Zygmunt Krasiński - bibliografia przedmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. Elżbieta Krupa

ZYGMUNT KRASIŃSKI

Bibliografia przedmiotowa w wyborze

 

Zebrane pozycje dostępne są w BPW w Przemyślu i/lub filii w Jarosławiu,

Lubaczowie lub Przeworsku 

 

 1. "Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1995.
 2. "Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego / oprac. Joanna Olejnik. - Toruń : "Literat", 2007.
 3. "Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego / oprac. Teodor Farent. - Lublin : "Biblios", 2010.
 4. "Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego / Stanisław Makowski. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.
 5. Bohater, spisek, śmierć : wykłady żydowskie / Maria Janion. - Warszawa : "W.A.B.", 2009.
 6. Dzieje bohatera : teatralne wizje "Dziadów", "Kordiana" i "Nie-Boskiej Komedii" do II wojny światowej / Michał Masłowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.
 7. Funkcje cierpienia w antropologii romantycznej : wizje i diagnozy Zygmunta Krasińskiego / Anita Napierała. - Poznań : Instytut Historii UAM, 2008.
 8. Irydion / Zygmunt Krasiński ; oprac. Wacław Kubacki. - Wyd. 6 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967.
 9. Irydion / Zygmunt Krasiński ; wstęp i oprac. Tadeusz Sinko = Ksiądz Marek : poema dramatyczne w trzech aktach / Juliusz Słowacki ; wstęp i objaśnienia Stanisław Turowski = Kordian : część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny / Juliusz Słowacki ; wstęp i objaśnienia Józef Ujejski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923.
 10. Irydion / Zygmunt Krasiński ; wstępem i aneksem opatrzył Stefan Treugutt. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
 11. Irydion / Zygmunt Krasiński ; wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Tadeusz Sinko. - Wyd. 4. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1929.
 12. Język polski. Cz. 4 [Film]. - Warszawa : "Nauka"S.A, [ok. 1996].
 13. Korespondencja Zygmunta Krasińskiego : studium monograficzne / Zbigniew Sudolski ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
 14. Krasiński : opowieść biograficzna / Zbigniew Sudolski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983.
 15. Krasiński : życie i twórczość / Tadeusz Pini. - Poznań : Wydawnictwo Polskie, 1928.
 16. Krasiński / Juliusz Kleiner. - Lublin : "Lamus", 1948.
 17. Krasiński a Norwid / Stanisław Kossowski. - Lwów : L. Chmielewski, 1912.
 18. Ku czci Zygmunta Krasińskiego : Przemyśl : 1812-1912 / [aut.] A. Kleczeński [i in.]. - Przemyśl : nakł. Komitetu Obchodu, 1912.
 19. Leona Schillera trzy opracowania teatralne "Nieboskiej komedii" w dziejach jej inscenizacji w Polsce / Stefania Skwarczyńska. - Warszawa : "Pax", 1959.
 20. Listy do Adama Sołtana / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
 21. Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego. T. 2 / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
 22. Listy do Delfiny Potockiej. T. 1 / oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
 23. Listy do Delfiny Potockiej. T. 2 / oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
 24. Listy do Delfiny Potockiej. T. 3 / oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
 25. Listy do Henryka Reeve. T. 1 / Zygmunt Krasiński ; tł. [z fr.] Aleksandry Olędzkiej-Frybesowej ; oprac., wstępem, kroniką i notami opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 26. Listy do Henryka Reeve. T. 2 / Zygmunt Krasiński ; tł. [z fr.] Aleksandry Olędzkiej-Frybesowej ; oprac., wstępem, kroniką i notami opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 27. Listy do Konstantego Gaszyńskiego / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski ; indeksy zestawiła Halina Sołdaczukowa i Barbara Graboń. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.
 28. Listy do Koźmianów / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
 29. Listy do ojca / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprz. Stanisław Pigoń. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
 30. Listy do różnych adresatów. T. 1 / Zygmunt Krasiński ; zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
 31. Listy do różnych adresatów. T. 2 / Zygmunt Krasiński ; zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
 32. Listy do Stanisława Małachowskiego / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
 33. Literatura a prądy umysłowe : studia i artykuły literackie / Konrad Górski. - Warszawa : "Rój", 1938.
 34. Miłość w życiu Zygmunta Krasińskiego. T. [1-2] / Ferdynand Hoesick ; przedm. Piotr Chmielowski. - Warszawa : Drukarnia Granowskiego i Sikorskiego, 1899.
 35. Miłość w życiu Zygmunta Krasińskiego. T. 1 / Ferdynand Hoesick ; z przedm. Piotra Chmielowskiego. - Warszawa : [b.w.], 1899.
 36. Miłość w życiu Zygmunta Krasińskiego. T. 2 / Ferdynand Hoesick ; z przedm. Piotra Chmielowskiego. - Warszawa : [b.w.], 1899.
 37. Motywy pasyjne w liryce wielkich romantyków : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński / Wacław Pyczek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Filologii Polskiej. Katedra Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008.
 38. Nie-Boska komedia / Zygmunt Krasiński ; oprac. Juliusz Kleiner. - Wyd. 7. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962.
 39. Nie-Boska komedia / Zygmunt Krasiński ; oprac. Stefan Treugutt. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
 40. Nie-Boska komedia / Zygmunt Krasiński ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2004.
 41. Nie-Boska komedia / Zygmunt Krasiński ; oprac. Zdzisław Libera i Eugeniusz Sawrymowicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1952.
 42. Nie-Boska komedia / Zygmunt Krasiński ; wstęp napisała Maria Janion ; tekst  i przyp. oprac. Maria Grabowska. - Wyd. 11. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974.
 43. Francji, o tęsknocie, czyli każdy kochał inaczej / Jadwiga Dackiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1974.
 44. Zygmuncie Krasińskim / Konstanty Wojciechowski. - Lwów : Macierz Polska, 1911.
 45. Osobowość i przyszłość : Zygmunt Krasiński na tle historiozofii romantycznej i polskiej filozofii narodowej / Ziemowit Miedziński. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1999.
 46. Pisma Zygmunta Krasińskiego. T. 1 / wyd., objaśnił i wstępem poprzedził Józef Kallenbach. - Warszawa : Wydawnictwo Dzieł Wyborowych M. Haskler, 1922.
 47. Pisma Zygmunta Krasińskiego. T. 3 / wyd., objaśnił i wstępem poprzedził Józef Kallenbach. - Warszawa : Wydawnictwo Dzieł Wyborowych M. Haskler, 1922.
 48. Pisma Zygmunta Krasińskiego. T. 4 / wyd., objaśnił i wstępem poprzedził Józef Kallenbach. - Warszawa : Wydawnictwo Dzieł Wyborowych M. Haskler, 1922.
 49. Pomniki literatury ojczystej. T. 2, Trzej wieszczowie. Z. 3, Krasiński / oprac. Aleksandra Dobrowolska - Londyn : Wydawnictwo Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych, 1942.
 50. Przedświt / Zygmunt Krasiński ; oprac. Franciszek Walczak. - Brody : Księgarnia Feliksa Westa, 1909.
 51. Psalmy przyszłości / Zygmunt Krasiński oraz Juliusza Słowackiego Odpowiedź na Psalmy przyszłości / [całość] oprac. Manfred Kridl. - Kraków : nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej,[1928.
 52. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. R. 13 (1978) / red. nacz. Stanisław Świrko. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.
 53. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. R. 16 (1981) red. nacz. Stanisław Świrko. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
 54. Romantyczni kochankowie : Zygmunt Krasiński, Fryderyk Chopin, Artur Grottger / Józef Ratajczak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1989.
 55. Sto listów do Delfiny / Zygmunt Krasiński ; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Jan Kott. - Warszawa : "Czytelnik", 1966.
 56. Studia z zakresu literatury i filozofii / Juliusz Kleiner. - Warszawa : "Biblioteka Polska", 1925.
 57. Studja estetyczno-literackie / Henryk Życzyński. - Cieszyn : "Kresy", 1924.
 58. Studya i szkice z dziejów literatury polskiej. Ser. 2, Pogląd na poezyę polską w pierwszej połowie XIX stulecia ; Kazimierz Brodziński ; Ballady Tomasza Zana ; Juliusz Słowacki towiańczykiem ; Korespondencya Zygmunta Krasińskiego ; Józef Bohdan Zaleski / skreślił Piotr Chmielowski. - Kraków : J. K. Żupański & K. J. Heumann, 1889.
 59. Sylwetki literackie : oświecenie - romantyzm - pozytywizm - Młoda Polska : odczyty radiowe z cyklu : Mówiona historia literatury / Zygmunt Szweykowski. - Poznań : Księgarnia Ziem Zachodnich, 1948.
 60. Sylwetki polityczne XIX wieku : Maurycy Mochnacki, Kaliszanie, Hotel Lambert, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Henryk Kamieński, Cyprian Norwid, Zmartwychwstańcy, Aleksander Wielopolski, Julian Klaczko, Stanisław Tarnowski, Włodzimierz Spasowicz, Michał Bobrzyński, Aleksander Świętochowski, Jan Ludwik Popławski / Wojciech Karpiński, Marcin Król ; przedm. napisał Henryk Wereszycki. - Kraków : "Znak", 1974.
 61. Wakacje Zygmunta Krasińskiego (1836) / Marian Szyjkowski. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności ; Kraków : Gebethner i Wolff, 1939.
 62. Wiek XIX : sto lat myśli polskiej : życiorysy, streszczenia, wyjątki. T. 5, Wypisy nr 585-703 / pod red. Bronisława Chlebowskiego [i in]; oprac. Gabriel Korbut [ i in.]. - Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i sp., 1909.
 63. Wielcy romantycy polscy : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid / Alina Witkowska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1980.
 64. Wizyta Krasińskiego : ze studyów nad literaturą i filozofią polską / M. Zdziechowski. - Kraków : S. A. Krzyżanowski ; Warszawa : G. Centnerszwer i S-ka, 1912.
 65. Wybór pism. T. 1, Gawędy historyczne / Antoni J. (Rolle) ; wybór tekstu i il. dokonał, wstępem i przyp. opatrzył Wacław Zawadzki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966.
 66. Wybór pism. T. 3, Sylwetki literackie / Antoni J. (Rolle) ; wyboru tekstu i il. dokonał, wstępem i przyp. opatrzył Wacław Zawadzki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966.
 67. Wyspiański i Krasiński : rozwiązanie zagadek "Legionu" i "Wyzwolenia" / Tadeusz Sinko. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1920.
 68. Z rozłamów wielkiego ducha : o młodopolskiej recepcji Krasińskiego / Jarosław Włodarczyk. - Kraków : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Krakowskiej, 2002.
 69. Ziemia rozdziału - niebo połączenia : o liryce Zygmunta Krasińskiego / Maciej Szargot. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000.
 70. Zygmunt Krasiński : debiut i dojrzałość / Maria Janion. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1962.
 71. Zygmunt Krasiński : w stulecie śmierci / kom. red. Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski ; Polska Akadmeia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960.
 72. Zygmunt Krasiński : życie i dzieła : w setną rocznicę urodzin poety / napisał Julian Nowakowski. - Lwów : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 1912.
 73. Zygmunt Krasiński : życie i twórczość lat młodych (1812-1838). T. 1 / Józef Kallenbach. - Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego ; Warszawa : E. Wende i S-ka, 1904.
 74. Zygmunt Krasiński : życie i twórczość lat młodych (1812-1838). T. 2 / Józef Kallenbach. - Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego ; Warszawa : E. Wende i S-ka, 1904.
 75. Zygmunt Krasiński "Nie-Boska komedia" / oprac. Marek Pieczara. - Warszawa : "Jota", 1990.
 76. Zygmunt Krasiński / Andrzej Boleski. - Warszawa : "Czytelnik", 1947.
 77. Zygmunt Krasiński / przez M. Mazanowskiego. - Wyd. 2 znacznie uzup. - Lwów ; Złoczów : nakł. i druk. Księgarni Wilhelma Zukerkandla, 1906.
 78. Zygmunt Krasiński / Zbigniew Sudolski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1974.
 79. Zygmunt Krasiński / Zdzisław Libera. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.
 80. Zygmunt Krasiński. T. 1 / Stanisław Tarnowski. - Wyd. 2 uzup. i powiększone. - Kraków : Akademia Umiejętności, 1912.
 81. Zygmunt Krasiński. T. 2 / Stanisław Tarnowski. - Wyd. 2 uzup. i powiększone. - Kraków : Akademia Umiejętności, 1912.

 

Autor: Elżbieta Krupa