Edukacja włączająca (literatura w wyborze)

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE

 

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA
(literatura w wyborze)

 

 1. Co nowego w edukacji włączającej / Anna Firkowska-Mankiewicz. // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 16-23
 2. Dlaczego edukacja włączająca nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem? : doświadczenia i plany edukacyjne wobec dzieci z zespołem Downa w relacjach matek / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta. // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 3, s. 186-201
 3. Edukacja inkluzyjna - geneza, istota, perspektywy / Grzegorz Szumski. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 1, s. 93-114
 4. Edukacja inkluzyjna szansą dla uczniów nieprzystosowanych społecznie / Tamara Zacharuk. //W: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Cz. 1 / pod red. nauk. Anny Kieszkowskiej. - Kraków : Impuls, 2011. - S. 431-438 Sygn. CzytR 236759
 5. Edukacja specjalna, integracyjna, włączająca / Krystyna Kondarewicz. // Refleksje. - 2006, nr 10, s. 22-23
 6. Edukacja włączająca / Anna Rękawek. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 42-43
 7. Edukacja włączająca - nowa perspektywa pedagogiczna : uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Tamara Zacharuk, Beata Bocian. // Meritum. - 2011, nr 1, wkładka Oświata Mazowiecka, nr 2, s. 5-7
 8. Edukacja włączająca - wyzwanie dla polskiej szkoły? / Violetta Pulwarska. // Meritum. - 2009, nr 2, s. 2-4
 9. Edukacja włączająca czy nauczanie specjalne? / Aneta Pukacz. // Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. 185-192
 10. Edukacja włączająca jest po prostu dobra / Marek Tarwacki. // Nowe Horyzonty Edukacji. - 2013, nr 1. s. 47-50
 11. Edukacja włączająca : na czym polega, jak ją zorganizować? / Jacek Stec. // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 2, s. 52-54
 12. Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów / Tamara Zacharuk. // Meritum. - 2011, nr 1, s. 2-7
 13. Edukacja włączająca w szkole w Łajskach / Marek Tarwacki. // Meritum. - 2011, nr 1, s. 50-51
 14. Edukacja włączająca / Wiesława Mądrowska. // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2011, listopad, s. 41-44
 15. Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną na tle uczniów sprawnych intelektualnie - znaczenie formy kształcenia i płci / Grzegorz Szumski, Maciej Karwowski. // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 3, s. 33-55
 16. Iluzje inkluzji? : uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach oświatowych / Izabela Cytlak. // Studia Edukacyjne. - Nr 27 (2013), s. 173-18
 17. Inkluzja wymaga wsparcia : edukację włączającą trzeba rozwijać, ale szkoły specjalne też są potrzebne / Zenon Gajdzica ; rozm. przepr. Halina Drachal. // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 20, s. 5
 18. Istota i założenia edukacji integracyjnej i włączającej / Danuta Apanel. //W: Szkoła w nurcie koncepcji, badań i doświadczeń / zespół red. Mirosława Żurawska, Agnieszka Łukasik ; [aut. tekstów Danuta Apanel et al.]. - Toruń : Adam Marszałek, 2008. - S. 21-43 Sygn. CzytR 233697 ;  WypRz 241921
 19. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w powszechnym systemie oświatowym / Danuta Al-Khamisy. // W: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki. / pod red. Joanny Głodkowskiej ; [aut. Joanna Głodkowska i in.]. Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012. - S. 113-139 Sygn. CzytR 240449 ; WypRz 240687
 20. Kultura fizyczna jako globalne wyzwanie edukacyjne i integracyjne / Tadeusz Maszczak. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 1, s. 23-27
 21. Kultura fizyczna jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprawnych / Tadeusz Maszczak. // Lider. - 2009, nr 12, s. 15-16
 22. "Lepiej jest dwóm niż jednemu" (Koh. 4,9), czyli o znaczeniu homogeniczności zaburzenia dla szczęśliwego funkcjonowania dzieci z zespołem Downa w grupie rówieśniczej / Agnieszka Jędrzejowska. // W: Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym = Educational and sociological demensions of happiness. / Ewa Kowalska, Paweł Prüfer, Mirosław Kowalski red. nauk. - Kraków : "Impuls", 2014. - S. 227-235 Sygn. CzytR 242272
 23. Możliwości opieki logopedycznej w kontekście prowłączających działań i rozwiązań w systemie edukacji / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. // Studia Edukacyjne. - Nr 25 (2013), s.17-27
 24. Nauczyciele szkoły ogólnodostępnej o swojej pracy z dzieckiem lekko niepełnosprawnym intelektualnie - wyniki badań podłużnych / Zenon Gajdzica. // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 155-163
 25. Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz. 1, Edukacja / Marta Doroba. // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 5-19
 26. O powinnościach nauczyciela wychowania fizycznego w edukacji inkluzyjnej / Tadeusz Maszczak. // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 9/10, s. 1-5
 27. O społecznych kontekstach edukacji włączającej / Anna Rękawek. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 49-50
 28. O włączającej i wykluczającej funkcji edukacji - refleksje wprowadzające / Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski. // W: Edukacja a włączenie społeczne : konteksty socjalne i pedagogiczne. / red. nauk. Tomasz Biernat i Jan A. Malinowski ; [aut. Tomasz Biernat i in.]. Toruń : "Akapit", 2013. - S. 7-16 Sygn. CzytR 241732
 29. Pedagogika inkluzyjna / Viktor Lechta. //W: Pedagogika. T. 4, Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji / red. nauk. Bogusław Śliwerski. -  Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2010. - S. 321-335 Sygn. CzytR 235720 ; WypRz 235721 ; WypRz 235722
 30. Podstawowe założenia edukacji inkluzyjnej / Tamara Zacharuk. // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 3-4, s. 5-10
 31. Praca z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w przedszkolu masowym / Joanna Czapla. // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2014, nr 2, s. 56-59
 32. Praca z rodzicami / Katarzyna Leśniewska. // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 77-80
 33. Strategies of Supporting Inclusive Education in the Czech Republic and Their Resources / Zdenek Svoboda, Arnost Smolik. // Studia Edukacyjne. - Nr 18 (2011), s. 107-12
 34. Sytuacja dziecka z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej - szanse i utrudnienia w dobie inkluzji / Małgorzata Sekułowicz. //W: Pedagogika specjalna : różne poszukiwania - wspólna misja / [red. Monika Bielska-Łach ; aut. Urszula Bartnikowska i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2009. - S. 434-447 Sygn. CzytR 235290
 35. Szanse edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych / Danuta Al-Khamisy. // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 173-183
 36. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym / Joanna Głodkowska. // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 5-16
 37. W kierunku edukacji włączającej w Kanadzie / Małgorzata Gil. //W: Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej / pod red. nauk. Zenona Gajdzicy Kraków : "Impuls", 2009. - S. 157-172 Sygn. CzytR 234885
 38. W poszukiwaniu modelu edukacji włączającej / Joanna Głodkowska. // Meritum. - 2009, nr 2, s. 5-8
 39. Włączanie wyzwaniem dla szkoły / Katarzyna Leśniewska. // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 70-73
 40. Wsparcie dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji przedszkolnej / Anna Florek. // Meritum. - 2011, nr 1, wkładka Oświata Mazowiecka, nr 2, s. 10-12
 41. Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a szkolna rzeczywistość / Anna Banach-Latoszek. // Remedium. - 2011, nr 1, wkładka Oświata Mazowiecka, nr 2, s. 8-9

Wszystkie wymienione wyżej pozycje są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie.

 

Netografia :

 1. Czym jest edukacja włączająca? [dostęp 29.08.2014] - http://www.pomagamydzieciom.info/25090,1.dhtml
 2. Dwugłos w sprawie edukacji [dostęp 04.09.2014] - http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/27040#.VAhMAfl_s91
 3. Edukacja włączająca [dostęp 01.09.2014] - http://edukacja.net/edukacja-wlaczajaca/
 4. Edukacja włączająca [dostęp 02.09.2014] - http://www.fio.interklasa.pl/ew/
 5. Edukacja włączająca. // Edukator Zawodowy. - 2010, październik [dostęp 28.08.2014] - http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/archiwum/537-edukacja-wczajca
 6. Edukacja włączająca. [dostęp 02.09.2014] - http://www.olimpiadyspecjalne.pl/edukacja-wlaczajaca
 7. Edukacja włączająca. [dostęp 04.09.2014] -http://www.dareproject.eu/pl.edukacja_wlaczajaca.html
 8. Edukacja włączająca - drogą ku przyszłości / Anna Firkowska-Mankiewicz [dostęp 01.09. 2014] - http://www.abcd.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=389:edukacja-wczajca-drog-ku-przyszoci&catid=14:edukacja-wlaczajaca&Itemid=28
 9. Edukacja Włączająca - omówienie założeń według profesora Petera Mittlera / oprac. Anna Wyka [dostęp 02.09.2014] -http://www.stowarzyszenie-razem.org/edukacja/edukacja/edukacja-wlaczajaca-omowienie-zalozen-wedlug-profesora-petera-mittlera.html
 10. Edukacja włączająca jako metoda odkrywania właściwych każdemu zdolności na przykładzie międzynarodowego projektu DISTINC. Cz. 1 / Adam K. Gogacz. [dostęp 02.09.2014]// Edukator Zawodowy. - 2012, czerwiec - http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/projekty-efs/769-edukacja-wczajca-jako-metoda-odkrywania-waciwych-kademu-zdolnoci-na-przykadzie-midzynarodowego-projektu-distinc-cz-1
 11. Edukacja włączająca jako metoda odkrywania właściwych każdemu zdolności na przykładzie międzynarodowego projektu DISTINC. Cz. 2 / Adam K. Gogacz. [dostęp 02.09.2014] // Edukator Zawodowy. - 2012, czerwiec -http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/projekty-efs/770-edukacja-wczajca-jako-metoda-odkrywania-waciwych-kademu-zdolnoci-na-przykadzie-midzynarodowego-projektu-distinc-cz-2
 12. Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów / Tamara Zacharuk [dostęp 27.08.2014] -http://meritum.mscdn.pl/meritum/moduly/egzempl/20/20_2_abc.pdf
 13. Edukacja Włączająca w Działaniu (Inclusive Education in Action) [dostęp 03.09.2014] -http://www.inclusive-education-in-action.org/iea/dokumente/upload/e99c6_madridflyer-_.pdf
 14. Edukacja włączająca w naszej szkole [dostęp 01.09.2014] -http://splajski.edupage.org/text9/
 15. Kluczowe zasady służące promocji  jakości w edukacji włączającej : zalecenia dla decydentów / Lucie Bauer [i in.] ; [dostęp 28.08.2014] -http://www.european-agency.org/sites/default/files/key-principles-for-promoting-quality-in-inclusive-education_key-principles-PL.pdf
 16. Od ekskluzji do inkluzji osób z niepełno sprawnościami – edukacja włączająca szansą na lepsze jutro? [dostęp 04.09.2014] -http://pedagogikaspecjalna.tripod.com/notes/fromexclusiontoinclusion.html

Rzeszów, 5 września 2014 r.
oprac. Irena Niemczak

Autor: Irena Niemczak