Przeciwdziałanie mowie nienawiści poprzez edukację o prawach człowieka

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
INFORMATORIUM

 

PRZECIWDZIAŁANIE MOWIE NIENAWIŚCI
POPRZEZ EDUKACJĘ O PRAWACH CZŁOWIEKA

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Książki:

 1. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Kraków : "Impuls", 2012. – 317 s.
  Sygn. CzytR 239168; WypRz 239169
 2. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. – 164 s.
  Sygn. CzytR 235936; WypRz 236008
 3. Masz prawa człowieku / il. Anita Andrzejewska [i in.] ; tekst Małgorzata Węgrzecka, Iwona Zabielska-Stadnik. - Jabłonna : "Tamaryn", cop. 2014. – 32 s.
  Sygn. WypRz 242044
 4. Prawa człowieka w edukacji globalnej - źródła, wiedza, praktyka : materiały dla nauczycieli / [aut. Karolina Kudyba, Małgorzata Wojnarowska]. - Kraków : Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak, 2012. – 93 s.
  Sygn. WypRz 241004

Artykuły:

 1. Cały świat może zostać obrócony w sferę nienawiści / Wiesław Godzic ; rozm. przepr. Anna Przybył // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 12, s. 10-12
 2. Czy dzieci wiedzą, czym jest hejt? / Tadeusz Peter // Nowa Szkoła. - 2015, nr 4, s. 61-62
 3. Czym jest mowa nienawiści? / Anna Cegieła // Poradnik Językowy. - 2014, nr 1, s. 7-17
 4. "Gimbopatriotyzm" / Marcin Teodorczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 10, s. 58-60
 5. 5.    Hejterzy / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 9, s. 27-33
 6. Hejting jako niechlubny trend w komunikacji rówieśniczej / Marcin Teodorczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 60-62
 7. Jak popkultura pomaga przezwyciężyć strach przed innym / Marcin Teodorczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 8, s. 57-59
 8. Kiedy język zionie nienawiścią / Sylwia K. Mazur // Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2016, nr 1, s. 15-16
 9. Miłość do hejtowania / Magdalena Nowicka // Wiedza i Życie. - 2014, nr 6, s. 66-69
 10. O innych bez nienawiści : mowa nienawiści. Jak z nią walczyć w szkole? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 27, s. 12
 11. Pobici za kolor skóry : mowa nienawiści tworzy klimat sprzyjający realnej przemocy wobec "innych" / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 20, s. 12
 12. Przytul hejtera : o radzeniu sobie z cyberprzemocą / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 20, s. 11
 13. Słowa jak kamienie : nasza polska mowa... nienawiści / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 26, s. 12
 14. "Słowa wiele znaczą" : walka z hejtem w gimnazjum / Marzena Tyl // Poradnik Bibliotekarza. - 2016, nr 5, s. 27-30
 15. W sieci nienawiści, czyli o zachowaniach antyspołecznych w Internecie / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 9, s. 57-60

Uwaga: Wszystkie pozycje wymienione powyżej są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie.

 

Źródła internetowe pochodzące z Biblioteki Cyfrowej Ośrodka Rozwoju Edukacji:

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra

 1. Antydyskryminacja : pakiet edukacyjny / red. merytoryczna Izabela Podsiadło-Dacewicz. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2005. – 132 s.
  http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=190&from=&dirids=1&ver_id=&lp=112&QI
 2. Edukacja międzykulturowa : poradnik nauczyciela / red. Anna Klimowicz. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2004. – 340 s.
  http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=710&from=&dirids=1&ver_id=&lp=65&QI
 3. Edukacja prawna w szkole : poradnik dla nauczycieli / [aut.] Grzegorz Borek [i in.]. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2016. – 343 s.
  http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=862&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI
 4. Jak radzić sobie z agresją elektroniczną wśród młodych ludzi? : założenia, wybrane wyniki i podjęte działania w projekcie Daphne III - "Cyberbullying wśród młodzieży: badania i interwencja w sześciu krajach europejskich" / Kamila Knol, Piotr Plichta, Jacek Pyżalski // Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. - 2012, nr 1, s. 41-47
  https://www.ore.edu.pl/images/flash/trendy/trendy_1-2012.html
 5. Kompasik : edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi / red. Nancy Flowers. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2009. – 320 s.
  http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=185&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI
 6. Kompetencje międzykulturowe : materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych / pod red. Marzeny Rafalskiej. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2016. – 94 s.
  http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=861&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI
  (na s. 80-86 scenariusz Małgorzaty Rusiłowicz: Mowa nienawiści i postawy ksenofobiczne wśród uczniów źródłem nowego wyzwania edukacyjnego).
 7. Polscy nauczyciele i uczniowie a agresja elektroniczna : zarys teoretyczny i najnowsze wyniki badań / Jacek Pyżalski. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. – 19 s.
  http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=587&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI
 8. Prawa człowieka : poradnik nauczyciela : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Koszewskiej. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002. – 318 s.
  http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=709&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI

 

Rzeszów, 14.11.2016 r.
oprac. Renata Kozłowska

Autor: Renata Kozłowska