Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej (bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)

Rzeszów

Szachy w edukacji szkolnej i przedszkolnej
(bibliografia w wyborze za lata 2010-2019)


Książki:

 1. ABC szachów / Michał Wodzyński. - Toruń : Literat [2016].
  Sygn. WypRz 245902
 2. ABC szachów / Michał Wodzyński ; il. Katarzyna Araba. - Toruń : "Literat" [2019].
  Sygn. BSdzW 48064
 3. Elementarz szachowy : program dla szkół i przedszkoli. Cz. 1 / Algierd Tarachowicz. -[Warszawa] : Rozpisani.pl cop. 2017.
  Sygn. WypRz 246015
 4. Grajmy w szachy : scenariusze lekcji dla nauczycieli prowadzących zajęcia szachowe w ramach projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole" I i II rok nauczania / Ewa Przeździecka. – Warszawa : Polski Związek Szachowy 2015.
  Sygn. WypRz 245770
 5. Gry planszowe : kompendium wiedzy nie tylko dla bibliotekarza : poradnik / Andrzej Januszewski. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 2017
  Sygn. WypRz 246369; BŁWyp 37711
 6. Lekcja strategii : jak rozwijać dzieci poprzez naukę gry w szachy : podręcznik dla nauczycieli i rodziców / Michał Kanarkiewicz. - Wejherowo : Szkoła Szachowa - Michał Kanarkiewicz 2018.
  Sygn. BŁWyp 37860
 7. Mały szachista: wspólna nauka to dobra zabawa / Wiktor Lech. - Gliwice : Helion 2017.
  Sygn. WypRz 245928
 8. Poradnik metodyczny dla nauczycieli prowadzących zajęcia szachowe w ramach projektu "Edukacja przez Szachy w Szkole" : zbiór artykułów / red. prow. Barbara Góra. - Warszawa : Polski Związek Szachowy 2016.
  Sygn. WypRz 245769
 9. Szachy : ćwiczenia stosowane : zarys metodyczny dla nauczycieli i rodziców / Algierd Tarachowicz. - Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf cop. 2015.
  Sygn. WypRz 246040
 10. Szachy : nauka gry dla dzieci / Adrianna Staniszewska, Urszula Staniszewska ; [il. Zbigniew Dobosz]. - Poznań : "Publicat" 2013.
  Sygn. BStWy 36451; BMWyp 61983

Artykuły:

 1. "Edukacja przez Szachy w Szkole" - czyli jak wychować małego geniusza / Krzysztof Góra ; rozm. przepr. Katarzyna Kuleta.// Życie Szkoły. - 2015, nr 4, s. 6-8
 2. Edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia / Maciej Karasiński.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2014, nr 1, s. 62-68
 3. Gra w szachy i osobowość młodego człowieka - szanse i zagrożenia / Jan Przewoźnik.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2014, nr 1, s. 3-26
 4. Jak nie teraz, to kiedy? : edukacja szachowa - szanse i zagrożenia / Leszek Skrzypek.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 12, s. 12
 5. Program autorski "Odkrycia na szachownicy" / Artur Chlewiński.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2014, nr 1, s. 45-54
 6. Program zajęć dodatkowych : nauka gry w szachy dla dzieci w wieku 4-6 lat / oprac. Wiesława Mądowska.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2011, styczeń, s. 25-27
 7. Szachowa edukacja dzieci w młodszym wieku szkolnym - z doświadczeń pedagoga / Rafał Daniszewski.// Życie Szkoły. - 2018, nr 5, s.2-9
 8. Szachowa edukacja przedszkolaków / Rafał Daniszewski.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 4, s. 48-53
 9. Szachy a doświadczenia nauczyciela przedszkola / Rafał Daniszewski.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 5, s. 54-57
 10. Szachy jako metoda nauczania i wychowania - metoda rozniecania umysłu i pobudzania wewnętrznej motywacji / Maciej Karasiński.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 2, s. 72-77
 11. Szachy w przedszkolu / Jadwiga Daniek-Salawa.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 4, s. 58-59
 12. Środki dydaktyczne, formy organizacyjne, cele, zasady i metody kształcenia w procesie nauczania gry w szachy / Jacek Gajewski.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2014, nr 1, s. 27-44
 13. Transfer uczenia się gry w szachy na osiągnięcia szkolne / Dawid Marszałek, Natalia Józefacka.// Edukacja. - 2018, nr 1, s. 69-77
 14. Wartość edukacyjna gry w szachy na przykładzie funkcjonowania świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 353 w Warszawie-Wesołej / Marta Drabarek.// Meritum. - 2013, nr 2, s. 45-48

  

Rzeszów, 7.11.2019 r.
oprac. Izabela Tomoń-Bąk
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Izabela Tomoń-Bąk