„2014 Młodzi dla Wolności” – materiały pomocnicze do konkursu dla nauczycieli i uczniów

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE

 

„2014 Młodzi dla Wolności”
- materiały pomocnicze do konkursu
dla nauczycieli i uczniów

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Książki:

 1. Autorytaryzm a demokracja : przemiany ustrojowe w Polsce po roku 1989 / Paweł Czarnecki. - Warszawa : "Eneteia", 2009. – 206 s.
  Sygn. WypRz 235143
 2. Długi finał / Mirosława Marody. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – 79 s.
  Sygn. CzytR 218006; WypRz 218031
 3. Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989-1999 / pod red. Waldemara Kuczyńskiego ; koncepcja il.-graf. Małgorzata Niezabitowska. - Warszawa : Fundacja Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej : "Unitet Publishers & Productions", 2001. – 1131 s.
  Sygn. CzytR 235365
 4. Encyklopedia historii Polski : dzieje polityczne. T. 1 / Jan Dzięgielewski [et al. ; red. prowadzący Andrzej Dyczkowski, Beata Chromik]. - Warszawa : "Morex" - "Egross", 1994. – 451 s.
  Sygn. CzytR 217137
 5. Encyklopedia historii Polski : dzieje polityczne. T. 2 / Jan Dzięgielewski [et al. ; red. prowadzący Jacek Biernacki, Beata Chromik]. - Warszawa : "Morex", 1995. – 664 s.
  Sygn. CzytR 218227
 6. Historia polityczna Polski 1989-2012 / Antoni Dudek. - Kraków : "Znak", 2013. – 671 s.
  Sygn. WypRz 240524
 7. Jak budowaliśmy kapitalizm : pierwsze dziesięciolecie / Wiesław Kot, Dorota Górska. - Poznań : "Publicat", 2011. – 255 s.
  Sygn. WypRz 238254
 8. Jak żyją Polacy / pod red. Henryka Domańskiego, Antoniny Ostrowskiej i Andrzeja Rycharda. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2000. – 457 s.
  Sygn. CzytR 238189
 9. Klęska "Solidarności" : gniew i polityka w postkomunistycznej Europie / David Ost ; przeł. [z ang.] Hanna Jankowska. - Warszawa : "Muza", 2007. – 424 s.
  Sygn. WypRz 230775
 10. Krajobraz po transformacji : środowisko międzynarodowe Polski lat dziewięćdziesiątych : praca zbiorowa / pod red. Romana Kuźniara ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosunków Międzynarodowych. - Warszawa : "Elipsa", 1992. – 246 s.
  Sygn. CzytR 214955
 11. Kronika XX wieku / oprac. całości zespół pod kier. Mariana B. Michalika ; oprac. haseł i kalendariów zespół pod kier. Eugeniusza Duraczyńskiego ; oprac. red. zespół tł. (z niem., fr. i ang.) oraz red. pod kier. Jolanty M. Michasiewicz. - Warszawa : "Kronika", 1991. – 1397 s.
  Sygn. CzytR 214277
 12. Kultura polska w dekadzie przemian / red. nauk. Teresa Kostyrko, Marcin Czerwiński. - Warszawa : Instytut Kultury, 1999. – 368 s.
  Sygn. CzytR 222458
 13. Leksykon historii Polski po II wojnie światowej 1944-1997 / Hanna Konopka, Adrian Konopka. - Warszawa : "Graf-Punkt", 1999. – 319 s.
  Sygn. CzytR 223555; WypRz 223556
 14. Magdalenka : transakcja epoki : notatki z poufnych spotkań Kiszczak - Wałęsa / Krzysztof Dubiński. - Warszawa : "BGW", 1990. – 220 s.
  Sygn. CzytR 211941
 15. Młodzi w nowym świecie / Hanna Świda-Ziemba. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005.–300 s.
  Sygn. CzytR 230288; WypRz 230289
 16. My / Teresa Torańska. - Warszawa : "Most", 1994. – 295 s.
  Sygn. CzytR 216611
 17. Narodziny III Rzeczypospolitej / Sergiusz Kowalski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 86 s.
  Sygn. CzytR 225359; WypRz 225360
 18. Okrągły Stół / oprac. Krzysztof Dubiński. - Warszawa : Krajowa Agencja Promocyjna, cop. 1999. – 576 s.
  Sygn. WypRz 230959
 19. Okrągły stół czyli Polski Rubikon / Paulina Codogni ; konsult. nauk. Jan Kofman. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2009. – 328 s.
  Sygn. WypRz 233543
 20. Opozycja w PRL : słownik biograficzny 1956-89. T. 1 / red. Jan Skórzyński, Paweł Sowiński, Małgorzata Strasz ; rada programowa Antoni Dudek [i in.] ; [aut. biogramów Anna Abramczyk i in.]. - Warszawa : "Karta", 2000. – 436 s.
  Sygn. CzytR 229913; WypRz 229914
 21. Opozycja w PRL : słownik biograficzny 1956-89. T. 2 / red. Jan Skórzyński, Paweł Sowiński, Małgorzata Strasz ; rada programowa Antoni Dudek [i in.]. - Warszawa : "Karta", 2002. – 408 s.
  Sygn. CzytR 229915; WypRz 229916
 22. Opozycja w PRL : słownik biograficzny 1956-89. T. 3 / red. Jan Skórzyński, Paweł Sowiński, Małgorzata Strasz ; rada programowa Antoni Dudek [i in.]. - Warszawa : "Karta", 2006. – 400 s.
  Sygn. CzytR 229917; WypRz 230269
 23. Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-1995 : zarys historii politycznej Polski / Antoni Dudek. - Kraków : "Geo", 1997. – 400 s.
  Sygn. CzytR 220829
 24. Polska 1989-1992 : fragmenty pejzażu / zebrali Mirosława Grabowska i Antoni Sułek. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1993. – 113 s.
  Sygn. CzytR 215221
 25. Polska rewolucja : "Solidarność" 1980-1981 / Timothy Garton Ash ; [przeł. z ang. Małgorzata Dziewulska i Marcin Król]. - Wyd. krajowe 2. - Warszawa : "Res Publica", 1990. – 223 s.
  Sygn. WypRz 210970
 26. Polska w procesie przeobrażeń ustrojowych : praca zbiorowa / pod red. Sylwestra Wróbla. - Katowice : "Śląsk", 1998. – 418 s.
  Sygn. CzytR 223039
 27. Porozumienia Okrągłego Stołu : Warszawa, 6 luty - 5 kwietnia 1989 r. - [Olsztyn] : NSZZ "Solidarność" Region Warmińsko-Mazurski, 1989. – 271 s.
  Sygn. WypRz 210619
 28. Reportaż a przemiany społeczne po 1989 / pod red. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wojciecha Furmana. - Kraków ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania : Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego : Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. – 247 s.
  Sygn. CzytR 229351; WypRz 229352
 29. Solidarność : XX lat historii / [red. Mirosława Łątkowska]. - Warszawa : "Volumen", 2000. – 424 s.
  Sygn. CzytR 224664
 30. Solidarność trwa : świadectwo sprzeciwu i oporu 1981-1989 / Michał Jan Stręk. - Rzeszów : Firma "SAS" Wanda Tarnawska, 2005. – 303 s.
  Sygn. WypRz 229516
 31. Społeczeństwo polskie w procesie zmian : Podkarpacie na tle kraju / pod red. Sławomira Soleckiego. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. – 306 s.
  Sygn. CzytR 238778
 32. Społeczeństwo w trakcie zmiany / Andrzej Radziewicz-Winnicki. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. – 195 s.
  Sygn. CzytR 228698
 33. Strategie i system : Polacy w obliczu zmiany społecznej / Anna Giza-Poleszczuk, Mirosława Marody, Andrzej Rychard. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN 2000. – 271 s.
  Sygn. WypRz 224882
 34. Teoria osobliwości społecznych : zaskakująca transformacja w Polsce / Wiesław Gumuła. - Warszawa : "Scholar", 2008. – 323 s.
  Sygn. CzytR 232488; WypRz 232695
 35. Transformacja gospodarcza w Polsce / Maciej Bałtowski, Maciej Miszewski. - Wyd 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 359 s.
  Sygn. WypRz 230512
 36. Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu / Piotr Długosz. - Kraków : "Nomos", 2008. – 332 s.
  Sygn. CzytR 233966
 37. Trzecia Rzeczpospolita (1989-2007) / Włodzimierz Bonusiak. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. – 299 s.
  Sygn. CzytR 233595; WypRz 233596
 38. Współczesne społeczeństwo polskie / pod red. Anny Gizy i Małgorzaty Sikorskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 692 s.
  Sygn. CzytR 240290
 39. Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej / pod red. Małgorzaty Gliwy i Mariusza Krzysztofińskiego. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Łańcut : Muzeum-Zamek, 2011. – 216 s.
  Sygn. WypRz 239450
 40. Wymiary życia społecznego : Polska na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Mirosławy Marody. - Warszawa : "Scholar", 2002. – 488 s.
  Sygn. WypRz 229619
 41. Z badań nad przemianami politycznymi w Polsce po 1989 roku / pod red. Stanisława Dąbrowskiego i Barbary Rogowskiej. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1998. – 238 s.
  Sygn. CzytR 222082
 42. Życie trudne, lecz nie nudne : ze wspomnień Polaka w XX wieku / Władysław Bartoszewski ; rozmowy przeprowadził Andrzej Friszke. - Kraków : "Znak", 2010. – 571 s.
  Sygn. WypRz 234882

 

Artykuły:

 1. Ani legenda czarna, ani legenda biała / Andrzej Paczkowski, Antoni Dudek ; rozm. przepr. Patrycja Bukalska, Dariusz Jaworski // Tygodnik Powszechny. – 2009, nr 6, dod., s. I-III
 2. Budyń waniliowy, czyli Okrągły Stół od kuchni / Piotr Bikont ; rozm. przepr. Tomasz Bohun, Jarosław Krawczyk, Bogusław Kubisz // Mówią Wieki. – 2009, nr 7, s. 10-14
 3. Czerwcowy plebiscyt / Antoni Dudek // Pamięć. pl : biuletyn IPN. – 2012, nr 3, s. 45-47
 4. Droga do Okrągłego Stołu / Bronisław Geremek ; rozm. przepr. Andrzej Friszke // Tygodnik Powszechny. – 2008 nr 30, s. 26-27
 5. Działania obywatelskie a transformacja ustrojowa w Polsce / Marek Nowak // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2010, z. 1, s. 169-188
 6. Egzamin dojrzałości : Europa Środkowa po 20 latach przemian / Tadeusz Kopyś, Krzysztof Koźbiał // Tygodnik Powszechny. – 2009, nr 47, dod., s. III
 7. Historyczne tło upadku komunizmu i budowy nowego społeczeństwa w Polsce / Władysław W. Skarbek //W: Społeczeństwo polskie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2010. - S. 181-218
  Sygn. CzytR 236407
 8. Jesień Ludów 1989 / Andrzej Paczkowski ; rozm. przepr. Patrycja Bukalska // Tygodnik Powszechny. – 2009, nr 45, dod., s. I, VIII
 9. Kto obalił komunizm / Miłowit Kuniński // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 42, dod., s. VII
 10. Lista obecności : ludzie Okrągłego Stołu / Marek Henzler // Polityka. – 2009, nr 1, s. 25-29
 11. Mieliśmy dużo szczęścia / Andrzej Wielowieyski ; rozm. przepr. Andrzej Brzeziecki  // Tygodnik Powszechny. – 2009, nr 6, s. VII
 12. Montowanie Stołu / Andrzej Garlicki // Polityka. – 2009, nr 7, s. 70-72
 13. Pierwsza Magdalenka : ostatnia prosta do wolności / Jan Skórzyński // Tygodnik Powszechny. – 2008, nr 37, s. 34-35
 14. Po transformacji - rzeczywistość przedstawiona w filmach krajów postkomunistycznych / Elżbieta Świderska-Chorąży // Nowa Szkoła. - 2012, nr 10, s. 19-25
 15. Podziemne obrazy, plakaty i rysunki satyryczne : (13 XII 1981 - 4 VI 1989) / Wojciech Polak // Wiadomości Historyczne. – 2009, nr 3, s. 5-15
 16. Pokłosie Okrągłego Stołu. Przeszłość dla przyszłości / Zbigniew Woźniak // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2009, z. 2, s. 349-379
 17. Pokolenie transformacji - między nadzieją a zagrożeniami / Jadwiga Mazur // W: Oświata w otoczeniu burzliwym. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008. - S. 71-81
  Sygn. CzytR 233132
 18. Polska transformacja gospodarcza na tle wybranych krajów Europy Środkowej / Tadeusz Kowalski // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2009, z. 2, s. 253-278
 19. Psychologiczne aspekty transformacji systemowej w Polsce / Tadeusz Bodio, Piotr Załęski // Społeczeństwo i Polityka. – 2005, nr 2, s. 63-76
 20. Rok 1989 / Konrad Knoch // Wiadomości Historyczne. – 2009, nr 3, dod., Muzea, Kolekcje, Eksponaty, nr 3, s. 1-8
 21. Rok 1989 w historiografii polskiej - z perspektywy dwudziestolecia / Ryszard Sudziński // Dzieje Najnowsze. – 2009, nr 4, s. 79-94
 22. Rok 1989 w Polsce : źródła przełomu i punkty zwrotne / Antoni Dudek // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. – 2009, nr 5-6, s. 84-94
 23. Społeczeństwo polskie w dobie transformacji / Daniel Przastek // Społeczeństwo i Polityka. – 2005, nr 2, s. 49-62
 24. Stan świadomości politycznej w partii w świetle dokumentacji Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR w okresie obrad "okrągłego stołu" / Tadeusz Kisielewski // Dzieje Najnowsze. – 2009, nr 4, s. 59-78
 25. Stół bez kantów : o genezie roku 1989, Okrągłym Stole i agonii komunizmu / Antoni Dudek, Grzegorz Sołtysiak, Krystyna Trembicka ; rozm. przepr. Barbara Polak i Jan M. Ruman // Biuletyn Instytutu pamięci Narodowej. – 2004, nr 4, s. 4-32
 26. Stół na okrągło / Wiesław Władyka // Polityka. – 2009, nr 6, s. 20-22
 27. Subiektywne spojrzenie na przemiany ustrojowe lat 1989-2009 / Piotr Winczorek //Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2009, z. 2, s. 29-50
 28. Świadomość społeczeństwa polskiego w okresie 1989-2005 : czego Polacy oczekiwali, a co się okazało? / Teresa Sasińska-Klas // W: Reportaż a przemiany społeczne po 1989 r. Kraków ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania : Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego : Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. - S. 7-21
  Sygn. CzytR 229351
 29. Tak upadał komunizm / Paweł Ukielski // Tygodnik Powszechny. – 2013, nr 47, dod., s. 16
 30. Transformacja a perspektywy rozwoju gospodarczego Polski / Zdzisław Sadowski // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2009, z. 2, s. 201-211
 31. W dwudziestą rocznicę wyborów 4 czerwca / Marek Ziółkowski // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2009, nr 4, s. 5-16
 32. W tle Okrągłego Stołu : nastroje społeczne pod koniec lat 80. XX wieku / Krzysztof Kosiński // Mówią Wieki. – 2009, nr 7, s. 20-25
 33. Władza idzie do wyborów / Dariusz Iwaneczko // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. – 2004, nr 4, s. 53-57
 34. Wojna i stół : od zniewolenia ku wolności / Jan Skórzyński // Polityka. – 2009, nr 6, dod. Pomocnik Historyczny nr 1, s. 8-13
 35. Wygłosowana niepodległość : co się wydarzyło 4 czerwca 1989 r.? / Piotr Osęka // Polityka. – 2009, nr 22, dod., Pomocnik Historyczny nr 2, s. 2-8
 36. Wyzwanie  wolności – Europa po roku 1989 / Robert Kostro, Tomasz Wiścicki // Tygodnik Powszechny. – 2013, nr 47, dod., s. 15
 37. Zanim nastał 4 czerwca : zaczęło się w Polsce / Andrzej Chojnowski, Andrzej Friszke ; rozm. przepr. Roman Graczyk  // Tygodnik Powszechny. – 2009, nr 23, dod., s. IV
 38. Zmiany roli i pozycji kobiet w Polsce okresu transformacji / Anna Dębska //W: Społeczeństwo polskie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2010. - S. 108-129
  Sygn. CzytR 236407
 39. Zwycięstwo, które miało być niemożliwe / Ryszard Terlecki // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. – 2009, nr 5-6, s. 98-103

 

Uwaga: Wszystkie pozycje wymienione w zestawieniu są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie.

 

Rzeszów, 12.02.2014 r.
oprac. Renata Kozłowska

Autor: Renata Kozłowska