Media a edukacja

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu
Filia w Przeworsku

Oprac. Gertruda Kmiecik

 

Media a edukacja

(Wybór literatury za lata 2000 – 2011)

 

Wydawnictwa zwarte

 1. ABC Internetu / Krzysztof Pikoń. - Wyd. 3. - Gliwice : "Helion", 2000. Sygn. WK 44527
 2. Audiowizualność, cyberprzestrzeń, hipertekstualność : ponowoczesne konteksty edukacji / red. nauk. Luba Jakubowska-Malicka, Aleksander Kobylarek, Martyna Pryszmont-Ciesielska. - Wrocław : "Atut"- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. Sygn. WK 49675
 3. Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jurgen Holtkamp. - Kraków : "Salwator", 2011. Sygn. WK 49876
 4. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010. Sygn. WK 49765
 5. Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Żak", 2009. Sygn. WK 48905
 6. Cyfrowa dorosłość : jak pokolenie sieci zmienia nasz świat / Don Tapscott. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010. Sygn. WK 49656
 7. Cyfrowa rewolucja : rozwój cywilizacji informacyjnej / Piotr Gawrysiak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2008. Sygn. WK 47953
 8. Cywilizacja medialna : geneza, ewolucja, eksplozja / Tomasz Goban-Klas. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. Sygn. MKsK 65 ; WK 46306
 9. Czas na feedback dla oświaty / Jadwiga Radwańska. - Warszawa : "Difin", 2010. Sygn. WK 49814
 10. Doświadczenia audiowizualne : o mediach w kulturze współczesnej / Maryla Hopfinger. - Warszawa : "Sic", 2003. Sygn. WK 47062
 11. Dydaktyka informatyki : multimedia w teorii i praktyce szkolnej / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. Sygn. WK 48804
 12. Dydaktyka informatyki : problemy metodyki / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004. Sygn. WK 45678 ; WK 45677
 13. Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Sygn. WK 48065
 14. Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń / Dorota Klus-Stańska. - Warszawa : "Żak", cop. 2010. Sygn. WK 49252
 15. Dzieci i telewizja : perspektywa globalna / Dafna Lemish. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008. Sygn. WK 47829 ; WK 48365
 16. Dziecko i media elektroniczne : nowy wymiar dzieciństwa. [T]. 1, Telewizja i inne mass media w życiu dziecka-wyzwaniem dla edukacji medialnej / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego. - Białystok : "Trans Humana", 2005. Sygn. MKsK 65 ; WK 45864
 17. Dziecko i media elektroniczne : nowy wymiar dzieciństwa. [T]. 2, Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego. - Białystok : "Trans Humana", 2005. Sygn. MKsK 65 ; WK 45865
 18. Dziecko w sieci / Bartosz Danowski, Alicja Krupińska. - Gliwice : "Helion", 2007. Sygn. WK 46761 ; WK 47358
 19. E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski. - Rzeszów : "Fosze", 2009. Sygn. WK 48592
 20. e-Learning w biznesie i edukacji / Jacek Woźniak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Sygn. WK 48696
 21. E-lementarz Internetu czyli Najprostszy na świecie podręcznik dla miliona Polaków / Joanna Szymczyk. - Gliwice : "Helion", 2009. Sygn. WK 49353 – 49357
 22. e-Obywatel : aktywny użytkownik komputera i Internetu / Aleksander Bremer, Mirosław Sławik. - Wyd. 1, dodr. - Chorzów : "Videograf Edukacja", 2008. WK 48409
 23. Edukacja informatyczna nauczycieli u progu e-Edukacji / Elżbieta Grzejszczyk. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2007. Sygn. WK 46867
 24. Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka / [koordynator prac Zbigniew Semadeni]. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009]. Sygn. MKsK 37.091.214
 25. Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Zuzanny Zbróg. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008. Sygn. WK 47833
 26. Edukacja na odległość : kodyfikacja pojęć, reguł i procesów / Stanisław Juszczyk. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003. Sygn. WK 45866
 27. Elementarz małego informatyka. 1 / Anna Stankiewicz-Chatys. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2006. Sygn. WK 1921 P
 28. Elementarz małego informatyka. 2 / Anna Stankiewicz-Chatys. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2006. Sygn. WK 1922 P
 29. Elementarz małego informatyka. 3 / Anna Stankiewicz Chatys. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2006. Sygn. WK 1923 P
 30. Ewaluacja osiągnięć uczniów z techniki informatyki / Ewa Gałązka, Elżbieta Mastalerz. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2002. Sygn. WK 45775
 31. Homo creator czy homo ludens? : twórcy - internauci - podróżnicy / red. nauk. Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski. - Toruń : Adam Marszałek 2008. Sygn. WK 48070
 32. Ideologia i komunikacja : o edukacji, pedagogice i mediach / Jerzy Jastrzębski. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski 2011. Sygn. WK 50530
 33. Informatyka : poradnik dla nauczyciela gimnazjum / Ewa Gurbiel [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. Sygn. WK 42427 - 42428
 34. Informatyka : przewodnik metodyczny dla nauczycieli gimnazjum. Cz. 1, Komputer / Leszek Nowak. - Kielce : "MAC Edukacja", 2002. Sygn. WK 3319 B - 3320 B
 35. Informatyka : przewodnik metodyczny dla nauczycieli gimnazjum. Cz. 2, Programy użytkowe / Leszek Nowak, Wioletta Nowak. - Kielce : "MAC Edukacja", 2003. Sygn. WK 3321 B - 3322 B
 36. Internet / Maria Sokół, Maciej Kunowski. - Gliwice : "Helion", 2004. Sygn. MKsK 004
 37. Internet a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Sygn. WK 49661
 38. Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej / Anna Przybylska. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2010. Sygn. WK 49826
 39. Internetowe gatunki dziennikarskie / red.nauk. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Sygn. WK 49662
 40. Inżynieria oprogramowania / Krzysztof Sacha. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygn. WK 49057
 41. Język czasopism i programów telewizyjnych dla dzieci / Anna Łobos. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2003. Sygn. WK 4460
 42. Język nowych mediów / Lev Manovich. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006. Sygn. MKsK 65 ; WK 46265
 43. Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych / Tomasz Huk. - Warszawa : "Difin" 2008. Sygn. WK 47863
 44. Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci sześcioletnich / Joanna Gruba. - Kraków : "Impuls", 2002. Sygn. WK 43806
 45. Komunikacja językowa w Internecie / Jan Grzenia. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. WK 50108
 46. Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym : nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych / red. Jolanta Krieger-Knieja, Urszula Paprocka-Piotrowska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2006. Sygn. WK 46724
 47. Koniec epoki kredy / Aleksandra Pezda. - Warszawa : "Agora", 2011. Sygn. WK 50550
 48. Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki / Józef Bednarek, Ewa Lubina. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Mikom", cop. 2008. Sygn. WK 47535
 49. Kultura i język mediów / pod red. Macieja Tanasia. - Kraków : "Impuls" ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2007. Sygn. WK 47093
 50. Literatura i media : po 1989 roku / Maryla Hopfinger. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010. Sygn. WK 49831
 51. Magia szklanego ekranu : zagrożenia płynące z telewizji / Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007. Sygn. WK 46726
 52. Matematyka z komputerem : dla liceum i technikum / Andrzej Obecny. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. Sygn. WK 46529 ; WK 47693
 53. Media a edukacja : III Międzynarodowa Konferencja. [T.3] / red. nauk. Wacław Strykowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakład Technologii Kształcenia. - Poznań : "eMPi2", 2000. Sygn. MKsK 65
 54. Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2008. Sygn. WK 47538
 55. Media i społeczeństwo : nowe strategie komunikacyjne / red. nauk. Marek Sokołowski. - Toruń : Adam Marszałek, 2008. Sygn. WK 48369
 56. Media wobec kulturowych przemian współczesności / Marek Sokołowski (nauki filozoficzne). - Olsztyn : "Kastalia", 2003. Sygn. WK 44794
 57. Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela : lekcje twórczości w klasie I / Elżbieta Płóciennik [i in.]. - Warszawa : "Difin", 2009. Sygn. WK 48607
 58. Metodyka nauczania informatyki w szkole : materiały metodyczne dla nauczycieli informatyki oraz słuchaczy nauczycielskich studiów podyplomowych z informatyki / pod red. Stanisława Juszczyka. - Toruń : Adam Marszałek, 2002. Sygn. WK 43886
 59. Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji informatycznej / red. Wojciech Książek [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001. Sygn. WK 2905 B ; MKsK 371.3
 60. Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Sygn. MKsK 37
 61. Nauka z komputerem : poradnik dla nauczycieli gimnazjum / Ewa Gurbiel [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. Sygn. CzK 43190; WK 43191
 62. Nowe technologie w edukacji : praktyczna pomoc w przygotowaniu lekcji, przewodnik po e-nauczaniu, opis najpopularniejszych darmowych aplikacji, metodyka zdalnego nauczania, prawo autorskie e-learningu, gotowe materiały do wykorzystania / Roman Lorens. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2011. Sygn. WK 49928
 63. Nowoczesna telewizja czyli bliskie spotkania z kulturą masową / Krzysztof Łuszczek. - Tychy : "Maternus Media", 2004. Sygn. WK 49544
 64. Ożywić słowo / Elwira Drzał. - Gdańsk : "Harmonia", 2010. Sygn. WK 49453
 65. Paradygmaty współczesnej dydaktyki / pod red. Lucyny Hurło, Doroty Klus-Stańskiej i Majki Łojko. - Kraków : "Impuls", 2009. WK 48267
 66. Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2011. Sygn. WK 50476
 67. Podręcznik multimedialny : teoria, metodologia, przykłady / Wojciech Walat. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004. Sygn. WK 45676
 68. Podstawy algorytmów : schematy blokowe : jak rozwiązywać problemy? / Ewa Krok, Zbigniew Stempnakowski. - Warszawa : "Difin", 2008. Sygn. WK 47886
 69. Polityka medialna a media elektroniczne / Karol Jakubowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. Sygn. WK 48990
 70. Powinność w świecie cyfrowym : etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej / Wojciech Jerzy Bober. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. Sygn. WK 48228
 71. Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych : (edukacja przez "codzienność" telewizyjną) / Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2008. Sygn. WK 47355
 72. Przygoda z komputerem : przewodnik metodyczny dla nauczycieli informatyki : klasy 4-6 / Leszek Kopieniak. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2004. Sygn. WK 46556
 73. Przyjaciele w internecie / Anna Słysz, Beata Arcimowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. Sygn. WK 48891
 74. Re: internet - społeczne aspekty medium : polskie konteksty i interpretacje / red. nauk. Łukasz Jonak [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006. Sygn. WK 46739
 75. Słownik wiedzy o mediach / pod red. Edwarda Chudzińskiego. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja" ; Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2007. Sygn. CzK 65
 76. Społeczeństwo sieci / Manuel Castells. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. WK 47192 ; WK 47313
 77. Społeczne aspekty nowych mediów : analiza społeczeństwa sieci / Jan van Dijk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygn. WK 49469
 78. Standardy wyposażenia i obudowy medialnej przedmiotów ogólnokształcących : gimnazjum / red. Andrzej Bogaj, Stefan Michał Kwiatkowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2002. Sygn. WK 44088
 79. Szkoła w dobie Internetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Sygn. WK 49858
 80. Szkoła w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego. - Kraków : "Impuls", 2008. Sygn. WK 47764
 81. Technologia a oświata / Ryszard Pachociński. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2002. Sygn. WK 44092
 82. Technologia informacyjna : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcacym, liceum profilowanym i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym / Ewa Gurbiel [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. Sygn. CzK 43904 ; WK 43905
 83. Technologia informacyjna w polskiej szkole : stan i zadania / Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, 2003. Sygn. WK 46003
 84. Technologie internetowe w nauczaniu : praktyczny przewodnik dla nauczycieli, uczniów i studentów / Andrzej Syguła. - Kalisz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2005. Sygn. WK 50066
 85. Telewizja w edukacji medialnej / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : "Universitas", 2009. Sygn. WK 48746
 86. Tendencje w dydaktyce współczesnej : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Denka i Franciszka Bereźnickiego. - Toruń : Adam Marszałek, 2001. Sygn. MKsK 371.3 ; WK 43020
 87. Włącz się do gry [Film] / scen. Anna Urbańska. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Biuro Promocji i Informacji, 2003. Sygn. WK 63 V – 65 V
 88. Wybrane zagadnienia e-edukacji : praca / pod red. Leszka Rudaka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2009. Sygn. WK 48750
 89. Wychowawcze aspekty "rewolucji" informatycznej" / Henryk Noga. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2008. Sygn. WK 47551
 90. www.media.spoko [Film] / progr. Artur Mościcki, Maciej Zakrocki. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. Sygn. WK 89 V
 91. Zdalna edukacja : potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia / Andrzej Barczak [i in.]. - Warszawa : Instytut Audytu i Ewaluacji : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006. Sygn. WK 46749
 92. Zwolnij w sieci [Film] / scen. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz, Henryk Konieczny. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2005. Sygn. WK 58 V – 59 V


Artykuły z czasopism

 

 1. Aby marzenia stały się rzeczywistościa (komputer i Internet w szkole) / Zdzisław Kurkowski // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 33-41
 2. Alternatywa dla tradycyjnego nauczania: e - learning / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 3, s. 38 - 41
 3. Biblioteka w dobie internetu / Urszula Knop // Bibliotekarz. - 2010, nr 3, s. 7 – 10
 4. Budujemy spektometr optyczny / Andrzej Stasiewicz, Juliusz Stasiewicz // Fizyka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 16 – 22
 5. Co pozostaje w edukacji z przemijającej technologii? / Maciej M. Sysło // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 34-41
 6. Cyberbiblioterapia - o wadach nowoczesnego kształcenia / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień.- 2008, nr 3, s. 6-8
 7. Cyfrowi uczniowie, analogowe nauczanie / Sergo Kuruliszwili // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2011, nr 5, s. 39-42
 8. Czas na e-learning / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 12-13
 9. Czas na multitablice! / Małgorzata Taraszkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 9 - 10, s. 56 - 60
 10. Czy e-learning zepchnie szkoły w niebyt? / Marcin Polak  // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 3/4, s. 68-69
 11. Czytaj ze zrozumieniem i z Internetem / Marzena Tyl // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 38-41
 12. Derive na lekcji (1) / Zbigniew Galon // Matematyka. - 2006, nr 3, s. 35 - 36
 13. Derive na lekcji (2) / Zbigniew Galon // Matematyka. - 2006, nr 4, s. 50
 14. Derive na lekcji (3) / Zbigniew Galon // Matematyka. - 2006, nr 5, s. 41
 15. Derive na lekcji (4) / Zbigniew Galon // Matematyka. - 2006, nr 7, s. 46
 16. Derive na lekcji (5) / Zbigniew Galon // Matematyka. - 2006, nr 8, s. 44
 17. Derive na lekcji (6) / Zbigniew Galon // Matematyka. - 2006, nr 9, s. 21
 18. Dlaczego zastosowania Internetu są tak marginalnie obecne w polskiej szkole? / Witold Kołodziejczyk //Edukacja i Dialog. - 2007, nr 7, s. 16 - 17
 19. Dydaktyczny kontekst edukacji przedszkolnej wspomaganej komputerem / Marcin Kołacz, Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, s. 10-13
 20. E - learning na usługach bibliotek pedagogicznych? / Anna Szeląg // Bibliotekarz. - 2008, nr 4, s. 19 - 20
 21. E-Learning 2.0 - przegląd technologii i praktycznych wdrożeń / Marcin Dąbrowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 38 - 43
 22. E-learning 2.0 - przegląd technolohgii i praktycznych wdrożeń (cz. 1) / Marcin Dąbrowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 11 - 14
 23. E-learning co jeszcze przed nami? / Andrzej Jaszczuk // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 5/6, s. 23-25
 24. E-Learning i multimedia we wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego? Dlaczego nie? / Anna Wieczorek // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 21 - 24
 25. Edukacja interaktywna / Tomasz Prauzner // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 42-44
 26. Edukacja interaktywna alternatywą dla polskich szkół / Witold Kołodziejczyk // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 58 - 61
 27. Edukacja przez Internet - najwyższa konieczność / Mariusz Malinowski // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 18 - 19
 28. Elektroniczny słownik obrazkowy / Elżbieta Gajek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 1, s. 35 - 37
 29. eTwinning - nowoczesny program dla szkół / Agnieszka Prokop // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 54 – 55
 30. Exel na lekcjach geografii. Zajęcia z komputerem / Andrzej Gabrowski // Geografia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 33 - 37
 31. Hamlet w oprawie multimedialnej / Waldemar Howil // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 1, s. 80 - 83
 32. Informatyzacja szkoły może być krokiem wstecz - dwie synergie / Sabina Furgoł, Lechosław Hojnacki //Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 42 - 45
 33. Interaktywny klucz do sukcesu edukacji // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11 - 12, s. 46 – 47
 34. Internet jako narzędzie edukacyjne.Geowortal Edukacyjny projekt polskich geografów / Beata Gienatowska // Geografia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 26-33. - Bibliografia
 35. Internet w edukacji / Witold Kołodziej, Bartosz Kramek // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3-4, s. 64 - 70
 36. Internet w edukacji biologicznej / Marek Bartoszewocz // Biologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 21-24
 37. Internet w każdej szkole / Jerzy Bobryk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 3, s. 83 – 100
 38. Internetowa podróż w krainę baśni / Jarosław Czechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 1, s. 88 - 94
 39. Internetowe układanki / Sonia Jarota // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s. 63 – 67
 40. Internetowe zasoby dla nauczycieli historii / Zbigniew Osiński // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 3, s. 15-20
 41. Internetowy panteon / Jarosław Czechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 76 - 82
 42. Jan Paweł II wobec mediów / Janusz Morbitzer // Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 7-8
 43. Jestem bezpieczny w sieci / Marzena Oterman // Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s. 39-42 WebQuest jest jedną z metod pracy, która pozwala na efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.
 44. Klik uczy liczyć w zielonej szkole / Barbara Śliwa // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 43-45
 45. Kompetencje informatyczno - medialne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Anna Szkolak // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 42-49
 46. Komputer dla ,,maluchów'' w bibliotece szkolnej / Lucyna Kisiel, Lilianna Urbańska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 6, s. 4-5 Strony internetowe przeznaczone dla najmłodszych.
 47. Komputer na lekcjach ...o tolerancji / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 4, s. 84 - 92
 48. Komputer pomaga przełamać lody / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 88 - 94
 49. Komputer w nauce czytania i pisania / Kornelia Solich // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 56-61
 50. Komputer w nauczaniu przedmiotowym / Ewa Beksińska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 61 – 66
 51. Komputerowe gry dydaktyczne - sposób na atrakcyjne lekcje / Monika Górczyńska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 10, s. 22 - 24
 52. Komputerowe igraszki z diabłem / Danuta Górniak // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 3, s. 44 - 51Wykorzystanie komputera w nauczaniu języka polskiego. Przykłady ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych.
 53. Komputerowe minilaboratoria przyrodnicze / Henryk Szydłowski // Fizyka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 13 - 15
 54. Komputerowe spotkania z muzyką artystyczną / Mirosław Kisiel // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 55-60
 55. Komputerowe wspomaganie wczesnoszkolnej edukacji muzycznej / Ewa Parkita // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 35 - 42
 56. Koniec ekranowego czytelnika? / Paweł Sporek // Polonistyka. - 2010, nr 11, s. 38-42
 57. Kreowanie świata w mediach: dramatyzacja rzeczywistości / Patrycja Pelc // Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 41-45
 58. Lekcja z wykorzystaniem symulacji komputerowej "Antybiotyki" / Janusz Fiett // Biologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 54 - 57
 59. Literackie i pozaliterackie teksty kultury w Internecie / Alaksandra Dziak // Polonistyka. - 2010, nr 11, s. 26-32
 60. Media - Abecadło z Miłosza : synchroniczna praca nad projektem w środowisku online / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2011, nr 3, s. 16 - 19 Projekt przeprowadzony z okazji Roku Miłosza umożliwił uczniom poznanie sylwetki noblisty oraz skorzystanie z możliwości internetu i pracy w chmurze
 61. Media też są szkołą / Wiesław Przybyła // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s. 9 – 16
 62. Medialne klucze do wyobraźni / Andrzej Łopata // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 4, s. 24 - 32
 63. Metoda WebQuestu z perspektywy nauczyciela / Iwona Kwiatkowska  // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 11/12, s. 10 WebQuest jest jedną z metod pracy, która pozwala na efektywne wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 64. Metody pracy w Collegium Futurum / Witold Kołodziejczyk  // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 11/12, s. 9 Omówienie trzech metod dydaktycznych w szkole przyszłości - Collegium Futurum : I-Search, WebQuest, RAFTT
 65. Młodzi ludzie potrzebują multimedialnej edukacji! // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11 - 12, s. 52 - 53
 66. Modelowanie zjawisk fizycznych cd. / Nina Tomaszewska // Fizyka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 18 - 21
 67. Muzyczne programy multimedialne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym / Ewa Parkita // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 15-21
 68. Muzyka z komputera / Bernard Panasiuk // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 22-28
 69. Nauczyciel i Internet - czyli jak wykorzystać strony przeznaczone dla dzieci / Agnieszka Kaczmarek //Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 50-59
 70. Nauka języka z komputerem / Elżbieta Gajek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 5, s. 46-47
 71. Nauka o technice czy technika nauczania? / Jacek Krause // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 42 - 45
 72. Negatywny wpływ komputerów na życie ludzkie / Ewa Blada // Lider. - 2005, nr 1, s. 18-19. - bibliografia
 73. Nowa literatura czyli hipertekst literacki / Małgorzata Janusiewicz // Polonistyka. - 2010, nr 11, s. 43-50
 74. Nowe środki dydaktyczne w kształceniu przyrodniczym. Tablica interaktywna / Magdalena Nocny //Geografia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 39 - 42
 75. Nowe tchnienie w edukacji / Monika Kida // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 7, s. 10 - 11
 76. Nowoczesne środki dydaktyczne w pracy nauczyciela / Sebastian Wasiołka // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 3, s. 50 - 53
 77. O kulisach międzynarodowej współpracy głogowskiego przedszkola / Ewa Kurzak // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, Przed Szkołą s. 16-20
 78. Od tam - tamów do Gadu - Gadu / Piotr Kowalczuk // Wychowawca. - 2009, nr 11, s. 10 -11
 79. Optymalizacja z CASIO FX- 9860 / Krzysztof Nowakowski // Matematyka. - 2006, nr 5, s. 42 - 44
 80. Otwarte zasoby internetu szansą dla edukacji ustawicznej / Sławomir Koziej // Edukacja. - 2010, nr 4, s. 45 - 53
 81. Pamięć, wiedza, motywacja. Jak wykorzystywana jest sztuczna inteligencja w systemach e-learningowych / Krzysztof Wojewodzic // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 95 - 98
 82. Pisarze i poeci w Internecie. Przegląd wybranych stron / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 1, s. 44 – 51
 83. Po co komu technologia informacyjna w szkole? / Marek Konieczniak // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 56-59 Bibliogr. Nauczanie informatyki w szkole, wykorzystanie komputera, internetu i innych pomocy dydaktycznych opartych na nowoczesnych technologiach informatycznych w nauczaniu.
 84. Poloniści wobec mediów / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 4, s. 9 – 23
 85. Portal "Matematycy i nie tylko" / Paweł Pietroń // Matematyka. - 2007, nr 3, s. 160 – 161
 86. Portale edukacyjne- rzecz potrzebna czy zbędna młodzieży? / Ewa Auguścik, Anna Burger, Dominika Micińska // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 3, s. 44-46
 87. Powstanie Kościuszkowskie w obrazach - lekcja historii w pracowni komputerowej / Urszula Szymańska - Kujawa // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 2, s. 42 – 49
 88. Profesor Maciej Sysło rozpoczyna dyskusję o e-learningu w szkole... / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, s. 22-26
 89. Programy komputerowe w edukacji muzycznej / Mirosław Grusiewicz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 3 -11
 90. Projektowanie ma sens / Piotr Peszko // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 5/6, s. 66-69
 91. Przegląd literatury dotyczącej roli mediów w procesie rozwoju dziecka / Anna Klimaszewska // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 99-105
 92. Puzzle i quizy - pomysł na zajęcia multimedialne o Fryderyku Chopinie / Anna Zakrzewska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 5, s. 62-65
 93. Rola mediów w procesie kształtowania ról płciowych u dzieci / Elżbieta Anita Bajcar, Przemysław Bąbel //Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 23-31
 94. Społeczeństwo! WEB2.0 nowym kierunkiem w edukacji / Tadeusz Trzaskowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 6 - 10
 95. Sytuacja edukacyjna w nauczaniu online / Michał Ostrowicki // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 5/6, s. 26-31
 96. Szkolenie biblioteczne na odległość w Bibliotece Szkoły Głównej Handlowej / Paweł Tanewski //Bibliotekarz. - 2008, nr 11, s. 25 - 26
 97. Szkoła w epoce płynnej nowoczesności / Janusz Morbitzer // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 5/6, s. 33-37, bibliogr.
 98. Szkoła w pułapce internetu / Janusz Morbitzer // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 18-27 Bibliogr.
 99. Szybciej - krócej - dalej / Marek Hyla // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1-2, s. 34 – 35
 100. Tablica interaktywna StarBoard na lekcjach chemii / Hanna Gulińska // Chemia w Szkole. - 2005, nr 5, s. 58 - 61
 101. Wsparcie z sieci - portale wiedzy dla nauczycieli / redakcja Scholaris // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, dodatek tematyczny s. 10
 102. Tablica interaktywna w szkole / Justyna Miernik, Joanna Piasta - Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 4, s. 53 - 65
 103. Technologia informacyjna w procesie edukacji : szanse i zagrożenia / Grażyna Cęcelek // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 31-38
 104. Umiem czytać i liczyć / Marzena Jantas // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 47 - 48
 105. W edukacji wyprzedzić przyszłość / Witold Kołodziejczyk // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 11/12, s. 40-43
 106. W samodzielność z WebQuestem / Daniel Jabczyński // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 11/12 (222/223), s. 11
 107. Wirtualne grzybobranie / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 88 - 95
 108. Wsparcie z sieci - portale wiedzy dla nauczycieli / redakcja Scholaris // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, dodatek tematyczny s. 10
 109. Wybrane aspekty badań nad stosowaniem komputerów w nauczaniu geografii / Zbigniew Podgórski //Geografia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 31 - 38
 110. Wykorzystanie komputera do poznania biblioteki szkolnej : scenariusz zajęć bibliotecznych dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej lub dla uczniów nauczania zintegrowanego / Beata Sobolewska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 20
 111. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w kształceniu zdalnym i zarządzaniu wiedzą / Sergo Kuruliszwili //Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 112 - 121
 112. Z czym do ludu komputerowego? O legendzie w czasach nielegendarnych / Ewa Nowel // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 2, s. 93 – 99
 113. Zabawa geoinformacją / Witold Warcholik // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 7, s. 71 - 77
 114. Zdajmy razem egzamin gimnazjalny / Danuta Kowalczyk // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 46 - 49
 115. Zdalne nauczanie zawodu / Anna Barańska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 62 - 66
 116. Znaczenie e-kursów w zdalnym uczeniu się / Elżbieta Jarosińska // Edukacja. - 2010, nr  2, s. 62 - 66 E-learning a blended learning. Dzisiejszy student i nauczyciel przyszłości. Kurs
  na platformie Moodle.

 

Autor: Gertruda Kmiecik