Czytanie ze zrozuminiem

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2015
Zestawiła: Izabela Pelc

 

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM
Zestawienia bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2000 – 2015

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Chcę wiedzieć... : czytanie ze zrozumieniem dla uczniów klas 4-6 / Janina Mickiewicz ; il. Leszek Zalewski. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007.
  Przemyśl WP 94884
 2. Czytam, więc wiem : testy przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty / Wojciech Nawrocki. - Kraków : "Zielona Sowa", 2010.
  Przemyśl WP 14645/b
 3. Czytanie ze zrozumieniem / Anna Kołat. - Kielce : "MAC Edukacja", 2001.
  Przemyśl WP 13477/b, Przemyśl WP 13476/b
 4. Czytanie ze zrozumieniem / Katarzyna Zioła-Ziemczak. - Warszawa : "Damidos", 2014.
  Przemyśl WP 15121/b
 5. Czytanie ze zrozumieniem : nowe zadanie maturalne : testy do ćwiczeń / Agnieszka Nożyńska-Demianiuk. - Warszawa : "Eremis", 2000.
  Przemyśl WP 12044/b
 6. Rozumiem, co czytam : odpowiedzi i wskazówki do ćwiczeń w rozumieniu słowa pisanego dla szkół ponadgimnazjalnych / Jolanta Polańska, Małgorzata Zawilska, Janusz Bąk. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2002.
  Przemyśl WP 14157/b
 7. Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich / Grażyna Krasowicz-Kupis. // W: Doradca nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku projektu "Badanie gotowości szkolnej sześciolatków" zrealizowanego w CMPPP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego / Anna Frydrychowicz [i in.]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, cop. 2006. - Z. 5, s. 1-48, bibliogr.
  Przemyśl WP 96161
 8. Uwarunkowania umiejętności czytania informacji wizualnej / Magdalena Wasylewicz. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011.
  Przemyśl WP 104043
 9. W leśniczówce - ćwiczenia rozwijające zdolność rozumienia czytanego tekstu / Urszula Karska. // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Kraków : "Impuls", 2005. - S. 170-172
  Przemyśl WP 92442
 10. Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska. - Warszawa : "Difin", 2011.
  Przemyśl WP 103256
 11. Zabawa na lodzie - ćwiczenia rozwijające zdolność rozumienia czytanego tekstu / Urszula Karska. // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Kraków : "Impuls", 2005. - S. 173-174
  Przemyśl WP 92442
 12. Zrozumiałość tekstów szkolnych - uczeń w irracjonalnym świecie słów / Anna Wasilewska. // W: Wczesna edukacja : między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych / pod red. Doroty Klus-Stańskiej, Ewy Szatan, Doroty Bronk. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2007.
  Przemyśl WP 100708

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Aby czytanie było efektywne / Bożena Lysko. // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 79-87
 2. Badanie PISA (Programme for International Student Assessment), czyli o czytaniu ze zrozumieniem / Piotr Czetwertyński. // Meritum. - 2008, nr 2, s. 22-24
 3. Czym jest czytanie / Halina Konior-Węgrzynowa. // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 92-101
 4. Czytaj ze zrozumieniem i z Internetem / Marzena Tyl. // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 38-41
 5. Czytanie ze zrozumieniem w epoce książki elektronicznej / Kazimiera Dziurlikowska. // Edukacja Medialna. - 2001, nr 4, s.28-30
 6. Czytam... rozumiem... : doskonalenie odbioru tekstów epickich na przykładzie legend / Joanna Piasta-Siechowicz. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 2, s. 52-61
 7. Czytania można nauczyć / Elżbieta Brzezicka. // Meritum. - 2008, nr 2, s. 47-51
 8. Czytanie i rozumienie tekstu / Renata Suchorzewska. // Życie Szkoły. - 2002, nr 6, s.369-370
 9. Czytanie i rozumienie tekstu przez dziecko : bibliografia w wyborze / Anna Łojek. // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 4, s. 100-103
 10. Czytanie ze zrozumieniem - czym jest i jak je fachowo doskonalić? / Danuta Krzyżyk. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 3, s. 22-32
 11. Czytanie ze zrozumieniem jako podstawowy warunek poprawnej analizy źródeł / Ewa Chorąży. // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 1, s. 35-40
 12. Czytanie ze zrozumieniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na przykładzie pracy w klasie V i VI ZSS w Białej Podlaskiej / Joanna Hackiewicz, Dorota Tomczyszyn. // Szkoła Specjalna. - 2012, nr 5, s. 367-372
 13. Ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania ze zrozumieniem / Danuta Krzyżyk. // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 3, s. 24-35
 14. Diagnozujemy czytanie ze zrozumieniem, ucząc literatury / Grzegorz Baran. // Język Polski w Liceum. - 2014/2015, nr 3, s. 58-88
 15. Doskonalimy ciche czytanie ze zrozumieniem / Mariola Grabowska, Wioletta Rykowska. // Życie Szkoły. - 2004, nr 10, s.34-36
 16. Ekonomiczne uwarunkowania i kompetencje czytania ze zrozumieniem / Monika Jurewicz. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 43-48
 17. Hierarchiczna organizacja nabywania sprawności w zakresie rozumienia treści czytanego materiału / Krystyna Sochacka. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 1, s. 129-140
 18. Jak kształcić umiejętność czytania ze zrozumieniem : scenariusz zajęć dla klasy II / Bernadeta Zientara. // Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 4, s. 56-64
 19. Jeszcze o czytaniu ze zrozumieniem / Stanisław Sokołowski. // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s.158-160
 20. Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania ze zrozumieniem / Bernadeta Smagacz. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 3, s. 22-26
 21. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem u uczniów klas I-III / Beata Rechnio. // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4-5, s. 25-29
 22. Mechanizmy czytania a nauka literatury w szkole / Regina Pawłowska. // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 4, s. 7-16
 23. Mechanizmy czytania i rozumienia w świetle lingwistycznej teorii tekstu / Halina Mrazek. // Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 1, s. 24-28
 24. Metoda101 kroków : wysławianie się, słuchanie ze zrozumieniem oraz kształcenie pamięci bezpośredniej i pośredniej / Danuta Chwastniewska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 12, s. 53-55
 25. Nieobecność myślenia przyczynowo - skutkowego w czytaniu ze zrozumieniem (na przykładzie analizy odpowiedzi uczniowskich do dwóch zadań maturalnych) / Kornelia Rybicka, Beata Udzik. // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 2, s. 84 – 91
 26. O czytaniu i interpretacji w badaniach PISA 2009 / Anna Rękawek. // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 58-59
 27. O interpretacji - czyli... / Olga Janicka. // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 2, s. 15-27
 28. Pielęgnujmy umiejętność czytania ze zrozumieniem / Jadwiga Jastrząb. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, wkł. s. IV-VII
 29. Płeć a poziom czytania ze zrozumieniem / Monika Jurewicz. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 2, s. 45-48
 30. Poziom czytania ze zrozumieniem - uwarunkowania środowiskowe / Monika Jurewicz. // Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s.9-14
 31. Proces czytania a prakseologia wdrażania sprawności odbioru tekstu / Regina Pawłowska. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2013/2014, nr 4, s. 7-16
 32. Proces czytania w szkole / Katarzyna John. // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 10, s.8-9
 33. Przeczytaj, zrozum - na pewno zapamiętasz / Anna M. Ziółkowska. // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 59 – 69
 34. Rola systematycznych ćwiczeń w czytaniu ze zrozumieniem w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym / Beata Rechnio. // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 12, s. 10
 35. Rozumiem, co czytam. Co czytam, jest dla mnie zrozumiałe / Grzegorz Baran. // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 1, s. 28-39
 36. Splątany kłębek, czyli o potrzebie rozumienia czytanego tekstu / Monika Ptak, Aneta Golda. // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 4, s. 56-63
 37. Tekst językowy, audycja, film : zakres i poziom rozumienia przekazów werbalnych i audiowizualnych / Anna Szalkowska. // Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 4, s. 37-42
 38. Trening do efektywnego czytania / Małgorzata Małyska. // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 3, s. 70-76
 39. Umiejętność czytania ze zrozumieniem a wyobraźnia i orientacja przestrzenna / Anna Guzy, Honorata Pilzak. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2009/2010, nr 3, s. 40-54
 40. Wykształcenie rodziców a poziom kompetencji czytania ze zrozumieniem / Monika Jurewicz. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 4, s. 13-19
 41. Wysiłek uważnej lektury / Jolanta Malczewska. // Polonistyka. - 2006, nr 8, s.32-38
 42. Zanim dziecko zacznie czytać : rozumienie fabuły oraz rozwój zdolności umysłowych i kreatywności w metodzie 101 kroków / Danuta Chwastniewska. // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 11, s. 60-61, bibliogr.

 

Autor: Izabela Pelc