Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia podmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta KrupaJuliusz Słowacki (1809 – 1849)
Bibliografia podmiotowa w wyborze
Zebrane dokumenty dostępne są w PBW w Przemyślu
i/lub filiach w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku


Druki zwarte:

 1. Anhelli/Juliusz Słowacki.- Kraków : "Universitas", 2002
 2. Anhelli ; Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o Piekle ; Trzy poemata ; Kilka słów odpowiedzi na artykuł Pana Z. K/ Juliusz Słowacki.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1952
 3. Anhelli ; Kordian/ Juliusz Słowacki.- Kraków : "Przełom", 1946
 4. Balladyna/Juliusz Słowacki.- Kraków : "Greg", 2007
 5. Balladyna ; Mazepa ; Lilla Weneda (wraz z listem do Aleksandra H. i Grobem Agamemnona) /Juliusz Słowacki.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1953
 6. Beniowski : eine Versdichtung /Juliusz Słowacki, Przekłady niemieckie 20 w .- Frankfurt am Main : "Suhrkamp", 1999
 7. Beniowski/Juliusz Słowacki.- Warszawa: "Morex", 1995
 8. Beniowski : wydanie całkowite w nowym układzie/Juliusz Słowacki.-Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1949
 9. Beniowski : poema : pięć pierwszych pieśni/Juliusz Słowacki.- Warszawa: "Książka", [1948]
 10. Dramaty : wybór. T. 1/ Juliusz Słowacki.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979
 11. Dramaty : wybór. T. 2/ Juliusz Słowacki.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979
 12. Dramaty. T. 2, Fantazy/Juliusz Słowacki.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979
 13. Dramaty/Juliusz Słowacki.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987
 14. Dzieła. T. 1, Liryki i inne wiersze/Juliusz Słowacki.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1949
 15. Dzieła. T. 2, Poematy/Juliusz Słowacki.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1949
 16. Dzieła. T. 3, Poematy/Juliusz Słowacki; oprac. Jerzy Pelc .- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1949
 17. Dzieła. T. 7, Dramaty/Juliusz Słowacki.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1949
 18. Dzieła. T. 10, Pisma prozą /Juliusz Słowacki.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1949
 19. Dzieła wybrane. 1, Wiersze i poematy/Juliusz Słowacki ; wybrali i przedmową opatrzyli Marian Bizan i Paweł Hertz .- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
 20. Dzieła wybrane. 2, Poematy/Juliusz Słowacki; wybrali i przedmową opatrzyli Marian Bizan i Paweł Hertz .- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
 21. Dzieła wybrane. 3, Dramaty/Juliusz Słowacki; wybrali i przedmową opatrzyli Marian Bizan i Paweł Hertz .- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
 22. Dzieła wybrane. 4, Dramaty/Juliusz Słowacki; wybrali i przedmową opatrzyli Marian Bizan i Paweł Hertz .- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
 23. Fantazy : Nowa Dejanira : dramat w pięciu aktach/Juliusz Słowacki.- Bielsko-Biała : Klasyka, 1996
 24. Fantazy/Juliusz Słowacki.- Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985
 25. Fantazy - Nowa Dejanira/Juliusz Słowacki.- Kraków : "Universitas", 1998
 26. Horsztyński : tragedia w pięciu aktach/ Juliusz Słowacki .- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2009
 27. Ja, Orfeusz : liryki i fragmenty z lat 1836-1849/ Juliusz Słowacki; wybrał i posłowiem opatrzył Marian Bizan .- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978
 28. Kordian : część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny/Juliusz Słowacki.- Kraków: "Greg", 2014
 29. Kordian/Juliusz Słowacki.- Kraków: "Greg", 2012
 30. Korespondencja Juliusza Słowackiego. T. 1/ Juliusz Słowacki, oprac. Eugeniusz Sawrymowicz .- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962
 31. Korespondencja Juliusza Słowackiego. T. 2/ Juliusz Słowacki, oprac. Eugeniusz Sawrymowicz .- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963
 32. Korespondencya Juliusza Słowackiego to jest listy do matki i wszystkie inne: w setną rocznicę narodzin poety. T. 1-2/ Juliusz Słowacki, zebr. Kamil Juliusz Kantak .- Mikołów: nakładem Karola Miarki, 1910
 33. Krąg pism mistycznych/Juliusz Słowacki.- Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982
 34. Król-Duch/Juliusz Słowacki.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959
 35. Ksiądz Marek/Juliusz Słowacki.- Wrocław; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991
 36. Ksiądz Marek: poema dramatyczne w trzech aktach/Juliusz Słowacki.- Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, (Kraków : Drukarnia Ludowa), [ok. 1922]
 37. Lambro powstańca grecki: powieść poetyczna w dwóch pieśniach/Juliusz Słowacki.- Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1979
 38. Lilla Weneda/Juliusz Słowacki.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986
 39. Lilla Weneda : tragedia w pięciu aktach; Grób Agamemnona/Juliusz Słowacki.- Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950
 40. Liryki/Juliusz Słowacki; wybór i oprac. Mariana Bizana i Pawła Hertza.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959
 41. Liryki i inne wiersze/Juliusz Słowacki; oprac. i wstęp napisał Julian Krzyżanowski. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959
 42. Liryki i poematy : wybór/ Juliusz Słowacki.- Warszawa: Spółdzielczy Instytut Wydawniczy "Kraj", 1950
 43. Liryki i powieści poetyckie/ Juliusz Słowacki.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987
 44. Listy do krewnych, przyjaciół i znajomych (1820-1849)/Juliusz Słowacki; oprac. Jerzy Pelc .- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959
 45. Listy do matki/ Juliusz Słowacki.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987
 46. Listy wszystkie zebrane Juliusza Słowackiego wydane w setną rocznice narodzin poety. T.9/ Juliusz Słowacki; zebrał Stefan Kamil Juliusz Kantak.- Mikołów. - Warszawa: nakł. Karola Miarki, 1909
 47. Maria Stuart : drama historyczne w pięciu aktach/Juliusz Słowacki.- Warszawa: "Biblioteka Polska", (Bydgoszcz : Zakłady Graficzne "Bibljoteka Polska"), [1924]
 48. Mazepa : tragedia w pięciu aktach/ Juliusz Słowacki.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958
 49. Mindowe : król litewski : obraz historyczny w 5 aktach/ Juliusz Słowacki.- Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, (Kraków : Drukarnia Literacka pod zarządem L. K. Górskiego), [1921]
 50. Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi/ Juliusz Słowacki.- Warszawa: "Nasza Księgarnia", 1983
 51. Ojciec zadżumionych; Wacław; W Szwajcarii/ Juliusz Słowacki.- Kraków: "Przełom", 1947
 52. Pamiętnik Juliusza Słowackiego/ Juliusz Słowacki; ogłosił Henryk Biegeleisen.- Warszawa : A. T. Jezierski, (Warszawa : Drukarnia A. T. Jezierskiego), 1901
 53. Pisma prozą. Cz. 1/ Juliusz Słowacki.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959
 54. Pisma prozą. Cz. 2/ Juliusz Słowacki.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959
 55. Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu/ Juliusz Słowacki; wstęp Marian Śliwiński.- Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1987
 56. Poematy/ Juliusz Słowacki.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987
 57. Poezje/ Juliusz Słowacki.- Warszawa: "Muza", 1996
 58. Poezje i listy wybrane/Juliusz Słowacki; wybrał i oprac. Paweł Hertz .- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1951
 59. Powieści poetyckie/ Juliusz Słowacki.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987
 60. Powieści poetyckie; Szanfary; Hugo; Mnich; Jan Bielecki; Arab; Żmija; Lambro; Godzina myśli/ Juliusz Słowacki.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1949
 61. Preliminaria peregrynacji do Ziemi Świętej JO. Księcia Radziwiłła Sierotki; Noc letnia; Beniowski (poema), 5 pierwszych pieśni; Wiersze drobne; Dodatek: Niewiadomo co czyli Romantyczność/ Juliusz Słowacki; oprac. J. Kleiner ; bibliogr. zest. W. Hahn .- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1954
 62. Sen srebrny Salomei: romans dramatyczny w pięciu aktach/ Juliusz Słowacki.- Wrocław; Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2009
 63. Tak mi Boże dopomóż; Ksiądz Marek (poema dramatyczne) / Juliusz Słowacki.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1955
 64. Trzy poemata/ Juliusz Słowacki.- Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, ([Kraków : W. L. Anczyc i Spółka), [1925]
 65. Uspokojenie/ Juliusz Słowacki.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970
 66. Utwory wybrane. T. 1/ Juliusz Słowacki.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965
 67. Utwory wybrane. T. 1, Wiersze/ Juliusz Słowacki.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962
 68. Utwory wybrane. T. 2/ Juliusz Słowacki.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967
 69. Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej/ Juliusz Słowacki; pod red. Juliusza Kleinera, przy współudz. Władysława Floryana .- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975
 70. Utwory wydane za życia poety/ Juliusz Słowacki; pod red. Juliusza Kleinera .- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956
 71. W Szwajcarii/ Juliusz Słowacki.-Warszawa: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, 1986
 72. Wiersze i poematy: wybór/ Juliusz Słowacki.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993
 73. Wybór liryk i listów/ Juliusz Słowacki.- Kraków: M. Kot, 1946
 74. Wybór listów Juljusza Słowackiego. Cz. 1-2/ Juliusz Słowacki; przedm. H. G. [Henryk Galle].- Warszawa : Wydawnictwo Michała Arcta, (Warszawa: Drukarnia M. Arcta), 1911
 75. Wybór poezji/ Juliusz Słowacki.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955

Dokumenty elektroniczne:

 1. Kordian [Dokument dźwiękowy] /Juliusz Słowacki.- Ostrów Wielkopolski: MagnaT, [2011]
 2. Kordian [Dokument dźwiękowy] /Juliusz Słowacki.- Lublin : "Biblios", cop. 2007
 3. Poematy [Dokument dźwiękowy]; Beniowski ; Ojciec zadżumionych/Juliusz Słowacki.- Warszawa: Zakład Wydawnictw i Nagrań PZN, [1981]
 4. Poezje wybrane [Dokument dźwiękowy] /Juliusz Słowacki.- Warszawa: Zakład Wydawnictw i Nagrań PZN, 1980
 5. Wiersze [Dokument dźwiękowy] /Juliusz Słowacki.- Warszawa: Polskie Nagrania "Muza", [1985]

Autor: Elżbieta Krupa