Józef Ignacy Kraszewski - bibliografia przedmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. Elżbieta Krupa

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI

Bibliografia przedmiotowa w wyborze

 

Zebrane pozycje dostępne są w BPW w Przemyślu i/lub filii w Jarosławiu,

Lubaczowie lub Przeworsku

 

Druki zwarte:

 1. "Stara baśń" Józefa Ignacego Kraszewskiego / Juliusz Kijas. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964
 2. Chłopiec z Romanowa / Monika Warneńska. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1978
 3. Dydaktyka społeczna w powieściach J. I. Kraszewskiego : o sposobach realizowania funkcji wychowawczej w powieściach społeczno-obyczajowych z lat 1831-1863 / Ewa Owczarz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987
 4. Henryk Sienkiewicz w kręgu oddziaływania powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego / Halina Bursztyńska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1977
 5. Indeks korespondencji Józefa Ignacego Kraszewskiego przechowywanej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej / zestawił Adam Bar. - Kraków : Krakowskie Koło Związku Bibliotekarzy Polskich ; Warszawa : Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1929
 6. J. I. Kraszewski / Ewa Warzenica. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1963
 7. J. I. Kraszewski o poetach i poezji polskiej / Halina Bursztyńska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982
 8. Józef Ignacy Kraszewski : zarys bibliograficzny / oprac. Stanisław Stupkiewicz, Irmina Śliwińska, Wanda Roszkowska-Sykałowa ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966
 9. Józef Ignacy Kraszewski : zarys biograficzny / Wincenty Danek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976
 10. Józef Ignacy Kraszewski : zarys historyczno-literacki / skreślił Piotr Chmielowski. - Kraków : Gebethner i Spółka, 1888
 11. Józef Ignacy Kraszewski : żywot i dzieła / Wincenty Danek. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967
 12. Józef Ignacy Kraszewski / Antoni Trepiński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
 13. Józef Ignacy Kraszewski / materiały zebrał i wstępem opatrzył Wincenty Danek. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965
 14. Józef Ignacy Kraszewski / Wincenty Danek. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1973
 15. Józef Ignacy Kraszewski czterokrotny kandydat do katedry uniwersyteckiej / Henryk Barycz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979
 16. Kraszewski - pisarz współczesny : praca zbiorowa / pod. red. Ewy Ihnatowicz. - Warszawa : "Elipsa", 1996
 17. Kraszewski : szkice historycznoliterackie / Stanisław Burkot. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988
 18. Kraszewski a Węgry / Istvan Csaplaros. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964
 19. List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje / pod red. Tadeusza Budrewicza ; Haliny Bursztyńskiej. - Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998
 20. Matejko i Kraszewski : dwie koncepcje dziejów Polski / Wincenty Danek ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969
 21. Między biografią, literaturą i legendą / pod red. Marka Stanisza ; Kazimierza Maciąga. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010
 22. Opowiadania Józefa Ignacego Kraszewskiego / Teresa Nowacka ; Polska Akademia Nauk. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972
 23. Pisarz wciąż żywy : studia o życiu i twórczości J. I. Kraszewskiego / Wincenty Danek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969
 24. Poezja i proza : studia historyczno-literackie : 1934-1964 / Wacław Kubacki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966
 25. Powieści historyczne J. I. Kraszewskiego / Wincenty Danek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966
 26. Powieści współczesne (1863-1887) Józefa Ignacego Kraszewskiego / Stanisław Burkot. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967
 27. Powstanie styczniowe w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego / Bożena Osmólska-Piskorska. - Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963
 28. Publicystyka Józefa Ignacego Kraszewskiego w latach 1859-1872 / Wincenty Danek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957
 29. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. R. 17-18 (1982-1983) / [red. nacz. Janusz Maciejewski). - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984
 30. Romans Kraszewskiego z wiedenką / Antoni Trepiński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970
 31. Stosunki J. I. Kraszewskiego z Agatonem Gillerem : (1876-1887) : na podstawie korespondencji Kraszewskiego / oprac. Justyn Sokulski. - Lwów : nakł. "Słowa Polskiego", 1912
 32. Sympozjon : wybór prozaików polskich wieku dziewiętnastego i dwudziestego / sporządził Stanisław Adamczewski. - Wyd. 2. - Lwów ; Warszawa : "Książnica-Atlas", 1928
 33. Szkice literackie. Seria 2 / Józef Tretiak. - Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1901
 34. Tytan pracy : opowieść o Józefie Kraszewskim / Halina Maria Dąbrowolska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1955
 35. W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej : interpretacje, przekłady, adaptacje / pod red. Lecha Ludorowskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1998
 36. Wiek XIX : sto lat myśli polskiej : życiorysy, streszczenia, wyjątki. T. 8, Wypisy nr 881-932 / pod red. Bronisława Chlebowskiego [i in.]. - Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i sp., 1913
 37. Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej : zbiór szkiców, opracowań i utworów literackich / pod red. Stefanii Kostrzewskiej - Kratochwilowej. - Przemyśl : Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1969

 

Artykuły z czasopism:

 1. Listy Sygurda Wiśniowskiego do Józefa Ignacego Kraszewskiego (1877-1881)/ oprac. Kazimiera Zdzisława Szymańska // PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2009, z. 4, s. 141-166
 2. Niemiecka panna i ubogi polski chłopak : ("Nad Sprewą" J. I. Kraszewskiego) / Piotr Roguski // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY. - 2009, nr 5-6, s. 115 - 120
 3. "Sprawa kryminalna" Kraszewskiego / Ewa Ihnatowicz // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY. - 2011, nr 5, s. 117 – 126

 

Autor: Elżbieta Krupa