr 1, s. 39-52
 3. Czarowanie na zawołanie : gry i zabawy służące kształtowaniu gotowości szkolnej w zakresie nauki czytania i pisania / Grażyna Iwona Grzesik. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 80-81, bibliogr.
 4. Czytanie dwóch sylab - tajemnicze imiona zwierząt : symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania / Jagoda Cieszyńska-Rożek. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 2, s. 104-105
 5. Czytanie sylabowe / Marianna Liberadzka. // Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 25
 6. Ćwiczenia rozwijające kompetencję językową dziecka we wczesnej edukacji. Przygotowanie do nauki czytania i pisania / Patrycja Jakubczyk, Alicja Giermakowska. // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 2, s. 78-88
 7. Dbamy o higienę : zajęcia przygotowujące do nauki czytania / Edyta Kaczanowska. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 23-25
 8. Diagnoza rozwoju funkcji poznawczych : symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania / Jagoda Cieszyńska-Rożek. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 6, s. 98-101
 9. Globalne rozpoznawanie wyrazów - czytanie prawopółkulowe : symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania / Jagoda Cieszyńska-Rożek. // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 11, s. 79-81
 10. Jak doskonalić umiejętność czytania / Zuzanna Zbróg. // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 2, s. 92-99
 11. Jak dzieci odkrywają świat liter : autorski program wczesnej nauki czytania i pisania prof. B. Rocławskiego / Alicja Dorozińska. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 41-43
 12. Jak nauczyć dziecko czytać / Iga Baranowicz. // Życie Szkoły. - 2006, nr 5, s.61-62
 13. Językowa twórczość dziecka a nauka czytania / Hanna Krauze-Sikorska. // Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 34-37
 14. Komputer w nauce czytania i pisania / Kornelia Solich. // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 56-61
 15. Królowa Śniegu : zajęcia przygotowujące do nauki czytania / Edyta Kaczanowska. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 12, s. 20-22, bibliogr.
 16. Metoda Dobrego Startu jako strategia przygotowania do nauki czytania i pisania w klasie I / Elżbieta Zyzik. // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 4, s. 50-54
 17. Na drodze do nauki czytania i pisania : ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej / Maria Roesler. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 12, s. 39-41, bibliogr.
 18. Na farmie : zajęcia przygotowujące do nauki czytania / Edyta Kaczanowska. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 29-31, bibliogr.
 19. Na straganie : zajęcia przygotowujące do nauki czytania / Edyta Kaczanowska. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 10, s. 20-22, bibliogr.
 20. Nauka czytania dzieci przedszkolnych / Marianna Liberadzka. // Wychowawca. - 2009, nr 4, s. 28
 21. Odwracane obrazki i sylaby zamknięte : symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania / Jagoda Cieszyńska-Rożek. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 3, s. 10-104
 22. Plątaninka literowa - czyli o tym, jak poznawane literki mogą bezpiecznie i efektownie odbywać bliskie i dalekie podróże po zakamarkach niezwykłego świata pisma / Elżbieta M. Minczakiewicz. // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 3, s. 48-51
 23. Początkowa nauka czytania i pisania / Anna Jakubowicz-Bryx. // Życie Szkoły. - 2009, nr 8, s. 5-9
 24. Proces i metodyka nauki czytania / Irena Stańczak. // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 4, s. 7-25
 25. Program usprawniający umiejętność płynnego czytania : (dla 8-osobowej grupy uczniów oraz 2 osób prowadzących : terapeuty i logopedy) / Agnieszka Sieradzka, Marzena Borkowska. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 26-31
 26. Prymarne sylaby otwarte - początki czytania lewopółkulowego : symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania / Jagoda Cieszyńska-Rożek. // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 12, s. 95-97, bibliogr.
 27. Przetwarzanie fonologiczne jako warunek nabywania umiejętności mówienia i czytania / Irena Stańczak. // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 2, s. 7-12
 28. Rodzaje ćwiczeń w czytaniu / Małgorzata Chmiel. // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 2000/01, nr 1, s.26-38
 29. Rola systematycznych ćwiczeń w czytaniu ze zrozumieniem w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym / Beata Rechnio. // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 10
 30. Sam czytam i świetnie się bawię : propozycja zabaw / Katarzyna Rojkowska. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 18-19
 31. Stymulacja lewej półkuli mózgu : symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania / Jagoda Cieszyńska-Rożek. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 103-105, bibliogr.
 32. Trudna sztuka czytania : pożytki z zabawy płynące / Halina Konior-Węgrzynowa. // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 100-113
 33. Uczymy się czytać / Anna Pawłowska-Niedbała. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 1, s.42-44
 34. W jesiennym parku : zajęcia przygotowujące do nauki czytania / Edyta Kaczanowska. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 11, s. 22-24, bibliogr.
 35. W poszukiwaniu skutecznej metody nauki czytania... / Anna Franus. // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s.282-284
 36. W świecie liter / Beata Musielak. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s.40-42
 37. W trosce o melodię tekstu : o prozodii w procesie nauki czytania / Andrzej Sosnowski. // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 4, s. 26-34
 38. Wakacje : zajęcia przygotowujące do nauki czytania / Edyta Kaczanowska. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 20-22, bibliogr.
 39. Wiosna w ogródku : zajęcia przygotowujące do nauki czytania / Edyta Kaczanowska. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 26-28, bibliogr.
 40. Wspieranie nauki czytania / Elżbieta Jaszczyszyn. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 9, s. 5-10
 41. Wspólne tworzenie "Dziennika wydarzeń" grupy : symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania / Jagoda Cieszyńska-Rożek. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 4, s. 104-106
 42. Wykorzystanie komputera w nauce czytania / Joanna Gruba. // Życie Szkoły. - 2002, nr 5, s.300-303
 43. Zabawa w czytanie / Katarzyna Rojkowska. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 22-23
 44. Zabawa w czytanie : innowacyjne podejście do kształcenia kompetencji językowych w przedszkolu / Ewa Klima. // Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 7-8, s. 6-9
 45. Zabawy językowe / Małgorzata Narożnik. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 7, s. 20-21
 46. Zabawy literami / Joanna Gregorczyk. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 40
 47. Zabawy przygotowujące do czytania / Joanna Kmieć. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 43-45
 48. Zabawy wspomagające : wprowadzanie liter i liczb w klasach 0-1 / Sylwia Gallos. // Życie Szkoły. - 2013, nr 1, s. 14-15
 49. Zajęcia przygotowujące do nauki czytania w przedszkolu / Edyta Kaczanowska. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 9, s. 22-24, bibliogr.
 50. Zanim dziecko zacznie czytać : ćwiczenia przedelementarzowe w metodzie 101 kroków / Danuta Chwastniewska. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 10, s. 56-58, bibliogr.
 51. Zawody : zajęcia przygotowujące do nauki czytania / Edyta Kaczanowska. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 24-26
 52. Zwierzęta domowe : zajęcia przygotowujące do nauki czytania / Edyta Kaczanowska. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 26-28
 53. Zwierzęta z wiejskiego podwórka : (ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające) / Beata Rechnio-Kołodziej. // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 3, s.20

 

Autor: Izabela Pelc