Powstanie styczniowe 1863 r. Cz. 6

Przemyśl

Dorota M. Markocka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego

w Przemyślu

Przemyśl, 2013

Powstanie styczniowe 1863 r.

bibliografia w wyborze za lata 1863-2013

Cz. 6 : Artykuły

10. Artykuły z czasopism

1139.      19 lutego 1863 roku / Ilia S. Miller. – (Rozprawy) // Przegląd Historyczny. – T. 54, 1963, z. 2, s. 224-243

1140.      1863 / Ryszard Tłuczek.// Niedziela: edycja przemyska. - R. 44, 2001, nr 3 (356), s. I

1141.      1863-1913 // Echo Przemyskie. – R. 18, 1913, nr 7(22 I), s. 1-2

1142.      90 lat temu... / Jerzy Tarnawski. // Verbum. - 2009, nr 2, s. 10

M. in. dotyczy weteranów powstania narodowego w 1863 r. z Sanoka i Zagórza, pow. sanocki.

1143.      130. rocznica bitwy pod Kobylanką / Adam Łazar // Pogranicze. – 1993, nr 22 (1.06), s. 5 : portr. ; nr 23(8.06), s. 5 : mapa

Powstanie styczniowe na terenie woj. przemyskiego

1144.      130 rocznica powstania styczniowego : materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniu 26 stycznia 1993 r. pod red. Heleny Kisiel //  Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego - T. 29: 1992 z. 1/4 [druk.:] 1994. - 67 s. - .Zawiera : Rok 1863 - w perspektywie uniwersalnej i regionalnej Jerzy Skowronek. Z działalności patriotycznej zakonu OO. Bernardynów w Radomiu w dobie powstania styczniowego / Elżbieta Orzechowska. Dziesięć dni gen. Mariana Langiewicza przed wybuchem powstania (13-22 stycznia 1863 r.) / Witold Dąbkowski. Miejsca upamiętniające powstanie styczniowe w Radomiu / Maria Papiz. Głos w dyskusji / Jacek Józefowicz

1145.      Agent z Katowic : [Stanisław Maciejewski] / Henryk Szczepański. – Il., portr. // Mówią Wieki. - 2013, nr 1(636), s. 66-69

Maciejewski Stanisław (1814-?), Kurowski Apolinary (1818-1878), Działyński Jan Kanty (1829-1880), Mierowski Jan Aleksander (1823-po 1864)

PBW Przemyśl/Czyt

1146.      Akcja niewiast naszych / Patrycja Bukalska. // Tygodnik Powszechny. - 2013, nr 3, dod. Powstanie Styczniowe - 150 lat, s. III-IV

1147.      Aktywność militarna Polaków w okresie powstania styczniowego na Morzu Czarnym / Bogdan Zalewski // Rocznik Tatarów Polskich. - T. 3, (1995), s. 261-267

1148.      Aleksander Wielopolski : wszystkie jego wizerunki / Andrzej Szwarc.// Polityka. Wydanie Specjalne. - 2013, nr 1(1), s. 28-30.

Wielopolski Aleksander (1803-1877)

PBW Przemyśl/Czyt

1149.      Aneks do powstania / W. Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie. - R. 20, nr 5 (2010),s. 9

1150.      Anioł w Przemyślu : w naszym mieście 150 lat temu miał ukazać się Archanioł / Jacek Błoński. // Gazeta Przemyska. - 2013, nr 3(27) 15 styczeń, s. 20

PBW Przemyśl/Czyt

1151.      Aresztowania wśród duchowieństwa diecezji sandomierskiej w dobie powstania styczniowego (1863-1866) / Elżbieta Orzechowska // Studia Sandomierskie. - T. 7, (1997/2000), s. 185-233

1152.      Atak powstańców na Płock : 23 stycznia 1863 roku / A. B. // Mówią Wieki. – 2013, nr 1 (636), s. 4

Błaszczyński Kazimierz Konrad (ok. 1831-1863)

Zegrzda Wojciech Ignacy (1813/1823?-1863)

PBW Przemyśl/Czyt

1153.      Austria wobec powstania styczniowego / Piotr Szlanta. – Il., portr. // Mówią Wieki. – 2013, nr 1 (636), s. 62-65

PBW Przemyśl/Czyt

1154.      Biało-czerwona kokarda / Ryszard Tłuczek. // Niedziela: edycja przemyska. - R. 48, 2005, nr 3(564), s. I

1155.      Bić się czy nie bić? / Jerzy Skowronek // Niepodległość i Pamięć. - 1998, nr 1, s. 7-26

1156.      Bij Moskala! : 140. rocznica powstania styczniowego : walki na Zamojszczyźnie / Krzysztof Czubara // Tygodnik Zamojski.- 2003, nr 4, s. 18

1157.      Biel, czerwień, czerń : powstanie styczniowe po 145 latach / Jerzy Zdrada // Polityka.- 2008, nr 8, dod. Pomocnik Historyczny nr 1, s. 12-19

1158.      Bitwa pod Jurkowicami 21.10.1863 r. / Eugeniusz Niebelski // Wojskowy Przegląd History-czny. – 1993, nr 3, s. 111-127

1159.      Bitwa pod Kobylanką : książę Sapieha cieszył się życiem obozowym i fundował wino żołnierzom / Zygmunt Puźniak ; oprac. K.Cz. //Tygodnik Zamojski. - 2006, nr 20, s. 17

1160.      Bitwa pod Komorowem : z „Pamiętników włościanina” / Jan Słomka // Dzikovia. - 2013, nr 53, s. 12-14

1161.      Bitwa pod Małogoszczem / Krzysztof Ślusarek // Wiadomości Historyczne. - 2013, nr 1, s. 40-42

1162.      Bitwa pod Świętym Krzyżem / Wojciech Kalwat.// Mówią Wieki - 2012, nr 4, s. 42-46

1163.      Bitwa pod Turkowicami i Mołożowem w dniach 18-19.05.1863 roku / IgnacyGarbacz // Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego .- R. 39, (2003),

nr 1/2, s. 7-8

1164.      Bohaterom powstania / (akr) // Obserwator. -2013, nr 4, s. 19

Obchody w Dębicy 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

1165.      Bohaterowie powstańczej bitwy / Halina Matławska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny.- 2003, nr 1/2, s. 57-58

1166.      Bohaterowie roku 1863 : w 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego / [Jacek Błoński]. // Gazeta Przemyska. - 2013, nr 4(29) 22 styczeń, s. 20

PBW Przemyśl/Czyt

1167.      Bohaterstwo i zaprzaństwo : Płocczanie w okresie powstania styczniowego / Barbara Konarska-Pabiniak // Notatki Płockie. - 2001, [nr] 2, s. 3-8

1168.      Bój pod Sędziejowicami w 1863 r. / Beata Magdziak // Szkolne Wieści. – 2008, nr 5-6, s. 24

1169.      Broszura Alfreda Szczepańskiego „W tył” na tle powstania styczniowego / Andrzej Dyras // Studia Historyczne. – R. 20, 1977, z. 1(76), s. 113-123

1170.      Brygada generała Edmunda Taczanowskiego i jej ostatnie boje / Zygmunt Walter Janke // Przegląd Historyczny. – T. 58, 1967, z. 2, s. 267-294

1171.      Brytyjska opinia publiczna a powstanie styczniowe / R. F. Leslie. – (Rozprawy) // Przegląd Historyczny. – T. 54, 1963, z. 2, s. 206-223

1172.      Brzęczące okowy niewoli / Jarosław Szarek // Nasz Dziennik (Wyd. 3).- 2012, nr 17, s. 22

Powstanie styczniowe w nauczaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego

1173.      Był taki rok, rok sześćdziesiąty trzeci... / Jerzy Kijowski.// Kurpie. - 2008, nr 1, s. 15-16

1174.      Chłopi w powstaniu styczniowym / Wiesław Caban. //Mówią Wieki. – 2013, nr 1, s. 28-33

PBW Przemyśl/Czyt

1175.      Chłopi w walce o niepodległość 1863-1918 / Tadeusz Krawczak // Niepodległość i Pamięć. - R. 15, nr 2 (2008), s. 5-37

1176.      Ciche bohaterki... / Halina Zahel. // Niedziela : edycja przemyska. - R.47, 2004, nr 3 (512), s. I-II

1177.      Ciche bohaterki... / Halina Zahel // Rocznik Historyczno-Archiwalny. - T. 17 (2003), s. 73-78

1178.      Ciche bohaterki... : kobiety w powstaniu styczniowym. // Przemyski Informator Kulturalny. - 1998, nr 2, s. 19-21

1179.      Ciche bohaterki... : powstanie styczniowe na Ziemi Przemyskiej. // Rocznik Historyczno-Archiwalny. - T. 17, 2003, s. 73-76

1180.      Cierpienie i fascynacja / Małgorzata Nocuń // Tygodnik Powszechny. - 2013, nr 13, dod. Powstanie Styczniowe – 150 lat, s. VI

1181.      Chłopi mieleccy w powstaniu styczniowym / Mirosław Maciąga // Profile. – 1973, nr 6, s. 20-22

1182.      Chłopi w walce o niepodległość 1863-1918 / Tadeusz Krawczak // Niepodległość i Pamięć. - R. 15, nr 2 (2008), s. 5-37

1183.      Chwała zwyciężonym : Cewków (Gm. Stary Dzików) : upamiętnili pół tysiąca ochotników z galicji Wschodni / MG [Mariusz Godos]. – Il. // Życie Podkarpackie. – 2013, nr 13, s. 10

PBW Przemyśl/Czyt

1184.      Co wiemy o udziale włościan w powstaniu 1863 r. (na przykładzie Lubelskiego) / Stanisław Ćwikliński // Nowy Przegląd Wszechpolski. - R. 5, nr 1-2 (1998), s. 23-24

1185.      Cudzoziemcy w powstaniu : niedoszłe legiony / Jerzy Zdrada.// Polityka. Wydanie Specjalne. - 2013, nr 1(1), s. 50-51

Bechi Stanislao (1828-1863), Bezkiskin Matviej (?-1864), Bogdanov Pavel' (ok. 1826-1894), Chabriolle Joseph  (?-1863), Lovkin Jakob, Podhaluzin Mitrofan (1841-1866), Potebna Andrij Opanasovic (1838-1863), Navone Luigi, Nullo Francesco  (1826-1863), Rochebrune Francois de (1830-1870), Young de Blankenheim Leon (ok. 1837-1863)

PBW Przemyśl/Czyt

1186.      Czesi i powstanie styczniowe / Józef Gołąbek // Czas. – R. 90, 1938, nr 22 (23 I), s. 7

Dostępna w wersji cyfrowej : Małopolska Biblioteka Cyfrowa :

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=52616

1187.      Czterej powstańcy. Il. // Wiadomości Samorządowe Przeworska. - 2010, nr 1, s. 10-11

Dotyczy rekonstrukcji wydarzeń Powstania Styczniowego z 1863 roku, które miały miejsce w Przeworsku.

1188.      Domowa Kronika Dzikowska / Stanisław Tarnowski. // Dzikovia. - 2013, nr 53, s. 15-17

1189.      Droga ku wolności : „Powstańcy Ziemi Przemyskiej” / Bs. // Gazeta Przemyska. - 2013, nr 6(31) 5 luty, s. 22

PBW Przemyśl/Czyt

1190.      Duchowieństwo diecezji tarnowskiej wobec powstania styczniowego / Władysław Pachowicz // Rocznik Tarnowski. – 1997-1998, s. 39-97

1191.      Dwa konsulaty warszawskie wobec powstania styczniowego. – (Rozprawy) / Stefan Kieniewicz // Przegląd Historyczny. – T. 54, 1963, z. 2, s. 181-205

1192.      Dwie bitwy pod Kobylanką / Emil Noiński. // Mówią Wieki. – 2013, nr 1(636), s. 51-53

Antoni Jeziorański (1827-1882) i jego oddział stoczył dwie bitwy pod Kobylanką : 1 maja i 6 maja 1863 r.

PBW Przemyśl/Czyt

1193.      Dwór po powstaniu: zmierzch dominacji ziemiaństwa / Jarosław Kita. // Polityka. Wydanie specjalne 2013, nr 1 (1), s. 72-75

PBW Przemyśl/Czyt

1194.      Dyktatura Langiewicza a przystąpienie białych do powstania / Tomasz Szarota. – (Rozprawy) // Przegląd Historyczny. – T. 54, 1963, z. 2, s. 270-296

1195.      Działalność Sądeckiej Ławy Obwodowej i udział Sądeczan w powstaniu styczniowym / Józef Plechta // Rocznik Sądecki. – T. 12, 1971, s. 97-126

1196.      Działania wojenne w powstaniu 1863 r. w oświetleniu prasy galicyjskiej / Kazimierz Olszański // Studia Historyczne. – R. 17, 1974, z. 4(67), s. 567-583

Bibl. AP Przemyśl

1197.      Dziejowy fernomen : tajemne państwo / Andrzej Szwarc.// Polityka. Wydanie specjalne. - 2013, nr 1 (1), s. 18-22

PBW Przemyśl/Czyt

1198.      Echa Powstania Styczniowego / Igor' Karpeev ; tł. z ros. Zofia Strzyżewska // Niepodległość i Pamięć. - 1998, nr 3, s. 153-160

1199.      Echa powstania styczniowego na łamach „Czasu” i „Gazety Narodowej” / Krzysztof Figiela // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia. - Z. 1 (2003), s. 51-58

1200.      Echa powstania styczniowego na Rzeszowszczyźnie / Anna Staruch // Rocznik Województwa Rzeszowskiego. – R. 6, 1966/67, s. 403-409

1201.      Echa powstania styczniowego w Chorwacji / Damir Agičić // Prace Komisji Środkowo-europejskiej. - T. 7, (2000), s. 39-48

1202.      Egzekucje powstańców styczniowych w Suwałkach / Andrzej Matusiewicz // Rocznik Augustowsko-Suwalski. - T. 2 (2002), s. 67-72

1203.      Emanuel Szafarczyk i sztyletnicy 1863 roku / Zofia Strzyżewska.// Przegląd Historyczny. - 1986, nr 4, s.677-702

1204.      Europa i powstanie styczniowe / Wiesław Śladkowski // Kamena. – 1983, nr 3, s. 1, 10

1205.      Europa wobec powstania styczniowego / Igor Kąkolewski // Mówią Wieki. - 2003, nr 4, s. 12-16

1206.      Fatalna siła wrogości : mit obcości i barbarzyństwa Rosji i Rosjan w polskim piśmien-nictwie historycznym dotyczącym powstania styczniowego w latach 1863-1918 / Wojciech Dutka // Przegląd Historyczny.- T. 99, 2008, z. 3, s. 429-450

1207.      Galicja na szlaku ochotników francuskich i włoskich do powstania styczniowego / Paweł Wierzbicki // Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. - R. 49 (2004), s. 207-230

1208.      Galicja w walkach o niepodległość / Jan Dąbrowski // Czas. – R. 90, 1938, nr 22 (23 I), s. 4

Dostępna w wersji cyfrowej : Małopolska Biblioteka Cyfrowa :

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=52616

1209.      Garibaldczycy, huzarzy, żuawi śmierci / Leszek Wiśniewski // Gazeta Wyborcza .- 2007, nr 18, dod. Lublin, s. 5

1210.      Gimnazjum rzeszowskie w czasie powstania 1863 r. / Mieczysław Adamowski // Rocznik Województwa Rzeszowskiego. – R. 5, 1964/1965, s. 85-115

1211.      Głupota czy wielki czyn Andrzej Nieuważny// Uważam Rze Historia. - 2013, nr 1 (10) styczeń, s. 6-9

PBW Przemyśl/Czyt

1212.      Górnicy Zagłębia Dąbrowskiego w powstaniu styczniowym / Tadeusz Loster // Górnik Polski. - Nr 1 (2007), s. 85-95

1213.      Gra na śmierć i życie / Tomasz Łubieński // Mówią Wieki. - 2003, nr 1, s. 34-37

1214.      Gra o niepodległość / Jan Winnicki // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 4, s. 18

1215.      Gramatyczne wyróżniki perswazji w prasie tajnej okresu Powstania Styczniowego (1861-1864) / Leonarda Mariak // Studia Językoznawcze. - T. 1, (2002), s. 177-191

1216.      Groby i pamiątki z okresu Powstania Styczniowego 1863-1864 r. na dawnych Kresach Wschodnich / Tadeusz Swat // Niepodległość i Pamięć.- 1995, nr 1, s. 145-160

1217.      Grób powstańca / Szczepan Komoński. – Il. // Nadwisłocze. - 2009, nr 2, s. 41

Jezierski Edward (1863-1920) w Borowej, powiat mielecki

1218.      Gruzińskie echa „polskiego powstania” / Andrzej Woźniak // Niepodległość i Pamięć. - 1995, nr 1, s. 161-165

1219.      Historia Krzyża znajdującego się w Turobinie na dawnym rynku, a obecnie w parku założonym na tym rynku / ze zbioru Wojciecha Bugały // Dominik, Nr 6, (2002), s. 7-8

1220.      Historiografia powstania 1863 r. w III Rzeczypospolitej / Krzysztof Gronowski // Przegląd Historyczno-Wojskowy.- 2003, nr 1, s. 5-42

1221.      Historiografia wobec powstania styczniowego / Stefan Kieniewicz // Przegląd Historyczny. – T. 54, 1953, z. 1-2

1222.      Jak rosyjska flota stłumiła powstanie styczniowe / Julian Ginsbert // Kuryer Literacko-Naukowy. – R. 13, 1936, nr 3 (20 I), s. 1-2

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=19201

1223.      Jak w II Rzeczypospolitej czczono weteranów powstania 1863 r. / Wojciech Lada. – Il. // W Sieci. – 2013, nr 2, s. 20-21

1224.      Jarosław w czasach powstania 1863 / Kazimierz Gottfried // Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. – 1961, s. 44-50

Bibl. MNZP/Cz/R

1225.      Jeszcze dookoła upadku dyktatury Langiewicza / Stefan Orzeł. – (Miscellanea) // Przegląd Historyczny. – T. 66, 1975, z. 1, s. 85-92

1226.      Józef Szujski wobec powstania styczniowego / Marcin Janeczek // Wieki Stare i Nowe. - T. 1 (2009), s. 160-173

1227.      Józefa Piłsudskiego konspekt dziejów powstania 1863-1864, przygotowany w 1913 roku na konkurs Polskiego Towarzystwa Historycznego we Lwowie / oprac. Grzegorz Nowik // Przegląd  Historyczno-Wojskowy – 2007, nr 5, s. 145-166

1228.      Kadr zdeptanego narodu : Krasnobród : w Sanktuarium Matki Boskiej Krasnobro-dzkiej znaleziono pismo z początku drugiej połowy XIX wieku / Marian Adam Stawecki // Tygodnik Tomaszowski. - 2008, nr 46, s. 4

1229.      Kalendarium Powstania Styczniowego / oprac. Marcin Czajkowski //Mówią Wieki. - 2013, nr 1 (636), s. 75

PBW Przemyśl/Czyt

1230.      Kałuszyn i okolice w powstaniu styczniowym 1863 roku / Emil Noiński // Rocznik Kałuszyński. - Z. 2, (2002), s. 57-90

1231.      Kamienne ślady przeszłości / Konrad Sinica. - Il. // Echo Dnia Podkarpackie. - 2013, nr 21, s. 12

Miejsca upamiętniające powstanie styczniowe w pow. niżańskim.

1232.      Kampania pułkownika Leona Czechowskiego w Lubelskiem w 1863 roku / Ryszard Wojtowicz // Rocznik Województwa Rzeszowskiego. – R. 10, 1984, s. 23-30

Bibl. MNZP /Cz/R

1233.      Kapelan oddziału powstańczego / Tomasz Brytan //Goniec Łukowej .- Nr 34 (2003), s. 19

1234.      Karabiny i krynoliny / Wiesław Chełminiak // Rzeczpospolita. - 2013, nr 16. – Dod. : Plus Minus . - 2013, nr 19 ( 20 I), s. P 12 –P 13

1235.      Karząca ręka powstania: szpiedzy i mściciele / Andrzej Nieuważny. // Polityka. Wydanie specjalne 2013, nr 1 (1), s. 51-53

Szafarczyk Emanuel (1835-1865), Oxiński Józef (1840-1908), Waszkowski Aleksander (1841-1865)

PBW Przemyśl/Czyt

1236.      Kasata klasztorów franciszkańskich na ziemi konińskiej po powstaniu styczniowym / Piotr Gołdyn // Studia Franciszkańskie. - [T.] 14 (2004), s. 211-218

 

1237.      Kasata klasztorów sióstr bernardynek w Wilnie po powstaniu styczniowym / Galina Obarska // Studia Franciszkańskie. - [T.] 17 (2007), s. 353-450

 

1238.      Kasata zakonów w Królestwie Polskim jako konsekwencja ich zaangażowania w powstanie styczniowe / Barbara Kalinowska // Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. - Z. 17 (2003), s. 36-42

1239.      Kawaleria polska w 1863-1864 r. / Janusz Wojtasik //Studia Historyczno-Wojskowe - T. 1, 2006, s.195-201

1240.      Kilka uwag o stanie badań nad relacjami polsko-brytyjskimi w okresie powstania styczniowego / Wojciech Jasiakiewicz // Acta Universitatis Nicolai Copernici. English Studies. - [Nr] 10, (2001), s. 3-15

1241.      Klasztor lądzki w okresie powstania styczniowego 1863-1864 / Piotr Gołdyn // Poznańskie Zeszyty Humanistyczne. - T. 5 (2005), s. 31-42

 

1242.      Klasztory franciszkańskie w diecezji sejneńskiej po kasacie 1864 roku / Roland Prejs // Studia Franciszkańskie. - [T.] 14 (2004), s. 285-320

1243.      Kobiety Mazowsza w powstaniu 1863 r. / Barbara Konarska-Pabiniak // Notatki Płockie. - 2003, [nr] 1, s. 18-21

1244.      Kobiety wobec powstania styczniowego / Adam Massalski. – Il. // Mówią Wieki. – 2013, nr 1(636), s. 24-27

PBW Przemyśl/Czyt

1245.      Kolejne ślady powstańców styczniowych / (ZS). - Il. // Echo Dnia Podkarpackie. - 2013, nr 16, s. 9

Groby powstańców na cmentarzu w Zaklikowie, pow. stalowowolski.

1246.      Kominek harcerski w rocznicę Powstania Styczniowego 1863 r. / Andrzej Kędzierski. // Nasz Przemyśl. - 2013, nr 2(100) luty, s. 11

PBW Przemyśl/Czyt

1247.      Komisje Śledcze do Spraw Wykroczeń Politycznych w Królestwie Polskim w walce z Powstaniem Styczniowym / Zofia Strzyżewska // Niepodległość i Pamięć. - 1998, nr 3, s. 79-99

1248.      Komitet Wsparć Weteranów 1863 roku w Lublinie / Andrzej Kaproń // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F Historia. - Vol. 52/53, (1997/1998), s. 115-127

1249.      Kontakty Mazurów z Kurpiami w czasie powstania styczniowego / Janusz Jasiński // Rocznik Mazurski. - T. 3, (1998), s. 41-48

1250.      Kontrybucje i kary pieniężne nakładane na duchowieństwo diecezji sandomierskiej w okresie powstania styczniowego (1863-1864) / Elżbieta Orzechowska // Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. - 2000, z. 3/4, s. 36-63

1251.      Kosy na sztorc : Powstanie Styczniowe w Kamienicy Mieszczańskiej / J. [Jacek Szwic] ; fot. Jacek Szwic. // Życie Podkarpackie. - 2013, nr 6(2335) 6 luty, s. 4

1252.      Kościół a powstanie styczniowe / Andrzej Datko. - Il. // Wiara i Odpowiedzialność. – 1988, nr 1, s.46-53, sum

1253.      Kościół pod pręgierzem : „Boże coś Polskę” / Adam Szostkiewicz. // Polityka. Wydanie specjalne 2013, nr 1 (1), s. 76-78

Albert Chmielowski (1845-1916), Otto Leopold Marcin (1819-1882), Rafał Kalinowski (1835-1907),

Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895)

PBW Przemyśl/Czyt

1254.      Kraj zapomniany przez Boga / Błażej Brzostek. – Il., portr. // Mówią Wieki. - 2013, nr 1 (636), s. 70-74

Opis tygodniowej podróży do Polski opublikowany przez Anglika Edwarda Diceya w "Macmillan's Magazine". -1863, Vol. 9, November, p. 84-96

Dicey, Edward : A Week in Russian Poland // Macmillan's Magazine. - 1863, Vol. 9 November, p. 84-96

PBW Przemyśl/Czyt

1255.      Kraków wobec powstania styczniowego / Krystyna Pieradzka // Czas. – R. 90, 1938, nr 22(23 I), s. 10, 12

Dostępna w wersji cyfrowej : Małopolska Biblioteka Cyfrowa :

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=52616

1256.      Krew, zgliszcza i łzy / Maciej Rosolak // Rzeczpospolita. - 2013, nr 16, s. P8-P9

1257.      Kronika : Wieczór styczniowy urządzony staraniem Związku Polek ściągnął bardzo liczną publiczność – zwłaszcza włoscian z okolicznych wsi. Bogaty program zastosowany umiejętnie do uroczystości i z przejęciem się wykonany – wywołał na sali bardzo podniosły nastrój. Szczególnie wrażenie wywarły pieśni patryotyczne odśpiewane przez chór sokoli pod batutą pana Połoszynowicza i gorące przemówienie p. Fleszara. Na koniec odegrano kilka scen z Dyktatora. Amatorowie nie tylko w zupełności pokonali trudności, jakie sztuka sama nadstęczała, lecz nadto potrafili w bogatą treść wpleść dużo rzewnego uczucia ; Wykład pt. „Przyczyny powstania” wygłosił we środę dnia 21 stycznia prof. dr. Tadeusz Troskolański... Wykład był jasny i przystepny. Sala Magistratu była przepełniona publicznością ; Wykłady o powstaniu styczniowem odbędą się w niedzielę dnia 26 stycznia w nastepujących Czytelniach podmiejskich Koła TSL im. Sienkiewicza : na Błoniu (Sienna 19), przy ulicy Buszkowickiej, na Cebulance (Wysoka 5), na Podwiniu i Kruhelu Małym. Natomiast w Czytelni przy ulicy Grunwaldzkiej odbędzie sie doroczne Walne Zgromadzenie  członków ; Wieczór styczniowy urządziło w niedzielę 19 bm. Towarzystwo Młodzieży Ręk. im. św. St. kostki (Zakład Salezjański-Zasanie), który wypadł znakomicie ... / Ucz. Obchód styczniowy

1258.      odbył się w Przemyślu nader okazale. Już dnia 21 widniały na oknach domów polskich nalepki styczniowe. Dnia 22 rano o godz. 9 odprawił JE Bp. Pelczar nabożeństwo żałobne za poległych w powstaniu z konduktem. Po mszy św. wygłosił okolicznosciowe kazanie ks. prof. dr Łabuda zachęcając w niem do czci pamięci tych, którzy się dla ojczyzny poświęcali, ale też do pozytywnej pracy dla ojczyzny na przyszłość. [...] Po południu odbyło się zebranie na cmentarzu pod krzyżem styczniowym. Tu przemówił p. inż. Kędzierski, przypominając dzieje powstania styczniowego a zebrana publiczność odśpiewała kilka pieśni narodowych. Obchód przemyski cechowala powaga i spokój z nadzieją lepszej przyszłości // Echo Przemyskie. - R. 18, 1913, nr 8, s. 2-3

Bibl. MNZP/Cz/E

1259.      Królestwo Polskie : przystosowanie i opór / Tomasz Kizwalter. // Polityka. Wydanie specjalne. - 2013, nr 1, s. 12-17

PBW Przemyśl/Czyt

1260.      Krwawa łza / Zofia Rogalska // Związkowiec. - 1987, nr 10, s. 3

1261.      Kto chce zginąć za Łomżę? / Andrzej Nowak ; rozm. przepr. Robert Mazurek // Rzeczpospolita. - 2013, nr 16, s. P10-P11

1262.      Kult Matki Boskiej w okresie powstania styczniowego / Edward Walewander// Ateneum Kapłańskie. - T. 151, z. 1 (2008), s. 119-126

1263.      Kurhan niech mi trawa ozielenia... : między Józefowem a Góreckiem pojawia się tajemniczy jeździec - duch poety powstańca z 1863 r. / Krzysztof Czubara // Tygodnik Zamojski. - 2005, nr 3, s. 17

1264.      Kwestia chłopska : kosy obosieczne / Janusz Gmitruk.// Polityka. Wydanie specjalne. - 2013, nr 1 (1), s. 46-48

PBW Przemyśl/Czyt

1265.      La Pologne martyre / Stanisław Bębenek // Tu i Teraz. – 1983, nr 8, s. 9, 14

Stosunek Francuzów do powstania styczniowego

 

1266.      Lata 1861-1864 w Biłgoraju / Barbara Buczek Pachtowa // Aspekty. - 2004, nr 1, s. 91-93

1267.      Legenda powstania styczniowego / Zbigniew Włodzimierz Fronczek // Sycyna. - 1998, nr 2, s. 20

1268.      Leśne powstanie / Wojciech Kalwat. // Mówią Wieki. - 2013, nr 1(636), s. 37-41

PBW Przemyśl/Czyt

1269.      Likwidacja odrębności administracyjnej Królestwa Polskiego po powstaniu styczniowym / Grzegorz Smyk // Zamojskie Studia i Materiały. - 1999, z. 2, s. 189-212

 

1270.      Losy polskich księży zesłańców / Agnieszka Szykuła-Żygawska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2012, nr 3, s. 118

1271.      Losy sybiraków : katorga w życiorysie / Anna Brus.// Polityka. Wydanie Specjalne. - 2013, nr 1 (1), s. 103-111

Grudzińska Józefa (ok.1842-1866), Kirkor Helena (1828-1900),  Krupecki Leon (1822-1875),

Lasocki Wacław (1837-1921), Orzeszko Florenty (1835-1905),  Syrwid Onufry (ok. 1804-1887),

Szlenkier Józef (1844-1893), Szpakowski Witalis (ok. 1842-1900)

PBW Przemyśl/Czyt

1272.      Lwów opiekunem Sybiraków / Wiesław Krawczyński // Cracovia-Leopolis. – 2003, nr S (35 a) , s. 4-8

1273.      Małogoszcz 1863 : bitwa nad wierną rzeką / Wojciech Kalwat. //Mówią Wieki. – 2013, nr 2, s. 50-54

PBW Przemyśl/Czyt

1274.      Masakra w Tomaszowie 5 lutego 1863 r. / Halina Matławska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2004, nr 3/4, s. 52-56

1275.      Marsze powstańcze szlakiem Taczanowskiego Słupca-Konin (1933-1939) / Janusz Gulczyński // Rocznik Koniński. – 2007, t. 16, s. 227-234

1276.      Matryce Pilińskiego : przyczynek do historii powstania styczniowego / Jarosław Racięski // Ziemia Śląska. - T. 5, (2001), s. 81-87

1277.      Medyka w okresie Powstania Styczniowego / Tomasz Kowal. // Czas Medycki. - 2008, nr 1, s. 12

Udział w powstaniu jej właściciela Mieczysława Gwalberta Pawlikowskiego (1834-1903)

1278.      Mgły nad Żyrzynem / Marcin Król // Mówią Wieki. - 1995, nr 11, s. 34

1279.      Miasto i dobra bieżuńskie w dobie powstań narodowych 1831-1863 / Jadwiga Siedlecka // Bieżuńskie Zeszyty Historyczne. - Nr 23 (2009), s. 11-44

1280.      Między romantycznym entuzjazmem a pracą organiczną / Rett Ludwikowski // Kwartalnik Historyczny. – R. 83, 1976, nr 1, s. 27-40

Z rozważań nad postawami galicyjskich konserwatystów w okresie powsyania styczniowego

1281.      Bibl. AP Przemyśl

1282.      Międzybrodzie - Trepcza : śladami powstańców 1863 / AS // Niedziela : edycja przemyska. - 2013, nr 5, s. I

1283.      Milknące echa powstańczej tragedii / Stefan Wasilewski // Niepodległość i Pamięć. - R. 14, nr 1 (2007), s. 167-174

1284.      Miłość Ojczyzny była im cierpieniem / Czesław Parzych.// Kurpie. - 2009, nr 4, s. 13-17

1285.      Miłość ojczyzny, miłość do mężczyzny Agnieszka Rybak // Uważam Rze Historia. - 2013, nr 1 (10) styczeń, s. 18- l21

Dąbrowska Pelagia (1843-1909),

Orzeszkowa Eliza (1841-1910),

Piłsudska Maria (1842-1884),

Piotrowicz Maria (1839-1863),

Pustowojtówna Anna (1838-1881)

PBW Przemyśl/Czyt

1286.      Młodzi o powstańcach : rozmowa z Dorotą Rybkiewicz-Tkacz, nauczycielem historii w II LO w Przemyślu / rozm. przepr. Paweł Bugira. // Życie Podkarpackie. - 2013, nr 5(2334) 30 styczeń, s. 14

PBW Przemyśl/Czyt

1287.      Moc pieczęci „rządu tajemnego” / Jarosław Szarek. // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2013, nr 16, dod. Magazyn nr 22, s. M3-M4

1288.      Mogiły powstania styczniowego na terenie Polski / Roman Wojno. // Mówią Wieki. –2013, nr 1(636), s. 86-89

Biuro Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa kontynuuje prace nad ewidencją mogił i cmentarzy z okresu styczniowej insurekcji. Do końca 2011 sporządzono wykaz 540 obiektów, w zdecydowanej większości znajdujących się na terenie byłego zaboru rosyjskiego

PBW Przemyśl/Czyt

1289.      Morski epizod powstania styczniowego w całokształcie rosyjskiej polityki bałtyckiej II poł. XIX w. / Antoni Giza // Zeszyt Naukowy / Muzeum Wojska w Białymstoku. - Z. 13, (2000), s. 24-30

 

1290.      Morskie aspekty powstań narodowych / Tadeusz Górski. // Biuletyn Historyczny / Muzeum Marynarki Wojennej. - Nr 24 (2009), s. 7-26

1291.      Murawiew - kat Litwy i zbawca Rosji / Jolanta Sikorska-Kulesza.// Mówią Wieki. - 2003, nr 1, s. 26-31

Sylwetka Michała Mikołajewicza Murawiewa - generała-gubernatora, bezwzględnego pacyfikatora powstania styczniowego.

1292.      Na polu walki ostatniej : Galicjanie w powstaniu styczniowym. / Paweł Starski. – Il. // Życie Podkarpackie, 2000, nr 4 s. I

1293.      Na pomoc powstańcom / Arkadiusz Bednarczyk. - Il. // Nowiny. - 2013, nr 13, s. 22

Udział mieszkańców woj. podkarpackiego w powstaniu styczniowym 1863 r.

1294.      Na powstańczym szlaku / Konrad Sinica. - Il. //Nowiny. - 2013, nr 17, s. 10

Obchody 150. rocznicy powstania styczniowego w pow. niżańskim i stalowowolskim

1295.      Na zesłaniu i emigracji : kara Sybiru / Anna Brus. // Polityka. Wydanie specjalne. - 2013, nr 1 (1), s. 63-66

PBW Przemyśl/Czyt

1296.      Narodowy zryw dzieli politycznie / Grzegorz Lipiec. - Il. // Echo Dnia Podkarpackie. - 2013, nr 16, s. 3

M.in. dot. obchodów rocznicy Powstania Styczniowego w woj. podkarpackim.

1297.      Niechaj Polska zna, jakich synów ma! / Andrzej Kosiek. - Il. // Przystań. - 2013, nr 1, s. 16-17

Uroczystości ku czci powstańców styczniowych 1863 r. zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w kościele farnym w Krośnie.

 

1298.      Niektóre zagadnienia powstania styczniowego na Kowieńszczyźnie / Dawid Fajnhaus // Kwartalnik Historyczny. – R. 69, 1962, nr 4, s. 835-851

1299.      Nieśmiertelni, którzy przetrwali – o rocznicy Powstania Styczniowego / Tomasz Łysiak // Gazeta Polska. – 2012, nr 46, s. 18-19

1300.      Nieznany epizod Powstania Styczniowego / Marcin Nurowski.// Tygodnik Nadwiślański. - 2003, nr 4, s. 10

1301.      Nieznany, pabianicki epizod z dziejów powstania styczniowego / Małgorzata Nowak // Pabianiciana. - T. 3, (1995), s. 139-145

1302.      Niezwykle odkrycie w Krasnobrodzie / Edward Walewander // Lublin Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 7, s. 51-53

 

1303.      Niezwykłe odkrycie w Krasnobrodzie / Edward Walewander // Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej. 2008, nr 4, s. 940-948

1304.      Niżańskimi śladami powstania / Agnieszka Kopacz. - Il. // Sztafeta. - 2013, nr 5, s. 10

Dotyczy powstania styczniowego 1863 r. na ziemi niżańskiej.

1305.      Noc zwycięstwa : bitwa kodeńska 1863 / Jarosław Onyszczuk // Uważam Rze Historia. - 2013, nr 1 (10) styczeń, s. 26-27

PBW Przemyśl/Czyt

1306.      O kasacie klasztorów w Królestwie Polskim w 1864 roku i jej następstwach / Roland Prejs // Studia Franciszkańskie. – [T.] 15 (2005), s. 373-379

1307.      O Marcinie Borelowskim – „Lelewelu” / Gerard Szczygieł.// Czas Medycki. - 2008, nr 4, s. 14-15

Związki Marcina Borelowskiego pseud. „Lelewel” (1829-1863) z Medyką, pow. przemyski

1308.      O powstaniu styczniowym w muzeum / (mz). Il. // Sztafeta. - 2013, nr 7, s. 4

Spotkanie poświęcone obchodom 150-tej rocznicy powstania styczniowego w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.

1309.      O władzy naczelnej w powstaniu styczniowym / Władysław Sobociński.// Przegląd Historyczny. - 1981, nr 2, s. 289-314

1310.      Obchody 150-lecia wybuchu Powstania Styczniowego w Krośnie i regionie / Zdzisław Gil. - Il. // Nasz Głos. - 2013, nr 2, s. 5-6

1311.      Obchody 150-lecia wybuchu Powstania Styczniowego w Krośnie i regionie (2) / Zdzisław Gil. - Il. // Nasz Głos. - 2013, nr 3, s. 5

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Kopytowej, poświeconej Bolesławowi Jordan Rozwadowskiemu, imprezy i konferencje naukowe w Krośnie

1312.      Obchody w Przemyślu 70. rocznicy powstania styczniowego // Ziemia Przemyska. – R. 19, 1933, nr 3 (2 II), s. 4

Bibl. MNZP/CzR/Z

1313.      Obchód 70-lecia Powstania Styczniowego w Przemyślu // Tygodnik Przemyski. – R. VII, 1933, nr 3(15 I), s. 2

1314.      Obchód styczniowy (1863-1913) // Echo Przemyskie. – R. 18, 1913, nr 7 (22 I), s. 2

1315.      Obóz przy źródełku : Polana Langiewicza / Janusz Kędracki. (Odkrywamy Świętokrzyskie) // Gazeta Wyborcza – Kielce. – 2009, nr 13, s. 5

1316.      Obraz powstania styczniowego w angielskiej prasie ilustrowanej / Łukasz Krzywka // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - T. 32, (2002), s. 403-413

1317.      Ochotnicy galicyjscy w powstaniu styczniowym, wzięci do niewoli po bitwie pod Starą Wsią 17-18 stycznia 1864 roku / Jacek Feduszka // Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2006, nr 1/2, s. 83-89

1318.      Odgłosy powstania styczniowego 1863 r. w Estonii / A. Loone Leide // Zapiski Historyczne. - 1971, nr 3, s. 49-63

1319.      Odświeżanie historii / (sin). Il. // Echo Dnia Podkarpackie. - 2013, nr 19, s. 1, 2

Dot. obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego w powiecie niżańskim.

1320.      Odznaczenie powstańców z roku 1863 // Ziemia Przemyska. – R. 9, 1923, nr 15 (11VIII), s. 1

W niedzielę 5 VIII 1923 po mszy porannej w kościele pw. Serca Jezusowego w asyście podhalańczyków gen. Fara przed świątynią udekorował krzyżami niepodległości weteranów powstania styczniowego : dr Leonarda Tarnawskiego i J. Przybylskiego - byłego dyrektora tabuli z Krasiczyna

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3478&dirds=1&tab=3

1321.      Odznaki weteranów / Zbigniew Puchalski // Spotkania z Zabytkami . - 1995, nr 1, s. 43 - 44

1322.      Ofiara krwi / Ryszard Tłuczek. // Niedziela : edycja przemyska. - R. 46, 2003, nr 3(460), s. II

1323.      Ojców i Dolina Prądnika w powstaniu styczniowym / Karolina Grodziska // Prądnik. - T. 10, (1995), s. 73-90

1324.      Okoliczności wybuchu : powstanie z zaskoczenia / Andrzej Szwarc. // Polityka. Wydanie specjalne. - 2013, nr 1(1), s. 23-27.

PBW Przemyśl/Czyt

1325.      Organizacja cywilno-wojskowa Powstania Styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu / Jozef Tomczyk // Rocznik Lubelski. – T. 6, 1963, s. 7-70 : tab.

Dostępny także w wersji cyfrowej : Biblioteka Cyfrowa UMCS :

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=1823

1326.      Organizacja Narodowa w województwie kaliskim w latach 1861-1864 / Marek Jaeger // Rocznik Kaliski. - T. 34 (2008), s. 61-95

1327.      Organizacja pomocy dla ofiar represji postyczniowych / Wiktoria Śliwowska.// Przegląd Historyczny. - 1991, nr 1, s. 93-105

1328.      Ostatni bój nad Bajkałem: polskie walki na Syberii 1866 Marek Gałęzowski. // Uważam Rze Historia. - 2013, nr 1(10), s. 28-31

PBW Przemyśl/Czyt

1329.      Ostatni powstańcy 1863 roku w Lubelskiem i na Podlasiu / Eugeniusz Niebelski. – (Rozprawy) // Przegląd Historyczny. – T. 79, 1988, z. 2, s. 229-243. – Streszcz. ros., fr.

1330.      Ostatnia bitwa „Lelewela” / Halina Matławska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny .- 2001, nr 3/4, s. 59-62

1331.      Pałac w Medyce / Ryszard Tłuczek.// Niedziela : edycja przemyska. - R. 45, 2002, nr 3(408), s. I-II

1332.      Pamiątki powstania styczniowego na Laudzie / Zygmunt Mackiewicz // Akant. – 2009, nr 13, dod. Świat Inflant, s. 1-2

1333.      Pamięć o powstaniu : napadli na carskie magazyny / Zdzisław Surowaniec. - Il. // Echo Dnia Podkarpackie. - 2013, nr 14, s. 8

1334.      Toż : Nowiny. - 2013, nr 12, s. 10

Powstanie Styczniowe i obchody 150. rocznicy w pow. stalowowolskim.

 

1335.      Pamięć o powstańcach z 1863 roku / ewg. - Il. //Nowiny. - 2013, nr 16, s. 3

Obchody 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego w Krośnie i Rzeszowie.

1336.      Pamięć powstania w okresie zaborów / Lidia Michalska-Bracha. – Il., portr. // Mówią Wieki. – 2013, nr 1(636), s. 80-82

PBW Przemyśl/Czyt

1337.      Pamiętają o powstańcach / ewg. - Il. // Nowiny. - 2013, nr 15, s. 8

Uroczystości w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego w Krośnie

1338.      Pamiętaliśmy o powstańcach / (gli). Il. // Echo Dnia Podkarpackie. - 2013, nr 19, s. 6

Obchody 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego w Tarnobrzegu

1339.      Parowce na powstańców / Oskar Myszor // Polityka. – 2008, nr 9, s. 76-78

1340.      Partyzanci powstania styczniowego / Tomasz Bohun.// Mówią Wieki. - 2003, nr 1, s. 46-50

1341.      Partyzancka bitwa pod Malinówką / Leonard Ratajczyk // Mówią Wieki. – 1962, nr 12, s. 23-25

1342.      Pejzaże konspiracji : kod powstańczy / Adam Buława. // Polityka. Wydanie specjalne. - 2013, nr 1(1), s. 37-45

Borelowski Marcin (1829-1863), Brzóska Stanisław (1834-1865), Chmieleński Zygmunt (1835-1863), Czachowski Dionizy (1810-1863),Hauke Józef Ludwik (1834-1871), Heydenreich Michał Jan (1831-1886), Jabłonowski Władysław (1839-1863), Jankowski Józef (1833-1864), Jeziorański Antoni (1821-1882), Kalita Karol (1830-1919), Krysiński Karol (1838-1877?), Kurowski Apolinary (1818-1878), Langiewicz Marian (1827-1887), Matliński Jan (1827-1884), Narbutt Ludwik (1832-1863), Padlewski Zygmunt (1836-1863), Ramotowski Józef Konstanty (1812-1888), Różycki Edmund (1827-1893), Sierakowski Zygmunt (1827-1863), Taczanowski, Edmund (1822-1879), Traugutt Romuald (1826-1864), Young de Blankenheim Leon (ok. 1837-1863), Wróblewski Walery Antoni (1836-1908), Zwierzdowski Ludwik (1829-1864)

PBW Przemyśl/Czyt

1343.      Piąty oddział województwa lubelskiego Kajetana Cieszkowskiego-Ćwieka w powstaniu styczniowym / Tadeusz Mencel // Rocznik Lubelski. – T. 6, 1963, s. 127-155

Dostępny także wwersji cyfrowej : Biblioteka Cyfrowa UMCS :

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=1823

1344.      „... pieśń uszła cało” / Robert Grzybowski. – Bibliogr. // Polonistyka. - 2013, nr 1, s. 22-26

PBW Przemyśl/Czyt

1345.      Pius IX wobec powstania w roku 1863 / Józef Sebastian Pelczar // Echo Przemyskie. – R. 18, 1913, nr 8 (26 I), s. 1-2

Przypis w artykule : Wg. dzieła JE X Józ. Seb. Pelczara „Pius i Jego Pontyfikat” Ton II, str. 377 sq.

Bibl. MNZP/Cz/E

1346.      Plany rozszerzenia powstania styczniowego na ziemie ruskie / Andrzej Szmyt // Echa Przeszłości. - [T.] 5 (2004), s. 111-134

1347.      Po co to powstanie : 150. rocznica insurekcji 1863 roku / Jerzy W. Borejsza. // Gazeta Wyborcza. - 2013, nr 16, s. 30-32

1348.      Po klęsce styczniowej / Władysław Pobóg-Malinowski // Życie literackie. – 1989, nr 3, s. 4

1349.      Pochwała pokonanego  powstania / Jerzy W. Borejsza // Polita. – 1988, nr 4, s. 1

[125. Rocznica powstania styczniowego]

1350.      Poczta w powstaniu 1863 r. / Aleksander Śnieżko // Mówią Wieki. – 1962, nr 1, s. 5-8

1351.      Podrostki i chłopięta w powstaniu styczniowym / Józef Białynia-Chołodecki // Placówka. – R. 1, 1919, nr 20

1352.      Polacy i inni A. D. 1863 : o kwestii polskiej przed 150 laty Tomasz Kizwalter; rozm. Maciej Rosalak // Uważam Rze Historia. - 2013, nr 1 (10) styczeń, s. 10-13

Ocena powstania styczniowego.

PBW Przemyśl/Czyt

1353.      Polacy - uczestnicy powstania 1863 r. w Ałtaju / Irina Nikulina ; tł. Zbigniew Fedus // Wrocławskie Studia Wschodnie. - T. 4, (2000), s. 41-48

1354.      Polska ludzi równych : Rok Powstania Styczniowego. Ważnym dziedzictwem wydarzeń sprzed 150 lat jest wizja modernizacji kraju / Andrzej Szwarc ; rozm. przepr. Krzysztof Lubczyński. // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 6, s. 10-11

1355.      Polskie koncepcje wojny partyzanckiej w XIX w. / Zbigniew Grabowski // Rocznik |Przemyski. – T. 40, 2004, z. 1, Historia Wojskowości, s. 15-29

1356.      Polskie organizacje patriotyczne i spiskowo-rewolucyjne w Rosji w dobie powstania styczniowego / Z. Ćwiek // Wiadomości Historyczne. – 1963, nr 1, s. 7-25

1357.      Polskie straty w powstaniu styczniowym / Stefan Kieniewicz.// Mówią Wieki. - 2003, nr 1, s. 44-46

1358.      Pomnik „Gwiazda Wytrwałości” / Andrzej Gutorski // Spotkania z Zabytkami. - [R.] 29, nr 2 (2005), s. 37

1359.      Pomoc Krakowa dla wygnańców sybirskich (1865-1869) / Justyn Sokulski // Sybirak : organ Zarządu Głównego Związku Sybiraków  . – R. 3, 1936, nr 1

1360.      Portrety niepokornych : powstańcy 1863 r. / Tomasz Stańczyk // Rzeczpospolita (Wyd. 3).- 2006, nr 105, s. A 12

1361.      Postawa społeczeństwa guberni grodzieńskiej wobec powstania styczniowego / Dariusz Tarasiuk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F Historia. - Vol. 52/53, (1997/1998), s. 99-114

1362.      Postawa społeczeństwa Kujaw wschodnich wobec sprawy narodowej w powstaniu styczniowym 1863-1864 / Marek Wojtkowski // Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. - T. 18 (2003), s. 33-55

1363.      Poszli nasi w bój bez broni / Roman Daszczyński. // Gazeta Wyborcza. - 2013, nr 17, dod. Ale Historia nr 3, s. 8-9

1364.      Powinno zwać się majowe : powstanie styczniowe na Ukrainie / Dominik Szczęsny-Kastaniecki // Gazeta Polska. – 2013, nr 55, s. 28-29

1365.      Powstanie, które się udało / Mieczysław Kruczewski // Kierunki. – 1983, nr 2, s. 7-8

1366.      Powstanie listopadowe i styczniowe na terenie Puszczy Białowieskiej / Piotr Bajko. // Mówią Wieki. - 1979, nr 10, s. 27-31

1367.      Powstanie niespełnionej nadziei / Adam Dobroński // Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. - Z. 17 (2003), s. 12-17

1368.      Powstanie styczniowe - 1863 r. / Janina Dziura // Dominik Turobiński. - Nr 30 (2008), s. 31

1369.      Powstanie styczniowe 1863 r. w powiecie stanisławowskim / Andrzej Wociał // Rocznik Mińskomazowiecki. - Z. 5, 1999, s. 16-28. - Uzup. : Aneks. Wykaz mieszkańców Kałuszyna i najbliższych okolic aresztowanych w 1864 i ukaranych za udział w powstaniu / Andrzej Wociał //. Rocznik Kałuszyński. - Z. 2, 2002, s. 65-90

1370.      Powstanie styczniowe / R. L. Leslie // Kwartalnik Historyczny. – 1973, nr 3, s. 679-681

1371.      Powstanie Styczniowe / Ryszard Tłuczek. // Niedziela : edycja przemyska. - R. 47, 2004, nr 4(513) , s. I-II

1372.      Powstanie styczniowe a przełom kulturowy połowy wieku / Janusz Maciejewski // Więź. - R. 31, 1988. nr 11/12, s.64-77

1373.      Powstanie styczniowe na Augustowszczyźnie / Jarosław Szlaszyński // Rocznik Augu-stowsko-Suwalski. T. 2 / [kol. red. Tadeusz Budrewicz i in. ; red. nacz. Andrzej Matusie-wicz] ; Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe. - Suwałki, 2002. -S. 47-66

1374.      Powstanie Styczniowe na Lubelszczyźnie / Krzysztof Szulej // Niedziela Lubelska. - 2000, nr 3, s. III

1375.      Powstanie styczniowe na łamach paryskiego tygodnika „L'Illustration. Journal Universel” / Piotr Paweł Gach // Niepodległość i Pamięć. - 2003, nr 1, s. 19-44

1376.      Powstanie styczniowe na Mazowszu Płockim : zarys problematyki / Mirosław Krajewski // Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny. - T. 4, (1998), s. 9-31

1377.      Powstanie Styczniowe na Polesiu 1863 / Zbigniew Giemza // Zeszyty Muzealne / Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie. - T. 9, (1999), s. 66-72

1378.      Powstanie Styczniowe na Zamojszczyźnie / oprac. Janusz Bugała // Dominik Turobiński. Nr 30 (2008), s. 29-30

1379.      Powstanie styczniowe na ziemi gostynińskiej / Marian Chudzyński// Rocznik Gostyniński. - T. 2 (2008), s. 9-36

1380.      Powstanie Styczniowe na Ziemi Kutnowskiej / Urszula Kowalska, Piotr A. Stasiak // Kutnowskie Zeszyty Regionalne. - T. 12 (2008), s. 507-526

1381.      Powstanie styczniowe : spór o skutki / Zygmunt Mańkowski // Polityka. – 1983, nr 3, s. 12

1382.      Powstanie styczniowe to nie wynik „kompleksu antyrosyjskiego”, to kolejna reakcja ludzi, którzy zachowali honor i osobistą godność : reacja na zniewolenie / Andzrej Nowak // W Sieci. – 2013, nr 2, s. 14-15

Bibl. AP Przemyśl

1383.      Powstanie Styczniowe : w 150 lecie / Marek Szymański. – Il. // Misiek. – 2013, nr 1(7), s. 14-15

Bibl. AP Przemyśl

1384.      Powstanie styczniowe w Biłgorajskiem // Kwartalnik Biłgorajski 2001, nr 1, s.92-94

1385.      Powstanie styczniowe w Chełmskiem / Eugeniusz Niebelski // W: Chełm i Chełmskie w dziejach / Komitet Obchodów 600-lecia miasta Chełma. - Chełm, 1996. - ISBN 83-902413-1-5. s. 313-323

1386.      Powstanie styczniowe w Łysogórach / Wojciech Kalwat // Mówią Wieki- 2005, nr 1, s. 46-51

1387.      Powstanie Styczniowe w Łomżyńskiem / Tadeusz Lipiński // Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. - Z. 17 (2003), s. 31-35

1388.      Powstanie styczniowe w oczach Agatona Gillera / Michał Jarnecki // Mazowieckie Studia Humanistyczne. - R. 10, nr 1/2 (2004), s. 5-32

1389.      Powstanie styczniowe w oczach Agatona Gillera / Michał Jarnecki // Rocznik Kaliski. - T. 29 (2003), s. 23-48

1390.      Powstanie Styczniowe w okolicach obecnego Poleskiego Parku Narodowego / Wiesław Piotrowski // Zeszyty Muzealne / Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie. - T. 10, (2000), s. 43-51

1391.      Powstanie styczniowe w pamięci pokoleń / (wz-s) // Nowe Podkarpacie. - 2013, nr 3, s. 7

Wystawa ze zbiorów regionalistów, członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej w Krośnie.

1392.      Powstanie Styczniowe w piosence ludowej: Łomżyńskie i Augustowskie / Jarosław Marczak // Ziemia Łomżyńska. - [T.] 6, (2001), s. 293-298

1393.      Powstanie styczniowe w polskiej filatelistyce / Jérôme Baconin // Mówią Wieki. – 2013, nr 1(636), s. 83

PBW Przemyśl/Czyt

1394.      Powstanie Styczniowe w prasie konspiracyjnej 1939-1944 / oprac. Tomasz Łabuszewski, Kazimierz Krajewski // Niepodległość i Pamięć. - 1995, nr 1, s. 205-214

1395.      Powstanie styczniowe w świetle doniesień „Kuriera Warszawskiego” / Zbigniew Anculewicz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne. - Z. 1, (1997), s. 87-96

1396.      Powstanie styczniowe w świetle roczników „Czasu” / Zbigniew Konarzewski // Czas. – R. 90, 1938, nr 22 (23 I), s. 1-2

Dostępna w wersji cyfrowej : Małopolska Biblioteka Cyfrowa :

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=52616

1397.      Powstanie Styczniowe w Tomaszowskiem : tomaszowskie kalendarium - 140 lat temu / Wojciech Dziedzic // Rewizje Tomaszowskie .- 2003, nr 3, s. 1-9

1398.      Powstanie Styczniowe w Wołomińskiem / Tadeusz Swat // Rocznik Wołomiński. - T. 1 (2005), s. 41-52

1399.      Powstanie w Zielonej Puszczy Kurpiowskiej / Jerzy Kijowski // Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. - Z. 17 (2003), s. 18-30

1400.      Powstaniec z 1863 r. : Witold Szołdra / Witold Szymczyk // Nowiny. – 1983, nr 18, s. 13

1401.      Powstańcy 1863 r. w obozie socjalistycznym / Józef Kozłowski // Polityka. – 1987, nr 5, s. 14

1402.      Powstańcy wyklęci : Józef Piłsudski przywrócił cześć i szacunek dla żołnierzy powstania styczniowego Tomasz Stańczyk // Uważam Rze Historia. - 2013, nr 1 (10) styczeń, s. 22-24

PBW Przemyśl/Czyt

1403.      Powstańcy z jasielskiego / Marzena Miśkiewicz. - Il. // Nowe Podkarpacie. - 2013, nr 4, s. 13

Wystawa w Muzeum Regionalnym w Jaśle.

1404.      Powstańcza bitwa / Stanisław Kosiorowski. – Il. //Widnokrąg : dod. do Nowin. – 1963, nr 5 (3 II), s. 1

Powstanie styczniowe na ziemiach dzisiejszej Rzeszowszczyzny.

1405.      Powstańcza mogiła / Janusz Kędracki. – (Odkrywamy Świętokrzyskie) // Gaz. Wyborcza – Kielce. – 2008, nr 74, s. 6

1406.      Powstańcza panna młoda : o romantycznym charakterze strojów ślubnych w czasie powstań 1863 i 1944 roku / Anna Straszewska // Przegląd Humanistyczny. - 2007, nr 6, s. 63-81

1407.      Powstańcza wyprawa morska na Litwę w 1863 r. / Rafał Berger // Akant. - R. 8, nr 3, dod. Świat Inflant nr 16 (2005), s. 4-5

1408.      Powstańcze echa / Dionizy Garbacz. - Il. // Sztafeta. - 2013, nr 5, s. 13

Pamiątki powstania styczniowego w Krzeszowie, pow. Nisko.

1409.      Powstańcze kamienie : w Mołożowie pod Tyszowcami upamiętniono 7 powstańców i 10 cywilów, bestialsko zamordowanych przez Kozaków w maju 1863 r. / Krzysztof Czubara // Tygodnik Zamojski. - 2006, nr 4, s. 18

1410.      Powstańcze kosy kuto w Wąchocku / Krystyna Samsonowska ; rozm. przepr. Maciej Walaszczyk. // Nasz Dziennik (Wyd. 2). - 2013, nr 27, s. 6

Rozmowa z autorką książki "Republika Wąchocka 1863"

1411.      Powstańcze pamiątki / Arkadiusz Bednarczyk. - Il. // Niedziela : edycja przemyska. - 2010, nr 4, s. VIII

Kaplice i kapliczki związane z powstaniem styczniowym na terenie archidiecezji przemyskiej

1412.      Powstańczy matecznik / Wiesław Caban ; rozm. przepr. Wojciech Kalwat // Mówią Wieki. - 2007, nr 12, s. 60-64

1413.      Powstańczy zryw / Kazimierz Józef Pelica. // Niedziela (F). - 2013, nr 4, s. I, VIII

Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie

1414.      Powstańczym śladem : partyzanckie boje na Kielecczyźnie w latach 1863-64 / Stanisław Jeżewski // Poznaj Swój Kraj. - 1990, nr 1, s. 16

1415.      Powtórka z tragedii : narodowa scheda / Zdzisław Pietrasik.// Polityka. Wydanie specjalne. - 2013, nr 1 (1), s. 134-138

PBW Przemyśl/Czyt

1416.      Prasa tajna z okresu powstania styczniowego / Danuta Murzynowska, Joanna Potęga // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej. - 2001, [nr] 4, s. 32-35

1417.      Prawo wojskowe powstania styczniowego / Maksymilian Stanulewicz // Wojskowy Przegląd Prawniczy. - R. 78, nr 1 (2005), s. 71-87

1418.      Prewencyjna kontrakcja władz a stan umysłów w Lubelskiem po upadku powstania styczniowego / Eugeniusz Nebelski // Przegląd Historyczny. – T. 79, 1988,  z. 4, s. 685-709

1419.      Problematyka partyzancka w polskiej myśli wojskowej XIX w / Janusz Wojtasik // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. – T. 29, 1986, s. 163-176

1420.      Próba analizy składy społeczno-narodowego oddziału powstańczego w 1863 / Krzysztof Dunin-Wąsowicz // Kwartalnik Historyczny. – R. 70, 1963, nr 4, s. 873-888

Bibl. AP Przemyśl

1421.      Próba ognia : wokół „Listu otwartego...” księdza Hieronima Kajsiewicza z 1863 roku / Piotr Brożyna.// Przegląd Historyczny. - 1988, nr 1, s. 23-41

1422.      Pruskie strachy i polska insurekcja / Jens Boysen // Mówią Wieki. - 2013, nr 1 (636), s. 58-61

Polityka Prus wobec Polski i reakcja na powstanie styczniowe

PBW Przemyśl/Czyt

1423.      Przeciw Moskalom / Tadeusz Zych. // Tygodnik Nadwiślański. - 2013, nr 4, s. 11

1424.      Przed 150-leciem wybuchu powstania styczniowego : uwagi o udziale mieszkańców gminy Nowy Żmigród w powstaniu styczniowym / Andrzej Stanisław Sepioł. - Il. // Nowy Żmigród. - 2011, nr 2, s. 8-9

1425.      Przemarsz oddziału płk. Konstantego „Wawra” Ramotowskiego do Puszczy Augusto-wskiej 25 marca - 5 kwietnia 1863 roku / Bartosz Zakrzewski // Przegląd History-czno-Wojskowy. - R. 10, nr 3 (2009), s. 181-193

1426.      Przemiany w środowisku urzędniczym Ordynacji Zamojskiej w okresie powstania styczniowego / Mariusz Dariusz Bednarski // Res Historica. - T. 23 (2006), s. 87-103

 

1427.      Przemyscy powstańcy / Marcin Duma. - Il. // Nasz Przemyśl. - 2011, nr 11, s. 8-10

Udział mieszkańców Przemyśla i okolic w powstaniu listopadowym i styczniowym.

PBW Przemyśl/Czyt

1428.      Przy Krzyżu Harcerskim - rocznica Powstania Styczniowego / Red. - Il. // Wiadomości Samorządowe Przeworska. - 2009, nr 1, s. 6

Dotyczy obchodów rocznicy Powstania Styczniowego w Przeworsku

1429.      Przyczyny wybuchu powstania / Rafał Michalski. // Polska (Metrop. Warsz.). - 2012, nr 105, dod. Powstanie styczniowe, s. 2

1430.      Pułk jazdy wołyńskiej Edmunda Różyckiego w roku 1863 / Jarosław Pawlikowski // Historia i Polityka. - T. 6 (2007), s. 39-46

1431.      Radomyska pamięć o powstaniu / Dionizy Garbacz. - Il. // Sztafeta. - 2013, nr 7, s. 13

Obchody 150-tej rocznicy Powstania Styczniowego w gminie Radomyśl nad Sanem, pow. stalowowolski

1432.      Republika Wąchocka / Wojciech Kalwat. – Il., portr. // Mówią Wieki. - 2013, nr 1(636), s. 46-50

Mianem Republiki Wąchockiej określa się powstańczy obóz Mariana Langiewicza (1827-1887), który utworzył w Wąchocku Główną Kwaterę

PBW Przemyśl/Czyt

1433.      Retoryczne środki perswazji w prasie tajnej okresu Powstania Styczniowego (1861-1864) / Leonarda Mariak // Studia Językoznawcze. - T. 2, (2003), s. 167-185

 

1434.      Robotnicy Zagłębia Staropolskiego i Dąbrowskiego w powstaniu styczniowym / Krzysztof Groniowski // Przegląd Historyczny. – T. 59, 1968, z. 1, s. 25-40

1435.      Rocznica zawsze aktualna / Stefan Kieniewicz // Mówią Wieki 1962 nr 12 s. 1-7

 

1436.      Rocznicowy wymiar historiografii powstania styczniowego przełomu XIX i XX stulecia : o kategoriach „uobecniania” czasu historycznego / Lidia Michalska-Bracha // Historyka. - T. 34 (2004), s. 107-121

1437.      Rok 1863 // Wiadomości Historyczne. - 2013, nr 1, s. 48-49

1438.      Rok 1863 na nowo odczytany / Tadeusz Stanisz // Nowiny Tygodnia. - 1955, nr 3, s. 1-2, dod. do „Nowin Rzeszowskich”

1439.      Rok 1863 : Powstańcy Ziemi Przemyskiej / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2013, nr 2(100) luty, s. 6-10

PBW Przemyśl/Czyt

1440.      Rok 1863 w Przeworskiem / Henryk Jankowski // Widnokrąg. – R. 3, 1963, nr 6, s. 1

1441.      Rosyjska polityka pomnikowa: popiersia i krzyże / Marek Henzler. // Polityka. Wydanie specjalne. - 2013, nr 1 (1), s. 100-101

PBW Przemyśl/Czyt

1442.      Ruch chłopski podczas powstania styczniowego / Zbigniew Stankiewicz // Przegląd Historyczny. – T. 50, 1959, z. 2, s. 273-296

1443.      Rycerze białego krzyża / Damian Markowski // Mówią Wieki. - 2013, nr 1(636), s. 42-45

Francois de Rochebrune (1830-1870) ; Legiony żuawów

PBW Przemyśl/Czyt

1444.      Rząd hiszpański wobec powstania styczniowego / Jan Kieniewicz // Przegląd Historyczny. - 1994, z. 4, s. 415-432

1445.      Rzecz była narodowa : Śląsk a Powstanie Styczniowe / Marzena Bolek // Śląsk. - 2004, nr 1, s. 34-35

1446.      Rzecz o pogoni / Feliks Tomaszewski // Warsztaty Polonistyczne. – 1996, nr 3, s. 75-83

 

1447.      Rzeź w Tomaszowie : carscy żołnierze strzelali do Polaków na ulicach, zabitym obcinali palce i zdejmowali z nich złote pierścionki / Krzysztof Czubara // Tygodnik Zamojski .- 2004, nr 4, s. 17

1448.      Samotność Wielopolskiego Piotr Zychowicz // Uważam Rze Historia. - 2013, nr 1 (10) styczeń, s. 14-17

Stosunek margrabiego Aleksandra Wielopolskiego do powstania styczniowego.

PBW Przemyśl/Czyt

1449.      Sesja jubileuszowa z okazji zakończenia polsko-radzieckiej serii „Powstanie Styczniowe. Materiały i dokumenty” [Warszawa, 23-24 XI 1987 r.] / Wiktoria Śliwowska // Kwartalnik Historyczny. - R. 95, 1988, nr 1, s.217-221

1450.      Słysz, bracie słysz, minionych lat sygnały... / Andrzej Kosiek. - Il. // Croscena. – 2013, nr 107, s. 31-32

Wystawa w 150. rocznicę Powstania Styczniowego, w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.

1451.      Społeczeństwo Galicji Wschodniej wobec powstania styczniowego / Paweł Należniak // Gazeta Polska. - 2012, nr 5, s. 27

1452.      Społeczeństwo Ziemi Konińskiej wobec powstania styczniowego 1863-1864 : skrót pracy / Anna Płachcińska // Rocznik Koniński. - T. 14, (2003), s. 65-111

1453.      Społeczny czy polityczny charakter stosunku Ukraińców do powstania styczniowego / Stanisław Stępień. – (Polemiki i dyskusje) // Studia Historyczne. – R. 27, 1984, z. 3(106), s. 511-515

1454.      Sprawa polska : dysonans w koncercie mocarstw Jerzy Zdrada. // Polityka. Wydanie specjalne. - 2013, nr 1 (1), s. 57-61

PBW Przemyśl/Czyt

1455.      Sprawa polska w „Iskrze” / Walentyna Jakimiuk // Białostocki Przegląd Kresowy. - T. 7, (1999), s. 49-53

1456.      Sprawozdanie delegacyi przemyskiej Tow. weteranów z r. 1863 / Leonard Tarnawski // Echo Przemyskie. – R. 18, 1913, nr 7 (22 I), s. 2

Bibl. MNZP/Cz/E

1457.      Stanisław Koźmian (1836-1922) wobec powstania styczniowego / Wojciech Dutka.// Przegląd Humanistyczny. - 2010, nr 4, s. 75-88

1458.      Straszny bój na kosy : w 120. rocznicę powstania styczniowego / Wojciech Roszewski // Argumenty. – 1983, nr 4, s. 4-5

1459.      Styczniowe żniwo / Piotr Semka // Rzeczpospolita. - 2013, nr 16. – Dod.: Plus Minus. - 2013, nr 19 ( 20 I), s. P 3

1460.      Swoi czy obcy? : władze miejskie w dobie powstania styczniowego a społeczność Warszawy / Andrzej Szwarc // Rocznik Warszawski. - [T.] 36 (2008), s. 288-296

1461.      Symbol i siła symbolu : w rocznice wybucu powstania styczniowego / Henryk Eile // Kuryer LiterackoNaukowy. – R. 13, 1936, nr 3 (20 I), s. V(38)

Pieczęcie Rządu Narodowego

Małopolska Biblioteka Cyfrowa : http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=19201

1462.      Szaleństwo czy potrzeba narodowa? : refleksje z okazji rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego / Andrzej Bąkowski // Palestra. - R. 51, nr 1/2 (2006), s. 116-119

1463.      Szlakiem bitew Powstania Styczniowego 1863 r. / Stanisław Frątczak // Wędrownik. – 2008, nr 1, s. 38-39

 

1464.      Szanse uniknięcia Powstania Styczniowego / Maciej Kozłowski // Tygodnik Powszechny. – 1983, nr 4, s. 1, 4-6

 

1465.      Szlakiem bitew powstańców z 1863 r. / Stanisław Frątczak // Wędrownik. – 2008, nr 2, s. 57-58

 

1466.      Szlakiem Powstania Styczniowego - Dobra, Dobieszków, Skoszewy / Stanisław Frątczak // Wędrownik. – 2008, nr 1, s. 41-42

 

1467.      Szlakiem Powstania Styczniowego - Kołacin, Kołacinem / Stanisław Frątczak // Wędrownik. – 2008, nr 1, s. 39-40

1468.      Szlakiem Powstania Styczniowego - pole bitwy pod Wolą Cyrusową / Stanisław Frątczak // Wędrownik. – 2008, nr 1, s. 34-35

 

1469.      Szlakiem Powstania Styczniowego - Walewice, Sobota / Stanisław Frątczak // Wędrownik. – 2008, nr 1, s. 36-37

 

1470.      Szlakiem powstańczym 1863 r. Adama Chmielowskiego - św. Brata Alberta / Daniel Wojciechowski // Włoszczowskie Zeszyty Historyczne. - 1997, nr 2, s. 21-46

1471.      Sztyletnicy powstania styczniowego - historiografia i literatura : rekonesans / Paulina Małochleb// Teksty Drugie. - 2008, nr 3, s. 184-193

1472.      Szukajcie zapomnianych mogił powstańców / Piotr Samolewicz , Andrzej Stanisław Sepioł // Super Nowości. - 2013, nr 13, s. 9

Obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego w woj. podkarpackim

1473.      Śladami 1863 r. na Podkarpaciu / Marian Terlecki // Widnokrąg ; dod. do Nowin. – R. 3, 1963, nr 10 (10 III), s. 1, 4

1474.      Śladami powstańców 1863 : Międzybrodzie - Trepcza / AS. // Niedziela: edycja przemys-ka. - R. 56, 2013, nr 5 (984), s. I

1475.      Ślady marzeń o wolności / Zdzisław Surowaniec. - Il. // Echo Dnia Podkarpackie. - 2013, nr 15, s. 10

Powstanie Styczniowe oraz jego ślady w powiatach stalowowolskim i niżańskim

1476.      Ślady powstania styczniowego w północnej części Ziemi Otwockiej / Krzysztof Oktabiński // Rocznik Otwocki. - T. 8, (2003), s. 109-112

1477.      Śląsk a Powstanie Styczniowe / Franciszek Prochaska // Śląsk. - R. 11, nr 1 (2005), s. 51

 

1478.      Śląsk i Ślązacy w Powstaniu Styczniowym / Ireneusz T. Lisiak // Myśl Polska. – 2009, nr 8, s. 16

 

1479.      Tajemne państwo polskie 1862-1864 / Jerzy Zdrada // Mówią Wieki. - 2013, nr 1, s.15-19

PBW Przemyśl/Czyt

1480.      Tajemnica losów i grobu / Zdzisław Sylwester Domino. - Il., portr. // Nasz Dom Rzeszów. - 2009, nr 2, s. 7

Dotyczy powstańców styczniowych z Tyczyna i Wojciecha Dominy (1841-1902) z Budziwoja, pow. rzeszowski.

1481.      Teren Poleskiego Parku Narodowego miejscem pobytu i obozowania powstańców styczniowych / Zbigniew Giemza // Parki Narodowe. - 2007, nr 1, s. 4-6

1482.      Terror i represje na terenie województwa kaliskiego w okresie powstania styczniowego / Marek Jaeger // Rocznik Kaliski. - T. 35 (2009), s. 31-49

1483.      Terror powstańczy w Królestwie Polskim w latach 1862-64 / Marek Jaeger // Studia Pedagogiczno-Artystyczne. -. 4 (2004), s. 131-149

1484.      To był zryw nowej Polski : powstanie styczniowe w Łodzi i okolicach / Stefan Niesiołowski // Kronika Miasta Łodzi. - 2005, [z.] 1/2, s. 36-46

1485.      Tomaszów w powstaniu styczniowym // Rewizje Tomaszowskie. - R. 20, (2010), nr 3, s. 16

1486.      Tradycje napoleońskie w Puszczy Zielonej w czasie powstania styczniowego / Magdalena Ewa Grzywa // Studia Łomżyńskie. - T. 18 (2007), s. 137-144

 

1487.      Tradycje powstańcze [1863 roku na Rzeszowszczyźnie] / Franciszek Kotula // Kamena. – R. 30, 1963, nr 7, s. 4, 10

 

1488.      Tradycje walk partyzanckich 1983 roku / Leonard Ratajczyk // Mówią Wieki. – 1973, nr 3, s. 9-13

 

1489.      Tragizm złych alternatyw / Marek Zając // Tygodnik Powszechny. - 2013, nr 13, dod. Powstanie Styczniowe – 150 lat, s. I-III

1490.      Trzy powstania narodowe / Aleksandra Janas. // Dzikovia. - 2006, nr 28, s. 3-5

1491.      Tykocin w czasie powstania styczniowego / Małgorzata Choińska // Studia Podlaskie. - T. 16 (2006), s. 9-40

1492.      Uczestnicy Powstania Styczniowego na Ukrainie w kijowskiej twierdzy Kosyj Kaponir / Michał Micel // Niepodległość i Pamięć. - 1995, nr 1, s. 65-80

1493.      Udział Brzeżańczyków w powstaniu styczniowym / Justyn Sokulski // Głos Brzeżański. – 1933, nr 3

1494.      Udział duchowieństwa Diecezji Przemyskiej w patriotycznych uroczystościach w przededniu Powstania Styczniowego / Władysław Trojanowski // Rocznik Przemyski. – T. 40, 2004 , z. 4, Historia, s. 5-22

1495.      Bibl. MNZP nr inw. 35864/Cz/R/przem.

1496.      Udział Koźminian w powstaniu styczniowym 1863/1864 r. / Daniel Szczepaniak // Szkice Koźmińskie. - Nr 20, (1997), s. 36-41

1497.      Udział krakowskiej młodzieży akademickiej w powstaniu styczniowym / Marian Zgórniak // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne. – 1964, z. 1

1498.      Udział nauczycieli w walce zbrojnej 1863 roku / Wojciech Paśnicki // Przegląd Humanistyczny. – 1987, nr 12, s. 143-155

1499.      Uhonorowani powstańcy / wojnek. - Il. // Super Nowości (Wyd. 2). - 2008, nr 22, s. 7

Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci bohaterów powstania styczniowego w Przemyślu.

1500.      Ukraiński epizod powstania / Stanisław Stępień // Przemyskie Zapiski Historyczne. – R. 3, 1985, s. 207-210

Bibl. MNZP/Cz/P

1501.      Utrzymanie dyscypliny wojskowej w oddziałach powstania styczniowego na terenie guberni radomskiej / Piotr Spyra // Kieleckie Studia Historyczne. - T. 14, (1996), s. 59-77

1502.      Uwagi o polskim państwie podziemnym w latach 1863-1864 / Maksymilian Stanulewicz // Czasopismo Prawno-Historyczne. - 2001, z. 1, s. 231-244

1503.      Uzbrojenie w powstaniu 1863-1864 / Janusz Wojtasik // Wojskowy Przegląd Historyczny. – 1983, nr 1(103), s. 47-66

1504.      W 130. rocznicę powstania 1863 roku : powstanie styczniowe między Wisłą a Bzurą / Marian Chudzyński // Notatki Płockie. - [R. 38]: 1993 nr 4 s. 14-26.

1505.      W 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego : styczniowi bohaterowie / Marcin Duma. // Nasz Przemyśl. - 2013, nr 1(99) styczeń, s. 14-16

PBW Przemyśl/Czyt

1506.      W hołdzie uczestnikom Powstania Styczniowego [w Jarosławiu] / Monika Polita, Tomasz Strębała // Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia. – 2013, nr 1-3, s. 19

Wykaz powstańców pochowanych w Jarosławiu

1507.      W pięćdziesiątą rocznicę powstania styczniowego : kazanie wygłoszone na uroczystym obchodzie w Przeszowie dn. 26-go stycznia 1913 / Stefan Momidłowski // Głos Rzeszowski. – R. 17, 1913, nr 6 (9 II), s. 1-2 ; nr 7 (16 II), s. 1-2

Dostępne w wersji elektronicznej : Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa :

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=1858

1508.      W przededniu 100 rocznicy powstania styczniowego / Stefan Kieniewicz // Kwartalnik Historyczny. – R. 69, 1962, nr 4, s. 799-817

Bibl. AP Przemyśl

1509.      W rocznicę powstania styczniowego (1863) / A.Eu.B. // Echo Przemyskie. – 1905, nr 6 (19 I), s. 1

1510.      W rocznicę powstania styczniowego : Tomaszowskie kalendarium // Rewizje Tomaszowskie. - 2004, nr 3, s. 8

1511.      W sprawie stosunku Rosji wobec powstania styczniowego / Irena Kobergowa // Kwartalnik Historyczny. – R. 69, 1962, nr 4, s. 875-890

Bibl AP Przemyśl

1512.      W sprawie stosunku Traugutta do udziału mas ludowych w walce wyzwoleńczej / Irena Koberdowa. – (Materiały) // Kwartalnik Historyczny. – R. 62, 1962, nr 4, s. 99-102

1513.      Walka czartoryszczyzny przeciwko sojusznikom polskich i rosyjskich rewolucjonistów w czasie powstania styczniowego / Irena Kobergowa // Przegląd Historyczny. Zeszyt Specjalny : W rocznicę śmierci Adama Mickiewicza 1855-1955. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956. – S. 214-236 + dodatek : Wyjątek z listu z Rosji do wojskowego kwaterującego w Warszawie. – S. 237-239

1514.      Walka polityczna czerwonych i białych na terenie Krakowie w okresie powstania styczniowego / Otton Beiersdorf // Małopolskie Studia Historyczne. – R. 5, 1962, z. 3/4 (18/19). – Kraków , 1964, s. 3-53

1515.      Walka pod Hutą Krzeszowską / Dionizy Garbacz. - Il. // Sztafeta. - 2013, nr 3, s. 13.

Dotyczy powstania styczniowego 1863 r. w Hucie Krzeszowskiej, pow. Nisko

1516.      Walka zbrojna : partyzancki zryw / Wiesław Caban. // Polityka. Wydanie specjalne. - 2013, nr 1(1), s. 30-36

Najważniejsze bitwy stoczone w czasie powstania

PBW Przemyśl/Czyt

1517.      Walki narodowowyzwoleńcze na ziemi różańskiej w latach 1795-1918 / Dariusz Budelewski // Zeszyty Naukowe / Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika. - Z. 22 (2008), s. 143-161

1518.      Walki przy granicy / Dionizy Garbacz. - Il. // Sztafeta. - 2013, nr 4, s. 13

Dotyczy powstania styczniowego 1863 r. na ziemi niżańskiej

1519.      Węgry a powstanie styczniowe / Adam, Romer // Czas. – R. 90, 1938, nr 22(23 I), s. 9

Dostępna w wersji cyfrowej : Małopolska Biblioteka Cyfrowa :

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=52616

1520.      Węgrzy w powstaniu styczniowym 1863-1864 / Tomasz Polak // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. – T. 5, 1960

1521.      Wiara, niepodległa i wolna Ojczyzna, język polski i ziemia : o wartościach naczelnych w rocznicę Powstania Styczniowego / Piotr Paweł Gach // Nasz Dziennik (Wyd. 2). – 2008, nr 19, s. 20

1522.      Wielki sukces powstania styczniowego / Michał Potocki // Dziennik Gazeta Prawna. - 2013, nr 13, s. A 10-A 11

1523.      Wielki zryw / Ryszard Tłuczek. // Niedziela : edycja przemyska. - R. 43, 2000, nr 4(304), s. II

1524.      Wieś lubelska w okresie upadku powstania styczniowego / Krzysztof Groniowski // Rocznik Lubelski. – T. 6, 1963, s. 156-168

Dostępny także w wersji cyfrowej : Biblioteka Cyfrowa UMCS :

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/doccontent?id=1823

1525.      Włoska wyprawa emisariuszy Mariana Langiewicza / Marek Wilczyński. – (Miscellanea) // Studia Historyczne. – R. 26, 1983, z. 4(103), s. 685-689

1526.      Wojskowa problematyka powstania 1863-1864 w świetle materiałów opublikowanych w 25 tomach serii „Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty” / Janusz Wojtasik // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. -  T. 32, 1989 [druk.:] 1990,  s. 163-196

1527.      Wokół męczenników narodowej sprawy - rodziny spiskowców i powstańców styczniowych wobec faktu ich aresztowania / Agata Markiewicz // Niepodległość i Pamięć. - R. 17, nr 1 (2010), s. 29-38

 

1528.      Wołyń w powstaniach narodowych 1794-1864 / Janusz Wojtasik// Niepodległość i Pamięć. - R. 15, nr 1 (2008), s. 49-72

1529.      Wpływ kongresu wiedeńskiego na osamotnienie powstań narodowych 1830 i 1863 : ref. / Władysław Zajewski // Universitas Gedanensis. - 2000, nr 1/2, s. 180-199

1530.      Wspomnienie 145 rocznicy bitwy i mordu powstańców pod Mołożowem z czasu narodowego powstania styczniowego w 1863 roku / Waldemar Malinowski // Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. - 2008, nr 1-2, s. 20-21

1531.      Wśród mogił i krzyżów : (przemówienie na obchodzie styczniowym, nad grobem powstańców dn. 26 stycznia 1913 r.) / Tertil // Pogoń [Tarnów]. – R. 33, 1913, nr 5 (2 II), s. 1

1532.      Wybuch powstania 22 stycznia 1863 r. i pierwsze wielkie bitwy powstańcze na Podlasiu / Janusz Wojtasik // Rocznik Bialskopodlaski. - T. 15, 2007, s.33-58

1533.      Z badań nad losami sybiraków i ich puścizną / Wiktoria Śliwowska // Kwartalnik Historyczny. – R. 97, 1990 nr 1/2, s. 105-123

Bibl. MNZP/ Cz/K

1534.      Z kurzem krwi bratniej : rok 1863 – powstanie, które wywołały dzieci / Stanisław Stomma // Tygodnik Powszechny.- 2008, nr 3, s. 23-26

1535.      Z pola walk 1863 roku / Halina Matławska // Zamojski Kwartalnik Kulturalny.- 2003 , nr 1/2 ,s. 53-56

 

1536.      Z tajemnic więzienia św. Michała w Krakowie. Cz. 2, „X Pawilon” / Juliusz Stanisław Harbut. – Il. // Kuryer Literacko-Naukowy. – R. 13, 1936, nr 3 (20 I), s. X(42)-XI(43)

Powstańcy 1863 r. więzieni w krakowskim więzieniu

Małopolska Biblioteka Cyfrowa : http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=19201

 

1537.      Zabłocki nie od mydła / Aleksander Kopiński // Rzeczpospolita. - 2012, nr 263, s. P18-P19

Dzieje cukiernika ukrywającego powstańców 1863 r.

Zabłocki, Cyprian (1826-1869)

1538.      Zaborcza symbolika państwowa na Kujawach wschodnich w dobie powstania styczniowego / Piotr Bokota // Rocznik Muzealny / Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. - T. 7, (1998), s. 61-82

1539.      Zagadka Józefa Sawickiego : epizod dziejów powstania styczniowego w Łęczyckiem / Janusz Antoni Ziemnicki. – (Miscellanea) // Przegląd Historyczny. – T. 66, 1975, z. 2, s. 273-281

1540.      Zapomniana bitwa Powstania Styczniowego / Marek Milewski // Studia Łomżyńskie. - T. 15 (2004), s. 237-241

1541.      Zapomniani bohaterowie, zapomniane sytuacje : dlaczego trzeba pielęgnować pamięć o powstaniu / Artur Jagnieża // W Sieci. – 2013, nr 2, s. 18-19

1542.      Zapomniany obraz : były dwie bitwy pod Krasnobrodem? / Zygmunt Puźniak // Tygodnik Zamojski. - 2009, nr 25, s. 7

1543.      Zdobycie Opatowa 24 lutego 1864 r. / Józef Walter // Bieszczad. - [R.] 6, (1999), s. 174-181

1544.      Zdrajca Lemański z Zagórza / Franciszek Lewandowski // Polityka. – 1987, nr 4, s. 8

1545.      Zgierz i jego okolice w powstaniu styczniowym : fragm. pracy / Janusz Antoni Ziemnicki // Prace i Materiały Muzeum Miasta Zgierza. - T. 5, (2003), s. 193-212

1546.      Ziemia chełmińska w powstaniu styczniowym / Stanisław Myśliborski-Wołowski // Mówią Wieki. – 1963, nr 9, s. 15-19

 

1547.      Ziemia Przemyska w powstaniu 1863 r. // Nowe Horyzonty. – 1947, nr 8(130) 23 luty, s. 2-3 ; nr 9(131) 2 marzec, s. 2-3

1548.      Ziemia przemyska w powstaniu styczniowym / Ryszard Tłuczek. // Niedziela : edycja przemyska. - R. 49, 2006, nr 4(617), s. III

1549.      Ziemia Rzezszowska w okresie stycznia 1863 roku / Marian Nycek. – Il. // Nowiny Tygodnia, dod. do Nowin Rzeszowskich. – R. 4, 1953, nr 4, s. 3

1550.      Złoto dałam na żelazo / Joanna Bojańczyk. // Rzeczpospolita (Wyd. 3). - 2013, nr 16, s. P 15

Biżuteria patriotyczna oraz czarne stroje noszone przez kobiety na znak żałoby po upadku Powstania Styczniowego

1551.      „Żelazna jazda” : opowieści o przeszłości / Zbigniew Lubaszewski // Super Tydzień Chełmski. - 2005, nr 25, s. 28

1552.      Żydzi a Powstanie Styczniowe. Cz. 1, Przed wybuchem / Bohdan Wrzesiński // Wiara i Odpowiedzialność. – [R.], 1988, nr 1, s.56-79, sum ; [nr] 2 s. 32-51 ; [nr] 3 s. 48-71.

1553.      Żydzi, uczestnicy organizacji i partyzantki w r. 1863-1864 / Józef Białynia-Chołodecki // Nasz Kraj. – 1906, z. 4

1554.      Żydzi w podziemnej polskiej prasie religijnej epoki powstania styczniowego 1862-1864 / Ryszard Bender // Roczniki Humanistyczne. - 2000, z. 2 spec., s. 35-43

1555.      Żydzi wobec powstania : nierozłączny węzeł / Anna Augustowska.// Polityka. Wydanie specjalne. - 2013, nr 1(1), s. 49

Jastrow Markus (1829-1903),

Kramsztyk Izaak (1814-1889),

Meisels Dob Beer (1798-1870),

Sochaczewski Aleksander (1843-1923)

PBW Przemyśl/Czyt

1556.      Żywe torpedy - kurpiowscy kamikadze / Czesław Parzych.// Kurpie. - 2008, nr 1, s. 17-18

Autor: Dorota M. Markocka