Godziny wychowawcze

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  w Przemyślu

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2012

Zestawiła: Urszula Buczkowska

 

 

Godziny wychowawcze

Zestawienie bibliograficzne za lata 1993-2012

(w wyborze)

 

Wydawnictwa zwarte :

 

 1. Aby nie miotał nami wiatr : scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów gimnazjum / Urszula Kłusek. - Kraków : "Rubikon", 2004.
  CzP 37.064.02
 2. Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy i uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych / Maria Bober-Pełzowska. - Łódź : "Juka", 1994.
  WP 82039, WP 81439, CzP 37.064.2
 3. Godziny wychowawcze : poradnik dydaktyczny : gimnazjum 1-3 : materiały pomocnicze dla nauczycieli-wychowawców w gimnazjum w klasach 1-3 / Barbara Bleja-Sosna, Maria Składanowska. - Toruń : "BEA", 2001.
  CzP 37.064.02
 4. Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów : scenariusze lekcji i karty pracy dla uczniów / David Covan, Susanna Palomares, Dianne Schilling ; tł. [z ang.] Michał Masłowski [i in.]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007.
  CzP 37.064.02
 5. Konspekty godzin wychowawczych dla klas 4-8 / Elżbieta Gałczyńska, Elżbieta Szczepańska, Elżbieta Wernik. - Płock : "Korepetytor", 1995.
  WP 9957/b, WP 11001/b, CzP 37.064.02
 6. Kształtowanie pozytywnej postawy ucznia wobec szkoły : scenariusze zajęć / Marzena Pisanko. - Łódź : "Wing", 2001.
  CzP 37.064.02
 7. Między nami : scenariusze lekcji wychowawczych : szkoła podstawowa / Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.
  CzP 37.064.02
 8. Mój głos w ważnej sprawie : scenariusze godzin wychowawczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Lilianna Hoppe, Anna Sternicka, Marek Szumacher. - Sopot : "Seneka", 2003.
  CzP 37.064.2
 9. My - razem w społeczeństwie : scenariusze zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych / Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz. - Kraków : "Impuls", 2008.
  CzP 37.064.2
 10. Obyś cudze dzieci...wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora, Alina Żwirblińska. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003. 
  CzP 37.064.2
 11. Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach ; przekł. [z ang.] Olga i Wojciech Kubińscy. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  CzP 37.064.02
 12. Porozmawiajmy o problemach...: scenariusze lekcji wychowawczych : szkoła podstawowa / Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011.
  CzP 37.064.2
 13. Program lekcji wychowawczych dla uczniów wyższych klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów i techników / Hanna Hamer. - Warszawa : "Veda", 1993
  WP 9486/b,  CzP 37.064.02
 14. Propozycje działań wychowawczych dla uczniów klas IV -VIII szkół podstawowych / Maria Kwiek, Iwona Nowak. - Wyd. 2. - Warszawa : "Veda", 1993.
  CzP 37.064.02
 15. Spotkania w klasie szkolnej : propozycje scenariuszy na godziny wychowawcze dla uczniów gimnazjum (i nie tylko!) / Barbara Stryczniewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2003.
  WP 92454, 92455
 16. Spotkania zespołu wychowawczego : dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Katarzyna Kijak, Maria dos Santos. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.
  CzP 37.064.02
 17. Trudne tematy : propozycje godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
  CzP 37.064.02
 18. Trzy koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 1 / Barbara Wolniewicz-Grzelak. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", cop. 1998. 
  WP 11303/b, CzP 37.064.2
 19. Trzy koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 2 / pod red. Barbary Wolniewicz-Grzelak i Alicji Nowakowskiej. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", cop. 2000.
  WP 11364/b, CzP 37.064.2
 20. Scenariusze godzin wychowawczych dla szkoły podstawowej / Magadalena Gruszka, Iwona Janiak, Justyna Prarat. - Gdańsk : "Harmonia", 2003.
  CzP 37.064.02
 21. Scenariusze godzin wychowawczych : wychowanie a role płciowe / Dorota Pankowska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  CzP 37.064.02
 22. Szukałem was : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoła podstawowa / [oprac. meryt. Teresa Król]. - Kraków : "Rubikon", 2005.
  CzP 37.064.02
 23. Szukałem was : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoły ponadgimnazjalne / [oprac. meryt. Teresa Król]. - Kraków : "Rubikon", 2005.
  CzP 37.064.02
 24. W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą : wybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas IV-VI z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej / Krystyna Cygal, Beata Kuczera. - Rzeszów : "Fosze", 2007.
  CzP 37.064.02
 25. Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych / Urszula Dudziak. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.
  WP 93107, CzP 37.064.2

 

Artykuły z czasopism :

 

Szkoła podstawowa

 1. Bezpieczne pomaganie / Magdalena Sofulak-Skibińska, Ina Pohorecka // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 147-148 
  Scenariusz trzygodzinnych zajęć dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum, których celem jest przypomnienie i przećwiczenie właściwych zachowań w sytuacji agresji rówieśniczej oraz rozwijanie empatii i uwrażliwienie na krzywdę innych.
 2. Co mną rządzi? : rozpoznajemy uczucia swoje i innych : scenariusz godziny wychowawczej w klasie VI. - Bibliogr. / Marta Piech  // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 13
 3. Czy każdy może być radosny? : zajęcia biblioterapeutyczne / Mariola Sitarz, Katarzyna Pielak, Anna Rogalska-Saramak // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 6, s. 15-16 
  Dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej lub gimnazjów. Do wykorzystania w bibliotece, ale także na godzinach wychowawczych. Zajęcia zmierzają do przerwania stanu przygnębienia, pesymizmu, niezadowolenia wśród ich uczestników. Scenariusz zajęć. Załączniki do zajęć.
 4. Czym jest szczęście i cierpienie? : konspekt lekcji wychowawczej w klasie VI szkoły podstawowej / Krystyna Żuławnik-Rusnak // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 29
 5. Jak blisko nie jest za blisko? : (scenariusz zajęć dla chłopców z klasy V) / Anna Matukin-Pakuszyńska  // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 6, s. 5-6 
  Dobry i zły dotyk - konspekt lekcji
 6. Jakie prawa i obowiązki mają uczniowie? Jak mogą ich bronić? : (scenariusz 2-godzinnych zajęć z zakresu terapii pedagogicznej- klasa V ) / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2007 nr 6, s. 17-19
 7. Konspekt zajęć terapii wychowawczej w klasie V szkoły podstawowej / Jadwiga Jastrząb, Beata Talarczyk-Rumińska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, dod. s. IV-VIII
 8. Kultura i tradycja dusza narodu : konspekt lekcji języka polskiego lub lekcji wychowawczej w kl. VI szk. podst. lub gimnazjum. - Bibliogr. / Anna Chojnacka  // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 22-23
 9. Mobbingowi mówimy stanowcze nie! : spotkanie drugie / Monika Chorab // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 28 
  Scenariusz spotkania do realizacji na godzinie wychowawczej. Scenariusze zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej)
 10. Mój dziadek, moja babcia : lekcja wychowawcza dla IV-V klasy szkoły podstawowej / Anna Ganiek // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 26-27
 11. Mój rytm biologiczny : (scenariusz zajęć dla chłopców z klasy V) / Anna Matukin-Pakuszyńska  // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 6, s. 17-18
 12. Mówimy słowem i ciałem : scenariusz zajęć komunikacji interpersonalnej dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej. - Bibliogr. / Anna Elżbieta Wiśniewska  // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 27-28
 13. Naucz się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają : scenariusz zajęć dotyczących Konwencji o Prawach Dziecka /  Urszula Karczewska, Iwona Peplińska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 11-12
 14. Nie będę cię krzywdzić! / Aneta Wilczyńska  // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 26-27 
  Scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej nt. przemocy.
 15. Nie chcę być odrzucony! : scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej : spotkanie pierwsze / Monika Chorab // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 28
 16. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach : lekcje wychowawcze dla II lub III etapu edukacyjnego / Iwona Molin // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 24-26
 17. Po co w szkole potrzebny jest pedagog? : (scenariusz godziny wychowawczej w klasie IV) / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 4
 18. Pokój najwyższym dobrem ludzkości : lekcja wychowawcza dla klasy V-VI szkoły podstawowej / Jolanta Bąk, Elżbieta Wiewióra // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 27 
  Konspekt lekcji opracowany na podstawie opowiadania Brunona Ferrero "Noga od krzesła".
 19. Poznajemy nasze zalety : lekcja wychowawcza w klasach IV i V szkoły podstawowej / Marzena Joanna Gębczyńska // Wychowawca. - 2007, nr 9, s. 29
 20. Poznajmy się : scenariusz pierwszych zajęć wychowawczych z nową klasą / Lidia Kozielecka  // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 26
 21. Prawa człowieka w Polsce i na świecie / Genowefa Dąbrowska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 7-8
 22. Prawdziwy przyjaciel to skarb : konspekt zajęć wychowawczych w świetlicy szkolnej / Magdalena Hepner-Widlo // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 20-21
 23. Regulowanie emocji - lekcja piąta / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 147-149 
  Scenariusz lekcji wychowawczej, której celem jest uświadomienie uczniom wpływu własnych decyzji na sposoby emocjonalnego reagowania.
 24. Rozpoznawanie emocji - lekcja czwarta. [Cz. 4] / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz  // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 149-150 
  Scenariusz zajęć lekcji wychowawczej.
 25. Świat naszych wartości : konspekt lekcji wychowawczej w klasie V szkoły podstawowej / Ewa Kadylak // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 26
 26. Telewizja i komputer - przyjaciel i wróg / Agnieszka Karasiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 3, dod. s. V-VII
 27. Tolerancja : (scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klas VI) / Danuta Wlazły // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 20
 28. Wartość przyjaźni : scenariusz zajęć dla klas V -VI szkoły podstawowej / Katarzyna Świątkiewicz, Paulina Kruszewska // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 20-21
 29. Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny (lekcja wychowawcza dla uczniów klasy V / Ewa Nakielska // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 9, s. 5-6 
  Scenariusz zajęć poświęconych rozumieniu, czym jest tolerancja i akceptacja.
 30. Zapoznajemy się z sylwetką patrona szkoły : scenariusz lekcji wychowawczej dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Izabela Bodoń, Edyta Kołodziejczyk // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 20

 

Szkoła gimnazjalna

 1. Alkoholizm - choroba ciała i duszy : scenariusz lekcji wychowawczej dla klas I-III gimnazjum / Halina Sutkowy // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 30-31
 2. Bezpieczne pomaganie / Magdalena Sofulak-Skibińska, Ina Pohorecka // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 147-148 
  Scenariusz trzygodzinnych zajęć dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum, których celem jest przypomnienie i przećwiczenie właściwych zachowań w sytuacji agresji rówieśniczej oraz rozwijanie empatii i uwrażliwienie na krzywdę innych.
 3. Bycie uczniem zobowiązuje : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum / Daniel Buchowiecki // Wychowawca. - 2010, nr 5, s. 22-23
 4. Czy każdy może być radosny? : zajęcia biblioterapeutyczne / Mariola Sitarz, Katarzyna Pielak, Anna Rogalska-Saramak // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 6, s. 15-16
  Dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej lub gimnazjów. Zajęcia zmierzają do przerwania stanu przygnębienia, pesymizmu, niezadowolenia wśród ich uczestników. Scenariusz zajęć. Załączniki do zajęć.
 5. Czy to ja, czy nie ja - agresywni są wśród nas / Joanna Bawoł // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 7/8 dod. s. V-VIII
 6. Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał.... - Bibliogr. / Agnieszka Karasiewicz, Elwira Krajewska  // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1/2, dod. s. IV-V 
  Scenariusz lekcji (90 min.), która może być przeprowadzona z uczniami w wieku 13-16 lat w ramach np. godzin wychowawczych
 7. Dylematy związane z wyborem wartości : lekcja wychowawcza dla uczniów III klasy gimnazjum. - Bibliogr. / Czesława Baś // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 32-33
 8. Higiena pracy umysłowej : scenariusz zajęć dla młodzieżowych liderów, prowadzących zajęcia wychowawcze w swoich klasach / Dorota Korzeniewska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 19-21
 9. Interwencja w szkole - strategia profilaktyki informacyjnej w przeciwdziałaniu uzależnieniom / Łukasz Kołomański // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7/8, dod. s. I-VI
 10. Jak u siebie w domu : konspekt lekcji dla uczniów gimnazjum / Bernadetta Górska // Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 26-27 
  Przygotowanie pracowni historycznej poświęconej najbliższej okolicy, gromadzenie informacji dotyczących rodzinnej ziemi, rozbudzenie uczuć patriotycznych młodzieży, kształcenie poczucia więzi z "małą ojczyzną" - konspekt lekcji, do wykorzystania na godzinie wychowawczej,
 11. Kultura i tradycja dusza narodu : konspekt lekcji języka polskiego lub lekcji wychowawczej w kl. VI szk. podst. lub gimnazjum. - Bibliogr. / Anna Chojnacka  // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 22-23
 12. Moje prawa i obowiązki : scenariusz godziny wychowawczej dla kl. I gimnazjum / Mariola Gollis // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 25
 13. Negocjacje - scenariusz zajęć dla gimnazjalistów / Dorota Stawicka // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2 wkładka s. V-VIII
 14. Nie chlap! : projekt kampanii społecznej przeciwko nadużywaniu wulgaryzmów / Danuta Salamon // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 7/8 dod. Biblioteka Centrum Informacji s. 15-16 
  Scenariusz lekcji bibliotecznej, języka polskiego, godziny wychowawczej w gimnazjum, wiedzy o kulturze w szkole średniej. Scenariusz może być wykorzystany przez maturzystów do opracowania prezentacji na temat reklamy, na ustny egzamin z języka polskiego.
 15. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach : lekcje wychowawcze dla II lub III etapu edukacyjnego / Iwona Molin // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 24-26
 16. Poczuć własną wartość / Magdalena Sofulak-Skibińska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 145-146
 17. Podmiotowość osoby niepełnosprawnej : konspekt zajęć dla uczniów szk. ponadgimnazjalnych i III kl. gimnazjum. - Bibliogr. / Anna Skóra  // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 27-28
 18. Porozmawiajmy o wakacyjnej miłości - (Wszystko, co uczniowie chcą wiedzieć o seksie, ale boją się zapytać) / Tomasz Garstka  // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 24, s. 12
 19. Praktyczne zastosowania energii dojrzewania / Ina Pohorecka, Magdalena Sofulak-Skibińska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 75-84 
  Prawidłowości rozwojowe wieku gimnazjalnego (trzynasto-, czternasto-, piętnastolatki) i wykorzystywanie tej wiedzy w sposobie prowadzenia lekcji. Propozycje tematów godzin wychowawczych dla klas I, II, III gimnazjum.
 20. Przyjaźń to... : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy 3 gimnazjum lub 1 klasy szkół ponadgimnazjalnych / Beata Szczelina // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 22-23
 21. Rozwiązujemy problem / Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 148-149 
  Scenariusz do wykorzystania na lekcjach wychowawczych.
 22. Sąd nad agresją i przemocą : (scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum) / Tomasz Majchrzak  // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 3-5
 23. Tradycje świąt Bożego Narodzenia : (konspekt godziny wychowawczej). - Bibliogr. / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 7/8, s. 21-25 
  Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce. Boże Narodzenie w różnych krajach.
 24. Wzrastać w mądrości : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (5. rocznica śmierci Jana Pawła II ) / Czesława Baś // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 20-21
 25. Zagrożenia związane z sektami : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Anna Koster // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 36-37

 

Szkoła ponadgimnazjalna

 1. Jak uleczyć zranione uczucia? : konspekt lekcji wychowawczej dla uczniów szkół ponadgimazjalnych / Władysława Koczur-Walczak // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 38
 2. Kochać prawdziwie : konspekt zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Mazur // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 40-41
 3. Moi przyjaciele : lekcja wychowawcza dla klas licealnych /  Jolanta Makowska-Lech // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 39
 4. Narkotyki - konsekwencje posiadania, używania i rozprowadzania : scenariusz z zakresu edukacji prawnej dla szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Sordyl, Katarzyna Cedro, Aneta Grządziel // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, dod. s. V-VII
 5. Nie bądź marionetką / Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 153-154 
  Scenariusz lekcji wychowawczej na temat technik manipulacyjnych.
 6. Piórem, dłutem i batutom służyć ojczyźnie : (scenariusz godziny wychowawczej dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej) /  Ewa Grzesiak  // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 3, s. 13-15
 7. Widzieć, reagować, przeciwstawiać się, czyli o odpowiedzialności świadka czynu zabronionego : scenariusz z zakresu edukacji prawnej dla szkół ponadgimnazjalnych. - Bibliogr. / Joanna Sordyl, Katarzyna Cedro, Aneta Grządziel  // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 7/8, dod. s. V-VIII 

 

Autor: Urszula Buczkowska