I wojna światowa 1914-1918 r.

Przemyśl

Dorota M. Markocka
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
w Przemyślu

I wojna światowa 1914-1918 r.
bibliografia w wyborze za lata 1914-2014

1. Źródła niepublikowane. 1. Archiwum Państwowe Przemyśl

1. Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu : inwentarz zasobu archiwalnego 1833-1989 / Teresa Mrozek ; wybór mat. il. Bogusław Bobusia, Teresa Mrozek ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. – Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2001. – 696 s., [6] k. tabl. : [16] il. ; 25 cm. – Indeksy. – Streszcz. niem. – ISBN 83-88172-08-5

Zawiera wykaz m.in. ogłoszeń : Magistratu Miasta Przemyśla z r. 1915 ; C.K. Starostwa Powiatowego w Przemyślu z l. 1914-1917 ; Komisarza rządowego w Przemyślu z l. 1914-1918 ; Zarządu Miasta Przemyśla z l. 1915-1918 ; C.K. Komendanta Stacji Etapowej z r. 1915 ; C.K. Komendanta Twierdzy z l. 1914-1915 ; C. i K.Naczelnej Komendy Armii z r. 1917 ; Rady Szkolnej Krajowej. Oddz. Przemyśl z r. 1915 ; Szkoły Muzycznej Wandy Cybersowej z r. 1916 ; Przemyskiego Wydawnictwa „Echo” z 1915 ; Teatru Amatorskiego z r. 1915 ; Towarzystwa im. T. Kościuszki z r. 1917 ; związku Legionistów w Przemyślu z 1915 ; Komitetu Koła Ligi Kobiet przy N.K.N. z 1915 i 1916 ; Organizacji „Samarytanin Polski” [1914-1916?] ; Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara z r. 1915

2. Afisze, plakaty i druki ulotne z terenu Przemyśla w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu, nr zespołu 397

sygn. 482, 500, 792, 1766

3. Zbiór korespondencji z okresu I wojny światowej, nr zespołu 1724, zawiera :

kartki pocztowe

sygn. 4, 59, 175, 213

karty pocztowe

sygn. 18, 21

korespondencja w języku czeskim/słowackim

sygn. 11

korespondencja w języku hebrajskim

sygn. 4

korespondencja w języku niemieckim

sygn. 20, 46

korespondencja w języku polskim

sygn. 1, 6, 36, 51, 256, 293, 297, 341, 1293, 1343, 1344, 1456, 1358, 1351, 1415, 1471

korespondencja w języku węgierskim

sygn. 41

pocztówki fotograficzne

sygn. 22, 564, 590, 625, 651, 703, 715

1. Źrodła niepublikowane. 2. Archiwum pułkownika Eleka Molnara

4. Przemyśl ... asaban kepey [Rękopis]. - Przemyśl, [1914?]. - 16, [4] s.

[Rkps powiel. -Tytuł nieczytelny. -Wyłączono z zespołu akt archiwalnych : Archiwum płk E1eka Molnara]

Biblioteka MNZP13838

2. Źródła publikowane. 1. Wydawnictwa zwarte

5. Archiwa formacyj polskich z lat wojny światowej / Wacław Lipiński. // W: Z dziejów dawnych i najnowszych : szkice i studja historyczne / Wacław Lipiński. - Warszawa : Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1934. - S. 203-236

PBW Przemyśl nr inw. 25 906/Cz1P/A/94(438)

6. Czerwona Księga austryacko - węgierska : dyplomatyczne akta urzędowe z czasu poprzedzającego wojnę 1914 ; przekład wydania urzędowego wraz z przedmową. - Wydanie ludowe. - Wiedeń : C. i k. nadworna, nakładowa i uniwersytecka księgarnia Manza, 1915. - IX, 113 s. ; 23 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 4369

7. Dokumente zum Weltkrieg 1914. Bd 1, Deutsche Weissbuch / herausgegeben von Eduard Bernstein. - Berlin : Buchhandlung Vorwärts Paul Singer G. m. b. H., 1914. - 44 s. ; 20 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 1248

8. Dokumente zum Weltkrieg 1914. Bd 2, Das englische Blaubuch Grossbritannien und die europäische Krisis: korrespondenz und Erklärungen im Parlament mit einer einleitenden Schilderung der Vorgänge. 1. Die Geschichtsdarstellung und die Erklärungen der Minister

/ herausgegeben von Eduard Bernstein. - Berlin : Buchhandlung Vorwärts Paul Singer G. m. b. H., 1914. - 46, [2] s. ; 20 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 1249

9. Dokumente zum Weltkrieg 1914. Bd 3, Das englische Blaubuch. 2. Der Depeschenwechsel des britischen Auswärtigen Amts / herausgegeben von Eduard Bernstein. - Berlin : Buchhandlung Vorwärts Paul Singer G. m. b. H., 1915. - 72 s. ; 20 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 1250

10. Dokumente zum Weltkrieg 1914. Bd 4, Das russische Orangebuch sammlung diplomatischer Dokumente : Die Unterhandlungen zwischen den Staaten vom 10./23. Juli bis 24. Juli/6. August 1914 / herausgegeben von Eduard Bernstein. - Berlin : Buchhandlung Vorwärts Paul Singer G. m. b. H., 1915. - 39 s. ; 20 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 1251

11. Dokumente zum Weltkrieg 1914. Bd 5, Das belgische Graubuch / herausgegeben von Eduard Bernstein. - Berlin : Buchhandlung Vorwärts Paul Singer G. m. b. H., 1915. - 46, [2] s. ; 20 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 1252

12. Dokumente zum Weltkrieg 1914. Bd 6, Das Gelbbuch Frankreichs Diplomatische Dokumente 1914 : Der Europäische Krieg... 1. Verboten und Vorspiel / herausgegeben von Eduard Bernstein. - Berlin : Buchhandlung Vorwärts Paul Singer G. m. b. H., 1915. - 40 s. ; 20 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 1253

13. Dokumente zum Weltkrieg 1914. Bd 7, Das Gelbbuch Frankreichs Diplomatische Dokumente 1914 : Der Europäische Krieg, 2. Die Zeit vom 24. bis 28. Juli 1914 / herausgegeben von Eduard Bernstein. - Berlin : Buchhandlung Vorwärts Paul Singer G. m. b. H., 1915. - 44 s. ; 20 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 1254

14. Dokumente zum Weltkrieg 1914. Bd 8, Das Gelbbuch Frankreichs Diplomatische Dokumente 1914 : Der Europäische Krieg, 3. Von der Kriegserklärung Oesterreichs an Serbien bis zum Kriegsausbruch zwischen Frankreich und Deutschland / herausgegeben von Eduard Bernstein. - Berlin : Buchhandlung Vorwärts Paul Singer G. m. b. H., 1915. - 56 s. ; 20 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 1255

15. Dokumenty historyczne z wojny europejskiej. Z. 1, Od roku 1914 - 1915 / Adolf Nowaczyński. - Warszawa : nakł. Księgarni i Składu Nut Perzyński, Niklewicz i S-ka , 1922. (Warszawa : F. Wyszyński i S-ka) - 185 s. : 1 tabl. : il. ; 25 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 355

16. Dwa posiedzenia Komisji politycznej 29 VII w Wiedniu i Koła Polskiego w Krakowie 3 X 1916. - Kraków 1916. - 60 s. ; 23 cm.

Druk na prawach rękopisu

Biblioteka AP Przemyśl 430

17. Der grosse Krieg 1914-1918 : kurzgefasste Darstellung auf Grund der amtlichen Quellen des Reichsarchivs / von Erich Otto Volkmann. - 5. vermehr. und verbess. Aufl. 19. bis 23. Tsd. - Berlin : R. Hobbing, [1924]. - 302 s. : 2 k. tabl. ; 23 cm. - Dot. m. in. Polski

BN

18. Die Gründe der deutschen Kapitulation vom 11. November 1918 : nach amtlichen Urkunden des französischen Grossen Hauptquartiers, 10 Januar 1919. - Paris : Imp. Lang , [1919]. - 65 s. : 3 mapki ; 24 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 1353

19. Inwentarz Archiwum Naczelnego Komitetu Narodowego (1914-1920) / Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe m. Krakowa i woj. krakowskiego ; oprac. Ludwik Łysiak, Anna Ptaśnikowa, Helena Zającowa ;wstępem poprz. Ludwik Łysiak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. - 140 s. ; 24 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 1401, 24262

20. Iswolski im Weltkriege : der diplomatische Schriftwechsel Iswolskis aus den Jahren 1914-1917 : neue Dokumente aus den Geheimakten der russischen Staatsarchive / nebst einem Komment. von Friedrich Stieve. - Berlin : Deutsche Verlagsgesellschaft für Politik und Geschichte : im Auftr. des Deutschen Auswärtigen Amtes, 1925. - VII, [1], 264, [4] s., [5] k. tabl. ; 23 cm.

Archiwum rosyjskiego dyplomaty Aleksandra Pietrowicza Izwolskiego (1856-1919)

BN

21. In Przemyśl Kriegsgefangene : zugestellt nach den vom russischen Roten Kreuze eingelangten Gefangenenlisten / K.u.k. Kriegsministerium . - Wien : Hof- u. Staatsdr., 1915-1916.

Nebent.: Jeńcy wojenni z Przemyśla.

22. Jeńcy wojenni z Przemyśla, zestawieni wg list jeńców otrzymanych z rosyjskiego Czerwonego Krzyża : 25 V 1915. P 1, Oficerowie / K.u.k. Kriegsministerium. - Wien : k. k. Hof-und Staatsdruckerei, 1915. - 21 s. ; 27 cm.

Biblioteka MNZP 17641

23. Kalisz - rok 1914 : materiały źródłowe / red. Mierosława Lisiecka, Roman Szczepaniak ; Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kaliszu. - Kalisz : WAP, 1980. - [16] s. : il. ; 21 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 7202

24. Kancelaria Generalnego Gubernatora Wojskowego w Lublinie 1915-1918 / Jerzy Gaul ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. - Warszawa : „DiG”, 1998. - 134 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 103-107. - ISBN 83-7181-037-7

Biblioteka AP Przemyśl 18755

25. Korespondencya Wojennej Centrali Handlowej / odp. red. Zygmunt Doliński. – Kraków : nakł. Wojennej Centrali Handlowej, 1917- . - 47 cm.

R. 1, 1917, nr 2 (1 X)

Biblioteka AP Przemyśl /Cz/K

26. Kriegsberichte aus dem Grossen Hauptquartier. H[eft] 7, Die Durchbruchsschlacht in Galizien bis zur Einnahme von Przemyśl, mit zwei Karten. - Stuttgart ; Berlin : Deutsche Verlags-Anstalt, 1915. - 20 s. : 2 mapy ; 23 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 26956

27. Legiony Polskie 16 sierpnia 1914 - 16 sierpnia 1915 : dokumenty. - Piotrków : Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego, 1915. - 119, [1], 2 s. ; 24 cm. - Dostępne również w postaci cyfrowej online :

http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/290608/content Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka MNZP 1711

28. Lista strat 1914-1919 wydana dnia... . - Wien : K. und k. Kriegsministerium, 1914-1919 (k. k. Hof - und Staatsdruckerei) - R. 1, 1914, nr 1 (12 VIII) - R. 6, 1919, nr 709 (14 II). - Tekst w jęz. niem., czes., weg., pol, wł., słow., rum., serb.-chorw., slow., ukr.

Dostępna w postaci cyfrowej : http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/29525167

Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej

Biblioteka AP Kraków :

http://www.mtg-malopolska.org.pl/images/skany/lista_strat/wykaz_1_26/wykaz_1_26.djvu

R. 1, 1914, nr 26 (14 X). - 30 s.

http://www.mtg-malopolska.org.pl/images/skany/lista_strat/zeszyt26_50/zeszyt26_50.djvu

29. Lista strat Legionów Polskich. 4 / Centr. Urząd Ewidencyjny Dep. Wojskowego N.K.N. - Piotrków : Centralny Urząd Ewidencyjny Departamentu Wojskowego N.K.N., 1916. - 24 s. ; 31 cm. - (Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych legionistów do kwietnia 1915 roku ; 4). - Tyt. cz. 1: Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku; tyt. cz. 2 i 3: Lista strat Legionu Polskiego; tyt. cz. 4 i 5: Lista strat Legionów Polskich.

30. Lista strat Legionów Polskich. 5 / Centr. Urząd Ewidencyjny Dep. Wojskowego N.K.N. - Piotrków : Centralny Urząd Ewidencyjny Departamentu Wojskowego N.K.N., 1916. - 23 s. ; 31 cm. - (Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych legionistów do kwietnia 1915 roku ; 5). - Tyt. cz. 1: Lista chorych, rannych, zabitych i zaginionych Legionistów do kwietnia 1915 roku; tyt. cz. 2 i 3: Lista strat Legionu Polskiego; tyt. cz. 4 i 5: Lista strat Legionów Polskich.

31. Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. - XII, 263, [1] s., [4] s. tabl. : il. ; 25 cm. - (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodle-głościowego ; t. 28). - Indeksy. - ISBN 83-7188-900-3 (KA)

32. Mowa posła Aleksandra hr. Skarbka wygłoszona w dyskusyi nad wnioskiem Stransky’ego i towarzyszy o postawienie prezydenta ministrów Seidlera w stan oskarżenia. / Aleksander Skarbek. - [B.m.w.] : [b.w.], ok. 1917. – 4 s. ; 21 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 15739

33. Mowy 1914-1915 / Władysław Leopold Jaworski. - Kraków : nakł. Autora, 1915. - 29, [1] s. ; 24 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 4359

34. Odbudowanie państwa polskiego : dokumenty chwili bieżącej. Zeszyt 1. / P.B.I. - Kraków : nakł. Drukarni Ludowej, 1916. - 51, [6] s. ; 26 cm. - Na s. tyt. kryptonim., nazwa aut.: Leon Wasilewski.

Biblioteka MNZP 1746

35. Odezwy i rozporządzenia z czasów okupacji rosyjskiej Lwowa 1914-1915. - Lwów : skł. gł. H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende, 1916. - 49, [2] s. : faks., tabl. ; 24 cm. - Tekst częściowo ros.

Biblioteka AP Przemyśl 4585

Biblioteka MNZP 5713

36. Polska na przełomie dziejów : fakty i dokumenty. [T. 1], Od wybuchu wojny do zbrojnego wystąpienia Stanów Zjednoczonych / Marjan Seyda. - Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha, 1927. - IX, [III], 663 s. : err. ; 22 cm. - Bibliogr. s. [633]-635. - Indeks.

PBW Rzeszów WypRz 127234 M

37. Projekt cesarskiego rozporządzenia dotyczącego przesiedlenia osad w obrębie Twierdzy Krakowskiej / oprac. przez Sekcyę Prawniczą Krakowskiego Komitetu Odbudowy Kraju na podstawie wniosków prof. Zolla (jun). - Kraków: nakł. Krakowskiego Komitetu Odbudowy Kraju, 1916. - 13 s. ; 31 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 24878

38. Rewolucja Październikowa i jej wpływ na sprawy polskie w latach 1917-1921 : informator o materiałach w archiwach PRL / Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. - XVIII, 555 s. ; 24 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 1991

39. Rok 1914 w dokumentach i relacjach /wstęp i oprac. Janusz Cisek. - Kraków : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego : „Księgarnia Akademicka”, 2005. - 207, [1] s. : il., faks., fot. ; 25 cm. - (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległo-ściowego ; t. 26). – Indeksy. - Na grzb. akronim serii : BCDCN.

Biblioteka PWSW 5616 H

40. Schematismus des k. u. k. Militär - General - Gouvernements für das österreichisch - ungarische Okkupationsgebiet in Polen. - Lublin : Druck und Verlag des k. u. k. Militär - General - Gouvernements, [1915]. - VI, 191 s. ; 23 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 1529

41. Skorowidz przemyskiego mieszczaństwa na rok 1916 / [Sekcya handlowo-przemysłowa Zjednoczenia Towarzystw Polskich]. - Przemyśl : nakł. i druk. Zagajewskiego i Łazora, 1916. - 56, [22]s. ; 15 cm.

Biblioteka TPN Przemyśl 16007

42. Sprawozdanie c.k. Namiestnictwa, Centrali Krajowej dla Gospodarczej Odbudowy Galicyi za czas od czerwca 1916 do lutego 1917. - Kraków : nakł. c.k. Namiestnictwa Centrali, 1917. (Druk. E.i K. Koziańskich) - 309 s. : tab. ; 24 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 4599

43. Sprawozdanie dyrekcyi c.k. Gimnazyum z wykładowym językiem polskim w Przemyślu : za rok szkolny 1914. - Przemyśl : nakł. Funduszu Naukowego, 1914. (Przemyśl : Drukarnia Zagajewskiego i J. Łazora) - 40 s. ; 24 cm.

Biblioteka TPN Przemyśl 14728

44. Sprawozdanie Kierownictwa c.k. Seminaryum naucz. żeń. w Przemyślu : za rok szkolny 1915/16. - Przemyśl : [nakł. c.k. Seminaryum Naucz. Żeńsk.], 1916. (Przemyśl : Drukarnia A. Bluja) - 47 s. : 23 cm.

Biblioteka TPN Przemyśl 18032

45. Sprawozdanie Klubu Posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego z działalności politycznej za czas wojny : od 28 VII 1914 do 28 V 1917. – Kraków : nakł. red. „Piasta”, 1918. - 32 s. ; 19 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 4653

46. Sprawozdanie „Taniej Kuchni” Tow. Pań Miłosierdzia św. Winc. á Paulo w Przemyślu za czas od 28 paźdz. 1914 do 31 maja 1917 / Michalina Bojarska [zast. prez.], Wanda Zaborniakowa [sekret.]. – Przemyśl : nakł. Tow. św. Wincentego a Paulo, 1918. (Przemyśl : Drukarnia Zagajewskiego i Łazora) – 11 s. : tab. ; 24 cm.

Biblioteka MNZP 2688

47. Sprawozdanie z czynności za czas do 1. maja 1915 / Wiedeńska Delegacya Samarytanina Polskiego ; słowo wstępne Bolesław Wicherkiewicz [prezes]. - Wiedeń : [Stowarzyszenie „Samarytanin Polski”], 1915. (Wiedeń : Drukarnia Mechitarzystów) - 32 s. : tab. ; 23 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 4923

Biblioteka MNZP 14247

48. Sprawozdanie z krajowego Zjazdu Organizacyjnego „Centrum Narodowego” odbytego dnia 17 czerwca 1917 w Warszawie. - Warszawa : Centrum Narodowe, 1917. - 15 s. ; 23 cm. - Drukowano jako rękopis.

Biblioteka MNZP 19242

49. Sprawozdanie Zarządu Organizacyi Polskiej miasta Przemyśla. - Przemyśl : Organizacja Polska, 1918 (Drukarnia Zagajewskiego-Łazora). - 23 cm.

[1.], Sprawozdanie za czas od 1 stycznia 1914 do 31 grudnia 1917 r. / Feliks Przyjemski, Stanisław Jankowski. - 1918. - 8 s. : tab. – Zawiera : Zestawienie kasowe Organizacyi Polskiej w Przemyślu za lata 1914, 1915, 1916 i 1917 – podp. 31 grudnia 1917 ; Zestawienie rachunków Funduszu śp. Franciszka Trybulca / sporządz. komisja rew. Franciszek Giebułtowicz, Eugeniusz Waygart, Andrzej Wolanin.

Biblioteka MNZP 2689, 2815, 13824, 13831

50. Walki Legionów w świetle Austro-węg.[ierskich] i Niem.[ieckich] rozkazów pochwalnych : (Zbiór dokumentów oficyalnych). - Kraków : nakł. Naczelnego Komitetu Narodowego, 1917. - 48 s. ; 22 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 23883

51. Wielka wojna 1914-1918 : na podstawie najnowszych źródeł / oprac. Jan Dąbrowski. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, [1937]. - IX, 1026 s., [160] k. tabl. : il. ; 27 cm.

AP Przemyśl 16111

52. Wielka wojna 1914-1918 : na podstawie najnowszych źródeł. Cz. 1, 1914-1916. / Jan Dąbrowski. - Warszawa : nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, 1937. - XII, 503 s., il., mapy, tabl. ; 28 cm. - (Wielka Historja Powszechna ; t. 7 cz. 1)

Biblioteka AP Przemyśl

53. Wielka wojna 1914-1918 : na podstawie najnowszych źródeł . Tom 2 / oprac. Jan Dąbrowski. - Warszawa : nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, cop. 1937. - 1026 s. : il., fot., mapy, portr. tabl. ; 29 cm. - Bibliogr. s. 1007-1014. Indeks. - Zawiera 1256 ilustracji, 24 tablice rotograwjurowe i 76 map.

PBW Mielec BMCzyt 7301

54. Wielka wojna 1914-1918 : na podstawie najnowszych źródeł. Cz. 1 / oprac. Jan Dąbrowski. - Poznań : „Kurpisz”, 2000. - 281, [2] s., [16] s. tabl., [6] k. tabl., [2] k. tabl. złoż. : il., mapy ; 28 cm. - (Wielka Historia Powszechna ; t. 7). - Przedr. faks., oryg. : Warszawa : nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, cop. 1937. - Tyt. całości na okł. - ISBN 83-87621-72-2 (t. 7 cz. 1). - ISBN 83-86600-27-6 (całość)

55. Wielka wojna 1914-1918 : na podstawie najnowszych źródeł. Cz. 2 / oprac. Jan Dąbrowski. - Poznań : „Kurpisz”, 2000. - 264, [2] s., [12] k. tabl., [5] k. tabl. złoż. : il., mapy, err. ; 28 cm. - (Wielka Historia Powszechna ; t. 7). - Przedr. faks., oryg. : Warszawa : nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, cop. 1937. - ISBN 83-87621-78-1 (t. 7 cz. 2). - ISBN 83-86600-27-6 (całość)

56. Wielka wojna 1914-1918 : na podstawie najnowszych źródeł. Cz. 3 / oprac. Jan Dąbrowski. - Poznań : „Kurpisz”, 2000. - 300, [2] s., [22] k. tabl., [3] k. tabl. złoż. : il., mapy, err. ; 28 cm. - (Wielka Historia Powszechna ; t. 7). - ISBN 83-87621-81-1 (t. 7 cz. 3). - ISBN 83-86600-27-6 (całość)

57. Wielka wojna 1914-1918 : na podstawie najnowszych źródeł. Cz. 4 / oprac. Jan Dąbrowski. - Poznań : „Kurpisz”, 2001. - 201, [1] s., [12] k. tabl., [2] k. tabl. złoż. : il., mapy, err. ; 29 cm. – (Wielka Historia Powszechna ; t. 7). - Bibliogr. - Przedr. faks., oryg. : Warszawa : nakł. Księgarni Trzaski, Everta i Michalskiego, cop. 1937. - Tyt. całości na okł. - ISBN 83-88276-49-2 (t. 7 cz. 4). - ISBN 83-86600-27-6 (całość)

58. Wielka wojna 1914-1918 : na podstawie najnowszych źródeł i wydawnictw. Z. 8 / przez Jana Dąbrowskiego. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, [1936]. - S. 449-512 ; 27 cm.

59. Wielka wojna 1914-1918 : na podstawie najnowszych źródeł i wydawnictw. Z. 9 / przez Jana Dąbrowskiego. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, [1936]. - S. 513-576 ; 27 cm.

60. Wielka wojna 1914-1918 : na podstawie najnowszych źródeł i wydawnictw. Z. 10 / przez Jana Dąbrowskiego. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, [1936]. - S. 577-640 ; 27 cm.

61. Wielka wojna 1914-1918 : na podstawie najnowszych źródeł i wydawnictw. Z. 11 / przez Jana Dąbrowskiego. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, [1936]. - S. 641-704 ; 27 cm.

62. Wielka wojna 1914-1918 : na podstawie najnowszych źródeł i wydawnictw. Z. 16 / przez Jana Dąbrowskiego. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, [1936]. - S. 897-960 : il. ; 29 cm.

63. Wielka wojna 1914-1918 : praca oparta na urzędowych źródłach archiwum Rzeszy Niemieckiej / E. O. Volkmann ; z 5. wyd. przetł. Dygat [i in.]. - Warszawa : Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1925. - X, [2], 255 s. : mapy ; 23 cm.

BN

64. Wojna europejska 1914 na podstawie aktów urzędowych i podań sztabu generalnego. Mikołów : [b.w., ok. 1915]. - 96 s. ; 23 cm.

BN

65. Z posiedzenia Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego w dn. 1 V 1917 roku (streszczenia przemówień.). - [b.m.w.] : [b.r.]. - 22 s. ; 23 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 15222

66. Zbiór dokumentów dotyczących sprawy polskiej : sierpień 1914 r. - styczeń 1915 r. - Szwajcarya : [b.w.], 1915. - 70 s. ; 23 cm. - Recueil de documents concernant la question polonaise : août 1914 - janvier 1915. - Dostępna także w postaci cyfrowej : Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa : http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=9780

PBW Przemyśl nr inw.1382/b Cz1P A/94(438)

67. Zbiór najważniejszych dokumentów do powstania państwa polskiego : (odezwy, memoryały, proklamacye, oświadczenia, deklaracye, rozkazy, manifesty i orędzia, noty, projekty ustawodawcze, uchwały, rozporządzenia, dekrety, ustawy na tle rozwoju historycznych wypadków 1912-1919 r.) / Kazimierz Władysław Kumaniecki. - Kraków ; Warszawa : Księgarnia J. Czerneckiego, 1920. - 186, [1] s. ; 22 cm. - Dostępna także w postaci cyfrowej : http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=99451

BN ; PBW Rzeszów CzytR 143436

68. Źródła do historji najnowszej wojskowości polskiej (1908-1918) / Wacław Lipiński. //W: Z dziejów dawnych i najnowszych : szkice i studja historyczne / Wacław Lipiński. - Warszawa : Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1934. - S. 127-160

PBW Przemyśl nr inw. 25 906/Cz1P/A/94(438)

2. Źródła publikowane. 2. Wydawnictwa ciagłe

69. Raport Polskiej Organizacji Wojskowej z 9 marca 1917 r. // Biuletyn Wojskowej Służby Archiwalnej, 2000, nr 23, s. 189-225

Biblioteka AP Przemyśl

3. Druki ulotne

70. An die Bevölkerung! [Inc.:] Die dritte Kriegsanleihe wird zur Zeichnung aufgelegt werden [...] : Biała, am 5. Oktober 1915. / Der k. k. Statthalter von Colard G. - [Biała : b.w., 1915]. - [1] k. ; 81x50 cm. U góry s. Zl. 26903/pr.

Colard, Hermann von (1857-1916)

BN

71. Dla dowódcy 6-go kolejowego batalionu Półkownika Karpińskiego. [Inc.: Zanim ostatecznie nie będą ewakuowani jak zdrowi tak i chorzy wojskowi austryjaccy z fortecy Przemyśl...] : roku 1915 dnia 12/25 Marca godzina 7 wieczór = An den Kommandeur des 6 Eisenbahn Battalions Oberst Karpińskij. [Inc.: Bis zur endgültigen Evakuirung aus der Festung Przemyśl aller gesunden und kranken..] / Komendant Fortecy Jenerał Artamonow. - [Przemyśl : b.w., 1915]. - [1] k. ; 32x45 cm. - Tekst równol. pol., niem.

72. Do Moich narodiv! [Manifest] / Franc Josif v. r., Štirgk v.r., Koritovskij v. r. c.k. Namisnik. - L’viv, dn’a 28 lipn’a 1914. - K.1 ; 80x55 cm. - Ogłoszenie stanu wojny w j. ukraińskim

Biblioteka AP Przemyśl 17579

73. Komunikat [Lublin]

nr 62. 22 grudnia 1917. - s. 4.

nr 63. 5 stycznia 1918. - s. 4.

Biblioteka MNZP 14084 Czas/K

74. Legjonista : Jednodniówka wydana w dziesiątą rocznicę wyruszenia Legionów do walki o niepodległość Polski, Przemyśl 7 IX 1924 r. / red. odp. Władysław Kowal. - Przemyśl : Drukarnia J. Styfi, 1924. - 6 s. ; 47 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 15217

75. [Odezwa] : Narody Austro-Węgrów / Naczelny Dowódca Armji General-Adjutant Mikołaj, w sierpniu 1914. -1 k. ; 28x22 cm.

Biblioteka MNZP 17156

76. Odezwa Zwierzchniego Wodza Naczelnego do Polaków, Petersburg 1 (14) sierpnia 1914 r. / Zwierzchni Wódz Naczelny Generał Adyutant Mikołaj. - 1 k. ; 32x20 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 17580

77. Ogłoszenie Wojennego Generał-Gubernatora Galicyi. [Inc.: Wszyscy prywatni ludzie, posiadający rosyjskie i austryjackie patrony, przedmioty z zakresu artyleryi, ubrania, obuwie i uzbrojenie...] = Ob.’javleniìe voennego general’-gubernatora Galicìi. [Inc.: Vsě častnyja lica, imějuščìja u sebja russkìe i avstrìjskìe patrony predmety artillerìjskago imuščestva, odeždu, obuv’ i snarjaženìe...] / General''-lejtenant’: Graf’ Bobrinskìj. - [B.m. : b.w., 1916]. - [1] k. ; 63x48 cm. - Tekst rówol. ukr., pol.

BN

78. Poczta ludowa : Bracia Włoścjanie! [Inc.: Ciężkie przyszły dla ziemi naszej - Polski chwile. Wojna popaliła wiele wsi i miast, poniszczyła dobytek...] : w lutym 1917 roku. - [B.m. : b.w., 1917]. - [2] s. ; 27x18 cm.

BN

79. Pod pręgierz opinii. [Inc.: Przesilenie, które pojawiło się w Legjonach z powodu niewczesnego narzucenia przysięgi trwa...] / [b.n.a]. - [b. m.] : [b. w.], [ok. 1917] . - 8 s. ; 26 x18 cm.

(Dot. kryzysu przysięgi w Legionach)

Biblioteka AP Przemyśl 15729

80. [Odezwa] Polacy!Wybiła godzina,w której urzeczywistnić się mają ojców i dziadów Waszych nadzieje, 1/14 VIII 1914 roku / Naczelny Dowódca Armji Generał-Adjutant Mikołaj. - 1 k. ; 29x21 cm.

Biblioteka MNZP 16976

81. Z bojów polskich. - Warszawa : Kasa Wojenna Polskiej Organizacji Wojskowej, 1915. - 31 s. ; 16x12 cm.

BN

4. Czasopisma, kalendarze

82. Dziennik obwieszczeń Naczelnego Komitetu Narodowego. Sekcya Zachodnia / red. odp. Konstanty Srokowski. - Kraków : [Naczelny Komitet Narodowy] (Drukarnia Literacka), 1914- . - 32x24 cm.

R. 1, 1914, nr 2

Biblioteka MNZP/Cz/D

83. Echo Przemyskie : organ Stronnictwa Katolicko-Narodowego : wychodzi we czwartek niedzielę każdego tygodnia / Wyd. i red. Franciszek Giebułtowicz. – R. 1, 1896-R. 23, 1918. -Przemyśl : 1896-1918. (Przemyśl : Drukarnia Jana Łazora) – 48 cm.

Zmiany : Od R. 19, nr 1 (1914) podtyt. : pismo polityczno-społeczne

Od R. 19, nr 1 (1914) wyd. i red. odp. Ludwik Ekiert.

Od R. 20, nr 1 (1915) wyd i red. odp. Jan Łazor ; drukarnia Zagajewskiego i Łazora.

Zmiany formatu : R. 19 (1914) : 34 cm. ; R. 20, nr R. 1(1915) - R. 22, nr 76 (1917) : 31 cm. ; od R. 22, nr 77 (1917) : 40 cm.

Ostatni znany : R. 23, 1918, nr 41 (13 paźdz.).

R. 19, 1914, nr 1-63

R. 20, 1915, nr 1-21

R. 21, 1916, nr 1-105, dod. do tyt. : pismo polityczno-społeczne / wyd. i red. odp. Jan Łazor. -

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4148?tab=1

R. 22, 1917, nr 1-90

R. 23, 1918, nr 1-41

Biblioteka MNZP

84. Gazeta Polowa : Feld-Zeitung :Wojskowy dziennik Streffleura / red. nacz. Wiktor Grzesicki, red. odp. Józef Vorwahlner. - Wien : nakł. L. W. Seidela i Syna, 1914. (Drukarnia c.k. nadworna i państwowa) - . - 29 cm. - Tekst pol. i niem.

R. 2, 1915, nr 8, 14, 16-18, 20, 21, 23-27

Biblioteka AP Przemyśl /Cz/G

85. Kalendarz „Legionów Polskich” na Rok Pański 1915 / zest. Antoni Chmurski. - Wiedeń : Drukarnia J. N. Vernay, [b.r.]. - 158, [10] s. : il. ; 24 cm.

Biblioteka MNZP 29289

86. Kalendarz Niepodległości : kronika encyklopedyczna dwudziestopięciolecia (1914-1939). - Warszawa : „Herold-Press”, 1990. - [8], 366, [5] s. : mapy, pl. ; 18 cm. - Przedr. fotooffs., oryg. : Warszawa : Polskie Towarzystwo Opieki nad Sierotami po Poległych Wojskowych i Dziećmi Inwalidów : Zakłady Wydawnicze M. Arct, cop. 1939

Biblioteka AP Przemyśl 25952

87. Kalendarz Niepodległości na XX - lecie Odrodzenia Polski : kronika 3.900 wydarzeń w okresie lat 1914-1939 w układzie chronologicznym na każdy dzień kalendarza : 20 map historycznych kalendarium na lata 1939-1940-1941. - Gdańsk : „Modem”, 1990. - [8], 366, [2] s. : 1 tabl., mapy, err. ; 19 cm. - Przedr. fotooffs., oryg. : Warszawa : Polskie Towarzystwo Opieki nad Sierotami po Poległych Wojskowych i Dziećmi Inwalidów : Zakłady Wydawnicze M. Arct, cop. 1939. - ISBN 83-85068-02-3

Biblioteka AP Przemyśl 12628

88. Kalendarz pamiątkowy z czasów oblężenia Przemyśla w r. 1914 : na Rok Pański 1915. - Przemyśl : nakł. J. Łazora, 1914. (Drukarnia Zagajewskiego i Łazora) - [54] s. ; 22 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 3382, 9642, 16589

Biblioteka TPN Przemyśl 4511

89. Komunikat Biura Prasowego przy Departamencie Spraw Politycznych. - R. 1, 1917 - R. 2, 1918. - Warszawa : Tymczasowa Rada Stanu, 1917-1918 (Drukarnia Państwowa Królestwa Polskiego). - 24 cm.

R. 2, 1918, nr 19-30, 32, 35-46, 48, 49, 51, 52, 55, 56, 58-65, 67-74, 76, 80, 81 [uszkodz.] [ramy czasowe : 14 III – 29 X 1918]

Biblioteka AP Przemyśl /Cz/K

90. Kronika Dyecezji Przemyskiej O [brządku] Ł[acińskiego] / red. Edward Chrzanowski. – R. 1, 1901- . - Przemyśl : Kuria Biskupia, 1901- . – 21 cm. – Miesięcznik.

Zmiany : Tyt. : Kronika Diecezji Przemyskiej = Kronika Archidiecezji Przemyskiej

Zmiany : Wyd. : Kuria Metropolitarna

Zmiany : dwumiesięcznik (od 1962 r.), kwartalnik (od 1992 r.).

R. 14, 1914, z. 3-8

R. 15, 1915, z. 3-6

R. 16, 1916, z. 1, 2, 5-10

R. 17, 1917, z. 1-10

R. 18, 1918, z. 1, 4-5, 9, 12

Biblioteka MNZP

R. 14, 1914, z. 1-8.

R. 15, 1915, z. 1-6.

R. 16, 1916, z. 1-12.

R. 17, 1917, z. 1-12.

R. 18, 1918, z. 1-12 + dodatek do z. 4-5.

Biblioteka WSD w Przemyślu

91. Kronika Polska / red. i wyd. Władysław Baranowski. - Lozanna ; Rapperswill : Naczelny Komitet Narodowy, 1916- . - 25 cm.

R. 1, 1916, t. 3

Biblioteka MNZP 5072/Cz/K

92. Legjonista : gazetka żołnierska 2 pułku piechoty WP. - R. 1, 1917- . - Pułtusk : nakł. Kantyny Żołnierskiej 2 pp., 1917- . - 25 cm.

Zmiany : m.wyd. : Przemyśl (od 1917, nr 2)

Zmiany : m. druku : nr 1 druk : Pułtusk; nr 3 druk : Lwów. Od nr 2 m. wyd. : Przemyśl

93. Nowy Głos Przemyski : pismo poświęcone sprawom społecznym, politycznym i ekonomicznym / wyd. i red. odp. Franciszek Mikruta. – R. 1, 1903-R. 36, 1939. – Przemyśl : Franciszek Mikruta (Przemyśl : Drukarnia L. Schwarza), 1903-1939. - 30 cm. – Tygodnik.

R. 13, 1914, nr 1-31

R. 15, 1918, nr 1-61

Biblioteka MNZP

94. Poczta Ludowa. - 1917, nr 2 (16 I)

Biblioteka AP Przemyśl Cz/P

95. Polak : organ główny Związku Ludu Polskiego. - R. 1, 1915 - R. 5, 1919. - Warszawa : Związek Ludu Polskiego, 1915-1919. - 31 cm.

R. 3, 1917, nr 8 (XI)

Biblioteka AP Przemyśl

96. Polnische Zentralkorrespondenz / herausgeber und verantwortl. red. Wincenty Jabłoński. - Wien : 1915- . - 57 cm.

R. 1, 1915, nr 1-3

Biblioteka AP Przemyśl /Cz/P

97. Przegląd Przemyski : tygodnik społeczny, polityczny i ekonomiczny / wyd. i red. W. Mondalski. – R. 1, 1911- R. 4, 1914 . – Przemyśl : W. Mondalski, 1911-1914 (Przemyśl : Drukarnia J. Styfiego). - 30 cm. – Tygodnik.

R. 4, 1914, nr 200-260

Biblioteka MNZP

98. Rejestr Nr... / wydawnictwo Polskiej Organizacji Wojskowej. - Warszawa : P. O. W.,1917. - Niereg.

R. 1917, nr 1(7 III) - 5(10 V)

Biblioteka AP Przemyśl /Cz/P

99. Rodak : tygodnik dla wychodźców polskich z Galicyi / red. odp. Kazimierz Lagosz. - Wiedeń :Wyd. Antoni Stręk, 1915- . - 32 cm.

R. 1, 1915, nr 1-6, 17-24, 26-31, 33

Biblioteka MNZP/Cz/R

100. Ruch : organ główny Polskiej Organizacji Narodowej. - R. 1, 1914, nr 1-5/6 (22 października-23 listopada). - Piotrków : Michał Sokolnicki, 1914. - . - 38 cm. - Niereg.

1914, nr 2 (23 X)

Biblioteka AP Przemyśl /Cz/R

1914, nr 3

Biblioteka MNZP/Cz/R

101. Rząd i Wojsko : wydawnictwo W. P. [Wojska Polskiego]. - [R. 1], 1916 - R. 6, 1921. - Warszawa : 1916-1921. - 36 cm.

R. 1, 1916, nr 7 (29 XII)

R. 2, 1917, nr 11, 13, 15-17, 19-22

R. 3, 1918, nr 26

Biblioteka AP Przemyśl Cz/R

R. 1, 1916, nr 1, 2, 6

R. 2, 1917, nr 8, 10-17, 23-25

Biblioteka MNZP/Cz/R

102. Świt : dwutygodnik dla młodzieży / kier. Andrzej Boleski ; red. odp. Henryk Oppitz. - Wien : Drukarnia I. Steinmann, 1916- . - 32 cm. - Dwutyg.

R. 1, 1916, nr 1, 2

Biblioteka AP Przemyśl /Cz/S

103. Tábori Ujság : Megielenik Lehetöleg Naponta a cs. és kir. Várparanesnokság Ióváhágyasaval. - [R. 1], 1914 - [R. 2], 1915. - Przemyśl : , 1914-1915. - cm.

104. Talergofskij al’manach’: Talergof’. Č. 1, Propamâtnaâ kniga avstrijskich’ žestokostej, izuverstav’ i nasilij nad’ karpato- russkim’ narodom’ vo vremâ vsemirnoj vojny 1914-1917 g.g. - Vyp. 3. – L’vov’ : Izdatel’stvo „Talergofskago Komiteta”, 1930. (L’vov’: Tipogr. Stavropigijskago Inst.) - [4], 156 s., il. ; 25x20 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 1259

105. Teka : drukowano jako rękopis. – Warszawa : 1917- . - 25 cm.

R. 1, 1917, nr 12 (26 VIII)

R. 2, 1918, nr 20 (21 II)

Biblioteka AP Przemyśl /Cz/T

R. 1, 1917, nr 11, 12

Biblioteka MNZP/Cz/T

106. Ukrainisches Gedenkblatt aus Anlass des Jahresfestes der Wiedereroberung von Peremyschl : 3/61915-3/6 1916 / red. Alexius Jarema =Ukraïnskij pamâtni listok v ričnicju uvil’nenja Peremišla : 3/6 1915-3/6 1916 / vidvičal’nij red. Oleksïj Ărema. - Przemyśl : nakl. Kružka Ukraïns’kogo Tovaristva Pedagogičnogo u Peremišli, 1916. -15+15 s. ; 24 cm. - [Tytuł i tekst niem., ukr.]. – Strony przeciwlegle numerowane.

Biblioteka MNZP 2728, 13266

107. Weltkrieg! Kriegs-et Ruhmesblatterr. - Berlin : Hilfsverein Deutscher Frauen. - 1915, nr 61, 62

Biblioteka AP Przemyśl /Kserokopia, k. 8

108. Wiadomości Polskie : tygodnik / red. Stanisław Kot. - Piotrków : wyd. Stanisław Kot (Drukarnia Państwowa pod zarz. Departamentu Wojskowego NKN), 1915- . - 35 cm.

R. 1, 1915 nr 37 (11 VII)

Biblioteka AP Przemyśl/Cz/W

R. 1, 1915 nr 43, 51, 55

R. 3, 1917 nr 109-142, 144-145

Biblioteka MNZP/Cz/W

109. Wiadomości Wojenne = Kriegsnachrichten : dozwolone przez C. i K. Komendę Twierdzy : wychodzą w dowolnym porządku / red. i wyd.: M. G. Rosenfeld. – R. 1, 1914, nr 1 - R. 2, 1915, nr 154. - Przemyśl : M. G. Rosenfeld, 1914-1915.- . - 45 cm. - Niereg.

Uwagi : 1914, nr 1 (28 IX) - nr 8 i 19 (1914) form. : 34 cm, nr 50-52 (1914) form. : 41 cm.

Współwyd. z wersją niem. pod tyt.: Kriegsnachrichten; nr 6, 8, 19, 35 wyd. samoistne

R. 1, 1914, nr 51-55, 64-77;

R. 2, 1915, nr 78-138, 140-150, 153

Biblioteka KUL /Lublin

Biblioteka MNZP 9311, 9312, 23819, 23820

R. 1, 1914, nr 1-21, 23-24, 26-77

R. 2, 1915, nr 78-90, 92-99, 101-103, 105-126, 128, 130-137, 139-148, 152-153

Centralna Biblioteka Wojskowa

R. 1, 1914, nr 2, 4-7, 11, 13, 16-17, 20, 27, 34, 39, 42, 44, 46, 49-50, 52, 56, 58, 60, 63-77

R. 2, 1915, nr 79-81, 83-87, 89-90, 92, 94, 96, 98, 101, 103, 106-109, 111-122, 126, 132-134, 137, 140-141

Biblioteka Sejmowa

110. Wiadomości z Tymczasowej Rady Stanu. - [B.m.w.] : [b.w.], [b.r]. - 23 cm.

Nr 2. – 7 s.

Drukowano jako rękopis.

Biblioteka MNZP 17106/Cz/W

111. Widnokrąg : pismo tygodniowe / red. i wyd. W. Rzymowski. - R.1, 1913 - R.2, 1914 ; R.1, 1915 - R. 4, 1918. - Warszawa : W. Rzymowski, 1915- . - 36 cm.

R. 2, 1916, nr 1-7, 11, 16, 17

R. 3, 1917, nr 2, 21, 22

Biblioteka MNZP /Cz/W

112. Wiedeński Kuryer Polski / wyd. i red. odp. Antoni Chmurski, red. nacz. Roman Jaworski. - R. 1, 1914, nr 1 (29 IX) - R. 6, 1919, nr 1295. - Wiedeń : Antoni Chmurski, (Drukarnia N. Vernay’a Tow. Akc.) 1914-1919 . - 48 cm. - Dziennik.

R. 1, 1914, nr 42-76

R. 2, 1915, nr 78-142

R. 5, 1918, nr 1051

Biblioteka AP Przemyśl/Cz/W

R. 1, 1914, nr 59

R. 2, 1915, nr 106, 145-146, 151, 201, 203, 205, 206, 315

R. 3, 1916, nr 646, 684, 691

Biblioteka MNZP/Cz/W

113. Wojna Europejska : ilustrowany przegląd wypadków wojennych / [red. odp. Franciszek Piątkowski]. - Kraków : Aleksander Ripper, [1914]. (Kraków : Drukarnia Przemysłowa) - 32 cm. - Niereg.

R. 1914, nr 1-.

Biblioteka UJ ; Biblioteka Medyczna UJ

114. Wyzwolenie : czasopismo poświęcone sprawom polskim. - Lausanne : wyd. Zygmunt Witkowski, 1916- . - 24 cm.

R. 1, 1916, nr 2

Biblioteka AP Przemyśl/Cz/W

115. Z Chwili. - [b.m.w.] : [b.w.], 1918- . - 22 cm.

R. 1918, nr 7, 11-14

Biblioteka AP Przemyśl/Cz/Z

116. Z dnia. - [b.m.w.] : [b.w.], l917- . - 25 cm.

R. 1, 1917, nr 1-7, 14-17, 19-24

Biblioteka AP Przemyśl/Cz/Z

117. Ziemia Przemyska / red. odp. Józef Klepacki. - R. 1, 1913, nr 1 (15 XI) - R. 3, 1915, nr 14 (31 I), R. 4, 1918 - R. 25, 1939, nr 37 (8 IX). - Przemyśl : [b.w.], 1913-1939 (Przemyśl : Drukarnia Jana Łazora). - 42 cm. - Tyg. - Częste zmiany redaktora naczelnego i odpowiedzialnego. - Zmiany formatu : w 1914-1915? : 31 cm ; od 1918 : 42 cm; od 1923 : 38 cm.

Zmiany : Od R. 2, 1914, nr 32 dodatek do tytułu : „Za zezwoleniem c. i k. Komendy twierdzy, wychodzi w miarę nadchodzących telegramów”, wydawca i red. odpowiedzialny Jan Łazor

R. 2, 1914, nr 1-73

R. 3, 1915, nr 1-14

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=3394

R. 4, 1918, nr 1-46

Biblioteka MNZP

5. Bibliografia

118. Bibliographie méthodique de l'histoire économique et sociale de la France pendant la guerre / par Camille Bloch. - Paris : Les Press Univ. de France ; New Haven : Yale Univ. Press, 1925. - XXXVI, 919, [1] s. ; 29 cm. - (Histoire Économique et Sociale de la Guerre Mondiale. Série Française)

BN

119. Polacy w pierwszej wojnie światowej : problematyka wojskowa : bibliografia / [oprac.] Stanisław Derejczyk, Urszula O1ech ; Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej. - Warszawa : 1988. – 350 s. ; 20 cm. – Indeksy.

120. Próba bibliografii polskich druków wojennych : 1914-1915 / Mieczysław Opałek. - Kraków : [s.n.], 1916. - 47 s. ; 23 cm.

121. Twierdza Przemyśl : bibliografia w wyborze za lata 1961-1997 / Grażyna Balicka. - Przemyśl :Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 1998. - [12] s. ; 21 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 22216

6. Listy z lat 1914-1918

122. Do Brygadjera Piłsudskiego, byłego członka Rady Stanu : List otwarty / Iza Moszczeńska. -Warszawa : [b.w.], 1917. - 4 s. ; 23 cm.

Biblioteka MNZP 14086

123. Listy Władysława Sikorskiego do Władysława L. Jaworskiego i Prezydium Naczelnego Komitetu Narodowego (l914-1919) / Władysław Sikorski ; oprac. i wstępem opatrzyli Zbigniew Koziński i Zdzisław Pietrzyk. – Kraków : UJ, 1987. - 260 s. powiel. ; 23 cm. - (Varia / Uniwersytet Jagielloński, 0239-7900 ; nr 233). - Tyt. równol. : Epistulae Ladislai Sikorski ad Ladislaum L. Jaworski et Supremi Consilii Nationalis Praesides. - Tekst częśc. niem. - Indeks. - Rés. - ISBN 83-233-0190-5

Biblioteka AP Przemyśl 11746

124. Wojskowa i wojenna korespondencja braci Lejów (1913-1917) / Władysław Leja, Stefan Leja, Piotr Leja ; odczytał i oprac. Sławomir Kułacz ; przedmową opatrzył Michał Bączkowski. - Oświęcim : Napoleon V, 2014. - 164 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 159. Indeks. - ISBN 978-83-7889-090-4

Biblioteka AP Przemyśl 32957

125. Z myślą o Niepodległej : listy Polaka, żołnierza armii niemieckiej, z okopów I wojny światowej (1914-1918) / Józef Iwicki ; wybór, wstęp i oprac. Adolf Juzwenko. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. - 302, [2] s., [6] k. tabl. : il., mapa, portr., err. ; 20 cm. - Indeksy.

PBW Przemyśl WP 34275, WP 34276

PBW Lubaczów WL 24323

7. Pamiętniki. 1. Wydawnictwa zwarte

126. Aus meiner Dienstzeit : 1906-1918. Bd. 1, Die Zeit der Annexionskrise 1906-1909 / Conrad [Franz Conrad von Hötzendorf]. - Wien : Rikola Verlag, 1921. - 675, [1] s., [2] k. tabl. ; 29 cm.

BN

127. Aus meiner Dienstzeit 1906-1918. Bd. 2, 1910-1912 : Die Zeit des libyschen Kireges und des Balkankrieges bis Ende 1912 : mit einem Anhang / Conrad [Franz Conrad von Hötzendorf].- Wien [etc.] : Rikola Verlag, 1922. - 471, [1] s. ; 24 cm.

128. Aus meiner Dienstzeit : 1906-1918. Bd. 3, 1913 und d. 1 Halbjahr 1914 : der Ausgang des Balkankrieges und die Zeit bis zum Fürstenmord in Sarajevo / Conrad [Franz Conrad von Hötzendorf]. - Wien : Rikola Verlag, 1922. - 815 s., [3] k. tabl. ; 29 cm.

BN

129. Aus meiner Dienstzeit : 1906-1918. Bd. 4, 24 Juni 1914 bis 30 september 1914 : die politischen und militärischen Vorgänge vom Fürstenmord in Sarajevo bis zum Abschluss der ersten und bis zum Beginn der zweiten Offensive gegen Serbien und Russland / Conrad [Franz Conrad von Hötzendorf]. - Wien : Rikola Verlag, 1923. - 956 s. : il. ; 29 cm.

BN

130. Belagerung und Gefangenschaft : von Przemyśl bis Russisch-Turkestan : das Kriegstagebuch des Dr Richard Ritter von Stenitzer : 1914-1917 / Richard von Stenitzer ; hrsg. Albert Pethö. - Graz : Ares Verlag, 2010. - 264 s. : 222 il. ; 29 cm. - Bibliogr. s. 261-262. - ISBN 978-3-902475-83-1

Austriacka Biblioteka Narodowa

131. Bitwa pod Bolimowem i Sochaczewem. - [Warszawa] : W. Maślankiewicz, cenz. 1915. - 16 s. ; 20 cm. - (Pamiętniki Rezerwisty z Obecnej Wojny z Niemcami ; z. 14). - [Aut. domniem.: Pobudziński Wacław]. - Tyt. okł.

BN

132. Bitwa pod Łodzią : pamiętniki rezerwisty z obecnej wojny z Niemcami. 1. - [Warszawa] : W. Maślankiewicz, cenz. 1914. - 16 s. ; 20 cm. -(Pamiętniki Rezerwisty z Obecnej Wojny z Niemcami ; z. 11). - Aut. domniem. : Pobudziński Wacław. - Tyt. okł.

133. Bitwa pod Łodzią : pamiętniki rezerwisty z obecnej wojny z Niemcami. 2. - [Warszawa] : W. Maślankiewicz, cenz. 1914. - S. 17-32 ; 20 cm. - (Pamiętniki Rezerwisty z Obecnej Wojny z Niemcami ; z. 12). - Aut. domniem. : Pobudziński Wacław. -Tyt. okł.

134. Brzeżany na widowni bojowej : wspomnienie dziejowe od 26. sierpnia 1914 r. do 9. lutego 1918 r. / Alojzy Steiner. - Brzeżany : [b.w.], 1924. - 64 s. ; 23 cm.

135. Burza dziejowa : pamiętnik z wojny światowej 1914-1917. T. 1 / E.[ugeniusz] de Henning-Michaelis. - Warszawa ; Kraków : Gebethner i Wolff, 1928. - 246 s. ; 19 cm.

BN

136. Burza dziejowa : pamiętnik z wojny światowej 1914-1917. T. 2 / E.[ugeniusz] de Henning-Michaelis. – Warszawa : Gebethner i Wollf, 1928. - 288 s. ; 19 cm.

Biblioteka MNZP 27836

137. Burza dziejowa : pamiętnik z wojny światowej 1914-1917. T. 3, W zamęcie : przyczynek do historji formacyj polskich w Rosji / E.[ugeniusz] de Henning-Michaelis. - Warszawa ; Kraków : Gebethner i Wolff, 1929. - 190 s. ; 19 cm.

BN

Biblioteka MNZP 27837

138. Byłem lekarzem w okopach : 2 sierpnia 1914 - 14 lipca 1919 / Louis Maufrais ; oprac. Martine Veillet ; przedm. poprzedził Marc Ferro ; przeł. Andrzej Wiśniewski. Warszawa : „Czytelnik”, 2014. - 325, [2] s. : il. ; 22 cm. - Tyt. oryg.: J’étais médecin dans les tranchées : août 1914-juillet 1919, 2008. - ISBN 978-83-07-03321-1

139. Cztery lata wojny w służbie komendanta : przeżycia wojenne 1914-1918 / Roman Starzyński. - Warszawa : Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski, 1937. - 347 s. ; 26 cm.

BN

140. Diariusz dni grozy w Gorlicach : na podstawie pamiętników: Jana Benisza, Jana Budackiego, Stanisława Feliksa Grąglowskiego, Władysława Kijowskiego, Jana Sikorskiego, ks. Bronisława Świeykowskiego / wybrał i zestawił Andrzej Ćmiech. - Gorlice : Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta ; Nowy Sącz : Wydawnictwo i Drukarnia Nova Sandec, 2010. - 176 s. : il. ; 21 cm. - Indeks. - ISBN 978-83-60822-90-6

PBW Przeworsk WK 51385

141. Dwanaście lat służby wywiadowczej / Max Ronge ; z niem. przeł. Barbara Szymczak ; posł. i przypisy Ryszard Świętek. - Warszawa : „Gryf” : „Bellona”, 1992. - 293 s., 8 k. tabl. : il., fot., mapy, portr. ; 25 cm. - ISBN 83-85209-19-0

Biblioteka AP Przemyśl 13994, 26874

142. Dzieje Legjonu Żydowskiego / Włodzimierz Żabotyński ; autoryz. przekł. Abrahama Rosenmanna. - Kraków : Wydawnictwo „Trybuna Narodowa”, 1935. - 196, [2] s. : il. ; 23 cm.

143. „Dziennik” : listopad 1914 - marzec 1915 / Rudolf Starzewski ; oprac. Joanna Jaśkowiec. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2007. - 168 s. ; 24 cm. - (Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, 1425-851X ; t. 15). - Indeks. - ISBN 978-83-233-2438-6

PBW Przemyśl WP 96532

144. Dziennik 1913-1916 / Tadeusz Furgalski „Wyrwa” ; wstęp i oprac. Piotr Cichoracki. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległo-ściowego, 2011. - 187, [4] s., [4] s. tabl. : il.; 24 cm. - (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 41). - Indeks. - ISBN 978-83-7638-159-6 (KA)

Biblioteka AP Przemyśl 31647

145. Dziennik 1914-1918 / Jan Dąbrowski ; wstęp i aneks Jerzy Zdrada ; przygot. tekstu i przypisy Jerzy Zdrada przy współudz. Elżbiety Dąbrowskiej. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977. - 231, [5] s., [10] k. tabl. : il., portr. ; 24 cm. - Bibliogr. Indeks.

AP Przemyśl 11560

146. Dziennik Anny Kahan : Siedlce 1914-1916 / [red. Monika Konopka ; tł. zespół Paweł Buda i in.]. - Siedlce : Stowarzyszenie Tutajteraz, 2011. - 410, [1] s. : il. ; 24 cm. - Tytuły podstawy przekł.: The diary of Anne Kahan : Siedlce, Poland, 1914-1916; My first six years in America, 1916-1922, i remember...; My parents elope two months after their wedding. – „Anne (Chane) Safran Bially (1901-1993). Bibliografia” s. 397-[405]. - Oryg. w jęz. yid., tł. z jęz. ang. - ISBN 978-83-63307-24-0

147. Dziennik oficera Landsturmu ; oraz Galicja 1914 / autorstwa Marcina Wichrowskiego. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII „Łętownia”, 2004. - 79, [1] s. : il., fot., mapy, pl. ; 16x24 cm. - (Architectura et Ars Militaris ; 1). - Bibliogr. s. 34. - ISBN 83-920541-0-5

PBW Przemyśl WP 12481/b, nr inw. 13809 /b CzP 00/09(438-11-13)

Biblioteka AP Przemyśl 24053

Biblioteka MNZP 35681

Biblioteka TPN Przemyśl 25680

148. Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914-1916 / August Krasicki ; wstęp Piotr Łossowski. - Warszawa : „Pax”, 1988. - 546, [2] s., [40] s. tabl. : fot., mapka, portr., rys. ; 20 cm. - Indeksy. - ISBN 83-211-1000-2

PBW Przeworsk WK 35117

PBW Przemyśl WP 77796, WP 77797

Biblioteka AP Przemyśl 11451, 25957

Biblioteka MNZP 30386

Biblioteka TPN Przemyśl 19979

149. Dziennik z lat wojny 1914-1919 : fragmenty / Romain Rolland ; przeł. [z fr.] , wyboru dokonała oraz wstępem opatrzyła Zofia Karczewska-Markiewicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1965. - 351, [5] s., [5] k. tabl. ; 20 cm. - Tyt. oryg. : Journal des années de guerre 1914-1919.

PBW Przeworsk WK 9192

150. Dziennik z oblężonego Przemyśla 1914-1915 / Helena z Seifertów Jabłońska ; do druku przygot. i wstępem poprzedziła Hanna Imbs ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1994. - 245, [2] s., [23] s. tabl. : il., faks., fot. ; 21 cm. + [1] k. mapa kolor. złoż. - ISBN 83-901158-3-2

PBW Przemyśl WP 83532, WP 103455

Biblioteka AP Przemyśl 15006

Bibloteka MNZP 32320, 32393, 37629

151. Éhség, árulás, Przemyśl / Lévai Jenő ; il. Albert Kner. - 3. kiad. - Budapest : Magyar Hétfő, [1933]. – 319 s. ; [16] il. ; 22 cm. [Przemyśl : głód, zdrada]

152. Erste Belagerung von Przemyśl : september-oktober 1914 / von [Aleksander] Roda Roda [pseud.]. - Przemyśl : [b. w.], [1914]. (gedr. in der Festungsdruckerei wahrend der zweiten Belagerung unter Leit. E. Eisner) - 15 s., [1] k. tabl. : fot. ; 24 cm. - Abdruck des Feuilltons der “Neuen Freien Presse” vom 19. Oktober 1914. - Nazwa aut. : Rosenfeld, (S.[ándor]) Friedrich L.[adislaus] A.[lexander] - Tekst w j. niem. - Dostępna także w postaci cyfrowej : Cyfrowa Kolekcja Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

PBW Przemyśl nr inw. 24578 CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

153. Galicja 1914-1915 : zapiski korespondenta wojennego / Ferenc Molnár ; tł. [ zwęg.] Ákos Engelmayer. - Warszawa : „Most”, 2012. - 296 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-60840-08-5

PBW Przemyśl nr inw.105516 CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

154. Im belagerten Przemysl : tagebuchblätter aus grosser Zeit / von I. v. Michaelsburg [pseud.]. - Leipzig : C. S. Amelans Verlag, 1915. – 190 s. ; 18 cm. - Na książce pseud. aut., nazwa: Ilka von Künigl-Ehrenburg.

Biblioteka AP Przemyśl 425

155. Książę piechoty : (w nawałnicy żelaza) / Ernst Jünger ; tł. Janusz Gaładyk. - Wyd. 2. Warszawa : Wojskowy Instytut Naukowo-Oświatowy, 1938 [8], 186 s. ; 25 cm.

BN

156. Legiony w Karpatach 1914 / napisał Bertold Merwin. - [B.m.] : nakł. Naczelnego Komitetu Narodowego ; Wiedeń : skł. gł w Księgarni H. Goldschmied, 1915. (Wiedeń : drukiem Adolfa Holzhausena) - 133 s., [34] k. tabl. ; 19 cm. - Na s. tyt.: Czysty dochód na fundusz wdów i sierot po legionistach.

Biblioteka MNZP 18486

157. Legiony w Karpatach 1914 / napisał Bertold Merwin ; [red. z. Magdalena Bugera, Tomasz Idzikowski, Grzegorz Klebowicz]. - Przemyśl: : T. Idzikowski - Fort VIII „Łętownia”, 2005. - 112 s. : il. ; 6x24 cm. - (Architectura et Ars Militaris ; 7). - Przedruk wyd. z 1915 r. U dołu s. tyt.: Czysty dochód na fundusz wdów i sierot po Legionistach. 1915 nakł. Naczelnego Komitetu Narodowego Skład Główny w księgarni H.Goldschmied Wiedeń I. Wollzeille 11. - ISBN 83-922132-1-1

Biblioteka AP Przemyśl 24946

158. Mémoires du général Broussilov : guerre 1914-1918 / [Aleksej Alekseevič Brusilov] ; préf. du Niessel. - Paris : Libraire Hachette, 1929. -286, [2] s. ; 18 cm. -Tyt. oryg.: Moi vospominaniâ.

159. Memorabilia : (pamiętnik od 1 VIII. 1914 do 1. IX. 1915). T. 1 / W.[alenty Łukasz] Miklaszewski. - Warszawa : nakł. autora, [1929]. - 239 s. ; 18 cm. - Ku uczczeniu dziesięciolecia wskrzeszenia Polski wyszedł pamiętnik z czasów wojny światowej W. Miklaszewskiego w 3 tomach. T. 1, Memorabilia. T. 2, Diaspora. T. 3, Katabasis.

BN

160. Milknące echa : wspomnienia z wojny 1914-1920 / Stanisław Kawczak. - Wyd. 1 powojenne. - Warszawa : „Libra”, 1991. - 367 s. ; 21 cm. - ISBN 83-85005-48-X

PBW Krosno M 102425

Biblioteka TPN Przemyśl 28156

161. Młodość mego pokolenia / Tadeusz Jabłoński. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1977. - 364, [4] s. ; 20 cm.

PBW Jarosław WJ 30477

162. Moja służba w Brygadzie : pamiętnik polowy / Felicjan Sławoj-Składkowski. - Wyd. 2 [właśc. 1 powojenne]. - Warszawa : „Bellona”, 1990. - 2 t. w 1 wol. (430, [2] s.) : err. ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-11-07837-8

Biblioteka AP Przemyśl 25954

PBW Tarnobrzeg TG 68890

PBW Krosno M 100981

PBW Rzeszów WypRz 212235

163. Moje pierwsze boje / Józef Piłsudski. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1988. - 191, [4] s. ; 20 cm. - Tekst oparty na wyd. z 1926 r. - ISBN 83-218-0253-2

Biblioteka AP Przemyśl 11595

PBW Przemyśl WP 76116, 76874, 76875

PBW Lubaczów WL 35652

PBW Jarosław WJ 45247

PBW Przeworsk WK 34150, 34387

164. Moje życie w mundurze : czasy narodzin i upadku II Rzeczypospolitej / Bronisław Konieczny ; [tekst rękopisu do dr. przygotowały Jadwiga Konieczna-Twardzikowa i Irena Roterman-Konieczna]. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005. - 365, [3] s. : il., fot., mapy, portr. ; 25 cm. - Indeksy. - ISBN 83-7188-693-4

Konieczny, Bronisław (1896-1973)

Biblioteka PWSW 5592 H, 8240 H, 8241 H

PBW Sędziszów BSdzW 43458

165. Mój Batalion... My, byli Legioniści! / Antoni Leon Kornik. - Kraków : nakł. autora, 1937 (Drukarnia L. Dudek). - 160 s. ; ryc. ; 18 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 13184

166. Mój Paryż nad Dunajem czyli Rozmowy z milczeniem / Marian Jachimowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1991. - 362, [1] s., [40] s. tabl. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-7023-178-0

PBW Krosno M 104139

167. Mon journal de Russe : a la mission militaire française : 1916-1918 / Pierre Pascal ; preface de Jean Laloy. - Laussane : L'Age d'Homme , cop. 1975. - 358, [1] s. ; 23 cm. - (Histoire et Temoignages)

Pascal, Pierre (1890-1983)

Biblioteka PWSW 10024 H

168. My II brygada / Józef Panaś. - Katowice : nakładem: Śląskie Zakłady Graf. i Wyd. „Polonia”, 1929. - 317 s., [9] k. tabl. ; 20 cm.

169. Na kavkaz’ko-turec’komu fronti : spomini z 1916-1918 rr. / Lev Bikovs’kij. - Vinnipeg : Inst. Cognitif. Ucrain., 1968. - 152 s. : il., err. ; 21 m. - (Pracì Ìnstitutu Doslìdìv Volini. Volìnìâna ; 18). - 2 s. tyt. w jęz. ang.

BN

170. Na stos / Marek Arpad Kowalski. - Warszawa : „Nowy Świat”, 2005. - 302, [2] s. : il. ; 20 cm. - (Świadkowie Historii). - Zawiera m. in. pamiętnik Mariana Kowalskiego oraz dziennik Władysława Kownasa. - ISBN 83-7386-163-7

PBW Tarnobrzeg TG 88775

171. Nie tylko Pierwsza Brygada : (1914-1918). T. 1, Z Legionami na bój : z dokumentów, wspomnień, listów pozostawionych / przez Stanisława Rostwowrowskiego ; [wybór, oprac. tekstów, przedm., przypisy i indeksy Stanisław Jan Rostworowski. - Warszawa : „Egross”, 1993. - 331 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-85253-05-X

172. Nie tylko Pierwsza Brygada : (1914-1918). T. 2, Przed i po kryzysie przysięgowym : z dokumentów, wspomnień, listów pozostawionych / przez Stanisława Rostwowrowskiego ; [wybór, oprac. tekstów, przedm., przypisy i indeksy Stanisław Jan Rostworowski. - Warszawa : „Egross”, 1993. - 207 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-85253-05-X

173. Nie tylko Pierwsza Brygada : (1914-1918). T. 3, W adiutanturze Rady Regencyjnej : z dokumentów, wspomnień, listów pozostawionych / przez Stanisława Rostwowrowskiego ; [wybór, oprac. tekstów, przedm., przypisy i indeksy Stanisław Jan Rostworowski. - Warszawa : „Egross”, 1993. – 280 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 218-[225]. Indeksy. - ISBN 83-85253-05-X

174. Notatki Jeńca z Dänholmu i zamku Celle / K.[arol Jan] Rybacki. - Łowicz : [b.w.], 1928. (Drukarnia K. Rybackiego) - 91 s. ; 22 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 4361

175. Notatnik z Twierdzy Przemyśl 1914-1915 / Jan Jakub Stock ; wstęp, przypisy i oprac. Janusz Bator. - Przemyśl : „Montel-BR”, 2014. - 172 s., [13] k. tabl. : fot., pl., portr., rys. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 171-172. - ISBN 978-83-939237-0-0

PBW Przemyśl Czyt/ 00/09(438-11/13) Premisliana

176. Oblężenie Przemyśla : rok 1914-1915 : z przeżytych dni / Wanda Zakrzewska. - Lwów : nakł. autorki, 1916. (Drukarnia „Grafia”) - 157 s. ; 19 cm.

Biblioteka MNZP 7687, 33564

177. Ochotnik / Stanisław Bohdanowicz ; [oprac. red. Agnieszka Knyt]. - Warszawa : Ośrodek Karta, 2006. - 264 s., [16] s. tabl. : il. ; 22 cm. - (Świadectwa). - Zawiera także rozdz. autorstwa Jana Wiśniewskiego. - ISBN 83-88288-28-3

Biblioteka AP Przemyśl 32101

178. Od Rarańczy do Kaniowa : wspomnienia legjonowe z r. 1918 / Marjan Kantor-Mirski. Sosnowiec : „Praca”, 1934. - 129 s. : fot. ; 22 cm.

BN

179. Odyseja polskiej Armii Błękitnej / Witold H.[ilary] Trawiński ; oprac. i wstępem poprzedził Włodzimierz Suleja. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich , 1989. - 303, [1] s. : fot., portr. ; 21 cm. – Indeks. - ISBN 83-04-03066-7

Trawiński, Witold Hilary (1894-1976)

Biblioteka PWSW 4480

180. Okruchy wspomnień / Nikodem Sulik ; do dr. przygot. i posłowiem opatrzył Krzysztof Filipow ; Muzeum Wojska w Białymstoku. - Białystok : MW, 1993. - 91 s. : 1 faks., fot., portr. ; 21 cm.

Biblioteka AP Przemysl 27298

181. Pamiętnik ilustrowany żołnierza 2 Brygady Legionów Polskich Ludwika Namysłowskiego / Ludwik Namysłowski ; [oprac. Szymon Tadeusz Krawczak ; red. Jan Dzięgielewski]. - Warszawa : Agencja Wydawnicza „Egros” : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, [2014]. - 152, [1] s. : il. kolor. ; 12x14 cm. - Bibliogr. s. [153]. - ISBN 978-83-63957-04-9. - ISBN 978-83-62421-58-9 (NDAP)

Namysłowski, Ludwik (1894-197.)

BN

182. Pamiętnik kapelana Legionów / Kosma Lenczowski ; oprac. nauk. tekstu Janusz Tadeusz Nowak. - Kraków ; Krosno : Prowincja Krakowska OO. Kapucynów, 1989. - 197 s., [19] s. tabl., [3] k. tabl. : faks., portr. ; 21 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 14064

183. Pamiętnik legionisty / Wincenty Solek ; oprac., wstępem i przypisami opatrzył Wiesław Budzyński. - Warszawa : „Pax”, 1988. - 253, [2] s., [24] s. tabl. : ]b il. ; 19 cm. - Bibliogr. s. [254]. - ISBN 83-211-0991-8

Biblioteka AP Przemyśl 25956

PBW Tarnobrzeg TG 65750, 65590

PBW Nisko NG 39280

PBW StalowaWola SG 31633

PBW Lesko LM 25385

PBW Sanok SM 45414, 45413

PBW Krosno M 95334

PBW Strzyżów BStWy 28462

PBW Rzeszów WypRz 208604

PBW Kolbuszowa BKWyp 41591

184. Pamiętnik tarnobrzeskiego legionisty 1914-1916 / Eugeniusz Pawlas ; wstęp, red. nauk. i oprac. dokumentów Tadeusz Zych. - Stalowa Wola : „Sztafeta”, 2007. - 104 s., 8 s. tabl. : fot. ; 24 cm. - ISBN 978-83-8993-03-78

PBW PBW Tarnobrzeg TG 92198, TCz 92199

185. Pamiętnik z lat wojny 1915-1918 / Stanisław Dzierzbicki ; słowem wstępnym poprzedził Janusz Pajewski; przypisy oprac. Danuta Płygawko; tekst przygot. do dr. z rękopisu Tomasz Jodełka-Burzecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. - 583, [1] s., [36] s. tabl. : il., facs., fot., portr. ; 25 cm. - (Biblioteka Syrenki). - Zawiera także aneks : Droga do niepodległości 1914-1918 / dokumenty częśc. tł. z ang., fr., niem. i ros. wybrał i opatrzył przypisami T. Jodełka-Burzecki. - Indeks. - ISBN 83-06-00828-6

PBWJarosław WJ 39931

PBW Przeworsk WK 26227

PBW Przemyśl WP 63940

PBW Tarnobrzeg TG 50275

PBW Stalowa Wola SG 23835

PBWKrosno M 72830, 72831

PBW Jasło JM 44008

PBW Ustrzyki UM 16497

PBW Sanok SM 37729

PBW Rzeszów WypRz 189958, 189959

PBW Łańcut BŁWyp 25378

Biblioteka AP Przemyśl 31255

Biblioteka MNZP 26601

186. Pamiętnik z niewoli rosyjskiej i opis położenia jeńców austriacko-niemieckich od roku 1914-1918. / Franciszek Gadzała. //W: Dzieje Podkarpacia. T. 6, Pamiętniki i wspomnienia / red. Jan Gancarski ; Podkarpackie Towarzystwo Historyczne. - Krosno ; Rzeszów : „Mitel”, 2002. - S. 43-82

Biblioteka AP Przemyśl 19799/t. 6, 22369

PBW 88516 Przemyśl /CzP 94(438)

PBW Krosno M 114374, Cz 114314

PBW Rzeszów WypRz 228243

187. Pamiętnik z przeżyć wielkiej wojny. [Cz. 1] / z dziennych notatek zebrał Wincenty Daniec. - Rzeszów : nakł. autora, 1925. - 228 s. ; 23 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 12316

188. Pamiętnik z przeżyć wielkiej wojny. Cz. 2, Nasz ostatni biuletyn wojenny : lata 1916-1917, 1918 / z dziennych notatek zebr. Wincenty Daniec. - Rzeszów : [b.w.], 1931. - 224 s. ; 23 cm.

WiMPB Rzeszów AD-41569/cz. 2

189. Pamiętnik z walk o Twierdzę Przemyśl / Jan Lenar ; [red. z. Tomasz Berendt i in.]. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII „Łętownia”, 2005. - 48 s. : il. ; 16x24 cm. - (Architectura et Ars Militaris ; 8). - ISBN 83-922132-2-X

PBW Przemyśl nr inw. 13806/b CzP 00/09(438-11-13),WP 14896/b

Biblioteka AP Przemyśl 24947

190. Pamiętnik z wojny i niewoli 1914-1918 / napisał Jan Szuścik wg zapisków codziennych. - Cieszyn : nakł. wspólnym autora i Drukarni Pawła Mitręgi, 1925. - 226, [1] s. : il. ; 23 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 8153

191. Pamiętniki. [T. 3], (1907-1919) / Bolesław Limanowski ; oprac. Janusz Durko. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1961. - 753, [3] s., [1] k. tabl., [42] s. tabl. ; 21 cm. - Bibliogr. prac B. Limanowskiego s. 748-754. Indeksy.

PBW Przemyśl WP 26767, WP 28809, WP 41311

192. Pamiętniki : wojna i rewolucja, kontrrewolucja, bolszewicki przewrót, warszawski epilog / Karol Wędziagolski ; [wstęp, posłowie, oprac. przypisów Grzegorz Eberhardt ; oprac. graf. Andrzej Barecki]. - [Warszawa] : „Iskry”, 2007. - 471, [5] s. : fot., portr. ; 24 cm. - Przedr. faks., oryg. : Londyn : Polska Fundacja Kulturalna. - Indeks. - ISBN 978-83-244-0036-2

Wędziagolski, Karol (1886-1974)

Biblioteka PWSW 7935 H

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 45079

193. Pierwsza wojna światowa / Max Arthur ; we współpr. z Imperial War Museum ; [tł. Olga Knopińska]. - Warszawa : Wydawnictwo RM, 2013. - XIV, 274 s. : il. ; 22 cm. - XIV, 274 s. : il. ; 22 cm. - (Świadkowie - zapomniane głosy). - Indeksy. - Tyt. oryg. : Forgotten voices of the Great War, 2003. - ISBN 978-83-7773-044-7

Pamiętniki mówione

BN

194. Piękno i smutek wojny : dwadzieścia niezwykłych losów z czasu światowej pożogi / Peter Englund ; przekł. [z szw.] Emilia Fabisiak. - Kraków : „Znak”, 2011. - 564, [4] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. [551]-556. Indeksy. – ISBN 978-83-240-1858-1

PBW Przemyśl WP 104163

PBW Sędziszów BSdzW 41909

195. Pod niebem Flandrii / Karl Bodenschatz ; [przekł. Paweł Ponczek]. - Wyd. 2. zm. - Lublin : Oficyna Wydawnicza Kagero, cop. 2007. - 88 s. : il. ; 21 cm. - Tyt. oryg.: Jagd in flanderns Himmel : aus den Kampfmonaten des Jagdgeschwanders Freiherr von Richthofen, 1925. – (Kroniki Wojenne ; nr 11). - ISBN 978-83-60445-95-2

196. Polska w pamiętnikach wielkiej wojny 1914-1918 / zebr. i objaśnił Michał Sokolnicki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”, 1925. - XII, 678 s. ; 22 cm. - (Czasy i Ludzie)

PBW Rzeszów WypRz 77893

197. Pruchnickie okruchy / Jerzy Lizak. - Rzeszów ; Pruchnik : „Sandra”, 2002. - 117, [1] s. : il. ; 24 cm. - Zawiera także : Pamiętnik z wojny 1914 r. / Józef Motyka. - ISBN 83-908679-9-0

PBW Jarosław nr inw. 2460CzJ 94(438)A/Z

198. Przemyśl / Ferenc Molnár. //W: Galicja 1914-1915 : zapiski korespondenta wojennego / Ferenc Molnár ; tł. [ zwęg.] Ákos Engelmayer. - Warszawa : „Most”, 2012. – S. 187-203 - ISBN 978-83-60840-08-5

PBW Przemyśl nr inw.105516 CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

199. Przemyśl ostoja dla tułaczy legjonistów w r. 1917 i 1918 : (wyjątki z pamiętnika autorki) / Helena Hordyńska-Stieberowa. //W: 15-lecie niepodległości 1918-1933. - Przemyśl : Okręgowy Zarząd Polskiego Białego Krzyża w Przemyślu, 1933. - S. 76-80

200. Przemyśl w roku 1914-1915 : (wspomnienia organizacyjne Ligi Kobiet) / Helena Hordyńska-Stieberowa. //W: 15-lecie niepodległości 1918-1933. - Przemyśl : Okręgowy Zarząd Polskiego Białego Krzyża w Przemyślu, 1933. - S. 75-76

201. La guerre des occasions manquées suivi de “La vraie bataille de Tannenberg” / Max Hoffmann ; trad. fr. par Henri Simondet ; pref. du Weygand. - [1er tirage]. - Paris : Payot, 1927. - 332, [1] s. : il. ; 23 cm. - (Collection de Mémoires, Études et Documents pour Servir a l'Histoire de la Guerre Mondiale). - Dotyczy m. in. Polski.

BN

202. Rok 1918 : we wspomnieniach mężów stanu, polityków i wojskowych / wybrał i oprac. Jan Borkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. - 598, [2] s. ; 21 cm. - Indeks. - ISBN 83-06-01475-8

PBW Jarosław WJ 44059

PBW Przeworsk WK 32848, WK 32849

PBW Lubaczów WL 35520

PBW Przemyśl WP 74569

Biblioteka AP Przemyśl 11438

203. Rotmistrz Legionów Polskich : wspomnienia z lat 1914-1919 / Jan Dunin-Brzeziński ; przedm., oprac. i przypisy Stanisław Jan Rostworowski. - Pruszków : „Ajaks”, [2004]. 241, [1] s., [64] s. tabl. : il., faks., fot., mapy, portr. ; 25 cm. - Indeks. - ISBN 83-88773-62-3

Dunin-Brzeziński, Jan (1883-1940)

Biblioteka PWSW 5016 H

204. La Russie des tsars pendant la Grande Guerre. T. 2, 3 juin 1915-18 août 1916 / Maurice Paléologue. - Paris : “Plon” , cop. 1922. - 346, [1] s., [4] k. tabl., [4] k. złoż. : il., fot. ; 22 cm.

Paléologe, Maurice (1859-1944)

Biblioteka PWSW Czyt. 4450 H

205. Schreib das auf, Kisch! : das Kriegstagebuch / von Egon Erwin Kisch. - Berlin : Aufbau-Verlag , 1955. - 267, [1] s. ; 20 cm.

Kisch, Egon Erwin (1885-1948)

Biblioteka PWSW 3326G

206. Siedem filarów mądrości. T. 1 / T. E. Lawrence ; przeł. [z ang.] Jerzy Schwakopf. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. - 492, [2] s. ; 21 cm. - (Powieści XX Wieku).

PBW Lubaczów WL 15856

207. Siedem filarów mądrości. T. 2 / T. E. Lawrence ; przeł. [z ang.] Jerzy Schwakopf. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. - 388, [2] s. ; 21 cm. - (Powieści XX Wieku).

PBW Lubaczów WL 15857

208. The siege of Przemyśl : october 1914-June 1915 / Svetlana Palmer, Sarah Wallis. //W: A War in Words. - London ; New York [i in.] : Simon & Schuster , 2003. - S. 69-94. – ISBN 0-7432-4831-7

Wybór tekstów z dzienników, pamiętników, wspomnień o losachTwierdzy Przemyśl

Biblioteka MNZP 35499

209. Służba Ojczyźnie : wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość 1915-1918 / kom. red. Al.[eksandra] Piłsudska [i in.] ; red. M.[aria] Rychterówna. - Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1929. - IX, [1], 426 s. : il. ; 25 cm. - (Wspomnienia uczestniczek walk o niepodległość ; t. 2). - Indeks.

Biblioteka AP Przemyśl 30118

Biblioteka PWSW Czyt. 3884 H

210. Spogadi z mogo perebuvannâ u Peremišlì pìd čas rosìjs'koï oblogi 1914-1915 rr. /Ân Vìt ; pereklad Ìvana Sagana. – L’vìv : „Kamenâr” , 2003. - 48, [2] s., [14] s. tabl. : il., fot., portr. ; 21 cm. - Tyt. oryg. : [„Vzpomínky z mého pobytu v Přemyšlu za ruského obležení 1914-1915”]. - ISBN 5-7745-0967-2

Vít, Jan (1879-1954)

Biblioteka PWSW 350 U, 418 U

211. Sześć lat wojny (pamiętnik polskiego żołnierza) : Legiony - Front włoski - Boje polsko-ruskie - Wojna polsko-bolszewicka) : 1914-1920 / Henryk Pietrzak. – Łódź : nakł. własnym, 1936. [właśc. 1937]. ( Zakł. Graf. „Ostoja”) - 245 s., 24 k. tabl. : il. ; 24 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 24537

212. Szlakiem I Brygady : dziennik żołnierski / Wacław Lipiński (Socha). - Wyd. 3. - Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1935. - XV, 605, [1] s., [1] k. mapa złoż. : fot., portr. ; 21 cm. - Nazwa aut. : Wacław Lipiński, pseud. aut. : Socha. - Indeks.

Biblioteka AP Przemyśl 31591

213. Teraz będzie Polska : wybór z pamiętników z okresu I wojny światowej / wstęp, oprac. i przypisy Andrzej Rosner. - Warszawa : „Pax”, 1988. - 233, [2] s. ; 20 cm.- Indeks. - ISBN 83-211-0957-8

PBW Jarosław WJ 45415

PBW Przeworsk WK 35218

PBW Przemyśl WP 83535

Biblioteka AP Przemyśl 11452, 25960

214. Tragedia Żydów galicyjskich w czasie I wojny światowej: wrażenia i refleksje z podróży po kraju / Szymon An-ski, z hebrajskiego przeł. Krzysztof D. Majus ; wstęp, przepisy i oprac. K. D. Majus i Stanisław Stępień. - Przemyśl : P-WIN, 2010. - 480 s. : il. ; 24 cm. - Indeksy. -Na str. tyt. pseud. autora, właśc. nazwa : Solomon Zejnwił Rappaport. - ISBN 978-83-60374-08-5

Biblioteka AP Przemyśl 30390

215. U kresu wędrówki : wspomnienia / Aleksander Jerzy Narbutt-Łuczyński. - Londyn : „Gryf Publications” , 1966. - 466, [6] s., [16] s. tabl. : fot., mapy ; 23 cm. - Bibliogr. s. 446-448. – Indeks.

Biblioteka PWSW Czyt. 3610 H

216. U progu niepodległości : wspomnienia z lat 1915-1921 / Tadeusz Bąblewski. - Warszawa : Centrum im. Adama Smitha, 1996. - 265, [2] s., [3] s. fot. ; 21 cm. - ISBN 83-86885-20-3

PBW Przemyśl WP 85585, WP 85586

217. Ułańskie drogi : wspomnienia oficera kawalerii i Armii Krajowej / Józef Bokota ; przedm. Stanisław Bokota ; wstęp Lesław Kukawski ; red. Jan Gromnicki i Tadeusz Sowiński ; Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. - Warszawa : Fundacja Polonia Militaris : Wydawnictwo Pegaz-Bis, 2006. - 196 s. : il. ; 20 cm. - (Biblioteka „Nowego Przeglądu Kawaleryjskiego” ; vol. 5). – Indeks. - ISBN 978-83-60619-10-0 (Pegaz-Bis)

Biblioteka AP Przemyśl 29597

218. Vier Jahre am Feind : meine Erlebnisse im Feld / Colin Ross. - Leipzig : F. A. Brockhaus, 1938. - S. 85-135

[Fragment wspomnień o walkach w Twierdzy Przemyśl]

Kserokopia, k. 27

Biblioteka AP Przemyśl 29482

219. Viribus - Unitis / Leon Sapieha. - Lwów : Nakł. Wydawnictwa Polskiego, 1920. (Druk. M. Schmitta i S-ki) - 67 s. ; 20 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 4408

220. Vsenarodnij ruskij pam’atnik v g. Peremišli / Adri’an Kopist’anskij. - L’viv : Vid. Centr. Talergofskogo Komiteta, 1937. (Tip. Stavropig. Inst.) - 24 s. : il. ;17 cm. - Ottisk iz kalendar’a O-va im. M. Kačkovskogo na 1937 rik

Biblioteka AP Przemyśl 15810

221. Vsenarodnij ruskìj pamâtnik v g[orode] Peremišlì [Dokument elektroniczny] /Adrìân Kopistânskìj. - L'vìv : Centr Talergofskogo Komìteta , 1937. - 24 s. ; 24 cm. - Ottisk iz kalendarâ O-va ìm. M. Kačkovskogo na 1937 rìk. - Alfabet cyrylicki

Biblioteka PWSW 1199DZS

222. W awangardzie : ze wspomnień piłsudczyka / Stefan Pomarański. - Wyd. 2. - Warszawa : Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1934. - 115, [1] s. ; 20 cm.

BN

223. W czterdziestolecie wymarszu Legionów : zbiór wspomnień. - Londyn : Instytut im. J. Piłsudskiego, 1954. - 55 s. ,1 k. tabl ; 21 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 11958

224. W kręgu U-bootów / [przekł. Wojciech Szreniawski ; red. i kor. Natalia Wagner]. - Gdańsk : Oficyna Wydawnicza Finna, 2013. - 199, [1] s., [12] s. tabl. : il. ; 21 cm. - (Seria z Kotwiczką) - Na 4 s. okł. : Niezwykłe wspomnienia legend U-bootwaffe z obu wojen światowych. - ISBN 978-83-64141-03-4

225. W oblężonym Przemyślu : kartki dziennika z czasów wielkiej wojny (1914-1915) / Ilka Künigl Ehrenburg (I. von Michaelsburg) ; przekł. z jęz. niem. Edward Pietraszek i Anna Siciak ; wstęp, przypisy i oprac. Stanisław Stępień ; Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2010. - 245, [3] s., [8] s. tabl. : il. ; 21 cm. - Tyt. oryg. i równol. :Tagebuchblätter aus großer Zeit (1914-1915). - Indeks. - Streszcz. i spis treści niem. - ISBN 978-83-60374-12-2

PBW Przemyśl WP 102676

Biblioteka AP Przemyśl 30689

226. W służbie Najjaśniejszego Pana / Roman Turek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962. - 394, [2] s. ; 21 cm.

PBW Przeworsk WK 6033

227. W służbie Najjaśniejszego Pana / Roman Turek. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964. - 503, [4] s. ; 21 cm.

PBW Lubaczów WL 9557

228. W stalowych burzach / Ernst Jünger ; przeł. i posłowiem opatrzył Wojciech Kunicki. - Warszawa : „Czytelnik”, 1999. - 297, [3] s. ; 20 cm. – ISBN 83-07-02697-0

229. Warszawa w pamiętnikach pierwszej wojny światowej / oprac. [i przedm.] Krzysztof Dunin-Wąsowicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. - 593, [3] s., [13] k. tabl. : il., 1 mapa ; 21 cm. - (Biblioteka Syrenki). - Bibliogr. s. 566-569. Indeks.

PBW Nisko NG 19558

PBW Sanok SM 20491

PBW Brzozów BM 15540

PBW Łańcut BŁWyp 12210

Rzeszów WypRz 128147

230. W Twierdzy Przemyskiej / [b.a]. - Przemyśl : [b.w.], [1914]. (Kraków : Druk.Przemysłowa ) - 24 s. ; 20 cm.

Biblioteka TPN Przemyśl 3201

231. A War in words / Svetlana Palmer, Sarah Wallis. – London ; New York [i in.] : Simon & Schuster. – 381 s. ; 23 cm. – Bibliogr. s. 376-381. – ISBN 0-7432-4831-7

Wybór fragmentów z różnych dzienników, pamiętników, wspomnień, m.in. Yves Congara.

Biblioteka MNZP 35499

232. Węgrzy w Twierdzy Przemyskiej w latach 1914-1915 / red. Istvan Lagzi. - Warszawa [i in.] : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 1985. - 166, [2] s. : il. ; 22 cm. - Część. tł. z węg.

PBW Rzeszów WypRz 196490

233. Wielki zmierzch : pamiętnik / Cezary Jellenta ; przedmową opatrzył Roman Taborski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. - 245, [3] s. : err. ; 20 cm. - (Biblioteka Syrenki). - ISBN 83-06-01171-6

Jellenta Cezary (1861-1935)

Biblioteka PWSW 9631 H

PBW Przeworsk WK 29029

PBW Przemyśl WP 69652

234. Wielkie wczoraj w małym kręgu / Bohdan Hulewicz. - Warszawa : „Pax”, 1968. - 278, [2] s., [5] s. tabl. : il. ; 18 cm.

PBW Krosno M 20227

PBW Brzozów BM 12181

PBW Mielec BMWyp 13785

PBW Rzeszów WypRz 105587

235. Wojna i ludzie : wspomnienia z lat 1914-1915 : fragmenty / Jan Dąbski ; do dr. przygot. i przypisami opatrzył Stanisław Giza. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969. - 150, [5] s. ; 20 cm. - Indeksy.

PBW Przemyśl WP 41863

236. Wspomnienia 1914-1919 / Michał Boncz-Brujewicz ; przeł. Daniel Trylewicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1959. - 503, [1] s. ; 20 cm.

PBW Brzozów BM 2789

237. Wspomnienia i notatki autobiograficzne (1906-1939) / Stefan Rowecki ; wybór tekstów Andrzej K. Kunert, Józef Szyrmer. - Warszawa : „Czytelnik”, 1988. - 218, [5] s. : 1 portr. ; 21 cm. - Wykaz publikacji S. Roweckiego (1916-1942) s. 205-210. - Indeks. - ISBN 83-07-01547-2

Biblioteka AP Przemyśl 11396, 27646

PBW Przemyśl WP 75589

PBW Jarosław WJ 44924

PBW Przeworsk WK 33904

238. Wspomnienia legjonowe. Cz. 1. - Warszawa : nakł. Instytutu Badań Najnowszej Historji Polskiej, 1924. - 209 s. ; 18 cm. - (Materjały z Dziejów Walki o Niepodległość / pod red. J. Jędrzejewicza)

Biblioteka AP Przemyśl 28385

239. Wspomnienia legjonowe. Cz. 2. - Warszawa : nakł. Instytutu Badań Najnowszej Historji Polskiej, 1925. – 214, [4] s. ; 18 cm. - (Materjały z Dziejów Walki o Niepodległość / pod red. J. Jędrzejewicza)

BN

240. Wspomnienia szefa administracji P. K. L. [Polskiej Komisji Likwidacyjnej] i K. Rz. [Komisji Rządzącej] / Zygmunt Lasocki. - Kraków : nakł. aut., 1931. (Drukarnia L. Gronusia i Ski) - 154, [1] s. ; 24 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 10198

241. Wspomnienia wojenne 1914-1920 / Feliks Rapf ; wstęp i red. nauk. Dawid Golik. Dziennik mojego życia / Kamila Rapf-Nowakowska. - [Warszawa i in.] : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu [i in.] , cop. 2011. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 140-141. Indeksy. - Współwyd. : Dziennik mojego życia / Kamila Rapf-Nowakowska. - ISBN 978-83-7569-276-1 (Dom Wydawniczy „Rafael”)

Rapf, Feliks (1891-1972)

Rapf-Nowakowska, Kamila (1919- )

Biblioteka PWSW 11175 H

242. Wspomnienia z mojego pobytu w Przemyślu podczas rosyjskiego oblężenia 1914-1915 / Jan Vit ; z czes. przeł. Ladislav Hofbauer, Jerzy Husar ; do druku przygot. i przedm. poprz. Stanisław Stępień. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1995. - 104 s., [20] s. tabl. (w tym kolor.), [2] k. mapy : il. ; 21 cm.- Tyt. oryg.: Vzpomínky z mého pobytu v Přemyšlu za ruského obležení 1914-1915. - Streszcz. czes. - ISBN 83-901158-4-0

Biblioteka AP Przemyśl 15203, 24434

Biblioteka MNZP 32650

243. Wspomnienia z pociągu śmierci / Edmund Stefański [pseud.] ; [przedm. Aleksander Kochański]. - Warszawa : „Czytelnik”, 1967. - 198, [2] s. ; 20 cm. - Nazwa aut. : Aleksander Danieluk.

PBW Rzeszów WypRz 94410

244. Wszystkiemu do widzenia! / Robert Graves ; z ang. przeł. Tomasz Wyżyński. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1991. - 287, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-05-12565-3

PBW Tarnobrzeg TG 69969

PBW Nisko NG 40446

PBW Krosno M 102362

245. Wymarsz i inne wspomnienia / Bolesław Wieniawa Długoszowski ; zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Roman Loth. - Warszawa : Biblioteka „Więzi” , 1992. - 311, [5], s., 16 tabl. : il., faks., fot., portr., rys. ; 20 cm. - (Biblioteka „Więzi”, ISSN 0519-9336 ; t. 75). - Bibliogr. s. 283-286. - Indeks. - ISBN 83-85124-09-8

Biblioteka AP Przemyśl 26262

246. Wymarsz i inne wspomnienia / Bolesław Wieniawa Długoszowski ; zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Roman Loth. - Wyd. 2 zm., [rozsz.]. - Łomianki : „LTW”, [2012]. - 343, [5] s. : il. ; 25 cm. - Indeks. - ISBN 978-83-7565-213-0

PBW Tarnobrzeg TG 102924

247. Z czasów wielkiej wojny : pamiętnik nie kombatanta / Jan Hupka. - Niwiska : nakł. autora, 1936. - 464 s. ; 24 cm.

BN

248. Z czasów wielkiej wojny : pamiętnik nie kombatanta / Jan Hupka. - Wyd. 2 przejrz. i uzup. - Lwów : Gubrynowicz i Syn wł. A. Krawczyński, 1937. - 502 s., 1 tabl. ; 24 cm.

BN

249. Z dni grozy w Gorlicach od 25 IX 1914 do 2 V 1915 / Bronisław Świeykowski. - Kraków : nakł. S. A. Krzyżanowskiego, 1919. - 126 s., [1] k. tabl. : il. ; 23 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 15328

Biblioteka MNZP 15562

250. Z dni grozy w Gorlicach [1914/1915] / Bronisław Świeykowski. //W: Magury’90 : informator krajoznawczo-turystyczny / pod red. Tomasza Szatrawskiego ; Studenckie Koło Przewodni-ków Beskidzkich w Warszawie. - Warszawa : Towarzystwo Karpackie, 1990. - S. 104-118. - ISBN 83-85141-05-7

Biblioteka AP Przemyśl 11648, 29344

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt.

251. Z dziennika kapelana wojskowego : 1914-1918 / Dominik Ściskała. - Cieszyn : [b.w.], 1926. - 330, [1] s. ; 18 cm.

BN

252. Z dziennika żołnierza kompanji jarosławskiej / J. K. [Juliusz Marcin Kozolubski] - Jarosław : nakł. Muzeum Miejskiego w Jarosławiu, 1934. - 43, [5] s. ; 21cm. [Odbitka z „Gazety Jarosławskiej”

Biblioteka MNZP 1856

253. Z ułanami Beliny 1914-1916 / Karol Poraj Koźmiński. - Warszawa : [Ministerstwo Spraw Wojskowych], 1928. - 239 s. : il. ; 21 cm.

PBW Przemyśl nr inw. 26183 Cz1P A/929-051(4/9)A/Z

254. Za kratami więzień i drutami obozów. T. 1 : (wspomnienia i notatki więźniów ideowych z lat 1914-1921) / zebrał i oprac. kom. red. Wacław Lipiński [i in.] ; Komitet Organizacyjny Zjazdu B[yłych] Więźniów Ideowych z Lat 1914-1921. - Wyd. 2. - Warszawa : „Polska Zjednoczona”, 1931. - 327 s., [3] k. tabl. : fot. ; 25 cm. – Indeks.

Biblioteka PWSW Czyt. 4615

255. Za kratami więzień i drutami obozów. T. 2 : (wspomnienia i notatki więźniów ideowych z lat 1914-1921) /zebrał i oprac. kom. red. Wacław Lipiński [et al.] ; Komitet Organizacyjny Zjazdu B[yłych] Więźniów Ideowych z Lat 1914-1921. - Wyd. 2. - Warszawa : "Polska Zjednoczona" , 1931. - XL, 504, [1] s., [4] k. tabl. : faks., fot., port. ; 25 cm. - Indeks.

Biblioteka PWSW Czyt. 4616 H

256. Za wierną służbę Ojczyźnie : dziennik legionisty I Brygady / Jan Kruk-Śmigla ; oprac. z rękopisu, wstępem i przypisami opatrzył oraz podał do druku Jerzy Kirszak. - Krosno : “Ruthenus” : Podkarpackie Towarzystwo Historyczne, 2004. - XIV, 167, [3] s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-86588-54-3 (Ruthenus)

Biblioteka AP Przemyśl 25589

Biblioteka PWSW 2421 H

257. Zdobycie Przemyśla : opowiadanie oficera / Leonard Lepszy. - Kraków: nakł. Księgarni J. Czerneckiego, 1918. - 29 s. ; 18 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 15811

Biblioteka MNZP 36589

258. Żołnierskie pamiętniki 1914-1918 na podstawie zapisków i ustnych przekazów / Alojzy Trojanowski ; oprac. Władysław Trojanowski. – [Przemyśl] : [nakł. W. Trojanowski], [b. r.]. – 177 k. ; 21 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 16180

7. Pamiętniki. 2. Wydawnictwa ciągłe

259. Barucha Milcha galicyjskie wspomnienia wojenne 1914-1920 / Piotr Wróbel. // Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego. - 1991, nr 2, s. 37-98

Biblioteka AP Przemyśl

260. Dziennik Heleny z Seifertów Jabłońskiej o oblężeniu Przemyśla w I wojnie światowej / Hanna Imbs-Jędruszczak. // Przemyskie Zapiski Historyczne. - R. 5, 1985, s. 185-199

261. Dziennik Józefy Prochazka z okresu oblęzenia i okupacji rosyjskiej w Przemyślu jako źrodło historyczne / Maciej Dalecki, Andrzej Kazimierz Mielnik. // Rocznik Historyczno-Archiwalny. - T. 17, 2003, s. 269-293

262. Jenő Lévai : bój o fort I/1 „Łysiczka” / Tomasz Pomykacz. // Nasz Przemyśl. - 2014, nr 3, s. 9-11

263. Jenő Lévai : bój o fort I/1 „Łysiczka”. [Cz.] 2 / Tomasz Pomykacz. // Nasz Przemyśl. - 2014, nr 4, s. 14-15

264. Jenő Lévai : bój o fort I/1 „Łysiczka”. [Cz.] 3 / Tomasz Pomykacz. // Nasz Przemyśl. - 2014, nr 5, s. 9-11

265. Ludwik Namysłowski : z dziennika legionisty //Tygodnik Powszechny. – 2014, nr 32, dod. Wojna naszych pradziadków, s. 10

Biblioteka AP Przemyśl

266. Marii Grzędzielskiej „Przemyskie kartki z zamierzonego pamiętnika” / podała do druku Anna Łosowska. // Rocznik Przemyski t. 47, Przemyśl 2011, z. 2: Literatura i język, s. 153-172 [dot. lat 1910-1919]

Biblioteka AP Przemyśl 32936

267. Nieznana relacja z oblężenia Przemyśla w czasie I wojny światowej / Maria Kaznowska, Antoni Sarkady. // Nasz Przemyśl. - 2014, nr 4, s. 16-20

268. Legionie Wschodnim : uwagi i wspomnienia uczestnika / Franciszek Persowski. // Studia Historyczne. - R. 10, 1967, z. 3/4 (38/39), s. 157-164 Nadb.

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 172

269. O szóstym Pułku Legjonów Polskich : (wyjątki z pamiętnika adj.[utanta] Stanisława Kochanowskiego. Cz. 2, Pobyt w Przemyślu jako Polski Korpus Posiłkowy) // Panteon Polski : dwutygodnik ilustrowany poświęcony pamięci i czci poległych o niepodległość Polski wraz z kroniką czynów żołnierza polskiego w latach 1914 - 1921 / Zarząd Okręgu Związku Legionistów Polskich we Lwowie, [red. odp. Marjan Heizler. - Lwów : Zarząd Okręgu Związku Legionistów Polskich].- R. 4, 1927, nr 28 (I), s. 9

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu/Czyt

270. Oblężenia i okupacja Przemyśla przez Rosjan w latach 1914-1915 według Kroniki Szkoły Ludowej Czteroklasowej Męskiej im. św. Jana Kantego / [oprac. Grzegorz Piotrowski] ; Maciej Dalecki, Andrzej K. Mielnik. // Rocznik Historyczno-Archiwalny. - T. 23, 2011-2012, s. 179-190

271. Przemyśl : oblężenie / wydała i podała do druku Agnieszka Dębska ; kwerendy Marcin Czajkowski [i in.]. // Karta. – 2014, nr 80, s. 62-76

Fragmenty dzienników, wspomnień oraz artykułów prasowych

272. Przeżycia i wrażenia / Władysław Grzędzielski ; [wstęp Antoni Sarkady]. // Quod Libet. - 2005, nr 7, s. 4-7 : il. - Przedr. z gazety „Echo Przemyskie”. - 1916, nr 24 (23 III)-nr 31 (16 IV). - Dostępny również w postaci cyfrowej : Jagielońska Biblioteka Cyfrowa http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/874?tab=1

Biblioteka MNZP/Cz/Q

273. Przeżycia i wrażenia / Władysław Grzędzielski. // Quod Libet. - 2005, nr 8, s. 4-7 : il. - Dostępny również w postaci cyfrowej : Jagielońska Biblioteka Cyfrowa http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/874?tab=1

Biblioteka MNZP/Cz/Q

274. Przeżycia i wrażenia. [Cz. 3], Dzień kapitulacji [Przemyśl 1915] / Władysław Grzędzielski. // Ouod Libet. - 2005, nr 9, s. 4-7 : il. - Dostępny również w postaci cyfrowej : Jagielońska Biblioteka Cyfrowa : http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/874?tab=1

Biblioteka AP Przemyśl

Biblioteka MNZP/Cz/Q

275. Sanockie w okresie I wojny światowej w relacjach pamiętnikarzy i w prasie / Wojciech Sołtys. // Rocznik Sanocki. - T. 7, 1995, s. 45-84

Biblioteka AP Przemyśl

276. W okopach oblężonej Twierdzy : z notatnika oberleutnanta S. Gayczaka / Stanisław Gajczak ; w oprac. Jana Różańskiego. // Życie Przemyskie. – R. 4, 1970, nr 8-16, s. 4 : il.

Biblioteka AP Przemyśl

277. Wielka wojna w Gorlicach : wspomnienia naocznego świadka / Stanisław Kosiba ; do druku podał Jacek Kolbuszewski. // Przegląd Powszechny. - 1985, nr 11, s. 209-221

Biblioteka AP Przemyśl

278. Wspomnienia hrabiny Ilki Künigl-Ehrenburg z oblężenia Przemyśla w latach 1914-1915 / oprac. Edward Pietraszek. // Studia Przemyskie. - T. 2, 2004, s. 153-176

Biblioteka AP Przemyśl

279. Wspomnienia Jana Porembalskiego „Przemyśl w przedświcie wolności” - interesujący przekaz źródłowy ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu / Maciej Dalecki. // Rocznik Historyczno-Archiwalny. - T. 20, 209, s. 152-72

Biblioteka AP Przemyśl

280. Wspomnienia przemyskich nauczycielek z okresu I wojny światowej / Maciej Dalecki. // Przemyskie Zapiski Historyczne. - R. 18, (2010/2011) [wyd. 2013], s. 143-169

281. Wspomnienia ze szkoły austriackiej i z I wojny światowej / Franciszek Persowski. // Rocznik Przemyski. - T. 22/23 (1983), s. 431-471

282. Z dni grozy i walki o wolność 1914-1915 / Michał Lityński. // Panteon Polski. - 1927, nr 31, s. 3-6, - nr 34/35

Biblioteka AP Przemyśl

283. Z pamiętnika cywila / Henryk Lukrec. // Zeszyty Historyczno-Polityczne SD. - 1973, z. 7-9 [Lata 1914/15]

Biblioteka AP Przemyśl

284. Z pamiętników proboszcza łac. w Felsztynie, skreślonych w latach wojny światowej 1914-1919, z 7 ilustracjami w tekście / Józef Watulewicz. // Rocznik Przemyski. - T. 3 (1913/1922), s. V-VIII, 1-71, odb.

Biblioteka AP Przemyśl Cz/R/przem.

285. Zapiski i wspomnienia z pierwszej wojny światowej / Stanisław Grodziski. // Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. – R. 53, 2008, s. 383-397

Biblioteka MNZP 1559/cz

286. Zdobycie Przemyśla : opowiadanie oficera / Leonard Lepszy. // Kresy Południowo-Wschodnie. - R. 2, (2004), z. 1, s. 335-343

8. Uczestnicy I wojny światowej. 1. Biografie indywidualne. 1. Wydawnictwa zwarte

287. Apfelsüss Dawid - ur. [?] Przemyśl- zm. [?], syn Abrahama i Fani z Oberhardów. //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 71

288. Abramik Tadeusz Izydor ur. 19.05.1899 Przemyśl, syn Piotra i Marii – zm. po 1945 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 71

289. Babiarz Kazimierz ur. 11.01.1895 Przemyśl, syn Józefa i Anny z d. Kasprowicz – zm. 26.02.1965 /W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 30-32 ; fot.

290. Newton D. Baker and the American war effort : 1917-1919 / Daniel R. Beaver. - Lincoln : University of Nebraska Press , cop. 1966. - XI, [2], 273 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 253-266. Indeks.

Baker, Newton Diehl (1871-1937)

Biblioteka PWSW 8007 H

291. Balcer Władysław ur. 23.12.1887 Skwilin pow. Rypin, syn Franciszka i Heleny z Przybyszewskich - zm. 22.11.1934 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 46 : fot.

292. Bałabański Józef ur. 2.10.1898 - zm. 7.02.1969 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 32 ; fot.

293. Bandurski Władysław ur. 19.12.1901 Przemyśl), syn Józefa i Józefy z Sudołów – zm. 18.03.1921 od ran w Ilji (pow. Wilejka) //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 72

294. Batazy Stanisław - legionista z 3 pp. – zm. 10.06.1936 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 55

295. Baumfeld Gustaw ur. 16.08.1879 r. Przemyśl, syn Jakuba i Tekli z Grymberków - zm. zamordowany IV Katyń //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 72

296. Bednarski Gustaw (August) ur. 1895 Przemyśl – zm. 27.03.1915 (tyfus) //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 11

297. Bednarski Tomasz (uczeń Gimnazjum na Zasaniu) – poległ 1915 pod Mołotkowem //W : Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 27

298. Benschówna Irena ur. Wielkopolska – poległa 13. 12. 1918 Niżankowice //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 32-34 : fot.

299. Bereski Roman (uczeń Gimnazjum na Zasaniu) – poległ 1915 pod Jastkowem //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 27

300. Berger Wacław ur. 10.09.1899 – zm. 19.01.1922 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 34 : fot.

301. Berski Roman ur. 06.07.1896 Przemyśl – poległ 31.07.1917 Jastków //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 11

302. Blumski Bronisław Filibert ur. 22.08.1896 Złoczów, syn Tadeusza i Stanisławy z Rafałowskich – zm. śmiercią samobójczą 27.03.1935 Medyka-Przemyśl //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 47 : fot.

303. Boratyński Teofil ur. 1894 Nowym Sącz, syn Katarzyny – zm. 22.09.1917 Przemyśl, miejsce pochówku nie ustalone //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 19

304. Brejcha Stanisław ur. 1895 Radymno, syn Franciszka i Marii z d. Komarowskiej – zm. 7.04.1933 Przemyśl [Grobu nie odnaleziono] //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014 – S. 49

305. Bukała Stanisław - legionista z 2 pp. – zm. 17.05.1938 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 55

306. Bulczyński Fryderyk ur. 1890 Przemyśl, szeregowy – zm. 13.09.1914 Szatmar Nemeti //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 24

307. Burda Rudolf Wilhelm ur. 27.11.1877 - zm. 17.03.1962 Nowy Sącz //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 72-73 : portr.

308. Christoph Hugo ur. 1886 Berno (Czechy), syn Fryderyka i Laury – zm. 15.03.1918 Przemyśl, miejsce pochówku nie ustalone //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 28

309. Complak Karol Józef - ur. 20.02.1899 Przemyśl – zm. 11.12.1967 Londyn, pochowany w rodzinnym grobowcu z żoną na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni, syn Franciszka i Weroniki //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 73-74

310. Karol Józef Complak / Zenon Andrzejewski //W: Przemyski słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Lucjana Faca i Tomasza Pudłockiego. -Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009. – S. 7-11. – ISBN 978-83-61329-00-8

PBW Przemyśl 100799/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

311. Czekierda Stanisław ur. Skołoszów - poległ 1914 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014 – S. 23

312. Czerwiński Jan - legionista z 3 pp. – zm. 2.01.1937 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 55

313. Duda Mikołaj - rekrut 2 pp. – zm. 23.06.1935 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 55

314. Dumicz Antoni ur. 08.06.1894 – zm. 25.03.1973 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 35

315. Fleszar Albin „Satyr” - ur. 1.03.1888 r. Kąkolówka), syn Władysława i Zofii – zm. śmiercią samobójczą 3.09. 1916 w szpitalu w Słonimie (obecnie teren Białorusi) //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 74

316. Foch : supreme allied commander in the Great War / Michael S. Neiberg. - Washington : Brassey’s. Inc., 2003. - XIV, 124, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 1-57488-551-0

Foch, Ferdinand (1851-1929)

BN

317. Gawlik Stanisław Leonard ur. 6.11.1891 – zm. 3.01.1952 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014 – S. 49 : fot.

318. Gawryś Tadeusz - ur. 24.04.1881 r. Wola Zgłobieńska k. Rzeszowa, syn Władysława i Emilii Nogawieckiej - poległ 29.10.1914 w Karpatach //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 74-75

319. Tadeusz Gawryś / Arkadiusz St. Więch //W: Przemyski słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Lucjana Faca i Tomasza Pudłockiego. -Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009. – S. 20-23. – ISBN 978-83-61329-00-8

PBW Przemyśl 100799/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

320. Gdulewicz Franciszek ur. Przemyśl – zm. 1935 Przemyśl, syn Jana i Marii z d. Fedak [Grobu nie odnaleziono] //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014 – S. 49 : fot.

321. Gerlach Jan ur. 1897 Przemyśl, syn Marii - poległ 6.11.1915 Bielgów //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 56

322. Wanda Gertz : opowieść o kobiecie żołnierzu / Anna Nowakowska. - Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2009. - 139 s., [12] s. tabl. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 133-136.

Gertz, Wanda (1896-1958)

323. Gierlak Jan lat 16, Legionista WP, poległ na granicy besarabskiej //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014 – S. 23

324. Główka Teodor Stanisław ur. 8.11.1894 Lwów – zm. 16.01.1941 Przemyśl //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 61

325. Gorczyca Alojzy ur. 1898 Przemyśl - poległ 29.07.1915 pod Rańczą //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 50

326. Gwoździewicz Franciszek ur. 1897 Moravska Ostrava, syn Katarzyny - zm. 5.10.1917 Przemyśl, miejsce pochówku nie ustalone //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 67

327. Hajduk Feliks Kazimierz ur. 8.09.1895 Rudki – zm. 1924 Szczawnica //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 75

328. Feliks Kazimierz Hajduk / Michael Morys-Twarowski //W: Przemyski słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Lucjana Faca i Tomasza Pudłockiego. -Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011. – S. 25-28 : portr. - ISBN 978-83-61329-07-7

PBW Przemyśl 104919/ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana

329. Hawratowski Stanisław ur. 1988 r. Złoczów – zm. 7.10.1969 Przemyśl //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 61-64 : il., portr.

330. Herburt Józef, ps. „Warski Ryszard” ur. 22.09.1890 r. Domaradz - poległ 4 lub 5.07.1916 pod Kostiuchnówką //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 75-76

331. Józef Herburt / Mateusz Staroń //W: Przemyski słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Lucjana Faca i Tomasza Pudłockiego. -Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009. – S. 29-32 – ISBN 978-83-61329-00-8

PBW Przemyśl 100799/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

332. Hordyńska-Stieberowa Helena ur. 06.07.1877 – zm. 9.04.1952 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 35-36 : fot.

333. Jandecki Marian ur. 22.07.1896 Przemyśl, syn Jana i Katarzyny - poległ 14.02.1916 pod Kostiuchnówką //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 79

334. Jankowski Marian – zm. 1.04. 1927 Przemyśl //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 55-56 : il., portr.

335. Janowski Władysław [ps.] „Jaworski” ur. 1893 Kielce, syn Jana i Joanny – zm. 15.10.1917 Przemyśl, miejsce pochówku nie ustalone //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 80

336. Janus Stanisław ur. 26.02.1899 - utonął 21.02.1937 w trakcie wykonywania obowiązków służbowych //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 50

337. Jasiewicz Jan (uczeń Gimnazjum na Zasaniu) - poległ 1915 pod Kłobowcami //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 27

338. Jasiński Jan - legionista 2 pp. LP, szeregowiec 38 pp. Strzelców Lwowskich, uczestnik walk o Wołyń 1916 r. Obrońca Przemyśla i Lwowa. – zm. 6.07.1920 r. w wieku 19 lat. //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 64 : fot.

339. Jelewski Mieczysław ur. 1.01.1897 Przemyśl, syn Mikołaja i Doroty - poległ VII 1916 nad Stochodem //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 81

340. Kapusta Jan ur. 12.02.1880 Jezierzany pow. Kraków, syn Jakuba i Katarzyny. – zm. 1916/1917 Przemyśl, miejsce pochówku nie ustalone //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 86

341. Kasperski Jan ur. 12.02.1891 Kałusz woj. stanisławowskie, syn Józefa i Rozalii z Jasińskich – zm. 20.12. 1953 Przemyśl // W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 36-37 : fot.

342. Kiełtyka Kazimierz - ur. 5.02.1894 Łętownia k. Przemyśla – zm. 23.04.1945 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 64-66 : fot.

343. Końca Tomasz (uczeń Gimnazjum na Zasaniu) - poległ 1915 pod Kozimkiem //W:Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014 . – S. 27

344. Kormand Stefan (student) ur. 1897 Kołomyja syn Marii – zm. na gruźlicę 4.10.1917 Przemyśl, miejsce pochówku nie ustalone //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 101

345. Kossowska Izydora ur. 10.05.1883 Lwów – zm. 5.04.1953 Przemyśl //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 37-38

346. Kostecki Edward Edmund (uczeń seminarium) ur. 1.11.1897 Przemyśl, syn Jana i Julii - poległ 1.06.1915 r. pod Hlinicą // W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 102

347. Kostrzewski Zygmunt Karol Celestyn pseudonim „Wrzos” ur. 6.04.1897 r. Przemyśl , syn Aleksandra i Joanny Thurm - zginął 14.05.1919 Lwów, pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 76

348. Zygmunt Karol Celestyn Kostrzewski / Mateusz Staroń //W: Przemyski słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Lucjana Faca i Tomasza Pudłockiego. -Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011. – S. 55-57 : portr. – ISBN 978-83-61329-07-7

PBW Przemyśl 100799/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

349. Kozarski Konrad [ps.] „Wężyk” (uczeń gimnazjum) ur. 1898 Krysna pow. Przemyśl, syn Teodora i Antoniny – zm. na suchoty 21.10.1915 Zakopane //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 106

350. Kwaśniewski Tadeusz (uczeń gimnazjum) ur. 1895 Przemyśl – zm. 15.10.1916 Grywiatka //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 112

351. Lieberman Henryk ur. 3.01.1870 r. Drohobycz – zm. 21 października 1941 r. Londyn. Spoczywa tam na cmentarzu Highgate. Jego symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Żydowskim w Przemyślu. //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 76-78 : fot.

352. Lubelski Zygmunt ur. 1892 – zm. 6.5.1984 Przemyśl //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 38 : fot.

353. Łanica Stefan (uczeń Gimnazjum na Zasaniu) – poległ 1918 pod Rańczą //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 27

354. Łukasiewicz Józef - legionista 2 pp. – zm. 22.04.1938 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 56

355. Marczak Józef ur. 5.04.1897 Iskań pow. Przemyśl – zm. 27.07.1915 Czerniowce //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 128

356. Marek Stanisław Jan ur. 17.10.1892 Przemyśl, syn Jana i Józefy z Rzechorzyków - zm. 17.08.1936 Przemyśl //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 56-57 : fot.

357. Michalczyk Jan - legionista 3 pp. – zm. 11.06.1938 r. //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 57

358. Milko Władysław Ignacy - ur. 26.02.1881 Przemyśl syn Michała Heleny ze Stelińskich - poległ 6.12.1914 pod Marcinkowicami k. Nowego Sącza //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 79

359. Władysław Ignacy Milko / Mateusz Staroń //W: Przemyski słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Lucjana Faca i Tomasza Pudłockiego. -Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009. – S. 70-74. – ISBN 978-83-61329-00-8

PBW Przemyśl 100799/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

360. Misztal Władysław ur. 1898 Wola Dalsza pow. Łańcut, syn Michała Heleny ze Stelińskich – zm. 14.04.1917 Przemyśl, miejsce pochówku nie ustalone //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 157

361. Mścisz Jan (uczeń Gimnazjum na Zasaniu) – poległ 1915 pod Kozimkiem //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. - S. 27

362. Niemczyk Adam ur. 1899 – zm. 21.11.1936 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 50

363. Nowoświecki Stanisław ur. 9.11.1895 Żółkiew – zm. od ran 3.09.1917 Przemyśl, miejsce pochówku nie ustalone //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 147

364. Nowak Antoni ur. 1.06.1896 – zm. 1981 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 66

365. Nowak Stefan - ur. 1894 – zm. 20.04.1933 Brzozów [Grobu nie odnaleziono] //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 50

366. Onyszkiewicz Ferdynand (uczeń gimnazjum) ur. 1897 Przemyśl, syn Jana i Antoniny - poległ 3.07.1916 Rudka Miryńska //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 150

367. Packiewicz Kazimierz (uczeń) ur. 1898 Wilno – zm. na tyfus 8.10.1917 Przemyśl, miejsce pochówku nie ustalone //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 160

368. Panaś Józef [Ksiądz] - ur. 23.11.1887 r. Odrzykoń - zamordowany IV 1940 Katyń. Ta informacja jest jednak niepewna, gdyż nazwisko księdza nie figuruje na listach katyńskich. a inne źródła podają, że zmarł w pociągu w drodze na Sybir i został porzucony w bliżej nieokreślonym miejscu //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 79-81 : portr.

369. Ks. Józef Panaś / Lucjan Fac //W: Przemyski słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Lucjana Faca i Tomasza Pudłockiego. -Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009. – S. 74-80. – ISBN 978-83-61329-00-8

PBW Przemyśl 100799/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

370. Panecki Piotr ur. 1894 – zm. 26.11.1968 Przemyśl //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 38-40 : fot.

371. Paska Stanisław ur. 1894 Przemyśl, syn Jana i Marii – zm. 20.06.1916 Gruziatyń //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległo-ściowego, 2006. – S. 155

372. Passelli Aureliusz ur. 16.09.1876 – zm. 10.12.1948 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 40 : fot.

373. Piątek Jan - legionista 2 pp. – zm. 22.04.1938 r. //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 57

374. Piliński Kazimierz - szer. 1 kompanii 3 pp. – zm. 13.10.1917 r. Przemyśl //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 57

375. Józef Piłsudski / Janusz Jędrzejewicz ; ze słowem wstępnym Andrzeja Struga. - Wyd. 3. - Warszawa : nakł. Księgarni „Ogniwo”, 1920. - 68 s. ; 21 cm.

Piłsudski, Józef (1867-1935)

Biblioteka MNZP 10666

376. Józef Piłsudski / Wacław Sieroszewski. - Wyd. 2. - Lublin : nakł. Wydziału Narodowego Lubelskiego, 1916. - 63 s., [4] k. tabl. : mapy ; 21 cm.

Piłsudski, Józef (1867-1935)

Biblioteka MNZP 5092

377. Józef Piłsudski : życie, idee i czyny, 1867–1935 / Julian Woyszwiłło [pseud.]. - Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1990. - [8], 190 s. : il. ; 24 cm. - Na str. tyt. pseud. autora, właśc. nazwa : Władysław Pobóg Malinowski. - Przedr. fotoofss., oryg. : Warszawa, 1937

Piłsudski, Józef (1867-1935)

Biblioteka AP Przemyśl 16004

378. Piskorz Franciszek ur. 29.05.1897, odznaczony legionista – zm. 17.11.1976 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 40

379. Popek Piotr (uczeń Gimnazjum na Zasaniu) – poległ 1915 pod Kłobowcami //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 27

380. Porębski Tadeusz Antoni - ur. 13.08.1894 Przemyśl – zm. 24 maja 1970 r. Londyn //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 81-82

381. Tadeusz Antoni Porębski / Zenon Andrzejwski //W: Przemyski słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Lucjana Faca i Tomasza Pudłockiego. -Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009. – S. 90-92. – ISBN 978-83-61329-00-8

PBW Przemyśl 100799/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

382. Półtorak Eustachy ur. 1897 Kołomyja, syn Mikołaja i Julii Fioły – zm. 4.10.1932 Przemyśl //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 51

383. Edmond Privat i jego działalność na rzecz Polski w czasie pierwszej wojny światowej / Piotr Bednarz. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2003. - 285 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 277-285. - Streszcz. fr. - ISBN 83-227-2060-2

Privat, Edmond (1889-1962)

Biblioteka PWSW 7126 H, 9267 H

384. Puchalski Stanisław herbu Puchała vel Stanislaus Ritter von Puchalski - ur. 5.01.1867 Wapowce, syn Józefa i Aleksandry z Horochów – zm. 16.01. 1931 r. Warszawa, pochowany na tamtejszym Cmentarzu Wojskowym na Powązkach //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 82-84 : fot.

385. Reis Stanisław ur. W 1878 Mielec – zm. VI 1934 [Grobu nie odnaleziono] //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 52

386. Różycki Alfons (uczeń IV kl. Gimnazjum na Zasaniu) lat 17, ułan, wzięty pod koniec XI 1918 do niewoli przez Ukraińców i zamordowany pod Siedliskami //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 43 : fot.

387. Ruchaj Aleksander pseud. „Taczanowski” ur. 20.02.1897 Rudnik nad Sanem pow. niżański, woj. lwowskim, syn Franciszka i Anny z d. Wojtas – zm. 23.03.1966 Edynburg. //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 84-85

388. Rudnicki Kazimierz ur. 1887 Grochowce pow. Przemyśl, syn Piotra - poległ 31.01.1915 w Maksymcu //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 174

389. Tadeusz Rutowski : 3. września 1914 - 20. czerwca 1915 / Stanisław Łempicki. - Lwów : J. Chęciński, 1917. - 72 s. ; 19 cm.

Rutowski, Tadeusz Klemens (1852-1918)

390. Ryż Władysław (uczeń gimnazjum) Przemyśl, syn Michała i Wiktorii - poległ 16.07.1915 Urzędów //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 175

391. Działalność niepodległościowa Władysława Sikorskiego przed i w czasie I wojny światowej / Jacek Gajewski. - Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2013. - 80 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 77-80. – ISBN 978-83-7805-223-4

Sikorski, Władysław (1881-1943)

392. Słociński Tadeusz Zygmunt „Ostoja”- płk inż., legionista J. Piłsudskiego, powstaniec śląski, oficer sił zbrojnych na Zachodzie, uczestnik II wojny światowej w latach 1939 -1944, gdzie zginął na froncie. Odznaczony orderami Virtuti Militari, Polonia Restituta, Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych i innymi. „Spoczywa pamięcią i duchem w Polsce” (informacje z epitafium) //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 66-67 : fot.

393. Sokołowski Stanisław h. Prawdzic ur. 8.05.1867 – zm. 28.02.1931 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 52-53 : fot.

394. Stępień Stanisław - legionista 3pp. – zm. 10.08.1936 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 57

395. Styfi Józef Wincenty ur. 04.07.1854 Przemyśl - zm. 29.09.1929 // W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 42-43

396. Styfi Józef / Anna Siciak //W: Polski Słownik Biograficzny. T. 45 z. 2 [og. zb.] 185, Stulgiński Ferdynand - Suchorzewski Jan / [red. nacz. Andrzej Romanowski] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. - Warszawa : Instytut Historii PAN, 2008. S. 194-195- ISBN 978-83-88909-55-9

PBW Przemyśl 96401 / CzP 929(438)(03)

397. Szybiak Antoni ur. 1892 Nienadowa pow. Przemyśl - poległ 10.06.1916 Wietlowka pod Rokitną //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 200

398. Szywała Jan, lat 21 - poległ 1.01.1920 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 57

399. Świerk Bronisław (uczeń gimnazjum) ur. w 1897 Tarnobrzeg - utonął w Sanie 12.09.1917 Przemyśl, miejsce pochówku nie ustalone //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 204

400. Toth lstvan, szeregowy, 3 pp. – zm. 8.10.1917 Przemyśl, miejsce pochówku nie ustalone //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 209

401. Trojanowski Alojzy ur. 21.06.1893 Przemyśl, syn Karola i Józefy z Jarków – zm. 23.07.1958 Przemyśl //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 68-69 : fot.

402. Alojzy Trojanowski / Marta Trojanowska //W: Przemyski słownik biograficzny. T. 1 / pod red. Lucjana Faca i Tomasza Pudłockiego. -Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009. – S.148-152. – ISBN 978-83-61329-00-8

PBW Przemyśl 100799/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

403. Wacławski Marian - ur. 14.07.1895, weteran Legionów - zm. 22.11.1963 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 69

404. Warchoł Michał ur. 1895 Nadyby pow. Sambor, syn Marii – zm. wskutek wypadku 26.11.1917 //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 216

405. Wasiewicz Stanisław (uczeń Gimnazjum na Zasaniu) – poległ 1915 w Karpatach //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 27

406. Wasylkiewicz Jan - legionista, kapitan Piechoty Wojski Polskiego, żołnierz AK. – zm. 13.11.1972 //W : Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 44 : fot.

407. Weiss Tadeusz ur. 14.10.1888 Pleszowice pow. Przemyśl - zm. 16.11.1936 Przemyśl [Grobu nie odnaleziono] //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 53

408. Weissgarber Andrzej ur. 1898 Przemyśl, syn Ludwika i Teresy - poległ 5.11.1915 r. Wołczeck //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 217

409. Węgierski Karol (uczeń Gimnazjum na Zasaniu) – poległ 1915 pod Gruszką //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 27

410. Wiech Michał ur. 17.09.1895 Rudka pow. Jarosław, syn Macieja i Katarzyny – zm. 18.11.1917 Przemyśl, miejsce pochówku nie ustalone //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 219

411. Wielgosz Ludwik [ps.] „Niedźwiedź” ur. 14.10.1894 Kaszyce pow. Jarosław, syn Wawrzyńca i Zofii - poległ 5.07.1916 r. pod Kostiuchnówką //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 219

412. Wielgosz Ludwik (uczeń Gimnazjum na Zasaniu) – poległ 1916 pod Polską Górą //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 27

413. Wilczek Józef ur. 15.03.1869 Mirzyniec pow. Przemyśl - zm. 2.03.1933 Przemyśl //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 53

414. The ordeal of Woodrow Wilson / by Herbert Hoover. - New York [etc.] : MacGraw-Hill Book Co. , cop. 1958. - XIII, [3], 318 s., [12] s. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 307-307. Indeks.

Wilson, Woodrow (1856-1924)

Biblioteka PWSW 8032 H

415. Winbentel Daniel ur. 1898 Przemyśl, syn Mojżesza Spritzera - poległ 5.07.1916 pod Kostiuchnówką //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 220

416. Wiśniewski Stanisław (uczeń Gimnazjum na Zasaniu) – poległ 1915 pod Kozimkiem //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. - S. 27

417. Wiśniowski Kazimierz Marian - ur. 14.02.1893 – zm. 4.11.1964 r. Londyn //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 85-86

418. Kazimierz Marian Wiśniowski / Mateusz Staroń //W: Przemyski słownik biograficzny. T. 2 / pod red. Lucjana Faca i Tomasza Pudłockiego. -Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2011. – S. 177-184 : portr. – ISBN 978-83-61329-07-7

PBW Przemyśl 100799/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

419. Witek Kazimierz (uczeń gimnazjum) ur. 1898 Przemyśl, syn Antoniego – zm. 1.08.1915 Motycz //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. - S. 222

420. Wohanka Kazimierz (uczeń Gimnazjum na Zasaniu) – poległ 1915 w Karpatach //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 27

421. Worosz Henryk (uczeń Gimnazjum na Zasaniu) – poległ 1914 pod Gręboszowem //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 27

422. Worosz Henryk Bolesław [ps.]„Dołek” (uczeń gimnazjum) ur. 1896 Przemyśl - poległ 1.09.1914 r. Ucisków //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 225

423. Wójcik Jan - legionista 3 pp. – zm. 26.07.1933 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 57

424. Wójcik Władysław - legionista 2 pp. – zm. 27.05.1935 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 57

425. ZaborniakZygmunt (uczeń gimnazjum) ur. 14.12.1896 Przemyśl - poległ 6.12.1914 Marcinkowice //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 229

426. Zacharus Michał ur. Skołoszów - poległ 1914 w Tyrolu //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 24

427. Generał Józef Zając / Jan Lewandowski. - Katowice : Muzeum Śląskie, 1989. - 21, [3] s. : 1 portr. ; 21 cm. - (Wszechnica Muzeum Śląskiego). - Bibliogr. s. 20.

Zając, Józef (1891-1963)

Biblioteka MNZP 30509

428. Zawadzki Klemens ur. 1886 Lwów, syn Jakuba i Heleny - zm. 5.06.1917 Przemyśl, miejsce pochówku nie ustalone //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 231

429. Zaworski Teodor ur. 1889 Sedlemin (Poznańskie), syn Franciszka – zm. śmiercią samobójczą 3.09.1917 Przemyśl, miejsce pochówku nie ustalone //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 232

430. Zaziemski Władysław ur. 22.01.1898 – zm. 8.07.1962 //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 44

431. Zubek Stanisław ur. 26.03.1899 – zm. 31.03.19 Przemyśl //W: Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – S. 44

432. Żak Jan ur. w 1896 Kwaśniów pow. Olkusz, syn Franciszka i Marianny – zm. 11.10.1917 Przemyśl, miejsce pochówku nie ustalone //W: Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. – S. 105

8. Uczestnicy I wojny światowej. 1. Biografie indywidualne. 2. Wydawnictwa ciągłe

433. Kak' živet’ i rabota'et’ pervyj general’-gubernator’ Galicii graf G. A. Bobrinskij. / A. K. // „Ogonek”. - Petrograd , 1915, nr 4, s. 2

Bobrinskij, Georgij Aleksandrovič (1863-1928)

Biblioteka AP Przemyśl

434. Hermann von Colard komendant Twierdzy Przemyśl latach 1908-1914 / Antoni Sarkady. // Quod Libet. – 2007, nr 8, s. 2-3 : il.

Colard, Hermann von (1857-1916)

Biblioteka MNZP

435. Franciszek Czosnek - marzyciel w mundurze : (życiorys niedokończony) / Janusz Kujawa. // Ślad : kwartalnik społeczno-historyczny Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej „Ślad”. - 2010, nr 3, s. 12-16

436. Geroj Zapadnoj Galicii... (gen. Radko Dimitriev’) // Iskry : dod. Russko'e Slovo, 1914, nr 44, s. 2 : fot.

Biblioteka AP Przemyśl

437. Dwie wielkie osobowości (J. Piłsudski i R. Dmowski) / Ryszard Tłuczek. // Kresy Południowo-Wschodnie. - R. 1, 2003, z. 1, s. 245-248

Biblioteka AP Przemyśl

438. Babka Sanacji - Helena Hordyńska-Stieberowa / Tomasz Pudłocki // Nasz Przemyśl. – 2008, nr 3, s. 42 : portr.

439. Naczelni wodzowie : wódz austryacki Conrad v. Hötzendorf // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 6 (12 I), s. 2-3

440. Naczelni wodzowie : (ciąg dalszy) : wódz rosyjski Mikołaj Mikołajewicz // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 7 (14 I), s. 1

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3394&from=publication

441. Naczelni wodzowie : wódz francuski, jenerał Joffre // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 7 (14 I), s. 1

442. Naczelni wodzowie : (dokończenie) : wódz angielski, lord Herbert Kitschener // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 8 (17 I), s. 3

8. Uczestnicy I wojny światowej. 2. Biografie zbiorowe. 1. Wydawnictwa zwarte

443. Dziewczęta w maciejówkach / Stanisław M. Jankowski. -Warszawa : Wydawnictwo Trio, 2012. - 476, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 461-465. Indeks. - ISBN 978-83-7436-289-4

444. Generałowie i admirałowie polskiego pochodzenia w armii rosyjskiej 1914-1917 / Stanisław Czerep. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, 2014. - 399 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 356-386. Indeksy. - Współfinansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Streszcz. ang., ros. - ISBN 978-83-61209-96-6

BN

445. Generałowie Polski niepodległej / Tadeusz Kryska-Karski, Stanisław Żurakowski. - Wyd. 2. uzup. i popr. - Warszawa : „Editions-Spotkania”, 1991. - 207 s. : 1 faks., portr., rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 198.

PBW Przemyśl WP 79042

PBW Przeworsk 37008/ CzK 929

PBW Kolbuszowa 43112 / BKCzyt

446. Kawalerowie Virtuti Militari 1792–1945 : słownik biograficzny. T. 2, (1914 - 1921), cz. l (zeszyt próbny) / aut. Piotr Bauer [i in.] ; red. nauk. Bogusław Polak. – Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane WSI, 1991. - 169 s., 8 mapek, 45 tabl. il. ; 23 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 27423

447. Legenda Legionów : opowieść o Legionach oraz ludziach Józefa Piłsudskiego / [aut. tekstów Marek Cisek i in. ; dobór il. Witold Sienkiewicz i in.]. - Warszawa : Demart, 2010. - 520 s. : il. ; 31 cm. - Bibliogr. s. 519-520. - Tytuł okładkowy Legiony Piłsudskiego - ISBN 978-83-7427-444-9. - ISBN 978-83-7427-592-7

448. Lista strat Legionów Polskich 1914-1918 / Janusz Cisek, Kamil Stepan. - Kraków : Księgarnia Akademicka : Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 2006. - XII, 263, [1] s., [4] s. tabl. : il. ; 25 cm. - (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodle-głościowego ; t. 28). - Indeksy. - ISBN 83-7188-900-3 (KA)

449. Lwów i Małopolska Wschodnia w Legjonach Polskich 1914-1917. Zeszyt 1. - Lwów : staraniem Związku Legjonistów Polskich. Okręg Lwów : nakł. Legjonistów Polskich i ich rodzin, 1935. (Lwów : Drukarnia Urzędnicza) - XXIII, [3], 147, [2] s. : il., err. ; 25 cm.

449.

Biblioteka MNZP 1009

450. Na wzór Berka Joselewicza : żołnierze i oficerowie pochodzenia żydowskiego w Legionach Polskich / Marek Gałęzowski ; z przedm. Richarda Pipesa ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010. - 798, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 733-[747]. Indeks. - Przedmowa tł. z jęz. ang. - ISBN 978-83-7629-170-3

451. Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917 : słownik biograficzny. T. 1, A-F / Wiktor Krzysztof Cygan. - Warszawa : „Barwa i Broń”, 2005. - 304 s. : portr. ; 24 cm. - ISBN 83-923074-1-0

Biblioteka MNZP 35852

452. Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917 : słownik biograficzny. T. 2, G-K / Wiktor Krzysztof Cygan. - Warszawa : „Barwa i Broń”, 2006. - 360 s. : portr. ; 24 cm. - ISBN 83-923074-3-7

Biblioteka AP Przemyśl 25723

Biblioteka MNZP

453. Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917 : słownik biograficzny. T. 3, L-O / Wiktor Krzysztof Cygan. - Warszawa : „Barwa i Broń”, 2006. - 264 s. :portr. ; 24 cm. - ISBN 83-923074-4-5

Biblioteka AP Przemyśl 32036

454. Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917 : słownik biograficzny. T. 4, P-S / Wiktor Krzysztof Cygan. - Warszawa : „Barwa i Broń”, 2006. - 399 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-923074-9-2

455. Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917 : słownik biograficzny. T. 5, Ś-Ż / Wiktor Krzysztof Cygan. - Warszawa : „Barwa i Broń”, 2007. - 234 s. :portr. ; 24 cm. - ISBN 83-923074-1-5

Biblioteka MNZP 36597

456. Pierwsza Kompania Kadrowa : portret oddziału / Jacek M. [aria] Majchrowski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Fundacja CDCN : „Księgarnia Akademicka” , 2004. - 211, [1] s. : faks., fot., portr. ; 25 cm. - (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ; t. 27). - Bibliogr. s. 187-189. Indeksy. - ISBN 83-7188-788-4 (KA)

Biblioteka PWSW 2017 H, 5602 H

457. Słownik polskich lekarzy weterynaryjnych biograficzno-bibliograficzny 1394-1918 / Konrad Millak ; [przedm. H. Szwejkowski] ; Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych. Ośrodek Historii Medycyny Weterynaryjnej. -Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1963. - XX, 291 s. ; 27 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 9135

458. Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – 103, [1] s. : il. (cz.-b.) ; 17x24 cm. – Bibliogr. s. 103-104. – ISBN 83-89092-63-8

459. Żołnierskie epitafia : 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945. T. 1 / oprac. Andrzej Krzysztof Kunert. - Warszawa : Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa , 1999. - 265 s. : 1 il., faks., fot., portr. ; 23 cm. - (Biblioteka „Przeszłości i Pamięci”). - ISBN 83-905590-8-0

Biblioteka PWSW 464/1 H, 7935 H

460. Żołnierze Niepodległości 1863-1938 : słownik biograficzny. T. 1, Nadania zbiorowe - Andrzejak Kacper / Wiktor Krzysztof Cygan. - Mińsk Mazowiecki [i in.] : Oficyna Wydawnicza „Zbroja” [i in.], 2011. – 272 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-932701-4-9

461. Żołnierze Niepodległości 1863-1938 : słownik biograficzny. T. 2, Andrzejak Ludwik - Bagiński Franciszek / Wiktor Krzysztof Cygan. - Mińsk Mazowiecki [i in.] : Oficyna Wydawnicza „Zbroja” [i in.], 2011. – 272 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-932701-8-7

462. Żołnierze Niepodległości 1863-1938 : słownik biograficzny. T. 3, Bagiński Henryk - Baranowski Michał / Wiktor Krzysztof Cygan. - Mińsk Mazowiecki [i in.] : Oficyna Wydawnicza „Zbroja” [i in.], 2011. – 272 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-63164-12-6

463. Żołnierze Niepodległości 1863-1938 : słownik biograficzny. T. 4, Baranowski Mieczysław Antoni Jan - Bazylewski Stanisław / Wiktor Krzysztof Cygan. - Mińsk Mazowiecki [i in.] : Oficyna Wydawnicza „Zbroja” [i in.], 2012. – 304 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-63164-20-1

464. Żołnierze Niepodległości 1863-1938 : suplement : uzupełnienia T. 1 / Wiktor Krzysztof Cygan. - Mińsk Mazowiecki [i in.] : Oficyna Wydawnicza „Zbroja” [i in.], 2014. – 100 s. ; 24 cm. – Indeks. - ISBN 978-83-63164-44-7

9. Monografie. Opracowania. 1. Wydawnictwa zwarte

465. 1914-1918 : studia i szkice z dziejów I wojny światowej / Marian Zgórniak. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987. - 301, [2] s. : mapy ; 20 cm. - ISBN 83-08-01549-2

Biblioteka AP Przemyśl 11173, 11211, 16011

Biblioteka MNZP 29555

Biblioteka PWSW 211 H, 8302 H

466. Aeroplany nad Brzeskiem, Wojniczem i Tarnowem (1914-1915) : fakty i tradycje / Jacek Magdoń. //W: Brzesko - Okocim : lotnicza baza Najjaśniejszego Pana / Janusz Adamczyk [i in.] ; red. t. Robert Panek i Krzysztof Wielgus. - Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, 2000. - (Lotnicze Dziedzictwo ; T. 1). - S. 33-42

467. Akcja werbunkowa Naczelnego Komitetu Narodowego w Galicji i Królestwie Polskim w latach 1914-1916 / Jan Mleczak. - Przemyśl : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1988. - 177 s., 8 tabl. ; 15 x 21 cm

Biblioteka MNZP 31508, 35256

468. Allianz und Rivalität : die Mittelmächte und Polen im ersten Weltkrieg (bis zur Februarrevolution) / Heinz Lemke ; Akademie der Wissenschaften der DDR. Zentralinstitut für Geschichte. - Berlin : Akademie-Verlag , 1977. - XXVI, 479 s. ; 25 cm. - (Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas ; Bd XVIII). – Indeks.

Biblioteka PWSW 7432 H

469. Argument historyczny w propagandzie Naczelnego Komitetu Narodowego 1914-1918 / Joanna Wieliczka-Szarkowa. //W: Nie ma wolności bez pamięci : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu / pod red. Włodzimierza Bernackiego et al. ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”. Wydawnictwo WAM, 2009. - S. 149-170. – ISBN 978-83-7614-084-1 (Ignatianum). - ISBN 978-83-7505-473-6 (WAM). - ISBN 978-83-7629-074-4 (IPN)

Biblioteka AP Przemyśl 30809

470. Armia Austro-Węgierska 1908-1918 = The Austro-Hungarian Army 1908-1918 / Tomasz Nowakowski ; il. Maciej Lewik. - Warszawa : „Fenix”, 1992. - 115 s. : il. ; 24 cm. - (Barwa i Broń ; 5). - Tekst pol., ang., niem. - ISBN 83-900217-4-9

471. Armja Austro-Węgierska : (na podstawie H. Schmida : Heerwesen. 2, Teil) / oprac. Adam Płomieńczyk [pseud.]. - Warszawa : [b.w.], 1916. - 144 s., [1] k. tabl. złoż. luz. ; 23 cm. - (Bibljoteka Przegladu Wojskowego ; 3). - Pseud. oprac. : Adam Płomieńczyk, nazwa właśc. oprac. : Adam Skwarczyński. - Dostępna również w postaci cyfrowej : Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/5786/content

472. Artyleria Legionów : pułk pierwszy / Gustaw Baumfeld. - Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2014. - 81 s. : il. ; 25 cm. - Na s. red.: Reedycja z 1917 roku. - ISBN 978-83-7889-078-2

473. Artyleria Twierdzy Przemyśl : artyleria forteczna. Cz. 1 / Julian W. Kurek, Mariusz Kurek. - Przemyśl : Drukarnia “San-Set”, 2002. - 121, [2] s., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. (w tym kolor.), mapy ; 21 cm + 1 pl. - Bibliogr. s. 118-119. – ISBN 83-88417-43-6

Biblioteka AP Przemyśl 22488

BPW Przemyśl 13749/b CzP 00/09(438-11-13)

474. Ärzte und ihre Helfer im Weltkriege 1914 - 1918 : (Helden im weissen Kittel). Apotheker im Weltkriege / hrsg. über Anregung von Burghard Breitner ; red. von Rudolf Rauch. - Wien : Göth, 1936. – VII, 503 s. : il. ; 30 cm. – Tekst w jęz. niem.

Austriacka Biblioteka Narodowa

475. Asy przestworzy nad Galicją / Andrzej Zaręba. //W: Brzesko - Okocim : lotnicza baza Najjaśniejszego Pana / Janusz Adamczyk [i in.] ; red. t. Robert Panek i Krzysztof Wielgus. - Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, 2000. - (Lotnicze Dziedzictwo ; T. 1). - S. 75-86

476. Ataki gazowe w bitwie pozycyjnej 9. Armii Niemieckiej nad Rawką i Bzurą 1914-1915 / Stanisław Kaliński. - Przemyśl : Wydawnictwo „Fort” - Tomasz Idzikowski, cop. 2010. - 189, [1] s., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 186-189. - Streszcz. ang. - ISBN 978-83-61832-02-7

Biblioteka TPN Przemyśl 27394 Dz Przem.

BN

477. Auf den Spuren von Tannenberg 1914 = Śladami bitwy pod Tannenbergiem w 1914 roku : Ostpreussen im Ersten Weltkrieg : ein kleines ABC / Janusz Tycner. - Wydanie 2. gründlich überarb. Aufl. - Warszawa : Polpresstour, [2003]. - 119, [1] s. : il., faks., fot., mapy, portr. ; 21 cm. - ISBN 83-913857-0-1

BN

478. Aus Österreich-Ungarns Teilnahme am Weltkriege / [Moritz] von Auffenberg-Komarów. -Berlin : Ullstein, 1920. - 391, [7] s. : mapy ; 21 cm.

479. Austrya a Polska / Ludwik Kulczycki. – Kraków : nakł. Centralnego Biura Wydawnictw N.K.N., 1916. - 45 s. ; 24 cm. - (Biblioteczka Polityczna NKN) (Sprawa polska w dobie obecnej / Ludwik Kulczycki)

Biblioteka AP Przemyśl 262, 4605

PBW Przemyśl nr inw. 25503 Cz1P A/32

480. Bagnety I Wojny Światowej. Cz. 1, (Austro-Węgry, Francja, Niemcy, Rosja, Wielka Brytania) / Maciej Prószyński. - Oświęcim : Napoleon V, 2014. - 125 s. : il. kolor. ; 31 cm. - Bibliogr. s. 125. - ISBN 978-83-7889-063-8

481. Balkanskata politika na Avstro-Ungariâ : (1914-1917 g.) : avstro-ungarskata diplomaciâ v borba za s’ûznici prez P’rvata svetovna vojna / Milčo Lalkov. - Sofiâ : „Nauka i izkustvo”, 1982. - 419, [1] s. ; 22 cm.

482. Bałkany, Włochy i Afryka 1914-1918 : od Sarajewa do Piawy i Jeziora Tanganika / David Jordan ; sł. wstępne Dennis Showalter ; przeł. [z ang.] Jan Szkudliński. - Poznań : „Rebis”, 2011. - 227, [7] s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm. - (Historia I Wojny Światowej). - Indeks. - ISBN 978-83-7510-480-6

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 50146

483. Bitwa jutlandzka / Zbigniew Flisowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1981. - 221, [3] s., [14] k. tabl. : il., 6 portr. ; 20 cm. - (Wojny Morskie ; 11). - Bibliogr. s. 221. - ISBN 83-215-3242-X

Biblioteka TPN Przemyśl 22460

484. Bitwa Łódzka 1914 : geneza, przebieg, znaczenie / Przemysław Grzymski. - Zabrze : Wydawnictwo Inforteditions, 2014. - 77 s. : il. ; 24 cm. - (Pola Bitew ; No 28). - Bibliogr. s. 76-77. - ISBN 978-83-64023-34-7

485. Bitwa nad jeziorem Narocz 1916 / Nikołaj Podorożny ; [tł. z ros. i oprac. Dominik Jednorowski]. - Oświęcim : Wydawnictwo NapoleonV, 2014. - 182 s. : il. ; 24 cm.- Tyt. oryg.: Naročskaâ operaciâ v marte 1916 g. - ISBN 978-83-7889-035-5

486. Bitwa pod Gąbinem : walki w Prusach Wschodnich od 17 do 20 sierpnia 1914 / Walther Grosse ; [przekł. z niem. Sławomir Kułacz]. - Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2014. - 71, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [72]. - Tyt. oryg.: Die Schlacht bei Gumbinnen : die Kämpfe in Ostpreussen vom 17 bis 20 August 1914. - ISBN 978-83-7889-055-3

487. Bitwa pod Komarowem : 26 sierpnia - 2 września 1914 roku / oprac. Edward Izdebski ; [red. Monika Wrzesińska-Klocek, Krzysztof Klocek]. - Chełm : Wydawnictwo Tradytor Krzysztof Klocek, 2012. - 340 s., [19] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - Bibliogr. s. 333-334. Indeksy. - Przedr., oryg. : Warszawa : Wojskowe Biuro Historyczne, 1931. - (Studja z Wojny Światowej 1914-1918 ; t. 3).

BN

488. Bitwa pod Krzywopłotami : (17-19 XI 1914) : wybór tekstów wraz z wykazem Legionistów pochodzących z Zagłębia Dąbrowskiego / [pod red. Jana Przemszy-Zielińskiego ; współpr. Karol Rodek]. - Sosnowiec : „Sowa-Press”, 1994. - 96 s. : il., mapy, portr. ; 17 cm. - Wyd. pamiątkowe z okazji 80 rocznicy bitwy.

BN

489. Bitwa pod Lwowem / oprac. Tadeusz Pawlik. - Warszawa : Wojskowe Biuro Historyczne, 1932. (Warszawa : Zakł. Graf. „Polska Zjednoczona”) - XI, [1], 341, [1], XVII s. : il. ; 25 cm. - (Studja z Wojny Światowej 1914-1918 ; t. 4). - Indeksy.

490. Bitwa pod Lwowem / oprac. Tadeusz Pawlik. - Chełm : Euro-Media Monika Wrzesińska-Klocek, 2007. - IX, [1], 277, XVIII, 13 s., [16] s. tabl. złoż. : il. ; 21 cm. - (Studia z Wojny Światowej 1914-1918 ; t. 4). - Indeks. - Wg ed.: Wojskowe Biuro Historyczne, Warszawa, 1932. - Streszcz. fr. – ISBN 978-83-924731-0-7

BN

491. Bitwa pod Łowczówkiem. - Piotrków : [b.w.], 1916 (Piotrków : Drukarnia Państwowa pod zarz. Departamentu Wojskowego N.K.N.). - 32 s. ; 17 cm. - (Boje Legionów Polskich ; nr 3)

PBW Przemyśl nr inw. 30236 / Cz1P 94(438)

492. Bitwa pod Łuckiem : walne starcie zbrojne kampanii 1916 roku na wschodnim teatrze wydarzeń militarnych pierwszej wojny światowej (4 czerwca - 10 lipca) / Stanisław Czerep. - Białystok : Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku, 2003. - 320 s., [4] k. tabl. : il., mapy ; 24 cm. - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-87881-27-9

493. Bitwa pod Łuckiem : walne starcie zbrojne kampanii 1916 r. na wschodnim teatrze wydarzeń militarnych pierwszej wojny światowej (4 czerwca - 10 lipca 1916 r.) / Stanisław Czerep. - Wyd. 2. - Oświęcim : Napoleon V, 2014. - 385, [1] s., 15 k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. 314-344. Indeksy. - ISBN 978-83-7889-059-1

494. Bitwa pod Sokalem : lipiec 1915. - [B.w. : b.w., po 1915]. (K. u. k. Feldbuchdruckerei der 4. Armee. - Feldpost 340) - 20 s., [1] k. tabl. ; 15 cm. - U góry s. tyt.: Z dni chwały 32. pułku strzelców. – Dostępna w wersji cyfrowej : http://www.polona.pl/item/485027/3/

BN

495. Bitwa pod Tannenbergiem / przez Fr.[anciszka] Grabowskiego. - Lublin : Towarzystwo Wiedzy Wojskowej, 1922. (Drukarnia Państwowa) - 22 s., 2 k. mapy ; 22 cm.

BN

496. Bitwa pod Verdun / Henry [Marie Louis Victor] Corda ; tł. [z fr.] Adam Stebłowski. - Przasnysz : „Forteca”, cop. 2004. - 63, [4] s. tabl. : il., fot., mapa ; 24 cm. - (Klasyka Architectura Militaris ; t. 2). - ISBN 93-917719-7-0

Biblioteka PWSW

497. Bitwa pod Verdun / marszałek Pétain ; z przedm. autora do wyd. polskiego ; przeł. z fr. Eugenjusz Quirini. - Warszawa : Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1931. - XII, 110 s., [10] k. tabl., [3] k. tabl. złoż. : il., portr., rys. ; 21 cm.

PBW Przemyśl nr inw. 32900 Cz1P A/355/359

498. Bitwa zimowa na Mazurach : (6-21.II.1915) / Leon Mitkiewicz. - Warszawa : Wojskowe Biuro Historyczne, 1936. - [3], 129, [2] s. 3 k. tabl. : mapy ; 25 cm. - (Studia z Wojny Światowej 1914-1918 ; t. 7)

BN

499. Bój Legionów pod Kostiuchnówką : w dniach 4-6 lipca 1916 roku / Jan Sadowski. - Warszawa : Wojskowe Biuro Historyczne, 1931. - 97, [1] s. : il. ; 25 cm. - Odb. : „Bellona”. - T. 37, z. 3 i T. 38, z. 1

500. Brusilovskij proryv : operativno-strategičeskij očerk / polkovnik L. V. Vetošnikov. - Moskva : Gosud. Voênnoê Izdat. Narkomata Oborony Soûza SSR, 1940. -184 s. ; 22 cm + 4 tabl.: mapki.

Biblioteka AP Przemyśl 5895

501. Bzura Rawka 1914-1915 : Wielka Wojna na terenie powiatu sochaczewskiego / Paweł M.[ikołaj] Rozdżestwieński, Jakub Wojewoda. - Warszawa : Wydawnictwo ZP Grupa : Fundacja „Polonia Militaris”, cop. 2013. - 52 s. : il. ; 24 cm. - Opis wg okł. - ISBN 978-83-63829-12-4 - ISBN 978-83-63829-09-4

502. Brzesko - Okocim : lotnicza baza Najjaśniejszego Pana / Janusz Adamczyk [i in.] ; red. t. Robert Panek i Krzysztof Wielgus. - Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, 2000. - 94 s. : il. (w tym kolor.), mapy ; 24 cm. - (Lotnicze Dziedzictwo 2003 ; T. 1). - Bibliogr. - Streszcz. ang. - ISBN 83-914420-0-4

PBW Sędziszów BSdzW 35993

503. Cambrai 1917 / Krzysztof Plewako. - Warszawa : „Bellona”, cop. 2014. - 282, [4] s., [16] s. tabl. : il. ; 20 cm. - (Historyczne Bitwy) - Bibliogr. s. [275]. - ISBN 978-83-11-13156-9

504. Cerkiew unicka we wschodniej Małopolsce w czasie inwazyi rosyjskiej (1914-1917) : fakty i refleksye / X. M. St. - Lwów : Drukarnia Udziałowa, 1920. - 80 s. ; 21 cm.

Odb. z „Gazety Kościelnej”

Biblioteka AP Przemyśl 13176

505. Chronicle of the First World War. Vol. 1, 1914-1916 / Randal Gray with Christopher Argyle. - Oxford ; New York : Facts on File, cop. 1990. - 352 s. : il. ; 28 cm. - Całość obejmuje 2 vol. - LCC online.

506. Democracy and world conflict : 1868-1970 : a history of Modern Britain / T. L. Jarman. - [Wyd . 3]. - London : Blandford Press, 1970. - 214 s. : fot., mapki, portr. ; 22 cm. - (Blandford History Series / general editor R. W. Harris. The History of England ; [t. 5]). - Bibliogr. s. [207]-208. - Indeks.

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 36992

507. Dyplomacja polska w I wojnie światowej / Janusz Sibora. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2013. - 607 s., [1] k. tabl. złoż : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - Bibliogr. s. 532-554. Indeks. - ISBN 978-83-62453-66-5

BN

508. Do Ciebie, Polsko... : Legiony Polskie w Lubelskiem 1914-1918 / Jan Konefał. - Wyd. 2 poszerz. - Lublin : „Norbertinum”, 2008. - 376 s., 32 k. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 321-345. Indeksy. - ISBN 978-83-722-350-0

Biblioteka AP Przemyśl 29027

509. Chuda Emma : ciężki moździerz 30,5 cm Škoda w czasie I wojny światowej /Andrzej Zaręba. - Kraków : „Libron” , 2006. - 173 s. : il. ; 18 cm. - Bibliogr. s. 171-173. - Na grzb.: 1914-1918. - ISBN 83-60547-11-4

Biblioteka PWSW 9100H

510. Co nam Rosja dała i co nam wzięła? : obraz historyczno-polityczny / Stanisław Koszutski. - Wyd 2. - Warszawa : Księgarnia W. Jakowickiego, 1917. - 40 s. ; 23cm.

Biblioteka MNZP 13767

511. Co nam wojna niesie. - Warszawa : „Rząd i Wojsko” : „Polak”. - 1917. - 24 s. ; 15 cm. - (Biblioteczka „Do Broni!” ; 3)

Biblioteka MNZP 14267

512. Czy mamy iść do wojska polskiego i dlaczego? - Warszawa : „Rząd i Wojsko” : „Polak”, 1917. -15 s. ; l5x11 cm. - (Biblioteczka „Do Broni!”; 2)

Biblioteka MNZP 15665

513. Die deutsche Kavallerie in Polen 1914/15 / M.[aximilian] von Poseck. - Berlin : E. S. Mittler, 1935. - VIII, 151, [26] s., 26 map ; 24 cm. - Bibliogr.

BN

514. Deutsches Schicksal 1914-1918 : Vorgeschichte und Geschichte des Weltkrieges / Bernhard Poll. - Berlin : Weidmannsche Verlagsbuchhdlg., 1937. - 495, [1] s., 9 k. tabl. : il. ; 23 cm.

BN

515. Dowodzenie 4-tą armją austro-węgierską w bitwie pod Komorowem w 1914 roku / Edward Izdebski. - Warszawa : Wojskowe Biuro Historyczne, 1930. - [4], 57 s., [1] k. tabl. złoż. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 57. - Odb. : Bellona. - R. 12, 1930, t. 35.

BN

516. Działalność wywiadowczo-informacyjna obozu niepodległościowego w latach 1914-1918 / Jerzy Gaul. - Warszawa : Agencja Wydawnicza CB, 2001. - 504, [36] s., [24] s. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 452-477. Indeks. - Streszcz. niem. – Tyt. okł. : Działalność informacyjno-wywiadowcza polskich organizacji niepodległościowych w latach 1914-1918. - Na tajnym froncie. - ISBN 83-86245-91-3

517. Działania lotnicze w pasie karpackim w latach 1914-1947 / Andrzej Olejko. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. -543, [1] s., [36] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 469-481. Indeksy. - Streszcz. w wielu jęz. - ISBN 83-7338-240-2

518. Działania na ziemiach południowo-wschodnich w latach I wojny światowej / Zbigniew Palski. //W: Działania militarne w Polsce południowo-wschodniej / red. naukowa Wiesław Wróblewski ; Wojskowy Instytut Historyczny Akademii Obrony Narodowej. Departament Systemu Obronnego MON., 2000. - S. 225-259. - Streszcz. ang. - ISBN 83-88329-04-9

Biblioteka AP Przemyśl 20308

519. Działania osłonowe w Małopolsce Wschodniej w sierpniu 1914 r. / Tadeusz Pawlik. – Warszawa : Wojskowe Biuro Historyczne, 1930. - 62 s. ; 26 cm. - Odb. z : „Bellona”.

Biblioteka AP Przemyśl 22864

520. Działania wojenne 1914 i pierwszej połowy 1915 roku w Małopolsce / Andrzej Turowicz. //W: Brzesko - Okocim : lotnicza baza Najjaśniejszego Pana / Janusz Adamczyk [i in.] ; red. t. Robert Panek i Krzysztof Wielgus. - Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, 2000. – (Lotnicze Dziedzictwo ; T. 1). - S. 7-32

521. Dzieje męczeńskie Podlasia i Chełmszczyzny / Leon Wasilewski. - Wyd. 2 powiększ. - Kraków : nakł. Centralnego Biura Wydawnictw N. K.N., 1918. - 83 s., 1 mapka ; 17 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 379

Biblioteka MNZP 5364

522. Dzieje snajperów : od roku 1914 do czasów najnowszych / Martin Pegler ; il. Ramiro Bujeiro ; przekł. Jerzy Majszczyk. - Warszawa : Bellona, cop. 2009. - 64 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. s. 64. Indeks. - ISBN 978-83-11-11647-4

523. Eroi dimenticati / [a cura di Carlo Refatti e Mario Moser ; [progetto e ideazione grafica Carlo Refatti e Mario Moser] ; Associazione Culturale Pontavisio Compagnia Schützen Lavis. - Trento : 2007.-174, [1] s. : faks., fot., portr. ; 24 cm. - Tekst w j.włoskim.

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 48057

524. Europa wojen 1914-1945 / Jerzy Holzer. - Warszawa : „Świat Książki”, 2008. – Warszawa : „Świat Książki”, cop. 2008. - 551 s., [32] s. tabl. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 517-531. Indeks. - ISBN 978-83-247-1045-4

525. Der feldzug von Krakau (6. November bis 17. Dezember 1914).- Wien : Verlag von L. W. Seidel& Sohn, 1917. - 87 s. : 4 mapy ; 24 cm. - (Österreichisch - ungarische Kriegsberichte ; h. 6)

Biblioteka AP Przemyśl 1361

526. Finał epopei Legionów Polskich 1916-1918 / Jan Snopko. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku , 2008. - 479 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 395-425. Indeksy. - Streszcz. ang. - ISBN 978-83-7431-169-4

Biblioteka TPN Przemyśl 26947

527. Fliegerkompanie jadą na wojnę : początek kampanii galicyjskiej, bitwa o Kraków i gorlicki przełom / Waldemar Brzoskwinia, Krzysztof Wielgus. //W: Z Galicyjskich pól wzlotów : początki poczty lotniczej : lotnicze tradycje i zabytki w krajobrazie Polski Południowej / red. Robert Panek, Krzysztof Wielgus. - Tarnobrzeg ; Kraków : Rejonowy Urząd Poczty [i in.], 1999. – S. 56-86. - ISBN 83-906907-4-8 (Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej)

Biblioteka AP Przemyśl 18741

528. Forte Belvedere Gschwent : guida all’architettura, alla tecnica e alla storia della fortezza austro-ungarica di Lavarone / Mario Puecher ; a cura di Giuseppe Leonardi e Christian Prezzi. - Lavarone ; Trento : Curcu & Genovese Fondazione Belvedere Gschwent, 2006. - 128 s. : fot., rys. ; 21 cm. – Tekst w jęz. włoskim. - ISBN 88-89898-14-3. - ISBN 978-88-89898-14-7

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 48064

529. Forteczne lotniska / Krzysztof Wielgus. – Il., tab. //W: Z Galicyjskich pól wzlotów : początki poczty lotniczej : lotnicze tradycje i zabytki w krajobrazie Polski Południowej / red. Robert Panek, Krzysztof Wielgus. - Tarnobrzeg ; Kraków : [Rejonowy Urząd Poczty [i in.], 1999. - S. 35-42. - ISBN 83-906907-4-8 (Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej)

530. Fortyfikacja stała przed i w czasie I wojny światowej / W. W. Jakowlew, N. I. Szmakow ; [tł. z ros. Jarosław Chorzępa i in.]. - Przasnysz : „Forteca” , cop. 2004. - 87 s., [48] s. tabl. : il., fot. (także kolor.) ; 24 cm. - (Klasyka Architectura Militaris ; t. 1). - ISBN 83-917719-4-6

Biblioteka PWSW Czyt. 4928H, 5008 H

531. Front Wschodni 1914-1920 : od Tannenbergu do wojny polsko-bolszewickiej / Michael S.[cott] Neiberg i David Jordan ; słowo wstępne Dennis Showalter ; przeł. Jerzy Kozłowski. - Wyd. 1 (dodr.). - Poznań : „Rebis”, cop. 2014. - 226 s. : il. (wtym kolor.) ; 26 cm. - (Historia I Wojny Światowej) - Bibliogr. s. 220-221. Indeks. - Mapy na wyklejkach. - Druk dwuszpaltowy. - Tyt. oryg. : The History of World War I. - ISBN 978-83-7510-477-6

BN

Biblioteka PWSW 10286 H

532. Front wschodni I wojny światowej : studia z dziejów militarnych i polityczno-społecznych / pod red. Michała Baczkowskiego, Kamila Ruszały. - Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” z siedzibą w Instytucie Historii UJ, 2013. - 240 s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. - Bibliogr. przy niektórych pracach. Indeks. - Współfinansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - ISBN 978-83-62261-72-7

PBW Przemyśl WP 107068

533. Front Zachodni 1914-1916 : od planu Schlieffena do Verdun i Sommy / Michael S. [cott] Neiberg ; słowo wstępne Dennis Showalter ; przeł. Norbert Radomski. - Poznań : „Rebis”, cop. 2010. - 223, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm. - (Historia I Wojny Światowej). - Bibliogr. s. 220. Indeks. - Druk dwuszpaltowy. - Mapy na wyklejkach. - ISBN 978-83-7510-475-2

BN

534. Front Zachodni 1917-1918 : od grzbietu Vimy do Amiens i zawieszenia broni / Andrew A. Wiest ; słowo wstępne Dennis Showalter ; przeł. Bogusław Solecki. - Poznań : „Rebis”, 2010. - 226 s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm. - (Historia I Wojny Światowej) - Bibliogr. s. 220. Indeks. - Druk dwuszpaltowy. - Tyt. oryg. : The History of World War I. - ISBN 978-83-7510-476-9

535. Galicijskaâ bitva [Dokument elektroniczny] / A.[leksandr Sergeevič] Beloj. - Moskva : Gosudarstvennoe Izdatel’stvo. Otdel Vojennoj Literatury , 1929. - 370, [1] s., 17 k. tabl. ; 22 cm.

Biblioteka PWSW 1287 DZS

536. Gallipoli i Bliski Wschód 1914-1918 : od Bardaneli do Mezopotamii / Edward J. Erickson ; sł. wstępne Dennis Showalter ; przeł.[z ang.] Jerzy Kozłowski. - Poznań : „Rebis”, 2011. - 227 s. : il. (w tym kolor). ; 26 cm. – (Historia I Wojny Światowej). - Bibliogr. s. 221. Indeks. - ISBN 978-83-7510-479-0

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 49690

537. Die Geschichte des Völkerkrieges. Lieferung 43 / herausgegeben und verlegt von Hermann Schaffstein. - Cöln am Rhein, [b.r.]. - S. 49-80 : il. ; 31 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 28260

538. Gorlice 1915 : der Karpathendurchbruch und die Befreiung von Galizien / [Hermann] v. François.- Leipzig : K. F. Koehler, 1922. - 254, [1] s., 4 k. luźne : il. ; 22 cm.

BN

539. Gorlice 1915 / Michał Klimecki. - [Wyd. 2]. - Warszawa : „Bellona”, 2009. - 157 s., 24 tabl. : il., 2 mapki ; 20 cm. - (Historyczne Bitwy). - Indesy. – ISBN 83-11-07938-2

Biblioteka AP Przemyśl 30533

540. Gospodarka wojenna w Galicji w latach 1914-1918 / Tomasz Kargol. // W: Front wschodni I wojny światowej : studia z dziejów militarnych i polityczno-społecznych : [praca zbiorowa] Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” z siedzibą w Instytucie Historii UJ, 2013. - S. 105-117

541. Gross-Habsburg das Resultat des russisch-österreichischen Krieges 1918 / Octavius [pseud.]. - Aufl. 4 (verbesserte). - Krakau : Druck u. Verlag von M. Deutscher, 1914. - 51 s. : 3 mapki ; 23 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 5563

542. „Gruba Berta” w bombardowaniu Tarnowa (1915) : mity i fakty / Jacek Magdoń. //W: Lotnicze ślady Wielkiej Wojny w krajobrazie Polski / red. t. Robert Panek, Krzysztof Wielgus. – Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga; Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu, 2002. - (Lotnicze Dziedzictwo 2003 ; [T.] 2). - S. 23-33

543. Historia I wojny światowej / Andy Wiest ; z ang. przeł. Jerzy Korpanty. - Warszawa : „Świat Książki”, 2003. - 264 s. : il. (w tym kolor.), mapy ; 31 cm. - (Historia I wojny światowej). - Bibliogr. Indeksy.- ISBN 83-7311-692-3

BN

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 41411

544. Historia powszechna : wiek XX / Jakub Tyszkiewicz, Edward Czapiewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 1008 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 960-973. Indeksy. - ISBN 978-83-01-16365-5

PBW Przeworsk WK 49775

PBW Lubaczów CzL 47074

PBW Przemyśl WP 102455

545. Historia zamachu sarajewskiego / Władysław Gluck. – Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2014. – 174 s. : il., mapka, pl. ; 25 cm. – Bibliogr. s. 173-174. - Na okł. podtyt. : w setną rocznicę wybuchu Wielkiej Wojny. – ISBN 978-83-7889-208-3

546. Historja najnowsza. T. 3, 1789-1934 / oprac. Henryk Mościcki i Jan Cynarski. - Warszawa : Jakub Przeworski, 1935. - 775, [1] s. , [29] k. tabl. : fot., mapy, portr., rys. ; 25 cm.

PBW Przemyśl nr inw. 71073 Cz1P A/94(4/9)

547. Historycy francuscy o genezie wielkiej wojny / Tomasz Schramm. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1984. - 144, [1] s. ; 24 cm.- (Historia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8217 ; nr 116)

548. Im Spitalszug des Souveränen Malteserritterordens : Evakuation Rava Ruska, 7 IX 1914 ; Teilbericht von der VI. Evakuation in Przeworsk, 4 X 1914. / P. Walzel-Wiesentreu. //W: Ärzte und ihre helfer Weltkriege 1914-1918 : (Helden im weissen kittel). Apotheker im Weltkriege / hrsg. über Anregung von Burghard Breitner ; red. von Rudolf Rauch. - Innsbruck : 1914. – S. 292-297

Biblioteka AP Przemyśl / Kserokopia, k. 7

549. Iz" istorìi kampanìi 1914 goda na russkom" frontě. Načalo vojny i operacìi v" vostočnoj Prussìi / N. N. [Nikolaj Nikolaevič] Golovin". - Praga : Plamâ, 1926. - [4], V, [5], 436 s., 1 tabl., 13 map : tab. ; 25 cm. - Stanowi t. 2. - M.in. dotyczy Polski.

550. Izera i Ypres : kampania we Flandrii 1914 / Krzysztof Marcinek. - Zabrze : Wydawnictwo „Inforteditions”, 2013. - 391, [1] s. : il. ; 21 cm. - (Seria Bitwy / Taktyka ; 59) - Bibliogr. s. 378-391. - ISBN 978-83-64023-17-0

551. Jastków 1915 : historia i pamięć / Jan Konefał. - Lublin : TNKUL , cop. 2003. - 262 s., [44] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 0860-3367 ; 240). - Bibliogr. Indeks. - Streszcz. niem. - ISBN 83-7306-117-7

Biblioteka PWSW 5675 H

552. Kampania jesienna w Prusach Wschodnich sierpień-wrzesień 1914 / oprac. Bolesław Zawadzki. - Warszawa : Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1924. (Warszawa : Zakłady Graficzne Pracowników Drukarskich) - 317, [1] s., [22] k. tabl. złoż. : mapy ; 25 cm. - (Studja z wojny światowej 1914-1918 ; t. 1). - Bibliogr. s. 307-308

553. Kampania iracka 1914-1918 : oblężenie Kut al-Amara / Mekin Moukbil Bej ; [tł. Dominik Jednorowski]. - Oświęcim : Wydawnictwo NapoleonV, 2013. -150 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: La campagne de l'Irak, 1914-1918 : le siège de Kut-el-Amara. - ISBN 978-83-7889-022-5

554. Kampania jesienna w Prusach Wschodnich : sierpień - wrzesień 1914 r. / Bolesław Zawadzki. - Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2014. - 254 s., 2 k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 232. - ISBN 978-83-7889-171-0

555. Kampania letnia na froncie rumuńskim w 1917 roku / Andrzej Dubicki. - Zabrze : „Inforteditions”, 2010. - 94, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Pola Bitew ; no 10). - Bibliogr. s. 94-95. - Aneksy. - ISBN 978-83-89943-54-5

556. Kampania rosyjska w 1914 roku : początek wojny i działania w Prusach Wschodnich / Mikołaj Mikołajewicz Gołowin ; przedm. Ferdynand Foch ; [tł. Mateusz Grzywa]. - Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2013. - 331, [1] s. : il. ; 24 cm. - Oryg.: The Russian campaign of 1914, 1933. - ISBN 978-83-7889-177-2

557. Karpacka wojna trzech cesarzy : z działań wojennych I wojny światowej na lądzie i w powietrzu / Andrzej Olejko. - Rzeszów : „Carpathia”, [2013]. - 563 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 535-545. Indeks. - ISBN 978-83-62076-80-2

PBW Przemyśl WP 106748

558. Kawaleria w Wielkiej Wojnie / Tadeusz Machalski. - Oświęcim : Wydawnictwo NapoleonV, 2013. - 159 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7889-032-4

559. Komitet Narodowy Polski a Ententa i Stany Zjednoczone :1917-1919. / Marian Leczyk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. - 328 s. : 3 mapy ; 20 cm. - Bibliogr.

Biblioteka AP Przemyśl 16919

560. Komisariaty Wojskowe Rządu Narodowego w Królestwie Polskim (6 VIII - 5 IX 1914) : geneza i działalność / Tadeusz Pelczarski. - Warszawa : Instytut Józefa Piłsudskiego, 1939. -[4], 262, [3] s. ; 25 cm. - (Rozprawy Instytutu Józefa Piłsudskiego ; t. 1). - Indeks.

561. Kościół i społeczności: rewolucje, demokracje, totalitaryzmy : studia z dziejów XIX i XX wieku / pod red. Jana Walkusza ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. – Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1993. – 260, [2] s. ; 25 cm. – ISBN 83-228-0329-X. - Zawiera m. in.: Działalność Książęco-Biskupiego Komitetu w Przemyślu w okresie I wojny światowej / Adam Szal.

562. Krach cesarskich Niemiec : przełomowy rok 1918 w dziejach Europy / Martin Marix Evans ; przeł. Witold Turant. - Warszawa : Bellona, cop. 2010. - 230, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 229-230. - ISBN 978-83-11-11800-3

BN

563. Krakowski fort 51 „Rajsko” - fort artyleryjski na polu walki I wojny światowej / Waldemar Brzoskwinia. //W: Twierdze i działania wojenne na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach krajowego programu Ministerstwa Kultury i Sztuki „Ochrona i konserwacja architektury obronnej”, Osowiec - twierdza 16-18 październik 1998 r. / red. Adam Cz.[esław] Dobroński, Jarosław Chorzępa, Anatol Wap. - Białystok ; [Osowiec : Osowieckie Towarzystwo Fortyfikacyjne „Forteca”], 2000. - S. 135-157

564. Krechowce / Janusz Odziemkowski. - Pruszków : Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, 1993. - 43 43, [5] s. : il. (w tym kolor.) ; 30x21 cm. - (Boje Polskie, ISSN 1426-3394 ; 2). - Bibliogr. s. 41. - ISBN 83-85621-17-2

Biblioteka MNZP 34860

565. Krieg in der Ukraine : Aufzeichnungen eines deutschen Offiziers / Hans Tintrup. - Essen : Essener Verlagsanstalt, cop. 1938. - 211 s. : mapa ; 23 cm.

566. Kriegserfahrungen in einer multiethnischen Stadt : Lemberg 1914-1947 / Christoph Mick. -Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2010. - 632 s. ; 25 cm. - (Quellen und Studien - Deutsches Historisches Institut Warschau ; Bd 22). - Streszcz. ang i pol.

BN

567. Królestwo i Galicya : uwagi z czasu wojny / Stanisław Kutrzeba. - Warszawa ; Kraków : Towarzystwo Wydawnicze, 1917. - 99 s. ; 21 cm.

Biblioteka MNZP 10879

568. Królestwo Polskie wobec Austro-Węgier : 1914-1918 / Jan Lewandowski. - Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 197, [2] s. ; 24 cm. - (Prace Wydziału Humanistycznego - Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Monografie ; t. 21). - Bibliogr. s. 175-187. Indeks. - Zsfg. - ISBN 83-01-06322-X

569. Krwawe Zaduszki wielkiej wojny : bitwa nad Opatówką, 1-3 listopada 1914 roku / Marek Lis. - Sandomierz : Prywatna Agencja Informacji Regionalnej „Myjakpress”, 2010. - 99 s. : il. ; 21 cm. - (Szlakiem Pierwszej Wojny Światowej w Sandomierskiem ; 1). - Bibliogr. s. 95-98. - ISBN 978-83-61435-52-5

BN

570. Krwią i orężem : przegląd wydawnictw, obrazujących dzieje wojskowych formacyj polskich z lat wojny 1914-1918. - Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1928. - [3], 62, [1] s. ; 20 cm.

571. Księga pamiątkowa i adresowa wygnańców wojennych z Galicyi i Bukowiny 1914-1915. Cz. 1, Lwów / oprac. wg planu Antoniego Chmurskiego. - Wiedeń : Wydawnictwo „Wiedeńskie-go Kuryera Polskiego” ; Poznań : skł. M. Niemierkiewicz, 1915. (Wiedeń : druk. J. N. Verna-y’a) - XVI, 252, [4] s., [8] k. tabl. ; 23 cm. - Dostępna także w formie elektronicznej : Śląska Biblioteka Cyfrowa : http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=382&from=FBC

Biblioteka MNZP 1748

572. Legenda 1914 / Jerzy Daniel, Jerzy Osiecki. - Kielce : Kieleckie Wydawnictwo Prasowe, 1989. - 63, [1] s. : il. ; 24 cm. - Wydawnictwo specjalne miesięcznika „Przemiany”

573. Legenda Legionów : opowieść o Legionach oraz ludziach Józefa Piłsudskiego / red. Witold Sienkiewicz ; [aut. tekstów Marek Cisek i in. ; dobór il. Witold Sienkiewicz i in.]. - Warszawa : „Demart”, 2008. - 520 s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm. - Bibliogr. s. 519-520. - ISBN 978-83-7427-444-9

Biblioteka MNZP 37086

574. Legioniści w Marcinkowicach : 90-lecie bitwy marcinkowickiej I Pułku Legionów Polskich 6.XII.1914-6.XII.2004 - (wybór tekstów) / Józef Gościej. - Marcinkowice : Społeczny Komitet 90-lecia Bitwy Marcinkowickiej, 2004. - 132 s. : faks., fot. (w tym kolor.), mapy, portr. ; 21 cm. - Zawiera : Cz. 1, 80-lecie bitwy marcinkowickiej I Pułku Legionów Polskich 6. XII.1914-6. XII. 1994 - (gawędy nauczycielskie) / Józef Gościej. Cz. 2, 90-lecie bitwy marcinkowickiej I Pułku Legionów Polskich 6. XII. 1914-6. XII. 2004 - (wybór tekstów). - Bibliogr. przy cz. - ISBN 83-86744-28-6

BN

575. Legiony Polskie / Michał Klimecki, Władysław Klimczak. - [Wyd. 1, dodr.]. - Warszawa : „Bellona” ; Kraków : Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego, [1991]. - 249, [7] s. : faks., fot., mapy, portr., rys. ; 33 cm. - ISBN 83-11-07863-7

Biblioteka AP Przemyśl 12795

576. Legiony Polskie 1914-1918 : zarys historii militarnej i politycznej / Wacława Milewska, Janusz T. Nowak, Maria Zientara. - Kraków : „Księgarnia Akademicka”, 1998. - 347 s. : il., pl. ; 24 cm +mapa : Szlakiem Legionów, skala 1:800000. - (Wydawnictwa „Księgarni Akademickiej”, 1230-6789 ; nr 54). - Bibliogr. s. 273-282. Indeksy. - ISBN 83-7188-228-9

Biblioteka AP Przemyśl 19196

Bibliotteka MNZP 34019

577. Legiony Polskie : dzieje bojowe i organizacyjne / Michał Klimecki, Krzysztof Filipow. - Warszawa : Bellona, cop. 2014. - 270, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 259-267. - ISBN 978-83-11-13255-9

578. Legiony Polskie i Naczelny Komitet Narodowy / Władysław Burek. - Kraków : Centralne Biuro Wydawnictw N.K.N., 1916. - 31 s. ; 21 cm.

PBW Przemyśl nr inw. 30238 / Cz1P 94(438)

579. Legiony w boju 1914. T. 1, II Brygada w Karpatach ; Legiony w boju 1915. T. 2, II Brygada na Bukowinie i pograniczu Besarabii. / Bertold Merwin. - Kraków: nakł. Centralnego Biura Wydawnictw N.K.N., 1915. - 141+111 s., 2 tabl. ; 20 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 32840-41

580. Legiony w boju 1914. T. 1, II Brygada w Karpatach / Bertold Merwin. - Kraków : Centralne Biuro Wydawnictw Naczelnego Komitetu Narodowego, 1915. - 141 s., [26] s. tabl. ; 20 cm.

PBW Przemyśl nr inw. 28524Cz1P A/355/359

581. Legjoniści w Karpatach w 1914-1915 roku / Bolesław Roja ; z przedm. Wacława Lipińskiego. - Warszawa :Wojskowy Instytut Naukowy, 1933. - [8], 447 s. : il., mapki ; 25 cm.

Biblioteka MNZP 13027

582. Leksykon bitew polskich 1914-1921 / Janusz Odziemkowski. - Pruszków : Wojskowy Instytut Historyczny AON [Akademii Obrony Narodowej] : „Ajaks”, 1998. - 172, [1] s., [28] s. tabl. kolor. : il., faks., fot., pl. ; 31 cm. - ISBN 83-85621-46-6 (Ajaks)

BN

583. Lemberg 1914 / von Max von Pitreich. - Wien : A. Holzhausens Nachf., 1929. - VIII, [4], 179 s., 2 k. tabl. ; 24 cm.

BN

584. Lembergs politische physiognomie während der russischen invasion (3/IX 1914 - 22/VI 1915) / von dr Marzell Chlamtacz. - Wien : Verlag von Rudolf Lechner & Sohn, 1916. - 128 s. ; 25 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 966

585. Leżajskie drogi do niepodległości... : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Chmury. - Leżajsk : Muzeum Ziemi Leżajskiej, 2009. - 79, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 78. - ISBN 978-83-927927-1-0

Biblioteka AP Przemyśl 29894

586. Listopad 1918 / Janusz Żarnowski. - Warszawa : „Interpress”, 1982. – 216 s., 16 tabl. : il. ; 20 cm. - (Panorama Dziejów Polski. Fakty i Mity). - ISBN 83-223-1966-5

Biblioteka MNZP 25907

587. Listopadowe dni - 1918 : kalendarium narodzin II Rzeczypospolitej / Piotr Wróbel. - Warszawa : „Pax”, 1988. - 187, [1] s., [16] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 20 cm. - Indeks. – ISBN 83-211-0944-6

PBW Jarosław WJ 45020

PBW Przeworsk nr inw. 34879 MKsK 94(438)

PBW Przemyśl WP 77188

588. Lotnicze ślady Wielkiej Wojny w krajobrazie Polski / red. t. Robert Panek, Krzysztof Wielgus. – Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga; Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu, 2002. – 128 s. : il., mapy. – (Lotnicze Dziedzictwo 2003 ; [T.] 2.). – ISBN 83-914420-5-5

BN

589. Lwów podczas inwazyi / Stanisław Rossowski. - Lwów : H. Altenberg : O. Seyfarth : E. Wende i S-ka, 1915. - XIII, 271 s. : il. ; 16 cm.

Biblioteka MNZP 10640

590. Łowczówek 1914 / Michał Klimecki. - Warszawa : „Bellona”, cop. 1993. - 71, [1] s. : 2 mapy ; 17 cm. - (Bitwy Polskie). - Bibliogr. s. 71. - ISBN 83-11-08268-5

BN

591. Łuck 1916 / Stanisław Czerep. - Warszawa : „Bellona”, 2002. - 247, [1] s., [16] s. tabl. : il., mapa ; 20 cm. - (Historyczne Bitwy). - Bibliogr. - ISBN 83-11-09478-0

Biblioteka PWSW 2450H

592. Marynarka wojenna Austro-Węgier w I wojnie światowej : 1914-1918 / Károly Csonkaréti ; [przekł. Marcin Sowa]. - Międzyzdroje : Wydaw. Arkadiusz Wingert ; Kraków : „Przedsięwzięcie Galicja” , 2004. - 368 s., [56] s. tabl. : fot., mapy ; 25 cm. - (Ten Piękny Wiek XIX). - Bibliogr. s. 351-353. Indeksy. - ISBN 83-918914-3-7 (Wydaw. Arkadiusz Wingert). - ISBN 83-916048-8-8 („Przedsięwzięcie Galicja”)

Biblioteka PWSW 6828H

593. Die Masurenschlachten / von Kurt Floericke [Ehrenreich]. - Aufl. : 6-10 Tausend. - Stuttgart : Franckh’sche Verlagshandl., 1916. - 78, [1] s. : il. ; 22 cm. - (Gegen de Moskowiter ; Halbbd. 1). - Tekst niem. alf. got.

BN

594. Między Habsburgami a Hohenzollernami : rywalizacja niemiecko - austro-węgierska w okresie I wojny światowej a odbudowa państwa polskiego / Damian Szymczak. - Kraków : Avalon , 2009. - 423, [1] s. : 22 cm. - Bibliogr. s. 401-413. Indeks. - ISBN 978-83-60448-71-7

Biblioteka PWSW 9731H

595. Między Sanem a Zbruczem : walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919 / Maciej Kozłowski. - Kraków : „Znak” ,1990. - 310, [2] s., [4] s. tabl. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 298-305. Indeks. - ISBN 83-7006-094-3

Biblioteka AP Przemyśl 12444, 27505

596. Mirovaâ vojna 1914-1918 gg. 1 / A. .[ndrej Medardovič] Zajončkovskij. - Izd. 3. - Moskva : Gosudarstvennoe voennoe izdat. narkomata oborony Soûza, 1938. - 382, [1] s. ; 18 cm.

BN

597. Mirovaâ vojna 1914-1918 gg. 2, Kampaniâ 1916-1918 gg. / A.[ndrej Medardovič] Zajončkovskij. - Izd. 3. - Moskva : Gosudarstvennoe voennoe izdat. narkomata oborony Soûza, 1938. - 288 s., [1] k. tabl. ; 18 cm.

BN

598. Monthyon : bój spotkaniowy niemieckiego IV korpusu rezerwowego z francuską grupą generała de Lamaze 5 września 1914 r. / oprac. Karol Riedl. - Warszawa : Wojskowe Biuro Historyczne, 1939. - [4], 143 s., 13 k. tabl. w kiesz. ; 26 cm. - (Studia z Wojny Światowej 1914-1918 ; t. 5)

Bitwa 1914 r. nad Ourcq

BN

599. Moskale w Tarnowie : od 10 listopada 1914 do 6 maja 1915 roku / napisał Jan Borzęcki. - Tarnów : nakładem autora, 1915. - 69 s. : il. ; 22 cm. - Nazwa aut.: Jan Czuj. - Odbitka z „Ludu Katolickiego”.

600. My Pierwsza Brygada / Stefan Arski. - Warszawa : „Czytelnik” , 1962. - 479, [5] s., [46] s. tabl. : faks., fot. ; 25 cm. - Indeks.

Biblioteka PWSW 11195 H

601. Na dobie / W. B. - [B.m.w.] : [b.w.], 1917. - 50 s. ; 18 cm. – Drukowano jako rękopis. – Zawiera : Polska a Rosja. – S. 10-22. Koniuktury poltyczne. – S. 23-36. Aktywizm i passywizm. – S. 37-50

Biblioteka MNZP 6950

602. Na przełomie / Konstanty Srokowski. - Kraków : Centralne Biuro Wydawnictw Naczelnego Komitetu Narodowego, 1916. - 273, 1, II s. ; 20 cm. - Dostępna także w postaci cyfrowej: http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=149694

PBW Przemyśl nr inw. 26214 Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z

603. Na przełomie : szkic dziejów polskiej myśli politycznej w latach 1914-1915 / Ad. Z [Adam Zagórski]. - Piotrków : [b. w.], 1916. (Piotrków : Drukarnia Państwowa Pod Zarządem Departamentu Wojskowego N.K.N.) - 84, [3] s. : err. ; 21 cm.

Biblioteka MNZP 5335

604. Naczelny Komitet Narodowy : pierwsza struktura nowego państwa czy przeżytek epoki zaborów? / Mateusz Drozdowski. // W: Front wschodni I wojny światowej : studia z dziejów militarnych i polityczno-społecznych : [praca zbiorowa] Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” z siedzibą w Instytucie Historii UJ, 2013. - S. 207-220.

605. Najważniejszy dzień w historii : jak skończyła się Wielka Wojna / Nicholas Best ; przekł.[z ang.] Władysław Jeżewski. - Warszawa : „Magnum”, 2008. - 251 s. : fot., portr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 243-245. Indeks. - ISBN 978-83-89656-47-6

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 46463

606. Największe i przełomowe bitwy I wojny światowej / Martin Marix Evans ; przeł. Marian Baranowski. - Warszawa : „Bellona”, cop. 2008. - 255, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 249-251. Indeks. - ISBN 978-83-11-113299

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 46826

607. Nasi historycy wobec wojny światowej / Michał Bobrzyński. - Kraków [i in.] : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner, 1920. - 36 s. ; 19 cm. - (Odb. : „Czas”. - 1919, nr 317-320). -Cyfrowa BN Polona : http://www.polona.pl/item/685846/3/

BN

608. Naprzód skauci ! : harcerze w bojach w 1914-1921 / Stefan Wojstomski. - Londyn : Związek Harcerstwa Polskiego, 1968. - 103 s. ; 21 cm. - Bibliogr.

Biblioteka AP Przemyśl 15097

609. Niemcy, Austrya i kwestya polska / napisał Adam Szelągowski. - Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1915. - 97 s. ; 23 cm. – (Biblioteka Współczesna Gebethnera i Wolffa)

PBW Przemyśl nr inw. 24566 Cz1P A/94(438)

610. Niemiecka walka podwodna podczas wojny 1914-1918 / Karol Roucaud. - Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa 1921. - 18 s. ; 24 cm. - Odbitka z Bellony no 2.

BN

611. Niemiecka wojna podwodna 1914-1918 / R.[ichard] H.[enry] Gibson, Maurice Prendergast ; [tł. Mateusz Grzywa]. - Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2014. - 352 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7889-074-4

612. Niepodległością naznaczeni : z dziejów powstania i walk III Brygady Legionów Polskich 1915-1917 / Marta Walak. - Warszawa : Instytut Józefa Piłsudskiego ; Bełchatów : Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza. Jednostka Strzelecka nr 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego, 2010. - 351, [1] s., [11] s. tabl. : il. ; 25 cm. - (Biblioteka „Niepodległości” ; t. 11). - Bibliogr. s. 323-335. Indeks. – ISBN 978-83-62820-01-6 („Strzelec”)

BN

613. N.K.N. : zarys historji Naczelnego Komitetu Narodowego / Konstanty Srokowski. - Kraków : nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1923. - VII, 380 s. ; 24 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 18462

Biblioteka MNZP 10917

614. Obalenie caratu / Ludwik Bazylow. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. - 481, [3] s. : il., fot., portr. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 447-464. Indeksy.

PBW Jarosław WJ 28108

PBW Przeworsk WK 19926

PBW Przemyśl WP 25349

615. Obalenie caratu / Ludwik Bazylow. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 481, [3] s. : il., fot., portr. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 447-464. Indeksy.

PBW Jarosław WJ 29562

PBW Lubaczów WL 23271

PBW Przemyśl WP 30593

616. Od Sarajewa do Wersalu. Cz. 1 / Franciszek Bernaś, Julitta Mikulska-Bernaś. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1969. - 286, [10] s. : il., mapy ; 18 cm. - (Światowid : biblioteczka popularnonaukowa). - Bibliogr.

PBW Przeworsk WK 12973

PBW Lubaczów WL 12633

617. Od Sarajewa do Wersalu. Cz. 2 / Franciszek Bernaś, Julitta Mikulska-Bernaś. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1969. - 321, [2] s. : il., mapy ; 18 cm. - (Światowid : biblioteczka popularnonaukowa) . - Bibliogr.

PBW Przeworsk WK 12974

PBW Lubaczów WL 12634

618. Odbudowa Galicji ze zniszczeń wojennych w latach 1914-1918 / Tomasz Kargol. - Kraków : TW „Historia Iagellonica”, 2012. - 320 s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. - (Studia z Historii XX Wieku ; t. 14). - Na okł. i grzb. odmienny tytuł serii : XX Wiek. - Bibliogr. s. 289-302. Indeks. - Streszcz. ang. - ISBN 978-83-62261-49-9

Biblioteka AP Przemyśl 32758

PBW Tarnobrzeg TG 102907

619. Odbudowa państwa polskiego : 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - 384 s. : mapy ; 25 cm. - Bibliogr. s. 362-372. Indeks. - Tekst częśc. ang. fr. niem.

PBW Jarosław WJ 32390

PBW Przeworsk WK 22275

PBW Przemyśl WP 36171

PBW Rzeszów CzytR 169331

620. Odbudowa państwa polskiego : 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - 384 s. : mapy ; 25 cm. - Bibliogr. s. 362-372. - Indeks. - Tekst częśc. ang. fr. niem. - ISBN 83-01-02293-0

PBW Jarosław WJ 35309

PBW Lubaczów WL 26399

PBW Przemyśl WP 56527

621. Odbudowa państwa polskiego : 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 384 s., [16] s. tabl. : fot., mapy, portr., rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 362-372. Indeks. - Tekst częśc. ang. fr. niem. - ISBN 83-01-02293-0

PBW Przeworsk WK 29616

PBW Lubaczów WL 32354,WL 32355

PBW Przemyśl WP 70476, WP 70477, 70478 /Cz1P 94(438)

622. Odbudowa państwa polskiego : 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Wyd. 4. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. - 384 s., [16] s. tabl. : fot., mapy, portr., rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 362-372. Indeks. - Tekst częśc. ang. fr. niem. - ISBN 83-01-02293-0

623. Ofensywa Brusiłowa : działania strategiczno-operacyjne / Leonid Władimirowicz Wietosznikow ; [tł. i oprac. Dominik Jednorowski]. - Oświęcim : Napoleon V, 2014. - 204, [2] s., [28] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Tyt. oryg.: Brusilovskij proryv - ISBN 978-83-7889-102-4

624. Okocimsko-brzeski węzeł lotnisk : historia, krajobraz, ludzie i maszyny / Krzysztof Wielgus. //W: Brzesko - Okocim : lotnicza baza Najjaśniejszego Pana / Janusz Adamczyk [i in.] ; red. t. Robert Panek i Krzysztof Wielgus. - Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, 2000. – (Lotnicze Dziedzictwo : T. 1). - S. 43-71

625. Okręty podwodne : fantazja i rzeczywistość / Sławomir Sutowski. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1988. - 398, [2] s. : mapy, rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 379-381. Indeks. - ISBN 83-11-07534-4

626. Operacja łódzka : zapomniany fakt I wojny światowej / pod red. Jolanty A. Daszyńskiej. - Łódź : „Księży Młyn” Dom Wydawniczy Michał Koliński, cop. 2011. - 163 s. : il. ; 24 cm. -

Materiały z konferencji, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, 10 XI 2011 r. - ISBN 978-83-7729-156-6

627. Operacja łódzka 1914 : najciekawsza batalia pierwszej wojny światowej / Georgij Karpowicz Korolkow. - Oświęcim : Napoleon V, 2014. - 254, [2] s., [30] k. tabl. złoż. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7889-182-6

628. Operacje wojny światowej w wyborze / Witold Hupert. - Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas, 1925. (Lwów : Zakłady Graficzne „Książnica-Atlas”) - 94, [1] s. ; 25 cm.- Dostępna również w formie elektronicznej : Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa : http://kpbc.umk.pl/publication/29573

629. Operacje wołyńskie ofensywy Brusiłowa : 4 czerwca - 10 sierpnia 1916 / Stanisław Czerep. - Białystok : Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku : Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział, 1999. - 226 s., [15] s. tabl. : mapy ; 24 cm. - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-87881-04-X

BN

630. Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej w latach 1914-1918 / Wiesław Śladkowski ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. - 309, [2] s. : err. ; 24 cm. - (Prace Wydziału Humanistycznego / Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Monografie, ISSN 0208-4996 ; t. 5). - Bibliogr. s. 290-301. Indeks.

PBW Jarosław WJ 27809

631. Die österrichich-ungarische kriegsmarine im weltkrige / Alfons Czibulka. - Berlin : “Schneider” , 1939. - 87 [1] s. : il. ; 20 cm.

Biblioteka P-WIN 6820

632. Orientacja austro-polska w latach I wojny światowej : (do aktu 5 listopada 1916 roku) / Włodzimierz Suleja. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992. - 444 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia, ISSN 0524-4498 ; 103). - W serii gł.: Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 1421. - Bibliogr. s. 402-412. Indeks. - ISBN 83-229-0719-2

Biblioteka AP Przemyśl 1480/103, 13117

633. Pamiątki polskie : [1914-1919]. Z. 2, Odznaki, medale, plakiety, pierścionki : 1914-1915 / Mieczysław Opałek. - Kraków : Centralne Biuro Wydawnictw N. K. N., 1916. - 27 s. : il. ; 19 cm.

634. Partia progresistów w czasie I wojny światowej i rewolucji lutowej / Edward Wiśniewski. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 1989. - 113 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, ISSN 0208-6050 ; 35). - Streszcz. ros.

635. I i II [Pierwsza i druga] wojna światowa : analogie i różnice / Czesław Madajczyk ; [il. Szymon Kobyliński]. - Warszawa : „Omnipress” : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1987. - 103 s. : il. ; 17 cm. - (Książnica Historyczna). - Bibliogr. s. 97. - ISBN 83-85028-24-2

PBW Przeworsk WK 34347-8

Biblioteka AP Przemyśl 11787

636. I i II [Pierwsza i druga]wojna światowa / [Sławomir Leśniewski]. - Wierzchy Parzeńskie : „Fenix”, [2011]. - 32 s. : il. (gł. kolor.) ; 30 cm. - Wyd. na podst. : Historia Polski / Sławomir Leśniewski, wyd. 2. rozszerz. - ISBN 978-83-62413-46-1

637. Pierwsza wojna światowa 1914-1918 / D. Wierzchowski ; [tł. z ros. A.[bram] Czyż]. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1956. - 124, [4] s., [10] map : tab. ; 21 cm.

PBW Jarosław WJ 2835, WJ 2918, WJ 2919, WJ 12281, WJ 12282

PBW Przeworsk WK 1334, WK 1335, WK 8061

PBW Lubaczów WL 2327

PBW Przemyśl WP 2688, WP 2791, WP 2792

638. Pierwsza wojna światowa 1914-1918 / Ian F. W. Beckett ; z j. ang. przeł. Rafał Dymek. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, cop. 2009. - 743, [1] s., [22] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. s. 643-721. Indeks. - ISBN 978-83-05-13561-0

639. Pierwsza wojna światowa / Janusz Pajewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. - 56, [1] s. ; 25 cm.

PBW Przemyśl WP 9683

640. Pierwsza wojna światowa / Martin Gilbert ; przeł. [z ang.] Stefan Amsterdamski [utwory poetyckie tł. Ewa Kraskowska]. - Poznań : Zysk i S-ka, 2003. - 623, [1] s., [40] s. tabl. : fot., mapy, portr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 547 - 556. Indeks. - ISBN 83-7150-712-7

PBW Strzyżów BStWy 31527

641. Pierwsza wojna światowa 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991. - 840 s., [40] s. tabl. : fot., mapy, portr., rys.; 25 cm.- Bibliogr. s. 788-802. Indeksy. - ISBN 83-01-09864-3

PBW Nisko NG 40661 ;

PBW Tarnobrzeg TCz 69910

642. Pierwsza wojna światowa 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 831 [1] s., [40] s. tabl. : fot., mapy, portr., rys. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 775-790. Indeksy. - ISBN 83-01-12555-1

PBW Stalowa Wola SG 40107

PBW Dębica BDCzy 38623

643. Pierwsza wojna światowa 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - 831, [1] s., [52] s. tabl. : fot., mapy, portr., rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 775-790. Indeksy. - ISBN 83-01-14162-X

PBW Przemyśl WP 89429,WP 92186

Biblioteka MNZP 35788, 35812

644. Pierwsza wojna światowa 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Wyd. 3, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.- 831, [1] s., [52] s. tabl. : fot., mapy, portr., rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 775-790. Indeksy. - ISBN 83-01-14162-X

PBW Przeworsk WK 47114

645. Pierwsza wojna światowa : kalendarium wydarzeń I wojny światowej / Janusz Piekałkiewicz ; [tł. [z niem.] Paweł Seydak]. - Warszawa ; Janki : „Morex”, [1999]. - 608 s. : il., mapy ; 30 cm. - Tytuł okładkowy : Kalendarium wydarzeń I wojny światowej - Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-86848-90-1

PBW Przeworsk nr inw. 48522 CzK 94

Biblioteka TPN Przemyśl Cz TAP 158

Biblioteka PWSW Czyt. 2732H

646. Pierwsza wojna światowa na Bałtyku / Edmund Kosiarz. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1979. - 455, [1] s., [76] s. tabl. : il. ; 25 cm. - (Historia Morska). - Bibliogr. s. 429-432. Indeks. - ISBN 83-215-3234-9

PBW Jarosław WJ 34208

PBW Lubaczów WL 25587

647. Pierwsza wojna światowa na morzu / Jan Gozdawa-Gołębiowski, Tadeusz Wywerka-Prekurat. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1973. - 777, [2] s. : il., mapy ; 23 cm. - Bibliogr. s. 709-715.

PBW Lubaczów WL 18404

648. Pierwsza wojna światowa na morzu / Jan Gozdawa-Gołębiowski, Tadeusz Wywerka-Prekurat. - [Wyd. 3]. - Warszawa : „Lampart”, 1997. - 703 s., tabl. : il., mapy ; 24 cm. - Bibliogr. s. 645-648. Indeks. - ISBN 83-902554-2-1

649. I [Pierwsza] wojna światowa na ziemiach polskich : materiały sympozjum poświęconego 70 rocznicy wybuchu wojny / [red. nauk. Piotr Stawecki]. - Warszawa : [b.w.], 1986. - 186 s. ; 24 cm. - Zawiera : Polska historiografia wojskowa I wojny światowej / Piotr Stawecki. Z badań nad iławsko-warszawskim kierunkiem strategicznym w dziejach wojennych XIX i XX w. / Wiesław Majewski, Tadeusz Rawski. ; Działania wojenne na ziemiach polskich w latach 1914-1915 / Mieczysław Wrzosek. Polacy w armii austro-węgierskiej / Jan Rydel. Polacy w armii rosyjskiej (1914-1918) / Tadeusz Radziwonowicz. Legiony Polskie : koncepcja i rzeczywistość : (Organizacja „Pierwsza Brygada”) / Andrzej Kaszlej. Dawne fortyfikacje Rosji, Prus i Austrii na ziemiach polskich w 1914 r. / Janusz Miniewicz. Umundurowanie polskich oddziałów wojskowych w latach I wojny światowej / Henryk Wielecki. Rada Regencyjna a wojsko polskie / Maciej L. Jagóra. Plan wykorzystania jeńców Polaków w czasie I wojny światowej / Tadeusz Wawrzyński.

650. Pierwsza wojna światowa : okopy : Europa powojenna / [z. oprac. przy współpr. Jeana Jacquesa Beckera ; przekł. z fr. Elżbieta Sadowska]. - Warszawa : „BGW”, 1992. - S. 1505-1520 : il. (gł. kolor.), fot., mapy, portr. ; 30 cm. - (Odkrycia młodych : encyklopedia Larousse Gallimard ; nr 95). - Opis wg okł. - ISBN 83-7066-500-4

Tarnobrzeg TCz 75192

651. Pierwszy holocaust XX wieku / Grzegorz Kucharczyk. - Wyd. 2. popr. - Warszawa : Fronda PL, cop. 2012. 243, [18] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 235-242. - ISBN 978-83-62268-34-4

BN

652. Piłsudczycy / Juliusz Kaden-Bandrowski ; [przygot. do dr. i posł. Krzysztof Tur]. - Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. - 139, [1] s. ; 21 cm. - (...Iść do Polski 1914-1921). - Tekst oparto na 1 wyd. nakł. Komitetu Narodowego, Oświęcim 1915. - ISBN 83-03-03116-3

PBW Lubaczów WL 37356

653. Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918 / Jan Molenda. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1980. - 523, [1] s. ; 21 cm. - Indeks.

PBW Jarosław WJ 35222

PBW Przeworsk WK 23411

PBW Lubaczów WL 26246

PBW Przemyśl WP 56251, WP 56252

654. Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 4 / Józef Piłsudski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. - 402, VII, [3] s., [7] k. map : 1 fot. ; 24 cm. - Przedr. fotooffs., oryg. : Warszawa: Instytut Józefa Piłsudskiego 1937-38. - Indeksy. - ISBN 83-03-02860-X (całość) . - ISBN 83-03-02991-6 (t. 4)

PBW Jarosław WJ 47120

PBW Przeworsk WK 36761

PBW Przemyśl nr inw. 78947 CzP 929-052 A/Z

655. Początkowy okres wojny / Zdzisław Gołąb. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej 1972. - 219, [1] s. : il. ; 25 cm. - (Biblioteka Wiedzy Wojskowej). - Bibliogr.

Sędziszów BSdzW 18655

656. Pod sąd! : historya Legionu Wschodniego. - Sosnowiec : [b.w.], 1914. - 11 s. ; 28 cm. – Na końcu tekstu data i miejsce powstania : W Sosnowcu 16 X 1914.

Krytyka likwidacji Legionu Wschodniego przez Tadeusza Cieńskiego i hr. Skarbka na mocy rozkazu z 15 i 20 IX 1914 wydanego w Mszanie Dolnej.

Biblioteka MNZP 14081

657. Pod rozkazami Piłsudskiego : bitwa pod Kostiuchnówką 4-6 lipca 1916 r. / Michał Klimecki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990. - 56, [4] s. : 2 mapy ; 17 cm. - (Bitwy Polskie). - ISBN 83-202-0932-3

Biblioteka AP Przemyśl 25959

658. Pogotowie Bojowe i Milicja Ludowa w Polsce 1917-1919 / Artur Leinwand. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1972. - 227, [5] s. : il., mapy ; 24 cm. - Bibliogr.

Biblioteka MNZP 17381

659. Polacy w armii kajzera na frontach pierwszej wojny światowej / Ryszard Kaczmarek. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2014. - 555, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. - Bibliogr. s. 544-549. Indeks. - ISBN 978-83-08-05331-7

BN

660. Polen und der heilige Krieg / von Stanislaw Przybyszewski. - München ; Berlin : Georg Müller, 1916. (Rudolstadt : Mänicke und Jahn) - 102 s. ; 19 cm. - Tekst w jęz. niem. - Alf. got. - Dostępna także w postaci cyfrowej : Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa : http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/doccontent?id=17383

PBW Przemyśl nr inw. 26626Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z

661. Polityka państw centralnych wobec sprawy polskiej w latach pierwszej wojny światowej. / Leon Grosfeld ; Instytut Historii PAN. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. - 392 s. : 2 mapy ; 24 cm. - Bibliogr.

Biblioteka AP Przemyśl 1739, 11243

Biblioteka MNZP 7543

662. Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w czasie wojny 1914-1918 / Henryk Jabłoński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. - 662, [1] s. : mapy ; 25 cm. - Indeks.

PBW Przemyśl WP 41546

663. Polityka Polskiej Partii Socjalistycznej w czasie wojny 1914-1918 / Henryk Jabłoński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. - 669, [3] s. : mapy ; 25 cm. - (Pisma Wybrane / Henryk Jabłoński). - Indeks. - ISBN 83-04-02058-0. - ISBN 83-04-02174-9 (całość)

PBW Jarosław WJ 42417

PBW Przemyśl WP 72058

664. Polityka Rosji w kwestii polskiej w pierwszym roku Wielkiej Wojny 1914-1915 / Aleksander Achmatowicz. - Warszawa : „Neriton” : Instytut Historii PAN [Polskiej Akademii Nauk] , 2003. - 403 s. : tab. ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-88973-67-3 („Neriton”)

Biblioteka PWSW 7887 H

665. Polonia wobec niepodległości Polski w czasie I wojny światowej : praca zbiorowa / pod red. Haliny Florkowskiej-Francic, Mirosława Francicia, Hieronima Kubiaka ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badania Polonii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. - 278 s. ; 22 cm. - (Biblioteka Polonijna ; 6). - Indeksy. - ISBN 83-04-00235-3

PBW Jarosław WJ 33815

666. Polonia Devastata : Polonia i Amerykanie z pomocą dla Polski (1914-1918) / Danuta Płygawko. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie , 2003. - 294, [2] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. Indeks. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7177-134-7

Biblioteka PWSW 2771 H

667. Polska odrodzona 1914-1921 / Stanisław Kutrzeba. - Kraków : Gebethner i Wolff, 1921. - VI, 230 s. ; 19 cm. - Bibliogr. s. 228-230

Biblioteka AP Przemyśl 30405

668. Polska odrodzona 1914-1928 / Stanisław Kutrzeba. - Wyd. 3 uzup. - Warszawa ; Kraków : Gebethner i Wolff, dr. 1928. (Kraków : Druk W. L. Anczyca) - XI, 321 s. ; 19 cm. - Dostępna również w wersji elektronicznej : Wielkoposlka Biblioteka Cyfrowa :

http://www.wbc.poznan.pl/publication/118820

PBW Przeworsk nr inw. 5800 MKsK 5800

669. Polska odrodzona 1914-1939 / Stanisław Kutrzeba ; przejrzał, uzup. i do druku przygot. Stanisław Grodziski. - Kraków : „Znak”, 1988. - 306, [2] s., [1] k. portr. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 285-291. - Indeks. - ISBN 83-7006-092-7

PBW Jarosław WJ 45563

PBW Przeworsk WK 34640, WK 34641, WK 35125, WK 39807

PBW Lubaczów WL 35234, WL 35235

670. P.O.W. (Polska Organizacja Wojskowa) a Niemcy. - Warszawa : nakł. wydaw. „Rząd i Wojsko”, 1917. - 15 s. ; l6 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 15721

671. Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918 / Tomasz Nałęcz ; PAN. Wydział I Nauk Społecznych. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. - 258 s., 8 tabl. ; 24 cm. - Bibliogr. - Streszcz. ang. - ISBN 83-04-01452-1

Biblioteka MNZP 27648

672. Polska w pierwszej wojnie światowej / Jerzy Holzer, Jan Molenda. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1963. - 330 s. : il., mapki ; 21 cm. - (Biblioteka Wiedzy Historycznej. Historia Polski). - Bibliogr.

PBW Jarosław WJ 15787

PBW Przeworsk WK 6262

PBW Przemyśl WP 47646, nr inw. 49205 Cz1P 94(438)

Biblioteka AP Przemyśl 27364

Biblioteka MNZP 7376, 11656

673. Polska w pierwszej wojnie światowej / Jerzy Holzer, Jan Molenda. - Wyd. 2 przejrz. i uzup. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1967. - 432 s. : il., mapki ; 21 cm. - (Biblioteka Wiedzy Historycznej. Historia Polski)

PBW Lubaczów WL 10878

PBW Przemyśl WP 41810

Biblioteka AP Przemyśl 1922

674. Polska w pierwszej wojnie światowej / Jerzy Holzer, Jan Molenda. - Wyd. 3. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1973. - 563, [1] s. : fot., mapy ; 22 cm. - Bibliogr. s. 525-541. - Indeks.

PBW Przeworsk WK 17611

PBW Lubaczów WL 18568, WL 19405, WL 20277

PBW Przemyśl WP 19900 , WP 49102

675. Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918 / Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1990. - 550, [2] s. , [32] s. tabl. : fot. , map kolor. , portr. ; 21 cm. - (Biblioteka Wiedzy Historycznej. Historia Polski). - ISBN 83-214-0724-2

676. Polskie formacje wojskowe podczas pierwszej wojny światowej / Mieczysław Wrzosek. - Białystok : Uniwersytet Warszawski. Filia, 1977. - 484 s. ; 24 cm. - (Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego ; 151)

Rzeszów WypRz 169370

677. Polskie formacje wojskowe w pierwszej wojnie światowej / Zdzisław Cutter. //W: Państwa europejskie na drodze do niepodległości : (w drugiej połowie XIX i XX wieku) : studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi / pod red. Ireny Stawowy-Kawki i Wojciecha Rojka. - Kraków : „Historia Iagellonica”, 2003. - S. 301-308. - ISBN 83-88737-01-5

Biblioteka AP Przemyśl 22974

678. Polskie korpusy wojskowe w Rosji w latach 1917-1918 /Mieczysław Wrzosek. - Warszawa : „Książka i Wiedza” , 1969. - 365, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 346-353. Indeks.

Biblioteka PWSW 4498H

679. Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny w Rosji w latach I wojny światowej / Marek Mądzik. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - 239 s. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 191-194. - ISBN 978-83-7784-006-1

BN

680. Powrót na mapę Europy / Janusz Osica. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. - 294, [2] s. : fot., mapy., pl., portr. ; 19 cm. - (Szkice z Dziejów Polski). - Bibliogr. s. 294. - ISBN 83-02-03081-3

PBW Jarosław WJ 47187

PBW Przeworsk WK 36565, WK 36566

681. Powstanie państwa polskiego w świetle prawa narodów / Cezary Berezowski. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe , 2008. - XXII, [6], 385, [6] s. : il., err. ; 25 cm. - (BPS Biblioteka Przeglądu Sejmowego). - Repr., oryg. : Warszawa : „Themis Polska”, 1934. - ISBN 978-83-7059-897-6

Biblioteka PWSW 10333 H

682. PPS-Lewica w latach wojny 1914-1918 / Feliks Tych. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1960. - 239 s. ; 20 cm. - Bibliogr.

Biblioteka AP Przemyśl 19325

683. Prawdziwe powody uwięzienia Piłsudskiego i zniszczenia Legionów / [b. n. a.]. - [b. m. w.] : [b. w.], 1917. - S. 1-14 ; 16x12 cm. - Brak zakończenia

Biblioteka AP Przemyśl 17528

684. Projekt pomocy finansowej dla odbudowy i podtrzymania gospodarstw w kraju dotkniętych wojną : referat dyrektora Dr. J. Michalskiego, Wiedeń 5 III 1915. - Wiedeń : [b. w.], 1915. - 27 s. powiel. ; 34 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 15731

685. Próba budowy zrębów polskiej państwowości w okresie istnienia Tymczasowej Rady Stanu / Włodzimierz Suleja. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1981. - 280 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 544. Historia ; no 35). - Bibliogr. s. 359-371.- Streszcz. niem.

Biblioteka MNZP 25655/ Zesz.UWr

686. Próba „moralnego podboju” Polski przez Cesarstwo Niemieckie w latach I wojny światowej / Arkadiusz Stempin. - Warszawa : „Neriton”, 2013. - 652 s. : il. ; 24 cm. -Bibliogr. s. 597-634. Indeks. - Streszcz. ang. - ISBN 978-83-7543-264-0

BN

687. Przewidywania wojny światowej i jej następstw : przedruk artykułów krakowskiego „Głosu Mieszczańskiego” z roku 1912 i 1913 / Bartłomiej Groch . - Przemyśl : nakł. aut., [b.r.]. (Miejsce Piastowe : „Powściągliwość i Praca”) - 75 s. ; 20 cm.

Biblioteka TPN Przemyśl 14005

688. Przyczyny wybuchu pierwszej wojny światowej / James Joll, Gordon Martel ; z ang. przeł. Paweł K. Frankowski. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 2008. - 376, [4] s. : il. ; 24 cm. Bibliogr. s. 358-376. - ISBN 978-83-05-13544-3

Biblioteka PWSW 10676 H

689. Przysięga. - Warszawa : „Rząd i Wojsko”, 1917. – 15, [1] s. ; 16 cm. – Na str. tyt. u dołu : Warszawa w lipcu 1917

Biblioteka MNZP 14263

690. Quatre ans au G. Q. G. austro-hongrois pendant la guerre mondiale comme réprésentant du G. Q. G. allemand / A. [August Friedrich] von Cramon ; trad. par Koeltz. - Paris : Payot, 1922. - 330 s. ; 22 cm. Tyt. oryg.: Unser österreich-ungarischer Bundesgenosse im Weltkriege (Collection de Mémoires, Études et Documents pour Servir a l'Histoire de la Guerre Mondiale). - Dotyczy m. in. Polski.

691. Rewolucja Październikowa : Polska, Polacy / Wiesława Toporowicz. - Warszawa : „Współpraca”, 1988. - 181 s. ; 21cm. - ISBN 83-7018-077-9

PBW Lubaczów WL 35871

692. Rewolucja Październikowa a Polska : rozprawy i studia / pod red. Tadeusza Cieślaka i Leona Grosfelda ; Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Społecznych. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – 438, [2] s. : err. ; 23 cm.

PBW Jarosław WJ 17161

PBW Przemyśl WP 11237, WP 47244

693. Rewolucja październikowa a sprawa niepodległości Polski / Henryk Jabłoński. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : „Współpraca”, 1987. - 111, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-7018-036-1

PBW Jarosław WJ 43235

694. Rewolucja rosyjska a sprawa polska : 1917-1918 / Mieczysław Tanty. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1987. - 208 s., 40 k. tabl. : il. ;19 cm. - (U Źródeł Teraźniejszości). - Bibliogr.

PBW Jarosław WJ 44150

PBW Lubaczów WL 34327

PBW Przemyśl WP 75057

Biblioteka AP 11231

695. Rok 1914 : przyczynek do dziejów Brygady Józefa Piłsudskiego / Józef M. Musiałek. – Kraków : [b.w.], 1914. (Kraków : Drukarnia Ludowa) - 151, [1] s. ; 21 cm.

Biblioteka MNZP 1966

696. Rok 1918 / Włodzimierz T. Kowalski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978.- 266, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 243-244. Indeks nazwisk.

697. Rok 1918 / Włodzimierz T. Kowalski. - Wyd. 2. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. - 275, [5] s. : fot., portr. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 253-254. Indeks. - ISBN 83-03-02761-1

698. Rok bojów na Polesiu 1915-1916 : notatki i szkice Oficerów I Pułku Legionów Polskich / układ książki Henryk Gruber. - Warszawa : nakł. i własność Kasy Ofic. 6 PP., [1917]. (Warszawa : Łazarski) - 214 s. : il. ; 22 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 8469

699. Rokitna 1915 / Andrzej Czesław Żak. - Warszawa : „Bellona”, 1994. - 104, [4] s. : 1 pl. ; 17 cm. - (Bitwy Polskie). - Bibliogr. s. [106]. - ISBN 83-11-08294-4

700. Rosja Radziecka a sprawa odbudowy niepodległego Państwa Polskiego : materiały z sesji naukowej Instytutu Krajów Socjalistycznych PAN zorganizowanej w Warszawie dn. 9 IX 1981 r. - Warszawa : Instytut Krajów Socjalistycznych PAN, 1984. - [6], 16 s. ; 24 cm. Biblioteka AP Przemyśl 11869

701. Rosja w propagandzie niemieckiej podczas I wojny światowej w świetle „Deutsche Warschauer Zeitung” / Paweł Brudek. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2010. - 327 s., [10] s. tabl. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 311-318. Indeks. - Streszcz. ang., niem. - ISBN 978-83-7543-165-0

BN

702. Rosjanie we Lwowie : szkic z niedawnej przeszłości / Stanisław Maciszewski. - Lwów : [b.w.], 1926. - 20 s. ; 23 cm.

BN

703. Rozpad Austro-Węgier 1914-1918 : (sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne) / Henryk Batowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965. - 268, [4] s., [16] s. portr. : mapy, tab. ; 24 cm.- Bibliogr. s. 230-241. Indeksy.- Streszcz. w jęz. ang

PBW Przemyśl WP 44636

Biblioteka MNZP 25582

704. Rozpad Austro-Węgier 1914-1918 : (sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne) / Henryk Batowski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982. - 390 s., 16 tabl. : il., mapki ; 21 cm. - Bibliogr.

PBW Przeworsk WK 24954

PBW Lubaczów WL 28218

Biblioteka AP Przemyśl 8317

705. Russkij front pervoj mirovoj vojny / I.[van] I.[vanovič] Rostunov ; Akademiâ Nauk SSSR. Institut voennoj istorii MO SSSR. - Moskva : Izdatel’stvo “Nauka”, 1976. - 385, [2] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 23 cm.

706. Russland im Weltkriege 1914-1915 / Jurij [Nikiforovič] Daniloff ; übers. von Rudolf von Campenhausen. - Jena : Fromann, 1925. - X, 581 s., [1] k. tabl. : il. ; 22 cm.

707. Rząd pruski wobec sprawy polskiej w latach 1914-1918 / Jerzy Knebel. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1963. - 198 s. ; 21 cm.

PBW Przemyśl WP 50610

708. Rządy rosyjskie w Galicyi Wschodniej / Feliks Przysiecki. – Piotrków : Wydawnictwo „Wiadomości Polskich”, 1915. (Drukarnia Państwowa pod zarz. Departamentu Wojskowego NKN) - 74 s. ; 22 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 4593

709. Samobójstwo Europy : Wielka Wojna 1914-1918 / Andrzej Chwalba. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2014. - 645, [2] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 629-631. Indeks. - ISBN 978-83-08-05303-4

PBW Jarosław WJ 55616

PBW Przemyśl WP 106995

710. Samolot - narzędziem walki : od bitwy nad Marną do wojny pozycyjnej na Zachodzie 1914-15 / Krzysztof Mroczkowski, Andrzej Olejko, Katarzyna Zielińska. - Kraków : Muzeum Lotnictwa Polskiego, 2012. - 205, [2] s. : il. ; 30 cm. - (Acta Aeronautica) (Skrzydła i Ludzie Wielkiej Wojny 1914-1918 ; t. 1). - Bibliogr. s. 191-197. Indeks. - ISBN 978-83-931259-2-0

711. Samoloty bombowe pierwszej wojny światowej / Wiesław Bączkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1986. - 151, [1] s., [14] s. tabl. kolor. : fot., rys. ; 21 cm. - (Biblioteczka Skrzydlatej Polski, 0239-5983 ; 30). - Bibliogr. s. 149. - ISBN 83-206-0497-4

PBW Krosno M 87051

712. Samoloty myśliwskie pierwszej wojny światowej / Tomasz Goworek. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1981. - 171, [1] s., 12 s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm. - ( Biblioteczka Skrzydlatej Polski ; 10). - Bibliogr. s. 169-170. - Indeks. - ISBN 83-206-0224-6

PBW Jarosław WJ 37674

PBW Przemyśl WP 58902

713. Samoloty myśliwskie pierwszej wojny światowej / Tomasz Goworek. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1988. - 194, [6] s., 16 s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm. - (Biblioteczka Skrzydlatej Polski ; 10). - Bibliogr. s. 194-[195]. - Indeks. 83-206-0689-6

Mielec BMWyp T/36293, T/36294

PBW Przeworsk WK 33841

714. Die Schlacht bei Grodek-Lemberg (Juni 1915) : unter Benutzung amtlicher Quellen / bearb. von Müller-Brandenburg [...]. - Oldenburg i.Gr. : G. Stalling, 1918. - 88 s., 2 k. tabl. : il. ; 22 cm. - (Der Grosse Krieg in Einzeldarstellungen ; H. 24). - Aut. pod pseud., nazwa aut.: Hochwart, Hermann

BN

715. Schlachten des Weltkrieges in Einzeldarstellungen / bearbeitet und herausgegeben im Austrage und unter Mitwirkung des Reichsarchivs. Bd. 30, Gorlice. - Oldenburg i. D ; Berlin : Druck und Verlag von Gerhard Stalling, 1930. - 202 s. ; 23 cm + 4 mapy, 1 tabl. : il.

Biblioteka AP Przemyśl 26957

716. Der Siegeszug in Polen : Sommer 1915 [...] / von Kurt [Ehrenreich] Floericke. – Auflg. 5-8 Tsd. - Stuttgart : Franckh’sche Verlagshandl., 1918. - 133, [1] s. ; 22 cm. - (Gegen die Moskowiter ; Hbd. 5-6). - Tekst niem. alf. got.

BN

717. Der Siegeszug in Polen : Sommer 1915 / von Kurt [Ehrenreich] Floericke. - Auflg. 1.-4. Tsd. - Stuttgart : Franckh’sche Verlagshandl., 1918. - 133, [1] s. : mapy ; 20 cm. - (Gegen die Moskowiter ; Hbd 5-6) (Stuttgarter Kriegsbücher). - Zawiera: Die Schlacht am San ; Die Schlacht am Stryj ; Die Schlacht bei Grodek ; Die Bezwingung der Narewlinie ; Die Bezwingung der Njemenlinie ; Die Eroberung von Novo-Georgiewsk. – Dostępna także w postaci cyfrowej : Cyfrowa BN Polona : http://www.polona.pl/item/1039290/4/

BN

718. Siły powietrzne w I wojnie światowej / Hubert Mordawski. – Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie. Oddział Publicat, 2008. –516 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 511-512. - ISBN 978-83-245-8661-5

719. Sienkiewicz w Szwajcarii : z dziejów akcji ratunkowej dla Polski w czasie pierwszej wojny światowej / Danuta Płygawko. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1986. - 171, [4] s., [32] s. tabl. : il. ; 24 cm. - (Historia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , 0554-8217 ; nr 122). - Bibliogr. s. 154-159.

PBW Przeworsk WK 31464

PBW Przemyśl WP 73187, WP 73188, WP 73189

Biblioteka MNZP 30424

720. Sierpniowe salwy / Barbara W.[ertheim] Tuchman ; tł. [z ang.] Maria J. i Andrzej Michejdowie ; [przedm. Franciszek Ryszka]. - Warszawa : „Czytelnik”, 1984. - 678, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 578-598. - ISBN 83-07-00831-X

PBW Przeworsk WK 27947

PBW Przemyśl WP 66720

Biblioteka TPN Przemyśl 22231

Biblioteka PWSW 9978 H

721. Sierpniowe salwy / Barbara W.[ertheim] Tuchman ; tł. [z ang.] Maria J. i A. Michejdowie ; [przedm. Franciszek Ryszka]. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1988. - 543, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 464-480. - ISBN 83-11-07519-0

PBW Jarosław WJ 45933

722. Służba sanitarna w I pułku piechoty Legjonów w czasie bitwy pod Laskami / Józef Bellert. - Warszawa : [b.w.], 1936. - 19 s. ; 24 cm. - Odb. : Lekarz Wojskowy. – T. 28, 1936, nr 5/8

BN

723. SMS Wolf : jak niemiecki korsarz terroryzował Morza Południowe w czasie pierwszej wojny światowej / Richard Guilliatt i Peter Hohnen ; tł. Jan S. Zaus. - Zakrzewo : „Replika”, cop. 2011. - 350 s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 334-337. Indeks. - ISBN 978-83-7674-113-0

PBW Tarnobrzeg TG 100191

724. Sojusz czy protektorat? : polskie formacje zbrojne u boku państw centralnych w latach I wojny światowej. / Zbigniew Grabowski. //W: Przełomy w historii : XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15-18 września 1999 roku : pamiętnik. T. 3, cz. 2 / [red. nauk. Krzysztof Ruchniewicz, Jakub Tyszkiewicz, Wojciech Wrzesiński] ; Polskie Towarzystwo Historyczne. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. - S. 525-534

Biblioteka AP Przemyśl 24147

725. Somma 1916 / Jarosław Centek. - Warszawa : Bellona, cop. 2011. - 300, [4] s., [32] s. tabl. : il. ; 20 cm. - (Historyczne Bitwy). - Bibliogr. s. 289-294. - ISBN 978-83-11-12050-1

Bitwa 1916 r. nad Sommą

726. Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec niepodległości 1918 roku / red. nauk. Józef Ławnik. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana kochanowskiego, 1991. - 278, [1] s. ; 24 cm. - Zawiera materiały z sesji naukowej poświęconej siedemdziesiątej rocznicy odzyskania niepodległości w 1918 r., zorganizowanej w Kielcach w dniu 11 listopada 1988 r.

Biblioteka AP Przemyśl 32337

PBW Przeszów WypRz 214692

727. Sprawa Legionu Wschodniego 1914 roku / Jan Rzepecki ; Instytut Historii PAN. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. - 224 s. : mapka ; 24 cm. - Bibliogr.

Biblioteka AP Przemyśl 1896

Biblioteka PWSW 17213 C

728. Sprawa polska. [Drukowano jako rękopis]. - [B.m.w.] : [b.w.], 1918. - 8 s. ; 23x15 cm.

Biblioteka MNZP 15353

729. Sprawa polska w okresie wielkiej wojny 1914-1918 / Bronisław Kocowski. - Lwów : [b.w. : skł. gł. Księgarnia „Książka” Aleksandra Mazzucato], 1939. (Drukarnia Urzędowa) - 30 s. ; 23 cm. - Odb. ze „Sprawozdania Dyrekcji V Państwowego Liceum i Gimnazjum im. hetm. S. Żółkiewskiego we Lwowie za rok szk. 1938/39”

Biblioteka MNZP 333

730. Sprawa polska w parlamencie węgierskim : 1915-1918. - Warszawa : Drukarnia W. Piekarniaka, 1920. - 119, [1] s. ; 24 cm. - Tł. z węgierskiego.

Biblioteka AP Przemyśl 313

731. Sprzedana rewolucja : jak Niemcy finansowały Lenina / Elisabeth Heresch ; tł. Barbara i Daniel Lulińscy. - Warszawa : „Bellona”, 2010. - 348, [4] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 339-342. Indeks. - ISBN 978-83-11-11944-4

PBW Przemyśl WP 104499

732. Strategiczna rola twierdz i umocnień w kampanii 1914 i 1915 roku na wschodzie / Roman Borzęcki. - Oświęcim : Wydawnictwo NapoleonV, 2013. - 127, [1] s., [18] k. tabl. złoż. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7889-014-0

733. Studia nad kawalerią w wielkiej wojnie T. 1. - Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2013. - 214 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-7889-056-0

734. Studia nad kawalerią w wielkiej wojnie T. 2. - Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2013. - 219 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-7889-068-3

735. Studia nad wielką wojną. T. 1-5. - Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2013. - 5 wol. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.

T. 1 : 221 s. - ISBN 978-83-7889-076-8

T. 2 : 211 s. - ISBN 978-83-7889-104-8

T. 3 : 208 s. - ISBN 978-83-7889-116-1

T. 4 : 205 s. - ISBN 978-83-7669-152-9

T. 5 : 212 s. - ISBN 978-83-7889-192-5

736. Studwudziestoletnia walka narodu polskiego o niepodległość / Bolesław Limanowski. - Kraków : Księgarnia S. A. Krzyżanowskiego, 1916. (Kraków : Drukarnia Narodowa) - [4], 476, [1] s. : il. ; 19 cm. - Dostępna również w postaci cyfrowej : Elbląska Biblioteka Cyfrowa : http://dlibra.bibliotekaelblaska.pl/dlibra/doccontent?id=25181

PBW Lubaczów nr inw. 4787CzL 4787 Arch

PBW Przemyśl nr inw. 28487 Cz1P A/94(438)

737. Szarża pod Rokitną. - Piotrków : [b.w.], 1915. (Piotrków : Drukarnia Państwowa pod zarzadem Departamentu Wojskowego N. K. N.) - 32 s. : il. ; 17 cm. - (Boje Legionów Polskich ; no 1)

PBW Przemyśl nr inw. 30235Cz1P A/94(438)

738. Szlak bojowy Legionów Polskich : wydanie pamiątkowe z okazji 100. rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej 1914-2014 / Janusz Tadeusz Nowak. - Kraków : Wydawnictwo M, cop. 2014. - 201, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 189-192. - ISBN 978-83-7595-805-8

739. Szlakiem bojowym Legionów : krótki zarys organizacyi i dziejów 2. Brygady Legionów Polskich w Karpatach, Galicyi i na Bukowinie / oprac. Henryk Lewartowski, Bol.[esław]. Pochmarski i J.[ózef] A.[Andrzej] Teslar. - Lwów : nakł. Funduszu Wdów i Sierot po Legionistach, 1915. - 272, [3] s., 21 k. tabl. : il. ; 28 cm.

PBW Przemyśl nr inw. 25912Cz1P A/94(438)

Biblioteka MNZP 16911, 25372

740. Szlakiem Legionów po Podlasiu / Szczepan Kalinowski. - Biała Podlaska : Ośrodek Wschodni Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, 2002. - 142 s. : il., fot. (w tym kolor.), mapy ; 21 cm. - (Biblioteczka Bialska ; 9). - Bibliogr. s. 110-112. - ISBN 83-904298-9-6

BN

741. Szpiedzy i komisarze : bolszewicka Rosja kontra Zachód / Robert Service ; przekł. Mirosław Bielewicz. - Kraków : „Znak”, 2013. - 472, [3] s., 16 s. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 441-455. Indeksy. - ISBN 978-83-240-2158-1

PBW Przemyśl WP 106568,WP 106569

742. Taniec furii : wybuch pierwszej wojny światowej oczami Europejczyków / Michael S. Neiberg ; tł. Barbara Gutkowska-Nowak. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2013. - 341, [2] s. : il. ; 21 cm. - (Historiai - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego). - Indeks. - ISBN 978-83-233-3466-8

BN

743. Tanenberg 1914 / Piotr Szlanta. - Warszawa : „Bellona” , cop. 2005. - 223, [1] s., [16] s. tabl. : fot., mapy ; 20 cm. – (Historyczne Bitwy). - Bibliogr. s. 212-213. - ISBN 83-11-10283-X

Biblioteka PWSW 5038H

744. Tarnów podczas inwazji rosyjskiej od 10 listopada 1914 r. do 5 maja 1915 r. / Franciszek Szewczyk. - Tarnów : Zarząd Legji Inwalidów Wojsk Polskich, 1932. - 81, [2] s. : il. ; 21 cm.

BN

745. Twierdza Kraków. Cz.4, Wokół krakowskiej twierdzy : epizody, bohaterowie, ślady bitwy o Kraków 1914 / Henryk Łukasik. - Międzyzdroje ; Kraków : Wydawnictwo „Arkadiusz Wingert” , 2009. - 392 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 319-324. - ISBN 978-83-60682-15-9

Biblioteka PWSW 9237 H

746. Twierdze i działania wojenne na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej [...], Osowiec-Twierdza 16-18 X 1998 r. / red. Jarosław Chorzępa i Anatol Wap. - Białystok ; Przasnysz : Wydawnictwo „Forteca”, 2000. - 245, [15] s., [18] s. tabl. : il. ( w tym kolor.), mapki, pl. ; 25 cm. – Bibliogr. - Tekst częśc. tł. z ang., ros., ukr. - Napisy pod il. także ang. - Streszcz. ang. przy pracach. - ISBN 83-910647-1-9

Biblioteka AP Przemyśl 24945

747. U-booty I wojny światowej / Andrzej Perepeczko. - Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2014. - 533 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 532-533. - ISBN 978-83-7889-071-3

748. Verdun 1916 / Jarosław Centek. - Warszawa : Bellona, cop. 2009. - 243, [4] s., [24] s. tabl. : il. ; 20 cm. - (Historyczne Bitwy) - Bibliogr. s. 230-235. - Inny tytuł : Verdun tysiąć dziewięćset szesnaście - ISBN 978-83-11-11497-5

749. Die vergessene Front - der Osten 1914/15 : Ereignis, Wirkung, Nachwirkung / im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes hrsg. von Gerhard P. Gross. - Paderborn [etc.] : Ferdinand Schöningh, 2006. - VIII, 414, [1] s. ; 24 cm.- (Zeitalter der Weltkriege ; 1). - Indeks. - ISBN 978-3-506-75655-8. - ISBN 3-506-75655-9

750. Vooružennye sil’y i voennoe iskustvo v piervoj morivoj vojnie / A.[leksandr] A.[leksandrovič] Strokov. - Moskva : Voenizdat, 1974. - 615 s. : il. ; 22 cm.

751. Die Ukraine und ihre Bedeutung im gegenwärtigen Kriege mit Russland / von Wladimir Kuschnir. - Wien : Ukrainischen Rundschau, 1914. - 39, [1] s. ; 21 cm.

752. Les Ukrainiens pendant la guerre : thèse de doctorat / présentée par Stanislas-Albert Radziwill ; Université de Fribourg (Suisse). Faculté des Lettres. - Paris : E. de Boccard, 1937 [2], 218, [2] s. ; 26 cm. - Bibliogr. - Praca doktorska.

BN

753. Uwagi / Szymon Askenazy. - Warszawa : Księgarnia E. Wende, 1924. (Warszawa : Sekcya Opieki Ministerstwa Spraw Wojskowych) - 493, [2] s. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 393-482. Indeks.

PBW Przemyśl nr inw. 19505/Cz1P A/94(438)

Rzeszów WypRz 80657

754. Walki II brygady nad Prutem / [M. Z. Babiński]. - Piotrków : [b.w.], 1916. - 32 s. : il. ; 17 cm. - (Boje Legionów Polskich ; nr 4). - Wyd. anon.

BN

755. War in a European borderland : occupations and occupation plans in Galicia and Ukraine, 1914-1918 / Mark von Hagen. - Seattle : Herbert J. Ellison Center for Russian, East European, and Central Asian Studies, University of Washington, 2007. - XI, [1], 122 s. : il. ; 23 cm. - (Donald W. Treadgold Studies on Russia, East Europe, and Central Asia). - Bibliogr. s. 115-122. - ISBN 978-0-295-98753-8

Dotyczy m.in. dawnych ziem polskich.

756. Warszawa w czasie pierwszej wojny światowej / Krzysztof Dunin-Wąsowicz ; Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. - 255, [3] s., 13 s. tabl. : il., mapa, portr., err. ; 20 cm. - (Biblioteka Wiedzy o Warszawie) . -Bibliogr.

PBWPrzeworsk WK 17764

757. Der Weltkrieg und das ukrainische Problem : ein Beitrag zur Aufklärung der gegenwärtigen politischen Lage / von Verax [Mihajlo Lozins’kij]. - Berlin : Verlag von C. Kroll, 1915. - 64 s. ; 21 cm.

BN

758. Wie die Polen ihre Freiheit verstehen / Mihajlo Lozins’kij. - Berlin : nakł. Karola Krolla, 1915. - 56, [2] s. ; 21 cm.

Biblioteka MNZP 1982

759. Wielka operacja zimowa pierwszej wojny światowej : działania na kierunku mazursko-augustowskim od 7 do 21 lutego 1915 roku / Stanisław Czerep. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2011. - 611 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 477-493. Indeksy. - Tekst częśc. niem., ros. - Streszcz. ang. - ISBN 978-83-7431-256-1

BN

760. Wielka wojna, jej przyczyny, skutki, cele : po pierwszym roku wojny / Ludwik Szczepański. - Kraków : Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1915. - 77 s. ; 16 cm.

BN

761. Wielka Wojna 1914-1918 / Iwona Kienzler ; wybór il. Michał Mackiewicz. – Warszawa : „Bellona”, 2014. - 104 s. : il., portr. ; 29 cm. - Bibliogr. s. 104. - ISBN 978-83-11-13396-9

762. Wielka wojna 1914-1918 w zarysie / Wojciech Markert, Jacek Szczepański Pruszków : Oficyna Wydawnicza „Ajaks” ; Legionowo : Muzeum Historyczne, 2009. - 85, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm. - Bibliogr. s. [87]. - ISBN 978-83-88773-37-2 („Ajaks”)

BN

763. Wielka wojna 1914-1915 : z licznemi illustracyami i ze szczególnem uwzględnieniem walk na ziemiach polskich oraz dokładną historyą działalności Legionów Polskich. T. 1 / Adolf Władysław Inlender. - Wiedeń : C. k. nadworna księg. M. Perlesa ; Kraków : skł. gł. dla Galicyi w księgarni G. Gebethnera i Sp., 1915. - 160 s. : il. ; 27 cm.

BN

764. Wielka wojna 1914-1915 : z licznemi illustracyami i ze szczególnem uwzględnieniem walk na ziemiach polskich oraz dokładną historyą działalności Legionów Polskich. T. 2 / Adolf Władysław Inlender. - Wiedeń : C. k. nadworna księg. M. Perlesa, 1916. - 160 s. : il. ; 27 cm.

BN

765. Wielka wojna Francuzów 1914-1918 / Jean-Baptiste Duroselle ; przeł. [z fr.] Agata Ciastek. - Warszawa : „Bellona”, cop. 2006. - 432 s. : il. ; 24 cm. - (Wielkie Bitwy, Wielcy Dowódcy). - Tyt. oryg. : La grande guerre des Français 1914-1918. - Bibliogr. w przypisach. Indeks. - ISBN 83-11-10573-1

766. Wielka Wojna i niepodległość Polski / Tadeusz A. Kisielewski. - Poznań : „Rebis”, 2014. - 287 s., [16] s. tabl. : il. ; 23 cm. - (Historia - Rebis). - Indeks. - ISBN 978-83-7818-534-5

767. Wielka wojna na Jurze : materiały sesji popularno-naukowej zorganizowanej w dniach 7-8 października 2006 r., poświęconej działaniom i śladom I wojny światowej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej / [red. Edward Kaniewski] ; Federacja Kół Przewodnickich Województwa Śląskiego, Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK w Katowicach. - Żarki ; Katowice : Regionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, 2006. - 68 s. : il. ; 21 cm. - Na okł. podtyt.: materiały sesji popularno-naukowej poświęconej śladom I wojny światowej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. - ISBN 83-905380-9-1

BN

768. Wielka Wojna na Jurze : przebieg wydarzeń i cmentarze wojenne I wojny światowej między Krakowem a Częstochową / Krzysztof Orman, Piotr Orman. - Kraków : Wydawnictwo Egis Libron, cop. 2008. - 278, [3] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 277-[280]. - ISBN 978-83-7396-778-6

BN

769. Wielka Wojna o Ziemię Obiecaną : Operacja Łódzka 1914 = Lodzische Operation 1914 : I Konferencja na temat Operacji Łódzkiej 1914 w dniach 19-20 maja 2006 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego / [red. Piotr Werner ; tł. jęz. ros. Michał Jagiełło, jęz. niem. Karl Dedecius, Dawid Tatarowski]. Łódź : Polska Akademia Nauk. Oddział : Fundacja Ziemi Obiecanej, 2006. - 126 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. -Na s. tyt.: Rok Rosyjski w Łodzi 2006. Tekst częśc. równol. pol. niem., pol. ros. Podtyt. równol. także ros. - ISBN 83-86492-37-6

Bitwa 1914 r. pod Łodzią

770. Wojna a społeczeństwo polskie / Michał Rostworowski. - Kraków : nakł. aut., 1915. (Drukarnia ”Czasu”) - 24 s. ; 22 cm. - Odb. z ”Czasu”

Biblioteka AP Przemyśl 154

771. Wojna europejska 1914-1916 r. ze szczególnem uwzględnieniem historyi Legionów i walk na ziemiach polskich / Albin Jura. - Kraków : nakł. Księgarni K.Wojnara, 1917. - 204 s. ; il. ; 20 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 12105

772. Wojna galicyjska : działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914-1915 / Janusz Bator. - Kraków : „Libron”, 2005. - 319 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 313-319. - Streszcz. ang., węg. - ISBN 83-921494-4-0

PBW Tarnobrzeg TG 88944

PBW Krosno M 119113

Biblioteka AP Przemyśl 28923

773. Wojna galicyjska : działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914-1915 / Janusz Bator. - Wyd. 2 rozszerz. - Kraków : „Libron”, 2008. - 505 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 467-477. - Indeks. - Streszcz. ang., węg. - ISBN 978-83-7396-747-2

PBW Przeworsk nr inw. 47930 MKsK Reg.

PBWNisko NG 51674

774. Wojna na morzu 1914-1918 : od Coronelu do Atlantyku i Zeebrugge / Tim Benbow ; słowo wstępne Dennis Showalter ; przeł. Katarzyna Bażyńska-Chojnacka i Piotr Chojnacki. - Poznań : „Rebis”, 2011. - 225, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 26 cm. - (Historia I Wojny Światowej). - Bibliogr. s. 220. Indeks. - Tyt. oryg.: Naval warfare 1914-1918 : from Coronel to the Atlantic and Zeebrugge. - ISBN 978-83-7510-478-3

BN

775. Wojna pod ziemią 1914-1918 / Simon Jones ; [tł. z ang. Juliusz Tomczak]. - Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, cop. 2011. - 354, [3] s., [8] s. tabl. : il. ; 20 cm. – ISBN 978-83-7674-112-3

BN

776. Wojna pozycyjna / Stephen Bull ; przekł. Krzysztof Fudalej. - Warszawa : „Bellona”, cop. 2008. - 160 s. : il. ; 26 cm. - (Strategia i Taktyka). - Indeks. - ISBN 978-83-11-11243-8

777. Wojna w Królestwie : wycieczka samochodem po terenie walk. - Kraków : Drukarnia „Czasu”, 1915. - 64 s. ; 21 cm.

Biblioteka MNZP 12459

778. Wojsko polskie na wschodzie 1914-1920 / Henryk Bagiński ; Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy. - Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1921. - 598, VI, [2] s., [75] k., [4] k. złoż., [1] k. tabl. : fot., il., mapy, err. ; 25 cm. – Dostępna także w wersji cyfrowej :

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa : http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=129879

PBW Przemyśl nr inw. 38219/Cz1PA/94(438)

779. Wokół sprawy polskiej Paryż-Lozanna-Londyn 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1970. - 254, [4] s., [6] k. tabl. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 239-[247]. - Indeks.

PBW Przeworsk WK 14155

PBW Przemyśl WP 15383, WP 40943

780. Wojna światowa przed rozstrzygnięciem : czytać i przy wysiadaniu na Bahnhofkommando oddać! / [b.a. ]. - [B.m.w.] : [ b.w.], [ok. 1918]. - 21 s. ; 16 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 13710

781. Wrzenie rewolucyjne na wsi polskiej w latach 1917-1919 / Władysław Kuszyk ; [przedm. S. Dybowski]. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957. - 236, [4] s. : il. ; 20 cm.

BN

782. Wskrzeszenie państwa polskiego : szkic historyczny. T. 1, 1914-1918 / [Michał Bobrzyński]. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1920. - 238, [2] s. ; 20 cm. - Indeks. - [Wyd. anonimowe]

Biblioteka AP Przemyśl 139

Biblioteka MNZP 11454

Rzeszów WypRz 154727 ; Rzeszów WypRz 43450 M / dok. zabezp.

783. Wygrać Polskę : 1914-1918 / Tomasz Schramm. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989. - 80 s. : il. ; 27 cm. - (Dzieje Narodu i Państwa Polskiego ; III-57). - Bibliogr. - ISBN 83-03-02730-1

PBW Jarosław WJ 47044

PBW Przeworsk nr inw. 37046MKsK 94(438) ,WK 37265

PBW Lubaczów WL 47520

Biblioteka AP Przemyśl 11180/57, 26357

784. Wyprawa do Złotego Rogu : działania wojenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim (sierpień 1914 - marzec 1915) / Piotr Krzysztof Nykiel. - Międzyzdroje ; Kraków : Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, 2008. - 373 s., [96] s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. - (Ten Piękny Wiek XIX).- Bibliogr. s. 341-350. Indeksy. - ISBN 978-83-918940-7-1

Bitwa 1915-1916 r. o Dardanele

BN

785. Z dni chwały 32. pułku strzelców : bitwa pod Sokalem : lipiec 1915. - [b.m.w.] : K.u.k. Feldbuchdruckerei der 4. Armee, [1915]. - 20 s.

Biblioteka AP Przemyśl /Kserokopia k.12

786. Z dziejów genezy „Europy Wersalskiej” : współpraca Słowian zachodnich i południowych w ostatnim etapie I wojny światowej / Michał Pułaski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Słowianoznawstwa. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. - 138, [1] s. ; 23 cm. - Bibliogr.

BN

787. Z galicyjskich pól wzlotów : początki poczty lotniczej : lotnicze tradycje i zabytki w krajobrazie Polski Południowej / red. t. Robert Panek i Krzysztof Wielgus ; aut. Krzysztof Wielgus [i in.]. - Tarnobrzeg : Rejonowy Urząd Poczty, 1999. - 201 s., [16] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Indeks. – ISBN 83-906907-4-8

PBW Tarnobrzeg TG 93746

Biblioteka AP Przemyśl 18741

788. Z walk II Brygady Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich 1914/1915 : materiały pokonferencyjne / red. Lucjan Fac ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Sekcja Nauk Humanistycznych. - Przemyśl : Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2002. - 146, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : il., fot., mapy ; 24 cm. - (Biblioteka Przemyska ; 0239-6602 ; T. 41). - Bibliogr. przy pracach. - Mater. konferencji nauk., która odbyła się we wrześniu 2002 r.

Biblioteka AP Przemyśl 23741

Biblioteka MNZP 35579

Biblioteka TPN 25434

Biblioteka PWSW 2063 H

789. Z zagadnień udziału Ślązaków na frontach pierwszej wojny światowej 1914-1918 / Edward Mendel ; Instytut Śląski w Opolu. - Opole : Instytut Śląski, 1965. - 42, [2] s. ; 23 cm. (Wydawnictwa Instytutu Śląskiego w Opolu. Komunikaty. Seria Monograficzna)

Krosno M 6928/B

790. Zabić arcyksięcia / Greg King, Sue Woolmans ; tł. [z ang.] Anna Gralak. – Kraków : „Znak”, 2014. - 397, [1] s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm. - (Znak Litera Nova). - Bibliogr. s. 385-395. - Dostępne również w formie elektronicznej: http://woblink.com/e-book,zabic-arcyksiecia-greg-king_-sue-woolmans,12382

791. Zapomniany pokój : traktat ryski : interpretacje i kontrowersje 90 lat później / pod red. Sławomira Dębskiego ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. - Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2013. - 423, [3] s., [12] s. tabl., [1] k. tabl. złoż. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. - Indeks. - ISBN 978-83-935192-0-0

BN

792. Zarys dziejów Polski : 1864-1939 / Jan M. Małecki. - Kraków : „Znak”, 1991. - 415, [1] s., [24] s. fot. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 389-396. - Indeksy. - ISBN 83-7006-079-X

Nisko NG 40515

Krosno M 131064

PBW Przemyśl WP 96906

793. Zarys historii baloniarstwa oraz lotnictwa sportowego i wojskowego z terenu Galicji na przełomie XIX i XX wieku : przyczynek do tematyki lotniczej wielkiej wojny 1914-1918 / Andrzej Olejko. //W: Galicja 1772-1918 : problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Agnieszki Kawalec, Wacława Wierzbieńca, Leonida Zaszkilniaka ; wstępem opatrzył Jerzy Maternicki ; [tł. streszcz. Joanna Mazur-Okalowe]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 274-291

Tarnobrzeg TG 101532

Lubaczów WL 48210

Krosno M 132546

Przemyśl 104039/ CzP 94(438)

Rzeszów CzytR 238624

794. Zegrzyńskie feldposty niemieckiej piechoty zapasowej 1916-1918 / Jacek Emil Szczepański. - Legionowo : Muzeum Historyczne ; Pruszków : Oficyna Wydawnicza "Ajaks", 2013. - 109, [2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Bibliogr. s. 103-107. Indeks. - ISBN 978-83-930897-5-8 (MH)

BN

795. Zerwane pęta : usunięcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku / Piotr Łossowski ; indeksy Ryszarda Witkowska ; mapa Krystyna Kosiba-Kuszyńska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. - 256 s., 16 tabl. ; 20 cm. - (Historia Najnowsza). - ISBN 83-06-01421-9

Biblioteka MNZP 29307

796. Zur Frage der Polnischen Legionen. - Krakau : [b.w.], 1914. – 15 s. ; 34 cm.

Biblioteka MNZP 7002

797. Zur Geschichte des grossen Krieges 1914-1918 / von Arz. [Arthur Albert Arz von Straussenburg]. - Wien [i in.] : [Rikola-Verl.], 1924. - 397, [1] s. ; 22 cm.

798. Związek Legjonistów Polskich, Oddział Przemyśl / AL-BOT. //W: Oświata - to potęga : wydawnictwo pamiątkowe z okazji 15-lecia niepodległości Państwa Polskiego. Cz. 2 z albumem / zebr., oprac. i zred. przy współudz. Komitetu Red. Józef Kopeć ; rys. zewn. okł. zaproj. i wyk. Władysław Królikiewicz ; rys. okł. albumowej wyk. Marjan Smalewski. - Przemyśl : Okręgowy Zarząd Polskiego Białego Krzyża w Przemyślu, 1933. - S. 10

799. Zwycięstwa serbskie w 1914 roku / Desmazes, Naumović ; [tł. Kordian Zamorski, Stanisław Trembiński]. - Oświęcim : Napoleon V, 2012. - 85, [1] s., [7] k. tabl. złoż. ; 25 cm. – Aut. : Desmazes, Marie Alphonse Théodore René Adrien. - Na s. red. błędnie: Reprint wydania z 1933 roku. - ISBN 978-83-61324-54-6

800. Żołnierz polski pod Gorlicami 1915 : działalność 100 Pułku Ziemi Cieszyńskiej / Generał F. K. Latinik. - Przemyśl : [b. w.], 1923. (Przemyśl : Zakład Graficzny i Introligatorski D.O.K. Nr X). - 62, [2] s., [13] k. tabl. złoż. luzem : il. ; 23 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 19627

BN

801. Żołnierze niepodległości 1914-1918 / Joanna Wieliczka-Szarkowa ; wstęp Andrzej Nowak. - Kraków : „AA”, cop. 2013. - 416 s. : il. ; 22 cm + 1 CD. - Na płycie polskie pieśni patriotyczne związane z Legionami. Utwory wykonują soliści, chór i orkiestra Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. - Bibliogr. s. 391-394. Indeks. - ISBN 978-83-7864-396-8

PBW Krosno M 135326

9. Opracowania. 2. Wydawnictwa ciągłe

802. 7 października (1918 r.) / Paweł Milczarek. // Najwyższy Czas. – 1995, nr 39 s. IV-V

803. Aresztowanie oficerów 4 pp. Legjonów Polskich w sierpniu 1917 pod Przemyślem / Gustaw Szczerski. // Panteon Polski. – R. 2, 1925, nr 15 (19) (1 X), s. 2

http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=16834&dirds=1&tab=3

804. Das Aufrollen der russischen Front : vor Przemyśl // Frankfurter Nachrichten. – 1915, nr 134, s. 1

Biblioteka AP Przemyśl

805. Austriackie odznaczenia za wierną służbę / Janusz Leszczyński. // Galicja. - 2001, nr 1/2 (3/4), s. 81-88

806. Ciekawe wieści ze Lwowa : (opis dr. T. Więcława z 14-dniowego pobytu, pod rządami rosyjskimi) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 41 (25 X), s. 2-3

807. Ciekawe wieści ze Lwowa : (opis dr. T. Więcława z 14-dniowego pobytu, pod rządami rosyjskimi) : (ciąg dalszy) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 42 (27 X), s. 2-3

808. Ciekawe wieści ze Lwowa : (opis dr. T. Więcława z 14-dniowego pobytu, pod rządami rosyjskimi) : (ciąg dalszy) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 43 (29 X), s. 2-3

809. Ciekawe wieści ze Lwowa : (opis dr. T. Więcława z 14-dniowego pobytu, pod rządami rosyjskimi) : (ciąg dalszy) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 44 (30 X), s. 2-3

810. Ciekawe wieści ze Lwowa : (opis dr. T. Więcława z 14-dniowego pobytu, pod rządami rosyjskimi) : (ciąg dalszy) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 45 (1 XI), s. 3

811. Ciekawe wieści ze Lwowa : (opis dr. T. Więcława z 14-dniowego pobytu, pod rządami rosyjskimi) : (ciąg dalszy) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 46 (3 XI), s. 2-3

812. Ciekawe wieści ze Lwowa : (opis dr. T. Więcława z 14-dniowego pobytu, pod rządami rosyjskimi) : (ciąg dalszy) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 47 (5 XI), s. 2-3. – Przedr. z „Głosu Narodu”

813. Ciekawe wieści ze Lwowa : (opis dr. T. Więcława z 14-dniowego pobytu, pod rządami rosyjskimi) : (dokończenie) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 48 (7 XI), s. 2-3

814. Cieszanów po inwazji / J. B. // Kurjer Lwowski. - 1917, nr 347, s. 7

815. Cmentarze Wielkiej Wojny / Jacek Błoński ; fot. Jacek Błoński. // Gazeta Przemyska. - 2013, nr 45 (5 XI), s. 19

816. Dowódca Orląt Lwowskich - brygadier Czesław Mączyński / Lucjan Fac. // Nasz Przemyśl. - 2011, nr 11(86) listopad, s. 4-7

817. Drogi do niepodległości. (6), [Legiony Polskie] / Jan Szymański. // Nasz Refleks. - 1998, nr 8, s. 24-25

Biblioteka AP Przemyśl

818. Działalność delegacji diecezjalnych Książęco-Biskupiego Komitetu Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny podczas I wojny światowej / Andrzej Synowiec.// Studia Historyczne. – 2008, nr 3-4, s. 299-312

Biblioteka AP Przemyśl

819. Działalność wydawnicza Naczelnego Komitetu Narodowego w latach 1914-1918 / Joanna Szarkowa. // Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie. - R. 41, 1996, s. 163-184

Biblioteka AP Przemyśl

820. Dzieje Birczy podczas I wojny światowej. Cz. 3, Republika birczańska / Aleksander Bielas. // Wiadomości Birczańskie. - 1999, nr 1, s. 8-9

Biblioteka AP Przemyśl

821. Emilie Plater 14/18 /Anna Augustyniak. // Tygodnik Powszechny. – 2014, nr 32, dod. Wojna naszych pradziadków, s. 12-14

Biblioteka AP Przemyśl

822. Front galicyjski w I wojnie światowej (sierpień 1914 - kwiecień 1915) / Zbigniew Palski. // Kresy Południowo-Wschodnie : rocznik Regionalnego Ośrodka Kultury Edukacji i Nauki w Przemyślu. - R. 2, z. 1 (2004), Historia i tradycja, s. 97-121. – ISSN 1730-5624

Biblioteka AP Przemyśl 24663

Biblioteka MNZP 36056/Cz/K/przem.

823. Galicyjscy wychodźcy zakładają miasto w Czechach // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 39 (20 X), s. 3

824. Galicyjskie niebo 1914-1915 / Andrzej Olejko. - (Lotnictwo) // Konspekt : pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - 2007, nr 2 (29)

http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/29/index.php?i=010

825. Gazeta obozowa „Jeniec Polak” jako źródło informacji o życiu Polaków w obozach jenieckich (1917-1919) / Violetta Rezler-Wasielewska. // Łambinowicki Rocznik Muzealny. - . T. 36 (2013), s. 133-151. – ISSN 0137-5199

826. Gen. Puchalski a legjoniści na froncie włoskim / Jan Czapliński. // Kuryer Literacko-Naukowy : dod. IKC. - 1939, nr 29, s. I-II

827. Generał gubernator rosyjski dla Galicji : (mowa hr. J. Bobrińskiego generała-gubernatora rosyjskiego we Lwowie) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 40 (22 X), s. 2

828. Gorlicka koncentracja : historia (2 V 1915 r.) / Waldemar Gosk. // Nowe Sygnały. - 2000, nr 27, s. 22 : mapka

Biblioteka AP Przemyśl

829. Jarosław i okolice w latach 1914-1918 : historia / Bronisław Szafraniec. // Życie Przemyskie. - 1988, nr 51-52, s. 6

Biblioteka AP Przemyśl

830. Jarosław i rok 1918 / Kazimierz Skarbowski. // Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. - 1967-1968, s. 93-100

Biblioteka MNZP/Cz/R

831. Jarosław w czasie I wojny światowej. / Teresa Cząstkiewicz. // Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. - T.14, 2002, s. 108-114 : bibliogr.

Biblioteka AP Przemyśl

832. Jarosław w okresie I wojny światowej (1914 -1918). / Barbara Popieluch. // Prace Historyczno-Archiwalne. - T. 22, 2010, s. 49-66 : tab.

Biblioteka AP Przemyśl

833. Jeńcy - Ukraińcy podczas I wojny światowej i zorganizowane z nich formacje wojskowe / Maciej Krotofil. // Łambinowicki Rocznik Muzealny. - T. 36 (2013), s. 47-62. – ISSN 0137-5199.

834. Jeńcy wojenni w Austro-Węgrzech 1914-1918 / Verena Moritz, Julia Walleczek-Fritz ; tł. z niem. Andrzej Szypulski. // Łambinowicki Rocznik Muzealny. - T. 36, (2013), s. 27-45. - ISSN 0137-5199.

835. Jeńcy z Przemyśla w kopalniach węgla // Wiek Nowy. - 1915, nr 4177, s. 5

Biblioteka AP Przemyśl

836. Koszmary frontu włoskiego 1915-1918 / Lucjan Fac. // Nasz Przemyśl. - 2010, nr 11 (74) listopad, s. 5-9 : fot., bibliogr.

837. Kwatera Tyrolskich Strzelców Cesarskich w Kamieniu / tekst i fot. Sławomir Kułacz. // Skarby Podkarpackie. - 2011, nr 2 (27) marzec-kwiecień, s. 20-21

838. Legiony Polskie w czasie Wielkiej Wojny w opinii prasy krakowskiej (1914-1918) / Jerzy Seniów. // Rocznik Historii Prasy Polskiej. - T 6, 2003, z. 1, s. 81-104

Biblioteka AP Przemyśl

839. Lista strat w Legionach. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 41 (25 X), s. 4

Lista strat nr 1 (9 X) wydawana przez Komendę Legionów

840. Lwowska Pepetrójka / Witold J. Ławrynowicz. // Nowy Dziennik. - 2003, nr 8907, s. 44 [Pociągi pancerne w walkach o Lwów 1918 r.]

Biblioteka AP Przemyśl

841. Lwów i jego samorząd w chwili wybuchu wielkiej wojny / Henryka Kramarz. // Studia Historyczne. - R. 35, 1992, z. 2, s. 189-203

Biblioteka AP Przemyśl

842. Między konfrontacją a tolerancją : galicyjscy Ukraińcy i galicyjscy Polacy podczas pierwszej wojny światowej oraz ukraińskiej rewolucji / Oleksandr Rublov. // Biuletyn Ukrainoznawczy. - T. 9, 2003, s. 52-57

Biblioteka AP Przemyśl

843. Moskale w Birczy : (od naszego specyalnego sprawozdawcy) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 60 (27 XI), s. 3

844. Moskale w Birczy : (od naszego specyalnego sprawozdawcy) : (dokończenie) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 61 (29 XI), s. 2-3

845. Moskale w Dubiecku : (od naszego specyalnego sprawozdawcy) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 55 (19 XI), s. 3

846. Moskale w Dubiecku : (od naszego specyalnego sprawozdawcy) : (dokończenie) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 56 (20 XI), s. 2-3

847. Moskale w Jarosławiu // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 46(3 XI), s. 1

848. Moskale w Kosienicach // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 50 (10 X), s. 2

849. Moskale w okolicach Dubiecka : (od naszego specyalnego sprawozdawcy) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 3=53 (15 XI), s. 2-3

850. Moskale w Pruchniku : krwawy sądny dzień // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 47 (5 XI), s. 3

851. Moskale w Rokietnicy // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 48 (7 XI), s. 3

852. Moskale w Tyszkowicach : (od naszego specyalnego sprawozdawcy) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 57 (22 XI), s. 3-4

853. Moskale w Tyszkowicach : (od naszego specyalnego sprawozdawcy ) : (dokończenie) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 58 (24 XI), s. 3-4

854. Muzeum Pana Anatola / Piotr Welanyk. // Tygodnik Nadwiślański. - 2014, nr 16, s. 15

855. Niemcy o Polsce // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 49 (8 XI), s. 2-3

Artykuły w : „Grenzboten” : Polacy i Rosya ; „Zukunf” : Antwerpia i Warszawa

856. Niepotrzebni : z kart historii / Roman Rzymkowski. // Sygnały Płockie. - 2003, nr 12-13

Kserokopia, k. 2

Biblioteka AP Przemyśl /Kserokopie

857. Nieznane karty Wielkiej Wojny, czyli krótka historia dwóch rosyjskich awiaatriadów frontów północno-zachodniego i południowo-zachodniego z kampanii 1914/1915 r. / Andrzej Olejko. // Rocznik Przemyski. – T. 48, 2012 , z. 1, Historia wojskowości, s. 59-92

Biblioteka MNZP /Cz/R/przem.

858. Nieznane sprawozdania o działalności powiatowych komitetów narodowych w Dubiecku i Radymnie w okresie I wojny światowej / Jan Mleczak. // Przemyskie Zapiski Historyczne. - T. 4/5, 1987, s. 231-239

Biblioteka AP Przemyśl/ Cz/P

Biblioteka MNZP /Cz/P

859. Legion Wschodni : (sprawozdanie prezesa Sekcyi Wschodniej p. Tadeusza Cieńskiego) // Ziemia Przemyska. – R. 1914, nr 51 (12 XI), s. 2-3

860. Legion Wschodni : (sprawozdanie prezesa Sekcyi Wschodniej p. Tadeusza Cieńskiego). 2, Sprawa przysięgi // Ziemia Przemyska. – R. 1914, nr 52 (13 XI), s. 3

861. Legion Wschodni : (sprawozdanie prezesa Sekcyi Wschodniej p. Tadeusza Cieńskiego). 3, Inne braki w organizacji Legionów // Ziemia Przemyska. – R. 1914, nr 56 (20 XI), s. 2

862. Legion Wschodni : (sprawozdanie prezesa Sekcyi Wschodniej p. Tadeusza Cieńskiego). 4, Działania członków N. K.N. // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 58 (24 XI), s. 2

863. Legion Wschodni : (sprawozdanie prezesa Sekcyi Wschodniej p. Tadeusza Cieńskiego). 5, Cyfry // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 59 (26 XI), s. 3

864. O niedoli jeńców i brańców w rosyjskiej niewoli / Józef Białynia Chołodecki. // Panteon Polski. - 1925, nr 5 [9] (1 marca), s. 2-4

Dostępna w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=16829&from=publication

865. Obchody rocznic narodowych w działalności propagandowej Naczelnego Komitetu Narodowego (1914-1917) / Joanna Szarkowa. // Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie. - R. 39, 1994, s. 181-195

Biblioteka AP Przemyśl

866. Oddziały kwatermistrzowskie Armii Austriackich i Niemieckich, działających na terenie Galicji i Królestwa Polskiego (1914-1918) / Hanna Krajewska. // Miscellanea Historico-Archivistica. - T. 4, 1994, s. 271-276

Biblioteka AP Przemyśl

867. Pierwsza światowa / Witold Szymczyk. // Nowiny. – 1978, nr 257, s. 3

Biblioteka AP Przemyśl

868. I [Pierwsza] wojna / Janusz Odziemkowski. // Karta. – 2014, nr 80, s. 77-79. – ISSN 0867-3764

869. Pierwsze ośrodki władzy polskiej w Galicji w 1918 r. / Michał Śliwa. // Dzieje Najnowsze. - 1998, z.4, s. 63-73

Biblioteka AP Przemyśl

870. Początek I wojny światowej w świetle prasy polskiej w zaborze rosyjskim / Jerzy Myśliński. // Dzieje Najnowsze. – R. 36, 2004, nr 3, s. 33-42

871. Polacy w Wiedniu w latach pierwszej wojny światowej : (działalność społeczno-polityczna i kulturalno-oświatowa) / Wiesław Bieńkowski. // Studia Historyczne. - R. 35, 1992, z. 3, s. 351-362

Biblioteka AP Przemyśl

872. Polscy Legioniści w boju : (głosy prasy wiedeńskiej) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 43 (29 X), s. 3

873. Polska Organizacja Wojskowa we Lwowie / Artur Leinwand. // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. - T. 37, 1995, s. 213-229

Biblioteka AP Przemyśl

874. Polska szkoła oficerska // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 47 (5 XI), s. 4

Szkoła została utworzona przez Naczelnika Departamentu N.K.N. Władysława Sikorskiego

875. Polskie formacje zbrojne i Polacy w armiach zaborczych w 1914 roku / Mieczysław Wrzosek. // Dzieje Najnowsze. - R. 36, 2004, nr 3, s. 169-184

876. Postawy ideowe pisarzy polskich wobec wybuchu wojny światowej / Grzegorz P. Bąbiak. // Dzieje Najnowsze. – R. 36, 2004, nr 3, s. 133-147

877. Radiotelegrafia i radiowywiad w Armii Austro-Węgierskiej przed wybuchem I wojny świato-wej i podczas jej trwania / Grzegorz Nowik. // Rocznik Przemyski. - T. 41, 2005, z. 1, Histo-ria wojskowości, s. 113-134

Biblioteka MNZP 36026/ Cz/R/przem.

878. Republika birczańska (1918 r.) / Aleksander Bielas. // Życie Przemyskie. - 1971 nr 49, s.4-5

879. Rosyjskie metody w Galicyi // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 58 (24 XI), s. 4

880. Rosyjskie metody w Galicyi. 2 // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 59 (26 XI), s. 3-4

881. Ruch niepodległościowy w Przeworsku podczas I wojny światowej / Alojzy Zielecki. // Przeworskie Zapiski Historyczne / pod red. Antoniego Kunysza. - T. 1, 1987, s. 5-33

882. Sanok podczas I wojny światowej – wpływ działań wojennych na instytucje publiczne i życie mieszkańców / Agata Usyk. // Rocznik Przemyski. - T. 49, 2013, z. 3, Historia, s. 125-145

Biblioteka AP Przemyśl

883. Sprawa polska w okresie I wojny światowej - stan badań / Andrzej L. Sowa. // Przemyskie Zapiski Historyczne. - R. 16/17, 2006-2009, s. 39-57

Biblioteka MNZP/Cz/P

884. Tarnobrzeg i Wielka Wojna / Piotr Welanyk. // Tygodnik Nadwiślański. - 2014, nr 16, s. 9

885. Terytorium Polski w planach wojennych państw centralnych i Rosji w chwili wybuchu pierwszej wojny światowej - 1914 rok / Marian Zgórniak. // Dzieje Najnowsze. – R. 36, 2004, , nr 3, s. 19-32

886. Tragiczny epizod galicyjskiej „szpiegomanii” : samosąd w Przemyślu / Krzysztof Bortnik. // Nasz Przemyśl. - 2009, nr 11, s. 12-13

887. W przepaść / Andrzej Grajewski. // Gość Niedzielny. - 2014, nr 26 (29 VI), s. 56-58

888. W sprawie Legionów. 1. // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 42 (27 X), s. 3-4

889. W sprawie Legionów. 2, (Rozwiązanie Legionu Wschodniego) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 48 ( 7XI), s. 4

890. W sprawie Legionów // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 2 (3 I), s. 3

Artykuł w „Fremderblatt”

891. Walki na przedpolach Lwowa : sierpień 1914 r. / Lucjan Fac. // Nasz Przemyśl. - 2014, nr 8, s. 9-12 : il., bibliogr.

892. Warunki prowadzenia werbunku do Legionów Polskich na terenie Galicji w 1914 roku / Jan Mleczak. // Przemyskie Zapiski Historyczne - R. VI-VII, 1988/89, s. 195-202

Biblioteka MNZP 31512/Cz/P/przem.

893. Węgrzy o Legionach // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 41 (25 X), s. 4

894. Węgrzy o Legionach. 2 // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 44 (30 X), s. 3

895. Wiadomości ze Lwowa : (Moskalofile i ukraińcy) // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 1 (1 I), s. 2

896. Wielka Wojna : jak 100 lat temu w Europie zaczęła się rzeź 1914-1918 : praca zbiorowa // Pomocnik Historyczny „Polityki” : wyd. specjalne, 2014. - 180 s. : il., mapy ; 29 cm.

897. Wielka Wojna na łamach warszawskiego „Tygodnika Ilustrowanego” : okres okupacji niemieckiej / Monika Gabryś-Sławińska. // Res Historica. - 2013, nr 36, s. 219-242

898. Wielka wojna w Gorlicach / St. Kosiba. // Przegląd Powszechny. – 1985, nr 11, s. 209-211

Biblioteka AP Przemyśl

899. Wieś pozagalicyjska w oczach żołnierzy Polaków w armii austro-węgierskiej w świetle korespondencji z lat 1914-1918 na łamach „Piasta” / Katarzyna Rusinow. // Dzieje Najnowsze. - 2007, nr 2, s. 25-38

Biblioteka AP Przemyśl

900. Wieści ze Lwowa // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 39 (20 X), s. 2-3

901. Wigilia Legionów 1914 r. / Lucjan Fac. // Nasz Przemyśl. - 2011, nr 1, s. 8-11, fot., il., rys.

902. Winni : kto rozpętał Wielką Wojnę? / Andrzej Nieuważny. // Mówią Wieki. - 2014, nr 7, s. 26-29

903. Wojna o pamięć / Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny ; rozm. przepr. Błażej Brzostek. // Mówią Wieki. - 2014, nr 7, s.16-20

904. Wojna w okopach / Łukasz Wrona. // Mówią Wieki. - 2014, nr 6, wkł. Mówią Wieki w Szkole, s. 11-12

905. Wojna, wojna ... i po wojnie : gdy Lubaczowem rządził Cieszanów / Adam Szajowski. // Kresowiak Galicyjski. - 2008, nr 1, s. 6

906. Wojna wyobrażona / Piotr Szlanta. // Mówią Wieki. - 2014, nr 7, s. 21-25

907. Wschodnio-europejski teatr wojenny. [Cz.] II, Zajęcie Galicji przez Rosjan (23 VIII-29 IX1914). / Kazimierz Rosen-Zawadzki. // Mówią Wieki. – 1966, nr 5-6, 9

Biblioteka AP Przemyśl

908. Wśród walk pod Nowym Miastem // Ziemia Przemyska. – R. 12, 1914, nr 49 (8 XI), s. 3

909. Zaopatrzenie i wyposażenie Legionów Polskich 1914-1917 / Mieczysław Wrzosek. // Wojskowy Przegląd Historyczny. - 1988, nr 3, s. 51-75 : il., tab.

Biblioteka AP Przemyśl

910. Ziemiaństwo w Królestwie Polskim i jego straty poniesione w pierwszym roku Wielkiej Wojny / Marek Przeniosło. // Dzieje Najnowsze. – R. 36, 2004, nr 3, s. 95-112

911. Zniszczenie zabytków sztuki w Galicyi / Tadeusz Cieński, Witold Czartoryski, Stanislaw Głąbiński, Andrzej Lubomirski, Jan Rozwadowski, Aleksander Skarbek, Stanisław Stroński, Stefan Surzycki, Alekiander Vogel. // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 50 (10 X), s. 2-3

912. Zniszczenie zabytków sztuki w Galicyi. 2 / Zaw. // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 54 (17 XI), s. 3

913. Zniszczenie zabytków sztuki w Galicyi. 3 / Zaw. // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 58 (24 XI), s. 2-3

914. Związkowe naczelnictwo skautowe i podległe mu drużyny wobec wielkiej wojny (1914-1916). Cz. 2 / Janusz Wojtycza. // Harcerstwo. - 1995, nr 11/12, s. 18-27 [m. in.w Przemyślu]

Biblioteka AP Przemyśl

915. Zwycięska potyczka legionistów polskich // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 45 (1 XI), s. 3-4

916. Zwycięskie walki Legionów Polskich pod Szigetem // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 38 (18 X), s. 1-2

917. Żołnierze polscy w armii austro-węgierskiej w przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości / Michał Baczkowski. // Studia Historyczne. - 2009, nr 1, s. 19-32

Biblioteka AP Przemyśl

10. Twierdza Przemyśl. 1. Wydawnictwa zwarte

918. Artyleria twierdzy Przemyśl. Cz. 1, Artyleria forteczna / Julian W. Kurek, Mariusz Kurek. - Przemyśl : „San Set”, 2002. - 121, [2] s., [1] k. tabl. złoż. luzem : il. (w tym kolor.), mapy ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88417-43-6 (cz. 1)

Biblioteka AP Przemyśl 22488

919. Bastion nad Sanem : losy Twierdzy Przemyśl / Hermann Heiden ; tł. z niem. i red. Sławomir Kułacz. - Oświęcim : „Napoleon V”, 2013. - 134 s. : fot., mapy ; 24 cm. - Bibliogr.

Biblioteka AP Przemyśl 32531

Biblioteka MNZP 38686

920. Bollwerk am San : Schicksal der Festung Przemysl / Hermann Heiden. - Oldenburg ; Berlin : Gerhard Stalling Verlag, 1940. - 278 s., 8 k. tabl. il., pl. ; 22 cm. - Bibliogr.

Biblioteka AP Przemyśl 29484

921. Dendroflora Twierdzy Przemyśl / Grzegorz Poznański. //W: Twierdza Przemyśl w Galicji : materiały z konferencji naukowej, Przemyśl 25-27 kwietnia 2002 / [red. t. Janusz Polaczek] ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Przemyśl : ROKEiN, 2003. - S. 129-140

922. Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl. 1, Okres działań ofensywnych : (prowizoryczny szkic, tablica VI) / Franz Stuckheil ; [red. zeszytu Łukasz Gąsior, Tomasz Idzikowski, Grzegorz Klebowicz ; tł. [z niem.] Marcin Wichrowski]. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII „Łętownia”, 2006. - 112 s. : il. ; 16x24 cm. - (Architectura et Ars Militaris ; 10). - Tyt. oryg.: Die zweite Enschliessung der Festung Przemyśl. 1, Die Offensivperiode des Festung //In: Militärwissenschaftliche und Technische Mitteilungen. - ISBN 83-923657-0-4

Biblioteka AP Przemyśl 25585

923. Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl. 2, Czasy upadku : (prowizoryczne sprawozdanie na zlecenie Królewskiego Węgierskiego Archiwum Wojskowego, z 6 załącznikami) / Franz Stuckheil ; [red. tomu Tomasz Idzikowski, Grzegorz Klebowicz ; tł. [z niem.] Marcin Wichrowski]. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII „Łętownia”, 2004. - 79, [1] s. : il., 2 pl., 2 tabl. ; 16x24 cm. - (Architectura et Ars Militaris ; 2). - ISBN 83-920541-1-3

Biblioteka AP Przemyśl 24054

Biblioteka MNZP 35682, 35842

924. Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl. 3, Koniec : (prowizoryczna relacja sporządzona na zlecenie Królewskiego Węgierskiego Archiwum Wojskowego z jednym szkicem) / Franz Stuckheil ; [red. zeszytu Tomasz Idzikowski, Grzegorz Klebowicz ; tł. [z niem.] Marcin Wichrowski]. - Przemyśl : Wydawnictwo „Fort” - Tomasz Idzikowski, 2010. - 94, [2] s. : il. ; 16x24 cm. - (Architectura et Ars Militaris ; 19). - ISBN 978-83-61832-01-0

Biblioteka MNZP 37242

925. Działalność inteligencji Przemyśla na tle życia mieszkańców miasta między sierpniem a listopadem 1914 r. / Tomasz Pudłocki. //W: Twierdza Przemyśl w Galicji : materiały z konferencji naukowej, Przemyśl 25-27 kwietnia 2002 / [red. t. Janusz Polaczek] ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Przemyśl : ROKEiN, 2003. - S. 109-128

926. Działania wojenne w rejonie Przemyśla w okresie 1914-1915 / Piotr Mikietyński. //W: Twierdza Przemyśl w Galicji : materiały z konferencji naukowej, Przemyśl 25-27 kwietnia 2002 / [red. t. Janusz Polaczek] ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Przemyśl : ROKEiN, 2003. - S. 29-35

927. Festungen und Belagerungen des Krieges : Przemysl / Kurt Floericke. //W: Der Krieg : Illustrierte Chronik des Krieges 1914. Bd 1. - Stuttgart : ,1914. - S. 181-186

Biblioteka AP Przemyśl 31539

928. Die Erste Belagerung von Przemyśl : september-oktober 1914 : Abdruck des Feuilletons der “Neuen Freien Presse” vom 19 X 1914 / von [Alexander] Roda-Roda [pseud.]. – Przemyśl : gedruckt in der Festungsdruckerei während der Zweiten Belagerung, [l915]. - 15 s. : 1 il. ; 24 cm. – Na str. tyt. pseud. autora, właśc. nazwa : Rosenfeld, (Šándor) Aleksander Friedrich Ladislaus

Biblioteka AP Przemyśl 1140, 24964

929. Erste Belagerung von Przemyśl : september-oktober 1914 / von [Alexander] Roda Roda [pseud.]. - Przemyśl : [b. w.], [1915]. (gedr. in der Festungsdruckerei während der zweiten Belagerung unter Leit. E. Eisner) - 15 s., [1] k. tabl. : fot. ; 24 cm. - Abdruck des Feuilltons der “Neuen Freien Presse” vom 19. Oktober 1914. - Nazwa aut. : Rosenfeld, (Šándor) Alexander Friedrich Ladislaus. - Tekst w j. niem. - Dostępna także w postaci cyfrowej : Cyfrowa Kolekcja Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu

PBW Przemyśl nr inw. 24578 CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

930. Die Erste Belagerung von Przemyśl september-oktober 1914 : das Ergebnis wird den witwen und Waisen der bei der Verteidigung der Festung Przemyśl gefallenen Gewidmet / [Alexander] Roda-Roda [pseud.] - Aufl. 2. - Przemyśl : gedruck in der Festungsdruck.[erei], während der Zweiten Belagerung, [b.r.] - 15 s. : 1 il. ; 23 cm . - Abdruck des feuilletons der “Neuen Freien Presse” vom 19. Oktober 1914. - Na str. tyt. pseud. autora, właśc. nazwa : Rosenfeld, (Šándor) Alexander Friedrich Ladislaus

Biblioteka MNZP 13354, 13364, 13839

931. Fort I „Salis-Soglio” [Fort pierwszy „Salis-Soglio”] / Tomasz Idzikowski. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII „Łętownia”, 2004. - 47 s., [1] k. złoż. luz. : il., fot. (gł. kolor.), mapy, pl., portr. rys. ; 16x24 cm. - (Architectura et Ars Militaris ; 3). - Tekst równo. pol., niem. – ISBN 83-920541-2-1

Biblioteka AP Przemyśl 24055

932. Fort VIII „Łętownia” [Fort ósmy „Łętownia”] / Tomasz Idzikowski. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski Fort VIII „Łętownia”, 2004. - 47, [1] s., [1] k. tabl. luzem : il. ; 16x24 cm. - (Architectura et Ars Militaris ; 4). - Tyt. okł. : Twierdza Przemyśl. - Tekst równol. pol., niem. - ISBN 83-920541-4-8

Biblioteka AP Przemyśl 24948

933. Fort XI „Duńkowiczki” [Fort jedenasty „Dunkowiczki”] / Tomasz Idzikowski ; [tł. Marcin Wichrowski]. - Przemyśl : Wydawnictwo „Fort” - Tomasz Idzikowski, 2006. - 80 s. : il. ; 16x24 cm. - (Architectura et Ars Militaris ; 11). - Tyt. okł. : Twierdza Przemyśl. - Tekst równol. pol., niem. - ISBN 83-923657-1-2

Biblioteka AP Przemyśl 25640

934. Fort XV „Borek” [Fort piętnasty „Borek”] / Tomasz Idzikowski. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski Fort VIII „Łętownia”, 2004. - 47, [1] s. : il. ; 16x24 cm. - (Architectura et Ars Militaris ; 5). - Tyt. okł. : Twierdza Przemyśl. - Tekst równo. pol., niem. - ISBN 83-920541-5-6

Biblioteka AP Przemyśl 24949

935. Forty Twierdzy Przemyśl / Jan Rożański. - Przemyśl : Urząd Wojewódzki, 1977. - 44 s. : fot., rys., mapy ; 21 cm.

PBW Przemysl Przemyśl 13888/B/CzP Premisliana

936. Forty Twierdzy Przemyśl / Jan Rożański. - Wyd. 2 uzup. - Przemyśl : Urząd Wojewódzki, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki : Wojewódzki Ośrodek Informacji i Reklamy Turystycznej, 1980. - 43, [1] s., [1] k. mapa : il. ; 20 cm. - Na okł. błędna nazwa aut. : Jan Różański.

937. Forty Twierdzy Przemyśl / Tomasz Idzikowski ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu. - Przemyśl : ROKEiN, 2001. - 178 s., [1] k. tabl. złoż. luz. kolor. : il., mapy ; 16 x 21 cm. - (Fortyfikacje ; 2). - Bibliogr. - Streszcz. ang. - ISBN 83-912416-8-8

Biblioteka AP Przemyśl 21424

938. Fortyfikacja austriacka - Twierdza Przemyśl : materiały z konferencji naukowej Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, Przemyśl, 30 IX-3 X 1999 roku. Cz. 1 / [red. t. Waldemar Brzoskwinia]. - Warszawa : Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji ; Kraków : „Zebra”, 1999. - 228, [22] s., [16] s. tabl. kolor., [3] k. tabl. złoż. : il., err. ; 24 cm. - (Fortyfikacja Europejskim Dziedzictwem Kultury, ISSN 1425-4409 ; t. 10). - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. niem.

Biblioteka AP Przemyśl 20614

939. Fortyfikacje Twierdzy Przemyśl : XXV Seminarium Krajoznawcze Wojska Polskiego, Przemyśl, 6-10 kwietnia 2011 / [red. Barbara Zając, Jerzy Kufel ; zespół aut. Jacek Błoński i in.]. - Gliwice : „Infort”, 2011. - 247 s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (DVD). - Tyt. płyty: XXV Seminarium Krajoznawcze Wojska Polskiego : „Twierdza Przemyśl” 6-9 kwietnia 2011. - Na okł. podtyt. : XXIV Seminarium Krajoznawcze WP. - Bibliogr. przy niektórych ref. - ISBN 978-83-62952-03-8

940. Grupa Siedliska / Tomasz Idzikowski. - Il., pl., schem. //W: Twierdza Przemyśl w Galicji : materiały z konferencji naukowej, Przemyśl 25-27 kwietnia 2002 / [red. t. Janusz Polaczek] ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Przemyśl : ROKEiN, 2003. - S. 83-107

941. Hureczko : historia lotniska Twierdzy Przemyśl / Przemysław Chorążykiewicz, Dariusz Karnas. - Sandomierz : Wydawnictwo Stratus ; Piekary Śląskie : ZP Wydawnictwo, cop. 2009. - 132 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 127-132. - ISBN 978-83-61529-32-3. - ISBN 978-83-89450-42-5 (Stratus)

Biblioteka AP Przemyśl 31781

Biblioteka MNZP 37079

942. Ideologia i propaganda wojenna podczas oblężenia Twierdzy Przemyśl na łamach endeckiej „Ziemi Przemyskiej” (październik1914 - styczeń 1915) / Mateusz Werner. // W: Front wschodni I wojny światowej : studia z dziejów militarnych i polityczno-społecznych : [praca zbiorowa] Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” z siedzibą w Instytucie Historii UJ, 2013. - S. 187-205

943. Lotnictwo w Twierdzy Przemyśl / Dariusz Karnas ; współpr. red. Krzysztof Wielgus. //W: Lotnicze ślady wielkiej wojny w krajobrazie Polski. - Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga : Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu, 2002. - S. - 44-49. – (Lotnicze Dziedzictwo ; [T.] 2)

944. Lotnisko austro-węgierskie Żurawica 1914 rok / Lucjan Fac. - Il. //W: Szkice z dziejów Przemyśla i Ziemi Przemyskiej / Lucjan Fac. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2012. - S. 325-328. - ISBN 83-89092-46-8

Biblioteka AP Przemyśl 31875

945. Obrona Przemyśla / Janusz Bator. //W: Wojna galicyjska : działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914-1915 / Janusz Bator. - Kraków : „Libron”, 2005. - S. 184-215

Biblioteka AP Przemyśl 28923

946. Oblężenie i obrona Przemyśla w r. 1914 i 1915 / Wojciech Gorgosz. - Il., mapki, pl. //W: Walki o Twierdzę Przemyśl na łamach polskiej literatury wojskowej w dwudziestoleciu międzywojennym / [red. tomu Tomasz Berendt, Tomasz Idzikowski, Grzegorz Klebowicz] ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2003. S. 23-55. – (Fortyfikacje ; 5). - ISBN 83-89092-12-3

947. Die Opti-und Pessimisten und Die Poterne : Unabhangiges Heldenblatt / von Bruno Prohaska. - Ercheint einmal per Einschliessung. - Przemyśl , [1914] (Druk. J. Styfiego). - 14 s. ; 21 cm. - Bei der Einnahme der Festung Przemyśl von denKaiserlichen Russischen Truppen,wurde folgendes unter der Zivilbevolkerung der Stadt verbreitetes Blatt gefunden

Biblioteka TPN Przemyśl 4626

948. Pevnosti Krakov a Přemyšl : opevnění habsburské monarchie v Haliči / Vladimír Kupka. - 1. vyd. – Karlov (Dvůr Králové nad Labem) : Jan Skoda Fortprint, 1999.- 235 s. : fot., il., mapki ; 21 cm. - (Edice Pevnosti ; t. 15) [Twierdza Kraków i Przemyśl : umocnienia Habsburgów w Galicji]

949. Pierwsze oblężenie Przemyśla 1914 r. / napisał Karol Zwilczy. - [Przemyśl : b.w.], 1915 - 14 s. ; 27 cm. - Na s. tyt. pseud. aut., nazwa : Karol Sonntag.

950. Pierwsze oblężenie Przemyśla : wrzesień-październik 1914 / napisał [Alexander] Roda-Roda [pseud.] ; przedruk i tłom. feljetonu z „Neue Freie Presse” z 19 X 1914 ; tłom. [z niem.] dr Emil Gaweł. - Nakł. 2. - Przemyśl : Odbito w Tłoczni Fortecznej, podczas drugiego oblężenia, 1915. – 14, [2] s. ; 23 cm. - Na str. tyt. pseud. autora, właśc. nazwa : Rosenfeld, (Šándor) Alexander Friedrich Ladislaus

Biblioteka AP Przemyśl 293, 21840

Biblioteka MNZP 331, 2859

951. Plany Twierdzy Przemyśl. Cz. 1 / Bogusław Bobusia, Marek Gosztyła, Monika Zub ; Archiwum Państwowe, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne „Archiwariusz”, Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, Stowarzyszenie Opieki nad Twierdzą Przemyśl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Przemyskiej. – Przemyśl : Archiwum Państwowe [i in.], 2004. - 160 s., il. kolor., pl. ; 21x30 cm. - Bibliogr. - Tekst równol. pol.-ang.

Biblioteka AP Przemyśl 24512-13

952. Plany Twierdzy Przemyśl. Cz. 2 / Bogusław Bobusia, Marek Gosztyła ; fot. Krzysztof Gniadek ; Archiwum Państwowe, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne „Archiwariusz”, Stowarzyszenie Opieki nad Twierdzą Przemyśl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Przemyskiej. - Przemyśl : Archiwum Państwowe [ in.], 2006. - 168 s. : il., pl. ; 21x30 cm. - Tekst równol. pol. - ang.

Biblioteka AP Przemyśl 27074-75

953. Plany Twierdzy Przemyśl. Cz. 3 = The Stronghold of Przemyśl - plans. Pt. 3 / Bogusław Bobusia, Marek Gosztyła, Lech Lichołai ; [tł. Walentyna Borysowa] ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne „Archiwariusz” w Przemyślu, Stowarzyszenie Opieki nad Twierdzą Przemyśl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Przemyskiej. - Przemyśl : Archiwum Państwowe [etc.], 2010. - 160 s. : il. (gł. kolor.) ; 21x30 cm. – (Fortyfikacje). – Bibliogr. s. 27. – Tekst równol. pol., ang. - ISBN 978-83-88172-50-2

Biblioteka AP Przemyśl 30902-30903

954. Problem Wojska Polskiego jako armii sprzymierzonej w latach 1914-1918 / Mieczysław Wrzosek. //W: Twierdze i działania wojenne na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach krajowego programu Ministerstwa Kultury i Sztuki „Ochrona i konserwacja architektury obronnej”, Osowiec - twierdza 16-18 październik 1998 r. / red. Adam Cz.[esław] Dobroński, Jarosław Chorzępa, Anatol Wap. - Białystok ; [Osowiec : Osowieckie Towarzystwo Fortyfikacyjne „Forteca”], 2000. - S. 99-110

Biblioteka AP Przemyśl 24945

955. Przemysl 1914/15 / Bruno Wolfgang [pseud.]. - Wien : Kommanditaesellschaft Payer & Co Payer, 1935. - 186 s. ; mapy ; 21 cm. - Na str. tyt. pseud. , nazwa aut. : Prochaska, Bruno

956. Przemyśl 1914/15 / Bruno Wolfgang. - Wien : Kommanditaesellschaft Payer & Co., 1935. - 187 s. : pl.

Kserokopia, k. 94

Biblioteka AP Przemyśl 29483

957. A przemysli Tragédia : orosz fogságban / írta Dr Geőcze Bertalan. - Budapest : Pesti Könyvny, 1922. - 232 s. ; il. ; 24 cm. [Tragedia Przemyśla w rosyjskiej niewoli]

958. Przemyśl 1914-15 / Ireneusz Materniak. - Warszawa : Agencja Lotnicza Altair Ltd, 1994.- 49 s. : il., pl., tabl. ; 23 cm. - (Największe bitwy XX wieku ; T. 11)

Biblioteka AP Przemyśl 15035

Biblioteka MNZP 32518, 32519

959. Przemyśl : Österreich-Ungarns bedeutendste Festung / Franz Forstner. - 2., unveränd. Aufl. - Wien : ÖBV Pädagogischer Verlag, 1997. - 308, [4] s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm. - (Militärgeschichtliche Dissertationen Österreichischer Universitäten ; Bd. 7). - Bibliogr. - ISBN 3-215-06415-4

Biblioteka MNZP 31250

960. Przemyśl : twierdza niezdobyta / Jacek Błoński. - Winiary : „Projekt Plus Publisher”, 2011. - 327 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 320-323. – ISBN 978-83-932165-2-9

Biblioteka AP Przemyśl 31367

961. Przemysl : Sieg und Untergang der Festung am San / von Rudolf Voelker. – Wien : Tyrolia, 1927. - 219 s. : il., 1 mapa ; 23 cm. [Zwyciestwo i upadek Twierdzy nad Sanem]

Austriacka Biblioteka Narodowa

962. Przesyłki pocztowe z oblężonej Twierdzy Przemyśl 1914-1915 / Janusz Adamczyk, Maria Chodurek. //W: Brzesko - Okocim : lotnicza baza Najjaśniejszego Pana / Janusz Adamczyk [i in.] ; red. t. Robert Panek i Krzysztof Wielgus. - Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, 2000. - (Lotnicze Dziedzictwo ; T. 1). - S. 72-74

963. Rdzeń Twierdzy Przemyśl / Tomasz Melnyk. – Pl., schem. //W: Twierdza Przemyśl w Galicji : materiały z konferencji naukowej, Przemyśl 25-27 kwietnia 2002 / [red. t. Janusz Polaczek] ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Przemyśl : ROKEiN, 2003. - S. 69-81

964. Die russischen Kriegsschauplätze bis zur Wiedereroberung von Przemyśl von ende Februar bis anfang Juni 1915. //W: Der Völkerkrieg : eine Chronik der Ereignisse seit dem 1. Juli 1914. Bd. 6 / herausgegeben C. H. Bauer. - Stuttgart : C. H. Bauer, 1915. - S. 1-248 : il.

Biblioteka AP Przemyśl 31542

965. Socjotopograficzne następstwa inwestycji militarnych w Przemyślu i okolicy do czerwca 1915 roku / Mieczysław Wieliczko. // Twierdze i działania wojenne na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w ramach krajowego programu Ministerstwa Kultury i Sztuki „Ochrona i konserwacja architektury obronnej”, Osowiec - twierdza 16-18 październik 1998 r. / red. Adam Cz[esław] Dobroński, Jarosław Chorzępa, Anatol Wap. - Białystok ; [Osowiec : Osowieckie Towarzystwo Fortyfikacyjne „Forteca”], 2000. - S. 111-119. – ISBN 83-910647-1-9

Biblioteka AP Przemyśl 24945

966. Skrzydła nad Przemyślem / Waldemar Brzoskwinia, Krzysztof Wielgus. //W: Z galicyjskich pól wzlotów : początki poczty lotniczej : lotnicze tradycje i zabytki w krajobrazie Polski Południowej / red. Robert Panek, Krzysztof Wielgus ; aut. Krzysztof Wielgus [i in.]. - Tarnobrzeg : Rejonowy Urząd Poczty, 1999. - S. 87-89

PBW Tarnobrzeg TG 93746

967. Šturm Peremyšla 7 okt’abr’a (24 sent’abr’a) 1914 goda / P. Čerkasov ; Štab RKKA Upravlenie po Issledovaniu i Ispol’zovaniu Opyta Vojn. – Moskva : Izd. Vo’ennoj Tipogr. Upravl. Delami NKVM i RVS SSSR, 1927. - 175 s. : mapa, pl., rys., tab. ; 23 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 15809

968. Šturm Peremyšlâ 7 oktâbrâ (24 sentâbrâ) 1914 goda [Dokument elektroniczny] / Pavlo Čerkasov. - Moskva : Izdanie Vo’ennoj Tipografii Upravleniâ Delami NKVM i RVC CCCP , 1927. - 175 s. : il. ; 21 cm.

Biblioteka PWSW 1295 DZS

969. Tajemnice twierdzy przemyskiej / Jan Rożański. - Wyd. 2. - Przemyśl : „San-Set”, 2000. - 135 s. : il., mapy ; 21 cm. - Wyd. 1 pt.: Tajemnice przemyskiej twierdzy. - ISBN 83-911659-5-7

970. Twierdza Przemyśl / Franz Forstner ; tł. [z niem.] Jan Bańbor ; dodatkiem opatrzył Dariusz Radziwiłłowicz. - Warszawa : „Bellona” ; Przemyśl : Muzeum Ziemi Przemyskiej, 2000. - 320 s., [24] s. tabl. (w tym kolor.) : il., 1 mapa ; 22 cm. - (Twierdze i Zamki Obronne w Polsce). – Bibliogr. - Tyt. oryg.: Przemyśl : Österreich - Ungarns bedeutendste Festung, 1987. - ISBN 83-11-09039-4 („Bellona”). - ISBN 83-909267-1-7

Biblioteka AP Przemyśl 19294, 19964

971. Twierdza Przemyśl / Jan Rożański. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983. - 117, [3] s. ; 22 cm. – ISBN 83-03-00025-X

972. Twierdza Przemyśl / Jan Rożański. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1966. - 182 s. ; 15 cm. - (Sensacje XX Wieku / Ministerstwo Obrony Narodowej)

973. Twierdza Przemyśl i prace techniczne wykonane w niej podczas wojny światowej / Tadeusz Chlebowski. - Il., pl. //W: Walki o Twierdzę Przemyśl na łamach polskiej literatury wojskowej w dwudziestoleciu międzywojennym / [red. tomu Tomasz Berendt, Tomasz Idzikowski, Grzegorz Klebowicz] ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2003. - S. 11-21. - (Fortyfikacje ; 5). - ISBN 83-89092-12-3

974. Twierdza Przemyśl : pierwszy obwód obronny / Tomasz Idzikowski ; współpr. Janusz Bator [i in.] ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : ROKEiN, 2002. - 191, [1] s. : il., mapy ; 16 x 21 cm. – (Fortyfikacje ; 3). – Bibliogr. - Streszcz. ang. - ISBN 83-89092-03-4

Biblioteka AP Przemyśl 27185

975. Twierdza Przemyśl w Europie / Marek Gosztyła, Michał Proksa. - Przemyśl : Ośrodek Informacji Turystycznej, [2002]. - 47, [1] s. : il., mapa ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-915227-7-6

Biblioteka AP Przemyśl 21421-21422, 28324

976. Twierdza Przemyśl w Galicji : materiały z konferencji naukowej, Przemyśl 25-27 kwietnia 2002 / [red. t. Janusz Polaczek] ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Przemyśl : ROKEiN, 2003. - 140 s. : il., fot., mapy, pl., rys. ; 16 x 21 cm. - (Fortyfikacje ; 4). - Bibliogr. s. 77, 139-140. - ISBN 83-89092-10-7

Biblioteka AP Przemyśl 22939, 23756

Biblioteka MNZP 35480, 35494

977. Vom Przemysl bis Lemberg //W: Kriegs-Rundschau. Bd 2. - Berlin 1915. - S. 612-618

Biblioteka AP Przemyśl 28268

978. Walki o Twierdzę Przemyśl na łamach polskiej literatury wojskowej w dwudziestoleciu międzywojennym / [red. tomu Tomasz Berendt, Tomasz Idzikowski, Grzegorz Klebowicz] ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2003. - 92 s. : il., pl., tabl. ; 16x21 cm. - (Fortyfikacje ; 5). - ISBN 83-89092-12-3

Biblioteka AP Przemyśl 23614

979. Walki w okolicach Twierdzy Przemyskiej w latach 1914-1915 na łamach prasy polskiej / Mieczysław Wieliczko ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 1992. - 52, [6] s., [5] k. tabl. : faks., fot., portr. ; 17x24 cm. - Zsfassung.

Przemyśl 87048/CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

Biblioteka AP Przemyśl 13841, 23000

Biblioteka MNZP 31727-31731

Biblioteka TPN Przemyśl 23396

Biblioteka PWSW 8901 H

980. Węgrzy w Twierdzy Przemyskiej w latach 1914-1915 / red. Istvan Lagzi ; Węgierski Instytut Kultury, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. - Warszawa ; Przemyśl : MNZP, 1985. - 166 s. : il. ; 21 cm. – Częśc. tł. z węg.

PBW Rzeszów WypRz 196490

Biblioteka AP Przemyśl 9591, 32576

Biblioteka MNZP 28097-28098, 37608

10. Twierdza Przemyśl. 2. Wydawnictwa ciągłe

981. „20 dni kozy” powtórzone zostanie poraz trzeci w niedzielę dnia 31 stycznia 1915 o godz. 6 wieczorem w sali Teatru Polskiego na Zasaniu // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 14 (31 I), s. 4

982. Bohaterski feldfebel / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2011, nr 3 (78) marzec, s. 8-11

983. Cenne znalezisko na forcie IX Brunner : wydobyto kilkutonowy fragment czaszy pancernej wieży artyleryjskiej zniszczony podczas I wojny światowej / Jacek Błoński ; fot. Karolina Marciniak. // Gazeta Przemyska. - 2012, nr 21 (20 XI), s. 10

984. Ranni. - (Co dzień niesie?) / l. // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 40 (22 X), s. 3-4

985. Co piszą gazety wiedeńskie o wojnie? // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 32 (4 X), s. 3

986. Co piszą o oblężeniu Przemyśla? // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 14 (31 I), s. 1

987. Co piszą rosyjskie gazety o Przemyślu? : (telegramy c.k. Komendanta) // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 8 (17 I), s. 1

988. Codzienne życie w Przemyślu // Nowa Reforma. – 1914, nr 491, s. 2

Biblioteka AP Przemyśl

989. Czasy sławy, klęsk, zwycięstw, ofiar i zapomnienia / Zbigniew Ziembolewski. // Kurier Wschodni. – 1998, nr 12, s. 20-21

Dot. Twierdzy Przemyśl

Biblioteka MNZP/Cz/K/przem.

990. Dla najbiedniejszych // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 53 (15 XI), s. 1

991. Dni klęski - marzec 1915 / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2008, nr 3, s. 6-10

992. Dni klęski : w 98. rocznicę kapitulacji Twierdzy Przemyśl / Jacek Błoński. // Gazeta Przemyska. - 2013, nr 12 (19 III), s. 20

993. Dnia 27 grudnia odbył się w wielkiej sali „Sokoła” koncert na cele dobroczynne przy udziale licznej publiczności. Czysty dochód złożył komitet na ręce Komendanta Twierdzy z przeznaczeniem dla wdów i sierot po poległych w obronie Przemyśla żołnierzach. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 4 (8 I), s. 4

994. Do PT Nauczycieli. W sprawie konsygnacyi na miesiąc luty raczą zgłosić się koledzy (żanki) zaraz u podpisanego między 9-12 g. w szkole wydziałowej mieszczącej się w budynku Dyrekcyi Skarbu obok katedry / Jakubas [?] // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 13 (28 I), s. 4

995. Dobra myśl. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 56 (20 XI), s. 4

Pewna grupa mieszkańców podejmuje działania w celu utworzenia teatru amatorskiego

996. „Durchbruch” : śmiertelny wypad - 19 marca 1915 r. / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2013, nr 3 (101), s. 3-5

997. Dyrekcja szkoły wydz. żeńsk. 5 kl. Im. Św. Scholastyki poł. Z 4 klas. Ludową posp. w Przemyślu donosi PT Rodzicom i Opiekunom, że w klasztorze PP Benedyktynek rozpocznie się dnia 12 bm. Nauka szkolna na warunkach jak w roku ubiegłym. Wpisy odbywają się we furcie klasztornej 11 stycznia od g. 8-12 i od 2-4 w inne dnie od g. 12-1. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 6 (12 I), s. 4

998. Działalność Naczelnego Komitetu Narodowego na terenie Przemyśla w latach 1914-1916 / Jan Mleczak. // Przemyskie Zapiski Historyczne. - R. 3, 1985, s. 123-131

999. Dzielny chłop : (epizod z pobytu Moskali w Dobkowicach) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 51 (12 XI), s. 3

1000. Dzielny chłop : (epizod z pobytu Moskali w Dobkowicach) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 52 (13 XI), s. 2-3

1001. Dzielny żołnierz. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 37 (15 X), s. 4

Plutonowy Józef Lenhart otrzymał srebrny medal waleczności kl. I za wykrycie rosyjskiej baterii z pomocą balonu powietrznego

1002. Fortyfikacja polowa Twierdzy Przemyśl / Tomasz Idzikowski. // Forteca. - 1997, nr 1, s. 32-37 : il.

Biblioteka AP Przemyśl

1003. Gazety ze Lwowa : co pisze „Gazeta Wieczorna”? // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 52 (13 XI), s. 2

1004. Gimnazjum w obleganej Twierdzy / Józef Zajączkowski // Sprawozdanie [Dyrekcyi] c.k. Gimnazjum z wykładowym językiem polskim na Zasaniu] : za rok szkolny 1914/1915. – Przemyśl : nakł. uczniów, 1915 (Przemyśl : Drukarnia Józefa Styfiego). – S. 3-19

Biblioteka AP Przemyśl

1005. Gwiazdka dla żolnierzy. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 58 (24 XI), s. 4

Odpowiedź przemyślanek na apel księdza Galanta w sprawie świątecznych podarków dla stacjonujących w Twierdzy żołnierzy

1006. Historya oblężenia Przemyśla : załoga Przemyśla straciła tylko 600 ludzi // Gazeta Krakowska. - 1914, nr 86, s. 1-2

Biblioteka AP Przemyśl

1007. Jak się bierze Moskali do niewoli? : (autentyczne). – (Co nam dzień niesie?) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 51 (12 XI), s. 4

Fortel jeńca z Twierdzy Przemyśl, ujętego przez patrol rosyjski

1008. Jak spokojnie płynie życie w Przemyślu [1915 r.] // Nowiny Wiedeńskie Ilustrowane. - 1915, nr 10, s. 7

Biblioteka MNZP /Cz/N

1009. Jakie były władze w oblężonym i zajętym Przemyślu ? / Dr. A. R. // Echo Przemyskie. – 1916, nr 24 (23 III), s. 3

Biblioteka MNZP /Cz/E

1010. Jasełka salezjańskie. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 1 (1 I), s. 4

Młodzież wystawiła „Jasełka” wg L. Rydla [Betlejem Polskie] w aranżacji Leonarda Soleckiego

1011. Jeńcy rosyjscy na Zamku Przemyskim // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 59 (26 XI), s. 1-2

1012. Kalendarz pamiątkowy. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 2 (3 I), s. 4

1013. Kalendarz z oblężonego miasta / Marcin Duma. // Nasz Przemyśl. - 2014, nr 2, s. 3-5

1013.

1014. Kapitulacja Przemyśla // Kurjer Lwowski. - 1915, nr 83, s. 1-2

Biblioteka AP Przemyśl

1015. Kapitulacja Przemyśla ; Przemyśl : z oblężonego Przemyśla // Słowo Polskie. – 1915, nr 136, s. 1-2

Biblioteka AP Przemyśl

1016. Kapitulacya Przemyśla // Nowa Reforma. - 1915, nr 148, s. 1

Biblioteka AP Przemyśl

1017. Kłopot z „poetami”. – (Co dzień niesie?) // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 5 (10 I), s. 3-4

Redakcja „Ziemi Przemyskiej” uskarża się na zalew tzw. wojennej produkcji poetyckiej.

1018. Komitet teatru amatorskiego przekazał czysty zysk z dwóch przedstawień na ręce komendanta Twierdzy [...]. – (Kronika) //Ziemia Przemyska. – r. 3, 1915, nr 12 (26 I), s. 4

1019. Koncert. W niedzielę dnia 17 bm. odbył się staraniem funkcyonaryuszy c. k. kolei państ. w Przemyślu koncert w sali dworca kolej., ze współudziałem Dr. Varkonyi'a Beli prof. akad. muz. w Budapeszcie, Dr. Gobhi'ego Karola, Zohsela i Landberga, oraz muzyki

35 p. obr. kraj.[…]. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 10 (21 I), s. 4

1020. Kontrowersyjna decyzja / Marcin Duma. // Nasz Przemyśl. - 2014, nr 3, s. 6-8

1021. Kronika : Żałoba w mieście. Kom. rządowy p. Lanikiewicz wydał do mieszkańców miasta odezwę wzywającą do przystrojenia domów czarnymi chorągwiami.

Kapituła grecko-katolicka ogłosiła plakatami na dzień pogrzebu arcyksięcia żałobne nabożeństwo w cerkwi katedralnej // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 27 (4 VII), s. 4

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/3669?tab=1

1022. Kronika pierwszego oblężenia Przemyśla przez Moskali w roku 1914 //W: Kalendarz pamiątkowy z czasów oblężenia Przemyśla w r. 1914 : na Rok Pański 1915. - Przemyśl : nakł. J. Łazora, 1914. (Drukarnia Zagajewskiego i Łazora) - [S. 33]

Biblioteka AP Przemyśl 3382, 9642, 16589

1023. Kronika drugiego oblężenia : właśnie drugi miesiąc dobiega końca jak trwa ponowne oblężenie Przemyśla. Drugie oblężęnie rozpoczęło się 6-go listopada 1914 r.

13 list. Radiogram urzędowy z Wiednia pod datą 12 głosi : „Przemyśl jest znowu zamknięty”.

17 list. Telegram Komendy Twierdzy mówi o wycieczce załogi : „Obronę Przemyśla prowadzi się z jak największą energią. I tak wczorajsza wycieczka z Twierdzy w kierunku na północ odparla nieprzyjaciela aż na wysokość Rokietnicy. Nasze wojska miały tylko bardzo nieznaczne straty”. Wycieczka ta zrobiła swoje : przekonała bowiem opinię, że stroną atakująca będzie załoga.

20 list. ... Grzmią z fortów armaty... od dwu dni przeważnie nocami – daleko, daleko. Huk ten jakiś słaby, wcale nie robi wrażenia i nie straszy nikogo, owszem narzekają w mieście, że już dawno nie było „porządnego koncertu” armat. Znowu wycieczka załogi zwycięska i pomyślna.

26 list. Radiogram mówi o odrzuceniu Rosyan na froncie zachodnim i południowo-zachodnim.

30 list. Od piątku słychać znowu donośny huk armat.

1 grudnia. Wtorek. Przeraźliwe huki detonacyi. Latawce rosyjskie zrzucają bomby. Uszkodzona willa Dr. Wojtowicza przy ul. Grunwaldzkiej. Bomby na ulicy Potockiego, Słowackiego, nad Sanem. Strzały do aeroplanów. Nabożenstwo w rocznicę listopadową.

2 grudnia. Znowu latwiec rosyjski. Bomba na Garbarzach. Uszkodzenie nieznaczne starego domku. Dziecko w kołysce ocalałe.

5 grudnia. Latawiec rosyjski nad miastem. Nocami jak zwykle huk armat.

10 grudnia. Na murach miasta ogłoszenie komisarza rządowego tej treści :

Z powodu częstego pojawiania się lotników nieprzyjacielskich nad miastem, którzy rzucaniem bomb (jak dotąd bezskutecznie) usiłują wyrządzać szkody i szerzyć popłoch, zwracam uwagę Publiczności, że celem udaremnienia tych usiłowań w razie pojawienia się nieprzyjacielskiego lotnika nad miastem, nie należy wystawać na ulicach celem obserwowania lotników, lecz raczej usunąc się do domów i to do najniżej położonych kondygnacyi.

18 grudnia. Na Zasaniu w okolicy ul. 22 Stycznia kilka zbłąkanych granatów nieszkodliwych.

19 grudnia. Rosyjskie bomby na lwowskiem przedmieściu. Zdemolowanie 3 starych domków, 5 zabitych i 9 rannych przy ul. Strycharskiej.

22 grudnia. Radiogram urzędowy : „Walki załogi przemyskiej. Bohaterska załoga stoczyła pomyślne walki w znacznej odległości przed fortecą i zdobyła kilka karabinów maszynowych”

25 grudnia. Spokój względny.

27 grudnia. Poczatek kanonady ponownej.

od 28 grudnia 1014 r. do 5 stycznia 1915 r. cisza.

// Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 3 (5 I), s. 3

1024. Kundgefeung der Ruthenen in Przemysl // Neues Wiener Abendblatt. – 1914, nr 221, s. 2

Biblioteka AP Przemyśl

1025. Laureat nagrody Nobla lekarzem Twierdzy / Ryszard Jóźwik. // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 1, s. 6-7

1026. Legendarny samolot : nowy model samolotu z czasów walk o Festung Przemyśl w przemyskim muzeum / J.T.B. // Gazeta Przemyska. - 2012, nr 24 (11 XII), s. 10

1027. Legendarny samolot ponownie w Twierdzy Przemyśl / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2013, nr 1 (99) styczeń, s. 33

1028. Linč v Peremyšl’skoj kreposti 15.9.1914 goda iz Dnevnika vo’ennoplennogo Avstrijca Peremyšl’, 15 sent’abr’a 1914 goda // Karpatorusskij Kalendar’ na god 1965. - R.40, 1965, s. 72-75 : fot.

Biblioteka AP Przemyśl

1029. List z Przemyśla : 8 III 1917./A // Kurjer Lwowski. - 1917, nr123, s. 4

Biblioteka AP Przemyśl

1030. List z Przemyśla : 3 VII / A // Kurjer Lwowski. - 1917, nr 314, s .3-4

Biblioteka AP Przemyśl

1031. List z Przemyśla : 11 VII / A // Kurjer Lwowski. - 1917 nr 327, s.6

Biblioteka AP Przemyśl

1032. List z Wiednia : (losy wychodźców przemyskich) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 54 (17 XI), s. 2-3

[List datowany 17 XI, który otrzymał jeden ze współpracowników „Ziemi Przemyskiej”]

1033. Listy z kraju : Przemyśl, 1 sierpnia 19l6 // Kurjer Lwowski. - 1916, nr 592, s. 3-4

Biblioteka AP Przemyśl

1034. Listy z kraju : w Przemyślu, 8 XI 19l6 // Kurjer Lwowski. - 1916, nr 562, s. 2

Biblioteka AP Przemyśl

1035. Literaci na wojnie // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 46 (3 XI), s. 4

W załodze Twierdzy w randze podoficera rachunkowego znajdował się Kazimierz Króliński [Jan Kazimierz Denes] (1874-1938?)

1036. Losy jeńców z Twierdzy Przemyśl : [karta pocztowa z Taszkientu - 18.12.1915 r.] / Andrzej Koperski. // Nasz Przemyśl. - 2013, nr 7, s. 4-5

1037. Lotnisko austro-węgierskie : Żurawica 1914 / Lucjan Fac. // Nasz Przemyśl. - 2010, nr 1, s. 3-5

1038. Lotnisko austro-węgierskie : Żurawica 1914 / Lucjan Fac. // Wiadomości Żurawickie. - 2009, nr 1 (19), s. 32-34

1039. Mata Hari pod Przemyślem / Tadeusz Błażejewski. // Rocznik Przemyski. - T. 29/30(1993-1994), z. 4, Historia języka i literatury, s. 391-398 [79-86]

1040. Melpomena w oblężonej Twierdzy Przemyśl / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2011, nr 4 (79), s. 14-16

1041. Memoryał młodzieży polskiej absolwenckiej z pod zaboru austryackiego do naczelnych komend militarnego ruchu w Galicji / Stanisław Rawicz Radomyski. // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 28, s. 1

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/3669?tab=1

1042. Między Wisłoką a Sanem // Głos Narodu. - 1915, nr 134, s. 1, 2

1043. Migawki z pod fortów. 1, Orka w polu // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 57 (22 XI), s. 3

1044. Migawki z pod fortów. 2, Na migi / Oka // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 58 (24 XI), s. 3

Jak węgierski żołnierz „przepłacił” za bieliznę od wieśniaczki

1045. Migawki z pod fortów. 3, Kopanie kartofli wśród szrapneli / Oka // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 60 (27 XI), s. 4

1046. Migawki z Twierdzy : fabrykacja smalcu // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 14 (13 I), s. 3

1047. Mikołaja dzień tryumfu : Lucjan Fac. // Nasz Przemyśl. - 2011, nr 2 (77), s. 4-7

1048. Muzyka w oblężonej Twierdzy. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 53 (15 XI), s. 4

1049. Muzyka wojskowa grała 17 bm. [17 I] na rynku ściągając liczne tłumy publiczności. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 9 (19 I), s. 4

1050. Muzyka wojskowa na rynku. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 50 (10 XI)

Koncert orkiestry wojskowej w niedzielę 8 XI na przemyskim rynku

1051. nasze dzieci // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 61 (29 XI), s. 2

K. Marciak i inni organizują zajęcia szkolne i lekcje na bazie 3 niższych klas gimnazjum dla młodzieży pozbawionej regulanej nauki szkolnej z powodu zamknięcia szkół oraz planują założenie gimnazjum

1052. Obrazy z zajętego Przemyśla // Wiek Nowy. -1915, nr 4164, s. 1

Biblioteka AP Przemyśl

1053. Odezwa [Inc. : Ludność wiejska tutejszego powiatu, która na wskutek spalenia wsi obok Przemyśla, zmuszona jest tułać się po sąsiednich gminach...]. – (Kronika) / Zygmunt Żeleski r.w. C.k. Radca Namiestnictwa // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 43 (29 X), s. 4

Apel o dary, pomoc w dożywianiu

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3378&dirds=1&tab=3

1054. Odezwa [Inc. : W Dzień Zaduszny zamiast wieńców i światła na groby złóżcie ofiarę dla najbiedniejszych! […] jako datek miłóściwy dla rannych bohaterów naszych i dla nieszczęśliwych bezdomnych rozbitków, tj. tych, któryz opuściwszy poniewolnie swe sadyby w ostaniej żyją nędzy […] / za Komitet Obywatelski Czerwonego Krzyża i Tow. Św. Wincentego á Paulo Karol Józef Fischer biskup sufragan, Michalina Bojarska, ks. Jakub Federkiewicz, Stanisław Goliński, Józef Kędzierski. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 43 (29 X), s. 4

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=3378&dirds=1&tab=3

1055. Odjazd komendanta : sto lat temu w Przemyślu / Jacek Błoński. // Gazeta Przemyska. - 2014, nr 6 (11 II), s. 12

1056. Odpowiedź Komendanta Przemyśla : (głosy prasy polskiej i wiedeńskiej) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 41 (25 X), s. 3-4

Kusmanek do Radko Dimitriewa

1057. Ogłoszenie. Dyrekcya c.k. Seminaryum naucz. Żeńskiego wzywa wszystkie kandydatki tut. Zakładu mieszkające w Przemyślu, aby podały dokładny swój adres i równocześnie napisały, czem zajmują się od września 1914 r. do chwili obecnej. O ile która z panien pełni lub pełniła obowiązki pielęgniarki w szpitalu winna podać dokładnie w którym szpitalu i oddziele i od kiedy? Kartki należy złożyć u tercyanki c.k. Seminaryum Maryi Zbygiel najdalej do 12 stycznia br. Uchylenie się od tego obowiązku pociągnie za sobą wykreślenie danej uczennicy z listy kandydatek tut. Zakładu / w zast. Dyrektora Dr. Piotr Hrabyk // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 4 (8 I), s. 4

1058. Ogłoszenie : Na wskutek zarządzenia c.k. Komendy Twierdzy d. l. 349 udzielane będą począwszy od dnia 1 lutego b.r. zapasy żywności z magazynów wojskowych ludności cywilnej miasta tylko na podstawie legitymacyj dla stałej ludności przez Magistrat, dla reszty ludności przez c.k. Starostwo wydanych. Po legitymacye zgłaszać się należy codziennie z wyjątkiem dni światecznych w godzinach urzędowania od 9 rano do 1 po południu / z Magistratu Miasta komisarz rządowy Dr Błażowski // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 14 (13 I), s. 4

1059. Ogłoszenie : Wskutek odparcia inwazyi nieprzyjacielskiej, stosunki obecnie tak pomyślnie się ułożyły, że mieszkańcy wielu okolic, które chwilowo przez wojska nieprzyjacielskie były zajęte, jakoteż ci, którzy powodowani często nieuzasadnioną obawią opuścili stałe swoje miejsce zamieszkania, mogą ze spokojem powrócić do ognisk domowych. Na razie odnosi się to przedewszystkiem do tych wszystkich okolic, które położone są na zachód od politycznych powiatów: Mielec, Ropczyce, Strzyżów, Brzożów, Sanok, Lisko a więc do całego zachodu kraju aż po powyższe powiaty włącznie. - Jak najszybszy powrot ludności do stalyeh miejsc zamieszkania jest przedewszystkiem w jej własnym interesie, a zależy od tego także rychłe, a tak upragnione unormowanie zachwianych stosunków, o czem zawiadamiam interesowanych wskutek reskryptu Prezydyum c. k. Namiestnictwa z dnia 13 b. m. L. 22486 z zachętą by się zastosowały do powyższego wezwania / C. k. Radca Namiestnictwa Żeleski w. r. // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 44 (30 X), s. 4

1060. Ogłoszenie : Wszystkie kandydatki c.k. Seminarium żeńskiego, które zgłosiły się pisemnie w Dyrekcyi, zechcą zgromadzić się w dniu 18 stycznia b.r. punktualnie o godzinie pół do trzeciej w budynku „Starego Gimnazyum” II piętro przy placu Czackiego l. 10 / za Dyrektora dr Hrabyk // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 8 (17 I), s. 4

1061. Otwarcie szkoły wydziałowej męskiej i żeńskiej w Przemyślu. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 5 (10 I), s. 4

C.K. Rada Szkolna Krajowa Okręg przemyski w osobie Radcy Żeleskiego zarządziła rozpoczęcie nauki szkolnej za zezwoleniem Komendanta Twierdzy w budynku Dyrekcji Skarbu przy ul. Katedralnej

1062. Parlamentarz rosyjski w Przemyślu // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 32 (4 X), s. 4

Podpłk. ros. Sztabu Generalnego Tamin namawia do poddania Przemyśla

1063. Pierwsza poczta. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 38 (18 X), s. 4

1064. Pierwsze i drugie oblężenie // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 60 (27 XI), s. 3-4

1065. Po dwóch miesiącach oblężenia // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 5 (10 I), s. 1

1066. Po raz drugi oblężeni // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 51 (12 XI), s. 1

1067. Po upadku Przemyśla // Słowo Polskie. - 1915, nr 137, s. 1

Biblioteka AP Przemyśl

1068. Po upadku Przemyśla // Słowo Polskie. - 1915, nr 145, s. 2

Biblioteka MNZP /Cz/S

1069. Poczta lotnicza // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 11 (24 I), s. 2-3

1070. Poczta Twierdzy Przemyśl / Janusz Bator. // Galicja. - 2001, nr 1/2 (3/4), s. 89-108

Biblioteka AP Przemyśl

1071. Podniebne „statki” Twierdzy Przemyśl / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2009, nr 9, s. 12-13

1072. Podwójny żołnierz cesarsko-królewskiej armii : sto lat temu w galicyjskim Przemyślu / Jacek Błoński. // Gazeta Przemyska. - 2014, nr 7 (18 II), s. 7

1073. Pola śmierci / Lucjan Fac. // Nasz Przemyśl. - 2013, nr 1(99), s. 3-5

1074. Pościg za rosyjskim aeroplanem. - (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 48 (7 XI), s. 4

1075. Posledni let z Premyślu / Jan Zahalka. // HPM : Historie a plastikove modelarstvi. - 2001, nr 1, s. 25-29

1076. Pošlidni dni Peremišla // Dilo. - 1915, č. 225, s. 1-3

1077. Prasa wiedeńska o bohaterskiej obronie Przemyśla // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 40 (22 X), s. 3

1078. Prywatne życie Honweda w oblężonym Przemyślu / Antoni Sarkady. // Quod Libet. - 2005, nr 6, s. 8-11

Biblioteka MNZP

1079. Przed drugiem oblężeniem // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 49 ( 8 XI), s. 1

1080. „Przemyskie lwy” - obrońcy Bramy Węgier / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2007, nr 3, s. 29-32

1081. Przemyśl a Antwerpia // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 2 (3 I), s. 1

1082. Przemyśl a Legiony Polskie : zarys historii / Mateusz Staroń. // Rocznik Przemyski. - T. 46, 2010, z. 1, Historia Wojskowości, s. 145-164

Biblioteka AP Przemyśl

Biblioteka MNZP 37381/Cz/R/przem.

1083. Przemyśl - Generalstadt / Lucjan Fac. // Nasz Przemyśl. - 2007, nr 9 (37), s. 4-7, portr.

1084. Przemyśl oblężony : (Nastroje z czasów pierwszego oblężenia) / Oswald Loos. // Wiedeński Kuryer Polski. - 1914, nr 53, s. 3

Biblioteka AP Przemyśl

1085. Przemyśl - Twierdza narodów / Jacek Błoński. - (Śladami historii) // Nasz Przemyśl. – 2014, nr 8, s. 5-8 : il.

1086. Przemyśl twierdzą niezdobytą / Jacek Błoński. - (Śladami historii) // Nasz Przemyśl 2005, nr 11, s. 6-7 : il.

1087. Przemyśl twierdzą niezdobytą - II oblężenie [Cz. 1] / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2007, nr 10, s. 4-7

1088. Przemyśl twierdzą niezdobytą - II oblężenie [Cz. 2] : grudzień 1914 / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2007, nr 11(39) grudzień, s. 7-8

1089. Przemyśl twierdzą niezdobytą - II oblężenie. [ Cz. 3] : grudzień 1914 - luty 1915 / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2008, nr 1, s. 7-10

1090. Przemyśl w latach 1918-1919 : w przededniu odzyskania niepodległości / Andrzej Andrusiewicz. // Rocznik Przemyski. - T. 19/20 (1978), s. 213-250

1091. Przemyśl w rosyjskiej niewoli :[ 1915] / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2007, nr 4 (32), s. 12-14 : il.

1092. Przemyśl w wojnie światowej / Tadeusz Kunisz. // Tygodnik Przemyski. - R.4, 1930, nr 1 s. 2 ; nr 5, s. 3 ; nr 7, s. 2 ; nr 9, s. 2 ; nr 18, s. 2 ; nr 22 (31 V), s. 2

Biblioteka AP Przemyśl

1093. Roda - Roda o Przemyślu // Kurjer Lwowski. – 1915, nr 86, s. 1-2

Biblioteka AP Przemyśl

1094. Rok „Wielkiej Wojny” / Marcin Duma. // Nasz Przemyśl. - 2014, nr 1, s. 11-13

1095. Rosyjskie bomby. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 10 (21 I), s. 4

18 I rosyjskie naloty bombowe w rejonie ulic Ptasiej, Zielonej oraz Jagiellońskiej (w pobliżu pasażu Gansa)

1096. Rosyjskie bomby. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 11 (24 I), s. 4

Rosyjskie bombardowanie w środę po g. 14 na „Cebulance”, Zasaniu – ul. 3-go Maja l. 39

1097. Die Russische schismatische Propaganda in Galizien. // Oesterreichs Katholisches Sonntagsblatt. - 1914, nr 41, s. 2

Biblioteka AP Przemyśl

1098. Eine ruthenische kundgebung in Przemyśl // Fremden-Blatt. - 1914, nr 222, s. 8-9

Biblioteka AP Przemyśl

1099. Rycerze przestworzy. (1) / Jacek Błoński. // Gazeta Przemyska. - 2012, nr 23 (4 XII), s. 20

1100. Samosąd na moskalofilach w Przemyślu podczas pierwszej wojny światowej / Maciej Dalecki. // Rocznik Historyczno-Archiwalny. - T 7/8, 1994, s. 151-157

1101. Sapieżyński Komitet Pomocy w Przemyślu / Izabela Fac. //Nasz Przemyśl. - 2006, nr 8, s. 8

Biblioteka MNZP/Cz/N/przem.

1102. Sąd nad wyzyskiwaczami // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 55 (19 XI), s. 3-4

C.k. prokurator p. Wirski bezwględnie zwalcza lichwę

1103. Sądownictwo przemyskie w czasie wojny // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 8 (17 I), s. 3

1104. Sądownictwo przemyskie w czasie wojny // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 9 (19 I), s. 1-2

1105. Sądownictwo przemyskie w czasie wojny : (ciąg dalszy) // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 11 (24 I), s. 2

1106. Sądownictwo przemyskie w czasie wojny : (ciąg dalszy) // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 12 (26 I), s. 2-3

1107. Sądownictwo przemyskie w czasie wojny : (ciąg dalszy) // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 13 (28 I), s. 3-4

1108. Sądownictwo przemyskie w czasie wojny : (ciąg dalszy) // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 14 (31 I), s. 3

1109. Skargi na wybryki węgierskich żołnierzy. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 54 (17 XI), s. 4

1110. Szlachetny czyn. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 55 (19 XI), s. 4

Pracownice szwalni p. Gerardowej oddają część zarobków dla najbiedniejszych

1111. Śmiałe wyprawy przemyskich kolejarzy / Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 53 (15 XI), s. 2

1112. Tania kuchnia // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 8 (17 I), s. 3-4

1113. To i owo… . – (Co nam dzień niesie?) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 54 (17 XI), s. 3-4

Życie codzienne w czasie drugiego oblężenia

1114. Trzydniowy szturm na Siedliska // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 37 (15 X), s. 2

1115. Twierdza nad Sanem. Cz. 1, Brama Węgier : pierwsze oblężenie / Jan Rożański // Profile. - 1973, nr 3, s. 16-17

Biblioteka MNZP/Cz/P

1116. Twierdza nad Sanem. Cz. 2, „Ogniem buchający wulkan” / Jan Rożański // Profile. - 1973, nr 4, s. 20-23 : il.

Biblioteka MNZP/Cz/P

1117. Twierdza Przemyśl : historia / Ireneusz Materniak. // Nowe Podkarpacie. - 1999, nr 1, s. 11

Biblioteka AP Przemyśl

1118. Twierdza Przemyśl ponownie pod berłem Habsburgów : III oblężenie / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2010, nr 6, s. 10-12

1119. Twierdza Przemyśl ponownie pod berłem Habsburgów : III oblężenie / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2010, nr 7, s. 9-11

1120. Twierdza Przemyśl / Stanisław Kłos. // Skarby Podkarpackie. - 2011, nr 3 (28) maj-czerwiec, s. 40-42

1121. „Twierdza Przemyśl w Galicji” : konferencja popularnonaukowa - 26.04.2002 r. / Lucjan Fac. // Biuletyn Informacyjny TPN w Przemyślu. - 2002 [dr. 2003], nr 7, s. 67-70

1122. Twierdza Przemyśl w XIX i XX w. : (Budowa, oblężenie, rola w I wojnie światowej) / Aleksy Gilewicz. // Rocznik Przemyski. - T. 12, 1968, s. 149-198 : il., pl.

1123. Tysiącletnia Twierdza Przemyśl [Cz.] 2 / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2008, nr 7, s. 6-7

1124. Tysiącletnia Twierdza Przemyśl / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2008, nr 6, s. 6-9 : il.

1125. Tysiącletnia Twierdza Przemyśl / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2008 nr 7, s. 6-7

1126. Upadek twierdzy Przemyśl / Jacek Macina. // Profile. – 1984, nr 10, s. 24-26 : il.

Działania wojenne w 1. 1914-15

Biblioteka AP Przemyśl

1127. Upiór z fortu „San Rideau”/ Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. – 2006, nr 11, s.10-12 : il.

1128. W bojowej linii : (sprawozdanie korespondenta „Neue Freie Presse” z placu boju pod Przemyślem) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 45 (1 XI), s. 1

1129. W bojowej linii : (sprawozdanie korespondenta „Neue Freie Presse” z placu boju pod Przemyślem). 2 // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 46 (3 XI), s. 3

1130. W obecnej chwili / Zarząd C.K. Starostwa // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr

1131. W okopach : (opowiadanie węgierskiego porucznika p. Kl) // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 9 (19 I), s. 2-3

1132. W okopach : (opowiadanie węgierskiego porucznika p. Kl) : (dokończenie) // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 12 (26 I), s. 1

1133. W święta nie strzelali do siebie : Boże Narodzenie w oblężonej twierdzy / J. S. [Jacek Szwic]. // Życie Podkarpackie. - 2012, nr 51 (19 XII), s. 13

1134. Węgrzy w Przemyślu / Lucjan Fac. – (Śladami historii) // Nasz Przemyśl. - 2007, nr 3, s. 3-6 : il.

1135. Wieści z Niżankowic / gz // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 2 (3 I), s. 1-2

1136. Z bojowej linii – wracamy ostatni... : (z walk pod Przemyślem) : (dokończenie) / Jaro Král ; z oryg. czeskiego przekł. j. r. // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 1 (1 I), s. 2-3

1137. Z dziejów oblężenia Przemyśla // Wiek Nowy. - 1915, nr 4164, 4166

Biblioteka AP Przemyśl

1138. Z krwawych walk pod Przemyślem : (ciąg dalszy) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 44 (30 X), s. 1

1139. Z krwawych walk pod Przemyślem : (ciąg dalszy) : opowiadanie oficera // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 45 (1 XI), s. 2

1140. Z miasta // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 53 (15 XI), s. 3-4

Sytuacja związana z aprowizacją, opałem, oświetleniem, wyżywieniem, cenami towarów…

1141. Z oblężonej Twierdzy. 1 // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 32 (4 X), s. 2

1142. Z oblężonej Twierdzy. 2 // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 33 (6 X), s. 3

1143. Z oswobodzonej Twierdzy. 2 // Ziemia Przemyska. – R. 1914, nr 39 (20 X), s. 3-4

1144. Z teatru : „To szczyt wszystkiego” : krotochwila w aktach trzech Jerzego Okonkowky’ego odegrana przez zespół amatorski na dniu 1 stycznia 1915 r. / St. R.- D. // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 5 (10 I), s. 3

1145. Z twierdzy przemyskiej // Słowo Polskie. - 1914, nr 351 s. 4 ; nr 364, s. 2 ; nr 383, s. 3

Biblioteka AP Przemyśl

1146. Z Twierdzy Przemyskiej // Wiedeński Kuryer Polski. - 1915, nr 110, s.1, 111-113, 115, 117, 121, 122, 125, 135, 139

Biblioteka AP Przemyśl

1147. Z walk lotniczych k. u. k. Luftschifferabteilung nad Galicją jesienią 1918 r. oraz w trakcie pierwszego i w początku drugiego oblężenia Twierdzy Przemyśl w świetle archiwaliów wiedeńskiego Staatsarchiv-Khegsarchiv i literatury pamiętnikarskiej / Andrzej Olejko. // Rocznik Przemyski. -T. 49, 2013, z. 1, Historia wojskowości, s. 67-120 : il

1148. Z walk pod Przemyślem // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 43 (29 X), s. 1

1149. Z życia Przemyśla : V // Kurjer Lwowski. - 1918, nr 245, s. 4

1150. Z życia Przemyśla : VI // Kurjer Lwowski. - 1918, nr 290, s. 4

Biblioteka AP Przemyśl

1151. Z życia Przemyśla : walne zgromadzenie członków Organizacji Polskiej miasta Przemyśla, 31 V // Kurjer Lwowski. - 1918, nr 250 s. 6-7

Biblioteka AP Przemyśl

1152. Zaduszki wojskowe. W górze na nowym cmentarzu pochowano oficerów, poniżej w długich bratnich pasmach ziemi żołnierzy. Nad dwoma wojskowymi cmentarzami wzniesiono wielki krzyż z napisem: „Mortuis pro patria 1914” (zmarłym za ojczyznę). Krzyż ozdobiony bronią oświet1ono lampkami i umajono festonami. Czterech żołnierzy pełniło straż honorową koło krzyża.[…]. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 48 (7 XI), s. 4

1153. Zajęcie Przemyśla // Głos Narodu. - 1915, nr 133-134, s. 3

Biblioteka AP Przemyśl

1154. Zapomniane lotnicze epizody z c. k. Przemyśla 1914-1915 / Andrzej Olejko. // Rocznik Przemyski. – T. 40, (2004), z. 1, Historia wojskowości, s. 31-44

Biblioteka AP Przemyśl 24705

1155. Zdobycie Przemyśla / Antoni Sarkady. // Quod Libet. – 2008, nr 1, s. 7-9

Dot. książki Leonarda Lepszego „Zdobycie Przemyśla”

Biblioteka MNZP

1156. Zdobywcy Twierdzy. [Cz.] 1 / Lucjan Fac. // Nasz Przemyśl. - 2014, nr 5, s. 6-8

1157. Znowu bomby. – (Kronika) // Ziemia Przemyska. – R. 3, 1915, nr 7 (14 I), s. 4

Rosyjskie samoloty bambardują 12 I dzielnicę „Garbarze”

1158. Zwei weitere Forts von Przemyśl erobert! // Neuigkeits Welt-Blatt : Extra Ausgabe. – 1915 (2 Juni). - 1 k.

Biblioteka MNZP/Cz/N

1159. Zwycięska bitwa wachmistrza / Jacek Balicki. // Nasz Przemyśl. - 2005, nr 7 (10) lipiec, s. 5

1160. Zwycięska wycieczka z Twierdzy // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 59 (26 XI), s. 2

Żołnierze z Twierdzy dnia 20 XI 1914 r. zorganizowali tzw. „wypad” poza obręb Twierdzy, z powodzeniem odrzucając oblegających Rosjan na dalsze stanowiska

1161. Żurawica w czasie oblężenia Twierdzy Przemyśl / Maciej Duda. // Wiadomości Żurawickie. - 2010, nr 1 (22), s. 23-25

1162. Życie codzienne mieszkańców i żołnierzy Twierdzy Przemyśl : zapomniani bohaterowie (1) / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2009, nr 12 (63) grudzień, s. 10-12 : il.

1163. Życie codzienne mieszkańców i żołnierzy Twierdzy Przemyśl : zapomniani bohaterowie (2) / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2010, nr 1, s. 10-12

1164. Życie codzienne mieszkańców i żołnierzy Twierdzy Przemyśl : zapomniani bohaterowie (3) / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2010, nr 2, s. 6-8

1165. Życie codzienne w oblężonej Twierdzy Przemyśl w latach 1914-1915 / Emilia Obarzanek. – Rocznik Przemyski. – T. 45, 2009, z. 4, Historia, s. 117-123

Biblioteka AP Przemyśl

Biblioteka MNZP 37299/Cz/R/przem.

11. Cmentarze wojenne. 1. Wydawnictwa zwarte

1166. Cmentarze I wojny światowej w Galicji 1914-1918 = World war I cemeteries in Western Galicja 1914-1918 = Friedhöfe des I weltkrieges in West Galizien = Kladbnišča I mirovoj vojny v Zapadnoj Galicii 1914-1918 / Oktawian Duda ; [tłumaczenia Aleksandra Rodzińska-Chojnowska (angielskie) Joanna Rejmanowska (niemieckie) Maryna Jórczak (rosyjskie). Warszawa : Ośrodek Ochrony Zabytków Krajobrazu, 1995. - 605, [2] s. : mapki, pl., 346 ryc, rys. ; 29 cm. - (Studia i Materiały. Cmentarze) (Cmentarze I wojny światowej ; t. 2). - ISBN 83-85548-33-5

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 43697

1167. Cmentarze I wojny światowej w Polsce południowo-wschodniej / Marcin Pielesz. - Bielsko-Biała : „Dragon”, 2013. - 111, [1] s. : il. ; 34 cm. - (Historica) – Bibliogr. s. 110. - Tytuł okładkowy Cmentarze I wojny światowej - ISBN 978-83-63559-61-8

1168. Cmentarze wojenne z I wojnyświatowej / Irena Zając //W: Aleje pamięci : przemyskie cmentarze / Irena Zając ; Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział. – Przemyśl ; Ostrów : „San-Set”, 2004. – S. 70-76 : fot., pl. – ISBN 83-88417-67-3

1169. Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej z terenu powiatów : jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego w województwie podkarpackim / Irena Zając. - Przemyśl : Drukarnia „San Set” , Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków. -2001. - 70 s. : il., pl., 8 k. tabl. kolor., mapka ; 23 cm. - Bibliogr.

Biblioteka AP Przemyśl 21108

1170. Cmentarze z I wojny światowej na Podkarpaciu : materiały z sesji krajoznawczej, Wysowa 23-25 X 1987 / pod red. Bogdana Mościckiego i Łucji Wierzyckiej. - Warszawa : Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich przy Oddz. Międzyuczel. PTTK, 1989. - 42 s. ; 21 cm Biblioteka AP Przemyśl 12023

1171. Cmentarze z I wojny światowej w Beskidzie Niskim / Andrzej Piecuch ; [fot. Andrzej Piecuch i in. ; tł. inskrypcji z jęz. niem. Tadeusz Sokołowski ; rysunki na podstawie materiałów archiw. Idalia Ferenc ; plany cmentarzy Kacper Poręba]. - Warszawa : Gondwana, 2014. - 333, [3] s. : il. kolor. ; 31 cm. - Bibliogr. s. 330-332. - Publikacja zawiera fotografie ze zbiorów rodzinnych i muzealnych. - W aneksie wykaz jednostek bojowych walczących na terenie Beskidu Niskiego. - ISBN 978-83-63756-06-2

1172. Galicyjskie cmentarze wojenne : przewodnik. T. 1, Beskid Niski i Pogórze / Roman Frodyma. - Warszawa : Towarzystwo Karpackie ; Pruszków : „Rewasz”, 1995. - 151, [1] s., [19] s. fot. : mapy, pl., rys. ; 17 cm. - Bibliogr. s. 21-23. Indeks. - ISBN 83-85557-20-2

1173. Galicyjskie cmentarze wojenne : przewodnik. T. 2, Beskid Niski i Pogórze / Roman Frodyma. - Pruszków : „Rewasz”, 1997. - 150 s., [16] s. tabl. : mapy, pl., rys. ; 17 cm. - Indeks. – ISBN 83-85557-38-5

1174. Galicyjskie cmentarze wojenne : przewodnik. T. 3, Brzesko, Bochnia, Limanowa / Roman Frodyma. - Pruszków : „Rewasz”, 1998. - 190, [1] s., [16] s. tabl. : mapy, pl., rys. ; 17 cm. -Indeks. - ISBN 83-85557-52-0

1175. Inspekcja Grobów Żołnierskich w Przemyślu : powstanie i działalność w Galicji Środkowej 1915-1918 / Jan Schubert. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012. - 292 s., [60] k. tabl. : il., mapki, pl., rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 139-149. Indeks. Streszcz. ang., niem., ros. - ISBN 978-83-7571-237-7 (KTE)

PBW Przemyśl 106997/CzP00/09(438-11-13)Premisliana

Biblioteka AP Przemyśl 32962-32963

1176. Nie rozpaczajcie, że nasze usta zamilkły … : cmentarz wojenny nr 276 w Brzesku / Jacek Magdoń. //W: Brzesko - Okocim : lotnicza baza Najjaśniejszego Pana / Janusz Adamczyk [i in.] ; red. t. Robert Panek i Krzysztof Wielgus. - Dębica : Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, 2000. - (Lotnicze Dziedzictwo : T. 1). - S. 88-90

1177. Śladami I wojny światowej : między Rabą a Dunajcem / Krzysztof Garduła, Leszek Ogórek ; Studenckie Koło Przewodników Górskich w Krakowie. - Kraków : Oddział Akademicki PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego], 1988. - 148 s., [1] k. tabl. : mapy, rys. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 147-148.

BN

1178. Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka. – Przemyśl : nakł. ze środków własnych autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2014. – 103, [1] s. : il., portr. (cz.-b.) ; 17x24 cm. – Bibliogr. s. 103-104. – ISBN 83-89092-63-8

1179. Die Westgalizischen Heldengräber aus den Jahren des Weltkrieges 1914-1915. / Rudolf Broch, Hans Hauptmann. – Krakau : Herausgegeben vom k. u. K. Militärkommando Krakau, 1918. - 488 8., il., tab., tabl. kolor.; 30 cm + 1 napa

Biblioteka AP Przemyśl 27952

1180. Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914-1915. - Tarnów : Muzeum Okręgowe w Tarnowie. - 451 s. : fot., mapy ; cm. - ISBN 83-85988-40-8

Biblioteka P-WIN 5950

11. Cmentarze wojenne. 2. Wydawnictwa ciągłe

1181. Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta (44) : cmentarz z Wielkiej Wojny / Jacek Błoński. – Il. - (Historia zatrzymana w kadrze).// Nasz Przemyśl. - 2012, nr 10 (97) listopad, s. 42-43

1182. Kwatera Legionistów z l. 1914-1918 na Cmentarzu Głównym przy ul. Słowackiego w Przemyślu / Mateusz Staroń. // Rocznik Przemyski. - T. 45, 2009, z. 1, Historia wojskowości, s. 173 -188

1183. Mogiły żołnierzy węgierskich na galicyjskich cmentarzach wojennych / Jadwiga Plucińska-Piksa. // Małopolska. [T.] 15 (2013), s. 207-212

1184. Przeklinam cię, Galicjo / Andrzej Stasiuk. // Tygodnik Powszechny . -1993, nr 2, s. 7.

Cmentarze z okresu I wojny światowej.

1185. Przemyśl - das hohe Lied des Widerstandes ÖSK - Delegation in Polen // Österreichisches Schwarzes Kreuz Kriegsgräberfürsorge. - 1985, folge 54, s. 4

Biblioteka AP Przemyśl

1186. Spis żołnierzy z okresu I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej pochowanych na cmentarzu wojskowym koło Berezy Kartuskiej (Białoruś) / Paweł Szymon Towpik. //Studia Epigraficzne. - T. 5, (2013), s. 189-211. - ISSN 1734-7106

1187. Śpiący rycerze Wielkiej Wojny : wędrówki po galicyjskich cmentarzach / Izabella Sariusz-Skąpska. // Przegląd Polityczny. - 2014, nr 125, s. 174-184. - ISSN 1232-6488

12. I wojna światowa. Ikonografia. 1. Wydawnictwa zwarte

1188. 1914/1918 léta zkázy a naděje : 467 dobových fotografií / Miroslav a Hana Honzíkovi. - Praha : Panorama, 1984. - 320 s. : il. ; 25 cm. - (Stopy, Fakta, Svědectví)

BN nr inw. III 1.686.039

1189. [Album dotyczący I wojny światowej]. - [1914-1918]. - 120 fot., 12 repr. (k. 23) : odb. na pap. srebrowo-żelatynowym i repr., karty zszyte razem z doklejoną czarną płócienną taśmą ; 28,3x22 cm. - Tyt. nadany przez katalogującego. - Fot. i reprod. naklejone całością na karty albumu. - Album zawiera : F.18400-18520. – Podpisy fot. : niem. - Dostępny także w postaci cyfrowej : Cyfrowa BN Polona : http://www.polona.pl/item/20665855/0/

Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) ; Ełk (woj. warmińsko-mazurskie) ; Karpaty ; Kraśnik (woj. lubelskie) ; Liège (Belgia) ; Longwy (Francja) ; Lublin (woj. lubelskie ; okręg) ; Łódź (woj. łódzkie) ; Mława (woj. mazowieckie) ; Nidzica (woj. warmińsko-mazurskie) ; Nieuwpoort (Belgia) ; Nowy Sącz (woj. małopolskie) ; Stryj (Ukraina) ; Warszawa

BN

1190. Album Legjonów Polskich / pod protektoratem szefa Wojskowego Biura Historycznego Juljana Stachiewicza ; oprac. : tekst Wacław Lipiński, mat. fot. Eugenjusz Quirini ; akwarele i rys. J. Swirysz-Ryszkiewicz i A. Nałęcz-Korzeniowski ; oprac. graf. Anatol Girs i Bolesław Barcz. - Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, cop. 1933. - [10], 363, [1] s. : il. ; 34 cm. - Indeks.

Biblioteka MNZP 27542

1191. Czołgi wielkiej wojny w fotografii archiwalnej / wybór fotografii i rysunków Tomasz Idzikowski. – Przemyśl : Wydawnictwo „Fort” - T. Idzikowski. 2006. - 96 s. : il. ; 16x23 cm. - (Architectura et Ars Militaris ; 12)

Biblioteka AP Przemyśl 26475

1192. Fotografia wojskowa i wojenna ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie. T. 1 / Andrzej Rybicki. - Kraków : Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego, 2008. - (Katalog Zbiorów Muzeum Historii Fotografii w Krakowie). -Bibliogr. s. XXVII-XXVIII. Indeksy. - ISBN 978-83-89177-39-1

Biblioteka MNZP 37214, 37221

1193. Grosser Bilder-Atlas des Weltkrieges. Lieferung 9, Galizien : die Winterkampfe in den Karpathen ; Serbien ; Adria. - München : Verlag von F. Bruckmann A G., 1915. - S. 321-360: il. ; 31x38 cm

Biblioteka AP Przemyśl 26955

1194. Grosser Bilder-Atlas des Weltkrieges. Lieferung 12, Champagne ; Argonnen ; Vogesea. - München: Verlag von F. Bruckmann A. G., 1916. - S. 41-80 : il. ; 31x38 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 28415

1195. Grosser Bilder - Atlas des Weltkrieges. Lieferung 13, Der Durchbruch in Galizien. - München : Verlag von F. Bruckmann A. G., 1916. - S. 81-128 : il. ; 31x38 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 28416

1196. Grosser Bilder-Atlas des Weltkrieges. Lieferung 14, Nord-Polen und Kurland. - München : Verlag von F. Bruckmann A. G, 1916. - S. 129-160 : il. ; 31x38 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 28417

1197. Grosser Bilder-Atlas des Weltkrieges. Lieferung 15, Italien. - München : Verlag von F. Bruckmann A. G., 1916. – S. 161-200 : il. ; 31x38 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 28418

1198. Grosser Bilder-Atlas des Weltkrieges. Lieferung 16, Der Krieg in England. - München : Verlag von F. Bruckmann A. G., 1916. - S. 201-240: il. ; 31x38 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 28419

1199. Grosser Bilder-Atlas des Weltkrieges. Lieferung 19, Die Balkanstaaten. - München : Verlag von F. Bruckmann A. G., 1916. - S. 321-360: il. ; 31x38 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 28420

1200. Grosser Bilder-Atlas des Weltkrieges. Lieferung 20, Die Neutralen - Deutschland. - München : Verlag von F. Bruckmann A. G, 1916. - S. 361-407: il. ; 31x38 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 28421

1201. Illustrierte Geschichte des Weltkrieges 1914/15 : Allgemeine Kriegszeitung. - Stuttgart ; Berlin : Union Deutsche Verlagsgesellschaft, 1915. - Bd 3, nr 51, s. 6-13, 30-38 : i1.

[Dot. zdobycia Przemyśla]

Biblioteka AP Przemyśl Kserokopia. k. 9

1202. Illustrierte Kriegsberichte : die polnisch-galizische Riesenschlacht . II, Das Ringen um Lemberg. / Kurt Floericke. //W: Der Krieg : Illustrierte Chronik des Krieges 1914. Bd 1. – Stuttgart : 1914. - S.102-110 : pl., rys.

Biblioteka AP Przemyśl 31539

1203. Ilustrowana kronika Legjonów Polskich 1914-1918 / [oprac. Eugenjusz Quirini i Stanisław Librewski]. - Warszawa : nakł. Głównej Księgarni Wojskowej, 1936 (Kraków : Drukarnia Narodowa). - 124, [9], 196 s., 22 s. tabl. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. s. [132]. - Dostępna również online. : http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/230982/content Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka AP Przemyśl 8157

1204. Der Krieg 1914/15 in Wort und Bild. Bd 2. – Berlin : Deutsches Verlagshaus Bong et Co., 1918. - [4], 464 s. : il., tabl. kolor. ; 32 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 26953

1205. Nie zardzewiał miecz... : wojsko polskie we Francji, Włoszech, w Stanach Zjednoczonych i Rosji podczas I wojny światowej : katalog fotografii / Piotr Anczewski ; Biblioteka Narodowa. Zakład Zbiorów Ikonograficznych. - Warszawa : BN, 2005. - 77, [3] s. : fot. ; 25 cm. - (Katalogi Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej, 0866-9880). - Bibliogr. s. 77. Indeksy. - ISBN 837009404X

BN nr inw. II 2.245.323 A, 2.600.619

1206. O niepodległą Polskę : katalog zbiorów z lat 1914-1921. T. 3, Zbiory ikonograficzne / oprac. Regina Madej-Janiszek ; Muzeum Niepodległości w Warszawie. - Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2008. - 240 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. - (Katalogi Zbiorów Muzeum Niepodległości ; t. 6). - Bibliogr. s. 220-221. Indeksy. - ISBN 9788387516857

BN nr inw. 48.161 t. 3, II 2.685.042 t. 3, II 2.418.257 A t. 3

1207. O niepodległość i granice : 1914-1921 [Album] / wstęp Zbigniew Wójcik ; noty historyczne Andrzej Friszke. - Warszawa : „Editions Spotkania”, 1991. - 263, [1] s. : gł. faks., fot., mapa, portr. ; 27 cm. – ISBN 83-85195-01-7

PBW Kolbuszowa BKWyp 42930

Biblioteka AP Przemyśl 27347

1208. Pamiątka ze światowej wojny : zdjęcia ze zbiorów Muzeum Historii Fotografii i Andrzeja Zaręby [Album] / red. Marek Maszczak, Andrzej Zaręba, Piotr Kułas. - Kraków : Muzeum Historii Fotografii : Stowarzyszenie c.i k.7. Kompania Lotnicza : Konsulat Generalny Republiki Austrii, 1999. – 83, [1] s. : il. ; 15x15 cm. – Bibliogr. – ISBN 83-908202-6-9 (MHF)

Biblioteka AP Przemyśl 21594

1209. I wojna światowa i sprawa polska na dawnych kartach pocztowych / Mikołaj Berczenko ; oprac. graf. Krzysztof Motyka. Rzeszów : „Libra”, 2009. - 228, [2] s. : il. (głównie kolor.) ; 26 cm. – ISBN 978-83-89183-46-0

PBW Jarosław WJ 54305

PBW Przeworsk 50253 MKsK 94

PBW Przemyśl 103738/CzP 94(4/9)

Biblioteka MNZP 37042

1210. I wojna światowa na starych pocztówkach = Der Erste Weltkrieg auf alten Postkarten = Pervaa mirovaa vojna na staryh otkrytkah / Piotr Galik ; [tł. Marta Białokryty, Tamara Karel’ceva]. - Łódź : Księży Młyn : Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2008. - 134 s. : il. ; 18x24 cm + 2 karty pocztowe kolor. (10x15 cm). - Przedm. i objaśn. il. równol. pol., niem., ros. - ISBN 978-83-61253-01-3

1211. I wojna światowa w fotografiach / J. H. J. Andriessen ; [przekł. Małgorzata Samborska]. - Ożarów Mazowiecki : Firma Księgarska Jacek Olesiejuk, cop. 2011. - 600 s. : il. ; 26 cm. - Bibliogr. s. 588-598. Indeks. - ISBN 978-83-7708-613-1

1212. Polska w latach wojny światowej w kraju i na obczyźnie : pamiątkowy zbiór fotografji i dokumentów / zebrał i ułożył Maciej Wieliczko. - Wyd. Feliks Solecki. - Warszawa : Bibljoteka Albumów i Reprodukcji, 1930. - 258 s. : il., 1 k. tabl. ; 34x22 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 9871

Biblioteka MNZP 19218

1213. Przemyśl 1914-1915. [Album fotografii]. - [Przemyśl] : [b.w.], [b. r.]. - [16] k. tabl. : fot. ; 26x35 cm.

Biblioteka MNZP 4571, 15097-8, 15100-3, 28116

1214. Przemysl 1914-1915 : Militär und Philatelie / Keith Tranmer. – Wien ; London : Heeres-Briefmarken-Sammler Verein, 2003. – 116 s. : faks., fot., portr., tab. ; 30 cm. - (Militär und Philatelie. Lfd. 204A ; nr 272). - Tekst w jęz. ang., niem.

Biblioteka MNZP 37434

1215. Przemyśl w marcu 1915 = im März 1915. [Album fotografii]. - [Przemyśl] : [b.w.], [b. r.]. - 28 k. tabl. : fot. ; 17x25cm.

Biblioteka AP Przemyśl 5920

1216. Przemyśl w marcu 1915 = im März 1915. [Album fotografii]. – [Przemyśl] : „Tęcza”, [b. r.]. - 22 k. tabl. : fot., 1 pl. ; 18x25cm

Biblioteka MNZP 9457, 15182, 19142

1217. Przemyśl w marcu 1915 = Przemyśl im März 1915 / [red. tomu Tomasz Idzikowski, Grzegorz Klebowicz]. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski Fort VIII „Łętownia”, 2005. - 32 s. : il. ; 16x24 cm. – (Architectura et Ars Militaris ; 6). - U góry okł. : Album. - Zawiera fotografie archiwalne Twierdzy Przemyśl. - ISBN 83-922132-0-3

Biblioteka AP Przemyśl 26474

Biblioteka MNZP 35926, 35927

1218. Rok 1918 : odzyskiwanie Niepodległej / koncepcja albumu Zbigniew Gluza ; wybór i oprac. Agnieszka Dębska ; współpr. Małgorzata Kudosz, Wojciech Sapiecha. - Warszawa : Fundacja Ośrodka Karta : Dom Spotkań z Historią : Agora SA , cop. 2008. - 205, [1] s. : il. ; 25x23 cm. - (Biblioteka „Gazety Wyborczej”). - Bibliogr. s. 202-205. - ISBN 978-83-7552-465-9 (Agora). – ISBN 978-83-61283-00-3 (Karta). – ISBN 978-83-924867-9-4 (Dom Spotkań z Historią)

Biblioteka AP Przemyśl 32083l

1219. Twierdza Przemyśl w okresie I wojny światowej / Janina Burzyńska ; [tł. na jęz.węg. István Kovács] ; [tł. na jęz. ang. Antoni Sarkady ; tł. na jęz. niem. Czesław Jakubiec ; oprac. graf. Alicja Czernecka-Mikrut]. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2002. - 22, 42 s. tabl. : faks., il. (w tym kolor.), mapki ; 17x24 cm. - Bibliogr. s. 14-15. - Tekst równol. pol., ang., niem., węg. - ISBN 83-909267-9-2

Biblioteka AP Przemyśl 21923

Biblioteka MNZP 35221-35225

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 39229

1220. W oblężonej twierdzy Przemyśl = Besieged Przemyśl fortress = In der belagerten Festung Przemyśl / [wybór fotografii i pocztówek oraz tekst Dariusz Hop]. - Przemyśl : Urząd Miejski, 2008. - 12, [1] s., [91] s. tabl. : il. ; 16x22 cm. - Tekst równol. pol., ang., niem. -ISBN 978-83-923302-6-9

Biblioteka MNZP 37989

1221. W oblężonej Twierdzy Przemyśl = Besieged Przemyśl Fortress = In der belagerten Festung Przemyśl / [wybór fot. i pocztówek oraz tekst Dariusz Hop]. - Wyd. 2. - Przemyśl : Urząd Miejski, 2009. - 12, [1] s., [91] s. tabl. : il. ; 16x22 cm. - Tekst równol. pol., ang., niem. - ISBN 978-83-928936-2-2

Biblioteka AP Przemyśl 29573

1222. Walki o Twierdzę Verdun : album fotografii archiwalnej wraz z tekstem : Bitwa pod Verdun / Marszałek Petain ; przeł. z fr. Eugeniusz Quirini ; red. z. Tomasz Idzikowski, Przemysław Skubisz. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII „Łętownia”, 2007. - 192 s. : il. ; 16x23 cm. – (Architectura et Ars Militaris ; 15). – ISBN 978-83-923657-6-1

Biblioteka PWSW 7974 H, Czyt. 7973 H

1223. Wielka Wojna na ziemiach polskich w niemieckiej fotografii wojskowej / red. z. Tomasz Idzikowski, Grzegorz Klebowicz. Przegląd niemieckich operacji wojskowych na froncie wschodnim w latach 1914-1915 i ich strategiczne tło / Marcin Wichrowski. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII „Łętownia”, 2007. - 18 s., 94 k. tabl. : il. ; 16x23. – (Architectura et Ars Militaris ; 14). - ISBN 978-83-923657-5-4

Biblioteka AP Przemyśl 28060

Biblioteka PWSW 7971 H, 7972 H

1224. Wielka wojna w Galicji : album fotografii archiwalnej / zdj. zebr. i opatrzył podpisami Łukasz Chrzanowski. - Przemyśl : „Fort” - Tomasz Idzikowski, 2008. - 160 s. : il. ; 16x24 cm. – (Architectura et Ars Militaris ; 17). – ISBN 978-83-923657-8-5

Biblioteka AP Przemyśl 28388

Biblioteka PWSW 8375 H, Czyt 8376 H

1225. Wojenna skrzynka pocztowa : [album] / zesp. red. Anna Nowak, Agnieszka Bobowska-Hryniewicz, Anna Nowak ; słowo wstępu Agnieszka Bobowska-Hryniewicz ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2014. - 103 s. : il. (w tym kolor.) ; 22x22 cm. – ISBN 978-83-88172-53-3

Korespondencja wojenna z lat 1914-1918 w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu

1226. Znaki pamięci II - śladami I Wojny Światowej : materiały z międzynarodowej konferencji / [red. Mirosław Łopata] ; Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji Crux Galiciae. - Gorlice : Stowarzyszenie Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Światowej w Galicji „Crux Galiciae”, 2009. - 103 s. : il. ; 30 cm. - U dołu okł.: Gorlice, 25.10.2008 r. - Tekst częśc. tł. - Bibliogr. przy niektórych ref. - ISBN 9788376310831

BN nr inw. III 2.598.766, III 2.397.010 A

12. Ikonografia. 2. Wydawnictwa ciagle

1227. Bilder und Typen aus Russisch-Polen / H. Roesing. // Die Woche. - R. 17, 1915, nr 43 (23 X), s. 1542-1545 : 10 fot.

Niemieckie migawki fotograficzne z terenu Królestwa Polskiego przedstawiające ludność wsi polskich : chłopów, Żydów

Biblioteka MNZP 1057/cz/Cz/W

1228. Festungslazarett-Kazuń / Piotr Oleńczak. // Karta. – 2014, nr 80, s. 80-89 : [13] fot.

13 fotografii z kolekcji Jána Vozára (Słowacja)

1229. Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta (49) : Batku dorogij, spasytelu nasz...! : Inspekcja imperatora Rosji / Jacek Błoński. // Nasz Przemyśl. - 2013, nr 4 (102) kwiecień, s. 42-43

1230. Na drugiej linii //Karta. – 2014, nr 78, s. 136-143

Zdjęcia ze zbioru kolorowych fotografii Muzeum Alberta Kahna w Paryżu.

1231. Wielka wojna / oprac. Agata Bujnowska, Joanna Łuba. // Karta. – 2014, nr 78, s. 24-39

13. I wojna światowa. Dokumenty kartograficzne

1232. Mapy plastyczne wszystkich terenów wojny europejskiej / rys. Stanisław Kulczyński. - Kraków: nakł. red. „Piasta”, 1915. - [l6] s. : l4 map ; 35x25 cm. - (Wydawnictwo „Piasta” ; nr 4)

Biblioteka AP Przemyśl 12292

1233. Przemyśl, PAS 49 SŁUP 35 : powiększenie do skali 1:75 000 / red. całości Piotr Kamiński ; ΠTRKartografia. - Warszawa : ΠTRKartografia, 2003. - Skala 1:75 000 (E 22⁰20'-E 22⁰50'/ N 50⁰00'-N 49⁰45'). - 1 mapa : kolor. ; 47x63 cm, złoż. 16x11 cm. - (Reedycja map topograficznych). - Tyt. panelowy. - Rzeźba terenu przedstawiona za pomocą poziomic i punktów wysokości. - Zasięg mapy powiększony o sąsiednie ark. - Verso: tekst inform. o mapie. - Mapa poboczna: Twierdza Przemyśl na podstawie oprac. T. Idzikowskiego i A. Sapety, 1:150 000, 10x12 cm. - Dok. kartogr. w jęz. pol. – ISBN 83-86240-73-3

1234. Twierdza Przemyśl, mapa 1: 30000 / oprac. Stanisław i Jarosław Krycińscy. - Warszawa : Wydawnictwo S. Kryciński, 2003.- 1 k., pow. kolor. 48x 64 cm ; złoż. 16x11 cm.

Biblioteka AP Przemyśl 23831

1235. Der Weltkrieg 1914-1918. [Bildermappe]. - [B.m.w.] : [b.w.], [b.r.]. - 35 k. w etui : fot. ; 26x18 cm. - Prow.: Jerzy Dunin-Brzeziński

Biblioteka MNZP 32559

14. I wojna światowa w literaturze. 1. Poezja

1236. Cieniom mego syna [wiersz] : ś.p. Witusia Żarskiego kaprala 6 p.p. 2 b., 6 k., poległego w bitwie pod Kuklami w dn. 27 X 1915 r. / Leon Żarski. // Panteon Polski. – R. 2, 1925, nr 10 (15 V), s. 15

1237. Lengyel Mezókón tabortiiz mellett : versck / Geza (Achim) Gyoni - A cs.es kir.varparancsnoksag jovahagyasaval a kizdo katonak karacsonyara. - Przemyśl : Nyomatott Knoller es Fia konyvnyomdajaban , 1914. - 48 s. ; 16 cm.

Biblioteka TPN Przemyśl 7656

Biblioteka MNZP

Biblioteka Kapitulna

1238. Nadchodzi pokój (a béke jőn) / Geza Gyoni ; tł. [ z węg.] Anna Bialer-Górecka. //W: Węgrzy w Twierdzy Przemyskiej w latach 1914-1915 / red. Istvan Lagzi ; Węgierski Instytut Kultury, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.- Warszawa ; Przemyśl : MNZP, 1985. - S. 58

1239. Peremyschl, das auferslandene [wiersz] / Ostap Hrycaj // Ukrainisches Gedenkblatt aus Anlass des Jahresfestes der Wiedereroberung von Peremyschl : 3/61915-3/6 1916 / red. Alexius Jarema =Ukraïnskij pamâtni listok v ričnicju uvil’nenja Peremišla : 3/6 1915-3/6 1916 / vidvičal’nij red. Oleksïj Ărema. - Przemyśl : nakl. Kružka Ukraïns’kogo Tovaristva Pedagogičnogo u Peremišli, 1916. – S. 12

Biblioteka MNZP 2728, 13266

1240. Seledynowy błysk rakiety tonie ... / Tadeusz Terlecki. // Panteon Polski. – R. 4, 1927, nr 29 (II), s. 3

Dostępne w : Śląska Biblioteka Cyfrowa http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=16843

1241. Wam, którzyście w boju... [wiersz] / Stefan Rowid // Ziemia Przemyska. – R. 2, 1914, nr 37, dodatek nadzwyczajny, s. 4

1242. Wici : cieniom roku 1914 poświęcone / I. K. Iłłakowicz. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1914. - 24 s. ; 20 cm.

14. I wojna w literaturze. 2. Nowele. Opowiadania.Powieść. 1. Wydawnictwa zwarte

1243. 1914 / Jean Echenoz ; przeł. Anna Michalska. - Warszawa : Oficyna Literacka Noir sur Blanc, cop. 2014. - 74, [6] s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7392-475-8

1244. Ania z Lechickich Pól [powieść]. T. 1, Dziecięctwo / Marja Dunin-Kozicka. – Warszawa : „Dom Książki Polskiej”, 1931. - 317, [2] s. ; 21 cm.

1245. Ania z lechickich pól. 2, Młodość / Marja Dunin-Kozicka. - Warszawa : „Dom Książki Polskiej”, 1932. - 362, [3] s. ; 21 cm.

1246. Ania z lechickich pól. 3, Miłość Ani : (powieść współczesna) / Marja Dunin-Kozicka. - Warszawa : „Dom Książki Polskiej”, 1934 [właśc. 1933]. - 398, [3] s. ; 21 cm.

1247. Anioł z Mons / David Clarke. – Warszawa : „Amber”, 2005. - 183, [1] s., [8] s. tabl. : il., faks., fot., portr. ; 24 cm. - (Wojna i Militaria). - Bibliogr. s. 165-168. Indeks. – ISBN 83-241-1947-7

BN

1248. Armja za drutem kolczastym : pamiętnik z Sybiru / Edwin Eryk Dwinger ; autoryzowany przekład Wandy Kragen. - Kraków ; Warszawa : Panteon ; Kraków : Księgarnia Powszechna, [1930]. - 352 s. ; 19 cm.

1249. Biała gwardia / Michał Bułhakow ; przeł. [z ros.] Irena Lewandowska i Witold Dąbrowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. - 245, [3] s. ; 21 cm. - ISBN 83-06-01831-1

1250. Biała wilczyca / Theresa Revay ; z fr. przeł. Magdalena Kamińska-Maurugeon. - Warszawa : „Świat Książki”, 2011. - 477, [1] s. ; 20 cm. - ISBN 978-83-7799-164-0

1251. Bohaterski miś czyli Przygody pluszowego niedźwiadka na wojnie : dla dzieci od lat 10 do 100 / spisała Bronisława Ostrowska ; zilustrował Kamil Mackiewicz. - Lwów : Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 1922. - 156, [3] s. : il. ; 22 cm.

1252. CK dezerterzy / Kazimierz Sejda. - [Wyd. 2 właśc. 3]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988. - 378, [5] s., [8] s. : fot. ; 19 cm. - ISBN 83-205-4106-9

1253. Cichy Don / Michaił Szołochow ; tł. z ros. Andrzej Stawar, Wacław Rogowicz. - [Wyd. 18]. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1982. - 4 t. w dwóch wol. (650, [5]; 748, [3] s.) ; 22 cm.

1254. Czas dojrzał / Arnold Zweig ; tł. Zofia Pytowska ; [oprac. graf. Jerzy Jaworski]. - Warszawa : „Czytelnik”, 1960. - 556, [4] s. : il. ; 20 cm. - (Zweig, Arnold (1887-1968). Wielka Wojna białych ludzi ; 6)

1255. Doktor Żywago / Borys Pasternak ; z ros.przeł. Ewa Rojewska-Olejarczuk. - Warszawa : „Świat Książki” - Bertelsmann Media, 2006. - 699, [1] s. ; 21 cm. - (Arcydzieła Literatury Światowej - Świat Książki). - ISBN 83-247-0249-0

1256. Droga powrotna / Erich Maria Remarque ; z upoważnienia aut. przeł. Ludwik Szczepański. - Warszawa : „Rój”, 1931. - [2], 274, [1] s. ; 19 cm.

1257. Droga przez mękę. 1, [Siostry]. 2, [Rok osiemnasty]. 3, [Pochmurny ranek] / Aleksy Tołstoj ; [cz. 1] tł. [z ros.] Władysław Broniewski ; [cz. 2] tł. W. Broniewski ; [cz. 2] tł. W. Broniewski, Wacław Rogowicz. - [Wyd. 13]. - Warszawa : „Książka i Wiedza”, [1983]. - 3 t. (255 ; 284 ; 349 s.) ; 22 cm.

1258. Frauen in Przemysl : Sittenbilder aus der belagerten Festung 1914/15 / Engelbrecht Schwarz. - Darmstadt ; Leipzig : Ernst Hofmann et Co., 1936. - 183 s.

Kserokopia, k. 94

Biblioteka AP Przemyśl 28269

1259. Die helden von Przemysl : kriegserzählung. / von Julius Götz. - Reutlingen : Enßlin et Laiblins Verlagsbuchhandlung, [1915]. - 24 s. ; 23 cm. - (Feinde ringsum! ; 19)

Biblioteka AP Przemyśl 28261

1260. Im Granatfeuer der Schlachtfelder : erzählung aus dem Völkerkriege 1914/15 / von Georg Gellert. - Berlin : Verlag Jugendhort [Walter Bloch Nachf], 1915. - 222 s. : il. kolor., tabl. ; 23 cm. – (Im Schlachtgetummeldes Welkriegs : Veroffentlichung der Deutschen Gesellschaft zur Verbreitung guter Jugendschriften und Bücher)

Biblioteka AP Przemyśl 26956

1261. In den Karpathen : erzächlung aus Österreich-Ungarns Winterfeldzug 1914/15 / von Julius Götz. - Reutlingen : Entzslin & Laiblins Verlagsbuchhandlung, [1915]. - 24 s. ; 23 cm. - (Feinde ringsum ! ; 28)

Biblioteka AP Przemyśl / Kserokopia, k. 7

1262. Intronizacja / Arnold Zweig ; tł. Wanda Kragen ; [posł. opatrzył Roman Karst ; oprac. graf. Jerzy Jaworski]. - Warszawa : Czytelnik, 1956. - 429, [3] s. : il. ; 20 cm. - (Zweig, Arnold (1887-1968). Wielka wojna białych ludzi ; 4)

1263. Jabłuszko / Sergiusz Piasecki. - Warszawa : „LTW”, 2002. - 153, [2] s. ; 21 cm. – ISBN 83-88736-18-3

1264. Der Kampf in Feindesland : erzählung aus dem Völkerkriege 1914/15 / von Georg Gellert ; mit mehrfarbigem Umschlagbild von C. Röchling ; und mehrfarbigen Innenbildern von Willy Stöwer, Angelo Jank, A. Roloff. - Berlin : Verlag Jugendhort [Walter Bloch Nachf.], cop. 1915. - 222, [2] s. ; 22 cm. - (Im Schlachtgetummel des Weltkriegs). – [S. 180-184 : Zwanzigstes Kapitel : Der Fall von Przemysl]

Biblioteka AP Przemyśl 25537

1265. Konarmia / Izaak Babel ; wprow. Jerzy Pomianowski ; przekł. Jerzy Pomianowski [i in.]. - [Kraków] : Oficyna Wydawnicza „Mireki”, cop. 2008. 263, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-89533-73-9 (opr.). - ISBN 978-83-89533-74-6 (brosz.)

1266. Kriegsnovellen : Neunter Band / mit Beiträgen von H.[ans] F.[riedrich] Blunck, J. Götz, M.[artin] Lampel [i.in.]. – Leipzig : [b.w.], 1918. – 96 s. – (Universal-Bibliothek ; 5984). -[Aut. : Götz, Julius; Lampel, Martin ; Oehlke, Heinrich Otto ; Proskauer, Martin ; Rolf, Hans; Unger, Hellmuth ; Wantoch, Hans ; Welten, Heinz ]

Austriacka Biblioteka Narodowa

1267. Lewa wolna : powieść / Józef Mackiewicz. - Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1965. - 458, [1] s. ; 23 cm.

1268. Łuk : powieść współczesna / Juljusz Kaden Bandrowski. - Warszawa ; Kraków : Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, 1919. - [4], 412 s. ; 21 cm.

1269. Mogiła nieznanego żołnierza : powieść / Andrzej Strug. - Poznań : „Ignis”, 1922. - 411, [1] s. ; 19 cm.

1270. Młoda kobieta z roku 1914 / Arnold Zweig ; z niem. tł. Wanda Kragen ; przedm. i posł. opatrzył Roman Karst. - Warszawa : „Czytelnik”, 1954. - 339, [4] s. ; 20 cm. - (Zweig, Arnold (1887-1968). Wielka wojna białych ludzi ; 1)

1271. Na Zachodzie bez zmian / Erich Maria Remarque ; z upoważnienia aut. przeł. Stefan Napierski. - Wyd. 2. - Warszawa : „Rój”, 1930. - 219, [1] s. ; 19 cm. - (Dzieła XX Wieku)

1272. Na ziemi niczyjej / Anna Brzezińska, Grzegorz Wiśniewski. - Warszawa : Agencja Wydawnicza Runa A. Brzezińska, E. Szulc, 2008. - 515, [1] s. : il. ; 20 cm. - (Wielka wojna ; t. 2. - ISBN 978-83-89595-43-0

1273. Nadberezyńcy : powieść / Florian Czarnyszewicz. - Lublin : „FIS”, [1991]. - 468 s. ; 21 cm.

1274. Noce i dnie / Maria Dąbrowska ; [posł. Ryszard Matuszewski t. 5)]. - Wyd. 23. - Warszawa : „Czytelnik”, 1979. - 5 t. (279, [1] ; 268, [3] ; 354, [2] ; 317, [2] ; 459, [4] s.) ; 19 cm. - (Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej)

1275. Janku co walczył we Lwowie / Juljusz German ; il. [i okł.] Z. Radnicki. - Lwów ; Warszawa : Książnica Polska Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, [1922]. - 24 s. : il. ; 25 cm.

1276. Odznaka za wierną służbę / Andrzej Strug. - Warszawa : „Ignis”, 1921. - 118 s. ; 23 cm. - Na s. tyt. pseud. aut., nazwa : Tadeusz Gałecki.

1277. Ogień : powieść oraz opowiadania, przemówienia, artykuły i listy / Henri Barbusse [tł. z fr. i opatrzyła przedm. Zofia Jaremko-Pytowska]. - Warszawa : „Czytelnik”, 1953. - 513 s., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm.

1278. Pożegnanie z bronią : powieść / Ernest Hemingway ; z upoważnienia aut. przeł. Zbigniew Grabowski. - Warszawa : „Rój", 1931. - 389, [1] s. ; 20 cm. - (Dzieła XX Wieku)

1279. Przedwiośnie / Stefan Żeromski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1995. - 355, [3] s. ; 20 cm. - (Kolekcja Prozy Polskiej XX Wieku). - Wg wyd. : Dzieła, „Czytelnik” 1957. - ISBN 83-06-02422-2

1280. Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej / Jaroslav Hašek ; przeł. Paweł Hulka-Laskowski. - Kraków : „Zielona Sowa”, 2009. - 550, [2] s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7623-079-5

1281. Rilla ze Złotego Brzegu / Lucy Maud Montgomery ; przeł. [z ang.] Janina Zawisza-Krasucka ; il. Bogdan Zieleniec. - [Wyd. 7]. - Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1991. - 236, [4] s. : il. ; 20 cm. - Stanowi cz. 8 cyklu, cz. 1 pt. : Ania z Zielonego Wzgórza, cz. 7 pt. : Dolina Tęczy. - Dr. z gotowych diapoz. - ISBN 83-10-08124-3

1282. Sierpień czternastego : czerwone koło, węzeł pierwszy. T. 1 / Aleksander Sołżenicyn ; przeł. Michał B. Jagiełło. - Wrocław : „Foka”, cop. 2010. - 431 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7668-036-1 (t. 1)

1283. Sierpień czternastego : czerwone koło, węzeł pierwszy. T. 2 / Aleksander Sołżenicyn ; przeł. Michał B. Jagiełło. - Wrocław : „Foka”, cop. 2010. - 503, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-7668-017-0 (t. 2)

1284. Sława i chwała. T. 1-3 / Jarosław Iwaszkiewicz. - [Wyd. 10]. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1989. - 3 t. (500, [4] ; 430, [2] ; 377, [3] s.) ; 21 cm. – ISBN 83-06-01905-9 (3 t.)

1285. Sól ziemi / Józef Wittlin. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1995. - 288, [3] s. ; 20 cm. - (Kolekcja Prozy Polskiej XX Wieku). - Stanowi cz. 1 nieukończonej trylogii pt. : Powieść o cierpliwym piechurze. - ISBN83-06-02429-X

1286. Spór o sierżanta Griszę / Arnold Zweig ; tł. Wanda Kragen ; [posł. opatrzył Roman Karst ; oprac. graf. Jerzy Jaworski]. - Warszawa : „Czytelnik”, 1955. - 412, [4] s. : il. ; 20 cm. - (Zweig, Arnold (1887-1968). Wielka wojna białych ludzi ; 3)

1287. Szklana góra / Eugeniusz Werstin. - Warszawa : Książka i Wiedza, cop. 2005. - 570, [2] s. ; 21 cm. – ISBN 83-05-13420-2

1288. Umilkły działa / Arnold Zweig ; tł. Wanda Kragen.; [oprac. graf. Jerzy Jaworowski]. - Warszawa : „Czytelnik”, dr. 1958. - 369, [3] s. ; 20 cm. - (Zweig, Arnold (1887-1968). Wielka wojna białych ludzi ; 5)

1289. W pamiętnym roku wojny : książka zbiorowa dla młodzieży / [aut.] Stanisław Wyspiański [i in.] ; il. Stefan Norblin. - Warszawa ; Kraków : Towarzystwo Wydawnicze, 1916. (Warszawa : Drukarnia Naukowa) - 177, [2] s. : il. ; 23 cm.

PBW Przemyśl nr inw. 69021 Cz1P A/821.162.1-82

1290. Wielka wojna / Anton Myrer ; przeł. Tadeusz Dehnel i Zofia Sroczyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1964. - 507, [1] s. ; 18 cm.

1291. Wychowanie pod Verdun / Arnold Zweig ; tł. Wanda Kragen ; [posł. opatrzył Roman Karst]. - Warszawa : „Czytelnik”, dr. 1954. - 464, [4] s. ; 20 cm. - (Zweig, Arnold (1887-1968). Wielka wojna białych ludzi ; 2)

1292. Zatruta mgła / Kazimierz Szarski. - Warszawa : Audioclub.pl : Bellona, cop. 2006. - 3 płyty (CD) : digital, stereo. ; 12 cm. - (Seria z Tygrysem). – Oprac. muzyczne Wiesław Sałata. - Komentarz w jęz. pol. - Nagr. Tomasz Budkiewicz. - Czyta Ksawery Jasieński. - Nagrano w studiu dźwiękowym Audioclub.pl. - ISBN 83-60339-11-2

1293. Złoty pociąg / Mirosław M. Bujko. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2006. - 522, [2] s. ; 21 cm. - ISBN 83-7414-198-0 (opr.). - ISBN 83-7414-176-X (brosz.)

14. I wojna światowa w literaturze. 2. Nowele. Opowiadania. Powieści. 2. Wydawnictwa ciągłe

1294. Das Märchen von Przemyśl // Die Glossen. – [1915], s. 1-11

Biblioteka AP Przemyśl

14. I wojna światowa w literaturze. 3. Opracowania. 1. Wydawnictwa zwarte

1295. The Cambridge companion to the literature of the First World War / ed. by Vincent Sherry. - Cambridge [i in.] : Cambridge University Press, 2008. - LXVIII, 322 s. : il. ; 24 cm. -. (Cambridge Companions to Literature). - Bibliogr. s. 302-309. Indeks.

1296. Człowiek w świecie Wielkiej Wojny : literatura polska z lat 1914-1919 wobec I wojny światowej : wybrane zagadnienia / Maria Jolanta Olszewska. - Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2004. - 483 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 461-470. Indeks. – ISBN 83-89663-10-4

1297. Człowiek wobec wojny / pod red. Eugenii Łoch. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. - 257 s. ; 24 cm. - Cz. 1 materiałów z sesji nauk. „Człowiek wobec wojny, rewolucji i terroru”. - Indeks. - ISBN 978-83-7784-068-9

PBW Tarnobrzeg TG 100877

1298. La distance historique et esthetique dans le roman Serbe consacre a la premiere guerre mondiale : contexte europeen / Mirjolub Joković. - Belgrade : Raška škola, 1999. - 230, [5] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Thèse. de doctorat sous la direction de Monsieur le Professeur René Guise.

1299. English poetry of the First World War : a bibliography / Catherine W. Reilly. - New York : St. Martin’s Press, 1978. - XXXI, [1], 402 s. ; 24 cm. - Indeks.

1300. The Great Crusade : American literature of the First World War / Jacek Wiśniewski ; University of Warsaw. Institute of English Studies. - Warszawa : UW, 1995. - III, 118 s. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 115-118.

1301. Inter arma cantant musae / pod red. Tomasza Falęckiego i Bronisławy Kulki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Częstochowa : Wydawnictwo WSP, 1995/96. - 171 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 170-171. - Mater. z sesji naukowej zorg. 8 grudnia 1994, Częstochowa. - ISBN 83-7098-136-8

1302. Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře : sborník příspěvků ze sympozia "Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře", Rychnov nad Kněžnou - květen 2007 / [sest. a k vyd. připr. Erik Gilk]. - Boskovice : Albert, 2007. - 226, [2] s. : il. ; 21cm. - Zawiera : Nuda a prázdnota jako výraz tragiky první světové války v Podzemním městě Karla Poláčka / Aleksandra Seidel-Mączyńska. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-80-7326-119-7

Poláček, Karel (1892-1944)

1303. Krieg und Nationalismus zur deutschen Kriegsprosa nach 1918 / Jan Miziński. - Lublin : UMCS, 1985. -197 s. ; 24 cm. - (Rozprawy Wydziału Humanistycznego - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne ; 35) - Bibliogr. s. 184-197.

1304. Kriegslebnis und Kriegspropaganda zu einigen Aspekten der deutschen Kriegsprosa nach 1918 / Jan Miziński. - Lublin : UMCS, 1992 - 269, [2] s. ; 24 cm. - (Rozprawy Wydziału Humanistycznego - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Rozprawy Habilitacyjne ; 63). - Bibliogr. s. 262-269

1305. Literatura wobec I wojny światowej : praca zbiorowa / pod red. Marii Jolanty Olszewskiej i Jadwigi Zacharskiej. - Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2000. - 172, [1] s., 6 s. tabl. : il. ; 21 cm. - Indeks. – ISBN 83-87608-96-3

1306. Lwowska piosenka na wojennym szlaku / Janusz Wasylkowski. - Warszawa : Instytut Lwowski, 1999. - 99, [4] s. ; 21 cm. – ISBN 83-910659-0-4

1307. Neizdannyj V. G. Korolenko. [T. 1], Publicistika 1914-1916 / [sost. Tamara Mironovna Makagonova, Irina Taunovna Pâttoeva] ; Rossijskaâ gosudarstvennaâ biblioteka. NIO rukopisej. - Moskva : Izdatel’stvo „Paškov dom”, 2011. - 351, [1] s. ; 20 cm. – ISBN 978-5751005313. - ISBN 978-5751005306

1308. Pervaâ mirovaâ vojna v literaturah i kul’ture zapadnyh i ûžnyh slavân ; [redkol. L. N. Budagova, otv. red. et al.] ; Rossijskaâ Akademiâ Nauk. Institut Slavânobedeniâ. - Moskva : Institut slavânovedeniâ RAN, 2004. - 468, [2] s. ; 21 cm. - Zawiera : Pervaâ mirovaâ vojna v pol’skoj proze XX v. / Boguslav Bakula. - ISBN 5-7576-0165-5

BN

1309. Pervaâ mirovaâ vojna v literature i kul’ture zapadnyh i ûžnyh slavân : tezisy meždunarodnoj naučnoj konferencii 25-27 noâbrâ 2003 g. / [redkol. L. N. Budagova et al.] ; Rossijskaâ akademiâ nauk. Institut slavânovedeniâ. - Moskva : Institut slavânovedeniâ RAN, 2003. - 86, [1] s. ; 20 cm. - Zawiera m. in. streszczenia referatów Polaków. - ISBN 5-7576-0147-7

BN

1310. Pierwsza wojna światowa w literaturze polskiej i obcej : wybrane zagadnienia / pod red. Eugenii Łoch, Krzysztofa Stępnika. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. - 332 s. ; 24 cm. - Materiały konferencyjne. - Bibliogr. s. 324. Indeks. - ISBN 83-227-1479-3

1311. Pisarz chłopski wobec wielkiej wojny : (Władysław Orkan) / Bolesław Faron. - [B.m. : b.w., [1998]. - S. [7]-19 ; 24 cm. - [Nadb.:] Przegląd Humanistyczny. 1998, [nr] 5/6. - Tyt. nagł.

Orkan, Władysław (1875-1930)

1312. Poezja pierwszej wojny : tradycja i konwencje / Zbigniew Kloch ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. - 217, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 208-212. - Indeks. - ISBN 83-04-02207-9

PBW Jarosław WJ 42138

PBW Przemyśl WP 71412, WP 76218

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 26604

1313. Rekonesans : studia z literatury i publicystyki okresu I wojny światowej / Krzysztof Stępnik. - Lublin :Wydaw. UMCS, 1997. - 205 s. ; 24 cm. - Indeks. - ISBN 83-227-1090-9

Biblioteka AP Przemyśl 18437

1314. Rewolucja i niepodległość : z dziejów literatury polskiej lat 1905-1920 / Irena Maciejewska. - Kielce : „Szumacher”, 1991. - 247, [1] s. ; 21 cm. – ISBN 83-900332-1-6

PBW Przemyśl WP 80920

1315. Rozkwitały pąki białych róż : wiersze i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce, o wojnie i o żołnierzach. T. 1 / wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Andrzej Romanowski. - Warszawa : „Czytelnik”, 1990. - 719, [1] s. : il. kol. ; 24 cm. - ISBN 83-07-01914-1

1316. Rozkwitały pąki białych róż : wiersze i pieśni z lat 1908-1918 o Polsce, o wojnie i o żołnierzach : [przypisy, noty o autorach, noty o autorach pominiętych]. T. 2 / wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Andrzej Romanowski. - Warszawa : „Czytelnik”, 1990. - 226, [2] s. ; 25 cm. - Indeksy. - ISBN 83-07-01914-1

1317. Uraz przetrwania : trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej / Anna Branach-Kallas. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014. - 267, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 250-264. Streszcz. ang. - ISBN 978-83-231-3192-2

1318. Wielka wojna i świadomość przełomu : literatura polska lat 1914-1918 / Dorota Kielak. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2001. - 189 s. ; 21 cm. - (Biblioteka Polonistyczna UKSW). - Indeks. – ISBN 83-7072-213-X

1319. Wojna w powieściach i nowelach Alexandra Lerneta-Holenii / Ryszard Spodzieja. - Jastrzębie-Zdrój : Black Unicorn, 2012. - 282 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 277-280. - ISBN 978-83-7732-215-4

Lernet-Holenia, Alexander (1897-1976)

1320. Żołnierskie narracje o wojnie światowej 1914-1918 : strzelcy, legioniści, Polacy w armii austro-węgierskiej / Jacek Rozmus. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. - (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 673)

14. I wojna światowa w literaturze. 3.Opracowania. 2. Wydawnictwa ciągłe

1321. Modernizm, kobiety, wojna : Nałkowska podsuwa nam kategoryczną myśl: wojenne okrucieństwo nie stanowi zaprzeczenia człowieczeństwa, lecz jest jego kwintesencją / Grażyna Borkowska. // Tygodnik Powszechny. 2014, nr 28 (17 VII), dod. Nowe Książki, s. 11-12

Nałkowska, Zofia (1884-1954). Choucas

Nałkowska, Zofia (1884-1954). Hrabia Emil

1322. Niepodległość i wojna : doświadczenie pierwszej wojny światowej w literaturze polskiej / Anna Nasiłowska. // Przegląd Polityczny. - 2014 , nr 125, s. 166-169

1323. Proza żołnierska I wojny światowej i jej „re-kreacje” w „Lekcji martwego języka” Andrzeja Kuśniewicza / Jacek Rozmus. // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - [Nr] 5 (2013), s. 66-78

1324. Rilkego niepamięć wojny / Dorota Kownacka. // Res Publica Nowa. - R. 26, 2013, nr 24, s. 72-75

1325. Samozagłada straconego pokolenia : w stulecie wybuchu pierwszej wojny światowej / Viktor Grotowicz. // Odra. - 2014, nr 5, s. 25-32

Hašek, Jaroslav (1883-1923). Osudy dobrého vojáka Švejka za světove války

Mann, Thomas (1875-1955). Zauberberg

Remarque, Erich Maria (1898-1970). Im Westen nichts Neues

1326. Żałość wojny- Anglia / Magda Heydel. // Tygodnik Powszechny. - 2014, nr 28 (17 VII), dod. Nowe Książki, s. 13-15

15. I wojna światowa. Dokumenty audiowizualne

1327. Éhség Árulás Przemyśl [dokument elektroniczny] / Jenö Lérai. - Nakł. 3. - Budapest : A „Magyar Héflö”. 1933. - 1 dysk optyczny [CD ROM] ; 12 cm.

[„W oblężonym Przemyślu” / Jenö Lérai, s. 318]

Biblioteka AP Przemyśl 208 zb. audiowiz.

1328. Die Festung Przemyśl in der Ausrustungzeit : provisonsche darstellung ; Die zweite Einschiiessung der Festung Przemyśl ; Die Strategische rolle Przemysls auf dem ostlichen Knegsschauplatze ; Militarwissenschaftliche und Technische Mitteilungen [dokument elektroniczny] / Franz Stuckheil. - 1 dysk optyczny [CD ROM] ; 12 cm

Biblioteka AP Przemyśl 207 zb. audiowiz

16. I wojna światowa w filmie dokumentalnym i fabularnym

1329. Bitwa pod Cambrai : na linii ognia. - Poznań : AmerCom, cop. 2011. - 1 dysk optyczny (DVD) : dźw., kolor. ; 12 cm + 95 s. : il kolor ; 19 cm. - (Wielkie Bitwy Historii - Amercom ; 59). - Opis z płyty i opakowania. - Ścieżka dźwiękowa w jęz. ang. i pol. - ISBN 978-83-261-0280-6 (seria). - ISBN 978-83-261-1036-8 (t. 59)

BN

1330. Mogiła nieznanego żołnierza [Film] / reż. Ryszard Ordyński ; scen. Ryszard Ordyński, Seweryn Romin ; prod. Star-Film. - [Warszawa] : Filmoteka Narodowa, [2010]. - 1 dysk optyczny (DVD) (77 min) : niemy, dźw., cz.-b. ; 12 cm. –(Kino Polskie Okresu Wielkiego Niemowy ; 1). - Opis z płyty i opakowania. - Zdj. Antoni Wawrzyniak ; muz. Rafał Rozmus. Wykonawcy : Jerzy Leszczyński, Maria Malicka, Nina Olida [i in.]. - Dźwięk: Dolby Digital 2.0; obraz: 4:3. - Ścieżka dźwiękowa pol., napisy ang.

BN

1331. I Wojna światowa 1914-1918 [Film] / scen. Norman Stahl ; reż. Don Horan. - Warszawa : Edipresse Polska : Imperial CinePix, 2009. - 1 płyta wiz. [DVD] (96 min.) : cz.-b., kolor ; 12 cm + broszura 24 s. : il. ; 30 cm. - (Wojny, które zmieniły świat ; cz. 7). - Na okł.: Unikalne Filmy Dokumentalne. - Oba odcinki w wersji filmowej noszą tytuł : Śmierć chwały. Przyczyny wybuchu wojny (46 min.). Świat polem bitwy (50 min). - Oryg. tekst ang., lekt. pol.- ISBN 978-83-7477-372-0 (kolekc.). - ISBN 978-83-7477-379-9 (t.7)

PBW Przemyśl WP 230/E/fe

1332. Pierwsza wojna światowa i okres międzywojenny [Film] / konsult. Wojciech Roszkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.- 1 kas. wiz. [VHS] (28 min) : dźw., kolor + druk. - (Dzieje Cywilizacji) - Filmowe kompendium wiedzy nt. pierwszej wojny światowej, ukazuje zmierzch dawnych imperiów, początki dyktatury faszystowskiej we Włoszech, Hiszpanii i Niemczech oraz przemiany polityczne i społeczne w Rosji po rewolucji 1917 r.

PBW Tarnobrzeg TV 443

PBW Rzeszów AudRz 602, 612

1333. Pierwsza wojna światowa w kolorze [Film] / real. i reż. George Marshall. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2012]. - 1 płyta wiz. [DVD] (141 min) : dźw., kolor. ; 12 cm.- (Wideoteka Edukacyjna). - Zawiera: 1. Morscy zabójcy (47 min) ; 2. Chaos na froncie wschodnim (47 min) ; 3. Zwycięstwo i rozpacz (47 min).

PBW Tarnobrzeg TDVD 956

1334. Pierwsza wojna światowa w kolorze [Film]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2012]. - 1 płyta wiz. [DVD] (94 min) : dźw., kolor. ; 12 cm.- (Wideoteka Edukacyjna). - Zawiera: 1. Rzeź w okopach / real. Annalisa D'innella (47 min) ; 2. Krew w przestworzach / real. i reż. George Marshall (47 min).

1335. Twierdza Przemyśl [Film] / zlec. Ministerstwo Obrony Narodowej. - Warszawa : Studio Filmowe Domu Wojska Polskiego, 2001. - 1 kas. wiz. [VHS] (51 min.).

PBW Przemyśl WP 355/KV

17. I wojna światowa w szkole

1336. Historia . T. 4 : dla IV kl. gimnazjów / Jan Dąbrowski. – Lwów : nakł. K. S. Jakubowski, 1937. – [2], 176 s. : il. ; 23x15cm.

Biblioteka MNZP 96/p, 419/p

1337. Najnowsza historia Polski : 1914–1993 / Andrzej Albert [pseud.]. - Kielce : Exbud, Orion, Art.-Kielce, 1994. - 592 s. : il. ; 33 cm. - Na str. tyt. pseud. autora, właśc. nazwa : Wojciech Roszkowski. - Książka zakwalifikowana jako podręcznik szkolny.

Biblioteka AP Przemyśl 26641

1338. Najnowsza historia Polski. [T. 1], 1914-1945 / Wojciech Roszkowski. - Warszawa : „Świat Książki”, 2003. - 688 s. ; 22 cm. - ISBN 978-83-7311-991-4

PBW Jarosław WJ 52960, WJ 53097

PBW Przemyśl nr inw. 88978 CzP 94(438), WP 100286

1339. Pierwsza wojna światowa 1914-1918 / oprac. Aleksy Deruga i Janina Derużyna. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960. - 63 s. ; 21 cm.

PBW Jarosław WJ 13892, WJ 14011, WJ 15590

PBW Przemyśl WP 4103/b,

PBW Przeworsk WK 3322

PBW Lubaczów WL 6392, WL 10188, WL 10189, WL 10190

1340. Polska i świat w latach 1914-1918 : materiał pomocniczy do nauczania historii w klasie VIII / Jerzy Skowronek. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. - 34 s. ; 20 cm. - ISBN 83-02-02949-1

Biblioteka AP Przemyśl 19310

1341. Wojna światowa i jej następstwa : (1914-1927) / w świetle źródeł przedstawił Jan Dąbrowski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1928. - 32 s. ; 23 cm. - (Teksty Źródłowe do Nauki Historii w Szkole Średniej ; z. 59)

PBW Przemyśl/Cz1P/A/37.016:94 nr inw. 36511

1342. Wojna w okopach / Łukasz Wrona. // Mówią Wieki. - 2014, nr 6, dod. Mówią Wieki w Szkole nr 16, s. 11-12

1343. Wybuch Wielkiej Wojny : Dwie orjentacje ; Boje Legjonów //W: Polska w latach ruchu niepodległościowego 1904-1918 / w świetle źródeł przedstawił Jan Dąbrowski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1925. - S. 10-22. - (Teksty Źródłowe do Nauki Historii w Szkole Średniej ; z. 58)

PBW Przemyśl /Cz1P/A/37.016:94 nr inw. 36513

18. I wojna światowa w sztuce. 1. Obrazy, Rysunki

1344. Kossak, Wojciech (1856-1942), Szarża pod Rokitną 1915, 1934, olej na płótnie, wym.: 101 x 139 cm., Muzeum Wojska Polskiego

http://www.muzeumwp.pl/dictionary/rokitna-mal-w-kossak,80,duzy.jpg

1345. Malczewski Jacek (1854-1929), Archanioły podnoszące rannych i poległych legionistów : fragment „Polonii”, 1915/1916, olej na płótnie, własność prywatna

1346. Stryjeńska Zofia (1891-1976), Mogiła ułana w cieniu wierzb, 1915, rys. węglem ; repr. J. Borowik // Ilustrowany Tygodnik Polski. – 1915, nr 11, s. 174

1347. Plewińska-Śmidorowicz Zofia (ok.1895-po 1939), Patrol legionistów nad rzeką, 1915, rys. piórkiem ; repr. J. Borowik // Ilustrowany Tygodnik Polski. - 1915, nr 9, s. 135

1348. Raszka Jan (1871-1945), Szarża pod Rokitną, 1917, [płaskorzeźba, gips patynowany], Muzeum Sztuki Medalierskiej, Wrocław

1349. Raszka Jan (1871-1945), Rokitna 13.VI.1915 Z. Wąsowicz. J. Kisielnicki. R. Włodek, [1915/1916], medalion odlany w brązie, wym. : głębokość 1, 5cm., średnica 24, 2 cm., Muzeum Narodowe w Krakowie

Medalion (i medal) wydany został przez Centralne Biuro Wydawnictw N.K.N. na pamiątkę tragicznej szarży 2 szw. ułanów II Brygady na okopy rosyjskie pod Rokitną w Besarabii 13 czerwca 1915 r. Polegli w niej m.in. : dowódca dywizjonu ułanów - Zbigniew Dunin Wąsowicz (ur. 1882) i dwaj inni oficerowie szwadronu : Jerzy Topór Kisielnicki (ur. 1878) i Roman Prawdzic Włodek (ur. 1873) oraz 18 innych ułanów. Powstała też wersja pomniejszona (średn. 60 mmm), bita w cynku.

1350. Rydz-Śmigły Edward (1886-1941), Poległy legionista, 1916, olej na płótnie, własność prywatna.

1351. Ryszkiewicz-Świrysz Józef (1888-1942), Konny legionista na patrolu w górach, 1918, akwarela na tekturze.

1352. Ryszkiewicz-Świrysz Józef (1888-1942), Śpij kolego w cichym grobie niech się Polska przyśni tobie, 1915, rysunek, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

1353. Zyndram-Maszkowski Karol (1868-1938), Pozycja karabinów maszynowych pod Jastkowem 3 batalion 4 pułku piechoty, w dniu 2 sierpnia 1915, rys. ołówkiem.

1354. Kriegs - Skizzenbuch 1915 aus Galizien und den Karpathen : [Album]. / Karl Pippich. – Leipzig ; Wien : Verlegt bei Hugo Heller u. Co., 1915. - 25 k. : il.; 24x33 cm. – (Künstler Skizzenbücher aus des Weltkneg)

Biblioteka AP Przemyśl 29486

1355. Teka wojenna 1914-1915 / wykonana przez uczniów I-szej C. K. Szkoły Realnej we Lwowie pod kier. Chrząstowskiego ; [do litografii przygotował Antoni Markowski]. - Lwów : Komitet Profesorów Pierwszej Szkoły Realnej, 1917. - [4] k., [20] k. tabl. : il. ; 40 cm.

BN

1356. Zajęcie Lwowa = Vzâtie L’vova / P.A. - [post 1914]. - 1 rys. : tusz-pióro, akwarela ; 23,4x29 cm w świetle passe-partout. - Nie sygn. - Nazwa aut. wzoru: Włodzimierz Kuhn (1875-?). -Aut. wzoru wg kompoz. na poczt. sygn. „W. Kuhn 1914 wrzesień”.

18. I wojna światowa w sztuce. 2. Opracowania. 1.Wydawnictwa zwarte

1357. Sztuka Legionów Polskich 1914-1918 / Wanda Wyganowska. - Warszawa : „Neriton”, 1994. – 174, [10], [24] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm. - Bibliogr. 105-110. - Indeks. – ISBN 83-902407-3-4

Biblioteka MNZP 32656

18. I wojna światowa w sztuce. 2. Opracowania. 2. Wydawnictwa ciągłe

1358. Artyści z naszego podwórka... : „Ostatni Jeńcy. Fort XIII” / Elżbieta Cieszyńska. // Nasz Przemyśl. - 2013, nr 12, s. 27

Komiks Tomasza Króla i Szczepana Marcińca

1359. Węgierscy artyści na Ziemi Przemyskiej w czasach I wojny światowej. Cz. 3 / Jan Schubert. - Il. - Bibliogr. // Quod Libet. - 2010, nr 02 (60), s. 8-14

Architekci węgierscy :

Roth, Miksa (1865-1944)

Szabolsc, Ferenc (1874-1959)

1360. Węgierscy artyści na Ziemi Przemyskiej w czasach I wojny światowej. Cz. 4 / Jan Schubert. // Quod Libet. - 2010, nr 03 (61), s. 9-12

Rzeźbiarze węgierscy :

Szody, Szilárd (1878-1939)

1361. Węgierscy artyści na Ziemi Przemyskiej w czasach I wojny światowej. Cz. 5 / Jan Schubert. – Fot. // Quod Libet. - 2010, nr 04 (62), s. 8-11

Malarze węgierscy :

Kasimir, Luigi (1881-1962)

Klimo, Istvan (1883-1961)

Koves, Izso (1853-1917)

Maroti, Geza (1875-1941)

19. I wojna światowa w zasobach internetu

1362. 5 zaskakujących faktów o zamachu, który wywołał I wojnę światową / Aleksandra Zaprutko-Janicka . - Il. Opublikowano : 28 czerwca 2014 // ciekawostkihistoryczne.pl [dostęp : 2014-08-18] Dostępne w internecie : http://ciekawostkihistoryczne.pl/2014/06/28/5-zaskakujacych-faktow-o-zamachu-ktory-wywolal-i-wojne-swiatowa/

1363. Der Erste Weltkrieg Kriegsverlauf : Innenpolitik ; Industrie und Wirtschaft ;Alltagsleben ; Kriegspropaganda ; Künstler im Krieg ; Antisemitismus [Dostęp : 2014-08-18] Dostępne w internecie :

http://www.dhm.de/lemo/html/wk1/

1364. Geneza wybuchu I wojny światowej / Adam Stankiewicz. Opublikowano : 21-02-2009 // konflikty.pl. [Dostęp : 2014-08-18]. Dostępny w internecie : http://www.konflikty.pl/?s=Geneza+wybuchu+I+wojny+%C5%9Bwiatowej+

1365. The Great War (1914-1918) : World War I [Dostęp : 2014-08-18] Dostępna w internecie :

http://www.worldwar1.com/

1366. Kobiety-żołnierze w I wojnie światowej. - Il. / Wojciech Pasek. Opublikowano : 2012-01-23 // dobroni.pl : portal historii ożywionej [Dostęp : 07-08-2014] Dostępny w internecie : http://www.dobroni.pl/rekonstrukcje,kobiety-zolnierze-w-i-wojnie-swiatowej,9339

1367. Lotnisko polowe z okresu I wojny światowej w jasieniu / Marta Strąk. Opublikowano : 2014-04-21 [Dostęp : 2014-08-07] Dostępny w internecie :

http://www.brzesko.ws/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&ItemID=7152&mid=10904

1368. A Muldimedia History of World War One [Dostęp : 2014-08-18] Dostępna w internecie :

http://www.firstworldwar.com/

1369. I [Pierwsza] wojna światowa // Wikipedia : wolna encyklopedia. – Il., tab. – Bibliogr. [Dostęp 2014-08-18] Dostępna w internecie : http://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa

1370. I [Pierwsza wojna światowa : geneza, przebieg, skutki i znaczenie [Dostęp : 2014-08-18] Dostępne w internecie :

http://www.historia.azv.pl/pierwsza-wojna-swiatowa.html

1371. Polegli w pierwszej wojnie światowej : nazwiska zachowane w formie inskrypcji / pomysłodawca i koordynator projektu Waldemar Fronczak ; współpr. Anna Lubedkin, Witold Mazuchowski ; cop. 2007. Aktualizacja : 13.08.2014 [Dostęp : 2014-08-18] Dostępne w internecie : http://www.polegli.forgen.pl/

1372. Wielka Wojna 1914-1915 / A. R. - Zawiera : Artykuły, relacje i wspomnienia ; I wojna na ziemiach polskich ; Operacja Dęblińsko-Wrszawska 1914 ; Zdobycie Królestwa Polskiego 1915 ; Cmentarze wojenne pod Dęblinem i Kozienicami ; Zdjęcia, obrazy, grafiki [Dostęp : 2014-08-18] Dostępne w internecie :

http://www.wielkawojna.az.pl/index.html

1373. Wielka Wojna 1914-1918 w Bieczu i okolicach [Dostęp : 2014-08-18] Dostępna w internecie :

http://bitwa.lobiecz.pl/

1374. World War I Document Archive [Dostęp : 2014-08-18] Dostępna w internecie :

http://wwi.lib.byu.edu/

1375. Wykaz Legionistów Polskich 1914-1918 / Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku [Dostęp : 2014-08-20] Dostępny w internecie :

http://mjp.najlepszemedia.pl/wykaz-legionistow

Autor: Dorota M. Markocka