AIDS/HIV

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Wypożyczalnia

 

AIDS/HIV
(bibliografia w wyborze)

 

Książki

 1. AIDS - nowa choroba / Zofia Kuratowska. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1987.
  Sygn. WypRz 204463, CzytR 204208
 2. AIDS : co to jest i jak z tym walczyć ? / Vojislav Suvaković ; [z serboch. tł. Bożena Nowak]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987. -
  Sygn. WypRz  204256, CzytR  204255
 3. AIDS : karta choroby / Marek Janiak, Bogusław Gnatowski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987.
  Sygn. CzytR  206333 
 4. AIDS : nabyty zespół zaniku odporności / Aleksander B. Skotnicki ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.
  Sygn. WypRz  29216 B
 5. AIDS : powstawanie, obraz kliniczny, próby leczenia, epidemiologia / Aleksander B. Skotnicki, Wacław Kornaszewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
  Sygn. CzytR 208151 
 6. AIDS : pytania i odpowiedzi / Jacek Juszczyk. - Warszawa : "Epoka", 1987.
  Sygn. CzytR 205218
 7. Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową / Stefania Jabłońska, Sławomir Majewski. - Wyd. 1, 7 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.
  Sygn. WypRz   243723
 8. HIV/AIDS / [Anna Grzeszczuk ; współaut. Sławomir Chlabicz, Magdalena Choromańska, Magdalena Marczyńska]. - Wyd. 1., 1. dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.
  Sygn. WypRz   243861
 9. Epidemia HIV/AIDS na tle historycznym : wybrane zagadnienia pedagogiczno-wychowawcze / Krystyna Komosińska. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 1999.
  Sygn. CzytR 226057
 10. Geny i ludzie : [biologia XXI wieku, skazani na nowotwory ?, kto naprawdę odkrył wirusa AIDS] / Andrzej Jerzmanowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
  Sygn. WypRz  216800
 11. Jak rozmawiać z dzieckiem o AIDS : poradnik dla rodziców / [Paweł Rosik]. - Warszawa : Stowarzyszenie "Karan" ; [Ząbki : "Apostolicum"], cop. 1998.
  Sygn. CzytR 35332 B
 12. Młodzież wobec współczesnych zagrożeń / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2003.
  Sygn. CzytR  228038
 13. Ocena wiedzy i postaw młodzieży szkół podstawowych na temat zakażenia i zapobiegania HIV i AIDS / Barbara Daniluk-Kula, Andrzej Gładysz. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1998.
  Sygn. CzytR 222703,WypRz 222704
 14. Pozytywne życie : o profilaktyce HIV / AIDS dla edukatorów / Agnieszka Walendzik- Ostrowska, Joanna Dec. - Kraków : "Impuls", 2012.
  Sygn. WypRz   240730
 15. Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży : aktualny stan badań na świecie i w Polsce / Szymon Grzelak. - Warszawa : "Scholar", 2006.
  Sygn. CzytR 229481
 16. Zagrożenia okresu dorastania / red. nauk. Zbigniew Izdebski. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008.
  Sygn. CzytR  235133, WypRz 235175
 17. Wiedza i przekonania o HIV/AIDS. Zachowania seksualne : raport z badań wykonanych w 1998 roku / oprac. Barbara Woynarowska, Maria-Monika Szymańska, Joanna Mazur. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1999.
  Sygn. CzytR 35488 B, WypRz 35489 B, WypRz  35492 B
 18. Więksi niż miłość / Dominique Lapierre ; przeł. [z fr.] Krystyna Arustowicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1992.
  Sygn. WypRz 215770
 19. Zagrożenia okresu dorastania / red. nauk. Zbigniew Izdebski. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008
  Sygn. WypRz   235175, CzytR   235133
 20. Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży. T. 3 / red. nauk. Mariola Seń, Grażyna Dębska. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011.
  Sygn. CzytR   239935
 21. Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna : praca zbiorowa / pod red. Marii Kuchcińskiej. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2004.
  Sygn. CzytR  231229

Dokumenty elektroniczne

 1. AIDS [Film] : jak go uniknąć / konsult. Andrzej Stapiński. - Rzeszów : Nagranie własne biblioteki, (Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999), 2011.
  Sygn. AudRz   956
 2. AIDS [Film] : wszystko, co powinieneś wiedzieć / konsult. Andrzej Stapiński. - Rzeszów : Nagranie własne biblioteki, (Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995), 2011.
  Sygn. AudRz   957
 3. Żyję bez ryzyka AIDS [Film] / scen. i reż.Barbara Golańska ; zdj.Artur Głupczyk. - Kraków : Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, 2000.
  Sygn. AudRz   451

Artykuły

 1. XI Krajowa Konferencja " Człowiek żyjący z HIV/AIDS w rodzinie i społeczeństwie / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2005, nr 3, s. 71-83
 2. XII Międzynarodowa Konferencja "Człowiek żyjący z HIV/AIDS w rodzinie i społeczeństwie" / Włodzimierz Janiszewski // Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2006, nr 1, s. 84-93
 3. Choroby zakaźne związane z używaniem narkotyków / Agnieszka Kolbowska // Serwis Informacyjny Narkomania. - 2006, nr 3, s. 27-32
 4. Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie / oprac. MAR // Remedium. - 2009, nr 12, s. 28-29
 5. Czy AIDS można wyleczyć? / Mario Stevenson // Świat Nauki. - 2008, nr 12, s. 60-65
 6. Długa droga - kalendarz ćwierćwiecza z AIDS. Cz. 1 / Michał Minałto // Remedium. - 2007, nr 4, s. 24-25
 7. Długa droga - kalendarz ćwierćwiecza z AIDS. Cz. 2 / Michał Minałto // Remedium. - 2007, nr 5, s. 24
 8. Edukacja seksualna a profilaktyka HIV / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2010, nr 1, s. 28-29
 9. Fundacja Res Humanae / oprac. JAC // Remedium. - 2007, nr 1, s. 26-27
 10. HIV i AIDS - problem społeczny czy medialny / Jarosław Korczak // Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2008, nr 2, s. 77-85
 11. HIV/AIDS przedawkowanie, zgony // Świat Problemów. - 2006, nr 1, s. 23-24
 12. HIV/AIDS spojrzenie na minione ćwierćwiecze / Michał Minałto // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 42-43
 13. HIV/AIDS - zarys zjawiska / Dorota Szadkowska-Rogowska // Remedium. - 2005, nr 6, s. 10-11
 14. HIV i AIDS : zagrożenia naszych czasów / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 6, s. 16-23
 15. Jakość życia osób żyjących z HIV i chorych na AIDS. Cz. 1 / Magdalena Ankiersztejn-Bartczak // Remedium. - 2010, nr 1, s. 24-25
 16. Jakość życia osób żyjących z HIV i chorych na AIDS. Cz. 2 / Magdalena Ankiersztejn-Bartczak // Remedium. - 2010, nr 2, s. 26-27
 17. Kampania "rodzina razem przeciw AIDS" / oprac. JAG // Remedium. - 2006, nr 10, s. 12
 18. Kobiety z problemem HIV/AIDS / Mira Prajsner // Remedium. - 2006, nr 1, s. 10-11
 19. Młodzi pacjenci żyjący z HIV / Małgorzata Kruk.// Remedium. - 2013, nr 12, s. 10
 20. Modele działań zapobiegawczych wobec HIV/AIDS w Polsce - rozwiązania, realizacja, konieczność zmian / Jakub Nikoniuk // W: Badania w pracy socjalnej - społecznej : przegląd dokonań i perspektywy / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Mariusza Granosika, Doroty Wolskiej-Prylińskiej. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2007. - s. 204-214
  Sygn. CzytR   232516
 21. Niebezpieczeństwa można uniknąć / Grażyna Konieczny, Wiesław Sokoluk // Remedium. - 2005, nr 9, s. 10-11
 22. Nie daj szansy AIDS : scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Halina Zawiślak.// Wychowawca. - 2011, nr 12, s. 28
 23. Niewiele wiedzą o AIDS / Anna Grzęda // Eduk. i Dial. - 2005, nr 4, s. 28-31
 24. Praca u podstaw, czyli o edukacji rówieśniczej słów kilka / Mateusz Pliczko.// Remedium. - 2016, nr 7-8, s. 48-49
 25. Prawa osób żyjących z HIV/AIDS - zarys / Krzysztof Wilamowski.// Remedium. - 2013, nr 12, s. 8-9
 26. Prezerwatywy jako metoda profilaktyki HIV / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2009, nr 9, s. 28-29
 27. Profilaktyka HIV a płeć. [Cz. 1] / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2009, nr 2, s. 26-27
 28. Profilaktyka HIV a płeć. [Cz. 2] / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2009, nr 3, s. 26-27
 29. Profilaktyka HIV/AIDS w szkołach ponadpodstawowych / Magdalena Ankiersztejn-Bartczak // Remedium. - 2006, nr 2, s. 10-11
 30. Profilaktyka, studenci i urzędnicy / Elżbieta Bielecka.// Remedium. - 2011, nr 1, s. 28-29
 31. Ryzykowne zachowania seksualne i "bug chasing" w kontekście zagrożenia HIV / AIDS / Anna Lubelska // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 2, s. 137-158, bibliogr.
 32. Ryzykowne zachowanie seksualne w kontekście profilaktyki HIV/AIDS / Magda Wójcik // Remedium. - 2006, nr 6, s. 28-29
 33. Samorząd wobec narkomanii oraz HIV/AIDS / oprac. JAC // Remedium. - 2005, nr 10, s. 18-19
 34. Skuteczne formy współczesnej profilaktyki HIV/AIDS. Cz. 1 / oprac. Anna Czerwińska // Remedium. - 2008, nr 2, wkładka "Pomarańczowe Forum", s.13-15
 35. Skuteczne formy współczesnej profilaktyki HIV/AIDS. Cz. 2 / oprac. Anna Czerwińska // Remedium. - 2008, nr 3, wkładka "Pomarańczowe Forum", s. 13-15
 36. Strategie profilaktyczne w zakresie HIV/AIDS / Agnieszka Walendzik-Ostrowska // Remedium. - 2009, nr 6, s. 28-29
 37. Szczepionka nadal poszukiwana / David I. Watkins // Świat Nauki. - 2008, nr 12, s. 50-58
 38. Testy w kierunku HIV / Magdalena Ankiersztejn-Bartczak // Remedium. - 2010, nr 5, s. 26-27
 39. Wiedza, przekonania i zachowania dotyczące HIV/AIDS w procesie edukacji / Joanna Bulska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 37-39, bibliogr.
 40. Wiedza uczniów szkoły ponadgimnazjalnej na temat zagadnień związanych z HIV i AIDS - raport z badań / Magdalena Krzelowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2015, nr 4, s. 20-26
 41. Wybrane elementy prawa i etyki w kontekście HIV/AIDS / Irena Głowaczewska // Remedium. - 2007, nr 1, s. 10-11
 42. Wybrane problemy epidemiologii HIV w Polsce / Magdalena Rosińska // Remedium. - 2007, nr 6, s. 10-11
 43. Zakażenie wirusem HIV jako krytyczne wydarzenie życia / Tomasz Hauza // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 149-171, bibliogr.

 

 

 

Rzeszów, 20.10.2016 r.
oprac. Małgorzata Smulska

na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Małgorzata Smulska