Zabytki Podkarpacia

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
w Przemyślu
zestawiła : Dorota M. Markocka

Zabytki Podkarpacia

Europejskie Dni Dziedzictwa 2016

„Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”

bibliografia w wyborze

za lata 1855-2016

1. Opracowania ogólne

1. Krosno, Dukla i okolice / oprac. aut. Ewa Śnieżyńska-Stolotowa i Franciszek Stolot ; wstępną inwentaryzację przeprowadzili Kazimiera Kutrzebianka, Maria Lemańska-Trepińska i Juliusz Ross. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977.- (Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Seria Nowa. Województwo krośnieńskie ; z. 1)

PBW Przemyśl WP 30750

2. Lesko, Sanok, Ustrzyki Dolne i okolice / oprac. aut. Ewa Śnieżyńska-Stolotowa i Franciszek Stolot ; wstępną inwentaryzację przeprowadzili: Ryszard Brykowski i Kazimiera Kutrzebianka. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1982. – (Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Województwo Krośnieńskie ; z. 2)

PBW Przemyśl WP 63014, WP 63015

PBW Przeworsk WK 25761

3. Miasto Przemyśl. Cz. 1, Zespoły sakralne / pod red. Jakuba Sito ; oprac. Piotr Krasny i Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. – (Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria nowa. Miasto Przemyśl ; cz. 1)

PBW Przemyśl WP 104942

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92759

4. Osobliwości Podkarpacia : przewodnik krajoznawczy po najciekawszych najdziwniejszych znanych i nieznanych miejscach i obiektach województwa podkarpackiego : [leksykon]/ Stanisław Kłos ; [oprac. graf. Krzysztof Motyka]. - Rzeszów : "Libra", 2002.

Przeworsk Czyt./MKsK Reg.44190

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł.

5. Osobliwości Podkarpacia : przewodnik krajoznawczy po najciekawszych, najdziwniejszych, znanych i nieznanych miejscach i obiektach województwa podkarpackiego. [T.] 2 / Stanisław Kłos. - Rzeszów : "Libra", 2003.

PBW Przeworsk WK 45754,WK 44937, WK 44991

PBW Przemyśl WP 14119/b

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. 44882

PBW Lubaczów Czyt./CzL 43017

PBW Jarosław Czyt./CzJ 913(438)(036)2939

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana 12373/B

PBW Ustrzyki Czyt./UM 24341

PBW Dębica Czyt./BDCzy 42978

6. Podkarpackie : dziedzictwo historii i kultury / [red. Jerzy Drupka,] ; [oprac. graf. Krzysztof Motyka ; aut. zdjęć Józef Ambrozowicz [i in.] ; Centrum Informacji Turystycznej w Rzeszowie. - Rzeszów : Regionalna Agencja Promocji Turystyki, [2001?].

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. 38901-Rg

7. Polska Południowo-Wschodnia / [tekst Artur Bata] ; projekt graficzny Ewa Cisowska ; zdj. S. Zajączkowski [i in.].- [b.m.] : "Nowe Podkarpacie", [2001?]. - Na zlecenie wojewodów : kropśnieńskiego,przemyskiego i rzeszowskiego.

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł.38854-Rg

8. Przemyśl 50 lat temu i dziś : album fotograficzny / Jan Samek ; [aut. tekstu Jan Samek, Grażyna Stojak, Hubert Lewkowicz ; aut. fot. Jan Samek [i in.] ; tł. niem. Aneta i Stanisław Karszyń]. - Przemyśl : Centrum Informacji Turystycznej, 2003.

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.

9. Przemyśl miastem europejskiego dziedzictwa kulturowego : katalog wystawy 12.06.-30.06.1997 r. / [scenariusz wystawy i oprac. katalogu Emilia Długosz, Irena Zając] ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. Państwowa Służba Ochrony Zabytków w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1997.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 14985/B

10. Przemyśl miasto zabytków i kultury / [aut. Antoni Kunysz, Józef Tomasz Frazik, Łucja Turczak]. - Kraków : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1968.

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.

PBW Przemyśl WP 12712, WP 93566, WP 101775

PBW Przeworsk WK 12025

PBW Lubaczów WL 11897

11. Przemyśl : przewodnik : zarys dziejów, opisy zabytków i miejscowości, trasy wycieczek, informacje turystyczne/ Jan Rożański. - Przemyśl : Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej, 1993.

PBW Przemyśl WP 14682/B

12. Przemyśl : tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa : przewodnik = Przemyśl : a thousand years at the meeting point of Western and Eastern christianity : a guide / [teksty Lucjan Fac, Dariusz Hop, Grzegorz Klebowicz, Andrzej Koperski, Magdalena Krzemińska, Maciej Waltoś, Marek Wojnarowski ; red. Grzegorz Klebowicz ; tł. Agnieszka Andrzejewska].- Przemyśl : Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego, 2016.

PBW Przemyśl/ Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

13. Spis zabytków architektury i budownictwa województwa przemyskiego / [kom. red. Krzysztof Szuwarowski [i In.]. - Przemyśl : Urząd Wojewódzki Wydział Kultury i Sztuki : Wojewódzki Konserwator Zabytków, 1984.

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 35179-RG-II

14. Sztuka i kultura Przemyśla i okolicy : materiały do bibliografii / oprac. August S. Fenczak ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu.- Przemyśl : bRegionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu, 2002.

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł. 38793-Rg

15. Zabytki architektury i budownictwa w Polsce. T. 33, Województwo przemyskie / oprac. tomu, spis oprac. Wiesława Wlazło ; red. Magdalena Róziewicz ; Ośrodek Dokumentacji Zabytków. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji Zabytków, 1998.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 109805

PBW Przeworsk MKsK Reg. nr inw. 52711

16. Zarys dziejów sztuki Przemyśla / Józef Tomasz Frazik.// W: Tysiąc lat Przemyśla : zarys historyczny. Cz. 1 / zesp. red. Franciszek Persowski, Antoni Kunysz, Julian Olszak ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976. - S. 399-522

Zawiera : Stan badań. - S. 401-414 ; Zabytki. - S. 415 ; Rozwój architektury - S. 415-484 ; Rzeźba. - S. 484-500 ; Malarstwo monumentalne ścienne. - S. 501-512 ; Malarstwo sztalugowe. - S. 512-515 ; Rzemiosło artystyczne. - S. 515.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 40838

17. Ziemia Przemyska : otwarta przestrzeń Podkarpacia / [Tekst i koncepcja Zdzisław Szeliga] ; [fot. Waldek Sosnowski ; red. i korekta Grażyna Gugała-Gubernat ; tł. na j. ang. Natalia Palich ; tł. na j. niem. Monika Andruszkiewicz ; tł. na j. ukr. Maria Sydor]. - Przemyśl : Starostwo Powiatowe, [2011].

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.

PBW Krosno M 132743

18. Znane i nieznane : zamki, pałace, kościoły Polski południowo-wschodniej / Tomasz Jurasz. - Rzeszów : Rzeszowskie Wydawnictwo Prasowe, 1988.

PBW Lubaczów WL 35244I, WL 35245, WL 35043

PBW Jarosław WJ 45534, Czyt./CzJ 72 nr inw. 1239

PBW Przeworsk WK 35023, WK 34061, WK 45526, Czyt./MKsK 72 nr inw. 35022

PBW Przemyśl WP 8527/b, Przemyśl WP 8528/b

PBW Jasło JM 50476

PBW Krosno M 93553, M 128435, Czyt./Cz 93552

PBW Kolbuszowa BKWyp 40590

PBW Rzeszów WypRz 207218

 

2. Architektura sakralna

2. 1. Cerkwie

2. 1 1. Wydawnictwa zwarte

19. Architektura cerkiewna / Jerzy Tur.//W: Łemkowie : kultura - sztuka - język : materiały z sympozjum zorganizowanego przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK Sanok, dn. 21-24 września 1983 r. / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Górskiej. – Warszawa : Kraków : Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 1987. – S. 43-65

PBW Lesko LM 24161

PBW Brzozów BM 30485,Brzozów BM 30484

PBW Jasło JM 48560

PBW Krosno M 88492, Czyt./ Cz 88491

PBW Sanok SM 43791

PBW Rzeszów WypRz 205139

20. Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej : 1596-1914 / Piotr Krasny ; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków : „Uniwersitas”, 2003. – (Ars Vetus et Nova ; t.11)

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Główna nr inw. 41327

21. Architektura i wyposażenie cerkwi p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu / Jarosław Giemza. //W: Miejsce i rola kościoła greckokatolickiego w Kościele Powszechnym / pod red. Stanisława Stępnia. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2000. – (Polska – Ukraina : 1000 lat sąsiedztwa ; T. 5). – S. 209-222

PBW Przemyśl /Czyt. CzP 94(438) nr inw. 110464

22. Architektura sakralna pogranicza : kościoły i cerkwie Roztocza i ziemi lubaczowskiej / tekst Janusz Mazur ; red. Marian Bobecki, Piotr Makara, Maciej Pietrzak. - Przemyśl : "Mercator", 2009.

PBW Lubaczów Czyt./CzL 46325, 47282

23. Architektura unicka Galicji po pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej / Piotr. Krasny. //W: Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od XVI do XVIII wieku : materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Warszawa, październik 1997 / [red. nauk. Andrzej Józef Baranowski ; aut. t. Tadeusz Chrzanowski i in.]. - Warszawa : "Arx Regia", 1998. – S. 355-377

24. Babice (gm. Krzywcza) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy (parafia w Skopowie), obecnie nieczynna kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 9 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

25. Bandrów Narodowy (gm. Ustrzyki Dolne) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki św. Andrzeja Boboli (parafia w Jasieniu) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 14 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

26. Bereżnica Wyżna (gm. Solina) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja Cudotwórcy (parafia w Żernicy Wyżnej), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Narodzenia Najświętszej Marii Panny (parafia w Górzance) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 15 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

27. Bezmiechowa Górna (gm. Lesko) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Narodzenia Matki Bożej (parafia w Manastercu), obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Narodzenia Najświętszej Marii Panny //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 17 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

28. Bihale (gm. Wielkie Oczy) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Opieki Matki Bożej, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Opieki Matki Bożej Uzdrowienia Chorych //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 18 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

29. Blizianka (gm. Niebylec) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy, następnie kościół rzymskokatolicki Podwyższenia Krzyża Świętego, obecnie nieczynny kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 19 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

30. Bojkivs'kyj typ derevânyh cerkov na Karpatah : referet čytanyj v Istoryčnij sekcii Naukovogo Tovarystva im. Ševčenka u L'vovi / Volodimir Sìčins'kij. - L'viv : [b .w.], 1927. - Vidb.: Zapysok Naukovogo Tovarystva im. Ševčenka. T. 144-145.

Biblioteka Narodowa nr inw. 229486

31. Brzegi Dolne (d. Berehy Dolne, gm. Ustrzyki Dolne) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Różańcowej //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 27 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

32. Cerkiew i jej misterium = The Eastern Church and its Mystery / Stanisław Nater, Ryszard Nater, Zygmunt Nater ; [tekst Jarosław Giemza ; tł. na jęz. ang. Olena Zagórska, Marcin Zagórski]. - Lesko : Handel-Usługi-Wydawnictwa, Zygmunt Nater, 2004.

PBW Łańcut WŁ 34071

PBW Krosno / Czyt 118092

33. Cerkiew greckokatolicka w Rzepniku p.w. św. Paraskewy gmina Wojaszówka pow. Krosno / Stanisław Pomprowicz. - Krosno : nakł. autora, 2002.

PBW Krosno / Czyt 10471/B

34. Cerkiew p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu : nowe datowanie w świetle badań dendrochronologicznych : (komunikat Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku) / Renata Kinga Jara.//W: Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, 25-26 marca 1995 roku / [red. Jarosław Giemza] ; Muzeum Zamek w Łańcucie, Redakcja czasopisma "Peremyśki Dzwony", Wydawnictwo "Stepan design". - Łańcut : Muzeum-Zamek, 1999. – S. 362

PBW Łańcut BŁWyp 32483

PBW Przeworsk WK 45524

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 94312

35. Cerkvi russkìâ v Galicìi i na Bukovině v sravnenìi s hramami i zdanìâmi u innyh, preimuŝestvenno u drevnih narodov' / sost. Feodor Iv. Bělous. - Kolomyâ : M. Belous, 1877

Estr XIX t. 6 s. 64

Biblioteka Narodowa 186 382, 485 997

36. Cerkwie bieszczadzkich Bojków / Robert Bańkosz. - Krosno : "Arete", 2010.

PBW Krosno / Czyt. 130484

PBW Rzeszów WypRz 236657

PBW Strzyżów BStWy 34779

PBW Ustrzyki /Czyt. UM 25649

37. Cerkwie bieszczadzkie / Maciej Skowroński, Arkadiusz Komski, Agata Skowrońska-Wydrzyńska. - Nowy Sącz : "Wydawnictwo Fundacja", 2001.

PBW Krosno / Czyt. 128346

38. Cerkwie drewniane dawnej Galicji Wschodniej / pod red. Wojciecha Walanusa. – Kraków : "Uniwersitas", 2012.

PBW Strzyżów BStWy 36672

39. Cerkwie drewniane Karpat : Polska i Słowacja : przewodnik / Magdalena i Artur Michniewscy, Marta Duda. - Pruszków : "Rewasz", 2003.

PBW Krosno M 117512

PBW Sanok SM 49831

PBW Ustrzyki/ Czyt. UM 24375

40. Cerkwie drewniane w Uluczu, Radrużu i Korczminie/ Ryszard Brykowski, B. Martyniuk.//W: In artium hortis : studia i szkice z dziejów sztuki, konserwacji zabytków i muzealnictwa : Wojciechowi Fijałkowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin/ [red. B. Wierzbicka]. - Warszawa : Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków ,1997. - S. 135-138

Biblioteka Narodowa nr inw. 1192849, 1895570/A

41. Cerkwie greckokatolickie w Diecezji Przemyskiej po roku 1945 : zarys problematyki / Aleksander Nałęcz. – Przemyśl : [Kuria Biskupia],1988. – (Biblioteczka Przemyska. Seria Historyczna ; t. 6 )

Przemyska Biblioteka Publiczna/ Czyt Gł. nr inw. 30779

42. Cerkwie, kapliczki i figury przydrożne Zamieszańców / pod red. Michała Łuczaja ; tekst Artur Bata ; zdj. Artur Bata, Michał Łuczaj. - Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2013.

PBW Krosno / Czyt. 133882

43. Cerkwie murowane na północnej Łemkowszczyźnie / Stanisław Kryciński.//W: Łemkowszczyzna po obu stronach Karpat / Stanisław Kryciński. – Rzeszów : „Libra”, 2016. – S. 183-185

PBW Przemyśl/Czyt./Cz1P 71/72

44. Cerkwie na Podkarpaciu w XVIII XIX w. : w świetle źródeł archiwalnych / Jerzy Czajkowski. //W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 2. / pod red. Jerzego Czajkowskiego ; Fundacja Kultury. - Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1994. - S. 9-48

PBW Przemyśl WP 85682

PBW Krosno Czyt./nr inw. 105401

45. Cerkwie Nadsania : Przemyśl-Leżajsk / tekst i zdjęcia Maciej Skowroński ; tł. Delia Gosik (j. ang.) Anna i Steffen Prätzlich (j. niem.). - Nowy Sącz : „Fundacja", 2005.

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 43241-Rg

46. Cerkwie Nadsania : Sanok-Przemyśl / Maciej Skowroński, Arkadiusz Komski, Agata Skowrońska-Wydrzyńska ; [zdj. Arkadiusz Komski, Agata Skowrońska-Wydrzyńska, Maciej Skowroński]. - Nowy Sącz : "Fundacja", 2002.

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 40213-RG

47. Cerkwie pogranicza / Zofia Życzyńska-Bajek, Mariusz Bajek. - Stalowa Wola : Piotr Jackowski Wydawnictwo "Nasz Czas", 2012.

PBW Tarnobrzeg TG 105097

48. Cerkwie Szlaku Ikon / Robert Bańkosz. - Krosno : "Arete II", 2007.

PBW Brzozów / Czyt. BM 34305

PBW Jasło JM 70306

PBW Rzeszów WypRz 230541

PBW Sanok SM 49908

PBW Ustrzyki /Czyt. UM 24411

49. Cerkwie Szlaku Ikon / Robert Bańkosz. - Wyd. 2 popr. i zaktual. - Krosno : "Arete", 2010.

PBW Krosno / Czyt. 130485

50. Cerkwie typu łemkowskiego po północnej stronie Karpat / Stanisław Kryciński.//W: Łemkowszczyzna po obu stronach Karpat / Stanisław Kryciński. – Rzeszów : „Libra”, 2016. – S. 163-177 :il.

51. Cerkwie w Bieszczadach / Stanisław Kryciński. - Warszawa : nakł. autora, 1991.

Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 107402

52. Cerkwie w Bieszczadach / Stanisław Kryciński. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Pruszków : "Rewasz", 2005.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3013

PBW Lubaczów CzL 47675

53. Chyrzynka (gm. Krzywcza) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Szymona Słupnika, obecnie nieczynna kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 44 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

54. Dachnów (gm. Cieszanów) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego, następnie parafialny kościół rzymskokatolicki Podwyższenia Krzyża Świętego, obecnie obiekt nieczynny kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 53 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

55. Daliowa (gm. Jaśliska) : parafialna cerkiew greckokatolicka św. Paraskewy //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 54-55 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

56. Dąbrówka (gm. Ulanów) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Onufrego, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki św. Onufrego i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 56-57 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

57. Dobkowice (gm. Chłopice) :dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Jana Chrzciciela, następnie parafialny kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Nieustającej Pomocy, obecnie obiekt nieczynny kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 57 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

58. Dobra Szlachecka (gm. Sanok) : dawniej cerkiew bramna Podwyższenia Krzyża Świętego (?) z dzwonnicą w izbicy, obecnie dzwonnica kościoła rzymskokatolickiego //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 59 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

59. Dorzecze górnej Ropy : historia wsi i sztuka cerkiewna XVIII wieku / Zofia Szanter. - Warszawa : Towarzystwo Karpackie : PTR Kartografia, 2005.

PBW Krosno M 121237

60. Derevâní dzvínicí í cerkvi Galic´koí Ukraíni : XVI-XIX st. / Volodimir Ûhimovič Sìčins'kij. - L´viv : Pečatnâ OO. Vasilíân u Žovkaí, 1925

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=12055&from=&dirids=31&ver_id=&lp=5&QI

Biblioteka Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

61. Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej / Ryszard Brykowski. – Warszawa : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 1995.

Biblioteka AP Przemyśl nr inw. 16588

62. Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat : zabytki Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Ukrainy nominowane do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa / scenariusz wystawy Mariusz Czuba, Maciej Rymkiewicz. - Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, [2011].

63. Drewniane cerkwie z wierchem brogowym jednozałomowym nad nawa w rejonie północnego Nadsania / Eugeniusz Zawałeń.//W: Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, 25-26 marca 1995 roku / [red. Jarosław Giemza] ; Muzeum Zamek w Łańcucie, Redakcja czasopisma "Peremyśki Dzwony", Wydawnictwo "Stepan design". - Łańcut : Muzeum-Zamek, 1999. – S. 248-270 :il.

PBW Łańcut BŁWyp 32483

PBW Przeworsk WK 45524

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 94312

64. Drewniane cerkwie ziemi przemyskiej = The wooden Orthodox Churches in the Przemysl countryside / [tekst i fot.] Jan Kurek. - Kraków : ["Pro-Art"], 1994.

Przemyska Biblioteka Wojewódzka Czyt. Gł. 33009

65. Drewniane dzwonnice cerkiewne dawnego województwa przemyskiego / Jan Kurek. - Kraków : KMB Press, 2013.

66. Dwernik (gm. Lutowiska) : dawniej parafialna greckokatolicka cerkiew św. Michała Archanioła w Lutowiskach, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki św. Michała Archanioła i Matki Boskiej Królowej Aniołów //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 66 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

67. Górzanka (gm. Solina) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Męczennicy Paraskewy, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Wniebowstąpienia Pana Jezusa //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 80-81 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

68. Grabowiec (gm. Radymno) : dawniej filialna greckokatolicka cerkiew Przemienienia Pańskiego (parafia w Baryczu), później filialny kościół rzymskokatolicki Najświętszego Serca Pana Jezusa (parafia w Nienowicach) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 82 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

69. Gwoździanka (gm. Niebylec) : dawniej cerkiew greckokatolicka śś. Kosmy i Damiana, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki śś. Kosmy i Damiana (parafia w Niebylcu) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 83 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

70. Hawłowice (gm. Pruchnik) : dawniej cerkiew greckokatolicka Narodzenia Matki Bożej, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Przemienienia Pańskiego (parafia w Pruchniku) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 90 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

71. Historia jednej cerkwi : tradycje budowlane i dzieje świątyni p.w. Przemienienia Pańskiego w Kruhelu Wielkim / Jarosław Giemza.//W: Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku : materiały sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt. "Tragedia polskich cerkwi" / [zespół red. Anna Marek i in.]. - Rzeszów ; Warszawa : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego : SHS. Zarząd Główny, 1997. – S. 177-209

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 38447

72. Hołowczyk (gm. Ustrzyki Dolne) : dawniej cerkiew greckokatolicka Narodzenia Matki Bożej, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Narodzenia Matki Bożej (parafia w Ustrzykach Dolnych) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 93 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

73. Ikony i cerkwie : tajemnice łemkowskich świątyń / Grażyna i Zygmunt Malinowscy, Elżbieta i Piotr Marciniszyn. - Warszawa : „Carta Blanca”, 2009.

PBW Brzozów Czyt. BM 34827

PBW Krosno Czyt. 126283

74. Jałowe (gm. Ustrzyki Dolne) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia Matki Bożej (parafia w Ustrzykach Dolnych) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 106-107 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

75. Jawornik Ruski (gm. Bircza) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Dymitra, następnie filialny kościół rzymskokatolicki śś. Piotra i Pawła (parafia w Borownicy), obecnie nieczynny kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 110 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

76. Jureczkowa (gm. Ustrzyki Dolne) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Opieki Bogurodzicy (parafia w Wańkowej), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki śś. Piotra i Pawła (parafia Wojtkowa-Nowosielce Kozickie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 113 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

77. Kłokowice (gm. Fredropol) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Opieki Matki Bożej, obecnie parafialna cerkiew prawosławna św. Anny //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 119 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

78. Kolejne fazy rozwoju cerkiewnego krajobrazu na ziemi sanockiej i południowej części ziemi przemyskiej (w XVIII-XX w.) / Ryszard Brykowski. //W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 2. / pod red. Jerzego Czajkowskiego ; Fundacja Kultury. - Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1994. - S. 49-79

PBW Przemyśl WP 85682

PBW Krosno Czyt./nr inw. 105401

79. Komańcza : parafialna cerkiew greckokatolicka Opieki Matki Bożej //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 50-52 : il.

Jest to przeniesiona drewniana świątynia z Dudyńców (g. Bukowsko), powstała w 1802 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

80. Koniusza (gm. Fredropol) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Złożenia Szat Matki Bożej, wg innych źródeł Narodzenia MB (parafia w Kłokowicach), obecnie kościół filialny rzymskokatolicki św. Izydora (parafia Kormanice) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 124 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

81. Końskie (gm. Dydnia) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Przemienienia Pańskiego, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Przemienienia Pańskiego //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 125 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

82. Kormanice (gm. Fredropol) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Opieki Matki Bożej, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Narodzenia Najświętszej Marii Panny //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 126 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

83. Kostarowice (gm. Sanok) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka św. Szymona Słupnika (parafia w Czerteżu), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Narodzenia najświętszej Marii Panny (parafia w Strachocinie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 128 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

84. Kotów (gm. Bircza) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka sw. Anny (parafia w Birczy), obecnie w stanie ruiny //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 130 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

85. Krasice (gm. Przemyśl) : filialna cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła (parafia w Korytnikach) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 133 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

86. Kresowe dziedzictwo : Radruż = Heritage of Kresy / tekst Janusz Mazur ; fot. Tadeusz Budziński. - Lubaczów : Muzeum Kresów, 2011.

PBW Lubaczów CzL 48995

87. Krzemienna (gm. Dydnia) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Wprowadzenia Matki Bożej do Świątyni, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Królowej Polski (parafia w Dydni) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 146 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

88. Krzywe (gm. Dydnia) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Żaśnięcia Matki Bożej (parafia w Końskiem), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Łaskawej (parafia Dydnia) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 147-148 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

89. Kupna (gm. Krzywcza) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Opieki Matki Boskiej (filia w Chyrzynce), obecnie w stanie ruiny //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 150 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

90. Lalin (gm. Sanok) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Jerzego, obecnie filialny rzymskokatolicki kościół NMP Królowej (parafia w Grabówce) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 153 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

91. Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104725

92. Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

93. Leksykon drewnianej architektury sakralnej województwa podkarpackiego / [aut. tekstów, red. wyd. Krzysztof Zieliński]. - Rzeszów : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", 2015.

PBW Krosno Czyt. 137225

94. Leszczowate (gm. Ustrzyki Dolne) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Paraskewy, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki św. Paraskewy (parafia w Wańkowej) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 154 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

95. Leszczyny (gm. Fredropol) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja (parafia w Makowej), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki św. Franciszka z Asyżu (parafia w kalwarii Pacławskiej) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 155 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

96. Leszno (d. Poździacz, gm. Medyka) : dawniej kaplica greckokatolicka Trójcy Świętej, obecnie parafialna cerkiew greckokatolicka Trójcy Świętej //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 158 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

97. Leżachów (gm. Sieniawa) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Mikołaja (św. Nikita), następnie parafialny kościół rzymskokatolicki Najświętszego Serca Pana Jezusa, obecnie nieczynny kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 159-160 : il.

W wyposażeniu ikonostas wielostrefowy z 1813 r., dzwonnica z dzwonem z 1625 r. i 1925 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

98. Lipa (gm. Bircza) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Paraskewy, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Wniebowstąpienia Pańskiego //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 161 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

99. Losy cerkwi po 1994 roku : materiały sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt. "Tragedia polskich cerkwi" / [zespół red. Anna Marek i in.]. - Rzeszów ; Warszawa : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego : SHS. Zarząd Główny, 1997.

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 38447

100. Łemkowska architektura cerkiewna / Ryszard Brykowski. //W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 2. / pod red. Jerzego Czajkowskiego ; Fundacja Kultury. - Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1994. - S. 81-113

PBW Przemyśl WP 85682

PBW Krosno Czyt./nr inw. 105401

101. Łemkowskie cerkwie = Lemkivsky cerkvi / zdj. Jerzy Żak ; tekst Andrzej Piecuch ; [tł. na jęz. łemkowski Monika Tylawska]. - Warszawa : „Gondwana”, 2011.

PBW Krosno Czyt. 132542

102. Łodzina (gm. Sanok) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Narodzenia Bogarodzicy (parafia w Hłomczy), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Narodzenia Najświętszej Marii Panny (parafia w Mrzygłodzie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 175 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

103. Łuczyce (gm. Przemyśl) : filialna cerkiew greckokatolicka Ofiarowania Najświętszej Marii Panny (parafia w Krównikach) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 179 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

104. Manasterzec (do 2006 r. Monasterzec, gm. Lesko) : dawna parafialna cerkiew greckokatolicka Przemienienia Pańskiego, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Przemienienia Pańskiego (parafia w Bezmiechowej Górnej) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 7 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

105. Moczary (gm. Ustrzyki Dolne) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Niepokalanego Serca NMP (parafia w Jasieniu) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 16 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

106. Mołodycz (gm. Wiązownica) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 17 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

107. Morochów (gm. Zagórz) : dawniej cerkiew greckokatolicka Męki Pańskiej, obecnie parafialna cerkiew prawosławna Spotkania Pańskiego //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 18 : il.

Cerkiew powstała w 1837 r. , w wyposażeniu odrestaurowany pełny ikonostas

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

108. Myłoserdia Dweri : Sanktuarium Maryjne w Jarosławiu / Bogdan Prach. - Warszawa : Archiwum Ukraińskie, 1996.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów/Czyt. Gł.

109. Na pograniczu kultur : drewniana architektura sakralna w Polsce i na Ukrainie : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 27-29 września 2000 r. w ramach obchodów europejskich dni dziedzictwa kulturowego w województwie podkarpackim / [red. nauk. Janusz Polaczek] ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2001. - (Biblioteka Przemyska : t. 40)

PBW Przemyśl WP 12478/B, 12479/B ; Czyt. 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 93618

110. Nienowice (gm. Radymno) : filialna cerkiew prawosławna Ofiarowania Najświętszej Marii Panny (parafia w Kalnikowie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 20 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

111. O genezie bryły cerkwi drewnianej / Jan Kurek.//W: Losy cerkwi po 1994 roku : materiały sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt. "Tragedia polskich cerkwi" / [zespół red. Anna Marek i in.]. - Rzeszów ; Warszawa : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego : SHS. Zarząd Główny, 1997. – S. 271-292

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 38447

112. O genezie bryły cerkwi drewnianej : (w oparciu o zabytki z terenu województwa przemyskiego) / Jan Kurek. //W: Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, 25-26 marca 1995 roku / [red. Jarosław Giemza] ; Muzeum Zamek w Łańcucie, Redakcja czasopisma "Peremyśki Dzwony", Wydawnictwo "Stepan design". - Łańcut : Muzeum-Zamek, 1999. – S. 271-292 : il.

PBW Łańcut BŁWyp 32483

PBW Przeworsk WK 45524

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 94312

113. O sztuce sakralnej przemyskiej eparchii słowem i obrazem = Pro cerkovne mistectvo peremmis'koi eparhii slovom ta obrazom = The sacral art of the Przemyśl eparchy in word and picture / Jarosław Giemza. - Łańcut : Muzeum-Zamek, 2006.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 94627

114. Olchowiec (gm. Krempna) : filialna cerkiew greckokatolicka Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z Myr Licejskich do Bari (parafia w Komańczy) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 28 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

115. Oparówka (gm. Wiśniowa) : dzwonnica cerkiewna //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 31 : il.

Drewniana dzwonnica powstała w 1882 r. przy murowanej greckokatolickiej cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

116. Opuszczone - ratowane : greckokatolickie zespoły cerkiewne południowo-wschodniej Polski : materiały z konferencji naukowej / pod red. Moniki Rzepiejewskiej.- Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych, 2013.

117. Orelec (gm. Olszanica) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia św. Anny , następnie filialny kościół rzymskokatolicki św. Józefa (parafia w Bóbrce), obecnie nieczynna kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 31 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

118. Osiemnastowieczna terminologia z zakresu architektury i sztuki cerkiewnej oraz organizacji Kościoła Wschodniego : materiały do słownika na podstawie protokołów wizytacyjnych eparchii włodzimierskiej / Bronisław Miron Seniuk.//W: Miejsce i rola kościoła grecko-katolickiego w Kościele Powszechnym / pod red. Stanisław Stępień. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2000. – (Polska – Ukraina : 1000 lat sąsiedztwa ; T. 5). – S. 309-346 : il., bibliogr.

PBW Przemyśl /Czyt. CzP 94(438) 110464

119. Paszowa (gm. Olszanica) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Opieki Matki Bożej, obecnie kościół rzymskokatolicki Narodzenia Najświętszej Maii Panny (parafia w Wańkowej) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 34 : il.

Cerkiew z końca XVIII w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

120. Piękno w drewnie zamknięte : drewniane kościółki i cerkiewki Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Pogórza / zdj. Tadeusz Budziński ; tekst Barbara Tondos, Jerzy Tur. - Warszawa : "Voyager", 1992.

PBW Krosno / Czyt. 102718

121. Pogranicze kultur : drewniane budownictwo sakralne na Podkarpaciu / zdjęcia Tadeusz Budziński ; tekst Mariusz Czuba ; oprac. graf. Tadeusz Nuckowski. - Rzeszów : Księgarnia Akademicka "Libra", 2001.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów/Czyt. Gł.

122. Prałkowce (gm. Krasiczyn) : dzwonnica cerkiewna //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 43 : il.

Dzwonnica datowana na koniec XVI w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

123. Problemy genezy i chronologii wczesnośredniowiecznych budowli przemyskich / Ewa Kubica-Kabacińska.// W: Przemyśl wczesnośredniowieczny / red. nauk. Ewa Sosnowska. - Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2010. - S. 300-319

M.in. Cerkiew księcia Wołodara

PBW Przemyśl WP 102597, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 102188

124. Prusie (gm. Horyniec Zdrój) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Narodzenia Najświętszej Marii Panny ( parafia w Werchracie), obecnie filialna kaplica rzymskokatolicka (parafia w Werchracie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 43-44 : il.

Cerkiew wzniesiona w II poł. XIX w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

125. Przemiany w osiemnastowiecznej architekturze cerkiewnej na przykładzie diecezji przemyskiej / Eugeniusz Zawałeń.//W: Miejsce i rola kościoła grecko-katolickiego w Kościele Powszechnym / pod red. Stanisław Stępień. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2000. – (Polska – Ukraina : 1000 lat sąsiedztwa ; T. 5). – S. 223-232

PBW Przemyśl/Czyt. CzP 94 (438) nr inw. 110464

126. Przemyśl (d. Kruhel Wielki) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego (parafia w Prałkowcach), obecnie filialna cerkiew greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego (parafia w Przemyślu) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 45 : il.

Jedna z najstarszych cerkwi w Polsce o nieustalonej dacie powstania (początek XVII w.?). Przebudowana w 1884 r. Nie zachowały się elementy pierwotnego wyposażenia

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

127. Radoszyce (gm. Komańcza) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Dymitra, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Wspomożycielki (parafia w Komańczy) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 48 : il.

W wyposażeniu ikonostas z ikonami z XX w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

128. Radruż : kresowe dziedzictwo = heritage of Kresy / Tadeusz Budziński fot. ; Janusz Mazur tekst ; Tadeusz Nuckowski oprac graf. ; [tł. Agnieszka K. Andruszewska, Jadwiga Ryba, William D. Rees]. - Lubaczów : Muzeum Kresów, 2011.

PBW Lubaczów Czyt./ CzL nr inw. 48995

129. Radruż : Zespół Cerkiewny / [tekst Janusz Mazur ; red. Stanisław Piotr Makara, Barbara Woch, Janusz Mazur ; fot. Janusz Mazur, Andrzej Rychlewski] ; Muzeum Kresów w Lubaczowie. - Lubaczów : Muzeum Kresów, 2014.

130. Rakowa (gm. Tyrawa Wołoska) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Narodzenia Matki Bożej, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Narodzenia Najświętszej Marii Panny (parafia w Tyrawie Wołoskiej) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 52 : il.

Świątynia zbudowana ok. 1779 r. Nowy ikonostas z obrazami Zygmunta Bogdańskiego z 1894 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

131. Reczpol (gm. Krzywcza) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Opieki NMP (parafia w Krzywczy), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki (parafia w Krzywczy), obecnie nieczynna kultowo//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 53 : il.

Cerkiew zbudowana w 1879 r. w miejscu starszej

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

132. Roztoki Dolne (gm. Baligród) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła (parafia w Mchawie), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki św. Michała Archanioła (parafia w Mchawie)//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 59 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

133. Rudawka (gm. Bircza) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka św. Sawy (parafia w Birczy), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Podwyższenia Krzyża Świętego (parafia w Birczy) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 61 : il.

Świątynia zbudowana w 1736 lub 1797 r jako kościół rzymskokatolicki przekazany przez władze austriackie unickiej parafii w Birczy

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

134. Rudenka (gm. Olszanica) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Opieki Matki Bożej (parafia w Uhercach Mineralnych), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Nieustającej Pomocy (parafia w Uhercach Mineralnych) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 62 : il.

Cerkiew zbudowana w l. 1843-1844

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

135. Ruskie i mołdawskie wzoru architektury cerkiewnej : ich wpływ na obszar północnego odcinka łuku Karpat / Zofia Szanter.//W: Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, 25-26 marca 1995 roku / [red. Jarosław Giemza] ; Muzeum Zamek w Łańcucie, Redakcja czasopisma "Peremyśki Dzwony", Wydawnictwo "Stepan design". - Łańcut : Muzeum-Zamek, 1999. – S. 207-232 : il.

PBW Łańcut BŁWyp 32483

PBW Przeworsk WK 45524

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 94312

136. Sacrum i mentalność w kształtowaniu świątyń Kościoła Wschodniego na przykładzie drewnianych cerkwi woj. przemyskiego /Jan Kurek. - Kraków : Politechnika Krakowska, 1997. - Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Architektura) (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ; 217)

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 35134-RG

137. Sanoczek (gm. Sanok) : dawniej cerkiew greckokatolicka Narodzenia Bogurodzicy, obecnie kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Królowej Polski //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 68 : il.

Cerkiew wybudowana w 1863 r. Przed wejściem do zakrystii wtórnie wmontowana płyta z data „1674” pochodząca zapewne z wcześniejszej cerkwi

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

138. Sanok–Olchowce : dawniej cerkiew greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Wniebowstąpienia Pańskiego//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 31 : il.

Cerkiew wybudowana w 1844 r. Zachowany kompletny ikonostas z XIX w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

139. Siedliska (gm. Nozdrzec) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Najświętszej Marii Panny Królowej Polski//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 75 : il.

Cerkiew wybudowana w 1860 r., część wyposażenia z kościoła w Gdczynie z 1706 r., który został rozebrany w 1970 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

140. Sieniawa (gm. Rymanów) : dawna parafialna cerkiew greckokatolicka Narodzenia Bogurodzicy, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Matki Boskiej Częstochowskiej (parafia w Głębokiem) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 77 : il.

Świątynia zbudowana w 1874 r. na miejscu wcześniejszej, spalonej ok. 1860 r. Zachowane częściowe wyposażenie cerkiewne

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

141. Stratygrafia kulturowa w rejonie cerkwi Wołodara w Przemyślu / Agnieszka Biel.// W: Przemyśl wczesnośredniowieczny / red. nauk. Ewa Sosnowska. - Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej [i in.], 2010. - S. 268-299

PBW Przemyśl WP 102597, CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 102188

142. Symbolika bizantyjskiej architektury sakralnej / Anna Różycka-Bryzek. //W: Losy cerkwi po 1994 roku : materiały sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki pt. "Tragedia polskich cerkwi" / [zespół red. Anna Marek i in.]. - Rzeszów ; Warszawa : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego : SHS. Zarząd Główny, 1997. – S. 63-90

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. nr inw. 38447

143. Symbolika cerkwi / Leonid Uspienski ; przekł. z ang. Włodzimierz Misijuk. - Białystok : Parafia Prawosławna św. Jerzego, 2000.

144. Szlakiem drewnianych cerkwi i kościołów Podkarpacia i Lubelszczyzny / Janusz Laskowski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2010.

145. Szyperki (gm. Jarocin) : dawniej kaplica greckokatolicka Najświętszej Marii Panny, obecnie kaplica rzymskokatolicka Narodzenia NMP (parafia w Jarocinie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 97 : il.

Kaplica ufundowana przez ziemianina Pokrowskiego w 1875 r. dla greckokatolickich drwali

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

146. Świątkowa Wielka (gm. Krempna) : dawna parafialna cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki św. Michała Archanioła (parafia w Desznicy) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 102-103 : il.

Cerkiew wzniesiona w 1757 r., w wyposażeniu wielostrefowa ikona „Pasja z lat 40 XVII w., Ikona „Sąd Ostateczny” z XVII w. ; wnętrze pokryte figuralną i ornamentalną polichromią z II poł. XVIII w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

147. Ułazów (gm. Stary Dzików) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka św. Dymitra Męczennika, następnie filialna kaplica rzymskokatolicka (parafia w Niemstowie), obecnie nieczynna kultowo//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 122-123 : il.

Cerkiew zbudowano pod k. XVIII w. lub w 1843 r. razem z dzwonnicą, zachowany ikonostas z I poł. XIX w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

148. Walawa (gm. Orły) : dzwonnica cerkiewna//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 124 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

149. Wańkowa (gm. Olszanica) : dawna cerkiew greckokatolicka Narodzenia Bogurodzicy, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Różańcowej//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 125 : il.

Cerkiew pochodzi ze wsi Ropienka, w której została postawiona w 1726 r., w 1985 r. przniesiona do Wańkowej

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

150. Wapowce (gm. Przemyśl) : dzwonnica cerkiewna//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 126 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

151. Wara (gm. Nozdrzec) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego, później kościół rzymskokatolicki Podwyższenia Krzyża Świętego, obecnie nieczynna kultowo//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 126-127 : il.

Cerkiew z l. 1888-1889,zachowana część ikonostasu ze strefą Deesis

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

152. Witryłów (gm. Dydnia) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka św. Michała Archanioła (parafia w Końskiem), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki NMP Nieustającej Pomocy (parafia w Końskiem) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 134 : il.

Świątynia powstała w 1812 r., brak oryginalnego wyposażenia

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

153. Wólka Żmijowska (gm. Wielkie Oczy) : dawniej filialna cerkiew greckokatolicka Narodzenia Matki Bożej (parafia w Żmijowiskach) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 139 : il.

Cerkiew wzniesiono w l. 1894-1896

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

154. Wróblik Szlachecki (gm. Rymanów) : dawniej cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Matki Bożej, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Najświętszego Serca Pana Jezusa (parafia we Wróbliku Szlacheckim) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 83 : il.

Świątynię wzniesiono w 1869 r., unikatowa przegroda oddzielająca nawę od tzw. babińca, którą w cerkwiach stawiano do XVIII w.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

155. Wykaz drewnianych kościołów i cerkwi w Galicyi / zestawił Tadeusz Spiss. – Lwów : C. K. Namiestnictwo, 1912.

http://www.tpn.pbp.webd.pl/wwwdigi/spisswykaz/index.html

Biblioteka TPN Przemyśl

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów/Czyt. Gł.

156. Zabytkowa architektura cerkiewna ziemi lubaczowskiej / tekst Janusz Mazur. - Lubaczów : Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej, 2012.

PBW Lubaczów CzL 48331, 48332

157. Zabytkowy zespół cerkiewny Gorajec : cerkiew pw. narodzenia NMP : drewniana architektura sakralna : ziemia lubaczowska / [fot. Andrzej Gryniewicz ; tekst Tomasz Róg ; tł. na język ukr. Wojciech Róg]. - Lubaczów : Powiatowe Centrum Kultury i Sportu, 2008.

PBW Lubaczów WL 1738/B, WL 1739/B, WL 1740/B, Czyt./CzL 1737/B

158. Zabytkowy zespół cerkiewny p.w. św. Paraskewy Radruż : drewniana architektura sakralna : ziemia lubaczowska / [fot. Andrzej Gryniewicz ; tekst Janusz Mazur ; tł. na język ukr. Wojciech Róg]. - Lubaczów : Powiatowe Centrum Kultury i Sportu, 2008.

PBW Lubaczów WL 1713/B, WL 1714/B, WL 1715/B, Czyt./CzL 1716/B

159. Zamieszańskie cerkwie i kapliczki / [red. Michał Łuczaj ; tekst Artur Bata ; zdj. Artur Bata, Zdzisław Gil, Michał Łuczaj]. - Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, [2012].

PBW Jasło JM 73746

PBW Krosno M 134085

PBW Krosno M 135220, Czyt. Krosno Cz 133652

PBW Strzyżów BStWy 35966, Czyt. Strzyżów BStCz 35958

160. Zawadka Rymanowska (gm. Dukla) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Opieki Bogurodzicy, obecnie filialny kościół rzymskokatolicki Narodzenia Najświętszej Maryi panny (parafia w Trzcianej)//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 150-151 : il.

Cerkiew wzniesiono w 1855 r., zachowany pięciokondygnacyjny późnobarokowy ikonostas , zaś późnobarokowa (z ok. 1700) ambona pochodzi z kościoła w Lubatowej

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

161. Żmijowiska (gm. Wielkie Oczy) : dawniej parafialna cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Matki Bożej, obecnie nieczynna kultowo//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 159 : il.

Świątynia powstała w 1770 r., zachowało się tabernakulum, ołtarz oraz dwie ikony, obiekt powoli niszczeje mimo prac zabezpieczających w l. 1990-1991

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

 

2.1.1. Artykuły z czasopism i wydawnictw ciągłych

162. Architektura i wyposażenie cerkwi p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu / Jarosław Giemza.//Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 2001, nr 35, s. 5-21 : il.

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=9026

163. Badania archeologiczno-architektoniczne przy cerkwi w Posadzie Robotyckiej pow. Przemyśl / Antoni Kunysz. //Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 1967, s. 40-42

164. Brama Miłosierdzia / tekst Agata Chmura ; fot. Artur Wysocki.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 1, s. 24-26 : fot. kolor., mapka

Cerkiew konkatedralna Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu i ikona Matki Bożej "Brama Miłosierdzia"

165. Cerkiew bojkowska : problematyka badań / Roman Sułyk. //Płaj : Zeszyt Krajoznawczego Towarzystwa Karpackiego „Płaj”. – 1994, nr 6, s. 57-64

166. Cerkiew bojkowska w Smolniku nad Sanem / Jarosław Staszczuk.// Siwerniak : Biuletyn Informacyjny SKBP Lublin. – 2009, s. 18-25 ; il.

http://skpb.lublin.pl/siwerniak/Siwerniak40.pdf

167. Cerkiew obronna w Posadzie Rybotyckiej : (w woj. przemyskim)/ Marian Kornecki.//Ziemia. – T. 1, 1956, s. 21

168. Cerkiew obronna w Posadzie Rybotyckiej / Zbigniew Beiersdorf. // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. – T. XIII, 1968, s. 5-13

169. Cerkiew p.w. św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej / Michał Kowalczuk. – (Sprawozdania z posiedzeń)//Sprawozdania Komisyi Do Badania Historyi Sztuki w Polsce. – T. 5, 1896, s. LXXVIII-LXXX : il.

http://kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=54000

170. Cerkiew starsza niż przypuszczano / del [Dariusz Delmanowicz].// Życie Podkarpackie. - 2016, nr 3 (20 I), s. 17

Drewniana cerkiew p.w. Św. Nikity w Leżachowie

171. Cerkiew w Rabem k. Ustrzyk Dolnych / Maciej Augustyn.- Il. // Bieszczad. – T. 4, 1997, s. 111-126

172. Cerkiew w Równi / Bogdan Augustyn.// Bieszczad.- T.19, 2014, s. 237-250

173. Cerkiew w Uluczu / Agnieszka Paluch.//Spotkania z Zabytkami. - [R.] 28, nr 7 (2004), s. 22-23

174. Cerkiew w Ustrzykach Górnych / Maciej Augustyn. // Bieszczad. – T. 3, 1996, s. 29-31 ; fot.

175. Cerkiew w Zalesiu / tekst i fot. Stanisław Kłos.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 1, wkładka "Rzeszowskie klejnoty", s. X : fot. kolor.

Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, przebudowany z cerkwi greckokatolickiej pw. Soboru Przenajświętszej Bogurodzicy w Zalesiu, dzielnicy Rzeszowa

176. Cerkwi dzieje najnowsze / Eugeniusz Zawałeń.//Spotkania z Zabytkami. - 1999, nr 4, s. 4-8

Zniszczenie cerkwi greckokatolickich w latach powojennych na terenach woj. podkarpackiego

177. Cerkwie greckokatolickie w południowo-wschodniej Polsce / Helena Kręt. // Lud . - T. 84 (2000), s. 83-101

178. Cerkwie greckokatolickie w południowo-wschodniej Polsce : byłe województwo przemyskie i rzeszowskie. Cz. 2 / Helena Kręt.// Lud . - T. 86 (2002), s. 229-238

179. Cerkwie pogranicza – raport / Małgorzata Gmiter, Jacek Zejdowski. // Spotkania z Zabytkami. – T. 16, 1992, nr 8(66), s. 18-22

180. Cerkwiska - ocalić, co jeszcze zostało / tekst i fot. Stanisław Kłos.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 1, s. 4-7

Miejsca po cerkwiach we wschodniej i południowej części woj. Podkarpackiego

181. Datowanie cerkwi w Łopience : nowe ustalenia / Paweł Sygowski.//Płaj : zeszyt turystyczno-krajoznawczy Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich. - T. 51 (2016), s. 27-42

Cerkiew prawosławna św. Męczennicy Paskewy w Łopience

182. Drewniana architektura sakralna w Polsce : zagadnie nie typów i form regionalnych w rozwoju historycznym / Marian Kornecki.//Ochrona Zabytków. – R. XLV, 1992, nr 1-2, s. 7-31

183. Drewniana cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gorajcu koło Lubaczowa / Eugeniusz Zawałeń. // Rzeszowska Teka Konserwatorska. - T. 2, 2000, s. 59-83

184. Drewniana cerkiew znad Sanu/ Ryszard Brykowski.// Spotkania z Zabytkami. - Tom 6 (1981), s. 49-51

185. Drewniane cerkwie / Ryszard Brykowski. //Architektura. – R. 37, 1983, nr 5, s. 54 : il.

186. Drewniane cerkwie łemkowskie / Ryszard Brykowski. // Poznaj Swój Kraj. – 1983, nr 5, s. 6-9

187. Drewniane cerkwie złotego wieku / Janusz Mazur. // Monument : Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. – 2005, nr 2, s. 71-113

188. I tylko cerkiew pozostała / tekst i fot. Stanisław Kłos.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 5, s. 28-30, fot., mapka

Cerkiew greckokatolicka (bojkowska) w nieistniejącej już wsi Łopienka, w której zachowała się ikona Matki Boskiej Łopieńskiej

189. Konserwacja cerkwi w Uluczu / Michał Czajnik, Wojciech Kurpik. //Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 1965, nr 2, s.11-14

http://www.pbc.rzeszow.pl/publication/9103

190. Kowalówka : miejsce gdzie piękno jest ukryte... / Grażyna Stojak.// Wiadomości Konserwatorskie.- 2010,nr 28, s. 124-128

Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Dziewicy

191. Latynizacja i okcydentalizacja architektury greckokatolickiej w XVIII w. / Jerzy Kowalczyk//Biuletyn Historii Sztuki. – T. 42, 1980, s. 347-364

192. Łemkowskie cerkwie z murowanymi prezbiteriami / Stanisław Kryciński. // Magury. – 1998, s. 67-71

193. Miniskansen obok drewnianej cerkwi / MG [Mariusz Godos].// Życie Podkarpackie. - 2016, nr 29 (20 VII), s. 12

Cerkiew św Paraskewy w Nowym Bruśnie

194. Monaster Werchracki / tekst i fot. Stanisław Kłos.// Skarby Podkarpackie. - 2012, nr 4, s. 22-23

Monaster prawosławny pw. Przemienienia Pańskiego. Znajdowała się tu otoczona kultem ikona Matki Bożej zwanej Werchracką. Po zamknięciu klasztoru 1806 r, zakonnicy, a także ikona trafili do Krechowa koło Żółkwi. Obecnie obraz ten znajduje się w cerkwi pw. św. Paraskewy we Lwowie

195. Murowana cerkiew obronna / Marta Trojanowska.// Spotkania z Zabytkami. - [R.] 33, 2009, nr 7, s. 26

Cerkiew p.w. św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej

196. Najdawniejsze dzieje Przemyśla ciągle odkrywane na nowo. [Cz. 5, Historia badań archeologicznych w l. 1985-2010] / Andrzej Koperski.// Nasz Przemyśl. - 2015, nr 5, s. 18-20 : il., bibliogr.

Prace archeologiczne odsłaniające fundamenty cerkwi księcia Wołodara

197. Na pomoc cerkwi / tekst i fot. Ewa Bryła.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr, s. 8-9 : fot. kolor., mapka

Murowana cerkiew filialna p.w. Soboru Matki Bożej z 1865 r. w Olchowej

198. Nieistniejące cerkwie Łemkowszczyzny : w świetle „materiałów penetracyjnych” ze zbiorów Działu Sztuki Cerkiewnej przy Muzeum – Zamek w Łańcucie/ Damian Nowak. – Il. // Magury. – 2005, s. 6-29

199. Nieznane cerkwie łemkowskie w Polsce/ Zygmunt Malinowski. – Il. // Magury. – 1993, s. 103-106

200. O cerkwiach drewnianych w Galicyi / Tadeusz Obmiński. // Sprawozdania Komisyi Do Badania Historyi Sztuki W Polsce. – T. 9, 1915 , łamy 399-432 : 35 il.

201. Obronna cerkiew w Posadzie Rybotyckiej : (komunikat) / Józef T. Frazik.//Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych Oddziału PAN w Krakowie. – 1968, nr 11 (2), s. 841-843

202. Przegląd badań archeologicznych na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu w latach 1956-1993 / Ewa Sosnowska.// Rocznik Przemyski. - T. 29-30 (1993/1994), z. 1, s. 23-42

M.in. Cerkiew księcia Wołodara

203. Przemyska cerkiew księcia Wołodara w świetle źródeł pisanych i archeologicznych / Andrzej Żaki.// Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych O/PAN w Krakowie. - T. 12, 1968, z. 1, s. 47-50

204. Remont cerkwii w Bystrem / Bogdan Augustyn. // Bieszczad. – T. 1, 1993, s. 19-20

205. Sieć cerkiewna ziemi przemyskiej w świetle rejestru poborowego z 1628 roku / Zdzisław Budzyński.// Rocznik Przemyski. - T. 32 (1996), z. 1, Historia, s. 109-124

206. Sieć cerkiewna ziemi przemyskiej w świetle rejestru poborowego z 1658 roku / Zdzisław Budzyński.// Rocznik Przemyski. - T. 37 (2001), z. 3, Historia, s. 81-91

207. Sieć cerkiewna ziemi sanockiej w świetle rejestrów poborowych z 1640 i 1655 r. : materiały / Zdzisław Budzyński.// Rocznik Przemyski. - T. 34 (1998), z. 4, s. 49-55

208. Stara architektura Podkarpacia : zabytki łemkowskie / Jan Kopeć. // Podkarpacie. – 1983, nr 32, s. 8

209. Ważny element krajobrazu/ Tomasz Róg.//Skarby Podkarpackie. 2015, nr 1, s. 36-37

Cerkiew p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorzycach

210. Wieża zegarowa : Przemyśl dawniej i dziś...[Cz.] 7 / Dariusz Hop.// Nasz Przemyśl. - 2006, nr 2, s. [44]

Dzwonnica niewybudowanej cerkwi unickiej

211. Wstępne badania architektoniczne cerkwi w Posadzie Rybotyckiej pow. Przemyśl / Józef T. Frazik. //Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1966. – 1968, s.243-247

212. Wzgórze zamkowe odsłania swoje tajemnice : archeolodzy odkrywają kolejne tajemnice wzgórza zamkowego / Jacek Błoński ; fot. Jacek Błoński ; fot. Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 4 (4) 24 lipca, s. 17

Cerkiew księcia Wołodara i Cerkiew Katedralna pw. Św. Jana Chrzciciela

213. Z problematyki badań nad drewniana architekturą sakralna w Karpatach : typy architektoniczne cerkwi i ich rozmieszczenie / Ryszard Brykowski. // Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. – R. 5, 1974, s. 149-179

214. Z problematyki kodyfikacji cerkwi łemkowskiej / Zygmunt Malinowski. // Płaj. – T. 10 (1995), s. 124- 130

215. Z rozważań nad architekturą cerkwi łemkowskiej / Ryszard Brykowski. – Il. // Polska Sztuka Ludowa. – 1985, nr 3-4, s. 137-152

216. Zabytkowe cerkwie nie obronią się same / Małgorzata Mokrzycka. – Il. // Tygodnik Polski. – 1983, nr 47, s. 7

217. Zabytkowe cerkwie w Jasielskiem /Andrzej Mastej.//Rocznik Jasielski. – T.2, 1970-1972, s. 142-151

PBW RzeszówCzyt./CzytR 133739

218. Zapomniana cerkiew w Rudce gm. Sieniawa woj. podkarpackie / Małgorzata Tarkowska.//Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki. - Vol. 14, 2003, nr 1-2, s. 130-133

219. Zasadnicze cechy drewnianych cerkwi z okresu od XVI do początku XVII wieku / Jerzy Tur.// Płaj.- T. 38, 2009, s. 178-189

 

2. 2. Kościoły i kaplice

2. 2. 1. Wydawnictwa zwarte

220. 550 lat Bernardynów w Przeworsku / [zdjęcia, koncepcja albumu] Wojciech Kapusta, [teksty, badania hist., tł.] Szymon Wilk. - Przeworsk ; Kalwaria Zebrzydowska : "Calvarianum", cop. 2015.

Przeworsk MKsK Reg. nr inw. 52416

221. Analiza porównawcza stratygrafii i architektury rotundy i palatium na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu / Ewa Sosnowska.// W: Przemyśl wczesnośredniowieczny / red. nauk. Ewa Sosnowska. - Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2010. - S. 230-241

Przemyśl WP 102597, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 102188

222. Architektura sakralna pogranicza : kościoły i cerkwie Roztocza i ziemi lubaczowskiej / tekst Janusz Mazur ; red. Marian Bobecki, Piotr Makara, Maciej Pietrzak. - Przemyśl : "Mercator", 2009.

PBW Lubaczów Czyt./CzL 46325, 47282

223. Barokizacja wystroju katedry przemyskiej za rządów biskupa Aleksandra Antoniego Fredry / Jakub Sito ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 1992

Przemyska Biblioteka Publiczna/ Czyt. Gł. 31372

224. Barokowa kolegiata w Brzozowie : praca zbiorowa / red. Adamski Jerzy F. - Brzozów : Muzeum Regionalne im.Adama Fastnachta, 1988.

PBW Krosno M 99046, Czyt./Cz 99045

225. Bazylika mniejsza (fara) w Krośnie : krótki przewodnik / [tekst Hanna Wajda-Lawera]. – Krosno : "Graffia", 2015.

PBW Krosno Czyt. 137220

226. Bazylika i klasztor Ojców Bernardynów w Leżajsku / Andrzej Efrem Obruśnik. - Rzeszów : "Libri Ressovienses", 1997.

PBW Krosno M 109972

PBW Rzeszów CzytR 34461 B

227. Bazylika i klasztor Ojców Bernardynów w Leżajsku / Andrzej Efrem Obruśnik. - Wrocław : "Zet", 2006.

PBW Leżajsk BLżWy 32404, 34630

228. Bazylika Ojców Bernardynów w Lezajsku [!] / [teksty Anna Rakuś ; fot. Wacław Padowski, Ryszard Węglarz ; tł. ang. Anna i Andrzej Śmiały, tł. niem. Anna Kalita]. - Rzeszów : "Edytor", 2004.

PBW Leżajsk BLżWy 30761, Czyt. Leżajsk BLżCz 32402

229. Bazylika Ojców Bernardynów w Rzeszowie : przewodnik / Elżbieta Kurowska, Wiktor P. Tokarski. - Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2009.

PBW Rzeszów WypRz 234088, 235494

230. Besko : dawniej parafialny rzymskokatolicki kościół Podwyższenia Krzyża Świętego //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 16 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

231. Brzeziny : 500 lat kościoła św. Mikołaja 1501-2001 : materiały z sesji popularno-naukowej odbytej w dniu 6.10.2001 r. w Brzezinach / pod red. Władysława Tabasza. - Brzeziny ; Ropczyce : Wyższa Szkoła Inżynierii Rolniczej i Zarządzania, 2001.

PBW Sędziszów BSdzW 35994, 36105, 41290

232. Budowniczowie i artyści na usługach franciszkanów przemyskich od XV-XVIII / Józef T. Frazik.//W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T[omasz] Frazik ; pod red.Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2004. – S. 117-141

Kościół franciszkański p.w. św. Marii Magdaleny w Przemyślu

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł. 43026

233. Bystrzyca (gm. Iwierzyce) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Franciszka z Asyżu //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 34 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

234. Dawne kolegium OO. Jezuitów ; Kolegiata Bożego Ciała w Jarosławiu / Jacek Hołub. – Jarosław : Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, 2004.

PBW Jarosław WJ 50225 , Czyt./CzJ 72/Jar nr inw. 2632

235. Dąbrowica (gm. Kuryłówka) : filialna kaplica rzymskokatolicka (parafia w Kolonii Polskiej), obecnie nieczynna kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 55 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

236. Dobrków (gm. Pilzno) : parafialny kościół rzymskokatolicki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 60-61 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

237. Domaradz Zatyle : filialny kościół rzymskokatolicki Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (parafia w Domaradzu) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 64 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

238. Domostawa (gm. Jarocin) : parafialny kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Królowej Korony Polskiej //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 64-65 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

239. Drewniane kościoły Podkarpacia / Arkadiusz Komski ; [zdj. Arkadiusz Komski]. - Nowy Sącz : "Fundacja", 2003.

PBW Krosno / Czyt. 117364

240. Drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem : uratowany dziedzic/ Mariusz Czuba. – Blizne ; [Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego], 1996.

WiMBP Rzeszów / Czyt. Gł.

241. Drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem : zarys monograficzny/ Mariusz Czuba. – Blizne ; Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2002.

WiMBP Rzeszów / Czyt. Gł.

242. Drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Jasienicy Rosielnej / Mariusz Czuba. – Rzeszów : [Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego],1988.

WiMBP Rzeszów / Czyt. Gł.

243. Drewniany kościół Św. Doroty w Trzcinicy : z dziejów fundacji, konserwacji i prac badawczych / Piotr Łopatkiewicz. - Trzcinica : Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty, 2013.

PBW Krosno / Czyt. 137729

244. Drewniany kościół Przemienienia Pańskiego w Cmolasie / Marian Kornecki, Kazimierz Szkaradek, Zbigniew Jucha. – Cmolas : Parafia Przemienienia Pańskiego, 1995.

WiMBP Rzeszów /Czyt. Gł.

245. Drewniany kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Michała Archanioła w Haczowie / Marian Kornecki. - Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1994.

PBW Krosno M 136202, Czyt. Cz 8997/B

246. Fara w Łańcucie / Marta Paterak. - Łańcut : Parafia rzym.-kat. p.w. Św. Stanisława Biskupa w Łańcucie, 2007.

PBW Łańcut BŁWyp 33751, 33762

247. Franciszkański Kościół Św. Antoniego w Przemyślu / Albin Sroka. - Jarosław ; Przemyśl : [b. w.], 1992.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 87049

PBW Przemyśl WP 101802

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł.

248. Fundacja artystyczna Kamienieckich dla kościoła franciszkańskiego w Krośnie : uwagi na marginesie odkrycia średniowiecznych malowideł ściennych / Piotr Łopatkiewicz. - Krosno : Muzeum Rzemiosła, 1995.

PBW Krosno/Czyt Cz8854/B

249. Gorzejowa (gm. Brzostek) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Grzegorza //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 78 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

250. Górki (gm. Brzozów) : dawniej parafialny kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, obecnie obiekt nieczynny kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 79 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

251. Gwoźnica Górna (gm. Niebylec) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Antoniego Padewskiego //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 84 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

252. Historia kościoła i klasztoru Ojców Karmelitów Bosych w Przemyślu / Marek Gosztyła. - Przemyśl : [Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki], 1997.

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł. i Wydz. Inf.-Bibliogr.

253. Historia kościoła i klasztoru Ojców Karmelitów Bosych w Przemyślu / Marcin Konarzewski. - Przemyśl : Przemyskie Towarzystwo Kulturalne, 1991.

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. nr inw. 30997

254. Historia zapisana w drewnie : raport o dziejach i stanie zachowania dziewięciu drewnianych obiektów sakralnych Podkarpacia : Biała Księga Dziedzictwa Historycznego / oprac. zespoły badawcze pod kier. Grażyny Stojak. - Rzeszów : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", 2011.

1. CZERTEŻ - cerkiew greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego / I. Zając, M. Filip, I Kondrów ;

2. GAWŁUSZOWICE - kościół parafialny rzymskokatolicki pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika / D. Komada, J. Jasiewicz-Witczak, J. Sarwa ;

3. IWONICZ ZDRÓJ - kościół rzymskokatolicki pw. św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych / B. Stopyra, P. Bakun, E. Sobolak ;

4. LISKOWATE - cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny / B. Janusz, N. Stojak, M. Wojnarowski ;

5. ŁĘKI GÓRNE - kościół rzymskokatolicki parafialny pw. św. Bartłomieja Apostoła / M. Nikiel, H. Madejowski, P. Drewniak ;

6. MIĘKISZ STARY - cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Bogurodzicy / G. Stojak, J. Giemza, B. Stepan ;

7. NOWE BRUSNO - cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy / K. Szuwarowski, S. Makara, E. Zawałeń ;

8. PIELGRZYMKA - cerkiew greckokatolicka, obecnie prawosławna pw. św. Michała Archanioła / A. Osiński, M. Dawidiuk, R. Dubec ;

9. SONINA - kościół rzymskokatolicki pw. św. Jana Chrzciciela / J. Kosiorowski, E. Bakun, B. Rajnowski ; Badania dendrochronologiczne.

Stalowa Wola SG 59533

Strzyżów BStWy 35767

Lubaczów Czyt./CzL 47968

255. Huta Krzeszowska (gm. Harasiuki) : parafialny kościół rzymskokatolicki Podwyższenia Krzyża Świętego //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 98-99 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

256. Jamy (gm. Wadowice Górne) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Augustyna Biskupa //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 107 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

257. Jodłowa : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Stanisława Biskupa Męczennika //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 111-112 : il.

Od 1900 r. ośrodek kultu Dzieciątka Jezus, którego rzeźba, kopia figurki z kościoła Karmelitów w Pradze, była umieszczona w ołtarzu głównym

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

258. Katedra przemyska wraz z kościołem filialnym Najświętszego Serca P. Jezusa : monografia / pióra ks. infułata Teofila Łękawskiego, z rycinami wg zdjęć fotograficznych ks. kanclerza Józefa Wiejowskiego. - Przemyśl : nakł. Komitetu Restauracyi Katedry, 1906.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 21249, 30333, 65131

259. Klasztor franciszkański w Krośnie / Władysław Leon Antoniewicz. - Lwów : nakł. autora, 1910.

PBW Krosno/Czyt Cz7757/B

260. Klasztor Ojców Bernardynów w Leżajsku : przewodnik / Zuzanna Kazanowska. - Wyd. 3 (uzup.). - Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2003.

PBW Łańcut BŁWyp 32097

PBW Leżajsk BLżWy 32412

261. Kniażyce (gm. Fredropol) : filialny kościół rzymskokatolicki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (parafia Grochowce) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 120 : il.

Drewniany kościółek w stylu zakopiańskim fundacji Michała Pawlikowskiego z Medyki. W ołtarzu wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem inspirowany folklorem góralskim autorstwa Leli (Anieli) z Wolskich Pawlikowskiej

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

262. Kolegiata Bożego Ciała w Jarosławiu : dawne kolegium oo. Jezuitów / Jacek Hołub. - Jarosław : Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, 2004.

PBW Jarosław WJ 50225, Czyt./ CzJ 72/Jar 2632

263. Kollegiata Wszystkich Świętych w Jarosławiu / [Ignacy Rychlik]. – [Jarosław]: b. w., 1893.

Biblioteka Narodowa nr inw. 431367

264. Kontrakty snycerzy lwowskich z przemyskim konwentem jezuitów / Józef T. Frazik.//W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów/ Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2004. – S. 142-147

Kościół jezuicki w Przemyślu

Przemyśl WP 92561, WP 92560,WP 96264 ; Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 89347

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. Nr inw. 43026

265. Kościoły starego Przemyśla / Krzysztof Kaniewski ; zdjęcia Jerzy Sławiec. - Przemyśl : [Kuria Biskupia], 1987. – (Biblioteczka Przemyska. Seria Historyczna ; t. 3)

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 37336

266. Kościół Dominikański / Jerzy Zub. - Tarnobrzeg : "ABC", 2000. – (Przewodnik po Zabytkach Sztuki / "ABC" ; nr 12)

PBW Tarnobrzeg TB 2324

267. Kościół i klasztor dominikanów w Przemyślu / Józef T. Frazik.//W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2004. - S. 103-116

Przemyśl WP 92561, WP 92560,WP 96264 ; Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 89347

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. Nr inw. 43026

268. Kościół i klasztor Franciszkanów Reformatów w Przemyślu / [tekst M[arek] Gosztyła, fot. K. Gniadek, M. Niebieszczański, rys. B[ogusław] Gębarowicz]. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki : Prepp Press Studio Scan SIP, 1997.

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. nr inw. 34613-Rg

269. Kościół i klasztor franciszkański w Krośnie : przeszłość oraz dziedzictwo kulturowe : materiały z sesji naukowej, Krosno, listopad 1997 / [red. Ewa Mańkowska]. - Krosno : Muzeum Rzemiosła, 1998.

PBW Krosno M 110853, Czyt/Cz 110794

270. Kościół i klasztor OO. Dominikanów (pojezuicki) w Jarosławiu / [oprac. Agnieszka Bender, Janusz Polaczek ; fot. Janusz Polaczek, Lidia Polak, Agnieszka Bender]. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 1998.

PBW Rzeszów WypRz 240838

271. Kościół i klasztor OO. Kapucynów w Krośnie / Mariusz Czuba. - Krosno : Muzeum Rzemiosła, 1996.

PBW Krosno M 9225/B, M 128494, Czyt Cz 9181/B

272. Kościół i klasztor OO. Karmelitów w Przemyślu / oprac. Jerzy Motylewicz, Janusz Polaczek ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 1998. – (Ars et Historia ; 1)

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 12306/B

273. Kościół i klasztor PP. Benedyktynek w Jarosławiu / Ignacy Rychlik. – Jarosław : Fundusz Naukowy, 1903.

274. Kościół Kolegiacki p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie / Lucjan Krynicki. - Brzozów : Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta, 2005.

PBW Brzozów BM 33913, BM 36379

275. Kościół parafialny pw. św. Marcina w Krościenku Wyżnym 1910-2010 / [red. Jan Szpunar ; fot. i oprac. graf. Krzysztof Antosz ; Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Marcina w Krościenku Wyżnym]. - Krosno : "Ruthenus", 2010.

PBW Krosno /Czyt. Cz 132744

276. Kościół parafialny pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Gawłuszowicach / Krzysztof Haptaś. - Gawłuszowice : Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Wojciecha, 2015.

PBW Mielec BMWyp 66756, Czyt./BM Czy 66755

277. Kościół parafialny Świętej Trójcy w Krośnie w panoramie dziejów miasta : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w 500 rocznicę konsekracji kościoła, przeprowadzonej przez Macieja Drzewickiego w 1512 roku : Krosno, 21 września 2012 / pod red. Piotra Łopatkiewicza ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie. - Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012.

PBW Krosno /Czyt. Cz 136020

278. Kościół Świętej Trójcy i Klasztor Sióstr Benedyktynek w Przemyślu : w 25-lecie powstania parafii : praca zbiorowa/ pod red. Stanisława Czenczka. - Przemyśl : dr. „Auxilium”, 1995.

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu

279. Kościół św. Floriana w Stalowej Woli : miniskansen architektury drewnianej / Wilhelm Gaj-Piotrowski, Dionizy Garbacz, Kazimierz Jańczyk. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 2003.

PBW Stalowa Wola SG 47188

280. Kościół św. Floriana w Stalowej Woli : miniskansen architektury drewnianej / Wilhelm Gaj-Piotrowski, Dionizy Garbacz, Kazimierz Jańczyk. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 2007.

PBW Nisko /Czyt. NCz 53089

281. Kościół św[iętego] Mikołaja w Przemyślu na tle rotund prostych w Polsce / Marek Gosztyła, Michał Proksa. - Przemyśl ; [Rzeszów : Parafia Św[iętego] Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego], 1997.

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. 37227-RG

282. Krośnieńska fara w epoce renesansu i manieryzmu : przemiany architektoniczne i najważniejsze elementy wyposażenia kościoła od połowy XVI do połowy XVII wieku / Piotr Łopatkiewicz. - Krosno : Muzeum Rzemiosła, 1995.

PBW Krosno/Czyt. Cz 8961/B

283. Krośnieńska fara w wiekach średnich : przemiany architektoniczne i uchwytne elementy wyposażenia kościoła do połowy XVI wieku / Piotr Łopatkiewicz. - Krosno : Muzeum Rzemiosła, 1994.

PBW Krosno Czyt./Cz 8667/B

284. Krośnieńskie kościoły na starych pocztówkach i fotografiach / Zbigniew Więcek. - Krosno : "Apla" : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, 2010.

PBW Krosno M 131255, Czyt./ Cz 129302

285. Krowica Sama (gm. Lubaczów) : dawniej filialna kaplica rzymskokatolicka Przemienienia Pańskiego (parafia w Lubaczowie), obecnie obiekt nieczynny kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 139-140 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

286. Kurzyna Średnia (gm. Ulanów) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Marii Magdaleny //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 151 : il.

Polichromię sklepienia wykonał w 1897 r. Jan Tabiński z Przemyśla

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

287. Liszna (dawniej Lisznia, gm. Sanok) : filialny kościół rzymskokatolicki św. Antoniego Padewskiego (parafia w Sanoku-Olchowcu) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 165 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

288. Łężyny (gm. Nowy Żmigród) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Mikołaja //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 172 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

289. Łobozew Górny (gm. Ustrzyki Górne) : parafialny kościół rzymskokatolicki Najświętszego Serca Jezusa //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 173 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

290. Łubienko (gm. Tarnowiec) : parafialny kościół rzymskokatolicki śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 1, A - Ł / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 178 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3374

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50747

PBW Lubaczów CzL 47973

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10472

291. Machowa (gm. Pilzno) : parafialny kościół rzymskokatolicki Trójcy Przenajświętszej //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 5 : il.

Kościół wzniesiony w 1778 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

292. Mała architektura sakralna gminy Lubaczów / red. Małgorzata Burda. - Lubaczów : Urząd Gminy, 2008.

PBW Lubaczów CzL 45315

293. Mała (gm. Ropczyce ) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Michała Archanioła //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 6 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

294. Michałówka (gm. Radymno : parafialny kościół św. Michała Archanioła //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 9 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

295. Miękisz Nowy (gm. Laszki) : parafialny kościół rzymskokatolicki Matki Boskiej Śnieżnej //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 11 : il.

Kościół zaprojektował inżynier architekt Kazimierz Maria Osiński z Przemyśla

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

296. Miłków (gm. Stary Dzików) : dawniej filialny kościół rzymskokatolicki Matki Boskiej Częstochowskiej (parafia Oleszyce), obecnie filialny kościół rzymskokatolicki św. Stanisława Biskupa Męczennika w Podhorcach (parafia w Gozdowie) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 13 : il.

Kościółek został przeniesiony z Huty Miłkowskiej do Miłkowa, zaś po II wojnie światowej do Podhorców na miejsce spalonej cerkwi.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

297. "Na świadectwo ducha religijnego..." : z dziejów powstania, odbudowy i konserwacji kościoła farnego w Jaśle : materiały z sesji, Jasło 20 września 2002 = "Zum Zeugnis des religiosen Geistes..." : aus der Geschichte der Entstehung, des Wiederaufbaus und der Restaurierung der Pfarrkirche in Jasło : Tagungsmaterialien, Jasło 20 September 2002 / pod red. Andrzeja Laskowskiego. - Jasło ; Rzeszów : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Oddział Regionalny, 2004.

PBW Jasło JM 70411

PBW Krosno /Czyt. Cz 131475

298. Nadsańska Jasna Górka w Woli Rzeczyckiej / [red. Marek Adam Stańkowski ; aut. Wilhelm Gaj-Piotrowski i in.]. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008.

PBW Nisko NG 58073

PBW Tarnobrzeg TG 93579

PBW Stalowa Wola SG 51571

299. Niewistka (gm. Dydnia) : filialny kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Anielskiej (parafia w Wawrze), obecnie nieczynny kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 20 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

300. Nowosielce Kozickie (gm. Ustrzyki Dolne) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Jerzego i Tekli //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 23 : il.

Kościół powstał w 1743 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

301. Nowosielec (gm. Nisko) : parafialny kościół rzymskokatolicki Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, obecnie nieczynny kultowo //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 26 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

302. O kolegiacie pw. Wszystkich Świętych w Jarosławiu i restaurującym ją architekcie Walentym Haltmanie / Irena Rolska. //W: Architektura znaczeń : studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin i w 40-lecie pracy dydaktycznej /red. nauk. Anna Sylwia Czyż, Janusz Nowiński, Marta Wiraszka. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Instytut Historii Sztuki, 2011. - S. 126-131

303. Olszowiec (gm. Pysznica) : kaplica rzymskokatolicka Matki Boskiej Śnieżnej //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 29 : il.

Kaplica powstała w 1792 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

304. Ostrów : parafialny kościół rzymskokatolicki Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 33 : il.

Świątynia wzniesiona w 1923 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

305. Parafia św. Stanisława BM w Jaśle / Zdzisław Świstak. - Jasło : Parafia św. Stanisława BM, 2006.

PBW Jasło JM 70197

PBW Krosno /Czyt.Cz 128592

306. Piękno w drewnie zamknięte : drewniane kościółki i cerkiewki Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Pogórza / zdj. Tadeusz Budziński ; tekst Barbara Tondos, Jerzy Tur. - Warszawa : "Voyager", 1992.

PBW Krosno / Czyt. Cz 102718

307. Pogranicze kultur : drewniane budownictwo sakralne na Podkarpaciu / zdjęcia Tadeusz Budziński ; tekst Mariusz Czuba ; oprac. graf. Tadeusz Nuckowski. - Rzeszów : Księgarnia Akademicka "Libra", 2001.

308. Popijarski zespół architektoniczny w Rzeszowie / Józef Świeboda. - Rzeszów : "Resovia", 1991.

PBW Strzyżów BStWy 29071

309. Problemy architektury romańskiej Przemyśla / Józef T. Frazik.//W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2004. -S. 85-90

310. Przedromański zespół rotunda-palatium w Przemyślu / Ewa Sosnowska.// W: Dzieje Podkarpacia. T. 5, Początki chrześcijaństwa w Małopolsce / [red. Jan Gancarski]. Krosno : Podkarpackie Towarzystwo Historyczne ; Rzeszów : "Mitel", 2001. - S. 207-213

PBW Przemyśl Czyt./CzP 94(438) nr inw. 88515

311. Przedromańskie palatium i rotunda na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu : w świetle badań archeologiczno-architektonicznych do roku 2002 / Zbigniew Pianowski, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2003.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 89368

PBW Przemyśl WP 92235

312. Przemyśl - Katedra : woj. podkarpackie / tekst i red. Jerzy Zub. - Tarnobrzeg : "ABC", 2000. – (Przewodnik po Zabytkach Sztuki / "ABC" ; nr 29)

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 12308/BP

313. Przemyśl – podziemia katedry : badania archeologiczno-architektoniczne rotundy św. Mikołaja / Zbigniew Pianowski, Michał Proksa. //W: Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego / pod red. Andrzeja Buko i Zygmunta Świechowskiego ; Generalny Konserwator Zabytków, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Stowarzyszenie Patria Polonorum. - Warszawa : [s.n.], 2000. – S. 235-238

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów/Czyt. Gł.

314. Przewodnik po kościele i klasztorze Franciszkanów w Sanoku / w oprac. Witolda Pobiedzińskiego. - Sanok : Muzeum Historyczne, 2007.

PBW Sanok SM 49835

315. Radomyśl nad Sanem : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Jana Chrzciciela //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 47 : il.

Świątynia wybudowana w l. 1828-1829

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

316. Ropczyce-Witkowice : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Michała Archanioła//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 56 : il.

Kościół zbudowano jako trzecią z kolei świątynię w l. 1760-1761. W wyposażeniu rzeźby : gotycka św. Doroty (XIV w.)[patronka pierwszego kościoła w tym miejscu], barokowa św. Michała Archanioła (XVIII w.)

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

317. Ropienka (gm. Ustrzyki Dolne) : filialny kościół rzymskokatolicki Najświętszej Marii Panny //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 57 : il.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

318. Rotunda romańska pod prezbiterium katedry w Przemyślu / Józef T. Frazik.//W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej. : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2004. - S. 91-102

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. Nr inw. 43026

319. Rotunda św. Mikołaja pod prezbiterium katedry przemyskiej : badania archeologiczno-architektoniczne w latach 1961 i 1996-2001 / Zbigniew Pianowski, Michał Proksa.// W: Przemyśl wczesnośredniowieczny / red. nauk. Ewa Sosnowska. - Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej [i in.], 2010. - S. 330-347

Przemyśl WP 102597 102188, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 102188

320. Rotunda św. Mikołaja w Przemyślu po badaniach archeologiczno-architektonicznych w latach 1996-1998 / Zbigniew Pianowski, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 1998.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 105368

321. Rotundowy Kościół św[iętego] Mikołaja w Przemyślu / [scenariusz wystawy Michał Proksa] ; [wstęp i oprac. katalogu Michał Proksa]. - Przemyśl : Archiwum Państwowe w Przemyślu : Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Oddział w Przemyślu, 2000.

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł. 37576-RG

322. Rozpucie (gm. Tyrawa Wołoska) : filialny kościół rzymskokatolicki Krzyża Świętego i Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (parafia Tyrawa Wołoska) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 57 : il.

Powstał w 1900 r. W wyposażeniu rzeźby i płaskorzeźby z XVIII w., ambona z XVIII w., prospekt organowy późnobarokowy

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

323. Sanktuarium Leżajskie / zdjęcia Józef Ambrozowicz, Jerzy Salamon ; wstęp Stanisław Komornik. - Wyd. 2, zm. i uzup. - Rzeszów : "Jota" , 2003.

PBW Leżajsk BLżWy 34638

PBW Leżajsk /Czyt. BLżCz 34628

324. Sanktuarium leżajskie : przewodnik / Andrzej Efrem Obruśnik. - Wrocław : "Zet", 2009.

PBW Leżajsk BLżWy 32409

325. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej O.O. [Ojców] Dominikanów w Jarosławiu : przewodnik dla pielgrzymów i turystów / Jacek Hołub. - Jarosław : nakł. autora, 1995.

Jarosław CzJ 72 nr inw. 1750

326. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku / red. Stanisław Komornik, Jerzy J. Fąfara ; zdj. Adam Krzykwa [i in.] ; teksty Jerzy J. Fąfara [i in.]. - Leżajsk : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2005.

PBW Łańcut BŁWyp 32494

327. Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej / Marek Gosztyła, Jan Szpyt. - Kalwaria Pacławska : Klasztor OO Franciszkanów, 1999.

PBW Krosno M 134080

328. Sanktuarium św. Jana z Dukli patrona Polski : przewodnik / [zdj. Bożena Okońska i in.]. - Wrocław : "Zet", 2011.

PBW Krosno /Czyt. Cz 135744

329. Sarnów (d. Reichsheim, gm. Tuszów Narodowy) : dawniej zbór protestancki, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Najświętszego Serca Pana Jezusa//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 74 : il.

Obiekt zbudowany w 1833 r. jako zbór protestancki dla kolonistów niemieckich, tzw. „Holendrów”, w wyposażeniu zachowane elementy barokowej snycerki z II poł. XVIII w.(ołtarz gł.)

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

330. Siostry Karmelitanki Bose w Przemyślu : opracowanie z okazji Jubileuszu 100-lecia poświęcenia kościoła i klasztoru / oprac. i wstępem poprzedził Bronisław Marian Tarka. - Przemyśl : Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Przemyślu : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 1999.

331. Sławęcin (gm. Skołyszyn) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Katarzyny//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 80-81 : il.

Kościół zbudowano w 1779 ., w neobarokowym ołtarzu gotycki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem (ok. 1450 r.) – jeden z najstarszych zachowanych dzieł malarstwa tablicowego w płd.-wsch. Polsce

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

332. Spacer po Opactwie : podkarpackie Carcassone / oprac. Iwona Lis. - Jarosław : "Papirus", 2009.

Opactwo SS. Benedyktynek

Jarosław WJ 53304,WJ 53305, WJ 53306,WJ 53307, Czyt./ CzJ 72/Jar nr inw. 3267

333. Stany (gm. Bojanów) : parafialny kościół rzymskokatolicki Św. Jana Gwalberta i św. Tekli//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 86 : il.

Powstał w 1947 r. w miejsce poprzedniego przeniesionego do Stalowej Woli

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

334. Straszydle (gm. Lubenia) : parafialny kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Nieustającej Pomocy//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 89-90 : il.

Kościół powstał w 1739 r. w Lubeni, w 1928 r. przeniesiony do wsi Straszydle

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

335. Stubno : dzwonnica przykościelna//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 92 : il.

Dzwonnica drewniana z 1915 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

336. Stulecie rozwadowskiej fary 1907-2007 / Kazimierz Jańczyk. - Stalowa Wola : WTZ przy Stowarzyszeniu "Nadzieja" w Stalowej Woli, 2008.

PBW Nisko NG 53448

PBW Tarnobrzeg TB 2551

PBW Stalowa Wola SB 2829

337. Średniowieczny kościół franciszkański w Krośnie / Piotr Łopatkiewicz. - Krosno : Muzeum Rzemiosła, 1993.

PBW Krosno M 9128/B, M 128492, Czyt./Cz 8432/B

338. Świątynie Jarosławia : w 250 rocznicę koronacji figury Matki Bożej Bolesnej / Albin Sroka. - Jarosław : [Klasztor Franciszkanów], 2005.

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 2/Jar 2705

PBW Przeworsk Czyt./ MKsK Reg.51767

339. Świątynie Krosna / Zbigniew Głowacki. - Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2015.

PBW Krosno Czyt./ Cz 137139

340. Świątynie późnobarokowe na kresach : kościoły i klasztory w diecezjach na Rusi Koronnej / Jerzy Kowalczyk. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN ; Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki, 2006.

PBW Przemyśl Cz1P 71/72 nr inw. 94350

341. Święty Wincenty patron Przemyśla / [tekst Dariusz Iwaneczko ; opr. red. Bogusław Dąbrowski]. - Kraków : "Bratni Zew", 1997.

Dot. kościoła OO. Franciszkanów w Przemyślu

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt.

342. Tarnobrzeg : kościoły, kaplice / Piotr Czepiel, Piotr Duma. - Tarnobrzeg : Neiko Print & Publishing, 2015.

PBW Tarnobrzeg Czyt./TCz 108571

343. Temeszów (gm. Dydnia) : kaplica rzymskokatolicka Matki Bożej Ostrobramskiej//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 108 : il.

Kaplica została wzniesiona w 1893 r. na miejscu poprzedniej z 1830 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

344. Trzęsówka (gm. Cmolas) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Anny//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 110 : il.

Świątynia powstała w 1759 r. jako kaplica dworska, wyposażenie barokowe

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

345. Wólka Niedźwiedzka (gm. Sokołów Małopolski) : parafialny kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Królowej Polski//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 138 : il.

Świątynia powstała w 1576 r. w Woli Żarczyckiej, w 1912 r. rozebrana i przeniesiona do Wólki Niedźwiedzkiej, w wyposażeniu m.in. ołtarz gł. z 1630 r.

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

346. Zabytki sakralne Leska : zarys dziejów obiektów sakralnych na terenie miasta Leska / Józef Budziak. - Warszawa : "Rewasz", 1992.

PBW Krosno Czyt./ Cz 102403

347. Zabytki ziemi lubaczowskiej : architektura kościelna / [aut. tekstu Adam Łazar ; fot. Krzysztof Stępień i in.]. - Lubaczów : Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej, 2011.

PBW Lubaczów Czyt./CzL 47962, 48736

348. Zagórz-Dolina : filialny kościół Narodzenia NMP i błogosławionego Eugeniusza de Mazenod (parafia Zahutyń) //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 142 : il.

Kościół zbudowano w 1836 r., pod k. XIX w. zamieniony na cerkiew greckokatolicką pw. Opieki Matki Bożej, od 1947 r. ponownie w rękach rzymskich katolików ; w wyposażeniu m.in. carskie wrota z XVII w., część ikon z dawnego XIX w. ikonostasu

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

349. Zahutyń (gm. Zagórz) : parafialny kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Królowej Polski//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 145 : il.

Kościół zbudowano w 1946 r., w ołtarzu gł. obraz matki Bożej Szkaplerznej w drewnianych sukienkach z XVIII w. – przeniesiony z sanockiego klasztoru franciszkanów

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

350. Zalesie (gm. Jeżowe) : przydrożna kaplica rzymskokatolicka śś. Tomasza i Zofii//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 147 : il.

Kaplica-wotum dziękczynne po zniesieniu pańszczyzny z 1849 r. lub wotum za uratowanie wsi od zarazy cholery

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

351. Zarzecze (gm. Nisko) : dawniej parafialny kościół rzymskokatolicki Matki Bożej Śnieżnej i św. Tadeusza Judy, obecnie nieczynny kultowo//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 149 : il.

Kościół pochodzi ze wsi Jeżowe, gdzie został zbudowany w 1720 r., w 1923 r. przeniesiony do Zarzecza

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

352. Zgórsko (gm. Radomyśl Wielki) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Mikołaja Biskupa i Imienia Maryi//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 152-153 : il.

Kościół ufundował Michał Ossoliński w 1781 r., wyposażenie rokokowe

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

353. Zmiennica (gm. Brzozów) : dawniej parafialny kościół rzymskokatolicki św. Katarzyny w Jasioniowie, obecnie parafialny kościół rzymskokatolicki Trójcy Świętej //W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 154 : il.

Kościół zbudowano w 1810 r. w Jasioniowie z fundacji hr. Tarnowskiego ; w 1981 r. zdemontowany i przeniesiony do wsi Zmiennica, w wyposażeniu m.in. rokokowe tabernakulum, barokowa ambona

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

354. Zwiernik (gm. Pilzno) : parafialny kościół rzymskokatolicki św. Marcina Biskupa//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 155-156 : il.

Świątynia zbudowana w 1664 r. we wsi Padew Narodowa, została przeniesiona w l. 1885-1891 do Zwiernika i znacznie przebudowana, w wyposażeniu m.in. rokokowy ołtarz z obrazem Św. Anna Samotrzeć pochodzącym z dawnego „dworskiego” kościoła św. Anny

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

355. Zwolaki (gm. Ulanów) : kaplica rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny//W: Leksykon drewnianej architektury sakralnej Podkarpacia. T. 2, M - Ż / [red. Krzysztof Zieliński ; tł. Elżbieta Pieniążek-Niemczuk (j. ang.), Biuro Tłumaczeń CPECTRALING (j. norw.)]. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2011. – S. 157 : il.

Kaplica powstała w 1872 r. została przeniesiona ze wsi Dąbrowica koło Ulanowa

PBW Jarosław CzJ 72 nr inw. 3375

PBW Przeworsk CzK 71/72 nr inw. 50748

PBW Lubaczów CzL 47974

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 104726

 

2. 2. 2. Artykuły z czasopism i wydawnictw ciągłych

356. Archikatedra odsłania tajemnice / red.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 2 (2) 10 lipca, s. 20

Archikatedra w Przemyślu

357. Budowniczowie i artyści na usługach franciszkanów przemyskich od XV-XVIII wieku na tle dziejów kościoła i jego wyposażenia /Józef Tomasz Frazik. //Biuletyn Historii Sztuki. – T. 37, 1975, nr 4, s. 312-334

358. Burzliwe dzieje : parafia p. w. św. Antoniego z Padwy OO. Franciszkanów (reformatów) w Przemyślu / Sebastian Jasiński.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 5, s. 7

359. Czar starych dzwonnic / Arkadiusz Bednarczyk.// Skarby Podkarpackie. - 2015, nr 2, s. 28-30

Zabytkowe dzwonnice znajdujące się na terenie woj. podkarpackiego : w Chłopicach, Dynowie, Krośnie, Leżajsku, Łańcuta, Przemyślu

360. Dotykanie historii : kolegiata p.w. Bożego Ciała w Jarosławiu / Joanna Kociuba.// Przemyski Przegląd Kulturalny. - 2008, nr 1, s. 52-53 : il.

361. Drewniana architektura kościelna w diecezji przemyskiej / Ryszard Brykowski. // Nasza Przeszłość. – T. 46, 1976, s. 53-100

362. Drewniana architektura sakralna w Polsce : zagadnienie typów i form regionalnych w rozwoju historycznym / Marian Kornecki.// Ochrona Zabytków. – R. 45, 1992, nr 1-2 (176-177), s. 7-31

363. Drewniany kościół śś. Wojciecha i Stanisława i jego przeniesienie do Poręb Dymarskich / Marian Kornecki.// Currenda. – 1988, nr 7-8, s. 334-342

364. Dwa wczesnośredniowieczne drewniane obiekty sakralne na grodzisku "Horodyszcze" w Trepczy koło Sanoka / Jerzy Ginalski.// Rzeszowska Teka Konserwatorska. - T. 3-4, 2002, s. 83-98

365. Dzieje budowy kościoła jezuickiego „Na Polu” w Jarosławiu (do roku 1713) / Emanuel Okoń.//Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo. – T. 27, 1996, s. 95-123

366. Dzieje fundacji i budowy kościoła św. Jana w Jarosławiu 1568-1595/ Jerzy Paszenda.//Biuletyn Historii Sztuki. – T. 33, 1971, nr 2, s. 4

367. "Ecclesia Premisliensis maior", czyli o architekturze i niektórych elementach wewnętrznego wyposażenia kościoła Św. Mikołaja w Przemyślu w świetle źródeł pisanych z XIV i XV wieku / August S. Fenczak.// Kresy Południowo-Wschodnie. - R. 1, z. 1 (2003), s. 9-19

368. Ekspozycja reliktów rotundy i palatium w Przemyślu / J. N.// Z Otchłani Wieków. - T. 32, 1966, nr 1, s. 66-67

Wzgórze Zamkowe w Przemyślu

369. Fara starsza o dwa wieki / tekst Antoni Adamski ; fot. Jacek Stankiewicz.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 5, s. 14-15 : fot. kolor., mapka, pl.

Odkrycie konserwatora Macieja Filipa w 2006 r. - potwierdzające czas powstania kościoła farnego św. Wojciecha i św. Stanisława w Rzeszowie - na XV w.

370. Fortyfikacje konwentu reformatów w Bieczu i biecki zespół obronny miasto-klasztor / Stefan Walczy.// Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 4, 1970, s. 217-228

371. Franciszkańskie "perły" / Elżbieta Rozmus.// Nasz Przemyśl. - 2016, nr 3, s. 40

Kościół i klasztor OO. Franciszkanów pw. Św. Magdaleny w Przemyślu

372. Gdzie była pierwsza przemyska katedra? / Adam Szal.// Nasz Przemyśl. - 2015, nr 11, s. 3

Kościół św. Piotra

373. Gotycki kościół jak nowy / Krzysztof Zieliński.// Skarby Podkarpackie. - 2015, nr 1, s. 29

Kościół św. Bartłomieja w Łękach Górnych

374. Historia budowy kolegiaty pw. Bożego Ciała w Jarosławiu w świetle nadzorów i badań archeologicznych / Joanna Kociuba.// Rocznik Przemyski. - T. 45 (2009), z. 2, s. 163-181 : il

375. Jarosławskie Opactwo ma 400 lat / Małgorzata Młynarska.// Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia. - 2011, nr 7, s. 24

Opactwo SS. Benedyktynek

376. Klasztor i kościół OO. Franciszkanów / oprac. Piotr Jaroszczak.// Quod Libet. - 2005, nr 2, s. 3-4 : il., bibliogr

Kościół i klasztor OO. Franciszkanów pw. Św. Marii Magdaleny w Przemyślu

377. Klejnot Wapowskich / tekst Agata Chmura ; fot. Jacek Stankiewicz.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 6, s. 8-10

Barokowy kościół Matki Bożej Łaskawej w Hyżnem

378. Konwent i kościół OO. Franciszkanów konwentualnych w Przemyślu / Wioletta Zawitkowska.// Galicja. - 2001, nr 1-2, s. 183-[194]

379. Kościoły katolickie w Przemyślu w latach 1375-1412 / Jacek Krochmal.// Rocznik Przemyski. - T. 32 (1996), z. 1, Historia, s. 3-19

380. Kościół i klasztor Dominikanów w Przemyślu /Józef Tomasz Frazik. //Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. - T. 19, 1985, s. 163-174

381. Kościół i klasztor Franciszkanów Reformatów. (Cz. 1) / Jacek Błoński. – (Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta ; 54) // Nasz Przemyśl. - 2013, nr 9, s. 42-43

382. Kościół i klasztor Ojców Franciszkanów pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. (Cz. 1) / Jacek Błoński. – (Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta ; 52) // Nasz Przemyśl. - 2013, nr 7, s. 42-43

383. Kościół i klasztor Ojców Franciszkanów pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. (Cz. 2) / Jacek Błoński. – (Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta ; 53) // Nasz Przemyśl. - 2013, nr 8, s. 42-43

384. Kościół i klasztor PP. Benedyktynek w Jarosławiu : analiza stylistyczna / Zofia Bieńkowska.//Przemyskie Zapiski Historyczne. – T. 12-13 (2000-2002), s. 221-241

385. Kościół i klasztor PP. Benedyktynek w Jarosławiu : rys historyczny / Krystyna Kieferling.//Przemyskie Zapiski Historyczne. – T. 12-13 (2000-2002), s. 193-219

386. Kościół i klasztor reformatów : Przemyśl dawniej i dziś...[Cz.] 12 / Dariusz Hop.// Nasz Przemyśl. - 2006, nr 7, s. [44]

387. Kościół parafialny p.w. Ducha Świętego : niegdyś prepozytura Bożogrobców miechowskich w Przeworsku / ks. Adam Ablewicz.// W: Przeworskie Zapiski Historyczne. - T. 2, 1995, s. 105-129

388. Kościół parafialny p. w. św. Marii Magdaleny w Miechocinie / S. Bo.// Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. - 2013, nr 39, s. 95-101

389. Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Siennowie : historia i teraźniejszość / Mariusz Czuba. //Rzeszowska Teka Konserwatorska. – T. 2, 2000, s. 387-395.

390. Kościół Świętej Marii Magdaleny / Bogumiła Trzaska.// Tygodnik Nadwiślański. - 2011, nr 10, s. 4

Murowany kościół gotycki z lat 1132-1166

391. Kościół w Chmielowie : zabytki okolic Tarnobrzega / Adam Wójcik.// Dzikovia. - 2001, nr 13, s.17-18

392. Kościół w Miechocinie : zabytki i tradycje Tarnobrzega / Adam Wójcik.// Dzikovia. - 2000, nr 7, s.13-14

393. Królewska kaplica pałacowa na grodzie przemyskim w świetle najnowszych badań / Zbigniew Pianowski.//Rocznik Przemyski. – T. 38 (2002), z. 2, s. 85-93

394. Lokalizacja warownego zespołu jezuickiego w Jarosławcu i problem grodziska / Maria Borowiejska-Birkenmajerowa, Jerzy Paszenda.// Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 4 , 1970, s. 209-216

395. Majdańska perła / tekst i fot. Tomasz J. Filozof.// Skarby Podkarpackie. - 2012, nr 2, s. 28-31

Kościół św. Bartłomieja z XVIII w. w Majdanie Królewskim

396. Mauzoleum biskupa Aleksandra Antoniego Fredry przy katedrze w Przemyślu : treści ideowe / Jakub Sito.// Biuletyn Historii Sztuki. - T 52, 1990, nr 3-4, s. 251-265

397. Najnowsze wyniki badań archeologicznych na terenie Przemyśla, w rejonie Starego Miasta (rotunda) / Antoni Kunysz.// Rocznik Województwa Rzeszowskiego. - T. 3 (1960/1961) [dr. 1963], s. 389-404

Odkrycie Rotundy św. Mikołaja

398. Niektóre obiekty sakralne w Polsce południowo-wschodniej w świetle badań archeologiczno-architektonicznych / Michał Proksa.// Rocznik Przemyski. - T. 29/30 (1993/1994), z. 1, s. 67-81

399. Nie przetrwały próby czasu / tekst i fot. Inga Kunysz.// Skarby Podkarpackie. - 2012, nr 2, s. 26-27

Nieistniejące już kościoły z XVI w. w Kołaczycach, Osobnicy i Skalniku

400. Niezwykła świątynia / tekst Marcin Nabożny ; fot. Ryszard Pazdan i Hieronim Filipek.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 5, s. 14-15 : fot., mapka

XX-wieczny drewniany kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu w Bystrzycy, pow. ropczycko-sędziszowski

401. Nowe materiały do lokalizacji kościółka św. Piotra i umocnień średniowiecznego Przemyśla / Antoni Kunysz.// Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1967 , s. 99-104

402. Nowe odkrycia w rejonie dawnego kościoła św. Piotra w Przemyślu / Magdalena Krzemińska.// Rocznik Przemyski. - T. 46 (2010), z. 2, s. 79-94

403. Obiekty sakralne architektury drewnianej na terenie powiatu przeworskiego / Małgorzata Skulimowska-Rzeźwicka.// Przeworskie Studia Regionalne. - 2012, nr 1, s. 123-137

404. Odkrycie archeologiczne w podziemiach bazyliki katedralnej przemyskiej / Julian Ataman.// Kronika Diecezji Przemyskiej. - R. 47, 1961, s. 138-142

Rotunda św. Mikołaja

405. Opactwo Benedyktynek : Przemyśl dawniej i dziś... .[Cz.]8 / Dariusz Hop.// Nasz Przemyśl. - 2006, nr 3, s. [ 44 ]

406. Przemiany przestrzenne kościoła Dominikanów w Łańcucie /Józef Tomasz Frazik.// Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 4 ,1970, s. 181-197

407. Przeszły czas drewna / tekst Krzysztof Zieliński.// Skarby Podkarpackie. - 2012, nr 3, s. 10-13

Zachowane i utracone obiekty drewnianej architektury sakralnej na terenie woj. Podkarpackiego

408. Relikty rotundy pod prezbiterium w podziemiach bazyliki katedralnej przemyskiej w świetle dotychczasowych badań / Józef Tomasz Frazik.// Biuletyn Historii Sztuki. - R. 24, 1962, nr 2, s. 222-225

Rotunda św. Mikołaja

409. Ruiny nad Osławą / tekst Agata Chmura ; fot. Artur Wysocki.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 2, s. 14-17 : fot. kolor., mapka

Ruiny klasztoru O.O. Karmelitów Bosych w Zagórzu

410. Rotunda i palatium na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu w świetle badań z lat 1982-1985 / Ewa Sosnowska.// Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - T. 37, 1992, z. 1, s. 55-61

411. Rotunda i pałac w Przemyślu / (aw).// Dziennik Polski. - R. 22, 1966, nr 110, s. 4

Wzgórze Zamkowe w Przemyślu

412. Rotunda św. Mikołaja w Przemyślu jako przykład kościoła centralnego z dookolnym ambitem / Michał Proksa.// Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria Budownictwo i Inżynieria Środowiska. - 2007, z. 44 [og. zb. nr 242], s. 35- 47 : il

413. Rotundy przemyskie : uzupełniające badania archeologiczne w roku 2000 / Zbigniew Pianowski.//Rocznik Przemyski. – T. 37 (2001), z. 1, s. 139-144

414. Rozwarstwienie chronologiczne murów bazyliki katedralnej w Przemyślu w świetle najnowszych badań archeologiczno-architektonicznych / Michał Proksa. //Rocznik Historyczno-Archiwalny. T. 10, 1005 [dr. 1996], s. 21-42

415. Spojrzenie na wieżę / Małgorzata Olędzka.// Nasz Przemyśl. - 2009, nr 12, s. 20, fot.

Dzwonnica katedralna w Przemyślu

416. Świątynia świętokrzyska / Arkadiusz Bednarczyk ; fot. Krzysztof Zieliński.// Nasz Przemyśl. - 2011, nr 4, s. 8-10

Kościół Św. Krzyża w Rzeszowie

417. Świątynia taka jak dawniej / Antoni Adamski.// Skarby Podkarpackie. - 2011, nr 3, s. 44-45

XVIII-wieczny drewniany kościół św. Michała Archanioła w Michałówce

418. Świątynie Przemyśla – historia i teraźniejszość / Mariusz Czuba.// Renowacje i Zabytki.- 2011, nr 1, s. 26-50 : il.

419. Święta Trójca jak spod igły : zakończyła się rewitalizacja obiektów opactwa sióstr Benedyktynek / MG [Mariusz Godos].// Życie Podkarpackie. - 2012, nr 43 (24 X), s. 6

Kościół i klasztor Benedyktynek w Przemyślu

420. Święta Trójca w Rzeszowie / Wiktoria Helwin.// Skarby Podkarpackie. - 2012, nr 4, s. 38-39

Kościół pw. Świętej Trójcy w Rzeszowie

421. Tajemnice archikatedralnych krypt : podziemia archikatedry zostały udostępnione zwiedzającym / hl [Hubert Lewkowicz] ; fot. Hubert Lewkowicz.// Gazeta Przemyska. - 2014, nr 47 (25 XI), s. 5 : il.

422. Tajemnice katedralnych podziemi / Krzysztof Fil ; fot. M. Łabuński.// Nasz Przemyśl. - 2013, nr 12, s. 2-5

423. Tajemnice Opactwa Benedyktynek / MG [Mariusz Godos] ; fot. Mariusz Godos.// Życie Podkarpackie. - 2015, nr 4 (28 I), s. 13 : il

Kościół i klasztor Benedyktynek w Przemyślu

424. Tajemnice przemyskiej krypty / Paweł Bugira. – Il.// Życie Podkarpackie. - 2014, nr 51 (17 XII), s. 17 : il.

Podziemia archikatedry w Przemyślu

425. Tajemnicze podziemia / Mariusz Majewski ; fot. Henryk Przondziono.// Gość Niedzielny. - 2014, nr 24 (15 VI), s. 70-73

Dotyczy archikatedry w Przemyślu

426. To jest zabytkowa sensacja! : kościół pw. św. Michała Archanioła odkrywa tajemnice / MG [Mariusz Godos].// Życie Podkarpackie. - 2013, nr 25 (19 VI), s. 49

Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Kańczudze

427. Tropami karpackich świątyń / Agata Chmura.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 1, s. 42-45

Sanktuarium Matki Boskiej w Jaśliskach

428. Trzecia tajemnica katedry przemyskiej / Michał Tadeusz Kozera.// Quod Libet. - 2013, nr 4, s. 2-10

429. W duchu benedyktyńskim : parafia pw. Świętej Trójcy w Przemyślu / Hubert Lewkowicz . - Il.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 33 (13 VIII), s. 7

430. W Jodłowej odnowili świątynię / Krzysztof Zieliński.// Skarby Podkarpackie. - 2015, nr 1, s. 27

Drewniany kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika z XVII w. w Jodłowej

431. W kryptach archikatedry : trumny i relikwiarze : odwiedzający zobaczą m.in. elementy grobowego stroju hierarchów / Dariusz Delmanowicz.// Życie Podkarpackie. - 2014, nr 48 (26 XI), s. 26 : il.

Odrestaurowane krypty archikatedry w Przemyślu

432. W Rymanowie najstarsze / tekst i fot. Andrzej Potocki.// Skarby Podkarpackie. - 2012, nr 3, s. 42-43

Kościół Św. Piotra i Kościół św. Andrzeja

433. Wczesnośredniowieczny zespół sakralny w Trepczy : posiedzenie naukowe (28 marca 2000 r.) / Jerzy Ginalski.// Biuletyn Informacyjny TPN w Przemyślu. - 2000 [dr. 2001], nr 5, s. 77-78

434. Wstępne badania historyczno-architektoniczne budynku dawnego klasztoru Dominikanów w Przemyślu (Plac Wielkiego Proletariatu 26) / Renata Frazikowa. //Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1967. – 1971, s. 188-190

435. Wyniki badań archeologicznych na terenie Przemyśla w rejonie starego miasta w roku 1961 / Antoni Kunysz.// Rocznik Przemyski. - T. 9 (1962), z. 2, s. 352-361

Odkrycie Rotundy św. Mikołaja

436. Zabytkowe świątynie a problematyka konserwatorska na przykładzie sanktuarium maryjnego w Starej Wsi i cerkwi w Baligrodzie w woj. podkarpackim / Marek Gosztyła, Tomasz Huk, Jerzy Siwek.// Wiadomości Konserwatorskie.- 2014, nr 37, s. 54-63, 11 : il.

437. Zarys historii klasztoru i kościoła oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu do końca XIX wieku / Andrzej Zapałowski.// Kresy Południowo-Wschodnie. - R. 2, z. 1 (2004), s. 211- 220

438. Zespół klasztorny Sióstr Benedyktynek / Jacek Błoński. - (Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta ; 37) // Nasz Przemyśl. - 2012, nr 3, s. 42-43

439. Znalezisko w podziemiach / pb [Paweł Bugira].// Życie Podkarpackie. - 2014, nr 9 (26 II), s. 27

Krypty w archikatedrze w Przemyślu

440. Zwycięstwo złączonych rąk : ["Tajemnic katedralnych podziemi" cd.] / Krzysztof Fil ; fot. Grzegorz Karnas, Rafał Porada.// Nasz Przemyśl. - 2014, nr 12, s. 3-4 : il.

 

2. 3. Krzyże, kapliczki i figury przydrożne

2. 3. 1. Wydawnictwa zwarte

441. Boże latarnie : kapliczki i krzyże w Łańcucie i okolicy / Zbigniew Trześniowski. - Rzeszów : "Edytorial", 2014.

Przeworsk MKsK Reg. nr inw. 51802

442. Cerkwie, kapliczki i figury przydrożne Zamieszańców / pod red. Michała Łuczaja ; tekst Artur Bata ; zdj. Artur Bata, Michał Łuczaj. - Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2013.

PBW Krosno Czyt./ Cz 133882

443. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne jasielskich parafii / Zdzisław Świstak. - Jasło : Zdzisław Świstak, 1999.

PBW Jasło JM 68653

444. Kapliczki i figury na terenie gminy Haczów / pod red. Krystyny Wojtoń. - Trześniów ; Krosno : „Hedom”, 2015.

PBW Brzozów BM 37602

445. Kapliczki i figury przydrożne w gminie Korczyna / [red. Michał Łuczaj ; tekst Artur Bata ; zdj. Artur Bata, Michał Łuczaj]. - Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2012.

PBW Krosno Czyt./ Cz 133234

446. Kapliczki i figury przydrożne w Krośnie / [red. Michał Łuczaj ; tekst i zdj. Artur Bata ; konsultacja Zdzisław Gil]. - Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2012.

PBW Krosno M 133233, Czyt./ Cz 133232

447. Kapliczki i krzyże przydrożne polskiego Podkarpacia / Urszula Janicka-Krzywda. - Warszawa : Towarzystwo Karpackie, cop. 1991.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 107401

448. Kapliczki, krzyże i figury przydrożne gminy Tarnowiec : (powiat jasielski) / Żaneta Groborz-Mazanek. - Kraków ; Krosno : "Apla", 2002.

PBW Jasło JM 69175, 69176

PBW Krosno Czyt./Cz 113830

449. Kapliczki w mieście / Zofia Życzyńska-Bajek, Mariusz Bajek.// W: Perełki architektury : kapliczki okolic Stalowej Woli. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 2005. - S. 9-18.

450. Krzyże i kapliczki przydrożne w Odrzykoniu / aut. tekstów Ludwik Łach, Stanisław F. Jucha, Stanisław Blicharczyk. - Odrzykoń : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 1999.

PBW Krosno M 128573, Czyt./ Cz 111672

451. Perełki architektury : kapliczki okolic Stalowej Woli / Zofia Życzyńska-Bajek, Mariusz Bajek. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 2005.

PBW Stalowa Wola SG 49090

PBW Nisko Czyt./NCz 53086

452. Pochyl głowę, który przechodzisz... : kapliczki i krzyże przydrożne gminy Jedlicze / wiersze Bronisława Betlej ; tekst Hanna Lawera ; zdj. Ariusz Nawrocki. - Krosno : "Apla", 2002.

PBW Krosno Czyt./ Cz 114388

453. Świadectwa historii / Dionizy Garbacz.// W: 400 lat Ulanowa : wczoraj i dziś miasta. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 2016. - S. 35-42

454. Tarnobrzeg - kapliczki, figurki, krzyże / Piotr Czepiel, Piotr Duma. - Tarnobrzeg : Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych "Fram", 2014.

PBW Tarnobrzeg TG 107939, Czyt./ TCz 106274

455. Zamieszańskie cerkwie i kapliczki / [red. Michał Łuczaj ; tekst Artur Bata ; zdj. Artur Bata, Zdzisław Gil, Michał Łuczaj]. - Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, [2012].

PBW Krosno M 134085, M 135220, Czyt./ Cz 133652

PBW Jasło JM 73746I

PBW Strzyżów BStWy 35966, Czyt./ BStCz 35958

 

2. 3. 2. Artykuły z czasopism i wydawnictw ciągłych

456. Figura z Narola / tekst i fot. Agnieszka Szykuła-Żygawska.// Skarby Podkarpackie. - 2011, nr 3, s. 32-33

Figura św. Nepomucena ufundowany przez hrabiego Feliksa Antoniego Łosia w II poł XVIII w., umieszczona w kapliczce

457. Kamienne kapliczki Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego / Inga Kunysz. // Rzeszowska Teka Konserwatorska. – T. 2, 2000, s. 173-206

458. Kaplica "Kowalowa" / tekst, fot. i fot. archiwalne Szymon Modrzejewski.// Skarby Podkarpackie. - 2012, nr 3, s. 36-38

Kaplica Zesłania Ducha Św. w Balnicy z XIX w.

459. Kapliczka na "tatarskim kurhanie" czy "szwedzkiej mogile"? / tekst Inga Kunysz.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 2, s. 28-31 : il.

Kapliczki w Brzostku, Jaśliskach, na Przełęczy Szklarskiej, w Przeworsku, Rączynie, Żarnowie

460. Kapliczka św. Jana Nepomucena przy ul. Bemedyktyńskiej - historia powistania i renowacji / Jadwiga Stęchły.// Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia. - 2011, nr 9, s. 23-24

461. Kapliczka z Bukowego Lasu / Marcin Nabożny.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 4, s. 33-35

Drewniana kapliczka z XIX w. w Lubli

462. Krzyże i kapliczki przydrożne w Budomierzu (cz. 1) / Grażyna Szczybyło.// Teraz. - 2009, nr 99, s. 10

463. Krzyże i kapliczki przydrożne w Budomierzu (cz. 2) / Grażyna Szczybyło.// Teraz. - 2010, nr 104, s. 10

464. Krzyże i kapliczki przydrożne w Budomierzu (cz. 3) / Grażyna Szczybyło.// Teraz. - 2010.- Nr 104, s. 8

465. Krzyże i kapliczki przydrożne w Budomierzu (cz. 4) / Grażyna Szczybyło.// Teraz. - 2010. - Nr 110, s. 8-9

466. Krzyże, kapliczki i figury przydrożne górnej części doliny Białej / Bartosz Gomółka. – Streszcz. ang. // Płaj. – T. 12 (1996), s. 91-106

467. Łemkowskie krzyże kamienne i ich twórcy / Andrzej Stachowiak. // Magury. – 2002, s. 6-33

468. Na rozstaju dróg... : kapliczki i krzyże przydrożne w Wólce Krowickiej / Grażyna Szczybyło.// Teraz. - 2004, nr 66, s. 12

469. Na rozstaju dróg...(cz. 1) : krzyże i kapliczki przydrożne w Lisich Jamach / Grażyna Szczybyło.// Teraz. - 2004, nr 72, s. 12

470. Na rozstaju dróg...(cz. 2) : krzyże i kapliczki przydrożne w Lisich Jamach / Grażyna Szczybyło.// Teraz. - 2005, nr 73, s. 12

471. Na rozstaju dróg...(cz. 3) : krzyże i kapliczki przydróżne w Lisich Jamach / Grażyna Szczybyło.// Teraz. - 2005, nr 76, s. 13

472. Na rozstaju dróg...(cz. 4) : krzyże i kapliczki przydrożne w Lisich Jamach / Grażyna Szczybyło.// Teraz. - 2005, nr 77, s. 8

473. Na rozstaju dróg...(cz. 5) : krzyże i kapliczki przydrożne w Lisich Jamach / Grażyna Szczybyło.// Teraz. - 2005, nr 78, s. 11

474. Na rozstaju dróg...(cz. 6) : krzyże i kapliczki przydrożne w Lisich Jamach / Grażyna Szczybyło.// Teraz. - 2006, nr 79, s. 13

475. Najstarsza w Polsce / tekst Dorota Zańko ; fot. Jacek Stankiewicz.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 6, s. 20-21

XVIII wieczna kaplica św. Huberta w Miłocinie

476. Odkrycie w Miechocinie / Monika Stojowska.// Tygodnik Nadwiślański. - 2014, nr 10, s. 9

Renowacja zabytkowej kapliczki Matki Boskiej Dzikowskiej, znajdującej się przy ulicy Żniwnej na tarnobrzeskim osiedlu Miechocin

477. Przydrożne krzyże z ulicy Mazury / Małgorzata Gudz.// Teraz. - 2008, nr 95, s. 7

478. Ratujmy kapliczki, figurki i krzyże przydrożne / Edward Pelc, fot. Hubert Krauz.// Powiat Przeworski. - 2010, nr 1, s.19

479. Skarby wiary Ziemi Łańcuckiej / Arkadiusz Bednarczyk.// Skarby Podkarpackie. - 2015, nr 2, s. 36-38

Zabytkowe kapliczki, krzyże i figury przydrożne w Łańcucie i na terenie Gminy Łańcut

480. Tam gdzie św. Jan Nepomucen, tam jest Europa / Renata Piątek.// Kresowiak Galicyjski. - 2008, nr 11, s. 5

481. Tyrolska Madonna /tekst i zdj. Arkadiusz bednarczyk.//Skarby Podkarpackie. – 2011, nr 3, s. 13

Kaplica w Korniaktowie z 1880 r. z figurą Matki Boskiej pochodzącą z austriackiego Tyrolu

482. Zapis przeszłości : krzyże i kapliczki / Janusz Mazur.// Jednodniówka Lubaczów. - 1997, s. 14

483. Znaki pamięci (łemkowskie kapliczki w Beskidzie Niskim) / Bartosz Gomółka. // Spotkania z Zabytkami. – 1997, nr 5, s. 15-18

 

3. Bożnice i synagogi

3. 1. Wydawnictwa zwarte

484. Bramy nieba : bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Maria i Kazimierz Piechotkowie ; Instytut Sztuki PAN [Polskiej Akademii Nauk].- Warszawa : Krupski i S-ka, cop. 1996. - (Dziedzictwo Kulturowe Rzeczpospolitej)

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. 35105

485. Bramy nieba : bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Maria i Kazimierz Piechotkowie ; Instytut Sztuki PAN [Polskiej Akademii Nauk].- Warszawa : Krupski i S-ka, 1999.- (Dziedzictwo Kulturowe Rzeczypospolitej)

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł. 41805

486. Kilka słów o dawniejszych bożnicach drewnianych w Polsce. Z. 1-3 / napisał Mathias Bersohn. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985.

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P 094/096/R nr inw. 71112

487. Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce / zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Przemysław Burchard. - Warszawa : [b. w.], 1990.

PBW Przeworsk Czyt./CzK 71/72 nr inw. 37039, WK 50258

488. Zabytki żydowskie w Polsce / Adam Dylewski ; [zdj. Marzena i Jacek Bronowscy [i in.]. - Bielsko-Biała : "Dragon", 2009.

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. 47805

 

3. 2. Artykuły z czasopism i wydawnictw ciągłych

489. Dach już jest / tekst Piotr Kocząb ; fot. archiwum Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.// Skarby Podkarpackie. - 2011, nr 4, s. 39

Warsztaty rekonstrukcyjne XVIII-wiecznego zabytkowego dachu nieistniejącej synagogi z Gwoźdźca (Ukraina) w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

490. Podkarpackie synagogi / Stanisław Kłos.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 2, s. 4-7

491. Rekonstrukcja starej synagogi w Przemyślu. Cz. 1 [dokument elektroniczny] / Michał Tadeusz Kozera.// Quod Libet. - 2012, nr 8, s. 5-9

492. Rekonstrukcja starej synagogi w Przemyślu. Cz. 2 [dokument elektroniczny] / Michał Tadeusz Kozera.// Quod Libet. - 2013, nr 1, s. 5-9

493. Rekonstruują drewnianą bożnicę / oprac. Krzysztof Zieliński.// Skarby Podkarpackie. - 2015, nr 1, s. 28-29

Drewniana XVIII –wieczna bożnica z Połańca rekonstruowana w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

494. Synagoga Tempel w Przemyślu / Anna Siciak.// Nasz Przemyśl. - 2010, nr 5, s. 9

495. Synagogi postępowe w Galicji/ Agnieszka Podyma.//Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 34, 2002, s. 101-115

 

4. Cmentarze

4. 1. Cmentarze katolickie, unickie

4. 1. 1. Wydawnictwa zwarte

496. Aleje pamięci : przemyskie cmentarze / Irena Zając. - Przemyśl : "San-Set", 2004.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 89334

PBW Przemyśl WP 89386

497. Boża rola : przyczynek do historii cmentarzy sanockich : w 110-tą rocznicę konsekracji cmentarza przy ul. Rymanowskiej / Paweł Nestorowicz ; [współpr. Dominika Leszczyńska]. - Sanok : [b.w.], 2005.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.

498. Brusno - (nie)istnienie w kamieniu / pod red. Olgi Solarz. - Nowica : Stowarzyszenie Magurycz, 2013.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.

499. Cmentarz jedlicki : mały przewodnik biograficzno-historyczny / [zespół red. Mariola Stapińska -Chrobak i in.]. - Jedlicze : [Gminna Biblioteka Publiczna], 2010.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.

500. Cmentarz parafialny w Boguchwale : przewodnik historyczny / Rafał Białorucki, Sławomir Wnęk. - Boguchwała : Wydawnictwo RS Druk, 2011.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.

501. Cmentarze przemyskie : przewodnik / Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Przemyślu. - Przemyśl : PTH na zlec. Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, 1981.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 108307

502. Historia Starego Cmentarza w Rzeszowie : w 540. rocznicę utworzenia najstarszej rzeszowskiej fundacji szpitalnej – 1469 : w 100. rocznicę zamknięcia Starego Cmentarza dla celów grzebalnych - 1909 / Ewa Fudala, Wiktoria Helwin.- Rzeszów : Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło : Pobitno Oficyna, 2009. – (Książka z Herbem)

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.

503. Jarosławskie cmentarze / Zbigniew Zięba. - Jarosław : Gmina Miejska, 2008.

PBW Jarosław WJ 52767, Czyt./ CzJ 72/Jar nr inw. 3245

504. Leśne ślady wiary : kapliczki, cmentarze i Dęby Papieskie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie / Edward Marszałek. - Krosno : "Ruthenus", 2008.

PBW Przemyśl WP 109930

505. Rok 1863 : wpisani w dzieje Przemyśla / Janusz Motyka, Dominika Ośmak, Alicja Chruścicka. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2013.

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. nr nw. 51124

PBW Przeworsk WK 51320

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 108211

506. Stary Cmentarz w Brzostku / Bogdan Stanaszek. - Brzostek : Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej, 2013.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.

507. Stary Cmentarz w Rzeszowie 1792-1909 : na 650. lecie Miasta Rzeszowa przypadające w 2004 roku / Wiktoria Helwin.- Rzeszów : bStowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło, 2002.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.

508. Udział Przemyślan w czynie legionowym : groby legionistów na przemyskich cmentarzach / Alicja Chruścicka ; fot. Alicja Chruścicka. - Przemyśl : nakł. autorki : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", 2014.

GP 107149 Przemyśl CzP 00/09(438-11-13) Premisliana

GP 108154 Przemyśl WP 108154

509. Zarys dziejów cmentarzy przemyskich / August S. Fenczak.// W: Cmentarze przemyskie : przewodnik / red. red. Zdzisław Konieczny ; Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Przemyślu. - Przemyśl : PTH na zlec. Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego, 1981. - S. 3-21

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 108307

 

4. 1. 2. Artykuły z czasopism i wydawnictw ciągłych

510. Aż czternaście cmentarzy w mieście : przemyskie nekropolie / oprac. J. S. [Jacek Szwic] ; fot. Jacek Szwic.// Życie Podkarpackie. - 2013, nr 44 (30 X), s. 16

511. Bruśnieński skarbiec / tekst i fot. Stanisław Kłos.// Skarby Podkarpackie. - 2012, nr 4, s. 24-25

Unicki cmentarz w miejscowości Stare Brusno

512. Cmentarz Stary w Jarosławiu / Irena Zając.// Przemyskie Zapiski Historyczne. - T. 10 (1993), s. 141-168

513. Cmentarzyska przykościelne w Przemyślu. Cz. 1 / Andrzej Koperski.// Rocznik Przemyski. - T. 31,1995, z. 1, Archeologia, s. 93-105

514. Cmentarzyska przykościelne w Przemyślu. Cz. 2 / Andrzej Koperski.// Rocznik Przemyski. - T. 32, 1996, z. 1, Archeologia, s. 75-85

515. Łemkowskie cmentarze / Edward Marszałek // Parki Narodowe. – 2002, nr 1, s. 18-19

516. Łemkowskie cmentarze / Małgorzata Wosiek. – Il. // Magury. – (2001), s. 83-115

517. Nekropolia na Zasaniu / Małgorzata Olędzka.// Nasz Przemyśl. - 2010, nr 7, s. 20

518. Przemyskie cmentarze. (Cz. 1) / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 18 (30 X), s. 20

519. Spacer po Cmentarzu Głównym w Przemyślu / Marcin Duma, Grzegorz Poznański ; fot. Grzegorz Poznański.// Nasz Przemyśl. - 2014, nr 11, s. 14-15

 

4. 2. Cmentarze wojenne

4. 2. 1. Wydawnictwa zwarte

520. Cmentarze, kwatery i mogiły wojenne na Podkarpaciu. T. 1, Opisy / Barbara Uliasz ; [red. książki, oprac. tekstu Wiktoria Helwin].- Rzeszów : Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło : Pobitno Oficyna, 2006.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.

521. Cmentarze, kwatery i mogiły wojenne na Podkarpaciu. T. 2, Ewidencja pochowanych / Barbara Uliasz ; [red. książki, oprac. tekstu Wiktoria Helwin].- Rzeszów : Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło : Pobitno Oficyna, 2006.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.

522. Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej z terenu powiatów : jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego w województwie podkarpackim / Irena Zając ; Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu. – Przemyśl : „San-Set” : WOSOZ , 2001.

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł. 38515 –Rg

523. Galicyjskie cmentarze wojenne : przewodnik. T. 1, Beskid Niski i Pogórze / Roman Frodyma. - Warszawa : Towarzystwo Karpackie ; Pruszków : "Rewasz", 1995.

PBW Przeworsk WK 39989

524. Inspekcja Grobów Żołnierskich w Przemyślu : powstanie i działalność w Galicji Środkowej 1915-1918 / Jan Schubert. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 106997

 

 

4. 2. 2. Artykuły z czasopism i wydawnictw ciągłych

525. Cmentarze Wielkiej Wojny / Jacek Błoński ; fot. Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 45 (5 XI), s. 19

526. Symbole pamięci : cmentarze wojenne z I wojny światowej na terenie Galicji / Grzegorz Poznański.// Biuletyn Informacyjny TPN w Przemyślu. - 2002 [dr. 2003], nr 7, s. 81-83

 

4. 3. Cmentarze żydowskie, kirkuty

4. 3. 1. Wydawnictwa zwarte

494. XVI-wieczne macewy ze starego Cmentarza Żydowskiego w Przemyślu / Marcin Wodziński, Andrzej Trzciński. //W: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. T. 2, Materiały z konferencji, Kraków 24-26 XI 1998 / pod red. Krzysztofa Pilarczyka i Stefana Gąsiorowskiego ; Polska Akademia Umiejętności. Komisja Historii i Kultury Żydów. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności : Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, 2000. – S. 113-139

527. Bożnice i cmentarze żydowskie na terenie rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej w połowie XVIII wieku / Jacek Krochmal.//W: Studia Przemyskie. T. 2. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2004. - S. 27-36.

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. 43165

528. Cmentarz Żydowski /Irena Zając.//W: Aleje pamięci : przemyskie cmentarze / Irena Zając. - Przemyśl : "San-Set", 2004. – S. 61-67 : il.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 89334

PBW Przemyśl WP 89386

529. Cmentarz żydowski w Lesku. Cz. 1, Wiek XVI i XVII / Andrzej Trzciński, Marcin Wodziński. - Kraków : Księgarnia Akademicka, [2002].

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów/Czyt. Gł.

530. Cmentarz żydowski w Lesku. Cz. 2, Wiek XVIII / Andrzej Trzciński. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2010.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów/Czyt. Gł.

531. Cmentarz Żydowski w Przemyślu = Jewish Cemetery in Przemysl / [Piotr Szwic ; zdj. Jacek Szwic ; oprac. August S. Fenczak ; tł. na ang. Antoni Sarkady]. - Przemyśl : "San-Set", 2003.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 92753

532. Cmentarze żydowskie / rada red. Jan A. Choroszy [i in.].- Wrocław : Tow. Przyjaciól Polonistyki Wrocławskiej, 1995.- (Bibliotheca Judaica : Studia z Dziejów Kultury Żydowskiej w Polsce ; t. 2)

Dotyczy m.in. Cmentarza w Lesku

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów/Czyt. Gł.

533. Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966 : (wybór materiałów) / Kazimierz Urban.- Kraków : "Nomos", 2006.

Kirkuty i synagogi m.in. w Dębicy, Jarosławiu, Jaśle, Krośnie, Leżajsku, Lubaczowie, Mielcu, Nisku, Oleszycach, Przemyślu, Ropczycach, Rudniku nad Sanem, Rymanowie, Rzeszowie, Sokołowie Małopolskim

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów/Czyt. Gł.

534. „Kamień ten stoi na grobie Racheli po dziś dzień”, czyli o przeszłości przemyskich Żydów i o ich ocalałych nagrobkach / August S. Fenczak.//W: Studia Przemyskie. T. 2. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2004. – S. 9-12

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. 43165

535. Kirkuty Podkarpacia / Marek Gosztyła, Michał Proksa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2001.

PBW Jarosław WJ 53340

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 12062/B

PBW Przemyśl WP 14131/b

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 39226-Rg

 

4. 3. 2. Artykuły z czasopism i wydawnictw ciągłych

536. XVII-wieczne macewy ze Starego Cmentarza żydowskiego w Przemyślu / Marcin Wodziński, Andrzej Trzciński.// Rocznik Przemyski. - T. 36 (2000), z. 4, Historia, s. 59-100 : il., tab.

537. Cmentarz na Czekaju / tekst Krzysztof Zieliński ; fot. Jerzy Wygoda.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 1, s. 14-15 : fot. kolor.

Cmentarz żydowski XVII-XXI w. w Rzeszowie

538. Kirkut w Lutowiskach / oprac. tekstu Krzysztof Zieliński ; fot. Jerzy Wygoda.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 2, s. 16-17 : fot. kolor.

Żydowski cmentarz z XVII w.

539. Kirkuty, macewy, ohele - co warto wiedzieć o cmentarzu żydowskim? / Krzysztof Bielawski.// Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 6, s. 59-64

540. Najstarszy na Podkarpaciu / oprac. tekstu Krzysztof Zieliński ; fot. Jerzy Wygoda.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 3, s. 20-21 : fot. kolor., mapka

Cmentarz żydowski w Lesku z XVII w.

541. Przemyskie kirkuty : Przemyśl miastem wielu narodów [Cz.] 2 / Jacek Błoński.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 8, s. 8-11

542. Podwójny kirkut w Dukli / oprac. tekstu Krzysztof Zieliński ; fot. Jerzy Wygoda.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 5, s. 22-23 : fot. kolor., mapka

Cmentarze żydowskie w Dukli z XVIII w. i 1870 r.

543. Ustrzycki kirkut / oprac. tekstu Krzysztof Zieliński ; fot. Jerzy Wygoda.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 2, s. 18 : fot. kolor., mapka

Cmentarz żydowski z XVIII w. w Ustrzykach Dolnych

544. Zapomniany, zarośnięty / oprac. tekstu Krzysztof Zieliński ; fot. Jerzy Wygoda.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 3, s. 19 : il.

Kirkut w Woli Michałowej

545. Zniszczone, nie zapomniane : Bircza ; Bukowsko ; Rybotycze ; Tyrawa Wołoska / oprac. tekstu Paweł Kazimirowicz ; fot. Jerzy Wygoda.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 6 s. 36-38 : il.

546. Zniszczone, nie zapomniane : Dębica ; Radomyśl Wielki ; Mielec / opr. takstu Paweł Kazimirowicz, fot. Jerzy Wygoda.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 5, s. 32-33 : il.

547. Zniszczone, nie zapomniane : Dubiecko ; Jawornik Polski ; Krzywcza / opr. tekstu Paweł Kazimirowicz ; fot. Jerzy Wygoda.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 1 s.32-33 : il.

548. Zniszczone, nie zapomniane : Jarosław ; Oleszyce / oprac. tekstu Paweł Kazimirowicz ; fot. Jerzy Wygoda.// Skarby Podkarpackie. - 2011, nr 2, s. 33

549. Zniszczone, nie zapomniane : Leżajsk ; Sokołów Małopolski / oprac. takstu Paweł Kazimirowicz, fot. Jerzy Wygoda.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 3, s. 44-45 : il.

550. Zniszczone, nie zapomniane : Nowy Żmigród ; Jasło / opr. tekstu Paweł Kazimirowicz ; fot. Jerzy Wygoda.// Skarby Podkarpackie. - 2011, nr 1 , s. 16

551. Zniszczone, nie zapomniane : Raniżów ; Kolbuszowa / opr. tektu Paweł Kazimirowicz ; fot. Jerzy Wygoda.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 6, s. 28

552. Zniszczone, nie zapomniane : Ropczyce ; Sędziszów Małopolski ; Wielopole Skrzyńskie / oprac. Piotr Kocząb ; fot. Jerzy Wygoda.// Skarby Podkarpackie. - 2012, nr 1, s. 38

553. Zniszczone, nie zapomniane : Siedleczka ; Łancut / opr. tekstu Paweł Kazimirowicz ; fot. Jerzy Wygoda.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 4, s. 44-45 : il.

554. Zniszczone, nie zapomniane : Tyczyn ; Błażowa ; Dynów / opr. tekstu Paweł Kazimirowicz ; fot. Jerzy Wygoda.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 2 , s. 26-27 : il.

 

5. Pomniki, obeliski, tablice i miejsca pamięci narodowej

5. 1. Wydawnictwa zwarte

555. Informator o miejscach walk i męczeństwa ludności w powiecie jasielskim w okresie II wojny światowej / Mieczysław Jerzy Wieliczko. - Rzeszów : Muzeum Okręgowe, 1975.

PBW Jasło JM 31562, JM 31563, JM 31564

PBW Rzeszów WypRz 147019, WypRz 147020

PBW Krosno Czyt./Cz 71892

556. Jasielskie pomniki i obeliski / Felicja Jałosińska, Jacek Nawrocki. - Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2009.

PBW Jasło JM 71339

557. Jasielskie tablice, pomniki, obeliski / [red. przew. Felicja Jałosińska [i in.]. ; część opisowa Wiesław Hap]. - Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 1999.

PBW Jasło JM 69181

558. Pomnik żołnierzy Armii Krajowej podokręgu Rzeszów / Marek Czarnota, Grzegorz Ostasz. - Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2001.

PBW Rzeszów WypRz 240826, Czyt./CzytR 36962 B

PBW Tarnobrzeg Czyt./TCz 82830

559. Pomniki, tablice i miejsca pamięci narodowej w gminie Skołyszyn woj. krośnieńskie / Edward Wojtuń. - Tuchów : Mała Poligrafia Redemptorystów, 1996.

PBW Krosno M 111215

560. Przewodnik po miejscach pamięci narodowej województwa przemyskiego / Marek Gosztyła, Zdzisław Konieczny, Michał Proksa. - Przemyśl : Polski Związek Wschodni, 1997.

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. nr inw. 40881

PBW Lubaczów Czyt./CzL 44596

 

 

5. 2. Artykuły z czasopism i wydawnictw ciągłych

561. Pomnik Adama Mickiewicza w Przemyślu / Anna Siciak.// Nasz Przemyśl. - 2010, nr 6, s. 8-9

562. Pomnik wieszcza Adama : Przemyski Rynek : najważniejszy plac w grodzie nad Sanem. (Cz. 6) / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 8 (8) 21 sierpień, s. 21

563. Pomniki : Adam Mickiewicz, Król Jan III Sobieski / Beata Kot.// Nasz Przemyśl. - 2005, nr 2, s. 30-31

564. Pomniki króla / tekst Inga Kunysz ; fot. Krzysztof Zieliński.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 5, s. 10-12, fot., mapka

Pomniki króla Władysława Jagiełly w Błażowej, Dynowie, Mrzygłodzie, Przeworsku

565. Powrót gwardiana / Ryszard Jóźwik.// Nasz Przemyśl. - 2004, nr 2, s. 7, fot.

Pomnik franciszkanina o. Krystyna Szykowskiego (1642-1684) obrońcy Przemyśla w czasie wojny polsko-tureckiej (1672-1676)

566. Przemyskie nepomuki / Elżbieta i Andrzej Cieszyńscy ; Olgierd Łotoczko.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 11 (11 IX), s. 17

Pomnik św. Jana Nepomucena (ok. 1350-1393) autorstwa Sebastiana Fesingera (? - po 1769)

567. Tablica Grunwaldzka : w sześćsetną rocznicę Grunwaldu i setną rocznicę fundacji / Beata Kot.// Nasz Przemyśl. - 2010, nr 5, s. 39

568. Tablica Jadwigi i Jagiełły w Przemyślu / Kazimierz M. Osiński.// Rocznik Przemyski. - T. 1 (1909/1911), s. 56-61

 

6. Architektura miejska i mieszkalna - zabytki

6. 1. Wydawnictwa zwarte

569. Architektura rezydencjonalna historycznej Małopolski : materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, (Łańcut, czerwiec 1975) / [oprac. red. Teresa Hrankowska].- Łańcut : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 1982.

Dot. m.in. pałaców w Boguchwale, Kurozwękach i Zarzeczu

PBW Przeworsk WK 45525

PBW Łańcut BŁWyp 31340

570. Architektura rezydencjonalna i obronna województwa rzeszowskiego : w świetle badań naukowych prowadzonych w 25-leciu PRL : materiały z sesji naukowej, Łańcut 9-10 maja 1970 r. / Muzeum - Zamek w Łańcucie. – Łańcut : Muzeum-Zamek, 1972.

PBW Przeworsk WK 17252

PBW Jarosław WJ 23866

571. Budownictwo obronno-rezydencjonalne ziemi przemyskiej i sanockiej (połowa XIV w[ieku]-połowa XVII w.) w świetle badań archeologiczno-architektonicznych i źródeł pisanych / Michał Proksa ; Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Przemyślu. - Przemyśl : AP : na zlec. Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego, 1994.

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł. nr inw. 33340-Rg

572. Dwory i dworki z Krośnieńskiego / Zdzisław Gil. - Krosno : Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej : "Nowe Podkarpacie", 1995.

PBW Krosno M 128362, Czyt./ Cz 107120

573. Dwory i ogrody w dolinie Sanu / Jerzy Piórecki.//W: Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu : III Konferencja Naukowo-Techniczna "Błękitny San" : materiały konferencyjne, Dubiecko, 21-22 kwietnia 2006 / org. konf.: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego ; [Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego]. - Dynów : Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 2006 - S. 209-234

PBW Krosno M 123289

PBW Przemyśl WP 96221

PBW Rzeszów WypRz 232185

PBW Tarnobrzeg TG 92698

574. Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu (w granicach województw małopolskiego i podkarpackiego) / Piotr Libicki ; posł. Marcin Libicki. - Poznań : "Rebis", 2012.

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. nr inw. 51343

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 106697

575. Dwory województwa przemyskiego : przewodnik po małych założeniach mieszkalnych szlachty i duchowieństwa w województwie przemyskim/ Marek Gosztyła, Michał Proksa. - Rzeszów ; Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 1996.

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 109806

576. Dworzec w Przemyślu / Marta Rymar.//W: Architektura dworców Kolei Karola Ludwika w Galicji w latach 1855-1910 / Marta Rymar ; [oprac. graf. Małgorzata Świerzyńska]. – Warsza : „Neriton”, 2009. – S. 147-158

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. 47790

577. Dwór ze Święcan czyli Domu szlachecko-ziemiańskiego życia opisanie podług urządzenia i sprzętów w nim się znajdujących / Renata Kinga Jara. - Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 2014.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów/Czyt. Gł.

578. Dziedzictwo kulturowe w regionie przemyskim / wstęp Zdzisław Wołoszyn ; [aut.] Stanisław Uliasz [i in.]. - Przemyśl : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1998.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 10532/B

579. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Pogórza Przemyskiego / [teksty Zdzisław Szeliga ; fot. Andrzej Dańko i in.]. - Przemyśl : "Mercator" : na zlec. Starostwa Powiatowego, 2008.

PBW Przemyśl WP 107413

580. Dzieje zamku przemyskiego od XVI do XX wieku / Józef T. Frazik.//W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej -: zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2004. - S. 31-58

Przemyśl WP 92561, WP 92560,WP 96264 ; Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 89347

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. Nr inw. 43026

581. Fasada kamienicy Stramszewiczowskiej w Przemyślu : problemy badawcze i zagadnienie rewaloryzacji / Józef T. Frazik.//W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2004. - S. 186-204

Przemyśl WP 92561, WP 92560,WP 96264 ; Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 89347

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. Nr inw. 43026

582. Kamienica w Rynku 11 w Przemyślu / Józef T. Frazik.//W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2004. - S. 174-185

Przemyśl WP 92561, WP 92560,WP 96264 ; Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 89347

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. Nr inw. 43026

583. Karpacki szlak ogrodów i domów historycznych : przewodnik turystyczny / [tekst Bożena Figiela ; zdj. Krzysztof Motyka i in.]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2015.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów/Czyt. Gł.

584. Krasiczyn w ziemi przemyskiej : krótki przewodnik po Przemyślu, powiecie, krasiczyńskim zamku, parku, kościele parafialnym, okolicznych wioskach i kościołach / oprac. Stanisław Bartmiński. - Wyd. 2 popr. i poszerz. - Krasiczyn : "Wieści Krasiczyńskie", 2006.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 94299

585. Łańcut i okolice / [ red. Stanisław Mendelowski]. - Krosno : "Roksana", 2008.

PBW Łańcut BŁWyp 34340

586. Materiały do dziejów rezydencji. [Cz. 2, Ziemie ruskie Korony]. T. 8A, Dawne województwo ruskie - Ziemia Przemyska i Sanocka / Roman Aftanazy ; pod red. Andrzeja J[ózefa] Baranowskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. – Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki, 1991.

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 32936

587. Materiały do dziejów rezydencji. [Cz. 2, Ziemie ruskie Korony]. T. 8B, Dawne województwo ruskie - Ziemia Przemyska i Sanocka / Roman Aftanazy ; pod red. Andrzeja J[ózefa] Baranowskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. – Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki, 1991.

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 32937

588. Miasto Jarosław i jego zabytki/ z polecenia Komisyi zbadał, opisał i własnoręcznymi rysunkami opatrzył Jan Sas Zubrzycki ; Polska Akademia Umiejętności. Komisja Historii Sztuki. – Kraków : dr. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1903.

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=2248

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów

589. Mury obronne Przemyśla w XVI i XVII wieku / Józef T. Frazik.//W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. - S. 19-30

Przemyśl WP 92561, WP 92560,WP 96264 ; Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 89347

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. Nr inw. 43026

590. Na śladach dworów i dworków Jasielszczyzny / red. Aleksandra Dacyl, Zbigniew Dranka, Zdzisław Świstak. - Jasło : Zdzisław Świstak, 2005.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów/Czyt. Gł.

591. Pałace i dworki Podkarpacia / [tekst zespół P.U.W."Roksana" ; zdj. Z[dzisław] Gil, J. Michala, archiwum P.U.W. "Roksana"; red. Stanisław Mendelowski]. - Krosno : "Roksana",2005.

Boguchwała ; Baranów Sandomierski ; Bykowce ; Czudec ; Dubiecko ; Dukla ; Dydnia ; Haczów ; Horyniec Zdrój ; Hyżne ; Iwonicz ; Jaszczew ; Jedlicze ; Julin ; Kombornia ; Końskie ; Krościenko Wyżne ; Krasiczyn ; Kobylany ; Krosno ; Lubzina ; Łańcut ; Łąka ; Łęki Strzyżowskie ; Niebocko ; Nowosielce ; Nozdrzec ; Przeczyca ; Przeworsk ; Rudna Wielka ; Rymanów ; Rzeszów ; Sieniawa ; Tyczyn ; Werynia ; Wiśniowa ; Wzdów; Żarnowiec

PBW Tarnobrzeg TG 92183

PBW Przemyśl WP 13751/b, WP 13750/b, WP 13800/b, WP 13801/b

PBW Przeworsk WK 45726

PBW Brzozów BM 34170

PBW Jasło JM 70368

PBW Lubaczów Czyt./ CzL 42195

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 72 nr inw.2638

PBW Krosno Czyt./Cz 121324

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt.

592. Pałace i dworki Podkarpacia. Cz. 2 / [red. Stanisław Mendelowski]. - Krosno : "Roksana", 2006.

Białobrzegi ; Błażowa ; Bieździedza ; Bolestraszyce ; Brzeziny ; Brzyska ; Czyżów Szlachecki ; Dąbrówka Starzeńska ; Dolina ; Głogów Małopolski ; Gorajowice ; Izdebki ; Jabłonka ; "Kamieniec" - zamczysko ; Korczyna ; Krzemienna ; Lesko ; Leżajsk ; Maćkowice ; Niegłowice ; Nienadowa ; Poraż ; Przecław ; Rzemień ; Rzeszów ; Sandomierz ; Sanok ; Szebnie ; Tarnowiec ; Trzcinica ; Wysoka Głogowska ; Zbydniów ; Wydrna ; Zarzecze ; Zarszyn ; Żurawica.

PBW Sanok SM 49849

PBW Brzozów BM 34617

PBW Lubaczów CzL 42934

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 14118/B

PBW Jarosław Czyt./CzJ 72 nr inw. 3011

Przemyska Biblioteka Publiczna / Czyt. Gł.

593. Perły w pokrzywach : o dworach, których już nie ma / [tekst Artur Bata ; ryc. Bogumiła Kazimierska, Ewa Rokosz].- Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2011.

594. Perły województwa podkarpackiego = Jewels of Podkarpackie Province / Józef Ambrozowicz ; teksty Aldona Cholewianka-Kruszyńska, Janusz Czarski, Adam Zwolak ; [tł. Agencja Tłumaczeń Interpreter].- Rzeszów : Agencja Wydawnicza JOTA, 2009.

Zamki w Baranowie Sandomierskim, Krasiczynie i Łańcucie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów/Czyt. Gł.

595. Polskie gniazdo : dwór Przybysz w Izbiskach w dobrach Ossolińskich na ziemi mieleckiej : ostoja kultury i patriotyzmu : szkic historyczny czasów świetności i upadku / Włodzimierz Gąsiewski. - Mielec : Agencja Wydawnicza "Promocja", 2011.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów/Czyt. Gł.

596. Pozostałości założeń dworskich województwa podkarpackiego : [ponad 400 założeń dworskich ponad 2300 fotografii historia własności i zabudowy portrety właścicieli opisy dojazdu i dostępność indeksy osób i miejscowości] / Sylwester Polakowski. - Krosno : Wydawnictwo „Lygian”, 2012.

PBW Nisko NG 55944

PBW Rzeszów WypRz 240136

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 106453

PBW Krosno Czyt./ Cz 133667

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł. 50376-Rg

597. Przemyskie kamienice : funkcje i sekrety budownictwa mieszczańskiego w Przemyślu / tekst i fot. Janusz Polaczek ; Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, 2011.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 107828

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 49448-Rg

598. Przemyśl / Andrzej Jan Piątek, Janusz Mach.// W: Zabytki urbanistyki i architektury w Polsce : odbudowa i konserwacja / praca zbiorowa pod red. Wiktora Zina. T. 1, Miasta historyczne / pod red. Wojciecha Kalinowskiego. - Warszawa : "Arkady", 1986. - S. 383-404

PBW Lubaczów Czyt./ CzL 33922

PBW Jasło Czyt./ JCz 57423

PBW Kolbuszowa Czyt./BKCzy 39437

PBW Rzeszów CzytR 203152

599. Przemyśl : woj. podkarpackie : Zamek / tekst i red. Jerzy Zub. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo "ABC" , 2000.

Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw.12307/B

600. Przewodnik po zabytkach Przeworska i okolic / [tekst Katarzyna Ignas, Bożena Figiela ; fot. Muzeum w Przeworsku, Wojciech Gązwa]. - Przeworsk : Muzeum w Przeworsku. Zespół Pałacowo-Parkowy, [2006].

PBW Przeworsk Czyt./ MKsK Reg. nr inw. 3550

601. Ratusz w Przemyślu w świetle źródeł / Józef T. Frazik.//W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2004. - S. 59-84

Przemyśl WP 92561, WP 92560,WP 96264 ; Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 89347

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. Nr inw. 43026

602. Rekonstrukcja palatium na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu w kontekście form piastowskich zespołów rezydencjonalnych do połowy XII w. / Teresa Rodzińska-Chorąży.// W: Przemyśl wczesnośredniowieczny / red. nauk. Ewa Sosnowska. - Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2010. - S. 320-329

PBW Przemyśl WP 102597 102188, Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 102188

603. Renesansowy dwór (lamus) w Hawłowicach Górnych : historia, aspekty artysty-czne i konserwatorskie / pod red. Mariana Wolskiego. - Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2008.

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł.

604. Rezydencja Lubomirskich i Potockich w Łańcucie / Maria Nitkiewicz.//W: Almanach podkarpacki. Rzeszów : "Akces" : "Erwico", 1999. - S. 115-124.

PBW Stalowa Wola Czyt./SCz 42080

PBW Lubaczów Czyt./CzL 38791

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. 41784

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 86532

PBW Krosno Czyt./Cz 112267

PBW Rzeszów Czyt./CzytR 223091

605. Rezydencje ziemi przemyskiej około roku 1600 / Józef T. Frazik.//W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłuteki Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2004. - S. 221-234

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. Nr inw 43026

606. Rynek przemyski i jego kamienice / Gustaw Krupiński ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1960.

607. Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. nr inw.39676

608. Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", 2007.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 96171

609. Secesja w architekturze Przemyśla / Bartłomiej Gutowski. – [Wyd. 2]. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", [2010].

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 48658

610. Stan badań nad urbanistyką, architekturą i budownictwem starego miasta Przemyśla : (do roku 1991) / Józef T. Frazik ; Wojciech Frazik.//W: Studia Przemyskie. T. 1. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1993. - S. 49-62

PBW Przemyśl WP 92869, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 101803

PBW Lubaczów WL 37015

PBW Przeworsk WK 38187

PBW Jarosław Czyt./CzJ 94(438)A/Z nr inw. 1252

611. Studia nad zamkami i dworami Ziemi Przemyskiej : od połowy XIV do początków XVIII wieku / Michał Proksa. - Przemyśl : Archiwum Państwowe : Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz", 2001.

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 39234

612. Szlakiem założeń rezydencjonalnych i innych atrakcji turystycznych województwa podkarpackiego / Sylwester Polakowski. - Krosno : Wydawnictwo Lygian, 2013.

PBW Przemyśl WP 15044/b

PBW Krosno Cz 134484

613. Tajemnice jarosławskich podziemi / Zdzisław Kohutek, Zbigniew Zięba. - Jarosław : Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, 2014.

PBW Jarosław Czyt./CzJ nr inw. 3455

614. Urbanistyka, architektura i sztuka gotyku / Józef Tomasz Frazik.// W: Dzieje Przemyśla. T. 2, (1340-1772). Cz. 1, U schyłku średniowiecza / pod red. Feliksa Kiryka ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003. - S. 219-228 : il.

PBW Przemyśl WP 88998, Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 92754

615. Z badań nad najstarszymi kamienicami Przemyśla / Józef T. Frazik.//W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. - S. 163-173

PBW Przemyśl WP 92561, WP 92560,WP 96264 ; Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 89347

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł. Nr inw. 43026

616. Zabytki historyczne Ziemi Przemyskiej / Kazimierz Osiński.//W: 15-lecie niepodległości 1918-1933. - Przemyśl : Okręgowy Zarząd Polskiego Białego Krzyża w Przemyślu, 1933. - S. 73-75

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P A/94(438) nr inw. 38938

617. Zabytki Przeworska /Józef Benbenek.//W: Siedem wieków Przeworska : szkice, studia i materiały z dziejów miasta : praca zbiorowa / pod red. Antoniego Kunysza. - Przeworsk : Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1974. – S. 449-489

PBW Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 23326

PBW Przeworsk WK 18056, 46043, Czyt./ MKsK Reg. 18057

PBW Łańcut BŁWyp 15389

PBW Rzeszów WypRz 142741, CzytR 142740

618. Zabytkowa architektura dworsko-pałacowa Ziemi Lubaczowskiej / [tekst Janusz Mazur] ; red. Krzysztof Stępień, Mariusz Frant, Marek Małecki ; fot. Krzysztof Stępień [i in.]. - Lubaczów : Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej, 2013.

PBW Lubaczów Czyt./CzL 49148, 49149

619. Zamek w Krasiczynie / Józef T. Frazik. - Kraków : Politechnika Krakowska, 1968. – (Zeszyty Naukowe Politechniki Krakowskiej. Architektura ; T. 22)

620. Zamek w Przemyślu / [oprac. Janusz Polaczek, Zdzisław Wiglusz, Stanisław Czekanowski ; fot. Janusz Polaczek]. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2000.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 14550/B

621. Zamek zwany Kazimierzowskim w Przemyślu / Janusz Polaczek ; [słowo wstępne Renata Nowakowska]. – Wyd. 2 zm. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki "Zamek", 2014.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 107535

622. Zamki, dwory i pałace województwa podkarpackiego / Marta Michałowicz-Kubal. - Targowiska : "Arete II", [2006].

PBW Jarosław Czyt./CzJ 72 nr inw. 3012

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) nr inw. 93710

623. Zamki i budownictwo obronne ziemi rzeszowskiej / [Józef T. Frazik ; oprac. ikonogr. Jan Skarbowski ; oprac. graf. Zdana Jasińska]. – Kraków : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne , 1971.

PBW Lubaczów WL 16020

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 18002

624. Zamki i pałace Polski południowo-wschodniej / [fot.] Tadeusz Budziński, tekst Jan Malczewski ; wstęp Tomasz Jurasz. - Rzeszów : "Libri Ressovienses" : Księgarnia Akademicka "Libra", 1998.

PBW Łańcut BŁWyp 31291

PBW Tarnobrzeg Czyt./TCz 81217

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. nr inw. 35210

625. Zamki, pałace i klasztory województwa przemyskiego : przewodnik po wybranych obiektach architektury monumentalnej województwa przemyskiego / Marek Gosztyła, Michał Proksa. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 1995.

PBW Przemyśl WP 109807 Czyt./ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 15217/B

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 72 nr inw. 1751

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. nr inw. 41751

626. Zarzecze Dzieduszyckich : przewodnik po Muzeum i pałacu / Krystyna Kieferling. - Kraków ; Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2012.

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. nr inw. 51319

PBW Przemyśl Czyt./CzP 06 nr inw. 108153

 

6. 2. Artykuły z czasopism i wydawnictw ciągłych

627. A może by tak ratusz ? : pojawił się alternatywny pomysł na przebudowę rynku / (oh) [Olga Hryńkiw].// Życie Podkarpackie. - 2011, nr 15 (13 IV), s. 2

628. Bastion / Lucjan Fac.// Nasz Przemyśl. - 2010, nr 6, s. 3-5

Fortyfikacje miejskie

629. Bircza – miasteczko zabytków / Irena Zając.//Przemyskie Zapiski Historyczne. – T. 12-13 (2000-2002)[dr. 2003], s. 243-261 : il.

PBW Przemyśl /Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana

630. Blask godny królów : otwarcie Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu po remoncie i modernizacji obiektu / Sebastian Jasiński ; fot. Sebastian Jasiński.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 10 (5 III), s. 5

631. Badania architektoniczne kamienicy w Rynku 11 w Przemyślu : ( z badań terenowych nad zabytkowymi kamienicami Przemyśla) / Józef T. Frazik.//Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1964. – 1971, s. 167-180

632. Budynek przy Rynku nr 1 w Przemyślu w świetle badań zwanych konserwatorsko-architektonicznymi / Renata Frazikowa.// Rocznik Przemyski. - T. 22-23 (1983), s. 247-269

633. Budynek przy ul. Orzechowskiego nr 2 zwany dawną szkołą katedralną w Przemyślu / Renata Frazikowa.// Rocznik Przemyski. - T. 19-20 (1978), s. 49-58

634. Castrum Kmity / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 10 (5 III), s. 20

Zamek Kazimierzowski w Przemyślu

635. Do XVII-wiecznego kanału wejdziemy pod magistratem : część historycznego kolektora będzie dostępna dla zwiedzających / del [Dariusz Delmanowicz]. –Il. // Życie Podkarpackie. - 2013, nr 4(23 I) , s. 31

636. Drewniany dwór w Brzezinach / Jacek Magdoń.// Głos Powiatu. - 2011, nr 23, s. 8-9

637. Dworzec jak za dawnych lat : tak obiekt wyglądał w czasach zaboru austriackiego / Norbert Ziętal. - Il .// Nowiny. - 2012, nr 3 (18180) Wyd. 0, s. 9

Dworzec kolejowy w Przemyślu

638. Dworzec kolejowy : Przemyśl dawniej i dziś... [Cz.] 6 / Dariusz Hop.// Nasz Przemyśl. - 2006, nr 1, [s. 44]

639. Dwór, który żyje / tekst Barbara Adamska ; fot. Andrzej Kołder i Piotr Kocząb.// Skarby Podkarpackie. - 2012, nr 2(33) marzec-kwiecień, s. 20-24

Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej

640. Dwór w Boguchwale, dawniej Pałac Letni Lubomirskich / Sławomir Wnęk.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2015, nr 2, s. 73-86

641. Dzieje zamku przemyskiego od XVI-XX wieku / Józef T. Frazik.//Rocznik Województwa Rzeszowskiego. – T. 3, 1963, s. 191-243

642. Kamienica Brzykowska przy Rynku Przemyskim nr 9 / Józef Tomasz Frazik, Renata Frazikowa.// Materiały i Studia Muzealne. - T. 7, 1988 [druk. 1990], s. 113-154

643.

Kamienica Cegiełczyńska przy rynku przemyskim oznaczona numerem piątym / Józef Tomasz Frazik. //Rocznik Przemyski. – T. 24-25, 1986, s. 195-225

644. Kamienica pod numerem 13 ma już 100 lat / Grzegorz Poznański.// Biuletyn Informacyjny TPN w Przemyślu. - Nr 16 (2011) [dr. 2012], s. 101-109 : il.

645. Kamienica przy rynku przemyskim oznaczona numerem czwartym/Józef Tomasz Frazik.// Rocznik Przemyski. – T. 19-20,1978, s. 59-104

646. Kamienica mieszczańska w Jarosławiu / Maria Dayczak. // Biuletyn Historii Sztuki. – T. 18, 1956, nr 1, 24-54

647. Kamienice mieszczańskie Rynku Starego Miasta / Beata Kot . - Il.// Nasz Przemyśl. - 2005, nr 1, s. 8-9

648. Kamienice pierzei północnej / Jacek Błoński. – Gazeta Przemyska. – 2012, nr 11, s. 21

649. Kamienice pierzei wschodniej / Jacek Błoński. – Gazeta Przemyska. – 2012, nr 13, s. 21

650. Kamienice Przemyśla / Stanisław Żaryn.//Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. –, T. 1, 1956, nr 4, s. 383-389

651. Kamieniec : historyczna ruina / tekst Ewa Lorentz ; fot. Andrzej Kołder.// Skarby Podkarpackie. - 2011, nr 1, s. 40-45

Zamek Kamieniec w Odrzykoniu

652. Karty ewidencyjne zabytków architektury / Teresa Piekarz, Irena Zając.// Biuletyn Informacyjny TPN w Przemyślu. - 2002 [dr. 2003], nr 7, s. 34-37

653. Karty ewidencyjne zabytków architektury / Teresa Piekarz, Irena Zając.// Biuletyn Informacyjny TPN w Przemyślu. - 2003 [dr. 2004], nr 8, s. 42-45

654. Klejnot w piastowskiej koronie / Arkadiusz Bednarczyk.// Super Nowości. -

2014, nr 140, s. 15

Zabytki Przemyśla

655. Monografia kamienicy nr 6 przy rynku przemyskim / Renata Frazikowa.// Rocznik Przemyski. - T. 24-25 (1986), s. 227-263

656. Mury obronne miasta Przemyśla od XVI do XVIII wieku / Józef Tomasz Frazik. //Biuletyn Historii Sztuki. – T. 35, 1973, nr 3-4, s. 324-328

657. Mury wracają do dawnej świetności : trwa remont wiekowych zabytkowych murów miejskich przy ulicy Basztowej i Słowackiego / MG [Mariusz Godos]. – Il. // Życie Podkarpackie. - 2012, nr 40, s. 13

658. Nadwiślański szlak zamków i klasztorów / Adam Wójcik-Łużycki.// Dzikovia. - 2008, nr 33, s.14-16

Zamek w Dzikowie i Pałac Tarnowskich w Tarnobrzegu

659. Narol – wielkoprzestrzenny zespół rezydencjonalny hrabiego Feliksa Antoniego Łosia w świetle mało znanego dokumentu kartograficznego z końca XVIII w. / Maria Wójcikiewicz.//Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 20, 1986, s. 141-145

660. Niektóre dwory murowane w Polsce południowo-wschodniej / Michał Proksa.//Rocznik Historyczno-Archiwalny. – T. 9, 1995, s. 55-76

661. Niektóre problemy badawcze i konserwatorskie murów obronnych Przemyśla z XVI i XVII wieku / Józef Tomasz Frazik.//Czasopismo Techniczne. Budownictwo. – R. 76, 1972, z. 5-B, s. 38-46 : il.

662. O przemyskim Rynku słów kilka / tekst Grażyna Stojak, fot. Krzysztof Zieliński.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 3, s. 38-40 : fot. kolor., ryc.

663. Odkryto relikty romańskie : prace na dziedzińcu Zamku Kazimierzowskiego / SK [Sylwia Krupska].// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 2 (10 VII), s. 2

664. Osiemnastowieczne rezydencje biskupa przemyskiego Aleksandra Antoniego Fredry w Radymnie i Brzozowie / Zbigniew Bielamowicz.//Kronika Diecezji Przemyskiej. – R. 71, 1985, z. 1-2, s. 16-25

665. Pałac Lubomirskich dawniej i dziś / Żaneta Niedbała.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 5, s. 14-15

666. Pałac w Bakończycach / Jacek Błoński. – (Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta ; 47) // Nasz Przemyśl. - 2013, nr 2(100) luty, s. 42-43

Pałac Lubomirskich na Bakończycach, obecnie siedziba PWSW

667. Pałac w Bakończycach – nieznane dzieło architekta Maksymiliana Nitscha / Andrzej Nitsch.//Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 20, 1986, s. 213-220

668. Podkarpackich dworków czar... [Cz.] 1 / Agnieszka Radziejowska.// Nasz Przemyśl. - 2009, nr 3, s. 7-9

669. Podkarpackich dworków czar... [Cz.] 2 / Agnieszka Radziejowska.// Nasz Przemyśl. - 2009, nr 4, s. 7-9

670. Podkarpackich dworków czar... [Cz.] 3 / Agnieszka Radziejowska.// Nasz Przemyśl. - 2009, nr 5, s. 30-31

671. Podkarpackich dworków czar... [Cz. ] 4 / Agnieszka Radziejowska.// Nasz Przemyśl. - 2009, nr 6, s. 34-35

672. Podkarpackich dworków czar ... [Cz.] 5 / Agnieszka Radziejowska.// Nasz Przemyśl. - 2009, nr 7, s. 36-38

673. Podkarpackich dworków czar... [Cz. 6] / Agnieszka Radziejowska.// Nasz Przemyśl. - 2009, nr 8, s. 36-37

674. Podkarpackich dworków czar... [Cz.] 7 / Agnieszka Radziejowska.// Nasz Przemyśl. - 2009, nr 9, s. 36-37

675. Pokażą ślady początków chrześcijaństwa / mars. // Życie Podkarpackie. – 2010, nr 51, s. 14

Podziemia w bazylice archikatedralnej w Przemyślu

676. Pałac Lubomirski w Przemyślu-Bakończycach : notatka z badań terenowych przeprowadzonych w roku 1973 / Józef Tomasz Frazik.//Teka Konserwatorska : Polska Południowo-Wschodnia. – T. 1, 1982, s. 205-210 : il.

PBW Jarosław WJ 41540, Czyt./ CzJ nr inw. 71228

PBW Lubaczów WL 28791

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P 71/72 nr inw. 62622

PBW Przeworsk WK 25681

677. Posiadłość rodu Dolańskich i Kozłowieckich / tekst i rys. Barbara Bosak.// Skarby Podkarpackie. - 2011, nr 4 (29) lipiec-sierpień, s. 48-52

Pałac w Hucie Komorowskiej

678. Preliminaria do badań terenowych ratusza w Przemyślu. Cz. 1, Dzieje budowli w świetle źródeł pisanych od początku XV do połowy XVI wieku / Józef Tomasz Frazik. // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 6, 1972, s. 145-154

679. Preliminaria do badań terenowych ratusza w Przemyślu. Cz. 2, Dzieje budowli w świetle źródeł pisanych od połowy XVI w do początku XIW wieku/ Józef Tomasz Frazik.// Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 7, 1973, s. 175-185

680. Problemy badawcze i zagadnienia rewaloryzacji fasady Kamienicy Stramszewiczowskiej w Przemyślu / Józef Tomasz Frazik.// Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 10, 1976, s. 113-127

681. Przemiany przestrzenne i stylistyczne zamku w Krasiczynie / Józef T. Frazik.//Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Oddziału PAN w Krakowie. – T. 12, 1968, s. 187-189

682. Przemyski Rynek / Jacek Błoński.// Nasz Przemyśl. - 2009, nr 4, s. 3-6

683. Przemyski Rynek : najważniejszy plac w grodzie nad Sanem. (Cz. 1) / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 2 (10 VII), s. 21

684. Przemyski Rynek : najważniejszy plac w grodzie nad Sanem. (Cz. 2) / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 3 (17 VII), s. 21

685. Przemyski Rynek : najważniejszy plac w grodzie nad Sanem. (Cz. 3) / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 4 (24 VII), s. 21

686. Przemyski Rynek : najważniejszy plac w grodzie nad Sanem. (Cz. 7), Kamienice pierzei północnej / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 11 (11 IX), s. 21

687. Przemyski Rynek : najważniejszy plac w grodzie nad Sanem. (Cz. 8), Kamienice pierzei wschodniej / Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 13 (25 IX), s. 21

688. Przemyskie kamienice i ich podziemia / Janusz Polaczek. – Il. // Nasz Przemyśl. - 2011, nr 12, s. 21-24

689. Przewodnik po grodziskach wczesnośredniowiecznych na Pogórzu Przemyskim i Dynowskim / Andrzej Szurek.// Rocznik Gimnazjalny. - 2000, nr 4 (83), s. 139-146

690. Rachunki do budowy XVI-wiecznego ratusza w Przemyślu / Józef Tomasz Frazik.// Biuletyn Historii Sztuki. - T. 34, 1972, nr 3-4, s. 334-337

691. Rajcy przemyscy - właściciele kamienic przyrynkowych w drugiej połowie XVI wieku / Ewa Grin-Piszczek.// Przemyski Przegląd Kulturalny. - 2014, nr 32-33, s. 92-99 : il.

Kamienica Stramszewiczowska ;Kamienica Pigulińska Kamienica Helcnerowska ; Kamienica Brzykowska ; Kamienica Kosnerowska ; Kamienica Rydlowska ; Kamienica Cegiełczyńska

692. Ratusz przemyski [dokument elektroniczny] / Michał Tadeusz Kozera.// Quod Libet. - 2012, nr 7, s. 5-9

693. Rotunda i palatium na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu w świetle badań z lat 1982-1985 / Ewa Sosnowska.// Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. - T. 37 (1992) z. 1, s. 55-61

694. Rezydencja biskupów przemyskich w Radymnie / Zbigniew Bielamowicz.// Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. – T. 11, 1986, s. 163-173

695. Rezydencja "księcia piekielnych ciemności" / Arkadiusz Bednarczyk.// Skarby Podkarpackie. - 2015, nr 1, s. 33-35

Zespół pałacow-parkowy i kościół św. Stanisława Biskupa w Boguchwale

696. Rezydencje ziemi przemyskiej około roku 1600 / Józef Tomasz Frazik. //Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia. – T. 24, 1979, nr4, s. 357-371

697. Ruś Czerwona : pogląd na jej zabytki przedhistoryczne i pomniki sztuki / przez A[leksandra] Czołowskiego. //Biblioteka Warszawska. – T. 2, 1887, s. 23-39

http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=91676

698. Rynek - pierzeja południowa / Jacek Błoński. – (Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta ;38) : // Nasz Przemyśl. - 2012, nr 4 (91), s. 42-43

699. Rynek przemyski / Marek Gosztyła.// Przemyskie Zapiski Historyczne. - T. 10 (1993), s. 115-121

700. Rynek Starego Miasta w Przemyślu / Alicja Strojny.// Nasz Przemyśl. - 2009, nr 2, s. 16-17

701. Rynek w Przemyślu [dokument elektroniczny] / Michał Tadeusz Kozera.// Quod Libet. - 2012, nr 1, s. 8-10

702. Siedziby szlachty ziemi przemyskiej od połowy XIV do początków XVIII w. /Andrzej Gliwa.// Rocznik Przemyski. - T. 42 (2006), z. 4, Historia, s. 253-265

703. Śladami przeszłości - utracone dziedzictwo / Marcin Duma ; rys. R. Halicki, B. Gębarowicz.// Nasz Przemyśl. - 2013, nr 6, s. 10-12

Nieistniejące fortyfikacje miejskie

704. Średniowieczne zamki Ziemi Przemyskiej i Sanockiej / Michał Proksa.// Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria Budownictwo i Inżynieria Środowiska. - 2007, z. 44 [og. zb. nr 242], s. 49-68 : il.

705. Urok przemyskiego Rynku i dyskusje, które nie milkną / Grażyna Stojak.// Wiadomości Konserwatorskie. - 2011, nr 29, s. 120-125 : il.

706. Ustrój nośny kamienicy Rynek 16 w Przemyślu jako podstawa formy i funkcji obiektu mieszczańskiego z XVI w./ Marek Gosztyła.// Materiały i Studia Muzealne. - T. 5 (1982), s. 209-214

707. W sprawie baranowskiego zamku / Adam Wójcik-Łużycki.// Tygodnik Nadwiślański. - 2012, nr 50, s. 21-22

Zamek w Baranowie Sandomierskim

708. Wnętrza pałacu w Zarzeczu. Cz.1, Surena, parter / Aldona Sołtysówna. // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 23, 1989, s. 163-168

709. Wnętrza pałacu w Zarzeczu. Cz.2, Pierwsze piętro / Aldona Sołtysówna. // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 24, 1990, s. 125-130

710. Wyposażenie wnętrza kamienicy mieszczańskiej w Jarosławiu w XVII i XVIII wieku / Janina Olszewska.// Rocznik Przemyski. - T. 13/14 (1970), s. 81-102

711. Z badań nad najstarszymi dziejami zamku w Krasiczynie /Józef Tomasz Frazik.//Biuletyn Historii Sztuki. – R. 31, 1969, nr 2, s. 249-254

712. Z badań nad najstarszymi kamienicami Przemyśla /Józef Tomasz Frazik. //Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 8, 1974, s. 165-176

713. Zabudowania klasztorne i szkolne Sióstr Benedyktynek w Przemyślu od lat 60. XIX wieku do lat 60. XX wieku / Maciej Dalecki. //Rocznik Historyczno-Archiwalny. – R. 23 (2011-2012), s. 37-73

714. Zabudowania dworskie w stylu holenderskim w zespole rezydencjonalnym Magdaleny Morskiej w Zarzeczu / Aldona Sołtysówna. //Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 27, 1995,s. 205-213

715. Zabytkowa portiernia nie zniknie / MG [Mariusz Godos].// Życie Podkarpackie. - 2016, nr 6 (10 II), s. 8

716. Zabytkowe budownictwo mieszkaniowe w Jarosławiu / Maria Dayczak-Domanasiewicz.// Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. - 1968, R. 1967-1968, s. 37-48

717. Zachowanie wartości historyczno-konserwatorskich kamienicy przy Rynku Przemyskim nr 11 / Marek Gosztyła.// Materiały i Studia Muzealne. - T. 7 (1988) [druk. 1990], s. 155-162

718. Zamek, jakiego nie znacie / tekst i fot. Rafał Nieckarz.// Tygodnik Nadwiślański. - 2014, nr 18, s. 16-17

Zamek Tarnowskich w Dzikowie i Tarnobrzegu

719. Zamek Korniaktów w Sośnicy w świetle źródeł pisanych i badań archeologiczno-architektonicznych / Michał Proksa.// Przemyskie Zapiski Historyczne. - R. 6-7 (1989-1990), s. 257-266

720. Zamek przemyski w świetle badań archeologiczno-architektonicznych / Michał Proksa.//Przemyskie Zapiski Historyczne. – T. 8-9, 1993, s. 7-19

721. Zamek w Baranowie / Adam Wójcik.// Dzikovia. - 2001, nr 14, s.7-10

Zamek w Baranowie Sandomierskim

722. Zamek w Przecławiu : siedziba potomków Mikołaja Reja / Arkadiusz S. Więch.// Podkarpacka Historia. - 2015, nr 3-4, s. 120-131.

723. Zamek w Przemyślu /Józef Tomasz Frazik. //Biuletyn Historii Sztuki . – R. 22, 1960, nr 2, s. 227-230

724. Zamek w Przemyślu / Józef Tomasz Frazik.// Rocznik Województwa Rzeszowskiego. - T. 3 (1960/1961) [dr. 1963], s. 192-194

725. Zamek zwany Kazimierzowskim w Przemyślu / Janusz Polaczek ; fot. Janusz Polaczek.// Nasz Przemyśl. - 2013, nr 3, s. 21-24

726. Zamki i systemy obronne Jarosławia / Krystyna Kieferling.// Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia. - 2009-2010, T. 18, s. 41-52

727. Zamki Ziemi Przemyskiej i Sanockiej z XVI i pierwszej połowy XVII w. /Józef T. Frazik.//Sprawozdania z posiedzeń TPN. – 1967, s. 43-49

728. Zamki w południowo-wschodniej Polsce w świetle badań archeologiczno-architektonicznych i źródeł pisanych / Michał Proksa. // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – T. 7-8, 1994, s. 3-15

729. Zapomniany pałac ? / tekst i fot. Rafał Mazurek.// Skarby Podkarpackie. - 2011, nr 3, s. 20-21

Pałac Dolańskich w Grębowie

730. Zapomniany pałac? / tekst i fot. Rafał Mazurek ; fot. Piotr Kocząb.// Skarby Podkarpackie. - 2011, nr 4, s. 40-41

Pałac w Mokrzyszowie

731. Ze studiów i badań nad zamkiem w Dubiecku / Józef Tomasz Frazik. // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 2, 1968, s. 207-223

732. Ze studiów i badań nad zamkiem w Dubiecku. 2 / Józef Tomasz Frazik.// Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 3, 1969, s. 159-177

733. Zespół dworski w Kozodrzy koło Ropczyc / Danuta Kraus, Roman Dublański.// Rocznik Przemyski. - T. 50 (2014), z. 4, s. 47-66 : il.

 

7. Architektura terenów zielonych – zabytkowe ogrody i parki

7. 1. Wydawnictwa zwarte

734. Materiały do dziejów rezydencji. Cz. 2, Ziemie Ruskie Korony. T. 8 A, Dawne województwo ruskie : Ziemia Przemyska i Sanocka / Roman Aftanazy ; pod red. Andrzeja J. Baranowskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki, 1991.

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 86170

735. Ochrona i użytkowanie ogrodów dworskich w województwie podkarpackim / Narcyz Piórecki. - Wyd. 2 popr. - Reszów : "Pro Carpathia", 2011.

PBW Lubaczów Czyt./CzL 47984

PBW Przemyśl WP 107126,

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 107127

736. Ogrody i parki dworskie województwa podkarpackiego / Jerzy Piórecki. - Rzeszów : "Pro Carpathia", 2008.

PBW Przemyśl WP 101226

737. Ogrody i parki województwa krośnieńskiego / Jerzy Piórecki. - Bolestraszyce : Zakład Fizjografii i Arboretum, 1998.

PBW Jarosław WJ 55005

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. nr inw. 49332

738. Ogród i Park Potockich w Łańcucie : badania - projekty - realizacja 1999 = The Potockis' Garden and Park at Łańcut : research - designs - implementation 1999 / [zespół red.] Andrzej Michałowski, Magdalena Lisowska, Alicja Sulimierska ; [tł.] Andrzej Skup.- Warszawa : Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. Narodowa Instytucja Kultury, 1999.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów/Czyt. Gł.

739. Park w Łańcucie / Elżbieta Baniukiewicz. - Warszawa : "Arkady", 1972.

PBW Nisko NG 22461

PBW Brzozów BM 16751

PBW Łańcut BŁWyp 13200

PBW Kolbuszowa BKWyp

PBW Dębica BDWyp 16693

740. Podkarpacie : ogrody historyczne / tekst Helena Maria Grad, Małgorzata Kostuchowska ; fot., oprac. graf. Krzysztof Motyka. - Rzeszów : "Libra" : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2008.

PBW Jarosław Czyt./CzJ 913(438) nr inw. 3373

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. nr inw. 51754

PBW Lubaczów Czyt./CzL 45576

PBW Przemyśl Czyt./CzP 73/76(084.1) nr inw. 99076

741. Podkarpackie : ogrody i domy historyczne / [fot.] Motyka Krzysztof ; [teksty Bożena Figiela ; red. Jan Sołek ; tłum. Marta Dziugieł-Czarnik]. - Rzeszów : Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna, 2015.

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. nr inw. 52045

742. Pomniki przyrody : niezwykłe drzewa i inne twory natury Ziemi Lubaczowskiej / [aut. tekstu Tadeusz Misiak ; zdj. Maciej Pietrzak et al.]. - Lubaczów : Powiatowe Centrum Kultury i Sportu ; Przemyśl : Oficyna Wydawnicza Mercator, 2011.

PBW Dębica BDWyp 51909

PBW Lubaczów Czyt./ CzL 48314, CzL 48731

743. Przyroda województwa przemyskiego : informator / Stanisława Bańcarz przy współudz. Joanny Kułaczek [i in.]. - Przemyśl : Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych, 1993.

PBW Przemyśl WP 14200/b, WP 14758/b

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. nr inw. 38714, WK 38715

744. Zabytkowe ogrody i parki województwa przemyskiego / Jerzy Piórecki ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.

PBW Jarosław WJ 55007

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 96265 ; WP 109808

745. Zabytkowe ogrody i parki województwa rzeszowskiego / Jerzy Piórecki. - Bolestraszyce : Zakład Fizjografii i Arboretum, 1996.

PBW Jarosław WJ 55031

PBW Przemyśl WP 12045/b

PBW Przeworsk Czyt./MKsK Reg. nr inw. 43503

746. Zamek w Krasiczynie / komitet red. [Leon Birn i in.] ; wstęp Antoni Kunysz ; fot. i rys. Józef T. Frazik ; plany J. Kotuła ; Muzeum Ziemi Przemyskiej, Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1971.

PBW Przemyśl WP 13884/b

PBW Przemyśl WP 20366, WP 20367, WP 28593

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 20370

 

 

7. 2 Artykuły z czasopism i wydawnictw ciągłych

747. Najpiękniejszy park publiczny w Galicji/ Jacek Błoński. - (Wędrówki po zwariowanie pięknym Przemyślu ; 9)// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 15 (9 X), s. 21

748. Najpiękniejszy park publiczny w Galicji : Zwierzyniec / Jacek Błoński. - (Wędrówki po zwariowanie pięknym Przemyślu ; 10)// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 17 (23 X), s. 21

749. Kompozycje ogrodowe i problemy ich rewaloryzacji / Janusz Bogdanowski.//Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 29, 1997, s. 183-200

750. Pomniki i zabytki przyrody powiatu przemyskiego. Cz. 1 / Jerzy Piorecki. // Rocznik Przemyski. – T. 10 (1964), s. 189-252

751. Pomniki i zabytki przyrody powiatu przemyskiego. Cz. 2 / Jerzy Piórecki.//Rocznik Przemyski. – T. 12 (19168), 437-476

752. Współczesne problemy konserwatorskie zabytkowych założeń zieleni na przykładzie parku dworskiego w Stubnie / Mirosław Holewiński. //Teka Komisji Urbanistyki i Architektury. – T. 20, 1986, s. 69-77

 

8. Malarstwo, rzeźba, rzemiosło

8. 1. Wydawnictwa zwarte

753. Architektura i wyposażenie cerkwi Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu /Jarosław Giemza. //W: Miejsce i rola kościoła greckokatolickiego w Kościele Powszechnym / pod red. Stanisława Stępnia. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2000. – (Polska – Ukraina : 1000 lat sąsiedztwa ; T. 5). – S. 209-222

PBW Przemyśl /Czyt. CzP 94(438) nr inw. 110464

754. Cerkiew katedralna w Przemyślu / Adam Bochnak.//W: Ze studjów [!] nad rzeźbą lwowską w epoce Rokoka / Adam Bochnak ; Polska Akademia Umiejętności. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1931. – S. 72-82

Obecny Kościół Św. Teresy (OO. Karmelitów Bosych) w Przemyślu

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. 35582-RG

755. Dukla / Adam Bochnak.//W: Ze studjów [!] nad rzeźbą lwowską w epoce Rokoka / Adam Bochnak ; Polska Akademia Umiejętności. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1931. – S. 64-72

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. 35582-RG

756. Epifania w ikonografii postbizantyńskiej / Michał Janocha.//W: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy : materiały z konferencji 11-14 maja 1999 r. Cz. 2. / praca zbiorowa pod red. Ewy Woźniak. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2000. - S. 380-394

757. Historja Cudownej Statuy Najświętszej Panny Marji w Tarnowcu / Karol Fischer. - Wyd. 2. - Przemyśl : Drukarnia Jana Łazora, 1925.

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu

758. Historya cudownej statuy Najświętszej Panny Maryi znajdującej się w kościele parafialnym w Tarnowcu / napisał Karol Fischer. - Jasło : [b.w.], 1877.

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu

759. Ikona karpacka : [album wystawy] / [pomysłodawca] Jerzy Czajkowski ; [teksty nauk.] J. Czajkowski, Romualda Grządziela, Andrzej Szczepkowski. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1998.

Wojewódzka i Miejska Bibliuoteka Publiczna Rzeszów/Czyt. Gł.

760. Ikona Matki Boskiej "Myłoserdia Dweri" w cerkwi pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu /Romuald Biskupski.//W: Studia z dziejów greckokato-lickiej diecezji przemyskiej / pod red. Stanisława Stępnia. - Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1996. – (Polska – Ukraina : 1000 lat sąsiedztwa ; T. 3). - S. 75-78

PBW Przemyśl Czyt./CzP94(438) nr inw. 87166

761. Ikona Narodzin Maryi [Kresy, XV-XVIII w.] / Michał. Janocha.//W: Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka : język, piśmiennictwo, sztuki plastyczne, obyczaje : materiały z konferencji 15-17 maja 2000 r. Cz. 1/ praca zbiorowa pod red. Anetty Ceglińskiej, Zdzisławy Staszewskiej. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2001. - S. 7-31

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Przemyśl nr inw. 68530/1

762. Ikonostas z cerkwi p.w. św. Mikołaja w Lubaczowie : ukraińska sztuka cerkiewna XVII wieku wobec tradycyjnych wartości ideowo-estetycznych / Jarosław Giemza.//W: Polska - Ukraina spotkanie kultur : materiały z sesji naukowej / pod red. Tadeusza Stegnera ; Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Gdańskiego, Redakcja czasopisma "Peremyški Dzwony". – Ostaszewo Gd[ańskie] : "Stepan Design", 1997. – S. 32-54, 139-143

763. Ikony i cerkwie : tajemnice łemkowskich świątyń / [fot.]. Grażyna i Zygmunt Malinowscy ; [tekst] Elżbieta i Piotr Marciniszyn ; [red. prow. Emilia Sokolik]. - Warszawa : „Carta Blanca”, 2009.

PBW Brzozów Czyt./BM 34827

PBW Krosno Czyt./Cz 126283

722. Ikony w łemkowskich cerkwiach / Stanisław Kryciński. //W: Łemkowszczyzna po obu stronach Karpat / Stanisław Kryciński. – Rzeszów : „Libra”, 2016. – S. 229-250

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P 71/72

764. Ikony ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Przemyślu : [katalog] / materiały do albumu przygot. Bronisława Kiwała i Janina Burzyńska]. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, cop. 1981

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł nr inw. 36990

PBW Przemyśl Czyt./CzP 73/76(084.1) nr inw. GP 100539

PBW Krosno Czyt./Cz 73752

765. Ikony ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Przemyślu : (komentarz do wystawy) / [red. W. Błaszczyk] ; [tekst komentarza oraz scenariusz wystawy B[ronisława] Kiwała]. - Poznań : Muzeum Archeologiczne, 1980

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 40289

766. Kaplica w baszcie Boskiej Zamku w Krasiczynie / Inga Platowska-Sapetowa ; posłowie Inga Platowska-Sapetowa. - Łańcut : Wydawnictwo De Arte, 2002.

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 40210

767. Kontrakty snycerzy lwowskich z przemyskim konwentem jezuitów / Józef T. Frazik.//W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ;pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2004. - S. 142-150

Przemyśl WP 92561, WP 92560,WP 96264 ; Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 89347

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. Nr inw. 43026

768. Kościół OO. Franciszkanów w Przemyślu / Adam Bochnak. //W: Ze studjów [!] nad rzeźbą lwowską w epoce Rokoka / Adam Bochnak ; Polska Akademia Umiejętności. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1931. – S. 16-21

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. 35582-RG

769. Kresowe dziedzictwo : kamieniarstwo bruśnieńskie = The heritage of Kresy : the stonework of Brusno / [fot. Janusz Burek et al. ; tekst Janusz Mazur ; tł. na jęz. ang. Agata Matuga]. - Lubaczów : Muzeum Kresów, 2008.

PBW Lubaczów WL 45311, Czyt./CzL nr inw. 45310

770. Malarstwo cerkiewne w polskiej tradycji historycznych i w badaniach naukowych/Anna Różycka-Bryzek. //W: Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, 19-25 marca 1995 roku. – Łańcut : Muzeum Zamek w Łańcucie : Wydawnictwo „STEPAN Design”, 1999. – S. 11-48 : il.

PBW Przemyśl Czyt/00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 94312

771. Malarstwo i grafika cerkiewna w dawnej Rzeczypospolitej / Waldemar Deluga. – Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2000.

Biblioteka Narodowa nr inw. 2502497, 2144497A

772. Malarze południowo-wschodnich terenów prawosławnej diecezji przemyskiej w drugiej połowie XVI wieku / Volodimir S. Aleksandrovič.//W: Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, 19-25 marca 1995 roku. – Łańcut : Muzeum Zamek w Łańcucie : Wydawnictwo „STEPAN Design”, 1999. – S. 73-88 : il.

PBW Przemyśl Czyt/CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 94312

773. Malowidła ścienne jako element wystroju drewnianych cerkwi w XVII wieku / Jarosław Giemza.//W: Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, 19-25 marca 1995 roku. – Łańcut : Muzeum Zamek w Łańcucie : Wydawnictwo „STEPAN Design”, 1999. – S. 89-150 : il., aneks

PBW Przemyśl Czyt/CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 94312

774. Mikołaj Tereinski : malarz przemyski epoki późnego Baroku / Andrzej Ryszkiewicz, Janusz Polaczek. - Przemyśl : Przemyskie Centrum Kultury i Nauki, 2006.

PBW Przemyśl WP 93704

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 93705

775. Motyw świątyni w tłach Złożenia Świętego do Grobu w ikonach diecezji przemyskiej/ Mirosław P. Kruk.//W: Miejsce i rola kościoła greckokatolickiego w Kościele Powszechnym / pod red. Stanisława Stępnia. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2000. – (Polska – Ukraina : 1000 lat sąsiedztwa ; T. 5). – S. 191-208 : il.

PBW Przemyśl/Czyt. CzP 94(438) nr inw. 110464

776. Na pograniczu kultur : ks. Mikołaj Tereiński (1723-1790) - barokowy malarz przemyski / Janusz Polaczek, Andrzej Ryszkiewicz.//W: Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym / pod red. Stanisława Stępnia. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1994. – (Polska – Ukraina : 1000 lat sąsiedztwa ; T. 2). – S. 379-393

PBW Przeworsk WK 9266

PBW Przemyśl WP 92268, Czyt./CzP 94(438)nr inw. 82916

777. Najstarsze dzieje malarstwa przemyskiego / Volodimir S. Aleksandrovič. // W: Sztuka sakralna pogranicza : materiały z konferencji naukowej II Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Sakralnej Pogranicza, Przemyśl 11-12.10.2013. T. 2 / pod red. Zofii Bator i Marty Trojanowskiej. – Przemyśl : Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, 2016.- S. 153-161

PBW Przemyśl Czyt./CzP 73/76

778. Nieznane dzieła sztuki europejskiej ze zbiorów klasztoru oo. franciszkanów w Przemyślu / Marta Trojanowska, Kalikst Biskup ; aut. not kat. Dorota Zahel, Józefa Kostek, Marta Trojanowska. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2007.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 14287/B

779. Nieznane prace Thomasa Huttera w Krzeszowie nad Sanem / Jakub Sito.//W: Kościół parafialny w Krzeszowie na Podkarpaciu skarbnicą sztuki sakralnej : materiały z sesji naukowej odbytej w Krzeszowie w dniu 20.09.2010 / pod red. Stanisława Kłosowskiego. - Towarzystwo Miłośników Ziemi Krzeszowskiej Rotunda, 2010. - S. 167-208

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów/Czyt. Gł.

780. O sztuce sakralnej przemyskiej eparchii słowem i obrazem = Pro cerkovne mistectvo peremmis'koi eparhii slovom ta obrazom = The sacral art of the Przemyśl eparchy in word and picture / Jarosław Giemza. - Łańcut : Muzeum-Zamek, 2006.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 94627

781. Obraz i ikona : o spotkaniu dwóch języków w malarstwie sakralnym na kresach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w. na przykładzie tematu Chrztu Chrystusa i Zesłania Ducha Świętego / Michał Janocha.//W: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy : materiały z konferencji 11-14 maja 1999 r. Cz. 2. / praca zbiorowa pod red. Ewy Woźniak. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2000. - S. 297-322

Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Przemyśl nr inw. 64350

782. Opuszczone dziedzictwo : o malowidłach w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej / Agnieszka Gronek. – Kraków : Księgarnia Akademicka, cop. 2015.

PBW Przemyśl/Czyt./CzP 73/76

783. Osiemnastowieczna polichromia w jarosławskim kościele „Na Polu” i jej twórcy / Magdalena Witwińska.//W: Wizerunki maryjne. Z. 1, Archidiecezja przemyska, diecezja rzeszowska : materiały z VI Seminarium Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki "Sacrum et decorum" w Jarosławiu w dniach 16 i 17 listopada 1990 r. / pod red. Ingi Sapetowej ; Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział w Rzeszowie. Rzeszów : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział, 1992. – S. 43-58

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 31314-Rg

Biblioteka TPN Przemyśl/DzPrze

784. Pan Piotr Polejowski, snycerz lwowski i jego dzieła w kościele Franciszkanów w Przemyślu / Piotr Krasny, Jakub Sito. // Sztuka Kresów Wschodnich. T. 5, Materiały sesji naukowej, Kraków, wrzesień 2000 / pod red. Andrzeja Betleja i Piotra Krasnego przy współpracy Joanny Wolańskiej, Marcina Biernata, Józefa Skrabskiego ; Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ. - Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 2003. - S. 177-204

785. Polichromie ścienne w drewnianych cerkwiach Nadsania / Jarosław Giemza.//W: Malarstwo monumentalne Polski południowo-wschodniej : informator regionalny. - Rzeszów : Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 1995. – S. 69-81

PBW Krosno M 107317

PBW Rzeszów Czyt./ CzytR 221309

786. Powstanie nowożytnej formy ikonostasu w cerkwiach ruskich na południowo-wschodnich terenach Rzeczpospolitej w XVII wieku / Zofia Szanter.//W: Do piękna nadprzyrodzonego : sesja naukowa na temat rozwoju sztuki sakralnej od X do XX wieku na terenie dawnych diecezji chełmskich Kościoła rzymsko-katolickiego, prawosławnego, greckokatolickiego. T. 1, Referaty/ red. Krystyna Mart. – Chełm : Muzeum Chełmskie : Chełmskie Towarzystwo Regionalne, 2003. - S. 127-153

787. Program ikonograficzny malowideł cerkwi w Posadzie Rybotyckiej / Anna Różycka-Bryzek.//W: Symbolae historiae artium : studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,1986. - S. 349-365

788. Proweniencja i dzieje malarstwa ikonowego po północnej stronie Karpat w XV i na pocz. XVI w. / Romualda Grządziela.//W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 2. / pod red. Jerzego Czajkowskiego ; Fundacja Kultury. - Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowego, 1994. – S. 207-267

PBW Przemyśl WP 85682

PBW Krosno Czyt./ Cz 105401

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. nr inw. 37778

Biblioteka TPN Przemyśl nr inw.23616

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 13419, 15322

789. Próba charakterystyki swoistych cech ukraińskiego malarstwa ikonowego od XV do pierwszej połowy XVIII wieku / Romuald Biskupski. //W: Miejsce i rola kościoła greckokatolickiego w Kościele Powszechnym / pod red. Stanisława Stępnia. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2000. – (Polska – Ukraina : 1000 lat sąsiedztwa ; T. 5). – S. 157-164 : il.

PBW Przemyśl /Czyt. CzP 94(438)nr inw. 110464

790. Przemiany w ikonografii kościoła greckokatolickiego w XVIII wieku / Waldemar Deluga. //W: Czterechsetlecie zawarcia Unii Brzeskiej 1596-1996 : materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 28-29 listopada 1996 r. / pod red. Stanisława Alexandrowicza i Tomasza Kempy ; Kuria Diecezjalna w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu. – Toruń : Towarzyustwo Naukowe , 1998. – S. 147-155

791. "Przemienienie Pańskie - alegoria Światła Taboru" : ikona z Muzeum Historycznego w Sanoku / Michał Janocha. //W: Homo creator et receptor artium : księga pamiątkowa księdzu profesorowi Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana / pod red. Małgorzaty Wrześniak. – Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. - S. 225-236

792. Przemienienie Pańskie i Zstąpienie do Otchłani w nowożytnym malarstwie ikonowym na Kresach Wschodnich / Michał Janocha. //W: Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym od XVI do XVIII wieku : materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, październik 1997/ red. nauk. Andrzej Józef Baranowski. - Warszawa : „Ars Regia”, 1998. - S. 251-275

793. Przemyski ośrodek malarstwa tradycji bizańtynskiej w końcu XIV wieku i pierwszej połowie XV wieku / Volodimir S. Aleksandrovič. //W: Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna. Cz. 2 : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Łańcut-Kotań, 17-18 kwietnia 2004 roku. – Łańcut : Muzeum-Zamek, 2004. – S. 261-293

PBW Przeworsk WK 45523

PBW Łańcut BŁWyp 32482

794. Przemyśl : historia wiary narodów i dzieje sztuki / [fot. Bogusław Świtała ; oprac. historyczne Henryk Borcz]. - Ząbki : "Apostolicum", 2004.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 91981

795. Przemyśl miasto zabytków i kultury / [oprac. graf. Jerzego Majewskiego ; oprac. ikonograf. Jerzego Waśniewskiego]. - Kraków : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1968.

PBW Przeworsk WK 12025

PBW Lubaczów WL 11897

PBW Przemyśl WP 12712, WP 93566, WP 10177

796. Rybotycki ośrodek malarski w drugiej połowie XVII wieku / Volodimir S. Aleksandrivič.//W: Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym / pod red. Stanisława Stępnia. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1994. – (Polska - Ukraina : 1000 lat sąsiedztwa ; T. 2 ). - S. 341-350

PBW Przeworsk WK 9266

PBW Przemyśl WP 92268, Czyt./CzP 94(438)nr inw. 82916

797. Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego z przydatkiem ikon maryjnych / Ewa Pokorzyna ; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji Zabytków : Wydawnictwo DiG, 2001. –( Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. Seria B ; t. 103)

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszów/Czyt. Gł.

798. Spotkanie Wschodu i Zachodu : Boże Narodzenie w polskim i ruskim malarstwie nowożytnym na Kresach Rzeczpospolitej / Michał Janocha.//W: Oblicza Wschodu w kulturze polskiej/ pod red. Grzegorza Kotlarskiego i Marka Figury. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1999. - (Poznańskie Studia Wschodnioznawcze). - S. 467-480

PBW Rzeszów WypRz 223112, Czyt./ CzytR 223111

799. Stan badań nad atrybucjami warsztatowymi zachodnioruskiego malarstwa ikonowego XV-XVI wieku / Mirosław P. Kruk.//W: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce / pod red. Andrzeja Aleksandra Zięby. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1997. - S. 163-177

Biblioteka Archiwum Państwowego Przemyśl nr inw. 18001

800. Stan badań nad zachodnioruskim malarstwem ikonowym XV-XVI wieku / Mirosław P. Kruk.//W: Sztuka Kresów Wschodnich : materiały sesji naukowej. Kraków, marzec 1994. [T. 1] / pod red. Jana K. Ostrowskiego ; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ. - Kraków : „Impuls”, 1994. - S. 29-55

801. Stanisław Stroiński (1719-1802) : zarys monograficzny ze szczególnym uwzględnieniem działalności artysty na polu malarstwa ściennego : z 40 rycinami w tekście i 12 tablicami / napisał Zbigniew Hornung. - Lwów : nakł. Towarzystwa Naukowego z zasiłkiem Funduszu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1935. - (Prace Sekcji Historii Sztuki i Kultury Towarzystwa Naukowego we Lwowie ; t. 2, z. 5)

PBW Przemyśl Czyt. /CzP 94(438) nr inw.110464

802. Sztuka cerkiewna na ziemiach polskich w XVIII w. : kilka uwag terminologicznych / Piotr Krasny.//W: Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. / pod red. Jerzego Lileyko. – Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2000. – (Źródła i Monografie - Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 189). - S. 125-139

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czt. Gł. nr inw. 40522

803. Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, 25-26 marca 1995 roku / [red. Jarosław Giemza, Andrzej Stepan] ; Muzeum Zamek w Łańcucie, Redakcja czasopisma "Peremyśki Dzwony", Wydawnictwo "Stepan Design". Łańcut : Muzeum-Zamek, 1999.

PBW Przeworsk WK 45524

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 94312

804. Sztuka kościoła prawosławnego i unickiego na terenie diecezji przemyskiej w XII i pierwszej połowie XVIII wieku / Romuald Biskupski.//W: Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym / pod. red. Stanisława Stępnia. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1994. – (Polska-Ukraina : tysiąc lat sąsiedztwa ; t. 2). - S. 351-370 : il.

PBW Przeworsk WK 9266

PBW Przemyśl WP 92268, Czyt./CzP 94(438)nr inw. 82916

805. Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 89347

PBW Przemyśl WP 92560, WP 92561, WP 96264

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. Nr inw. 43026

806. Sztuka XVII [siedemnastego] wieku Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej : materiały z seminarium w Klasztorze OO.Bernardynów w Leżajsku 6 grudnia 1997 r. Cz. 1. / [red. tomu Teresa Szetela-Zauchowa, Łucja Turczak] ; [fot. barwne A. Bosak [i in.] ; Stowarzyszenie Historyków Sztuki .Oddział Rzeszowski. - Rzeszów : "Mitel", 1999.

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł. 38519

807. Sztuka sakralna na terenach łemkowskich i bojkowskich / Zofia Szanter, Barbara Tondos, Jerzy Tur. //W: Łemkowie : kultura – sztuka – język : materiały z sympozjum zorganizowa-nego przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK Sanok, dn. 21-24 września 1983 r. / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Górskiej. –Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo PTTK "Kraj", 1987. – S. 40-80

PBW Lesko LM 24161

PBW Brzozów BM 30485, BM 30484

PBW Jasło JM 48560

PBW Krosno M 88492, Czyt./ Cz 88491

PBW Sanok SM 43791

PBW Rzeszów WypRz 205139

808. Sztuka sakralna Pogranicza : materiały z konferencji naukowej I Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Sakralnej Pogranicza, Przemyśl 26-28.2011. T. 1. / red. Zofia Bator, Markiân Filevič ; [konsult.nauk. Marta Trojanowska, Stanisław Stępień ; tł.[na j.ukr.] skrótów referatów Marianna Baran]. - Przemyśl : Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, 2013.

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. 50553-Rg

PBW Przemyśl WP 106967, Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 106348

809. Sztuka sakralna Pogranicza : materiały z konferencji naukowej II Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Sakralnej Pogranicza, Przemyśl 11-12.10.2013. T. 2 / pod red. Zofii Bator i Marty Trojanowskiej. – Przemyśl : Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, 2016.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

810. Sztuka sakralna : wolność i odpowiedzialność : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej Przemyśl, 8 października 2009 roku / red. nauk. Zofia Bator ; [korekta Zofia Bator, Ewa Lis]. - Przemyśl : Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, 2009.

811. Sztuka ziemi przemyskiej i sanockiej około roku 1600 : uwagi o wykonawcach/ Józef T. Frazik.//W: Sztuka około roku 1600 : materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizowanej przy współpracy Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Naukodowej w Lublinie, Lublin listopad 1972. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974. – S. 201-224

PBW Jarosław WJ 25158

PBW Rzeszów WypRz 14128

PBW Przemyśl Czyt./ Cz1P 7.031/.038 nr inw. 67103

812. Sztuka ziemi przemyskiej i sanockiej około roku 1600 : uwagi o wykonawcach/ Józef T. Frazik.//W: Sztuka Przemyśla i Ziemi Przemyskiej : zbiór studiów / Józef T. Frazik ; pod red. Marii Dłutek i Jerzego Kowalczyka. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki ; Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2004. - S. 205-220

Przemyśl WP 92561, WP 92560,WP 96264 ; Czyt./ CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 89347

Przemyska Biblioteka Publiczna /Czyt. Gł. Nr inw. 43026

813. Świadectwa wzajemnych oddziaływań obrządku łacińskiego i bizantyńskiego w sztuce sakralnej na ziemiach polskich w epoce baroku / Zbigniew Bielamowicz. //W: Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym / pod. red. Stanisława Stępnia. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1994. – (Polska-Ukraina : tysiąc lat sąsiedztwa ; t. 2). - S. 371-393 : il.

PBW Przeworsk WK 9266

PBW Przemyśl WP 92268, Czyt./CzP 94(438)nr inw. 82916

814. Święci Antoni i Teodozy Pieczerscy w ikonografii cerkiewnej na terenie Podkarpacia / Michał Janocha.//W: Fides imaginem quaerens : studia ofiarowane księdzu profesorowi Ryszardowi Knapińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin /red. Aneta Kramiszewska ; KUL JP II. Katedra Historii Sztuki Kościelnej. - Lublin: "Werset", 2011. - S. 237-250

815. Thomas Hutter (1696-1745) - rzeźbiarz późnego baroku / Jakub Sito. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN ; Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2001.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. 87872

816. Treści ideowe malowideł o tematyce eucharystycznej autorstwa Stanisława Stroińskiego w Kaplicy Najświętszego Sakramentu przy katedrze przemyskiej / Janina Dzik. //W: Sztuka sakralna Pogranicza : materiały z konferencji naukowej II Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Sakralnej Pogranicza, Przemyśl 11-12.10.2013. T. 2 / pod red. Zofii Bator i Marty Trojanowskiej. – Przemyśl : Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, 2016. – S. 57-87

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13)Premisliana

817. Ukraińskie ikonostasy w dawnej Rzeczypospolitej : dokumentacja naukowa Jarosława Bohdana Konstantynowicza / Waldemar Deluga. //W: Do piękna nadprzyrodzonego : sesja naukowa na temat rozwoju sztuki sakralnej od X do XX wieku na terenie dawnych diecezji chełmskich kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, greckokatolickiego. T. 1, Referaty / [red. Krystyna Mart ; tł. z j. ukr. Agnieszka Pastuszak] ; Muzeum Chełmskie w Chełmie, Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku. - Chełm : Muzeum Chełmskie : Chełmskie Towarzystwo Regionalne, 2003. - S. 212-225.

818. W kręgu Kościoła wschodniego- metoda porównawcza w studiach nad rytownictwem i malarstwem XVI i XVII wieku / Waldemar Deluga. .//W: Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym / pod. red. Stanisława Stępnia. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1994. – (Polska-Ukraina : tysiąc lat sąsiedztwa ; t. 2). - S. 327-333

PBW Przeworsk WK 9266

PBW Przemyśl WP 92268, Czyt./CzP 94(438)nr inw. 82916

819. Wędrująca Matka Boża / Stanisław Kryciński.//W: Łemkowszczyzna po obu stronach Karpat / Stanisław Kryciński. – Rzeszów : „Libra”, 2016. – S. 128-141

Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem z kościoła w Tarnowcu k. Jasła z pocz. XV w. ; figura Matki Bożej w Lipinkach datowana na k. XIV w ; figura matki Bożej w Harklowej ; Pieta z Haczowa datowana na ok. 1400 r.; Pieta z Limanowej ; kopie obrazu Matki Bożej Doudlebskiej

PBW Przemyśl/Czyt./Cz1P 71/72

820. Wizerunki maryjne. Z. 1, Archidiecezja przemyska, diecezja rzeszowska : materiały z VI Seminarium Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki "Sacrum et decorum" w Jarosławiu w dniach 16 i 17 listopada 1990 r. / pod red. Ingi Sapetowej ; Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział w Rzeszowie. - Rzeszów : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział, 1992.

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. 31314-Rg

821. Wpływ brzeskiej unii kościelnej na refleksję o sztuce oraz ikonografię malarstwa cerkiewnego w XVII i XVIII wieku / Michał Janocha. //W: Miejsce i rola kościoła greckokatolickiego w Kościele Powszechnym / pod red. Stanisława Stępnia. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 2000. – (Polska – Ukraina : 1000 lat sąsiedztwa ; T. 5). – S. 165-190 : il.

PBW Przemyśl Czyt. /CzP 94(438) nr inw.110464

822. Wystroje malarskie kościołów drewnianych / Stanisław Szymański ; fot. J. Bułhakówna [i in.] ; oprac. graf. J. Zbijewski. – Warszawa : „Pax”, 1970.

PBW Nisko NG 18131, NG 16644

823. Zabytki plastyki gotyckiej województwa krośnieńskiego : rzeźba drewniana, malarstwo tablicowe / Piotr Łopatkiewicz. – Krosno : Muzeum Rzemiosła, 1996.

PBW Krosno Czyt./Cz 107804

824. Zachodnioukraińska sztuka cerkiewna. Cz. 2 : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Łańcut-Kotań, 17-18 kwietnia 2004 roku. – Łańcut : Muzeum-Zamek, 2004.

PBW Przeworsk WK 45523

PBW Łańcut BŁWyp 32482

825. Zachodnioukrainški malary XVI stolitia / Volodimir S. Aleksandrovič. – L’viv : Institut Ukraїnoznavstva im. Krip’akeviča NAN Ukraїni, 2000.

M.in. działający w Przemyślu

Biblioteka P-WIN Przemyśl

826. Związki południowe malarstwa ikonowego XV-XVI wieku z obszaru północnych Karpat na przykładzie tematu Ukrzyżowania / Mirosław Piotr Kruk. //W: Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, 25-26 marca 1995 roku / [red. Jarosław Giemza, Andrzej Stepan] ; Muzeum Zamek w Łańcucie, Redakcja czasopisma "Peremyśki Dzwony", Wydawnictwo "Stepan Design". - Łańcut : Muzeum-Zamek, 1999. – S. 49-72 : il.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 00/09(438-11-13) Premisliana nr inw. 94312

 

8. 1 .2. Artykuły z czasopism i wydawnictw ciągłych

827. Blask baroku / tekst Maria Stopyra ; fot. Jacek Stankiewicz.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 1, wkładka "Rzeszowskie klejnoty", s. I-IV

Barokowy ołtarz Panny Marii w kościele OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie

828. Chrzcielnica kamienna z Bączala Dolnego / Jadwiga Malinowska.// Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 1986, nr 29, s. 139-144

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=8918&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=922BEF81CC878C147FEDF6967C893B43-42

829. Cztery późnogotyckie rzeźby w ołtarzu głównym kościoła farnego w Bieczu / Zbigniew Bielamowicz.//Teka Konserwatorska : Polska Południowo-Wschodnia. - T. 2, 1985, s. 136-150

Figury: św. Wacława, Floriana, Stanisława i Wojciecha

PBW Przemyśl WP 68857, WP 688589 ; Czyt./Cz1P 71/72 nr inw. 68859

830. Dalsze prace nad odkryciem malowideł ściennych i napisów w Posadzie Rybotyckiej / Wojciech Kurpik. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 1968, nr 7, s. 53-56

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=8732

831. Deesis na jednym podobraziu w malarstwie ikonowym XV i pierwszej połowy XVI wieku / Romuald Biskupski.// Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 1986, nr 29, s. 106-128

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=8918&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=922BEF81CC878C147FEDF6967C893B43-42

832. Dekoracja plastyczna zabytkowych kamienic mieszczańskich w Jarosławiu / Janina Olszewska.//Teka Konserwatorska : Polska Południowo-Wschodnia. - T. 2, 1985, s. 176-196

PBW Przemyśl WP 68857, WP 688589 ; Czyt./Cz1P 71/72 nr inw. 68859

833. Dominikańskie anioły / Zdzisław Szeliga.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 3, s. 16-19

Odkrycie zabytkowych malowideł podczas remontu siedziby Starostwa Powiatowego w Przemyślu, w budynku dawnego Klasztoru Dominikanów

834. Działalność rzeźbiarza Tomasza Huttera w Ziemi Przemyskiej / Jakub Sito. // Biuletyn Historii Sztuki. - T. 57, 1995, nr 3-4, s. 323-338

835. Ginące dzieło snycerskiego artyzmu / Andrzej B. Krupiński. – Il. - (Na odsiecz ginącym zabytkom)// TEMI : Galicyjski Tygodnik Informacyjny. – 2010, nr 9(3 III), s. 15

Kościół św. Bartłomieja z 1484 r. w Łękach Górnych

836. Główny ołtarz w kościele OO. Franciszkanów w Przemyślu i lwowski rzeźbiarz Jan Polejowski / Zbigniew Hornung.//Teka Konserwatorska : Polska Południowo-Wschodnia. - T. 2, 1985, s. 71-92

PBW Przemyśl WP 68857, WP 688589 ; Czyt./Cz1P 71/72 nr inw. 68859

837. Gotycko-renesansowy tryptyk z Osieka w przemyskim Muzeum Diecezjalnym / Genowefa Tokarczyk. //Materiały i Studia Muzealne. – T. 5 (1982), s.129-159

Tryptyk z 1527 r. pochodzący z Osieka Jasielskiego, przedstawiający sceny z życia śś. Piotra i Pawła

838. Ikona św. Jana Chrzciciela - Anioła Pustyni z Odrzechowej w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Monika Branicka.// Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 2001, nr 35, s. 23-50

839. Ikony pełne blasku / Katarzyna Winnicka ; fot. Dariusz Szuwalski.// Skarby Podkarpackie. - 2012, nr 3, s. 40-41

Ikony w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku

840. Jeden kościół - historia dwóch ołtarzy / Arkadiusz Bednarczyk.// Skarby Podkarpackie. - 2015, nr 1, s. 18-20

Obraz Św. Anny Samotrzeć w XVII-wiecznym ołtarzu znajdującym się w kościele w Trzcianie

841. Konserwacja ikonostasu z cerkwi p.w. św. Mikołaja w Lubaczowie / Wojciech Kozak.//Rzeszowska Teka Konserwatorska. - T. 1, 1999, s. 269-276

842. Kontrakty snycerzy lwowskich z przemyskim konwentem jezuitów w XVIII wieku : przyczynek do dziejów lwowskiej rzeźby w XVIII wieku / Józef T. Frazik. //Biuletyn Historii Sztuki. – T. 21, 1959, nr 1, s. 129-130

843. Krasiczyńskie sgraffita / Żaneta Niedbała.// Nasz Przemyśl. - 2009, nr 5, s. 28-29

844. Kresowe Madonny ziemi przemyskiej / Lucjan Fac.// Nasz Przemyśl. - 2006, nr 8, s. 3-5

845. Królewski tryptyk w kamiennym kościele / tekst i fot. Arkadiusz Bednarczyk.//Skarby Podkarpackie. – 2011, nr 1, s. 20-21

Tryptyk „Sacra Conversacione” z XVI w. z kościoła w Połomii

846. Kształtowanie się malarskiego wystroju drewnianej cerkwi w XVI-XVII wieku na przykładzie zabytków Radruża / Jarosław Giemza.// Rzeszowska Teka Konserwatorska. - T. 1, 1999, s. 63-94

847. Łemkowski ikonostas / Piotr Wirchniański. // Fraza. – 2003, nr 3, s. 188-198

848. Madonna ze Stobiernej / tekst Inga Platowska-Sapetowa ; fot. archiwum autorki.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 6, s. 4-8 : fot. kolor., mapka, bibliogr.

Rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z 15-16 w. autorstwa Wita Stwosza z kościoła Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej

849. Malarski warsztat ikonowy w Rybotyczach/ Janina Nowacka. - Polska Sztuka Ludowa. - 1962, nr 1, 1962, s. 26-43

850. Malarstwo ikonowe od XV do pierwszej połowy XVIII wieku na Łemkowszczyźnie / Romuald Biskupski. – Il. // Polska Sztuka Ludowa. – R. 39, 1985, nr 3-4, s. 153-176. 253

851. Malowidła Adama Swacha w klasztorze Dominikanów w Jarosławiu / Stanisław Sęk. //Teka Konserwatorska : Polska Południowo-Wschodnia. – T. 1, 1982, s. 188-197

Portrety królów polskich, podobizny magnatów, widoki miast (1731 r.)

PBW Jarosław WJ 41540, Czyt./ CzJ nr inw. 71228

PBW Lubaczów WL 28791

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P 71/72 nr inw. 62622

PBW Przeworsk WK 25681

852. Malowidła na cokołach ikonostasów łemkowskich / Tadeusz M. Trajdos. – Il.// Magury. – (1999), s. 6-26

853. Malowidła ścienne z końca XIX wieku : odkrycie w dawnym klubie garnizonowym / hl [Hubert Lewkowicz].// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 10(5 III), s. 3

854. Malowidła u przemyskich bazylianów / tekst i zdjęcia Antoni Adamski.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 6, s. 22-23

Konserwacja zespołu malowideł z l. 1935-1939 w cerkwi pw. Matki Boskiej Bolesnej przy klasztorze OO. Bazylianów na Zasaniu w Przemyślu

855. Mandylion / tekst Jacek Stachiewicz.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 3, s. 4-11 : fot. kolor., mapka

Tzw. Mandyliony w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku i Muzeum-Zamku w Łańcucie

856. Matka Boska Rzeszowska/Ewelina Dziopak-Gruszczyńska.//Skarby Podkarpackie. - 2011, nr 2, s. 30-32

Odrestaurowana rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XV w. z bazyliki OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rzeszowie

857. Niezwykły ołtarz / tekst Tadeusz Patruś ; fot. Jacek Stankiewicz.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 5, s. 16-17 : fot. kolor., mapka, pl.

Zbigniew Jan Krygowski (1904-1992) malarz kolorysta i rzeźbiarz oraz jego dzieła w ołtarzach kościołów Archidiecezji Przemyskiej

858. O ikonostasie lubaczowskim / Antoni Stelmach.// Teraz. - 2000. - Nr 26, s. 10-11

859. O łaskami słynącym obrazie Matki Boskiej Cieszanowskiej / Tomasz Róg.// Skarby Podkarpackie. – 2011, nr 5, s. 42-43

Kościół pw. św. Wojciecha w Cieszanowie z 1748 r. i XIX-wieczny obraz Matki Boskiej Cieszanowskiej

860. Odkrycia malowideł ściennych w cerkwi w Posadzie Rybotyckiej pow. Przemyśl / Wojciech Kurpik.// Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 1966, nr 4, s. 72-74

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=8720

861. Odkrycie gotyckich malowideł w kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Tarnobrzegu-Miechocinie / Elżbieta Bakun.//Rzeszowska Teka Konserwatorska. - T. 3-4, 2002, s. 253-261

862. Odkrycie malowideł późnogotyckich na deskach pierwotnego stropu kościoła w Haczowie / Wojciech Kurpik.//Teka Konserwatorska : Polska Południowo-Wschodnia. – T. 1, 1982, s. 182-187

PBW Jarosław WJ 41540, Czyt./ CzJ nr inw. 71228

PBW Lubaczów WL 28791

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P 71/72 nr inw. 62622

PBW Przeworsk WK 25681

863. Odkryte malowidła ścienne w gotyckiej farze w Jaśle : (informacje wstępne) / Barbara Bosak, Antoni Bosak.//Rzeszowska Teka Konserwatorska. - T. 3-4, 2002, s. 263-276

864. Odzyskane arcydzieło / tekst i fot. Joanna Jasiewicz-Witczak.// Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 2, s. 20-21 : fot. kolor., mapka

Rzeźba Madonny z Dzieciątkiem z XVI w. w kościele p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Stobiernej

865. Ołtarz Matki Bożej Różańcowej : jego konserwacja i restauracja / Elżbieta Bakun.// Skarby Podkarpackie. - 2015, nr 1, s. 19-23

Obraz Matki Bożej Różańcowej z XVII w. w Kościele w Trzcianie

866. Ołtarz wielki w kościele OO. Reformatów w Jarosławiu / Jadwiga Stęchły.// Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia. - 2011, nr 3-4, s. 8-9

867. Pierwotne ikonostasy w drewnianych cerkwiach na Podkarpaciu / Włodzimierz Jarema.// Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 1972, nr 16, s. 22-32 : il.

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/aresults?action=SearchAction&QI=2E683777292376283CD764A63238B708-5

868. Polichromia cerkwi w Uluczu / Ewa Dwurnik-Gutowska.// Biuletyn Informacyjny Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 1965, nr 2, s. 14-20

http://www.pbc.rzeszow.pl/publication/9103

869. Polichromie Tadeusza Popiela w prezbiterium Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu / Beata Jagieła.// Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Turystyka i Rekreacja. - 2012, nr 3, s. 53-68

870. Powrót malowidła Mario Ceradiniego do kościoła księży Salezjanów w Przemyślu / Bożena Boba-Dyga.// Nasz Przemyśl. - 2007, nr 9, s. 14-16

871. Pozostałości późnogotyckich malowideł na deskach stropu drewnianego kościoła w Haczowie i zagadnienie ich ekspozycji / Jerzy Gadomski.//Rzeszowska Teka Konserwatorska. - T. 3-4, 2002, s. 241-251

872. Późnobarokowe rzeźby katedry przemyskiej a twórczość Tomasza Huttera / Jakub Sito.// Ikonotheka : pismo Instytutu Historii Sztuki Uniw. Warszawskiego. – T. 1993, nr 5, s. 83-100

873. Późnogotycka figura Matki Boskiej z dzieciątkiem w Tarnowcu / Barbara Ciciora.//Rzeszowska Teka Konserwatorska. – T. 2, 2000, s. 41-57

874. Późnogotyckie rzeźby Zaśnięcia i Koronacji Matki Boskiej w ołtarzu głównym kościoła parafialnego w Bieczu / Zbigniew Bielamowicz.//Teka Konserwatorska : Polska Południowo-Wschodnia. - T. 2, 1985, s. 9-70

Rzeźby datowane na XVI w.

PBW Przemyśl WP 68857, WP 688589 ; Czyt./Cz1P 71/72 nr inw. 68859

875. Prace konserwatorskie ołtarza w Kościele oo. Franciszkanów / Małgorzata Olędzka.// Nasz Przemyśl. - 2010, nr 4, s. 40

876. Prace konserwatorskie przy polichromii w kaplicy myśliwskiej pw. św. Huberta w Miłocinie koło Rzeszowa / Józef Steciński. //Teka Konserwatorska : Polska Południowo-Wschodnia. – T. 2, 1985, s. 300-306

PBW Przemyśl WP 68857, WP 688589 ; Czyt./Cz1P 71/72 nr inw. 68859

877. Problemy konserwatorskie i chronologia polichromii kościoła w Haczowie / Wojciech Kurpik. //Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 1972, nr 16, s. 34-39 : il.

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/docmetadata?id=8770&from=publication

878. Problemy konserwatorskie i estetyczne polichromii z końca XVII w. w dawnym klasztorze OO. Pijarów w Rzeszowie / Zofia Dziurawcowa.//Teka Konserwatorska : Polska Południowo-Wschodnia. – t. 2, 1985, s. 273-288

PBW Przemyśl WP 68857, WP 688589 ; Czyt./Cz1P 71/72 nr inw. 68859

879. Problemy konserwatorskie : zabytkowe, drewniane drzwi w przemyskich kamienicach / Beata Kot.// Nasz Przemyśl. - 2005, nr 5, s. 36

880. Przemiany ikonograficzne i rola wzoru w malarstwie ikonowym XVII w. / Romuald Biskupski.//Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 1980, nr 26, s. 50-63

881. Przemiany w malarstwie ikonowym XVII w. / Andrzej Szczepkowski.//Teka Konserwatorska : Polska Południowo-Wschodnia. - T. 2, 1985, s. 197-210

882. Przemyska figura Matki Bożej zwana "Jackową" / Wioletta Zawitkowska.// Kresy Południowo-Wschodnie. - R. 5/6 (2007/2008), s. 203-314

883. Przeniesienie malowideł ściennych w cerkwi drewnianej w Uluczu z zastosowaniem tzw. „suchego montażu” : (1962-1964) / Hanna Markowska.//Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 1965, nr 2, s. 20-25

884. Rola wzorów zachodnich w ukształtowaniu ikonostasu w XVII wieku na południowo-wschodnim obszarze Rzeczypospolitej / Zofia Szanter.//Teka Konserwatorska : Polska Południowo-Wschodnia. – T. 2, 1985, s. 93-135

885. Scena Wieczerzy Pańskiej w malarstwie cerkiewnym XV i XVI wieku / Władysław Podlacha.//Rozprawy Komisji Historii Sztuki. – T. 1, 1957, s.29-42

886. Sgraffita zamku w Krasiczynie / Józef T. Frazik.//Biuletyn Historii Sztuki. – R. 19, 1957, s. 100-101

887. Sygnowany ikonostas szkoły rybotyckiej / Wojciech Kurpik.//Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 1968, nr 7, s. 56

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=8732

888. Treści biblijne i apokryficzne w ikonach Sądu Ostatecznego / Jarosław Giemza.// Peremyśki Dzwony. – 1995, nr 2, s. 9-12

889. Uwagi w sprawie autorstwa polichromii ściennej kościoła OO. Franciszkanów w Przemyślu / Zbigniew Hornung. //Teka Konserwatorska : Polska Południowo-Wschodnia. - T. 2, 1985, s. 213-222

PBW Przemyśl WP 68857, WP 688589 ; Czyt./Cz1P 71/72 nr inw. 68859

890. Warsztat malarstwa ikonowego drugiej ćwierci XV wieku / Romuald Biskupski. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 1971, nr 14, s. 35-53 : il.

http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication?id=9109&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=2E683777292376283CD764A63238B708-2

891. Wielki ołtarz kościoła parafialnego w Łańcucie - zaginione dzieło Tylmana z Gameren /Józef Tomasz Frazik. //Biuletyn Historii Sztuki. – T. 33, 1971, nr 1, s. 91-93

892. Wybrane warsztaty malarstwa ikonowego szkoły halickiej XV i XVI wieku / Romuald Biskupski.//Folia Historia Artium. – T. 18, 1982, s. 25-42

893. Zabytki plastyki gotyckiej w diecezji przemyskiej / Tadeusz Chrzanowski, Marian Kornecki. //Nasza Przeszłość. –T. XLVI, 1976, s. 101-140

894. Zagadki i tajemnice polichromii / tekst Antoni Adamski ; fot. Krzysztof Zieliński, Marta Nikiel, Zdzisław Świeca.// Skarby Podkarpackie. - 2011, nr 1, s. 8-13

Polichromie z XV-wiecznego kościoła w Brzezinach

895. Zagadki pewnego ołtarza / tekst Edyta Dawidziak ; fot. archiwum własne autorki.// Skarby Podkarpackie. - 2009, nr 6, s. 26-28 : il.

Renowacja obrazów (z końca XVII w.) w ołtarzu w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Kuźminie

896. Zagadnienia sztuki ludowej w malarstwie cerkiewnym w oparciu o wybrane zagadnienia terenu Karpat / Wojciech Białopiotrowicz.//Polska Sztuka Ludowa. – R. 40, 1986, nr 2-3, s. 171-178

897. Zbiory sztuki kościelnej w Muzeum Archidiecezjalnym im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskupa w Przemyślu / Marek Wojnarowski. //W: Sztuka sakralna pogranicza : materiały z konferencji naukowejII Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Sakralnej Pogranicza, Przemyśl 11-12.10.2013. T. 2 / pod red. Zofii Bator i Marty Trojanowskiej. – Przemyśl : Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralnej, 2016. – S. 119-130 : il.

 

9. Zabytki w filmie

898. Podkarpackie ogrody historyczne [Film] / realiz. Jacek Szarek. - Rzeszów : Telewizja Polska, Oddział w Rzeszowie, 2009.

PBW Przemyśl WP 238/E/fe

899. "...swego nie znacie" [Film] : katalog zabytków./ progr. Maciej Wojtyński. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. -1 kas. wiz. [VHS] (185 min) : dźw., kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)

Zawiera 19 filmów przedstawiających bogactwo naszej historii i kultury, utrwalonych w dziełach sztuki, architekturze i urbanistyce. Tyt. audycji : Chotyniec ; Dębno Podhalańskie ; Gidle, Kościół św. Magdaleny ; Gosprzydowa ; Grębień koło Wielunia ; Grywałd ; Haczów ; Harklowa ; Kadłub koło Wielunia ; Kampinos ; Krempna ; Przydonica ; Łaszew koło Wielunia ; Łopuszna ; Mogiła Kościół św. Bartłomieja ; Mogiła Opactwo Cystersów ; Mnichów ; Koniecpol ; Popowice koło Wielunia

PBW Lubaczów WL 160 SL

PBW Jarosław WJ 138/KV

PBW Przemyśl WP 310/K, WP 407/KV

PBW Przeworsk WK 84 V

900. "...swego nie znacie" [Film] : katalog zabytków./ progr. Maciej Wojtyński. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004.- 1 kas. wiz. [VHS] (160 min) : dźw., kolor. – (Powszechna Wideoteka Edukacyjna)

Zawiera 17 filmów przedstawiających bogactwo naszej historii i kultury, utrwalonych w dziełach sztuki, architekturze i urbanistyce. Tyt. audycji : Posada Rybotycka ; Pińczów, Kościół Paulinów ; Radruż ; Pińczów, Kościół Reformatów ; Sękowa ; Szalowa ; Rzeszów, Kościół Pijarów ; Ulucz ; Wielgomłyny ; Gidle, Kościół Dominikanów ; Biecz, Fara ; Blizne koło Brzozowa ; Świdnik dwór ; Wiśnicz Nowy, Fara ; Wierzbie koło Wielunia ; Wieluń, Kościół Bernardynek ; Gaszyn koło Wielunia.

PBW Lubaczów WL 161 SL

PBW Jarosław WJ 139/KV

PBW Przemyśl WP 311/K, WP 408/KV

PBW Przeworsk WK 127 V

 

10. Materiały kartograficzne

901. Zabytkowe cerkwie Polski południowo-wschodniej / oprac. Stanisław, Jarosław i Michał Krycińscy. - Warszawa : Wydawnictwo Stanisław Kryciński, 2003. - 1 mapa kolor. : il. ; 47x64 cm, złoż.16x11 cm.

Przemyska Biblioteka Publiczna, Dział Inf.-Bibliogr. 1355

 

11. Zabytki Podkarpacia w fotografii i sztuce

902. Album Kielisińskiego : poszyt dodatkowy./ Kajetan Wincenty Kielisiński. - Poznań : nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, 1855.

Architektura sakralna i cerkwie podkarpackie w szkicowniku K.W. Kielisińskiego ; m.in. cerkiew w Medyce

https://polona.pl/item/304266/11/

903. Cerkwie drewniane dawnej Galicji Wschodniej / pod red. Wojciecha Walanusa.- Kraków : „Universitas”, cop. 2012. - (Skarby Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego ; t. 1)

904. Fotografie cerkwi drewnianych z terenów dawnej Galicji Wschodniej w zbiorach Fototeki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego / Wojciech Walanus.// W: Cerkwie drewniane dawnej Galicji Wschodniej.- Kraków : „Universitas”, 2012.- S. 29-41

905. Zabytki Ziemi Rzeszowskiej w rysunkach Heleny i Jerzego Majewskich / [rys. Helena i Jerzy Majewscy]. - Kraków : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1967.

Przemyska Biblioteka Publiczna/Czyt. Gł. 48113

 

12. Zabytki Podkarpacia w zasobach Internetu

906. Lista obiektów zabytkowych w 3D : Pomniki historii ; Światowe dziedzictwo ; Zabytki nieruchome ; Zabytki archeologiczne ; Zabytki w Twojej okolicy / Narodowy Instytut Dzidzictwa

24 000 obiektów zabytkowych, wizualizacje 3D, wersja mobilna zintegrowana z Google Maps i bogate kolekcje tematyczne

[Dostęp : 2016-08-29] Dostępne w internecie :

https://zabytek.pl

907. Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestry zabytków : stan na 31 marca 2016 : województwo podkarpackie /Narodowy Instytut Dziedzictwa [Dostęp : 2016-08-29] Dostępne w internecie :

http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/PDK-rej.pdf

908. Zabytki w regionie : Podkarpackie / Narodowy Instytut Dziedzictwa [Dostęp : 2016-08-29] Dostępne w internecie :

http://www.nid.pl/pl/Regiony/Podkarpackie/Zabytki_w_regionie/

 

Autor: Dorota M. Markocka