Eutanazja

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Wypożyczalnia

 

Eutanazja
(bibliografia w wyborze)

 

 

Książki

 1. Bioetyka / red. nauk. Joanna Różyńska, Weronika Chańska. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2013.
  Sygn. WypRz   241205, WypRz   242190
 2. Bioetyka dla wszystkich / Michele Aramini ; przekł. Luiza Wyganowska. - Kraków : "eSPe", 2011.
  Sygn. WypRz   236998
 3. Bioetyka : najważniejsze problemy / Tadeusz Ślipko. - Kraków : "Petrus", 2009.
  Sygn. WypRz  233621
 4. Bioetyka. 1, Medycyna na granicach życia / Kazimierz Szewczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
  Sygn. WypRz  234460
 5. Bioetyka. 2, Pacjent w systemie opieki zdrowotnej / Kazimierz Szewczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
  Sygn. WypRz 234461
 6. Bioetyka : ujęcie systematyczne / Gert Bernard, Charles M. Culver, K. Danner Clouser ; przeł. Marek Chojnacki. - Gdańsk : "Słowo/Obraz Terytoria", 2009.
  Sygn. WypRz  235392
 7. Bioetyka w szkole : dla nauczycieli, wychowawców i katechetów / Andrzej Muszala, Agnieszka Rudziewicz. - Kraków : "Salwator", 2007.
  Sygn. CzytR  235949, WypRz  236009
 8. Encyklopedia bioetyki : personalizm chrześcijański / red. Andrzej Muszala ; [aut. haseł Janusz Andres i in.]. - Wyd. 2 uzup. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2009.
  Sygn. CzytR  234034, WypRz  234034
 9. Etyka : poglądy i problemy / Peter Vardy, Paul Grosch ; tł. [z ang.] Jerzy Łoziński. - Wyd. 2. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2010.
  Sygn. WypRz   236444
 10. Etyka i deontologia lekarska / pod red. Tadeusza Kielanowskiego ; aut. Józef Bogusz [i in.]. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985.
  Sygn. WypRz 197391
 11. Etyka w medycynie : ujęcie interdyscyplinarne / red. Miguel Angel Monge ; słowo wstępne Henryk Hoser ; [przekł. Katarzyna Zdrzenicka]. - Warszawa : "MediPage", cop. 2012.
  Sygn. WypRz   241564
 12. Eutanazja : gdy etyka zderza się z prawem / Jacek Malczewski. - Stan prawny na 1 września 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.
  Sygn. WypRz   239886
 13. Eutanazja / Nicolas Aumonier, Bernard Beignier, Philippe Letellier ; przeł. [z fr.] Ewa Burska. - Warszawa : "Pax", 2003.
  Sygn. CzytR  228347, WypRz 228665
 14. Eutanazja / red. Marek Mozgawa ; aut. Magdalena Budyn-Kulik [i in.] ; tł. streszcz. Aneta Michalska-Warias. - Warszawa : Wolters Kluwer SA, cop. 2015.
  Sygn. WypRz   244566
 15. Eutanazja czy życie aż do końca ? / Lucien Israel ; przeł. [z fran.] Andrzej Wojciechowski. - Wyd. 2, wznowienie. - Kraków : "WAM", 2009.
  Sygn. WypRz  234828
 16. Jak oswoić się z myślą o starości, umieraniu i śmierci / Anna Grzywa. - Lublin : "Słowa i Myśli", 2013.
  Sygn. WypRz   241841
 17. Eutanazja nie jest alternatywą / Władysław Ochmański. - Kraków : "Salwator", 2008.
  Sygn. WypRz 233047
 18. O życiu i śmierci : upadek etyki tradycyjnej / Peter Singer ; przeł. i posł. opatrzyły Anna Alichniewicz i Anna Szczęsna. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1997.
  Sygn. WypRz  220693
 19. Od biologii do etyki : nowe horyzonty wiedzy, nowe obowiązki człowieka / Jean Bernard ; przeł. [z fr.] Janina Anna Żelechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
  Sygn. CzytR 218123
 20. Prawa narodzin, życia i śmierci : podstawy biojurysprudencji / Roman Andrzej Tokarczyk. - Wyd. 10 poszerz. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010.
  Sygn. WypRz   236386
 21. Przysięga Hipokratesa : rozważania o etyce i eutanazji / Ryszard Fenigsen. - Warszawa : Świat Książk, i 2010.
  Sygn. WypRz   236391
 22. Rozmyślania o przemijaniu / Tadeusz Kielanowski. - Wyd. 4. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1984.
  Sygn. WypRz  195686
 23. Społeczne wymiary starzenia się / red. [naukowa] Artur Fabiś i Marcin Muszyński. - Bielsko-Biała : Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych : Wyższa Szkoła Administracji, 2011
  Sygn. CzytR   237377
 24. Sposoby istnienia : działanie wobec siebie i innych : praca zbiorowa / pod red. Jarosława Rudniańskiego i Krzysztofa Murawskiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
  Sygn. WypRz   206947
 25. Spór o eutanazję / Tomasz Pietrzykowski. - Katowice : "Sonia Draga", 2007.
  Sygn. CzytR  230880
 26. W kręgu życia i śmierci : moralne problemy medycyny współczesnej / wybór oraz red. nauk. Zbigniew Szawarski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1987.
  Sygn. WypRz  203999
 27. Wokół śmierci i umierania / red. nauk. Włodzimierz Galewicz. - Kraków : "Universitas", cop. 2009.
  Sygn. WypRz   236480
 28. Współczesne wyzwania bioetyczne / red. Leszek Bosek, Michał Królikowski ; współprac. Krzysztof Szczucki. - Warszawa : C. H. Beck, 2010.
  Sygn. WypRz   236418
 29. Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011.
  Sygn. CzytR   236767

Dokumenty elektroniczne

 1. Eutanazja (nie) godna śmierć [Film] / scen. i reż. Renata Zając. - Kraków : "WAM" - Studio Inigo, [2011].
  Sygn. AudRz   1150

Artykuły

 1. Debata o eutanazji wobec biowładzy / Anna E. Kubiak.// Studia Socjologiczne. - 2012, nr 3, s. 105-122, bibliogr.
 2. Eutanazja - odniesienie do perspektywy klinicznej i etycznej / Ewa Kucharska, Robert Nęcek.// Praca Socjalna. - 2012, nr 1, s. 90-101
 3. Eutanazja - problem społeczny i etyczny / Elżbieta Brożyniak // Auxilium Sociale. - 2005, nr 1, s. 76-90, bibliogr.
 4. Eutanazja - przewracanie zasad / Zbigniew Paweł Maciejewski.// Katecheta. - 2014, nr 11, s. 4-6
 5. Eutanazja a samobójstwo / Paweł Okołowski.// Edukacja Filozoficzna. - Vol. 56 (2013), s. 117-127
 6. Eutanazja czy życie do końca? : Youcat 382 / Aleksandra Bałoniak.// Katecheta. - 2014, nr 4, s. 71-75.
 7. Eutanazja przejawem cywilizacji śmierci / Krzysztof Niewiadomski.// Wychowawca. - 2013, nr 3, s. 18-21
 8. Eutanazja w ocenie społecznej / Agnieszka Raniszewska-Wyrwa // Kultura i Edukacja. - 2007, nr 4, s. 72-86, bibliogr.
 9. Eutanazja.info / Edyta Gietka.// Polityka. - 2013, nr 40, s. 28-30
 10. Inne śmierci : tanatologiczne nurty we współczesnej kulturze / Anna E. Kubiak // Kultura i Społeczeństwo. - 2007, nr 1. s. 169-187, bibliogr.
 11. Kres życia w wybranych kontekstach / Kazimiera Nowak-Lipińska, Róża Pawłowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 43-46
 12. Lepsza śmierć / Dominika Pszczółkowska.// Polityka. - 2013, nr 42, s. 76-77
 13. Moralna ocena eutanazji / Jadwiga Pizun.// Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 12-13
 14. Oblicza tolerancji w Holandii / Iwona Gardias.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 3-4, s. 42-47
 15. Postawy wobec aborcji i eutanazji / Mirosława Czerniawska.// Pedagogika Społeczna. - 2013, nr 4, s. 133-148
 16. Stan wegetatywny, eutanazja, zaniechanie uporczywej terapii / Anita Gałęska-Śliwka, Marcin Śliwka // Państwo i Prawo. - 2009, z. 11, s. 17-31
 17. Wokół problemów etyki służb chroniących zdrowie i życie / Kazimierz Szałata.//W: O etyce służb społecznych : praca zbiorowa. Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2010. - S. 69-90.
  Sygn. CzytR   236362, WypRz   237476

           

 

Rzeszów, 21.10.2016 r.
oprac. Małgorzata Smulska

na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Małgorzata Smulska