Kształcenie patriotycznych postaw uczniów (Bibliografia w wyborze 2010-2019)

Rzeszów

Książki:

 1. Dylematy polskiego nacjonalizmu: powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha / Bogumił Grott. - Warszawa: "von borowiecky", 2015.
  Sygn. WypRz 244952
 2. Ja patriota: psychologia patriotyzmu / Jolanta Szczurkowska.- Warszawa : "Difin", 2016.
  Sygn. WypRz 245343
 3. Kto się boi prawdy?: walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce / Barbara Stanisławczyk. - Warszawa: Fronda PI, 2015.
  Sygn. WypRz 244223
 4. Patriotyzm i nacjonalizm: ku jakiej tożsamości kulturowej? / red. nauk. Jerzy Nikitorowicz. - Kraków: "Impuls", 2013.
 5. Polityka nowoczesnego patriotyzmu / Robert Kuraszkiewicz.- Dębogóra: "Dębogóra", 2010.
  Sygn. WypRz 234914
 6. Polskość jest przywilejem: antologia publicystyki patriotycznej / Ewa Barańska-Jamrozik [i in. ; koncepcja, wybór tekstów i dobór ilustracji Leszek Sosnowski ; redakcja Jolanta Sosnowska, Adam Sosnowski]. - Kraków: "Biały Kruk",  2016.
  Sygn. WypRz 245699
 7. Poradnik małego patrioty / Marcin Przewoźniak ; il. Janusz Baszczak.- Poznań: "Publicat", 2014.
  Sygn. WypRz 241850
 8. Wychowanie patriotyczne: pedagogika - polityka bezpieczeństwa - polityka historyczna / pod red. Konrada Henninga.- Łódź: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2017.
  Sygn. WypRz 245890

Artykuły:

 1. Barwy współczesnego patriotyzmu Polaków : stereotyp i przemiany / Bronisława Dymara.// Polski w Praktyce 2012, nr 4, s. 34-38.
 2. "Biel i czerwień", czyli o kształtowaniu postaw patriotycznych w edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie wybranych pakietów edukacyjnych) / Maria Sobieszczyk.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 4, s. 39-44.
 3. Dziecko w świecie trudnych słów / Bartosz Wojciechowski.// Wiadomości Historyczne. - 2015, nr 6, s. 27-30.
 4. Edukacja patriotyczna: dobre praktyki / Jacek Stec.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2016, nr 2, s. 6-9.
 5. Edukacja patriotyczno-historyczna / Anna Klimowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 4, s. 60-63.
 6. Jak nauczać patriotyzmu? : scenariusz uroczystości szkolnych pt. "Katyń - Ocalić od zapomnienia..." / Jolanta Krucka.// Wiadomości Historyczne. - 2016, nr 3, s. 27-28
 7. Jak uczyć patriotyzmu w XXI wieku, 70 lat po II wojnie światowej? / Stanisław Bortnowski.// Polski w Praktyce 2012, nr 5, s. 10-14.
 8. Konteksty patriotyczno-historyczne w edukacji / Natalia Maria Ruman. // Wychowawca 2013, nr 11, s. 5-7.
 9. Moralność wynaleziona. System wartości i nacjonalizm / Paweł Kuciński.// Poradnik Językowy. - 2014, z. 1, s. 18-28.
 10. Motywy regionalne i patriotyczne w literaturze dziecięcej / Dominika Wojtek.
  // Wychowanie w Przedszkolu 2013, nr 10, s. 30-33.
 11. My patrioci? / Jolanta Szczurkowska.// Kultura i Edukacja. - 2011, nr 3, s. 126-146, bibliogr.
 12. Nasz kłopot z patriotyzmem / Zbigniew Marecki.// Edukacja i Dialog 2013, nr 7-8, s. 18-21.
 13. Niepodległość? A co ja z tego mam?: zajęcia na temat niepodległości i współczesnego patriotyzmu / Barbara Polińska.// Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 5, s. 12-13.
 14. Odzież patriotyczna w szkołach: czy można zabronić ją nosić? / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 10, s. 52-54.
 15. Odzież patriotyczna w szkołach: czy można zabronić uczniom ja nosić? / Magdalena Goetz.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2017, nr 1, s. 54-57.
 16. O konieczności społecznej debaty o patriotyzmie / Błażej Przybylski. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2010, nr 4, s. 26-34, bibliogr.
 17. Pamięć / Jacek Wojtysiak.// Charaktery. - 2015, nr 11, s. 94-95.
 18. Patrioci czy postpatrioci / Tomasz Kozłowski.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 4, s. 72-74.
 19. Patriotyzm a globalizacja: cykl zajęć kółka czytelniczego / Katarzyna John.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 4, s. 26-27
 20. Patriotyzm na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Agnieszka Kania.// Edukacja. - 2016, nr 1, s. 89-101.
 21. Polskość w szkołach za granicą / Włodzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 4, s. 82-85.
 22. Patriotyzm w czasach pokoju: niełatwa lekcja dla nas wszystkich / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 49, s. 12.
 23. Patriotyzm w edukacji małego dziecka / Natalia Maria Ruman. // Wychowawca 2010, nr 11, s. 6-7.
 24. Postawy patriotyczne uczniów zaboru pruskiego przełomu XIX i XX wieku w świetle literatury pamiętnikarskiej i beletrystycznej / Czesław Galek.// Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2016, nr 3-4, s. 73-86.
 25. Postkolonialna polskość w teatrze / Zbigniew Marecki.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 7-8, s. 65-68.
 26. "Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej" : scenariusz z okazji Narodowego Święta Niepodległości / Alicja Grzegorczyk.// Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 30-31.
 27. Ślady polskości w różnych krajach : szkołą praktycznego patriotyzmu / Grzegorz Kiedrowicz.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 9, s. 13-21.
 28. Tadeusz Kościuszko - człowiek wolności : scenariusz z okazji Roku Kościuszki / Patrycja Winzer.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 2, s. 29-33.
 29. Tożsamość pełna tajemnic? : przemiany w prezentowaniu idei patriotyzmu w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku / Małgorzata Boraczyńska.// Polski w Praktyce 2012, nr 5, s. 4-9.
 30. W kręgu śpiewów patriotycznych / Stanisław Zając.// Wiadomości Historyczne. - 2016, nr 2, s. 27-31
 31. Współczesny patriotyzm / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 11, s. 20-24; 26-27.
 32. Współczesny patriotyzm : kocham Polskę nowocześnie / Zdzisław Hofman.// Edukacja i Dialog 2013, nr 7/8, s. 12-13.
 33. Wychowanie patriotyczne w rodzinie / Urszula Tokarska.// Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 18-20.
 34. Wychowanie patriotyczne w szkole / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 4, s. 17-22.
 35. Wyżej niż chleb, szmalec i kapusta / Anna Raczyńska.// Edukacja i Dialog 2013, nr 7/8, s. 8-11.
 36. Wzrastanie w wartościach narodowych i chrześcijańskich : program lekcji wychowawczych dla szkoły ponadgimnazjalnej lub III klasy gimnazjum / Elżbieta Ciemięga.// Wychowawca. - 2017, nr 6, s. 30-35.
 37. Zajęcia w sieci współpracy "Regionalizm - patriotyzm jutra" / Iwona Jóźwiak.// Wiadomości Historyczne. - 2018, nr 2, s. 37-40.

 

Rzeszów, 01.02.2019 r.

oprac. Bożena Osetkowska-Zajdel

na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Bożena Osetkowska-Zajdel