Wolontariat

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. mgr Elżbieta Krupa


Wolontariat

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999 – 2006DRUKI ZWARTE

1. Szkolenie przygotowujące wolontariuszy do pracy w świetlicach dla dzieci i młodzieży / Agnieszka Nowosiadły. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006
Jarosław WJ 51090
Przeworsk WK 3542 BARTYKUŁY Z CZASOPISM I TYGODNIKÓW

1. Afrykański Kamieniec / Beata Igielska // Głos Nauczycielski .- 2003, nr 19, s. 1,8

2. Darmowy zaciąg : wolontariusze / Ryszarda Socha // Polityka .- 2003, nr 20, s. 38 – 40

3. Dobroczyńcy i filantropi XXI wieku : rok 2003 - Rokiem Wolontariatu w Szkole / Teresa Konarska, Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski .- 2002, nr 51/52, s. 21- 22

4. Drugi pokój Pana Boga : skąd się biorą wolontariusze? / Barbara Pietkiewicz // Polityka .- 2001, nr 9, s. 90 – 91

5. Duchowość i jej związek ze zdrowiem w ujęciu logoteorii / Patrycja Stawiarska // Przegląd Psychologiczny .- 2004, nr 1, s. 47 – 60

6. Dwa miliony wolontariuszy! / Dąbrowska Izabela E. // Edukacja i Dialog .- 2002, nr 6, s. 47 – 52

7. Działalność edukacyjna Korpusu Pokoju w Polsce / Ewa Pająk .- Streszcz. w jęz. ang. // Edukacja .- 2000, nr 3, s. 78 – 89

8. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu / Agata Banet, Elżbieta Wójcik // Biblioteka w Szkole . - 2006, nr 1, s. 12 – 13

9. Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu / Banet Agata, Wójcik Elżbieta // Biblioteka w Szkole .- 2006, nr 1, s. 12 – 13

10. Dzieci-robotnicy, dzieci-piranie / Monika Winiarska. // Głos Nauczycielski .- 2005, nr 13, s. 8

11. Gdy nie istnieje "potem" / Katarzyna Krasoń. // Guliwer .- 2004, nr 2, s. 103 – 105

12. Interpretacja zależy od sądu : ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie jest nieprecyzyjna / Grażyna J. Leśniak // Rzeczpospolita .-2004 nr 89 s. C1

13. Konkursowe kłopoty z dotacjami / Marcin Bartnicki // Rzeczpospolita .- 2005, nr 199, s. C4

14. Młodzieżowy wolontariat w służbie niepełnosprawnym / Grzegorz Pal // Wychowawca .- 2005, nr 11, s. 18 – 19

15. Moje serce spało spokojnie / Irena Fijałkowska // Głos Nauczycielski .- 2002, nr 9, s. 8

16. Motywy podejmowania spontanicznej pracy wolontarnej / Daniela Becelewska // Wychowanie na co Dzień .- 2004, nr 6, s. 16 – 18

17. Na działalność pożytku publicznego 1 proc. podatku : już w zeznaniu za 2003 rok / Izabela Lewandowska // Rzeczpospolita .- 2003, nr 300, s. C3

18. Ochotnicy miłości bliźniego : przewodnik po wolontariacie / Staś Gawronski .-Warszawa , 1999 .-Rec. J.R. // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze .- 2000, nr 1, s. 44 – 46

19. Ostrołęccy wolontariusze / Izabela E. Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze .- 2003, nr 2, s. 17 – 20

20. Pieniądze dla wiarygodnych i efektywnych : organizacje pożytku publicznego i wolontariusze / Jerzy Kowalski // Rzeczpospolita .- 2002, nr 142, s. C3

21. Pomaganie innym w wolontariacie – efekt płci i tożsamości płciowej / ????? // Psychologia Wychowawcza .- 1999, nr 5, s. 412 – 422

22. Praca w hospicjum w doświadczeniach wolontariuszy / Natalia Sas // Wychowanie na co Dzień .- 2005, nr 12, s. 23 – 26

23. Programy młodzieżowego wolontariatu / Marta Białek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze .- 2002, nr 5, s. 13 – 16

24. Program "Nastoletni Wolontariusz" / Szuba Lucyna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2004, nr 5, s. 25 – 26

25. Program "Starszy Brat, Starsza Siostra" / Krystyna Socha-Kołodziej // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze .- 2004, nr 4, s. 38 – 40

26. Przelotem / Maciej Kułak // Głos Nauczycielski .- 2005, nr 5, s. 8 – 9

27. Przepustka do przeszłości / Marguerite Holloway .- tł. z ang. // Świat Nauki .- 2004, nr 6, s. 84 – 85

28. Psa urok / Grzegorz Łyś // Rzeczpospolita .- 2001, nr 227, dod. s. 20 – 24

29. Rejestr czy lista nagrodzonych / Andrzej Ceglarski // Rzeczpospolita .- 2004, nr 254, s. C4

30. Rozprawy pod obserwacją : wolontariusze poszli kontrolować sędziów / Marek Domagalski // Rzeczpospolita .- 2004, nr 297, s. C3

31. Spółka to nie organizacja pożytku publicznego / Anna Gnys // Rzeczpospolita .- 2004, nr 297, s. C4

32. Student również pomaga / Kaja Cudak // Cogito . - 2006, nr 18, s. 34 – 35

33. Świadkowie czasu / Miciałkiewicz Grażyna // Cogito .- 2005, nr 22, s. 18 – 20

34. Szkoła dla rodziców / Anna Gajewska // Remedium .- 2001, nr 5 , s. 12

35. Tam, gdzie miękną twardziele / Ryszarda Socha // Polityka .- 2007, nr 2, s. 78 – 80

36. Wakacyjny wolontariat / Kuźnik Magdalena // Cogito .- 2005, nr 13, s. 20 – 22

37. Wolontariat / Jaworska Maria // Cogito .- 2005, nr 2, s. 16 – 19

38. Wolontariat i służba drugiemu - bibliografia w wyborze / Podemska Teresa, Walewicz Grażyna // Wszystko dla Szkoły .- 1999, nr 11, s. 24

39. Wolontariat jako forma integracji społeczności lokalnej / Juklaniuk Anna B. // Dyrektor Szkoły .- 2006, nr 7, s. 52 – 53

40. Wolontariat jako forma zatrudnienia stosowana przez biblioteki / Rafał Golat // Bibliotekarz . - 2005, nr 9, s. 20 – 22

41. Wolontariat szansą dla młodzieży / Agnieszka Ciesiołkiewicz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze .- 2002, nr 5, s. 9 – 13

42. Wolontariat – to się opłaca / Magdalena Tytuła // Cogito .- 2001, nr 16, s. 26 – 27

43. Wolontariat w gimnazjum? / Mierzwiak Rozalia // Remedium .- 2001, nr 10, s. 10 – 11

44. Wolontariat w mojej szkole / Dranka Ilona // Dyrektor Szkoły .- 2005, nr 10, s. 38

45. Wolontariat w profilaktyce / Gaś Zbigniew B. // Remedium .- 2002, nr 6, s. 1 – 3

46. Wolontariat w rehabilitacji osób niepełnosprawnych - wielość spojrzeń / Sylwia Nosarzewska // Wychowanie na co Dzień .- 1999, nr 6, s. 30 – 32

47. Wolontariatki / Maciej Kułak. // Głos Nauczycielski . - 2005, nr 31, s. 8

48. Wolontariusz - obopólna korzyść / Gwizdek Bożena // Niebieska Linia .- 2003, nr 6, s. 7 – 9

49. Wolontariusz : osoba poszukiwana / Frączak Piotr // Niebieska Linia .- 1999, nr 2, s. 22 – 23

50. Wolontariusze / Makowska Jadwiga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 1998, nr 5, dod. s. 13 – 15

51. Wolontariusze w placówce / Bożena Gwizdek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze .- 2004, nr 2, s. 31 – 33

52. Wolontariusze w systemie opieki nad dzieckiem / Jan Wszołek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze .- 2001, nr 5, s. 30 – 32

53. Wolontariusze w Szkolnym Związku Sportowym / Zbigniew Cedrowski // Lider .- 2004, nr 1, s. 8 – 11

54. Wskrzesić martwy przepis / Bielska Agnieszka, Podlewska Justyna // Niebieska Linia .- 2006, nr 2, s. 18 – 20

55. Wychowani przez bure misie / Ryszarda Socha // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze .- 1999, nr 8, s. 25 – 28

56. Wyzwania dla administracji / Jakub Wygnański ; rozm. przepr. Katarzyna Sadłowska // Rzeczpospolita .- 2002, nr 135, s. A4

57. Zakochałam się w Ugandzie... / Ewa Janicka ; rozm. przepr. Maria Tota // Wychowawca .- 2005, nr 12, s. 16 – 17

58. Zwyczajni wspaniali / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze .- 2000, nr 7, s. 23 – 26

59. Życie z niewidzialnym zabójcą / Sokołowska Krystyna // Niebieska Linia .- 2004, nr 2, s. 27 – 28

Autor: Elżbieta Krupa